You are on page 1of 1

NEGERI PKG

PEROLEHAN BUKU OLEH SEKOLAH-SEKOLAH DENGAN MENGGUNAKAN PERUNTUKAN PCG PUSAT SUMBER SEKOLAH 2013 JOHOR SEGAMAT BARU

Bil

Nama Sekolah

Kod Sekolah

Jumlah PCG Jumlah PCG diterima untuk PSS digunakan Pusat Sumber untuk Sekolah perolehan buku

Jumlah buku mengikut bahasa Lain-lain bahasa

Jumlah buku mengikut jenis Bukan Fiksyen

BM

BI

BC

BT

Jumlah

Fiksyen

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

SK BUKIT TUNGGAL

JBA7020

2160

515

24

18

42

42

42