IKRAR PENGAWAS PUSAT SUMBER

BAHAWASANYA KAMI, PENGAWAS PUSAT SUMBER, SEKOLAH KEBANGSAAN PUCHONG UTAMA 1. BERIKRAR, AKAN MEMATUHI SEGALA PERATURAN SEKOLAH, MELAKSANAKAN TUGAS PENUH TANGGUNGJAWAB, MENGAMALKAN SISTEM PENGURUSAN, YANG BERKESAN DAN CEKAP, DAN MENCAPAI KECEMERLANGAN, DALAM PELAJARAN. KAMI AKAN MENJALANKAN TUGAS-TUGAS KAMI DENGAN PENUH DEDIKASI DAN IKHLAS SEPANJANG MASA KAMI JUGA BERJANJI AKAN MENJAGA NAMA BAIK PENGAWAS PUSAT SUMBER, GURU-GURU SEKOLAH INI, IBU BAPA, AGAMA , BANGSA DAN NEGARA, BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP RUKUN NEGARA

MELAKSANAKAN TUGAS PENUH TANGGUNGJAWAB. SEKOLAH KEBANGSAAN PUCHONG UTAMA 1. GURU-GURU SEKOLAH INI. MENGAMALKAN SISTEM PENGURUSAN. DAN MENCAPAI KECEMERLANGAN. BANGSA DAN NEGARA. IBU BAPA. BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP RUKUN NEGARA . AKAN MEMATUHI SEGALA PERATURAN SEKOLAH. PENGAWAS PUSAT SUMBER.IKRAR PENGAWAS PUSAT SUMBER BAHAWASANYA KAMI. BERIKRAR. AGAMA . DALAM PELAJARAN. KAMI AKAN MENJALANKAN TUGAS-TUGAS KAMI DENGAN PENUH DEDIKASI DAN IKHLAS SEPANJANG MASA KAMI JUGA BERJANJI AKAN MENJAGA NAMA BAIK PENGAWAS PUSAT SUMBER. YANG BERKESAN DAN CEKAP.

PENGAWAS PUSAT SUMBER. MENGAMALKAN SISTEM PENGURUSAN. KAMI AKAN MENJALANKAN TUGAS-TUGAS KAMI DENGAN PENUH DEDIKASI DAN IKHLAS SEPANJANG MASA KAMI JUGA BERJANJI AKAN MENJAGA NAMA BAIK PENGAWAS PUSAT SUMBER. DALAM PELAJARAN. YANG BERKESAN DAN CEKAP.IKRAR PENGAWAS PUSAT SUMBER BAHAWASANYA KAMI. SEKOLAH KEBANGSAAN PUCHONG UTAMA 1. BANGSA DAN NEGARA. AGAMA . MELAKSANAKAN TUGAS PENUH TANGGUNGJAWAB. DAN MENCAPAI KECEMERLANGAN. GURU-GURU SEKOLAH INI. BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP RUKUN NEGARA . AKAN MEMATUHI SEGALA PERATURAN SEKOLAH. IBU BAPA. BERIKRAR.

BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP RUKUN NEGARA . DAN MENCAPAI KECEMERLANGAN. MENGAMALKAN SISTEM PENGURUSAN. DALAM PELAJARAN. YANG BERKESAN DAN CEKAP. IBU BAPA. MELAKSANAKAN TUGAS PENUH TANGGUNGJAWAB. AGAMA . BERIKRAR. AKAN MEMATUHI SEGALA PERATURAN SEKOLAH. BANGSA DAN NEGARA.IKRAR PENGAWAS PUSAT SUMBER BAHAWASANYA KAMI. KAMI AKAN MENJALANKAN TUGAS-TUGAS KAMI DENGAN PENUH DEDIKASI DAN IKHLAS SEPANJANG MASA KAMI JUGA BERJANJI AKAN MENJAGA NAMA BAIK PENGAWAS PUSAT SUMBER. SEKOLAH KEBANGSAAN PUCHONG UTAMA 1. PENGAWAS PUSAT SUMBER. GURU-GURU SEKOLAH INI.