You are on page 1of 93

Academia de Studii Economice din Moldova Catedra Geografia i Economia Mediului Coordonatori: Confereniar universitar, dr.

Matei Mtcu, Confereniar universitar, dr. Sainsus Valeriu C. Matei, M. Mtcu, V. Sainsus, M. Hac i, A. Matei, GE!EC!"!M#E (Note de curs) Ediia a doua Cu$rins #ntroducere %ema &. Bazele Teoretice ale Geoeconomiei 1.1. Obiectul de studiu al Geoeconomiei. 1.2. Metodele de cercetare i obiectivele !eoeconomiei ca tiin". 1.#. Evoluia conce$iilor !eoeconomice %n vi&iunea diferitor coli tiinifice. 1.'. Conce$ii i strate!ii !eoeconomice %n $erioada actual". 1.(. Conce$trul de s$aiu !eoeconomic comunicaional. %ema '( Spaiul geoeconomic si geopolitic al lumii contemporane 2.1. )nit"ile ta*onomice, !eoeconomice i !eo$olitice. 2.2. +o&iia !eoeconomic" si !eo$olitic" ca ba&a a relaiilor economice internaionale. 2.#. +arametrii !eos$aiali ai "rii. 2.'. Clasificarea !eoeconic" a lumii contem$orane. %ema ). Geoeconomia marilor spaii ale Terrei. #.1. Noiuni i tendine de re!ionali&are economic". #.2. Noiunea de mari s$aii !eoeconomice. Evoluia ra$orturilor !eoeconomice re!ionale. #.#. ,r"s"turile de ba&" ale marilor s$aii (re!iuni) !eoeconomice din lume. #.#.1 -e!iunea !eoeconomic" .merica de Nord. #.#.2 -e!iunea !eoeconomic" Euro$a de /est. #.#.# -e!iunea !eoeconomic" .sia 0 +acific". %ema *( Aspectele geoeconomice ale Zonelor Economice Libere '.1. Coninutul !eoeconomic al &onelor economice libere ( 1E2 ) i clasificarea lor. '.2. ,i$uri s$eciale de &one economice libere: offs3ore i 4 sau tiinifice, i 4 sau te3nolo!ice. .. 1one offs3ore 5. 1one tiinifice i 4 sau te3nolo!ice (.#. +articularit"ile &onelor economice libere %n diferite s$aii !eoeconomice. %ema +( %r,s,turile geoeconomice -n de.voltarea i am$lasarea ramurilor economiei. (.1. +rinci$alii factori !eoeconomici de am$lasare a ramurilor $roduciei i serviciilor. (.2. ,eorii !eoeconomice %n domeniul am$las"rii $roduciei.

(.#. Modific"ri !eoeconomice %n de&voltarea i am$lasarea industriei. (.'. Modific"ri !eoeconomice %n am$lasarea a!riculturii mondiale. (.(. .ctiviratea cor$oraiilor transnaionale (C,N) %n am$lasarea industriei mondiale. %ema / ( Modificri geoeconomice n sectorul teriar. Sistemele comunicaionale ale Terrei.Sectorul teriar 6.1..s$ecte !enerale ale sectorului teriar. 6.2.Marele comunicaii ale ,errei 6.#. Modific"ri !eoeconomice %n de&voltare sistemului trans$orturilor. 6.'..7istemele de comunicaii ale viitorului (sec. 889). ,ema :. 0ro1emele geodemografice al societ,2ii contem$orane. :.1. Evoluia i re$artiia teritorial" a $o$ulaiei ,errei. :.2. +roblemele re$roducerii $o$ulaiei. :.#. )rbani&area i am$lasarea $o$ulaiei mondiale $e medii. :.'. +roblemele actuale ale mi!raiei $o$ulaiei. :. (. Elemente de $ro!no&" a $o$ulaiei %ema 3. Situaia geoeconomic din !epublica Moldo"a ;.1. .$recierea !eoeconomic" i !eo$olitic" a -e$ublicii Moldova. ;.2.Crearea com$le*ului de ramuri ale economiei naionale i a s$aiului !eoeconomic. ;.#. -elaiile economice e*terne 0 semnificaii !eoeconomice. Ane4e. Glosar geoeconomic. #ntroducere Geoeconomia este considerat", $e dre$t cuv<nt, =c3eia> cunoa terii lumii contem$orane %n $ra!ul sec. 21 i a a$"rut ca un nou curent %n tiina economic" i !eo!rafic" la finele sec. 88. 5a&a acestei tiine o constituie !eo$olitica. .nali&a interaciunilor economice i !eo$olitice dintre re!iunile i "rile lumii $ermit de a conclu&iona c" avem o situaie $rinci$al nou", asist"m la o restructurare !lobal" a sistemului economic mondial. Eta$a $ostindustrial" a !enerat formarea %n lume a unor noi sisteme !eoeconomice %n lume. ?n esen", !eoeconomia constituie o !eo$olitic" economic" contem$oran" ce are dre$t sco$ lic3idarea diferenierelor dintre $olitica intern" i e*tern", dintre 3otarele naionale, $olitice i economice. Geoeconomia anali&ea&" $olitica i economia %ntr@o str<ns" interaciune cu caracteristicele mediului !eo!rafic. Aeci aceast" tiin", tratea&" nu numai factorul s$aial, dar i factorul ce ine de asi!urarea ramurilor economiei cu resurse naturale i economice. ?n condiiile economiei de $ia" %n $re!"tirea tinerilor economi ti accentul $rinci$al te3nic s" fie $us $e disci$linile ce studia&" $oliticile i strate!iile !eoeconomice ce ar $ute asi!ura o s$orire a com$etitivit"ii statelor. C"derea lumii bi$olare a demonstrat clar c" $arametrul determinat al ordinii mondiale este economia. 9ar sistemele !eoeconomice sunt subiecte su$ranaionale ale economiei i $oliticii mondiale ce a asi!ura la r<ndul lor o stabilitate economic" a economiilor naionale. Cursul de $rele!eri la Geoeconomie destinat studenilor economi ti include anali&a ba&elor teoretice ale acestei tiine, structura !eos$aial" i !eoeconomic" a lumii contem$orane, tr"s"turile de ba&" ale marilor s$aii !eoeconomice ale ,errei. 7e anali&ea&" la fel, coninutul !eoeconomic al s$aiului determinat de strudturile teritorial 0 economice (1E2), transform"rile !eoeconomice ale sectoarelor economiei mondiale ($rimar, secundar i teriar). O tem" a$arte este cansacrat" situaiei !eoeconomice din -e$ublica Moldova.

%ema &. 5a.ele %eoretice ale Geoeconomiei 6 &.&. !1iectul de studiu al geoeconomiei. .ctualmente, tr"im %ntr@o lume care se modific" foarte dinamic. Mai multe fenomene i $rocese din societate, de actualitate cu c<teva decenii %n urm", %n $re&ent, i@au $ierdut din actualitate. +e $arcursul de&volt"rii societ"ii, se modific" esenial i coninutul tiinelor socio@economice, a$ar noi direcii de cercetare care cores$und cerinelor moderne. +entru viitorul economist, este necesar" nu numai cunoa terea s$ecialit"ii sale %n!ust" din ciclul tiinelor economice, dar i alte tiine %nrudite cu ele. )na din aceste tiine este Geoeconomia, care %n $re&ent Boac" un rol tot mai mare %n formarea unei conce$ii economice i %n $romovarea $oliticilor i strate!iilor !eoeconomice ale statelor lumii, care tot mai mult devin inte!rate %ntre ele. Geoeconomia, $e dre$t cuv<nt, este considerat" =c3eia= cunoa terii lumii %n $ra!ul sec. 889 i a a$"rut ca un nou curent %n tiina !eo!rafic" la finele sec. 88. .ceast" tiin" s@a de&voltat mai intens %n 7). du$" cel de@al 2@lea r"&boi mondial, unde a avut loc transferarea $rinci$alului centru mondial economic i $olitic al lumii. Geoeconomia, ca tiin" a a$"rut i s@a de&voltat la intersecia cu alte tiine, $recum sunt: Economia ( din !reac" 0 oiConomia ) 0 ce %nseamn" iscusina de a !os$od"riD aceast" tiin" constituie o activitate fundamental" a societ"ii desf" urat" %n sco$ul satesfacerii necesit"ilor umane %n bunuri materiale i servicii. Economia studia&" astfel de cate!orii $recum sunt, eficiena $roduciei, c3eltuielile de $roducie, costul $roduciei, metodele de diriBare a ei etc. Geografia economic, i uman, , care la fel studia&" activitatea uman", ra$orturile economice, dar s$re deosebire de economie ea studia&" aceste fenomene %n alt" manier" i anume %n ra$ort cu mediul %nconBur"tor i, totodat", sub as$ect s$aial (re!ional), adic" abordea&" $rinci$iile de am$lasare a ramurilor $roducerii i consumului de bunuri materiale. Geografia $olitic, (com$artiment al !eo!rafiei economice) studia&" 3arta $olitic" a lumii, evoluia form"rii teritoriului statelor, a frontierelor, $o&iia $olitico 0 !eo!rafic" (!eo$olitica) a statelor i re!iunilor lumii. ?n ba&a !eo!rafiei $olitice a a$"rut o nou" tiin" numit" Geo$olitica, care a fost considerat" de c"tre filo&oful !erman Earl Faus3ofer ca o raiune !eo!rafic" a statului. +rin =raiune !eo!rafic"> se sub%nele!e nu numai factorii !eo!rafici, dar i cei $olitici, adic" interesele $olitice a "rilor vis @ a @ vis de anumite teritorii. ?n Germania fascist" $<n" la cel de al 2@lea r"&boi mondial i %n fosta )-77 %n strate!iile lor !eo$olitice dre$t sco$ maBor a fost dat" $rioritate a factorului de for" %n e*tinderea Gs$aiului vitalG. Au$" cel de al 2@lea r"&boi mondial, conce$tul de !eo$olitic" !erman" a fost $reluat de 7)., %ns" fiind %nlocuit" noiunea de Gs$aiu vitalG cu noiunea de G&on" de interes vitalG $rin care se $ro$une calea s$re dominaie mondial" $rin miBlocirea metodelor economice de $ros$erare i a valorilor democraiei. Are$t su$ort al Geoeconomiei au servit i alte tiine : filo&ofia , istoria, istoria economic" .a. Geoeconomia a a$"rut i s@a de&voltat ca o tiin" de sinest"t"toare datorit" urm"toarelor %m$reBur"ri: @ 7@a intensificat $rocesul de divi&iune !eo!rafic" a muncii dintre state i re!iunile lumii. @ 7@a a$rofundat interde$endena sistemelor economice ale lumii, a economiilor naionale i a a!enilor economici. @ Criteriul de ba&" al $otenialului economic a devenit ca$acitatea de ado$tare la com$etiia te3nico@ economic". Geoeconomia, %n acest sens, este c3emat" s" anali&e&e confi!uraia sc3imb"rilor le!ate de acest criteriu. @ 7e a$rofundea&" de$endena reci$roc" a statelor %n diferite sfere : comer, investiii, mi care a ca$italului, a te3nolo!iilor, a forei de munc" etc. @ .re loc inte!rarea statelor %n s$aii economice mari, cre<ndu@se sisteme economice comune. @ 2a sf<r itul sec. 88 se e*tind a a evenimente ca tras$arena frontierilor naionale, deminuarea rolului statului %n de&voltarea economic", s$orirea rolului com$aniilor transnaionale %n de&voltarea i am$lasarea teritorial" a ramurilor economiei mondiale. @ Aestr"marea la!"rului socialist, a sc3imbat idiolo!ia de demaraB $olitic i de blocuri $olitice. Criteriile de ba&" %n e*tinderea de&volt"rii economiei devin ca$acitatea de ado$tare la noile condiii economice i cre terea com$etitivit"ii te3nico@economice a a!enilor economici. -eferitor la coninutul Geoeconomiei ca tiin" e*ist" mai multe inter$ret"ri . Ain denumirea acestei tiine reiese, c, Geoeconomia studia., leg,tura dintre activitatea uman, 7 omo economicus 8 i s$a2iul geografic i influen2a factorului s$a2ial asu$ra sferei de $roducere i distri1uire a 1unurilor materiale i s$irituale. ?ntr@o alt" definiie se constat" c, Geoeconomia este tiin2a des$re strategia economic, a statului -n atingerea unui nivel -nalt de de.voltare economic,, att la scara mondial,, ct

i regional,. 7co$ul su$rem al strate!iei !eoeconomice const" %n obinerea unei dominane re!ionale sau mondiale $e cale economic" . ?n alt sens, geoeconomia este definit, ca tiin2a ce studia., lu$ta concuren2ional, dintre su1iec2ii Geoeconomici de diferit rang 7economii na2ionale, cor$ora2ii na2ionale i transna2ionale, 1,nci etc.8 -n vederea valorific,rii i utili.,rii resurselor naturale i economice. )n mare a$ort %n definirea Geoeconomiei ca tiin" a adus@o EdHard N. 2uttHarC (istoric american), introduc<nd termenul de Geoeconomie. El afirm" c" Geoeconomia studia., $olitica i strategia utili.at, de su1iec2ii geoeconomici $entru a9i s$ori ca$acitatea lor concuren2ional, . +remisa de la care $leac" E. 2uttHarC const" %n reducerea im$ortanei $uterii militare %n afacerile internaionale du$" de$" irea G r"&boiului rece G. Conform o$iniei sale metodele comerciale a$licate %n $romovarea strate!iilor economice %n viitor vor %nlocui $e cele militare. Geoeconomia $orne te de la $remisa, c" s$aiul economic i $iaa nu mai cores$und limitelor teritoriului statal, iar s$aiul economic mondial nu mai este delimitat de 3otarele naionale, dar mai mult de 3otarele !eoeconomice. Ae&voltarea statelor naionale de$inde %n mare m"sur", de !radul de $artici$are la com$etiia internaional" i de inte!rarea %n sistemul economic mondial. 6 &.'. Metodele de cercetare i o1iectivele geoeconomiei ca tiin2,. Metodele de cercetare %n domeniul Geoeconomiei se su$ra$un %n mare m"sur" cu cele a$licate %n tiinele !eo!rafice i economice. Aintre cele mai im$ortante menion"m urm"toarele: @ Metoda geostatistic, 0 care se ba&ea&" $e anali&a datelor statistice naionale i internaionale referitor la de&voltarea economiei mondiale, asi!urarea cu resurse naturale i umane a diferitor s$aii !eoeconomice. @ Metoda de anali., sistemic, a s$a2iilor geoeconomice , care se ba&ea&" $e $relucrarea materialelor statistice $rin diverse metode de calcul. @ Metoda istoric, de cercetare, se a$lic" $entru a restabili evoluia fenomenelor cu caracter economic, !eoeconomic, demo!rafic, istoric i $olitic i a le com$ara cu cele de la eta$a actual". .bordarea istoric" a fenomenelor !eoeconomice este determinat" de rolul ei %n determinarea c"ilor de&volt"rii %n $ers$ectiv" a acestor fenomene. Metoda dat" de cercetare a fost folosit" $entru $rima dat" %n studiile !eo!rafice de c"tre E. -itter, iar %n a doua Bum"tate a sec. al 898@lea a fost a$licat" $e lar! %n domeniul Geo!rafiei economice de c"tre istoricul i !eo!raful rus Constantin .rseniev. -e&ultatele a$lic"rii metodei istorice de cercetare au o im$ortan" $ractic", deoarece ele servesc dre$t ba&" de elaborare a diferitelor $roiecte de $ers$ectiv" %n diferite s$aii !eoeconomice. @ Metoda 1alan2ei. Ea acord" $osibilitatea de a anali&a cora$ortul dintre ramurile $roduc"toare de bunuri materiale i cele de consum, ra$ortul dintre $re&ena resursele ener!etice i consumul lor (balana ener!etic"), $ro$oriile dintre indicatorii economici i demo!rafici, dintre diferite "ri, re!iuni i s$aii !eoeconomice mari. @ Metoda statistico 9 matematic, de anali., a fenomenelor economice , sociale i de mediu. 2a ora actual" este necesar de a $relucra un volum tot mai mare de indicatori socio 0 economici din diferite s$aii !eoeconomice, care determin" evoluia ramurilor economiilor naionale i internaionale de elaborare a diferitelor $ro!rame de de&voltare. 2ucrul acesta $oate fi soluionat numai $rin utili&area $e lar! a metodelor matematice i a te3nicii de calcul. Geoeconomia ca tiin" Boac" un rol mare %n societate, deoarece ea este nemiBlocit le!at" de reali&area multor $robleme cu caracter $ractic al statului res$ectiv. 2a ora actual" i $e viitor ea se ba&ea&" $e necesitatea de a contribui la reali&area urm"toarelor o1iective( @ 7co$ul maBor !eoeconomic i !eo$olitic al fiec"rui stat este de a deine control asu$ra resurselor $rinci$ale, a c"ilor de trans$ort maritim i a $o&iiilor !eo!rafice Gc3eieG, at<t $e a$", c<t i $e uscat. @ Elaborarea strate!iilor de de&voltare a economiilor naionale i c"utarea $osibilit"ilor folosirii tuturor inovaiilor $ro!resului te3nico@ tiinific i a te3nolo!iilor noi elaborate %n diferite state ale lumii. @ Elaborarea unei !eo$olitici statale de $artici$are a fiec"rei "ri %n toate structurile internaionale $osibile cu sco$ul de a $romova interesele naionale %n aceste structuri. @ +romovarea lu$tei concurenionale $entru controlul resurselor, coridoarelor de trans$ort , $ieelor de desfacere, G$o&iiilor c3eieG $e uscat i $e mare. @ .$licarea unor strate!ii !eoeconomice s$ecifice, care ar $ermite %nt"rirea securit"ii economice %n condiiile concurenei dintre subiecii (a!enii) !eoeconomici. @ 2u$ta %m$otriva economiei criminale (subterane), care const" %n scoaterea ca$italului din ar", ne$lata im$o&itelor c"tre stat, s$"larea banilor i altor fenomene ne!ative, care diminuea&" securitatea statului i autoritatea lui %n or!anismele internaionale.

'

@ -eflectarea noilor calit"i ale $roceselor economice %n condiiile inte!r"rii economice, at<t la nivel internaional, c<t i la cel re!ional. @ Elaborarea mecanismelor de diriBare i atenuare a influenei cri&elor i conflictelor !eoeconomice. 6 &.). Evolu2ia conce$2iilor geoeconomice -n vi.iunea diferitor coli tiin2ifice. .$ariia Geoeconomiei ca tiin" este r"s$unsul la multe $robleme $e care le %naintea&" societatea la eta$a contem$oran". Itiina este $us" %ntotdeauna %n situaia necesit"ii de a c"uta noi conce$ii bine ar!umentate %n conformitate cu cerinele actuale ale societ"ii. .ceast" situaie este dictat" at<t de $roblemele tiinifice, c<t i de cerinele activit"ilor $ractice i anume de necesitatea: 1. Ae a e*$lica transform"rile eseniale !eoeconomice de la finele sec. 88 i trasarea noilor strate!ii de de&voltare economice la %nce$utul sec. 889, care s" reflecte noua conBunctur" economic" i $olitic". 2. Ae a con tienti&a de&voltarea mondial" dre$t un $roces care necesit" selectarea i a$licarea strate!iilor de&volt"rii economiilor naionale %n conte*tul $rocesului de re!ionali&are i !lobali&are. #. Ae a $romova noi conce$te de de&voltare, care s" in" cont de noile tendine de de&voltare !eoeconomic", $recum sunt trans$arena frontierelor, minimali&area rolului statului, cre terea rolului com$aniilor %n sectoarele economiei mondiale. ?nc" la %nce$utul constituirii sale ca tiin" Geoeconomia a fost definit" de c"tre E. 2utt@JarC, fiind introdus i termenul de Geoeconomie. )n conce$t tiinific mai am$lu referitor la !eoeconomie a fost formulat de c"tre economistul !erman, $rofesor universitar Kreiderie3 2ist (1:;L@1;'6), care este numit $"rintele Geoeconomiei. El a fost un o$onent dur al conce$tului GOrdinii naionaleG $ro$us de .. 7mit. K. 2ist meniona, c" statului %i revine un rol deosebit %n asi!urarea de&volt"rii economice. ?n lucrarea sa G7istemul naional al economiei $oliticeG formulea&" teoria forelor de $roducere, %n care $rinci$ala for" $roductiv" este considerat" industria. 9ar com$onenta $rinci$al" a forelor de $roducere este ca$italul uman. K. 2ist meniona %n lucr"rile sale c" oric<t de 3arnici, de economi, de inventivi, inteli!eni nu vor fi indivi&ii, f"r" o unitate naional", f"r" o divi&iune a muncii i f"r" coo$erarea forelor de $roducie %n cadrul unei naiuni, ea nu va atin!e niciodat" un nivel %nalt de bun"stare i $utere i nu@ i va asi!ura $osesiunea durabil" a bunurilor ei materiale i s$irituale. )n alt conce$t e*$us de c"tre K. 2ist este cel referitor la Gautar3ia marilor s$aiiG, care este definit" dre$t unitate economic" de sinest"t"toare, %n care le!"turile economice interne i sc3imbul de m"rfuri face ca aceste s$aii s" $oarte un caracter unitar. .utar3ia ca conce$t constituie o strate!ie !eoeconomic" care const" %n crearea unor sisteme economice de ti$ %nc3is i ru$erea relaiilor economice e*terne, fa$t ce duce s$re i&olare. ?n afar" de studiile ce se refer" la diverse as$ecte !eo$olitice %n Germania s@a de&voltat i Geo$olitica. Icoala !eo$olitic" !erman" este considerat" cea mai vec3e i im$ortant" !ru$are tiinific", marc<nd a$ariia i evoluia acestei tiine la finele sec. al 898@lea i %n $rima $arte a secolului 88. .$ariia !eo$oliticii %n s$aiul !erman se $oate e*$lica %n conte*tul socio@$olitic euro$ean !eneral, dar mai ales %n condiion"rile interne ale s$iritului !erman, %n com$etiie cu vecinii sau alte $uterii deBa continentale (Marea 5ritanie, Krana sau 9m$eriul .ustro@)n!ar i c3iar 9m$eriul Marist). Kondatorul !eo$oliticii !ermane a fost Kreidric3 -at&el (1;''@1LN'), creator de coal" tiinific", $ersonalitate com$le*" care a dominat sf<r itul sec. al 898 0lea i %nce$utul celui de@al 88@lea. Ocu$" $resti!ioase catedre de !eo!rafie la marile universit"i de la Munc3en i 2e$&i!. Este autor a multor lucr"ri de valoare din domeniul !eo!rafiei umane (=.ntro$o!eo!rafia>), istoria i mai ales !eo!rafia $olitic" (=+olitisc3e Geo!ra$3ie>). Geo!rafia $olitic" datorat" lui Kr. -at&el a favri&at mai t<r&iu a$ariia !eo$oliticii. .utorul abordea&" %nc" din $rimele lucr"ri des$re rolul statului %n societate. Evoluia statului s$une el, %nce$e $ractic de la o &on" central" (nucleu): =Ae&voltarea statelor este %n str<ns" le!"tur" cu %nflorirea $olitic" a $o$oarelor, %n m"sur" %n care aceasta cu$rinde o e*tindere i o intensificare a ra$orturilor cu alte state>. 9nteresante sunt consideraiile f"cute des$re mobilitatea societ"ii ($o$oarelor): =Kora $olitic" cea mai elementar" re&id" %n mobilitate. Cu c<t un $o$or este mia mobil, cu at<t el ocu$" mai mult s$aiul s"u> avem im$resia c" $o$orul se mi c" %nainte sau %na$oi, asemenea unei mase de lic3id>. -eflecii interesante ale autorului se re!"sesc, la fel, %n studiul cu $rivire la im$erfeciunea statelor (=statul oamenilor este cu certitudine un or!anism im$erfect>), m"rimea s$aiilor i mai ales $roblema r"&boaielor (=r"&boiul a r"mas din totdeauna marea coal" a domin"rii s$aiului>). )n alt re$re&entant al colii !eo$olitice !ermane a fost Earl Faus3ofer, militar de carier" a$ro$iat al cercurilor conduc"toare na&iste. .ctivitatea sa (%ntre cariera de militar, cea universitar" i di$lomatic") s@a materiali&at $rin valoroase contribuii teoretice (Geo$olitice, $ra!matice ( studii des$re Oa$onia, marile

$uteri) sau de formare a colii !eo$olitice !ermane. ?n demersul s"u teoretic, E. Faus3ofer considera c" =!eo$olitica e tot ce se $oate ti ast"&i des$re o ar", $rivit" ca $ies" sau ca or!anism %n an!renaBul $olitic mondial.> )n mare a$ort %n de&voltarea conce$telor !eoeconomice au adus savanii economi ti americani din $rinci$alele centre universitare. )nul dintre ace ti savani a fost Oo3n Galbrait3. ?n lucr"rile sale ce $romovea&" ideea c" succesele economice ale occidentului se datoresc, %n $rimul r%nd, nivelului %nalt de via" al $o$ulaiei. 9ar deci&iile %n de&voltarea industriei contem$orane trebuie s" se ba&e&e $e cuno tinele tiinifice i te3nice s$eciale, $e informaii i e*$erien", $e instruirea i intuiia $rofesional" a mai multor $ersoane. 7avanii economi ti americani au $us ba&ele de&volt"rii !eo$oliticii, dar totodat" acord<nd o atenie $rioritar" $rinci$iilor !eoeconomice. Ei au lansat teoria numit" G7$aiile de interes vitalG, care a fost ca o $relun!ire a teoriei savanilor !ermani numit" G s$aiile vitaleG. ,eoria dat" a fost $romovat" de c"tre Germania fascist" %n de&l"nuirea celui de al doilea r"&boi mondial, fiind dre$t motiv de e*tindere $rin for" a s$aiului vital. )n alt economist american, care a adus un mare a$ort %n de&voltarea conce$iilor !eoeconomice a fost +iter Arac3er (AraCer), c"ruia %i a$arin lucr"rile : =/iitorul omului industrial> (1L'6), =-evoluia invi&ibil"> (1L:6), =7ocietatea $ostindustrial"> (1LL#), .a. .utorul consider" c" o $rioritate mare %n $romovarea $oliticii !eoeconomice a statelor de&voltate o are num"rul mare de s$eciali ti %nalt calificai. .$lic<nd acest $rinci$iu la $erioada %n care tr"im $utem constata c" ne!liBarea susinerii %nv""m<ntului su$erior i finan"rii cercet"rilor tiinifice, ti$ic" statelor e*@sovietice, $re&int" un $ericol nu numai $entru viitorul statelor res$ective, dar i $entru %ntrea!a omenire. )n alt savant american 2ester Earl ,urou, s$ecialist %n domeniul economiei mondiale consider", c" dac" la sf%r itul sec. 898 sistemele economice locale au fost %nlocuite cu cele naionale, a$oi la sf<r itul sec. 88 %n locul acestora vine economia !lobal". ?n lucrarea sa %ntitulat" G9nvestiiile %n ca$italul umanG (1L:N) se menionea&" c" %n ca&ul !lobali&"rii veniturile "rii res$ective vor fi %n ra$ort cu !radul de inte!rare %n economia !lobal". ?n acest conte*t savanii contem$orani consider" c" resursele strate!ice ale sec. 889 vor deveni cuno tinele omului i ca$acitatea de a le folosi %n binele societ"ii. -e$re&entanii colii !eo$oliticii an!lo@americane au adus o mare contribuie i %n de&voltarea conce$tului de !eo$olitic". Conte*tul %n care a a$"rut i s@a de&voltat !eo$olitica %n Marea 5ritanne i 7). difer" fundamental de cel al Germanici. .stfel, Marea 5ritanie, du$" ,ratatul de la +aris din 1:6#, devine $rima $utere mondial"D consolid<nd cel mai vast im$eriu colonial din lume, iar dominaia $olitic" este dublat" de rolul lirei sterline i a bursei londone&e. 7)., du$" Aeclaraia Monroe (1;2#), devine cea mai mare $utere re!ional" american". ?n aceste coordonate socio@$olitice i economice, Marea 5ritanie de&volt" o !eo$olitic" de e*$ansiune im$erial" %nc" din sec. al 8/99@lea, %mbin<nd abil tendinele e*$ansioniste cu cele de misionarism reli!ios. ?n aceast" $erioad" =rolul m"rilor> devine un factor e*trem de im$ortant %n !eo$olitica statelor lumii. 7" ne reamintim de a$elativul =re!ina m"rilor> $e care@l $urta Marea 5ritanieD acest lucru %nsemna flote comerciale i de r"&boi $uternice, c"i maritime i controlul al $rinci$alelor str<mtori i canale, factori comerciali i $uncte de s$riBin situate $e toate continentele. +rimul mare !eo$olitician al =m"rii> a fost .. ,. Ma3an (1;'N@1L1'), militar de carier", dar i $rofesor de istorie naval". +rinci$alele sale lucr"ri sunt consacrate rolurile $uterii maritime %n de&voltarea conce$iilor strate!ico@militare. Ecoul lucr"rilor sale determin" modificarea strate!iilor militare %n 7). (crearea unei flote militare cores$un&"toare). Aac" $rimul -"&boi Mondial a fost mai mult =continental>, %n cel de al doilea, confrunt"rile maritime au fost decisive. ?n conce$ia sa !eo$olitic" .. ,. Ma3an a susinut # obiective fundamentale: 1) $o&iia !eo!rafic" limitrof" $e o mare %ntindere a Oceanului +lanetarD 2).bsena unor vecini $uternici4rivaliD #) Ae&voltarea unei ca$acit"i militare navale remarcabile. 2ecia !eo$olitic" a lui .. Ma3an este clar": c<nd un stat beneficia&" de o $o&iie !eo!rafic" avantaBoas" de ti$ul insular sau i&olat (e*: Marea 5ritanie) f"r" a fi nevoie s" fac" fa" unor vecini $uternici, $oate s"@ i concentre&e efortul s$re a deveni o $utere maritim" deosebit", control<nd astfel c"ile maritime im$ortante, $unctele strate!ice i teritoriale de $este m"ri (%n fa$t, coloniile eferente). Continuator al o$erei lui .. Ma3an, $oate fi considerat i britanicul Oulian Corbett, $rofesor la )niversitatea O*ford, un mare s$ecialist %n istorie (2ucrarea =+rinci$iile 7trate!iei navale>). 7$re deosebire de .. Ma3an O. Corbett acord" %n mod e!al im$ortan" at<t strate!iei maritime, c<t i celei continentale, influen<nd doctrina militar" interbelic" i desf" urarea Celui de al Aoilea -"&boi Mondial.

Aar $"rintele !eo$oliticii clasice an!loamericane este Falford MacCinder, reformator al !eo!rafiei britanice, cu temeinice studii la O*ford (%n 1;;: fondea&" la O*ford $rima Kacultate de Geo!rafie). El reia du$" 1' ani teoria lui Ma3an (dre$tul m"rii) %n 2 lucr"ri clasice: =+ivotul !eo!rafic al istoriei> i =9dealuri democratice i realitate>. +rinci$alul s"u conce$t introdus %n !eo$olitic" a fost cel de $ivot al lumii 7Heartland8, iar %n conce$ia sa $artea continental" a Euro$ei constituia =9nsula 2umii>, care controlea&" de fa$t %ntrea!a $lanet". ?n conclu&ie $utem meniona c" %n lumea academic" an!lo@american", !eo$olitica devine o tiin" autonom" abia %n $reaBma celui de al Aoilea -"&boi Mondial, datorit" $ericolului !erman care %n!riBorea&" v"dit 7). i mai ales Marea 5ritanie, ca re!in" a m"rii i $utere mondial" de necontestat. ?n afar" de coala !erman" i american" a !<ndirii economice %n domeniul economiei $olitice trebuie de evideniat i coala france&". -enumitul savant france&, istoricul Kernan 5rodel (1LN2@1L;() %n ba&a noiunii de Gautar3ia s$aiilor mariG a %ntrodus noiunea de Glume economic"G (%n sensul de Gs$aiul economicG), care este considerat" o lume unic" ce se caracteri&ea&" $rintr@o unitate economic" unit" $rintr@ un sc3imb comercial. Are$t e*em$lu $oate servi G2umea economic"G din re!iunea riveran" M"rii Mediterane. ?n lucrarea altui savant france& Oac .ttali numit" G2inia Ori&ontuluiG este e*$us conce$tul !eoeconomic, cu $rivire la contrastele s$aiilor !eoeconomice. .utorul afirm" c" lumea contem$oran", %n care $redomin" valorile libere, relaiile de $ia" i te3nolo!iile informaionale, se formea&" %n ba&a $rinci$iilor !eoeconomice. Conform acestui conce$t la eta$a actual" viaa economic" a lumii se rote te %n Burul a # centre (nuclee) mari numite s$aii !eoeconomice, sau &one industrial 0 financiare, i anume .merica de Nord, Euro$a )nit", i .sia 0 +acific. ?n fosta )-77 !eo$olitica ca disci$lin" tiinific" era strict inter&is", fiind %nlocuit" la $ractic" de o $olitic" dictactorial" de ti$ stalinist $romovat" de c"tre conducerea +artidului Comunist. 7$re deosebire de !eo$olitic", !eoeconomia %n )-77 nici nu e*ista. ?n -usia contem$oran" (du$" anii 1LLN) e*ist" un interes maBor vis 0 a vis de $roblemele !eoeconomice actuale. 7avanii colii ruse E. Eocetov i /. Aer!aciov au formulat conce$tul des$re s$aiile !eoeconomice conform criteriului de creare a unor condiii mai favorabile de formare i redistribuire a veniturilor la nivel !lobal. Geoeconomia colii ruse se ba&ea&" $e a a numita =balana intereselor !eostrate!ice>. 7avantul rus E. Eocetov a e*$us conce$tul referitor la unitatea sistemului economic mondial, care s@a consolidat %n ba&a a # $rocese: 1. 9nternaionali&"rii, adic" interaciunea economiilor naionale $rin $ri&ma $ieei mondialeD 2. Mondiali&"rii, care $resu$une le!"turi inte!raioniste de re$roducere a bunurilor materialeD #. Globali&"rii, care $resu$une interaciunea economiei !lobale cu !eoecolo!ia. 6 &.*. Conce$2ii i strategii geoeconomice -n $erioada actual, . Aatorit" studiilor efectuate %n domeniul Geoeconomiei %n cadrul diferitor coli tiinifice, la ora actual" s@au conturat anumite strate!ii i conce$ii !eoeconomice. .mintim c", Geoeconomia este tiina care $rin obiectul s"u de studiu Boac" un rol im$ortant %n a$"rarea interesului naional al securit"ii economice a statelor, i a interesului %ntre!ii economii naionale %n cea !lobal". 7ub noiunea de strate!ie de de&voltare se sub%nele!e un ansamblu de deci&ii, care urmea&" a fi luate %n sco$ul reali&"rii obiectivelor urm"rite. ?n a a fel strate!ia re$re&int" modul %n care un subiect !eoeconomic urm"re te s"@ i atin!" sco$ul, in%nd cont de resursele dis$onibile i factorul de mediu, cel economic i $olitic. 7trate!ia este un $lan de !%ndire, de $lanificare a activit"ilor i aciunilor viitoare i urm"re te sco$ul s" r"s$und" la %ntrebarea: Ce trebuie de f"cut i cum trebuie de f"cutP ?n $re&ent se $ot evidenia c<teva elemente distinctive ale strate!iei !eoeconomice, cum ar fi: @ inte!rarea economic"D @ democrati&area tuturor sferelor de activitate ale statuluiD @ liberali&area economieiD @ $artici$area activ" la divi&iunea internaional" a munciiD @ intensificarea $rocesului de $rivati&are a economiei $entru statele socialiste, care mai e*ist". )na dintre strate!iile !eoeconomice de ba&" la ora actual" este cea care vi&ea&" activitatea sc3imburilor comerciale dintre naiuni, care re$re&int" relaia Gliberalism @ $rotecionismG 1. :i1eralismul $resu$une de&voltarea comerului internaional f"r" restricii din $artea statului. ?ns" comerul liber nu e*ist" %n form" clasic", dar ca$"t" alte forme, cum ar fi &ona liberului sc3imb, uniuni vamale, $iee comune , uniuni economice, $orturi maritime libere, uniuni comerciale, &one economice libere. 2. 0rotec2ionismul este un conce$t !eoeconomic, care $resu$une im$licarea statului %n efectuarea comerului e*terior $rintr@un set de m"suri ce vi&ea&" $rotecia $ieii naionale de concurenii str"ini.

+rotecionismul a coincis cu eta$a de stabilitate economic" a statelor lumii i de acumulare a ca$italului, m"sur" im$us" de a susine economia naional". .t<t ade$ii liberalismului (27), c<t i a $rotecionismului (+) aduc ar!umente +ro@27 sau +ro@+. .vantaBele liberalismului sunt: @ reducerea $reurilor la o !am" mare de m"rfuri, servicii i cores$un&"tor diminuarea inflaiei. @ s$eciali&area economiilor naionale conform avantaBelor ce $ermit utili&area mai eficient" a resurselorD @ e*tinderea $ieiiD .vantaBele $rotecionismului sunt: @ surse de venit %n bu!etD @ $roteBarea $roduc"torului auto3tonD @ ar!umente de ordin social, care vor $utea re!lementa $rocesul mi!raiei ile!ale a $o$ulaieiD ?n conclu&ie $utem meniona c" 27 e mai $otrivit doar %n interiorul !ru$"rilor re!ionale, dotate cu $iee comune $entru "ri cu nivel avansat de de&voltare, iar $rotecionismul este mai $otrivit la fa&ele iniiale de de&voltare a statelor. ?n ultimele decenii $e avascena !eo$olitic" a lumii se im$une tot mai mult Conce$2ia noii ordini mondiale, care are obiecte de studiu formele i miBloacele de soluionare a $roblemelor !lobale ale omenirii, le!ate de $ericolul unui r"&boi termonuclear, a unor catastrofe ecolo!ice, e$ui&"rii unor resurse naturale, $ericolul e*$lo&iilor demo!rafice, dis$ro$oriile %n nivelul de de&voltarea %ntre !eore!iunile mari ale ,errei @ Nordul bo!at i 7udul s"rac. 2a discuia acestor $robleme cu caracter !lobal $artici$" activ multe or!ani&aii non!uvernamentale, $recum sunt .sociaia 7tatelor ON), Kondul 7t"nli, Clubul de la -oma, Gru$ul de la +aris. ?n discuia acestor strate!ii !lobale au a$"rut 2 curente: 1. Kuturi tii, care se $reocu$" de $ro!no&area viitorului omeniriiD 2. Globali tii, care $ro$un aciuni de a $artici$a %n s3imbarea form"rii viitorului. .de$ii acestui conce$t reiese din $ostulatul, c" dac" lumea este unic", atunci este necesar de a elabora un model ce ar reflecta $rocesele !lobale, ca un tot %ntre!. +<n" %n $re&ent au fost elaborate $este 2N de modele, dar au $rimit o re&onan" mai mare c<teva din ele: @ G2imita de&volt"riiG (autor A. Medou&). @ GModelul inte!rat al lumiiG(autor Mecarovici@+estel) @ GAinamica mondial"G(autor A. Korester) ?ns" %n literatura !eoeconomic" actual" %nc" nu e*ist" o $"rere unic" a Gmodelului !lobalG. ?n unul din modelele Clubului de la -oma %ntitulat G-estructurarea ordinii mondialeG se $romovea&" ideea c" e*istena unui sistem mondial necesit" o restructurare fundamental" i crearea unei noi ordini internaionale, sociale i economice a lumii. 7co$ul maBor al acestei restructur"ri trebuie s" fie atin!erea unei bun"st"ri a tuturor cet"enilor !lobului. ?n conclu&ie la tema e*$us" menion"m, c" a r"mas %n istorie conce$tul economiei $olitice ba&at $e ideolo!ia comunist" des$re %m$"rirea lumii %n # !ru$e de state: ca$italiste, socialiste i subde&voltate. .st"&i economia mondial" i res$ectiv a statelor lumii care devine tot mai inte!rat" se afl" %n c"utarea unei noi confi!uraii !eos$aiale. Este acce$tat" tot mai mult ideea %m$"ririi lumii, %ntre /est i Est, Nord i 7ud. ,ot mai mult se consolidea&" cele # mari s$aii Geoeconomice bine conturate: .merica de Nord, Euro$a de /est i .sia@+acific. Ae $olitica !eoeconomic" $romovat" de c"tre statele din aceste &one, de relaiile stabilite %ntre ele va de$inde soarta %ntre!ii omeniri, at<t %n $re&ent, c<t i %n viitorul mai %nde$"rtat. -"m<ne, ca voi viitorii economi ti, s$eciali ti %n diferite domenii socio@economice, s" $artici$ai activ la reali&area obiectivelor !eoeconomice i la re&olvarea $roblemelor res$ective, at<t cele cu caracter !lobal, naional, c<t i local. &.+. Conce$tul de s$a2iu geoeconomic comunica2ional O tr"s"tur" de ba&" a s$aiului !eoeconomic constituie caracterul s"u multidimensional. )na din aceste dimensiuni, la r<nd cu cea care ine de teritoriu economic, $olitic este i dimensiunea comunicaional", care %n lumea modern" devine tot mai actual". Kuncia comunicaional" este le!at" cu $re&ena miBloacelor de trans$ort, cu anumite le!"turi (economice, culturale) care au loc %n cadrul s$aiului !eoeconomic datorit" diverselor miBloace de comunicaie. ,e3nolo!iile informaionale, ma!istralele moderne de trans$ort, telecomunicaiile, inclusiv internetul i alte $erformane ale civili&aiei contem$orane au contribuit, %n mare m"sur" la a$ro$ierea

s$aiilor !eoeconomice. ?n aceast" ordine de idei se $un ba&ele form"rii a unei =noi !eo!rafii>, ba&ate $e noiunea de s$aiu !eo!rafic comunicaional. Or!ani&area s$aiului !eoeconomic ca sistem !lobal $resu$une, %n $rimul r<nd diferenierea lui %n subsisteme unice, $recum sunt: litosfera, 3idrosfera, atmosfera, biosfera, sociosfera, etnosferaa. 7$aiul !eoeconomic la scar" !lobal" se mai divi&ea&" %n anumite re!iuni (raioane) la ba&a c"rora stau factorii ce reflect" esenial fenomenelor at<t a celor naturale, c<t i a celor sociale 0 a mediului natural (clim", sol, relief), re$artiia biomasei ( a substanelor vii), densitatea $o$ulaiei etc. 7u$rafaa terestr" se mai %m$arte din $unct de vedere !eo!rafic %n uscat i a$", a$oi %n continente i $"ri ale lumii, m"ri i oceane. ?ns" aceast" difereniere %n multe $rivine este convenional", dre$t e*em$lu fiind limitele de delimitare ale oceanelor i cea dintre Euro$a i .sia. ?n maBoritatea conce$telor !eo$olitice i !eoeconomice se conine noiunea de &on" de contact %n cadrul sistemului: Mare (-imlend) 0 Continent (Fartlend), care se ba&ea&" %n fond $e $rinci$iul determinismului !eo!rafic. ?n vi&iunea acestui conce$t se a$recia&" c" $rocesele i fenomenele naturale i cele socio@economice care se afl" %n &onele de contact dis$un de o ener!etic" ($utere) mult mai %nalt" dec<t celelalte teritorii. 2a ora actual" lumea se afl" %n e$oca marilor desco$eriri %n &onele comunicaionale de contact: a celor dintre mare i continent, dintre &onele cu activitate seismic" diferit" inclusiv a celor unde sunt $re&ente fracturile !eolo!ice. ,otodat" %n &onele de contact (mar!inale) are loc a su$ra$unere, nu numai a $roceselor i fenomenelor naturale, dar i o celor !eo$olitice i !eoeconomice, etnice, cultural@istorice etc. 2a r<ndul s"u, aceste fenomene i $rocese su$ra$un<ndu@se %ntre ele creea&" o stratificare %n s$aiul !eoeconomic comunicaional, care dis$une de o ener!etic" mar!inal" %nalt" (linia de litoral a m"rilor i oceanilor, &ona de contact dintre civili&aii). "o2iunea de comunica2ie. Noiunea de =comunicaie $rovine din latin" (@ a le!a, a se sf"tui, a face ceva ob tesc) i are un %neles universal, dar care se concreti&ea&" %n s$aiul !eo!rafic, istoric, sociocultural, economic i informaional. Ain $unct de vedere material i $ractic comunicaiile %nseamn", %n $rimul r<nd trans$ort, le!"tur". ?n s$aiul sociocultural comunicaia este conce$ut" dre$t o transmitere a informaiei de la om la om, de la o !eneraie la alta %n $rocesul oric"rei activit"i. ,radiia ca form" de comunicaie %n tim$ este conce$ut" ca o transmitere a informaiei de la o !eneraie la alta, inclusiv, a valorilor socio@culturale, diverse !enuri de art", inclusiv scrisul. Are$t form" de comunicaie transfrontalier" %n s$aiul !eoeconomic socio@cultural sunt relaiile internaionale, iar %n s$aiul economic @ coridoarele comunicaiionale, care contribuie la accelerarea comerului la mi carea ca$italului economic i financiar. 7istemele socio@economice, care la r<ndul lor au un sens cu mult mai lar!, erau $<n" nu demult relativ i&olate una de alta $e c<nd %n $re&ent %n condiiile inte!r"rii i !lobali&"rii, are loc o desc3idere tot mai lar!" a acestor sisteme, av<nd dre$t consecin" contactele tot mai str<nse dintre civili&aii, inclusiv a celor culturale, economice, informaionale etc. ?n s$aiul multidimensional comunicaional are loc o stratificare (su$ra$unere) a $roceselor i fenomenelor naturale i a celor sociale, form<nd a a numite &one (c<m$uri) ce dis$un de o ener!etic" relativ %nalt". ;evolu2ia comunica2ional,. Ea este determinat" de te3nolo!iile informaionale de $erforman" cu $redominare ale te3nolo!iilor s$irituale %n ra$ort cu cele materiale. 2a ora actual" orice cet"ean a re acces la canalele de informaie i la diverse surse de informaie $e c<nd %n trecut acest acces de$indea de funcia i locul $e care %l ocu$" $ersoana res$ectiv" %n societate. Mobilitatea !lobal" a informaiei, a ca$italului i a cadrelor calificate afectea&" %n anumit" m"sur" rolul statului %n e*ecutarea funciilor sale. ,e3nolo!iile informaionale la eta$a actual" au devenit o arm" de o mare im$ortan" strate!ic": $olitic", militar", economic", social" i cultural". )na din $rinci$alele surse strate!ice informaionale sunt considerate telecomunicaiile i cores$un&"tor industria de $roducere a lor, orientat" la cele mai $erformante te3nolo!ii (inclusiv internetul, telefonia celular") i alte forme de comunicare, $recum sunt amenaBarea reelelor de fibre o$tice i %n sf<r it, racordarea sistemelor naionale de comunicaie la cel internaional. )n element@c3eie %n com$onena infrastructurii societ"ii contem$orane %l re$re&int" reelele informaionale. 9ncluderea unei "ri %n flu*urile internaionale de comunicare, a celor economice, umane, $olitice etc. este im$osibil %n li$sa unui sistem naional de informaie la cel mondial. 7co$ul !eneral al informaionali&"rii este im$lementarea unor miBloace informaionale ce ar $ermite accesul o$erativ al instituiilor de stat i civile, al a!enilor economici i a $o$ulaiei la informaii selective, com$lete, veridice, necesare $entru diverse activit"i.

7$re deosebire de telecomunicaii, internetul se refer" la resursa strate!ic" de im$ortan" internaional". ?n sistemul !lobal internaional locul $rinci$al revine 7).. Aac" %n economia mondial" 7). le revine 2NQ din $rodusul !lobal" brut, a$oi %n s$aiul informaional mondial, conform datelor )NE7CO le revine 0 6(Q. 7). deine mono$olul i %n s$aiul internetului. 7e s$une la fi!urat c" =im$erialismul internaional cu mult a de$" it im$erialismul economic>. -evoluia comunicaional", care coincide cu $erioada $ostindustrial" de de&voltare economic", are dre$t consecin" formarea celui de al $atrulea sector al economiei 0 cel informaional, care dis$une de calit"i s$ecifice, form<nd a a numita =marf" intelectual">. -evoluia comunicaional" e*tin&<nd ori&ontul cunoa terii $"trunde tot mai mult nu numai %n domeniile vieii obi nuite, dar i %n tainele tiinei, a studiilor unor fenomene mai $uin cercetate. ?n ultimele decenii cu ritmuri ra$ide se de&volt" o nou" direcie %n tiina numit" genomica, care studia&" informaia biolo!ic" des$re or!anismul omului. O adev"rat" revoluie %n tiina biolo!ic" este cunoa terea structurii .AN@ului1 la miBlocul secolului 88, care contribuie la desco$erirea multor secrete ale vieii, inclusiv aceasta va contribui la tratarea multor boli serioase, inclusiv cancerul. 7tructura .ANRului a fost decodificat" la %nce$utul anilor 1L(N de c"tre americanul A. Jatson i britanicul Krancis CricC. Ei au descifrat $rimii structura de dubla s$iral". Conform $ro$riilor afirmaii saltul calitativ al descifr"rii =secretului vieii> s@a $rodus %n anul 1L(#. 2a ora actual", la %nce$utul celui de al 999@lea mileniu se reali&ea&" unul dintre cele mai costisitoare $roiecte internaionale din istoria tiinei, numit =Genul omului> %n care este descifrat" structura c3imic" a .AN. .ceasta va acorda $osibilitatea de a coda informaia des$re !enele omului. Aesco$erirea dat" va constitui c3eia $osibilit"ii, de a trata multe boli !rele. Aatorit" acestei desco$eriri va $utea fi $revenit" $osibilitatea unei catastrofe !enetice de $e $lanet", le!at" cu %nr"ut"irea !eno!ondului uman. 1. 2. #. '. Su1iecte $entru conversa2ie( E*$licai care este coninutul Geoeconomiei ca tiin"P Care este le!"tura dintre !eoeconomie i alte tiiniP E*$licai $rinci$alele metode de cercetare a$licate %n Geoeconomie. Caracteri&ai conce$tul tiinific din Geoeconomie al re$re&entanilor !ermane, france&e i americane. %ema '( S$a2iul geoeconomic i geo$olitic al lumii contem$orane 6 '.&. Structura geos$a2ial, i geoeconomic, a lumii contem$orane. Ae&voltarea socio@economica i $olitic" este indis$ensabil le!ata de s$aiu. 7$aiul re$re&int" o coordonata a de&volt"rii, anali&a c"ruia ar da r"s$uns la una dintre %ntreb"rile vitale $entru tiina i $ractica economic": unde s" se $roduc" bunurile economice cu c3eltuieli minime i efecte ma*ime. ?ntrea!a istorie a omenirii $oate fi redus" la o lu$t" $er$etu" $entru s$aiu. =Goana> du$" s$aiu a fost o $reocu$are de ba&" $entru toi subiecii !eo$olitici i !eoeconomici. 7$aiul $oate fi structurat din $unct de vedere !eo$olitic, !eoeconomic, iar elementele de ba&a ale acestuia sunt: statul, teritoriul economic, acvatoriul, &ona economic", enclava, coridoarele de trans$ort etc. Cea mai im$ortant" unitate teritorial" %n Geoeconomie i Geo$olitic" o re$re&int" statul. .r!umentele aduse %n favoarea statului sunt: ?n $erimetrul 3otarelor statale sunt am$lasate toate structurile administrative i economice, conducerea "rii care asi!ur" unitatea teritorial" %n or!ani&area forelor i relaiilor de $roducie $rin intermediul re!lement"rilor statale i socialeD 7tatele 0 subiecte de dre$t internaional, re$re&int" unit"i s$aiale su$use anali&ei i cercet"rii conform indicatorilor statistici de ba&". ?n acela i tim$, trebuie de menionat dificultatea anali&ei i ti$olo!iei structurilor statale datorit" ine!alit"ii statelor ca dimensiune teritorial", ca efectiv numeric al $o$ulaiei, ca $otenial, ca nivel de de&voltare economic" etc. Statul re$re&int" un s$aiu or!ani&at $olitic, economic i !eo!rafic care nu $oate e*ista dec<t $e o ba&" teritorial" bine $reci&at" din $unct de vedere !eo!rafic. +e ea se su$ra$une factorul $olitic, demo!rafic
1

colii

.AN@ul 0 re$re&int" %mbinarea de aci&i (de&o*iribonucleic) care desemnea&" una dintre cele mai com$le*e molecule or!anice, substana care se !"se te %n fiecare celul" a fiinei vii. .ANRul conine ' ti$uri diferite de molecule or!anice: adenin" (.2), Cito&in" (C), !uanin" (G), tinin" (,). .ceste ' ba&e se imbin" %ntre ele numai %ntr@un anumit mod.

1N

i istoric. Elementele $rinci$ale care definesc statul sunt: teritoriul, forma de !uvern"m<nt i or!ani&area economic". Evoluia noiunii de stat $oate fi urm"rit" din cele mai vec3i tim$uri i $<n" %n $re&ent. Evoluia statului a decurs $aralel cu evoluia societ"ii umane. Ae i $rimele state au a$"rut %nc" din antic3itate statul naional modern s@a cristali&at abia %n Euro$a feudal". 7tatele s@au format de@a lun!ul istoriei %n re&ultatul mai multor evenimente: $rin r"&boaie i cuceriri teritoriale, $rin $artaB succesoral (mo tenire), $rin lu$ta $entru inde$enden" naional", $rin destr"marea unor im$erii, $rin de&membrarea unor state federative, $rin se$ararea unor colonii de metro$ole etc. Num"rul statelor a evoluat continuu, %n 1;LN erau '6 de state $e !lob, 1L1' @ 62 de state, 1L'6 @ :' de state. ?n $re&ent e*ista circa 2NN de state, av<nd calitatea de subiect de dre$t internaional cu ca$acitatea de$lin", indiferent de %ntinderea lor teritorial", m"rimea $o$ulaiei, !radul de de&voltare economic". ?n esen" statul re$re&int" o entitate distinct", fiind determinat de $o&iia sa !eo!rafic" $e !lob, continente, re!iuni !eo!rafice. ,oate aceste caracteristici confer" statului o $ersonalitate !eo!rafic". Evoluia sa a fost una destul de com$le*" i controversat". 7tatul este o %ntruc3i$are $olitic" a naiunii i, de re!ul", a evoluat odat" cu naiunea res$ectiv". .stfel, $utem e*em$lifica statele naionale euro$ene: "rile scandinave, M"rile de Oos, +olonia, -om<nia, +ortu!alia, Grecia, Krana, 9talia, av<nd o structur" omo!en" a $o$ulaiei, ceea ce re$re&int" un factor %n $lus de stabilitate !eo$olitic", dovedind o coe&iune e*trem de mare a statului naional. E*ist" %n lume i state binaionale cum ar fi: Canada (francofon" i an!lo@sa*on"), 5el!ia (valon" i flamand"), $recum i state multinaionale Kederaia -us", 9ndia, 7). etc. 7tatul naional re$re&int" forma cea mai %nalt" de or!ani&are $olitico@teritorial" a naiunii. 7tatul naional se define te ca o su$ra$unere dintre stat i naiune, fiind considerat ca form" ideal" a or!ani&"rii $olitico@teritoriale. 7unt i e*ce$ii c<nd statele au a$"rut %n absena unor naiuni $realabile, $rin voina unor $uteri re!ionale sau mondiale: .lbania (1L1#), 2ibia (1L('), MalaSsia (1L6L). ?n ca&ul -om<niei, statul naional rom<n este delimitat %ntre anumite frontiere, iar naiunea rom<n" este =rev"rsat"> %n e*terior, %ndeosebi %n est i nord@est. -e$ublica Moldova, %n cercurile di$lomatice, deseori este inter$retat" ca al 2@lea stat rom<nesc, $rin $onderea maBoritar" a $o$ulaiei de ori!ine rom<neasc" (de i cea mai mare $arte a lor se autointitulea&" moldoveni). +rintre alte unit"i !eos$aiale frecvent %nt<lnite %n literatura de s$ecialitate se %nscriu: arealul, zon, provincie, regiune, enclav etc. Areal # teritoriul %n limitele c"ruia sunt r"s$<ndite anumite fenomene i $rocese, inclusiv cele cu caracter economic. E*em$lu: arealul de recrutare a forei de munc" $entru un ora D arealul de distribuire a unor m"rfuri ($iaa de desfacere) etc. Zon # o alt" unitate !eos$aial", utili&at" $e lar! %n !eoeconomie, care cu$rinde o su$rafa" cu caracteristici diferite %n ra$ort cu s$aiul %nconBur"tor, deosebindu@se de areal $rin fa$tul c" &ona indic" intensitatea fenomenului, arealul indic<nd doar $re&enta fenomenului. E*em$lu: zona economica liber (zona antreprenoriatului liber) @ s$aiu !eoeconomic cu un re!im fiscal diferit de cel al s$aiului economic naional din com$onena c"ruia face $arte. $ro"incie @ un termen folosit %nc" %n -oma .ntic", $entru a identifica teritoriile ocu$ate de 9m$eriul -oman. .ctualmente este folosit %n calitate de unitate teritorial@administrativ" (Canada, 9talia, .r!entina etc.) !egiune % ca termen !eoeconomic este utili&at %n sensul unei su$rafee %n cadrul s$aiului economic naional sau internaional cu o structur" s$ecific", ca$abil" s" funcione&e inde$endent, de i are le!"turi str<nse cu restul teritoriului economic. E*.: Eurore!iunile @ o form" s$ecific" de coo$erare transfrontalier". ?n )E actualmente e*ist" circa :( astfel de re!iuni de bun" vecin"tate i coo$erare re!ional". Encla"a &i ' sau e(cla" @ termen utili&at %n !eo$olitic" i !eoeconomie, semnific<nd teritoriul sau o $arte a teritoriului unui stat, i&olat din toate $"rile de teritoriul altui stat sau de c"tre a$ele neutre. ?n relaia cu teritoriul c"ruia %i a$arine se nume te exclav. E*: re!iunea Ealinin!rad (Kederaia -us") %n ra$ort fa" de +olonia i 2ituania @ enclav", iar fa" de Kederaia -us" @ e*clav". 7emnificative %n acest sens sunt i enclavele etnice din ,ranscauca&ia: Na3icevan, Na!orno@ Earaba3, (.BerbaidBan) Osetia de 7ud, .b3a&ia (Geor!ia) etc. Encalve sunt i statele4teritoriile i&olate totalmente de alte state (/atican, 7an@Marino, 2esot3o, 7Ha&iland). ?n com$onena teritoriului statal se include i su$rafaa de uscat din interiorul !ranielor, a$ele (interioare i teritoriale), $recum i s$aiul aerian, bo!"iile subterane din $erimetrul 3otarelor statale.

11

+rintre teritoriile $reioase care ofer" avantaBe !eoeconomice i !eo$olitice se %nscriu i teritoriile de litoral, (&one de litoral) care $e l<n!" resursele naturale, de re!ula, ofer" condiii avantaBoase $entru construirea $orturilor, asi!ur<nd ie irea statelor la Oceanul +lanetar. Cea mai mare $arte a statelor lumii (circa 1NN) au a$ele teritoriale %n limitele de #@12 mile maritime 2, iar 22 de state 0 2NN mile maritime, de facto re!imul a$elor teritoriale al acestora fiind mult mai mic. ?n aceste a$e statele naionale au dre$turi suverane de a e*$loata resursele naturale sau de a le folosi %n alte sco$uri economice. 7tatele naionale riverane Oceanului +lanetar dis$un i de s$aiul Geoeconomic al elfului continental3 care se $re&int" doar ca teritoriu economic nu i $olitic. Conform Conveniei 9nternaionale $entru Are$tul Marin, statele au dre$turi e*clusive asu$ra e*$loat"rii elfului continental nu i dre$tul $olitic asu$ra acestei acvatorii. .ceste &one de contact dintre s$aiul terestru i oceanic a fost o for" motric" %n de&voltarea civili&aiei umane $e tot $arcursul e*istenei ei. ?n aceste &one sunt concentrate im$ortante resurse umane un mare $otenialul economic statelor lumii. 1onele de litoral au devenit &one de interes economic i $olitic a statelor mari. 1onele de litoral concentrea&" i un $otenial enorm militar. -olul acestor s$aii %n tim$ s@a sc3imbat. ?n sec. 8/ 0 8/999 se considera c" cine controlea&" marea controlea&" lumea, (7$ania, +ortu!alia, .n!lia, Krana i Olanda) au beneficiat de $o&iia avantaBoas" la litoral. )lterior situaia !eo$olitic" i !eoeconomic" s@a sc3imbat i %n favoarea $"rii continentale, conform $rinci$iului cine controleaz continentul (rimlendul) acela controleaz lumea (Mon!olia %n sec. 899, -usia %n sec. 88). 7f<r itul sec. 88 %nce$utul celui de@al 88@lea a sc3imbat esenial conce$ia !eo$olitic" de dominare a lumii. -olul dominant uman" l@a c"$"tat linia de litoral i cores$un&"tor rolul acestor s$aii a crescut foarte mult. .ceste &one economice uneori %ntrec su$rafaa uscatului unor "ri si $ot m"ri considerabil $otenialul resurselor acestor "ri. 7tatele intracontinentale (circa #N) sunt de&avantaBate din acest $unct de vedere. ?n studiile !eoeconomice actuale un loc deosebit %l ocu$" i alte unit"i ta*onomice cum ar fi &onele economice libere, te3no$olisele, &onele offs3or, $arcurile tiinifice i te3nolo!ice, acestea fiind anali&ate %n ca$itolele ce urmea&". Teritoriul geoeconomic al unei "ri 0 este teritoriul !eo!rafic administrat de !uvernul acelei "ri (nu nea$"rat identic cu teritoriul din interiorul !ranielor $olitice), unde $ersoanele, bunurile i ca$italul circul" liber. ,eritoriul !eoeconomic al "rii cu$rinde s$aiul aerian (aerotoruil), a$ele teritoriale (acvatoriul) i !eotoriul (teritoriu de sinte&" al s$aiului aerian, acvatic i terestru) asu$ra c"rora ara are dre$turi e*clusive. Fotarele !eoeconomice, %n acest sens, nu coincide cu 3otarele $olitice (statale). Ele sunt 3otarele convenionale trasate de activitatea subiecilor4actorilor !eoeconomici: economiile naionale, cor$oraiile transnaionale, or!ani&aiile economice internaionale, !ru$"rile inte!raioniste etc. ?n -e&ultatul combin"rii a mai multor indicatori economici la eta$a contem$oran" se $oate de evideniat urm"toarele macrostructuri !eoeconomice a statelor lumii %n economia mondial" T1, $#2@#:U. 9 . Centrul economiei mondiale. 9nclude !ru$a mare de state situate %n emisfera de nord de aceea se mai nume te Nordul Economiei Mondiale. Centrul include circa #N state, care sunt definite ca societ"i $ostindustriale. +articularit"ile de ba&" ale economiei acestor state sunt: 1. .cest !ru$ de state dis$un de o economie matur" i o e*$erien" de de&voltare a economiei de $ia" de sute de ani. 2. ,oate statele au trecut $erioada de moderni&are a economiei naionale, %nce$ut" %nc" %n sec. 8/9. #. .cest !ru$ de state determin" $olitica economic" i financiar" a economiei contem$orane. '. Aein $artea dominant" a +rodusului 9ntern 5rut mondial 0 $este (NQ (2NN;). (. 7unt state cu cel mai mare venit $er ca$ita ($este 2Nmii V). 6. .cestor state le revine un cuantum de 1;Q din efectivul $o$ulaiei ,errei. :. Cuantumul a!riculturii %n formarea +rodusului 9ntern 5rut constituie 2@;Q iar a serviciilor 6N@ :NQ. ;. +rodusul industrial constituie (:Q din volumul !lobal. +onderea e*$orturilor acestor state le revine circa 'NQ. .cestui !ru$ de state %i revine LNQ din e*$ortul de ma ini i miBloace de trans$ort i din investiie mondiale. Ain $unct de vedere !eo!rafic, Centrul Economiei Mondiale (CEM) include trei nuclee economice cu $articularit"ile lor !eoeconomice i anume: 1. America de Nord %n a c"rei com$onena o constituie dou" state $ostindustriale 7)., Canada i unul %n curs de de&voltare Me*ic atras" %n !ru$area inte!raionist" N.K,.. 2ider 7)..
2 #

@ o mil" maritim" are circa 1,; Cm @ elf continental este acvatoria cu o ad<ncime nu mai mare de 2NN m i care nu %ntrece, de re!ul", #(N mile maritime de la "rm.

12

2. Europa Occidental @ cu$rinde un num"r mai mare de state 0 Germania, Krana, Marea 5ritanie, 9talia, 7uedia, Norve!ia, Kinlanda, 2u*embur!, 5el!ia, Aanemarca, Elveia, 9slanda, 9rlanda, .ustria etc., =locomotiva> Euro$ei fiind Germania. #. Asia !acific care include Oa$onia, ,3ailand, Coreea de 7ud, 7in!a$ore, Noua 1eeland", .ustralia etc., $e $ost de locomotiv" fiind @ Oa$onia. 2ocul dominant %n de&voltarea Centrului Economiei Mondiale i al %ntre!ii economii contem$orane %l ocu$" !ru$a celor : 0 7)., Oa$onia, Germania, Marea 5ritanie, Krana, 9talia i Canada, c"rora %n ansamblu le revine (1Q din +rodusul Global Mondial (2NN;). Ae&voltarea economic" i evoluia !lobali&"rii modific" esenial rolul i locul nucleelor Centrului %n economia mondial". 99. Semi$eriferia Economiei Mondiale cu$rinde un num"r com$arativ mic de state a lumii. Caracteristicile acestui !ru$ de state sunt: 1. .cestea urmea&" calea moderni&"rii i au succese %n de&voltarea economiei naionale, du$" e*em$lu statelor %nalt de&voltate (7$ania, 9rlanda, Grecia etc.)D 2. /enitul intern brut atin!e limita de (N@;NQ fa" de nivelul statelor %nalt de&voltate (1N@2N mii dolari $e ca$ de locuitor)D ?n cadrul semi$eriferiei se evidenia&" trei sub!ru$e de state. 1. 7tatele din Euro$a Occidental" care urmea&" calea moderni&"rii economiei (7$ania, Grecia, +ortu!alia, Ce3ia, )n!aria .a.). 2. 7tatele Noi 9ndustriali&ate din .sia (ti!rii asiatici), care $rin intermediul te3nolo!iilor moderne au f"cut un salt enorm %n de&voltarea economic". Kolosind s$eciali&area %ntr@un num"r redus de $roduse %n ba&a te3nolo!iilor moderne, acestea au ocu$at $o&iii avansate $e $iaa mondial" (Coreea de 7ud, 7in!a$ore, ,aiHani). 7uccese deosebite $e aceast" cale au atins ,3ailand, MalaSsia. .ceste sunt $rimele !ru$e de state din r<ndul "rilor %n de&voltare care au atins un nivel %nalt de de&voltare i bun"stare a vieii $o$ulaiei. ?n de&voltare folosesc modelul statelor %nalt de&voltate, ba&at $e ti$ul inovaional de or!ani&are a $roducerii, ocu$<nd un loc im$ortant $e $iaa mondial". ,r"s"tura economic" $rinci$al" este s$eciali&are %n!ust" %n $roducerea unor $iese sau ti$uri de $roduse finite sim$le, dar %n ba&a te3nolo!iilor de v<rf. 5ine%neles c" ba&a succeselor economice, odat" cu te3nolo!iile noi au fost i resursele umane ieftine i de %nalt" calificare. 2a aceste !ru$e $oate fi atribuite i astfel de state ca .frica de 7ud, (.frica), C3ile (.merica 2atin") i altele. #. "tatele exportatoare de petrol 0 O+EC care determin" $olitica de e*tra!ere i reali&are a $etrolului $e $iaa mondial" i este sursa de ba&" a de&volt"rii economice i bun"st"rii materiale a $o$ulaiei. .ceast" !ru$" alc"tuit" din statele Orientul .$ro$iat (9ran, 9raC, EuHeit, Watar, .rabia 7audit", 5a3rain), .fricii 0 (2ibia, Ni!eria), .mericii 2atine 0 (/ene&uela, Ecuador), %n total 1# state. ?n de$enden" de efectivul $o$ulaiei i cre terea num"rului $o$ulaiei %n aceast" !ru$" se deosebesc statele arabe care se evidenia&" cu un %nalt nivel al veniturilor $er ca$ita i, cores$un&"tor, un nivel de bun"stare a $o$ulaiei (.rabia 7audit", Watar, 5a3rein i altele). .l doilea !ru$ cu o cre tere natural" a $o$ulaiei foarte mare i, res$ectiv, cu nivelul sc"&ut de bun"stare a $o$ulaiei ( 9ran, 9raC, Ni!eria). 999. 0eriferia economiei mondiale, care %ntrune te statele %n curs de de&voltare caracteri&ate $rin e*$ortul de materie $rim" i $roducerea ba&at" $e te3nolo!ii vec3i. Convenional acestea sunt statele situate de$arte de centrele mondiale industriale i c"ile de comunicaie internaionale. ?n economie $redomin" modelul tradiional ba&at $e structura social" de clan. .!ricultura %na$oiat" este ba&a economic" a acestor state ce determin" nivelul sc"&ut de cerere a $roduselor industriale i a serviciilor, nivelul redus de investiii i mi!raia intens" a $o$ulaiei din mediul rural s$re cel urban. +enuria de $roduse industriale, alimentare duce la cre terea enorm" a datoriilor financiare i materiale fa" de statele %nalt de&voltate a Centrului Economiei Mondiale. Num"rul total de state care %ntrune te aceast" !ru$" (+eriferia) este %n limitele de 12N@1#N state. Au$" datele Kondului Monetar 9nternaional (KM9) din tot acest num"r la eta$a actual" numai #N@#( state %nre!istrea&" o strate!ie de liberali&are economic", succese %n de&voltarea economic" i e*tinderea relaiilor internaionale. 2u<nd %n consideraie num"rul mare i diversificare mare a nivelului i $otenialului economic, se $ot evidenia mai multe sub!ru$e de state. 2a nivel %nalt, se $ot divi&a dou" sub!ru$e bine evideniate: @ sub!ru$a statelor cu $otenial economic i uman mare, %n care se evidenia&" 0 5ra&ilia, Me*ic, .r!entina, +aCistan i altele (%n total #N@#( state). @ !ru$a statelor slab de&voltate i subde&voltate %n num"r de cca 1NN state (Ne$al, .f!anistan, 5an!lades3, Mo&ambic, .n!ola i altele). Ca un !ru$ a$arte se evidenia&" fostele state socialiste. ?n acest !ru$ clar se evidenia&" dou" sub!ru$e de state:

1#

@ statele care au %nc3eiat $erioada de tran&iie i $ot fi considerate %n !ru$a statelor semi$eriferice 0 Ce3ia, )n!aria, +olonia, 7lovenia, statele 5altice. @ statele %n care $erioada de tran&iie se desf" oar" cu mari dificult"i. +<n" %n $re&ent se mai $"strea&" unele state cu sistem %nc3is (centrali&at) de ti$ socialist (Cuba, Coreea de Nord). 7$aiul !eoeconomic este su$us unor transform"ri continue. .stfel, s$aiul !eoeconomic euro$ean, s$re e*em$lu, este su$us actualmente unor tendine, ce necesit" a fi luate %n consideraie de factorii de deci&ie din -e$ublica Moldova: Are$t re&ultat al interferenei factorilor i intereselor !eoeconomice, financiare, te3nolo!ice, informaionale, le!islativ@naionale, etno$si3olo!ice etc., s$aiul !eoeconomic euro$ean devine tot mai dinamic i =a!resiv>. .ceste evoluii sunt determinate de $ro!resul te3nico@ tiinific, care a creat $osibilit"i noi $entru de$" irea s$aiuluiD -elaiile economice internaionale tot mai mult sunt dominate de actori !eoeconomici (cor$oraii transnaionale, societ"i multinaionale, nuclee industriale i alte structuri noi din economia mondial") i tot mai $uin sunt controlate de c"tre state. ?n le!"tur" cu aceasta, devi&iunea internaional" a muncii (A9M) tre$tat va fi substituit" de divi&iunea cor$orativ" a muncii. +e de alt" $arte, diminuarea rolului statului $e $lan economic e*tern i intern va conduce la deteriorarea suveranit"ii, iar $e de alt" $arte, va %nlesni ascensiunea intereselor !eoeconomice %n v<rful ierar3iei intereselor strate!iceD Economia euro$ean" se transform" %ntr@un sistem su$rainte!rat i com$act care fa i!nora e*istena frontierelor naionale. MaBoritatea statelor nu vor mai $utea fi !arani ai suveranit"ii naionale i se vor transforma %n a!eni economici, av<nd interese economice $ro$rii, tin&<nd s" ocu$e o ni " %n economia mondial" i =fu&ion<nd> cu com$aniile transnaionaleD Economia euro$ean" a devenit foarte dinamic", iar cu tim$ul va deveni i im$revi&ibil". Globali&area confer" economiei euro$ene caracteristici calitative absolut noi, care nu mai sunt e!ale cu =suma> economiilor naionale. O dat" cu formarea or!anismelor economice i financiare internaionale i constituirea marilor cor$oraii transnaionale, economia euro$ean" nu mai este limitat" de valorile culturale sau $olitice naionale. 9nteresele !eoeconomice $redomin" asu$ra intereselor $olitice i reduc im$ortana com$onentelor !eostrate!ice. 6 '.'. 0o.i2ia geoeconomic, i geo$olitic, ca 1a., a rela2iilor economice interna2ionale ?n esena lor, subiecii !eoeconomici $re&int" entit"i determinate de $o&iia !eo!rafic" relativ" sau absolut" $e !lob, continente sau %n cadrul unor re!iuni !eo!rafice. O. Gottman (!eo!raf france& 1L1:@1LL') afirma: =+o&iia !eo!rafic" este caracteristica cea mai im$ortant" a unei "ri, teritoriu>. .ceasta define te sistemul de relaii !eoeconomice i !eo$olitice a unui stat. Ae la a$ariia statelor naionale i $<n" %n $re&ent relaiile economice ale acestora au evoluat, %n mare $arte, %n funcie de $o&iia $e care o dein %n s$aiu. .numite focare de de&voltare au transmis undele de&volt"rii, $ro!resului, civili&aiei teritoriilor %nvecinate. 7emnificative %n acest sens sunt ar!ument"rile aduse $rin termenul economic inovaie# (7um$eter, 1L12 ,eoria de&volt"rii economice) i termenului !eo!rafic difuzie inovational# (,. Fe!3erstrand, 1L(2). 7$aiul socio@economic este etero!en. 2ocul unor state, com$anii transnaionale %n divi&iunea internaional" a muncii de$inde %n mare m"sur" de $o&iia !eo!rafic" a acestora. Cate!oria poziie geografic caracteri&ea&" relaiile obiectului !eoeconomic (sau a actorilor !eoeconomici) %n relaie cu altele (resurse naturale de im$ortan" re!ional" sau internaional"D c"i de trans$ort maritime, aeriene, terestre, de tran&itD centre, re!iuni sau $oluri de $utere economic"D $iee de desfacere etc.). +o&iia !eo!rafic" este determinat" de relaiile teritoriale i aceasta $oate fi %n funcie de sco$ul urm"rit: !oziie economico geografic 0 ($o&iia %n ra$ort cu obiectele te3nico@economice 0 %ntre$rinderi, obiectele infrastructurale, $iee de desfacere, surse de materie $rim", resurse de for" de munc", surse inovaionale i de ca$ital, coridoare de trans$ort sau noduri de trans$ort, s$aii mari ce determina $otenialul de $roducere etc.). +o&iia economico@!eo!rafic" (du$" N. 5aranscCS) $oate fi favorabil", nefavorabil", central", $eriferic", de vecin"tate, de tran&it etc. +o&iia fata de $unctele de re$er menionate $ot oferi anumite avantaBe com$arative sau limite %n de&voltarea !eos$aial" i !eoeconomic".
'

@ $rin inovaie se %nele!e a$ariia unui fenomen, $rodus, serviciu, te3nolo!ie, $roces nou $entru un teritoriu ' 0 $rocesul de r"s$<ndire a inovaiei %n !eos$aiu, av<nd anumite cau&e, le!it"i i consecine

1'

7$aiul !eoeconomic $oate fi anali&at i din $unct de vedere fizico geografic ($o&iia fa" de obiecte fi&ico@!eo!rafice: m"ri, r<uri, muni, c<m$ii etc). Au$" $o&iia fi&ico@!eo!rafic" deosebim state al$ine (Ne$al, Elveia, C3ili), state ar3i$ela! (Oa$onia, Kili$ine, 9ndone&ia), state de ertice (statele sa3ariene) etc. !oziia socio geografic este determinat" de a e&area fa" de anumite !ru$e si centre etnice, rasiale, sociale, reli!ioase, culturale i civili&aionale, $recum i de locul de manifestare a unor fenomene sociale (!reve, revoluii, tulbur"ri sociale etc). !oziia politico geografic determinat" de $o&iia fa" de anumite state =$rietene> omo!ene din $unctul de vedere al o$iunilor $olitice, sau state =ne$rietene>, cu care se afl" %n anumite dis$ute teritoriale, etnice sau de alt" natur"D $o&iia %n ra$ort cu anumite or!ani&aii $olitice re!ionale sau internaionale (e*: N.,O), centre $olitice internaionale (e*: 5ru*elles) care re$re&int" o surs" de securitate sau, dim$otriv", un focar de instabilitate $olitic". !oziia eco geografic ase&area %n relaie cu teritoriile cu o situaie ecolo!ic" favorabil" sau nefavorabil". .cestea $ot fi obiecte antro$ice (%ntre$rinderi cu im$act maBor asu$ra mediului %nconBur"tor: centrale atomo@electrice, u&ine metalur!ice, de ciment, c3imice etc.) sau de teritorii cu manifestarea unor fenomene naturale cum ar fi (cutremurele de $"m<nt, &unami, eru$ia vulcanilor etc.) +o&iia !eo!rafic" %m$reun" cu ali factori !eo!rafici (m"rimea teritoriului, resursele naturale) determin" securitatea statelor, conform o$iniei unor !eo$oliticieni (N. 7$SCman, .. Ma3an etc.). +o&iia !eo!rafic" anali&at" %m$reun" cu factorii interni i e*terni de de&voltare, determin" s$eciali&area a!enilor !eoeconomici %n ra$ort cu mediul %nconBur"tor. +o&iia !eo!rafic" este o cate!orie tem$oral". +entru unele state a crescut rolul anumitor $o&iii !eo!rafice, $entru altele deo$otriv" i@au $ierdut semnificaia %n tim$. .stfel de teritorii cu $o&iie !eo!rafic" nefavorabil" s@au transformat %n $rocesul de&volt"rii istorice %n teritorii $ros$ere i invers. .vantaBele $o&iiei !eo!rafice $ot fi transformate %ntr@o resurs" a de&volt"rii, iat" de ce factorii de deci&ie trebuie s" e*$loate&e aceste avantaBe. 7tatele lumii % i $ot modifica $o&iia !eo!rafic" $rin reali&area unor $roiecte internaionale. .stfel, construcia canalului de 7ue& (1;(L@1;6L), a scurtat foarte mult calea din Oceanul .tlantic %n Oceanul 9ndian de la sute de mii de Cm la 161 Cm, Canalul +anama cu o lun!ime de ;1.6 Cm, canalul Eil L;.: Cm etc. +utem astfel afirma c" cate!oria poziia geografic este una tran&itiv". )n alt atribut al $o&iiei !eo!rafice %l re$re&int" distana. Aaca distana fi&ic" %ntre 2 $uncte r"m<ne nesc3imbat", a$oi %mbun"t"irile de infrastructur" $ot reduce cu mult distana i, %n a a fel, contribuindu@se la modificarea $o&iiei !eo!rafice a anumitor teritorii. 0o.i2ia geo$olitic, a unui stat este re&ultanta dintre locali&area !eo!rafic", $otenialul natural i demo!rafic, $e de o $arte, i ra$orturile $olitice, economice i militare cu statele vecine, cu $uterile re!ionale4mondiale, $e de alt" $arte. +o&iia !eo$olitic" se re!"se te %n orientarea relaiilor e*terne $e anumite a*e de interes !eo$olitic. Ae e*em$lu, statele insulare (Marea 5ritanie, Oa$onia, Kili$ine, 9ndone&ia, .ustralia) au devenit $uteri maritime din motive !eo!rafice evidente (Marea 5ritanie av<nd i statutul de =re!ina m"rilor>)..lteori, statele au evoluat ca $uteri 3ibride: continentale i maritime (Krana, M"rile de Oos, -usia, 7).), dar sunt e*em$le de state4teritorii care au fost nevoite s" evolue&e $e direcii !eo$olitice diverse (9m$eriul Fabsbur!ic %ntre vest4est4sud, %n funcie de conBunctur"). -a$orturile de for", marile sfere de influen" modific" adesea $o&iia !eo$olitic" a statului res$ectiv (evoluia !eo$olitic" a -om<niei %n sec. 88 s$re /est $<n" %n anii X'N, s$re est 0 c"tre )-77, i du$" XLN, din nou s$re /est). ?n mod evident !eo!rafia $oate avantaBa 4 defavori&a un stat, o naiune, un $o$or, 7. Me3edini scria at<t de $lastic: =$o&iia !eo$olitic" a -om<niei a asi!urat nu numai su$raveuire, ci i unitatea remarcabil" a $o$orului rom<n, $rintr@ o diversitate etno!rafic" e*ce$ional">. 6 '.). 0arametrii geos$a2iali ai 2,rii ,eritoriul unui stat este determinat de trei $arametri !eos$aiali: dimensiunea) frontierele si configuraia *forma+) fiecare dintre ele influen<nd activit"ile umane care se desf" oar" $e acest teritoriu. ,imensiunea teritoriului ca factor de de&voltare !eoeconomic": m"rimea !eo!rafic" (su$rafaa) unui stat4teritoriu este o noiune destul de relativ" care $oate influena mai multe laturi ale vieii socio@economice statale. M"rimea teritoriului are mai multe semnificaii !eoeconomice i !eo$olitice $rintre care s@ar $utea e*em$lifica:

1(

Cu c%t statul are o %ntindere mai mare, cu at<t, de re!ul" varietatea i m"rimea resurselor naturale este mai mareD $otenialul de 3abitat, $o&iia !eo!rafic" avantaBoas" %n ra$ort cu vecinii sau alte stateD Aimensiunile mari teritoriale condiionea&" de&voltarea unei structuri economice mai diversificateD Cu c%t teritoriul este mai mic, cu at<t com$onenta economic" e*tern" este mai mare %n economia eiD !radul de desc3idere c"tre e*terior este mai mareD 7tatele mici i foarte mici, de re!ul", au numeroase de&avantaBe, datorita resurselor economice limitate, a tendinei de emi!rare masiv" a $o$ulaiei i, %n consecin", de&voltarea economic" $recar". )nele state mici s@au ada$tat la lumea contem$oran" $rin inte!rare economic" sau $rin dele!area unor funcii statelor mari, altele au beneficiat de sistemul economic avansat $e care l@au a$licat, de $o&iia !eo!rafic" avantaBoas" etc.D 7tatele de dimensiuni mari se confrunt" cu $roblema =de$" irii s$aiale>, care consum" o $arte considerabil" a venitului naional $rin asi!urarea le!"turilor interteritoriale i de infrastructur"D 7tatele mari $ot avea $robleme cu controlul efectiv al $uterii centrale asu$ra teritoriului res$ectiv. Ain $unct de vedere !eostrate!ic, marimea statelor este favorabil" $entru statele de mari dimensiuni, %n sco$ de a$"rare %n $rofun&ime etc. M"rimea unui stat este un factor im$ortant %n definirea rolului $e care %l $oate Buca %n $olitica internaional", dar ea nu !arantea&" semnificaia sa !eo$olitic" i !eoeconomic". 5ra&ilia, .r!entina, .ustralia sunt "ri care nu au Bucat un rol semnificativ %n $olitica mondial", $e c<nd state mici ca Oa$onia, Germania s@au im$licat activ %n $olitic" internaional", av<nd $retenia unor $uteri !eo$olitice i !eoeconomice mondiale. 7e $une %n mod firesc %ntrebarea, care este m"rimea o$tim" a unui stat, %ntre %ntinderea vast" a -usiei (circa 1: mln.Cm2) i /atican (N.'' Cm2)PY Cert este, c" m"rimea teritorial" a statelor lumii determin" varietatea i distribuia resurselor, $otenialul de 3abitat, factorii !eostrate!ici, $otentialul !eoeconomic, factorii $olitici etc. )n alt $arametru !eos$atial %l re$re&int" configuraia $forma% statului $teritoriului%. Confi!uraia re$re&int" re&ultatul unui %ndelun!at $roces istoric4$olitic %n care au avut loc numeroase modific"ri, aBust"ri teritoriale. Korma unui stat este determinat" de conturul s$aial. Confi!uraia re$re&int" $arametrul ce reflect" !radul de administrare a unui stat, de re!ul", de c"tre un centru administrativ i economic. 7e consider" form" $erfect" atunci c<nd distanele de la centru sunt e!ale %n direcii radiale. Aeosebim mai multe ti$uri de confi!uraii !eos$atiale, fiecare $re&ent<nd anumite avantaBe i limite. Cele mai avantaBoase forme le au statele care concentrea&" teritoriul la ma*imum, %n interiorul unui minim de frontiere. .stfel, statul compact se a$ro$ie de idealul !eoeconomic i !eo$olitic. .vantaBele oferite de aceast" form" sunt: controlul facil al teritoriului, avantaBele de centralitate, omo!enitate, distribuire a $o$ulaiei etc. Are$t e*em$lu de stat cu confi!uraie com$act" $ot servi Krana, +olonia, )n!aria, -om<nia, Mon!olia, )ru!uai. O alt" form" frecvent %nt<lnit" este cea alungit, %n care lun!imea teritoriului, de re!ul", %ntrece de 6 ori l"imea lui. .vantaBele $re&entate de aceast" form" 0 marea varietate $edoclimatic" i bio!en", diversitatea mare a $eisaBelor naturale ca resurs" im$ortant" turistic". Are$t e*em$lu de state cu forma alun!it" $ot servi 7uedia, Norve!ia, Kinlanda, C3ile, 5enin, ,o!o etc. Ae&avantaBele acestei forme constau %n dificultatea unui control central al e*tremit"ilor, costuri mari de administrare, distribuirea comunicaiilor, $ericolele de se$aratism. Aintre alte forme %nt<lnim: state fragmentate (Oa$onia, Kili$ine, 9ndone&ia, 7)., Aanemarca)D state apendiculare, a$endicile ($rotuberana) deseori servind un 3andica$ $entru de&voltarea economic" sau a$"rare (e*: $un!a ,Srol /oralber! (.ustria)D coridorul Matad (Con!o), a$endicul 7oun!C3la (,3ailanda)D state perforate 0 un stat mare ., $erforat de state mai mici 5,C (e*: -7. este $erforat de 2esot3o, 7Hasiland, 9talia de 7an@Marino i /atican etc.) etc. +entru o administrare mai eficient" a teritoriului deseori s@a recurs la transferarea ca$italei de la $eriferie s$re centrul statului, a a cum s@a $rocedat %n ca&ul 5ra&iliei, ,an&aniei, Ea&a3stanului. &otarele $frontierele% 0 alt $arametru cu influent" maBor" !eo$olitic" i !eoeconomic". Krontierele delimitea&" statele4teritoriile ca entit"i !eo!rafice, $olitice, istorice, economice constituind e*$resia !eo$olitic" a teritorialit"ii. 'rontiera 0 linie natural" sau convenional" care des$arte teritoriul unui stat, de teritoriul altor state. Aeosebim frontiere $olitice i frontiere !eoeconomice. Aac" frontierele $olitice delimitea&" subiecii de dre$t internaional, atunci cele !eoeconomice re$re&int" 3otarele convenionale care delimitea&" sfera de influen" a unor economii naionale, societ"i transnaionale, !ru$"ri economice inte!raioniste. Fotarele !eoeconomice, de re!ula nu coincid cu 3otarele $olitice ale statelor. Ele sunt trasate convenional ca e*$resie

16

a domin"rii $rin fora economic" (investiii de ca$ital, %ntre$rinderi cu ca$ital str"in i mi*te, control asu$ra resurselor naturale, controlul asu$ra $ieelor de desfacere). ?n com$le*itatea frontierelor deosebim: 1. frontiere de cancelarie 0 frontiere trasate de marile $uteri coloniale, nein<ndu@se cont de realit"ile !eo$olitice: r"s$<ndirea etniilor, cultelor reli!ioase, acestea servind $rete*tul unor conflicte care durea&" de &eci de ani. Are$t e*em$lu de frontiera de cancelarie $ot fi cele trasate %ntre statele africane, care au conturul unei linii dre$te ( $e $aralel" sau meridian) trasate de c"tre fostele metro$oleD 2. frontiere (simbolice) 0 %n Euro$a $ostbelic" $rin trasarea =cortinei de fier> dintre estul comunist i vestul ca$italist. ,ot la cate!oria frontierei simbolice $ot fi atribuite frontierele reli!ioase, frontierele dintre statele )E, tot mai $ermisive i trans$arenteD #. frontiere geoeconomice 0 a$"rute %n $erioada c<nd dis$utele dintre marile $uteri trec de la s$aiile $olitice la cele economice. Fotarele au semnificaii !eoeconomice multi$le. Fotarele maritime, s$re e*em$lu, ofer" $osibilitate comunic"rii cu alte s$aii !eoeconomice, cele terestre @ $osibilitatea comunic"rii directe cu statele vecine. ?n ca&ul barierelor terestre comunicarea devine anevoioasa din motivul li$sei de sisteme de trans$ort i a accesibilit"ilor. C3ina i 9ndia, 7tatele 7candinave comunic" %ntre ele mai mult $e cale maritim", tocmai din acest motiv. ?n ca&ul lun!imii mari a 3otarelor acestea ofer" $osibilitate de a avea mai muli vecini, dar %n acela i tim$ se resimte i o $resiune asu$ra s$aiului !eoeconomic. E*tremul Orient al Kederaiei -use este su$us actualmente unei $resiuni !eoeconomice maBore din $artea C3inei, Oa$oniei i Coreei de 7ud. Mi&a frontierelor este foarte divers": de la crearea unei $atrii $e antecedente biblice (9srael), aca$ararea de noi teritorii ($olitica -usiei), controlul unor resurse naturale ($olitica 7)., Marii 5ritanii %n Orientul .$ro$iat @ mi&a 3idrocarburilor) la eliminarea definitiv" a lor %n cadrul !ru$"rilor inte!raioniste. Conflictele de frontiera se resimt, %n mod deosebit, %ntre statele mari concurente -usia4C3ina cu cea mai lun!" frontier" terestr" circa 'NNNCm, C3ina49ndia, 9ndia4+a@c3istan etc. 1. 2. #. '. Su1iecte $entru conversa2ie( Care este relaia dintre s$aiu i de&voltare economic"P .r!umentai divi&area teritoriului !eoeconomic al statelor lumii. Caracteri&ai $o&iia !eoeconomic" i !eo$olitic" a unui stat (la ale!ere). Care este semnificaia !eoeconomic" i !eo$olitic" a frontierelor, dimensiunii teritoriale i confi!uraiei teritoriale a statelor. %ema ). Geoeconomia marilor s$a2ii ale %errei. 6 ).&. "o2iuni i tendin2e de regionali.are economic,. ?n literatura economic" i !eo!rafic" se utili&ea&" astfel de noiuni a$ro$iate %ntre ele ca =raion> i =re!iune>. Noiunea de =raion> a fost utili&at mai mult %n literatura tiinific" rus" din sec. 898 %n sens de raion a!ricol. 7ub noiunea de =raion> se sub%nele!e o com$le*itate de elemente ( naturale, economice ) a unui anumit teritoriu, care %l deosebe te de alt teritoriu din a$ro$iere. ?ns" %n $re&ent termenul de raion tot mai mult este %nlocuit cu termenul de re!iune, care are o semnificaie cu mult mai lar!" i se utili&ea&" $entru a evidenia nu numai teritorii din cadrul "rii, dar i s$aii cu mult mai mari, care $ot cu$rinde c3iar %ntre!i continente, sau unele $"ri ale lor. ?ns" divi&area lumii %n re!iuni $oate fi efectuat" du$" diferii criterii. +<n" %n sec. 8/9@lea lumea era divi&at" %n dou" mari re!iuni: 2umea /ec3e, care cu$rindea # $"ri mari ale lumii 0 Euro$a, .sia, .frica i 2umea Nou" 0 care cu$rinde .merica. Are$t re!iuni deosebite $ot fi considerate i teritoriile com$acte, $o$ulate cu diferite !ru$"ri etnice a$ro$iate %ntre ele. Nu demult lumea era divi&at" %n re!iuni mari %n conformitate cu criteriul socio 0 economic 0 "ri ca$italiste i "ri socialiste. O astfel de divi&are a e*istat $<n" la destr"marea sistemului socialist ( %nce$utul anilor LN a sec. 88@ lea). ?n literatura !eo!rafic" lumea mai este divi&at" i %n ba&a criteriului istorico 0 !eo!rafic %n astfel de re!iuni cum s<nt: .frica, .merica 2atin", Orientul .$ro$iat, Euro$a Occidental"( de /est). )nitatea re!iunilor istorico 0 !eo!rafice de$inde de mai muli factori, $recum s<nt: cei istorici, ti$urile de civili&aii din trecut, evoluia $roceselor etnice din teritoriul dat, le!"turile economice i reeaua de trans$ort. )n factor destul de im$ortant %n formarea re!iunilor istorico 0 !eo!rafice este acel care, constituie formarea $ieei interne.

1:

2a sf<r itul sec. 88@ lea $rocesul de !lobali&are %n economia mondial" era %nsoit totodat" de intensificarea $rocesului de re!ionali&are. .ceste $rocese au tre&it un interes tot mai mare %n le!"tur" cu $romovarea conce$tului de !eoeconomie i !eo$olitic". Au$" =c"derea cortinii de fier> ca consecin" a destr"m"rii sistemului socialist statele lumii sau $omenit %n faa a dou" fenomene contradictorii: !lobali&area i re!ionali&area. ?n ca&ul dat biruie acel $roces %n urma c"ruia se creea&" condiii mai favorabile de de&voltare socio 0 economic". Au$" destr"marea lumii bi$olare re!ionalismul devine factorul $rioritar al $oliticii interne i e*terne ce st" la ba&a form"rii unei noi !eostrate!ii de de&voltare economic". 7$aiul euro$ean , care este considerat un lea!"n al vec3ii civili&aii, este foarte variat din $unct de vedere !eo!rafic, etnic i economic. Ae aceia la r<nd cu e*tinderea $rocesului de inte!rare %n aceast" re!iune a a$"rut necesitatea de a $romova o $olitic" re!ional", care s" in" cont de s$ecificul diferitor teritorii. ?n acest sco$ %nc" %n anul 1L:( a fost creat Kondul Euro$ean al Ae&volt"rii -e!ionale. ?n le!"tur" cu aceasta s@a consolidat un conce$t, care a stat la ba&a evidenierii re!iunilor cores$un&"toare. ?n sco$ul $romov"rii $oliticii re!ionale %n cadrul continentului %n anul 1L;( a fost creat" .sambleia -e!iunilor Euro$ene, care %ntrune te #NN de teritorii (re!iuni) cu o $o$ulaie de 'NN mil. locuitori. 2a ba&a $romov"rii $oliticii re!ionale %n Euro$a a fost luat $rinci$iul concentr"rii ca$italului, finanarea unor $ro!rame i colaborarea cu or!anele administraiei $ublice locale. ?n $olitica re!ional" euro$ean" un loc im$ortant revine colabor"rii transfrontaliere i form"rii $e aceast" ba&" a eurore!iunilor. +rimele eurore!iuni au fost fondate %nc" %n secolele trecute $e teritoriile lea!"nului civili&aiilor euro$ene, care cu$rinde = coridorul istoric> din a$ro$ierea r. -in, ce se %ntinde din 9talia i $<n" %n Olanda. .cest teritoriu deine o e*$erien" de mii de ani %n de&voltarea ora elor libere (Genova, /eneia). +e teritoriul acestor eurore!iuni se afl" i ca$italele )niunii Euro$ene ()E) @ 7trasbur! i Mastri3t (Olanda), unde s@a $us fundamentul inte!r"rii contem$orane i $romov"rii valorilor democratice. ?n a doua Bum"tate a sec. 88@ lea $rocesul de consolidare a unor re!iuni mari %n diferite &one ale !lobului au avut loc %n ba&a $rocesului de inte!rare. Are$t re&ultat %n diferite $erioade s@au format astfel de or!ani&aii inte!raioniste: @ )niunea Euro$ean" ()E). @ .cordul Nord @ .merican $entru Comer 2iber (N.K,.). @ .sociaia 2atino @ .merican" de inte!rare (2.9.). @ Coo$erarea Economic" .sia @ +acific ( .+EC ). @ .sociaia Naiunilor din .sia de 7ud 0 Est (.7E.N). @ Comunitatea economic" a statelor din .frica de /est. (ECOJ.7). @ 1ona de coo$erare la M. Nea!r". 6 ).'. "o2iunea de mari s$a2ii geoeconomice. +rin s$aii mari !eoeconomice se sub<nele!e astfel de re!iuni mari, care %ntrunesc mai multe state str<ns inte!rate %ntre ele i care dein un mare $otenial economic i res$ectiv o $ondere ridicat" %n economia mondial". 2a sf%r itul sec. 88 economia internaional" s@a $olari&at %n # mari s$aii (re!iuni) !eoeconomice : .merica de Nord , Euro$a de /est, .sia @ +acific. ?ns" lumea celor # mari centre economice este de$arte de a fi omo!en" . ?ntre ele e*ist" im$ortante deosebiri ce $oart" am$renta unor $articularit"i istorice, economice i etnoculturale. ?n cadrul fiec"rei re!iuni !eoeconomice este $romovat" o $olitic" !eoeconomic" bine determinat". .ceste re!iuni la r<ndul lor devin centre economice de atracie $entru re!iunile mai slab de&voltate. ?n cadrul acestor s$aii !eoeconomice se formea&" anumite centre (nuclee) economice %n Burul c"rora !ravitea&" mai multe s$aii economice $eriferice. .ceste mari centre economice mai $oart" denumirea de ora e mondiale %n care vite&a de circulaie a ca$italului, te3nolo!iilor, m"rfurilor, sc3imburilor i informaiilor este foarte dinamic". .stfel de ora e mondiale $ot fi considerate: NeH ZorC, 2ondra, +aris, Moscova, 9stambul, 7in!a$ore. ?n afar" de aceste # mari re!iuni !eoeconomice are loc o $olari&are a s$aiului economic internaional i du$" alte criterii. .stfel la ora actual" se divi&ea&" Gru$ul celor : state Nordice %nalt de&voltate (7)., Canada, Germania, Krana, 9talia, Marea 5ritanie, Oa$onia) i Gru$a celor : state 7udice (C3ina, 9ndone&ia, Coreea de 7ud, ,3ailanda, 9ndia, 5ra&ilia, Me*ic). ?ns" 9ndone&ia i ,3ailanda %n ultima $erioad" s@au confruntat cu o cri&" financiar" f"r" $recedent i %n $re&ent ele numai simbolic mai a$arin acestui !ru$. -usia deseori $artici$a %n calitate de invitat nominal la Gru$a celor : (de Nord), %n re&olvarea unor $robleme maBore $olitice i economice %n formatul :[1. 7tabilirea ra$orturilor dintre re!iunile mari !eoeconomice determin" %n mare m"sur" direciile de de&voltare a %ntre!ii economii internaionale. Conform datelor statisticilor internaionale cele # mari re!iuni

1;

!eoeconomice dein circa :NQ din $otenialul uman al ,errei, $este (NQ din +95@ul !lobal, 24# din volumul total al e*$ortului mondial i LNQ din $otenialul te3nolo!ic mondial. Kiecare din aceste # mari re!iuni !eoeconomice $romovea&" diferite strate!ii de de&voltare economic". .stfel, "rile din s$aiul Nord @ .merican sunt model de antre$renoriat liber, Euro$a de /est a devenit model de inte!rare economic" %n 3otarele vec3ii civili&aii euro$ene, iar statele din s$aiul .sia @ +acific demonstrea&" utili&area reu it" a te3nolo!iilor occidentale %n %mbinare cu tradiiile socio@culturale locale. ?n cea de a doua Bum"tate a sec. 88 ra$orturile !eoeconomice %n de&voltarea economic" i demo!rafic" a acestor centre economice s@a modificat esenial. .stfel, $onderea $o$ulaiei re!iunii .sia @ +acific a s$orit de la (( la 6N Q, $e c<nd %n Euro$a de /est i .merica de Nord indicatorul res$ectiv s@a redus de la #1 la 22Q din totalul mondial. +onderea re!iunii .sia @ +acific %n +rodusul Naional 5rut a s$orit de la 1: la #(Q, $ec<nd %n Euro$a de /est i .merica de Nord , acest indicator s@a mic orat de la :2 la (2Q. +onderea C3inei %n num"rul $o$ulaiei mondiale s@a $"strat la nivelul de 21Q, $e c<nd indicatorul +95@ului %n $erioada res$ectiv" a s$orit de la # la 1NQ. -usiei %i revine 2,(Q din num"rul $o$ulaiei lumi i doar numai1Q din +95 !lobal. .stfel , $utem conclu&iona c", -usia ca m"rime du$" teritoriului i ca for" militar"@nuclear" deine un loc im$ortant %n lume $e c<nd ca $utere economic" ei %i revine un loc cu mult mai modest %n lumea modern". Conform datelor statistice economia internaional" a $" it %n mileniul # cu astfel de lideri economici $recum: 7).@21Q, Euro$a de /est@ 2NQ, C3ina 0 12,(Q, Oa$onia 0 :,(Q din +95@ul !lobal, care %m$reun" %nsumea&" $este 6N la sut" din volumul +95@lui mondial. 6 ).). %r,s,turile de 1a., ale regiunilor mari geoeconomice din lume. ).).&. ;egiunea geoeconomic, America de "ord. Centrul re!iunilor date este considerat 7). i include la fel Canada i Me*ic. Cota acestei re!iuni constituie :Q %n $o$ulaia lumii, 2#Q %n +rodusul Naional 5rut i 12Q %n $roducia a!ricol" mondial". ,r"s"turile de ba&" ale acestei re!iuni sunt urm"toarele: @ . e&area !eo!rafic" i !eo$olitic" destul de favorabil" vis@a@vis de restul lumii, @ +re&ena unei mari $iee de desfacere a m"rfurilorD @ Nivelul %nalt de de&voltare economic" ba&at $e te3nolo!ii moderneD @ Nivelul te3nic destul de %nalt de de&voltare a industriei, %ndeosebi %n 7). i CanadaD @ +re&ena unui mare $otenial te3nico@ tiinificD @ Este un e*em$lu de antre$renoriat liber, fiind cel mai liberal sistem economic din lumeD @ +re&ena marilor b"nci, com$anii i concerne americane ce controlea&" nu numai economiile naionale, dar i cele internaionale. @ +re&ena unui $otenial mare militar %n&estrat cu cele mai $erformate te3nolo!iiD Cea mai mare $utere economic" din s$aiul nord@american este 7)., care %nc" la sf<r itul sec. 898 a intrat %n num"rul $rinci$alelor lideri mondiali, iar du$" destr"marea )-77 (1LL1) a r"mas unica su$ra$utere economic", militar", informaional" i cultural". 7ecolul 88 $e bun" dre$tate este considerat ca secolul american. +e tot $arcursul sec. 88 i $<n" %n $re&ent de&voltarea economic" a acestei "ri se caracteri&ea&" $rintr@o stabilitate social@$olitic" de durat". 9ar toate $roblemele socio 0 economice %n aceast" ar" au fost i sunt soluionate $e cale democratic", evit<nd revoluiile, r"sturn"rile de stat , nemul"mirile maselor i alte fenomene nedorite. 9deea inte!r"rii economico 0 $olitice a 7)., Canada i Me*icului a %nce$ut s" fie trans$us" %n via" %n anii :N a sec. 88. ?nce$utul este formarea a unei uniuni ener!etice. ?n 1L;; a fost isc"lit acordul de formare a unei &one economice libere 7). i Canada ce a fost ca un r"s$uns la $rocesele inte!raioniste din Euro$a. Obiectivul $rinci$al a N.K,. a fost lic3idarea barierelor vamale %n comer %ntre ele. Oum"tate din ele au fost lic3idate %n 1LL', celelalte %ntr@o $erioad" de 1' ani. ?n com$araie cu )E, N.K,. nu i@a $us ca obiectiv crearea unor structuri inte!raioniste su$rastatale sau crearea unui re!im le!islativ comun. Ea re$re&int" o comunitate internaional" de comer liber ba&at" $e dre$turile internaionale. !1iectivele "A<%A( 2ic3idarea barierelor vamale i stimularea circulaiei libere a m"rfurilor i serviciilorD Crearea condiiilor $4u o concuren" trans$arent" %n 1.C.2.D .tra!erea investiiilor %n statele membreD Crearea unei $rotecii efective asu$ra $ro$riet"ii intelectualeD Crearea mecanismelor $entru im$lementarea acordului i 3ot"r<rea $roblemelor de conflictD

1L

Crearea unei ba&e le!islative $4u o coo$erare mai lar!" %n viitorD Kormarea unei $iee unice libere continentale. )n rol im$ortant %n formarea societ"ii americane l@a Bucat factorul !eo$olitic. +o&iia i&olat" i $eriferic" vis@a@vis de 2umea /ec3e a servit dre$t factor de consolidare a naiunii americane f"r" o influen" din e*terior. /ecinii 7). niciodat" n@au ameninat securitatea lor. ,eritoriul mare i com$act cu acces lar! la cele 2 oceane a devenit desc3is $entru %ntrea!a lume i a $ermis formarea unei economii bi$olare, fa$t ce a creat $ers$ective unicale !eostrate!ice de de&voltare. .t<t statele de la litoralul .tlanticului, c<t i cele de la litoralul +acificului (California) au devenit mari $uteri economice com$arabile cu unele state mari din lume. Are$t re&ultat 7). $ot de la e!al la e!al s" concure&e i s" interacione&e at<t %n /est, c<t i %n Est, fa$t ce determin" e*tinderea !eo$olitic" i !eostrate!ic" a acestei "ri %n cele mai %nde$"rtate &one de $e !lob. +entru com$araie menion"m fa$tul c" -usia care dis$une de un teritoriu destul de vast (o su$rafa" de 1:,1Cm2 0 9 loc %n lume) n@a reu it s" forme&e un $otenial economic %n E*tremul Orient $entru a crea o economie bi$olar" de ti$ul celei americane. )n alt factor de de&voltare economic" a acestui s$aiu !eoeconomic este $re&ena unui teritoriu destul de eficient $entru trai i activitatea economic", cu e*ce$ia teritoriilor cu condiii naturale e*tremale din Nordul Canadei i $eninsula .lasca. 7ubsolul bo!at %n cele mai variate resurse minerale, inclusiv cele ener!etice, asi!ur" o securitate ener!etic" a "rilor din s$aiul dat i o ba&" de materii $rime $entru ramurile industriei !rele. 7). Boac" un rol deosebit i %n s$aiul socio@cultural al lumii, fiind o ar" a imi!raiei masive din Euro$a $e $arcursul ultimilor secole, cu o $ractic" bo!at" %n lumea afacerilor. Nivelul %nalt al democraiei a contribuit la fa$tul c" libertatea antre$renorial" %n ar" nu este limitat" de nimeni dec<t numai de le!e. Ii ast"&i economia .merican" este cea mai liberal" din lume. +uterea e*ecutiv" (!uvernul) nu are funcii de coordonare i or!ani&are a $roduciei. ,a*ele de im$o&itare nu sunt im$use %n interesele fondului de stat ci $entru stimularea economic" a $roduc"torului. ?n anii LN a sec. 88 ritmurile de cre tere a economiei 7). erau mult mai mari dec<t cele ale Oa$oniei, Germaniei, Kranei i Marii 5ritanii. E de relevat mic orarea $roduciei ener!ofa!e %n ultimii #N ani cu ## Q. ?n ultimii (N ani $roductivitatea a!ricol" s@a dublat , %n tim$ ce cota $arte a an!aBailor %n acest sector s@a mic orat cu :N Q. Com$le*ul militar a 7). asi!ur" nu numai necesit"ile interne, dar i deine $este (N Q e*$ortul de arme !lobal. Aestinatorii acestora sunt nu numai statele N.,O ci i Oa$onia, ,aivan, Corei de 7ud, Euvait, 9&rael, E!i$t e.t.c. 2a sf. sec. 88 7). au devenit unicul stat mondial dominant %n domeniile strate!ico 0 militare, economice, te3nolo!ice, informaional c<t i socio0cultural. +uterea ei este determinat" de $osibilitatea ra$id" de mobili&are a resurselor economice i te3nolo!ice at<t %n domeniul militar c%t i $o$ulari&area modului de via" .merican. Nu se ne!liBea&" dominarea 7). %n domeniul informaional 0 comunicativ, Nanote3nolo!ilor %n sfera financiar 0 bancar". 2a 3otarul sec. 889 7). au c< ti!at com$etiia economic" fa" de Euro$a i Oa$onia, construind o economie com$etitiv" ca un bu!et nedeficitar. Cele mai ra$ide din $unct de vedere a de&volt"rii i te3nolo!iilor fiind microbiolo!ia, businessul financiar, telecomunicaiile i informatica. 7). este liderul mondial %n domeniul te3nolo!iilor informaionale. .ceasta i o face de neaBuns, deoarece ea deine i informaia $rimar". Com$etitivitatea economic" %n cele din urm" mai des este determinat" de resursele intelectuale i nu de cele financiare ce va determina %n viitor $rioritatea 7). fa" de alte state ce de$ind de $iaa fondurilor de ca$ital s$eculativ. Economia 7). este una dintre cele mai com$etitive din lume, iar bu!etul de stat este unul nedificitar. ?n anii LN ai sec 88 ritmurile de&volt"rii economice %n 7). erau mai mari dec<t %n astfel de state ca: Oa$onia, Germania, Krana, Marea 5ritanie. +e $arcursul a (N de ani volumul $roduciei a!ricole s@a dublat, $e c<nd num"rul celor an!aBai %n acest sector s@a redus cu :N la sut". 2a sf<r itul sec. 88 7). a devenit $rima i unica ar" din lume, care domin" %n $lan economic, militar@strate!ic, financiar, te3nolo!ic i informaional. ?n $re&ent ia na tere o nou" formul" de dominare a lumii i anume =Cine dis$une de informaii acela conduce lumea>. .ceast" formul" $e de$lin cores$unde intereselor 7).. Ain $unct de vedere !eostrate!ic 7). $redomin" %n multe or!anisme internaionale %n temei %n ON) i N.,O fa$t ce dictea&" re!ulile ei %n re&olvarea multor conflicte de $e !lob. ?ns" este ne!ativ acel fa$t, c" %n $romovarea $oliticii !oestrate!ice a 7). se simte uneori ideea de $redominare asu$ra altor $o$oare, fenomen caracteristic multor im$erii din trecut. Aintre alte $uteri economice din re!iunea .merica de Nord sunt Canada i Me*ic. Canada (su$rafaa 1N mil.Cm2, $o$ulaia 0 2N mil. locuitori) face $arte din !ru$a statelor %nalt de&voltate economic (G @ :) av<nd o a e&are !eo!rafic" destul de favorabil" %n s$aiul dat. +rin sistemul navi!abil de $e Marele 2acuri i fluviul 7f. 2aureniu %ntreine cele mai str<nse le!"turi cu 7).D $rin Oceanul +acific ea contactea&" cu statele din .sia, .ustralia i cele de $e Coasta +acificului din .merica 2atin", iar $rin Oceanul .tlantic cu

2N

centrele mari industriale din 7)., 5ra&ilia, Euro$a i .frica. Canada ocu$" un loc de frunte $rintre "rile lumii du$" m"rimea re&ervelor de metale neferoase, minereu de fier, uraniu, $etrol i !a&e naturale. ?n divi&iunea !eo!rafic" a muncii Canada se s$eciali&ea&" %n $roducerea i e*$ortul de materii $rime minerale (metale colorat, uraniul, carburani), lemn, $roduse a!ricole. Economia "rii date este str<ns le!at" com$le*ul economic al 7). fiind str<ns inte!rat" cu com$le*ul economic al acestei "ri %ndeosebi referitor la le!"turile comerciale i investiiile de ca$ital. ?m$reun" cu 7). ea formea&" o &on" a comerului liber. .$ro*imativ \ din e*$ort i 24# din im$ortul "rii revine 7).. Ae&voltarea ra$id" a economiei Canadei $e $arcursul sec. 898 (a doua Bum"tate) se datorea&" urm"torilor factori economici: @ lic3idarea de$endenei coloniale i unirea teritoriilor r"&lee %ntr@un stat unicD @ abundena resurselor funciare i num"rul redus de $o$ulaie fa$t ce a $ermis de la bun %nce$ut a se crea mari !os$od"rii fermiere %nalt $roductiveD @ $re&ena imenselor resurse mineraleD @ imi!raiile masive de for" de munc" t<n"r" i calificat" din Euro$aD @ introducere $e scar" lar!" a te3nicii i mecani&area $rocesului de $roducie %n ramurile de ba&" ale economieiD @ investiiile masive de ca$ital str"in %n ramurile $rinci$ale ale economieiD @ c3eltuielile reduse %n domeniul militar. Me*icul (7tatele )nite Me*icane) 0 este a treia $utere economic" din re!iune. 9storia vec3e a Me*icului o!linde te c%teva civili&aii ale amerindienilor, inclusiv maSa, toltec" i a&tec". ?n 1;21 9m$eriul Me*ican % i declar" inde$enden". ?n a doua Bum"tate a sec. 88 ara dat" $romovea&" linia s$re industriali&area "rii, iar din 1L:6 ado$t" o linie $olitic" democratic". Me*icul este o ar" %n curs de de&voltare fiind un mare $roduc"tor mondial de $etrol ($rinci$ala bo!"ie), ar!int, cu$ru, metale rare. 9ndustria este diversificat" %n mai multe ramuri: siderur!ic", constructoare de ma ini c3imic" ($etroc3imie). .!ricultura este ba&at" $e culturile de sub&isten": $orumb, fasole, ore&, dar i culturi $entru e*$ort: cafea, cacao, bumbac, lemn $reios, cauciuc. ?n 1LL2 Me*icul semnea&" acordul asu$ra &onei de liber sc3imb cu Canada i 7).. ).).'. ;egiunea geoeconomic, Euro$a de Vest .cest s$aiu mai $oart" denumirea de Euro$a inte!rat" (unificat") i cu$rinde 2( de state cu o economie de $ia" %nalt de&voltat". ?n re!iunea dat" se deosebesc # !ru$e de state: @ cele %nalt de&voltate 0 Germania, Marea 5ritanie, Krana, 9talia. @ %nalt industriali&ate @ .ustria, 5el!ia, Olanda, Norve!ia, Elveia, Kinlanda, Aanemarca, 2u*embur!, 9slanda. @ state cu nivel mediu de de&voltare 0 7$ania, +ortu!alia, Grecia, 9rlanda. Euro$a a fost i este unul dintre centrele de de&voltare ale civili&aiilor mondiale. +onderea $o$ulaiei re!iunii date este cu mult mai mic" dec%t indicatorii $roduciei i constituie a$ro*imativ :Q din totalul mondial. +rintre celelalte # mari re!iuni economice ale lumii Euro$a de /est ocu$" constant locul 99 du$" volumul total al +95@lui. Ei %i revine 2(Q din $roducia industrial" mondial" i 2NQ din cea a!ricol". +onderea %n volumul total al e*$ortului constituie 1L,(Q, %ntrec<nd indicatorul res$ectiv al 7). (1(Q) i cel al Oa$oniei (;,(Q). .nul de %ntemeiere formal al )E $oate fi considerat 1L(1 atunci c<nd la iniiativa lui Oan Mo3et se %ntemeia&" CEAO %n com$onena de 6 state: Germania, Krana, statele 5enelu* i 9talia. ?n 1L(: la -oma toate state formea&" CEE i Euroatomul. +rima l"r!ire a )E a avut loc %n 1L:# c%nd se inte!rea&" M. 5ritania, 9rlanda i Aanemarca. ?n 1L6: toate cele trei or!anisme se unesc %ntr@o sin!ur" comunitate CEE cu instituii su$rastatale. ?n 1L;1 la CEE ader" Grecia. ?n 1L;6 ader" 7$ania, +ortu!alia. ?n 1LL1 a fost semnat tratatul de la Ma3streed unde se sc3imb" denumirea din CEE %n )E care intr" %n vi!oare la 1.N1.1LL#. 9n 1LL( ader" 7uedia, Kinlanda i .ustria. ?n 2NN' Estonia, 2itonia, 2ituania, +olonia, Ce3ia, 7lovacia, )n!aria, 7lovenia, Ci$ru i Malta i %n 2NN: -om<nia i 5ul!aria. 7uccesiunea de aderare a altor state euro$ene la aceast" or!ani&aie internaionist" necesit" un ir de re!lement"ri $olitice, economice i sociale la nivel de stat $entru a mic ora dis$ro$oriile mari de nivel economic, $olitic i social. +aralel cu evaluarea )E %n sens numeric se efectuau i mari transform"ri interne care au trecut acelea i eta$e a$ro*imativ. 2a eta$ele inci$iente de inte!rare economic" $rinci$alele obiective constatau %n formarea unei uniuni vamale $entru mic orarea barierelor tarifare %n comer. .$oi crearea unei $iei comune unde s" dis$ar" barierele total %n circulaia liber" a celor ' com$onente $rinci$ale:$roducie, ca$ital, fora de munc" i servicii.

21

)rm"toarea eta$" este formarea unei uniuni economice i valutare care a trecut la un nivel mai su$erior de inte!rare economic" $rin formarea unor structuri su$rastatale de administrare a multor domenii at<t economice c<t i $olitice. Crearea unei uniuni $olitice se va vedea, c<nd va avea loc sau dac" vor aveaP =n acest tim$ de constituire au fost atinse anumite o1iective( 1. 7@a finisat de facto constituirea s$aiului economic unic euro$ean %n care se includ 2: state cu o $ondere v"dita %n comerului internaional . 2. Conform tratatului Ien!en e format s$aiul de circulaie liber" f"r" vi&e unde nu e*ist" 3otare cu !r"niceri i se circul" liber %nce$<nd cu luna martie 1LL(D #. Ae la 1.N1.1LLL %n maBoritatea statelor )E a fost introdus" moneda unic" euro$ean" 0 Euro ce circul" liber ca valut" euro$ean" de la 1.N1.2NN2. 2a 1.N1.2NN; %n aceast" &on" sunt incluse 16 din 2: state. Ain )E 1( %n afara acestei &one au r"mas Marea 5ritanie, Aanemarca i 7uedia. . fost constituit" 5anca Euro$ean" )nic"D '. 7@a format sistemul unic instituional cu mecanismul sau de funcionare care include structuri su$rastatale c<t i internaionale. Au$" cel de al 2 r"&boi mondial Euro$a de /est a ales calea s$re inte!rarea economic" i $olitic", ceea ce a determinat fondarea unui bloc economic inte!raionist, cu o stabilitate i securitate %nalt", contribuind $rin aceasta la %nt"rirea $"cii $e continent. ?n cea de a 2 Bum"tate a sec. 88 aici s@a format unul dintre cele # mari centre economice mondiale. )n eveniment maBor al sec. 88 %n viaa economic" i $olitic" a Euro$ei a fost constituirea )niunii Euro$ene (1L(1, la 5ru*elles) iar %n 1L(( )niunea Euro$ei Occidentale. ?nce$utul inte!r"rii %n cadrul )E a fost $us la $ro$unerea Ministerului .facerilor 9nterne al Kranei -obert Iuman. )E re$re&int" un bloc economic inte!raionist, sco$ul c"ruia este crearea unei uniuni economice i vamale, a unei $olitici unice e*terne i a colabor"rii %n cele mai diverse domenii. 9nstituiile )E sunt: Consiliul Euro$ei, Consiliul de Mini tri, +arlamentul Euro$ei, Con!resul +uterilor -e!ionale i Curtea de Oustiie. Consiliul Euro$ei %nde$line te rolul = colii euro$ene a statului de dre$t>, care $romovea&" valorile democraiei i dre$turile omului. ,otodat" Consiliul Euro$ei contribuie la aButorarea statelor din Euro$a Central" i de Est du$" destr"marea sistemului socialist i reali&area reformelor democratice, constituionale, le!islative i $olitice. +articularit"ile de ba&" al acestui s$aiu !eoeconomic sunt urm"toarele: &. ?n structura economiei re!iunii $redomin" ramurile industriei ba&ate $e te3nolo!ii $erformante i o $ondere relativ %nalt a sectorului teriar. Mari ritmuri de de&voltare au %nre!istrat astfel de ramuri, ca electronica, industria constructoare de ma ini $recise, cea c3imic", care se ba&ea&" $e reali&"rile tiinifico@ te3nice i $e braele de munc" %nalt calificate. Euro$a de /est a devenit cel mai mare $roduc"tor i e*$ortator de ma ini $e $iaa mondial". +roducerea ma inilor destinate com$le*ului militar este concentrat" cea mai mare $arte %n Germania, Marea 5ritanie i Krana. '. .!ricultura re!iunii se deosebe te $rintr@o $roductivitate %nalt". .ici se $roduce 14# din $roducia mondial" de la$te i 146 din $roducia de carne. +olitica a!rar" a acestor state este orientat" %n mare $arte s$re $rotecia mediului %nconBur"tor i obinerea $roduciei a!ricole ecolo!ice $ure. ). )n rol im$ortant %n viaa economic" a Euro$ei de /est revine cor$oraiilor transnaionale ce au menirea de a uni ca$itolul mai multor state. 9ar statul la r<ndul s"u contribuie activ la stimularea activit"ii acestor structuri. '. Euro$a de /est a devenit un mare centru financiar la scara mondial". Mari centre financiare de talie mondial" sunt: 2ondra, Krancfurt, Miuri3. ?n aceast" re!iune se !"sesc i cele mai mari re&erve de aur din lume. +. 7tatele Euro$ei de /est se deosebesc $rintr@un im$ortant $otenial te3nico@ tiinific. +rinci$alele state din re!iune c3eltuiesc $entru cercet"rile tiinifice de la 2 la 2,:Q din +95. Aac" %n 1L:N aceste "ri c3eltuiau %n acest sco$ #:Q din nivel res$ectiv al 7). a$oi %n anul 2NNN acest indicator s@a ridicat la :#Q. -e!iunea dat" a$roa$e c" nu cedea&" 7). i Oa$onia du$" nivelul te3nico@economic de de&voltare a ramurilor tradiionale ale industriei, dar mai r"m<ne %n urma acestora %n astfel de direcii $rioritare $recum microelectronica, radiote3nica i biote3nolo!ia. /. ?n strate!ia !eoeconomic" a statelor vest euro$ene accentul $rinci$al este $us $e accelerarea +I,, !raie c"ruia va s$ori volumul i calitatea $roduciei industriale. ?n acela i tim$ aceasta va asi!ura cre terea eficacit"ii investiiilor i intensificarea de&volt"rii economice $rin reducerea $roduciei materialofa!", ener!ofa!" i ca$italofa!".

22

>. 7tatele vest@euro$ene se caracteri&ea&" at<t $rin le!"turi economice str<nse inte!raioniste %n cadrul re!iunii, c<t i $rin le!"turi economice cu celelalte re!iuni ale ,errei, inclusiv cu marele centre economice ale lumii 0 .merica de Nord i .sia @ +acific. .stfel, volumul e*$ortului calculat la 1 locuitor %ntrece de 2@# ori indicatorul res$ectiv a 7). i Oa$oniei. 3. ?n de&voltarea economic" i social" a re!iunii un rol im$ortant revine statului. +e seama lui revine controlul asu$ra reali&"rii celor mai im$ortante $ro!rame socio@economice, inclusiv %n domeniul $rotecia sociale a $o$ulaiei, crearea noilor locuri de munc" i stimularea de&volt"rii ramurilor infrastructurii . ?. -olul Euro$ei de /est %n economia mondial" va cre te $e viitor ca urmare a intensific"rii $rocesului de inte!rare re!ional". &@. 2a ora actual" uniunea Euro$ean" % i orientea&" strate!ia sa !eoeconomic" %n urm"toarele direcii: @ e*tinderea i a$rofundarea $roceselor inte!raioniste, @ $romovarea unei $olitici re!ionale $rin miBlocirea form"rii eurore!iunilor. @ coo$erarea transfrontalier". @ crearea i $erfecionarea coridoarelor de comunicaie e*istente. ).).). ;egiunea geoeconomic, Asia 9 0acific. ?n re!iunea .sia @ +acific du$" cel de al 2@lea r"&boi mondial s@a $us ba&a form"rii unui nou centru !eoeconomic mondial, ce dis$une de un mare $otenial economic, te3nolo!ic i demo!rafic. +uterile $rinci$ale economice i militare din re!iunea dat" sunt Oa$onia i C3ina, iar dintre statele mai mici: Coreea de 7ud, ,3aiHan, 7in!a$ore, .ustralia i Noua 1eeland". +e $arcursul $erioadei $ostbelice re!iunea dat" a %nre!istrat o cre tere economic" foarte dinamic". 2a ora actual" ei %i revine 2NQ din $otenialul economic mondial. +onderea acestei re!iuni %n totalul +95. Global a s$orit de la 'Q %n 1L(N la 2(Q %n 1LL( i 'N@(NQ %n res$ectiv" (2N2() conform datelor $ro!no&ului. Aes$re de&voltarea dinamic" a economiei acestei re!iuni ne demonstrea&" i astfel de indicatori: $entru dublarea +954 1 locuitor 7). i Marea 5ritanie au avut nevoie de o $erioad" de (N@6N de ani, $e c<nd C3ina i Coreea de 7ud 0 doar de numai 1N ani. O $articularitate de de&voltare economic" a acestei re!iuni o constituie $rocesul de inte!rare re!ional", la care $artici$a activ i 7).. ?n acest sco$ au fost fondate dou" or!ani&aii: .sociaia Naiunilor .siei de 7ud Est (.7E.N) i .sociaia 7ud @ .siatic" $entru coo$erare -e!ional" (.7C.-). O $roblem" maBor" !eoeconomic" %n re!iune devine cea ener!etic". Este cunoscut fa$tul c" consumul de ener!ie la scar" mondial" va s$ori c"tre anul 2N2N de 1,( ori. .ceast" tendin" este caracteristic" i $entru re!iunea dat" ce se caracteri&ea&" $rintr@o s$orire dinamic" a consumului de combustibil i ener!ie. .stfel, conform datelor de $ro!no&" consumul de ener!ie %n re!iunea .sia @ +acific c"tre anul 2N2N va s$ori, atin!%nd 2;Q %n consumul mondial, $e c<nd resursele $ro$rii de combustibil %n balana mondial" vor constitui %n $erioada res$ectiv" numai '@:Q. ?n acest conte*t statele din re!iunea dat" vor fi nevoite s" recur!" la $romovarea unor strate!ii !eoeconomice i !eo$olitice %n $roblema ener!etic". Aintre re!iunile atractive din a$ro$iere bo!ate resurse ener!etice sunt: Marea Cas$ic", .sia Central", Nordul 7iberiei(-usia). Este $osibil ca %n viitor -usia s" Boace un rol im$ortant %n $rocesele inte!raioniste din re!iunea .sia @ +acific %n domeniul ener!etic. 2a r<ndul s"u f"r" o colaborare inte!raionist" cu C3ina, Oa$onia i Coreea de 7ud va fi im$osibil ca -usia s" reali&e&e de&voltarea economic" a E*tremului Orient. Este $osibil ca %n $rimele decenii ale sec. 889 s" fie reali&at" construcia unui traseu ener!etic %ntre Oa$onia i -usia $rin construcia tunelului subacvatic care va uni insula Focaido cu insula 7a3alin. ?n ca&ul dat Oa$onia va c"$"ta ie ire la traseul feroviar transsiberian iar mai de$arte s$re Euro$a. ?n maBoritatea statelor din aceast" re!iune economia are o s$eciali&are orientat" s$re e*$ort i o a!ricultur" %nalt $roductiv". ?n aceste "ri sunt create condiii favorabile $entru atra!erea investiiilor str"ine, fiind determinate la r<ndul s"u de costul mic $entru arenda $"m<ntului i fora de munc" ieftin". )n alt factor de de&voltare economic" a re!iunii este le!at de crearea marilor centre financiare %n care sunt concentrate un im$ortant ca$ital investiional i comercial (Fon! Eon!, 7in!a$ore). Kormarea acestor centre financiare internaionale se datorea&" %n mare $arte a e&"rii !eo!rafice i !eo$olitice a lor la intersecia c"ilor de trans$ort de im$ortan" internaional". )nele state din re!iunea dat", %n $rimul r<nd C3ina a mers $e calea form"rii i e*tinderii &onelor economice libere, ca o com$onent" de ba&" a economiei de $ia". ?n s$aiul !eoeconomic .sia @ +acific se evidenia&" du$" influena lor %n de&voltarea economic" # lideri: 7)., Oa$onia i C3ina, care dis$un de o cot" cores$un&"toare %n formarea +95 !lobal 0 de 2(QD 1(QD i #Q. ?n cadrul re!iunii .sia @ +acific, Oa$onia a devenit liderul $rinci$al. 2a sf%r itul sec. 88 i %nce$utul sec. 889 Oa$onia r"m<ne a doua su$ra$utere economic" din lume. ?n volumul $roduciei mondiale ei %i revine 1NQ, iar du$" re&ervele de valut" ocu$" locul 9 (2NN miliar de V). Oa$onia dis$une de un +95 naional

2#

de ',# trilioane V ceea ce constituie 12Q din totalul +95 !lobal i :NQ din +95 re!iunii .sia @ +acific. ?n $roducia de ma ini Oa$oniei %i revine 1NQ din $roducia mondial". .nual $roduce 1N,( mil. de autoturisme. Ae&voltarea cu ritmuri mari a economiei Oa$oniei du$" cel de al 2@lea r"&boi mondial se datorea&" $romov"rii unei $olitici !eoeconomici constau %n urm"toarele: @ .$licarea $e lar! %n economie a te3nolo!iilor moderne de im$ort, scurt<nd calea de la invenie i $<n" la $roducie. Ae&voltarea informaiei i electronicii r"m<ne a fi un element forte al economiei ni$one. @ -educerea considerabil" a c3eltuielelor din com$le*ul militar (%n $re&ent constituie 1Q din +95) i introducerea acestor surse eliberate %n $roducia civil". @ 9ntervenia activ" a statului %n economie $rin $olitica creditelor ieftine %n sco$ul stimul"rii investiiilor mono$olurilor $articulare, reducerea unor im$o&ite asu$ra cor$oraiilor Oa$one&e. +olitica strate!ic" a statului este orientat" la susinerea $rinci$iului inte!raionist dintre finane 0 tiin" 0 te3nolo!ii. @ 7timularea factorului uman. -esursele calificate de munc" %mbinate cu astfel de calit"i $recum sunt inteli!ena, cultura, de$rinderea de a munci cu dra!oste, s$iritul creativ contribuie %n mare m"sur" la de&voltarea eficient" a economiei. Aatorit" stimul"rii acestui factor Oa$onia a trecut de la im$ortul de te3nolo!ii str"ine la crearea $ro$riilor te3nolo!ii str"ine i c3iar e*$ortul lor $e $iaa mondial". @ -eformarea %nv""m<ntului $ublic %n vederea $re!"tirii cadrelor calificate, care s" $oat" folosi eficient te3nica i $rocedeele moderne. +entru de&voltarea tiinei sunt alocate anual 2,:Q din +95. O alt" for" economic", militar" i $olitic" din re!iunea .sia@+acific este C3ina (-e$ublica +o$ular" C3ine&"), cu o $o$ulaie de 1,( miliarde locuitori i o su$rafa" de L,6 mil. Cm], este o ar" a ve3ii civili&aii. Kiind o $utere mare economic" i militar" din lume C3ina $retinde a fi $rimit" %n Gru$a celor :, unde %n $re&ent dre$t al ; 0 lea stat este invitat" i -usia %n ca&ul discuiei unor $robleme maBore de im$ortan" internaional". 2a unii indicatori economici C3ina ocu$" $rimele locuri %n lume. Ea deine $rimul loc %n lume la $roducerea oelului (12N mil. tone), ceea ce constituie 14# din $roducia mondial". Ais$une de cele mai mari resurse de c"rbune din lume @ #N la sut" din totalul mondial. C3ina %i revine 2NQ din e*$ortul mondial de %mbr"c"minte i 1NQ din e*$ortul de radioa$aratur". ?n $olitica !eoeconomic" a C3inei din $erioada $ostbelic" sau evideniat c<teva eta$e, dintre care unele au fost %nsoite de multe !re eli i erori, care au cau&at la r<ndul s"u anumit 3aos %n de&voltare economic" i cultural" $rin care a trecut C3ina menion"m: =Marele salt>, =formarea comunelor $o$ulare>, =revoluia cultural"> (1L66), care a fost %nsoit" de re$resii %n mas". Economia C3inei s@a stabilit abia du$" anul 1L:; %n re&ultatul reali&"rii unei noi reforme economice elaborate de c"tre ilustrul om de stat Aen!@,*iao@$in!. E*istena reformei economice const" %n restructurarea cardinal" a economiei reale c3ine&e $e ba&a urm"toarelor $rinci$ii: @ diriBarea statal" c3ine&"D @ utili&area $<r!3iilor i metodelor economiei de $ia". @ crearea unor &one economice de im$lementare a creditelor investitorilor str"ini i or!ani&area $rocesului economic %n ba&a le!it"ilor economiei de $ia" ca$italiste. @ reformarea instituiilor economice i administrative statale $rin crearea unui stat dre$t. @ im$lementarea $ro$riet"ii $rivate ca$italiste %n c<m$ul re$roductiv al economiei socialiste c3ine&e. ?n re&ultatul reali&"rii noii reforme economice din anul 1L:; economia C3inei a %nre!istrat anumite succese. ,im$ de 2( de ani (1L:;@2NN#) economia real" a ei a s$orit cu ;Q anual, iar +95 a %nre!istrat o cre tere de 26, ( ori %n $erioada indicat". 2a ora actual" cursul !eostrate!ic al C3inei este orientat %n urm"toarele direcii: @ . $romova i mai de$arte de&voltarea unei economii desc3ise (de $ia") %n care rolul $rinci$al va reveni or!ani&"rii i $erfecion"rii 1E2 %n &ona de litoralD @ 7usinerea $e toate c"ile a climatului investiional. Aatorit" $romov"rii, acestei $olitici C3ina a reu it s" atra!" mai mult de 2( la sut" din totalul investiiilor statelor asiatice. Mari investiii au venit de la mafia c3ine&" internaional" numit" =triad">, care a fost nimicit" de c"tre re!imul comunist de $<n" la reform". @ )n sco$ !eostrate!ic maBor al C3inei este de a crea, =C3ina Mare>, care $resu$une s" includ" nu numai fostele $rovincii istorice, dar i %ntrea!a dias$or" c3ine&", care num"r" a$ro*imativ (( mil. oameni. @ )n alt obiectiv !eostrate!ic al C3inei este de a re&olva $roblema ali$irii definitive $e ba&a le!itim" a ,aiHanului. C3ina ar $utea deveni $e viitor o $utere economic" mare din lume cu condiia dac" va reu i s" de$" easc" unele contradicii de caracter intern: @ crearea unei stabilit"i $olitice %n ar"D @ mic orarea contra&icerilor mari, care e*ist" dintre sat i ora D

2'

minimali&area dis$ro$oriei foarte mari %n indicatorii socio@economici re!ionali dintre teritoriile de litoral i cele din interiorul "rii. )n rol tot mai mare %n re!iunea .sia@+acific revine unor state mai mici du$" su$rafa" i num"rul de locuitori, dar care au un nivel relativ %nalt de de&voltare economic". 2a ele se refer" Coreea de 7ud, ,aiHani, 7in!a$ore, MalaS&ia, ,3ailanda, care mai $oart" denumirea de state noi industriali&ate numii = dra!onii asiatici>. ,oate aceste state %n ultimele decenii destul de activ au $"truns cu m"rfurile sale $e $iaa mondial". Cota acestor state %n comerul mondial cu m"rfuri industriale a s$orit de la 'Q %n anul 1L:( la 1#Q c"tre miBlocul anilor LN ai sec. 88@lea. 7uccesul de&volt"rii economice a acestor state se datorea&" urm"toarelor %m$reBur"ri. 1. Ele au reu it s" cucereasc" $iaa e*tern" la unele m"rfuri i s" s$oreasc" brusc $roducia de e*$ort. 2. 2a ba&a com$etivit"ii $roducia acestor state au stat te3nolo!iile $erformante, braele calificate de munc", disci$lina %nalt" de $roducie s$iritul inovativ, ca$acitatea de a $roduce m"rfuri de calitate %nalt" cu c3eltuieli minime. #. Cre terea economic" ra$id" a acestor state se datorea&" i utili&"rii $e lar! a investiiilor str"ine, crearea %ntre$rinderilor cu ca$ital mi*t i a 1.E.2. )nele din aceste state au i un =secret> $ro$riu a lor %n $romovarea $oliticii !eoeconomice. .stfel ,aiHanul a ales modelul de de&voltare economic" ba&at $e businessul de familie, care asi!ur" un !rad %nalt de concuren" %n cadrul "rii. ,otodat" unele =secrete> ale modelului ,aiHane& de de&voltare se mai datorea&" i tradiiilor secular ale reli!iei confuioniste. Su1iecte $entru conversa2ie( 1. E*$licai $rinci$alele tendine de re!ionali&are economic". 2. E*$licai noiunea de mari s$aii !eoeconomice. #. Caracteri&ai tr"s"turile de ba&" ale re!iunii !eoeconomice .merica de Nord. '. Com$arai re!iunea !eoeconomic" Euro$a Occidental" cu .sia +acific. %ema *( As$ectele geoeconomice ale Aonelor Economice :i1ere. 6 *.&. Con2inutul geoeconomic al .onelor economice li1ere 7 AE:8 i clasificarea lor. 2a eta$a contem$oran" de de&voltare un rol deosebit %l ca$"t" $rocesul de inte!rare economic", multe state % i desc3id economiile naionale i mi&ea&" s" $"trund" $e $iaa mondial", s"@ i intensifice activitatea relaiilor economice e*terne i s" ocu$e o ni " %n divi&iunea internaional" a muncii. 2e!"turile str<nse cu lumea e*tern" conduc la a$ariia unor forme avansate de or!ani&are a s$aiului !eoeconomic, ca urmare statul iese la un nivel calitativ nou de de&voltare. +rintre noile forme de or!ani&are a s$aiului se %nscriu i &onele economice libere, care Boac" un rol im$ortant %n economia mondial". Ele se %nscriu or!anic %n ordinea economic" internaional" i se de&volt" conform le!ilor acesteia. ?n literatura mondial" de s$ecialitate nu e*ist" o definiie de &on" economic" liber", unanim acce$tat" de s$eciali tii %n domeniu, $recum nu e*ist" i o clasificare unic", de unde deseori a$ar discordane %ntre s$eciali ti. Conform documentului Conveniei de la ESoto (1L:#), sub noiunea de &on" economic" liber" se sub%nele!e $arte a teritoriului unui stat, unde m"rfurile sunt considerate dre$t obiect, aflate %n afara teritoriului vamal naional ($rinci$iul e*trateritorial vamal), i de aceea nu sunt su$use controlului vamal i im$o&it"rii. Cu alte cuvinte, 1E2 re$re&int": @ o $arte a teritoriului naional (enclav"), de re!ul" cu o $o&iie economico@!eo!rafic" favorabil", cu un re!im funcional s$ecial, care $revede crearea condiiilor avantaBoase $entru atra!erea investiiilor interne i e*terne D @ un teritoriu mic (de re!ul", = un $ort liber>, =un aero$ort liber> sau =un de$o&it liber>) aflat $e teritoriul unei "ri sau %n &ona de frontier" a dou" sau mai multe "ri, scutite de ta*e vamale sau restricii cantitative obi nuite altfelD @ un model de inte!rare economic" ce se concreti&ea&" %n acordul dintre statele membre de a %nl"tura diversele bariere tarifare i netarifare din calea tuturor sau numai a unora din $rodusele care fac obiectul sc3imburilor comerciale reci$roceD @ o nou" form" de or!ani&are a s$aiului !eoeconomic %n care sunt $re&entate %n miniatur" ti$urile funcionale ale unei economii de $ia" i anume:

2(

a) 1E2 0 &on" f"r" ta*e vamale sau cu ta*e $referenionaleD b) 1E2 0 &on" liber" industrial" orientat" s$re e*$ortD c) 1E2 0 teritoriu cu $resiune liber" de barierele administrative i economice. .ceste definiii reflect" cele mai !enerale $rinci$ii de funcionare a &onelor economice libere, fiind asem"n"toare cu unele acce$t"ri $entru toate ti$urile de &one. +rocesul de or!ani&are a &onelor libere tradiional ine de trei obiective $olitico@economice, i anume: @ cre terea e*$ortului $roduciei industriale i obinerea %n ba&a acestuia a miBloacelor valutareD @ cre terea !radului de ocu$are a braelor de munc"D @ industriali&area raioanelor %na$oiate. 9deea cre"rii &onelor libere este una vec3e i totodat" una nou" %n de&voltarea economic" i relaiile economice dintre state. Korma $rinci$al" a relaiilor economice libere mult tim$ era comerul. ?nc" din antic3itate anumite teritorii din cadrul statelor %ncercau s" obin" o libertate mai mare %n sc3imburile de m"rfuri i servicii i s" de$" easc" barierele $oliticii $rotecioniste ale statelor. Ae atunci i $<n"@n $re&ent de&voltarea economic" a suferit modific"ri calitative im$ortante, i anume: @ s@a a$rofundat divi&iunea internaional" a munciiD @ s@au diversificat relaiile economice internaionaleD @ a luat am$loare +,ID @ au a$"rut forme noi ale s$eciali&"rii internaionale etc. ,eritoriile cu un statut liber sau un anumit !rad de liberali&are au suferit sc3imb"ri i transform"ri mari. .stfel, aceste teritorii numite &one vamale, &one f"r" ta*" vamal", &one ale antre$renoriatului liber, &one comerciale libere etc. au c"$"tat o r"s$<ndire lar!", $ractic %n toate statele lumii. 9niial &onele libere erau cunoscute sub denumirea de $orturi libere. +rimul $ort liber se consider" Carta!ina, fondat %n 1;1' %.e.n., a$oi au fost stabilite i alte $orturi libere %n &ona Mediteranei, $e "rmul de vest al .fricii i al Keniciei. ?n secolele 89/@8/99 %n Euro$a se %nfiinea&" $orturi franco la ,riest, ,oscana, 2ivorno, Marsilia, Genova etc., care ulterior vor fi declarate $orturi sau &one libere. Ii@n $re&ent %n lume se num"r" a$ro*imativ 2NN de $orturi@libere ce $ermit a!enilor economici s" %ncarce, marc3e&e, controle&e, sorte&e m"rfurile f"r" a $l"ti careva ta*e. Cele mai multe &one sunt iniiate %n secolul al 88@lea, c<nd sunt %nc3eiate i $rimele acorduri de comer liber %ntre state. Ae&voltarea 1E2 este $robabil una dintre cele mai semnificative inovaii instituionale care s@au r"s$<ndit $e scena economic" mondial" la sf<r itul secolului al 88@lea. ,erminolo!ia 1E2@rilor este e*traordinar de divers". ?n literatura de s$ecialitate e*ist" %n $re&ent cel $uin 2# de termeni diferii de a descrie ceea ce acum sunt %n !eneral cunoscute ca &one $relucr"toare de e*$ort. .ceasta reflect" fa$tul c" orice inovaie te3nolo!ic", industrial" sau social" necesit" inovaii lin!vistice i terminolo!ice cores$un&"toare. Aintre ace ti termeni cei mai de i utili&ai sunt: &ona $relucr"toare de e*$ort, &ona comercial" liber", &ona economic" s$ecial", &ona economic" liber", &ona de comer e*terior, &ona liber" industrial", &ona vamal" liber", &ona offs3ore etc. +rin caracteristicile sale, 1E2@rile contribuie la $roducerea de bunuri i servicii, la =crearea> i =devierea> de comer, la liberali&area sc3imburilor de m"rfuri i servicii. +rinci$alele caracteristici ale 1E2@ urilor sunt: am$lasamentul, statutul Buridic, obiectul de lucru, activitatea i administrarea. ?n $ractica internaional" se utili&ea&" un com$le* de m"suri universale, care i desemnea&" teritoriul sau obiectul distins dre$t &on" economic" liber". Caracteristicile cantitative de %nlesniri %n cadrul &onelor economice libere $ot s" difere mult, dar setul lor r"m<ne mai mult sau mai $uin constant. ,oate facilit"ile, stabilite de re!imul s$ecial al 1E2@urilor, se unesc %n $atru !ru$e: financiare, fiscale, administrative, i comerciale. Gru$a financiar, de m"suri stimulative include subsidii, %m$rumuturi i credite sub $rocent sc"&ut, acordate 1E2@urilor $entru re&olvarea anumitor $robleme i accelerarea amorti&"rii fondurilor $rinci$ale de $roducie. <acilit,2ile fiscale se $re&int" sub forma anul"rii, am<n"rii $l"ilor i reducerea cotelor $e im$o&ite, ta*e, tarife. 7cutirile $e im$o&itul $e venit $ot fi definitive sau $e o anumit" $erioad" (de e*em$lu, %n -. Moldova 0 $e 1N ani). 2a !ru$a de m,suri administrative se refer" stimulentele cu caracter or!ani&aional. Ele in de %mbun"t"irea nemiBlocit" a condiiilor $entru noii investitori din str"in"tate, ce se e*$rim" %n sim$lificarea %nre!istr"rii firmelor 4 %ntre$rinderilor, formalit"ilor vamale (visele $entru cet"enii str"ini), aloc"rii terenurilor, susinerea %n construcia %ntre$rinderilor, acordarea o$erativ" a informaiei i serviciilor necesare $entru studierea $ieei, asi!urarea dre$turilor de antre$renoriat etc. <acilit,2ile $entru comer2ul e4terior $revede sim$lificarea o$eraiunilor de e*$ort, mic orarea sau lic3idarea ta*elor de im$ort.

26

O $articularitate deosebit" a 1E2@rilor o constituie actele le!islaiei sociale i de munc". ?nfiinarea i de&voltarea 1E2@rilor sunt %ndre$tate s$re soluionarea anumitor $robleme economice, reali&area $ro!ramelor i $roiectelor strate!ice. Cum arat" e*$eriena mondial", sistemul de facilit"i stabilit %n 1E2, %n mare m"sur" este individual i str<ns le!at de e*ecutarea $e teritoriul lor a $lanurilor i $roiectelor. .cest sistem de facilit"i %n combinare cu ali factori de $roducie (fora de munc", materii $rime), $recum i o infrastructur" cores$un&"toare $ot contribui la atra!erea ca$italului str"in i la asi!urarea succesului &onelor economice libere. Ain multitudinea de clasific"ri a 1E2@urilor, cea mai im$ortant" i semnificativ" clasificare este cea %n ba&a criteriului de funcionalitate (du$" sfera de activitate a maBorit"ii subiectelor care activea&" %n &on"). .ceast" clasificare reflect" evoluia 1E2@urilor, de&v"luie direciile lor de activitate. ?n ba&a criteriului de s$eciali&are economic" se $ot distin!e cinci ti$uri de &one: comerciale, industrial@$relucr"toare, tiinifico@te3nolo!ice sau te3nico@inovaionale, de deservire i com$le*e. ?ntr@o cate!orie a$arte se %nscriu &onele libere internaionale. 1. Aone li1ere comerciale (Kree trade &one) 0 cea mai vec3e i sim$l" form" de or!ani&are a teritoriului (sec. 8/99@8/999), istorice te se atribuie la $rima !eneraie de &one. .ceast" !ru$" %mbrac" urm"toarele forme: &onele libere, vamale, de de$o&itare, $orturi libere, $orturi franco, aero$orturi libere, &onele de tran&it, &onele libere de e*$ort, i nu %n ultimul r<nd &onele libere comerciale, care au cea mai lar!" r"s$<ndire. .cest ti$ de &one se %nfiinia&" %n nodurile de trans$orturi internaionale ($orturi fluviale i maritime, noduri feroviare, aero$orturi) %n sco$ul $"trunderii %n ar" a miBloacelor valutare $e contul intensific"rii comerului e*tern. .semenea &one sunt de obicei autori&ate i controlate de c"tre administraia vamal". ?n interiorul acestor &one $ot fi de$o&itate, %m$ac3etate, transbordate i comerciali&ate m"rfuri f"r" $lata ta*elor vamale. 1one libere comerciale sunt $ractic %n toate "rile. O variant" a &onelor comerciale libere o constituie reeaua de ma!a&ine =AutS Kree 73o$>, ma!a&ine li$site de ta*e vamale (comerciali&area se $ermite detailat, $entru $ersoane fi&ice). 2. Aonele industrial B $relucr,toare (9ndustrial $rocessin! &one) se refer" la a doua !eneraie de &one. Ele au a$"rut %n re&ultatul evoluiei &onelor comerciale, c<nd $e teritoriul atribuit lor au %nce$ut s" intre at<t m"rfurile c<t i ca$italul, ocu$<ndu@se at<t cu comerul c<t i cu activitatea de $roducie. Au$" locul de desfacere a celei mai mari $"ri din $roducie &onele res$ective se %m$art %n dou" sub!ru$e: a) &one orientate s$re im$ortul m"rfurilorD b) &one orientate s$re e*$ortul m"rfurilor. +rimele activea&" $entru %ndestularea $ieii cu m"rfuri a "rii !a&d". .stfel de &one sunt foarte $uine (este ca&ul "rilor de&voltate). Marea maBoritate a &onelor $relucr"toare sunt orientate s$re e*$ort (ca&ul "rilor %n curs de de&voltare). Conce$tul modern al &onei $relucr"toare de e*$ort ( anii 6N@:N ), ca o enclav" teritorial" %n care firmele str"ine, beneficiind de $rivile!ii sociale, $roduc m"rfuri industriale $entru e*$ort, a %nce$ut %n 9rlanda (aero$ortul 73annon, 1L(L). #. Aonele tiin2ifico9te nologice sau te nico9inova2ionale $ot fi atribuite celei de a treia !eneraie a &onelor economice libere (anii :N@;N). Ele a$ar %n mod firesc, sau s$ecial se %nfiinia&" %n a$ro$ierea de mari centre tiinifice, dotate cu o infrastructur" deosebit", menite s" asi!ure $rocesul de elaborare i im$limentare a te3nolo!iilor informaionale. .ceste &one concentrea&" firme s$eciali&ate %n cercetare 4 de&voltare $entru $romovarea te3nicii de v%rf %n $roducia de e*$ort. Are$t e*em$le de astfel de &one menion"m te3no$olurile, te3no$arcurile, centrele inovaionale. '. Aonele economice li1ere de deservire, care se %nscriu %n ramurile contem$orane ale sferei serviciilor, sunt $e de o $arte re&ultatul evoluiei &onelor de $roducie %n ramurile de %nalt" te3nolo!ie (de e*em$lu, $relucrarea informaiei), $e de alt" $arte 0 re&ultatul cre terii rolului sectorului teriar %n activit"ile economice contem$orane. .ceste &one asi!ur" condiii avantaBoase com$aniilor care se s$eciali&ea&" %n acordarea diferitor ti$uri de servicii, $recum: servicii bancare, financiare, de asi!ur"ri, turistice .a. Ain aceast" !ru$" fac $arte: &onele offs3ore, centrele financiare, centrele financiare, centrele bancare, societ"ile de asi!urare etc. (. Aonele li1ere com$le4e re$re&int" cea mai com$le*" form" de or!ani&are a 1E2@urilor i sunt %n&estrate cu tr"s"turi a mai multor ti$uri de &one. Are$t e*em$lu de astfel de &one sunt &onele economice s$eciale din C3ina. Nivelul actual de de&voltare a economiei mondiale condiionea&" a$ariia i de&voltarea .onelor economice li1ere interna2ionale (6). .ceste &one se deosebesc mult fa" de formele de inte!rare, cum sunt bun"oar" teritoriile de comer liber, uniunile vamale, $ieele comune, uniunile economice i $olitice. 1onele libere de frontier", ca instrument de cre tere economic", re$re&int" com$le*e economice s$aiale noi, care cu$rind %n sine raioanele de frontier" a statelorD formele de administrare aici sunt determinate de colaborarea

2:

%ntre firmele str"ine i de neamestecul statului. 1onele libere internaionale sunt definite de savani ca teritorii naturale economice sau aliane naturale strate!ice. O alt" denumire a lor este =triun!3iul de cre tere>. 6 *.'. %i$uri s$eciale de .one economice( A. Aone offs ore 5. Aone tiin2ifice i Csau te nologice. A. Aone offs ore. +rintre &onele economice libere ca ti$uri s$ecifice de &one se evidenia&" !ru$a &onelor libere de deservire, s$eciali&ate %n acordarea serviciilor diverse. Ain aceast" !ru$" fac $arte &onele offs3ore i &onele tiinifice i 4 sau te3nolo!ice. Aeosebirea acestora de alte &one libere const" %n fa$tul c" firmele 4 %ntre$rinderele nu au dre$tul de a $ractica activit"i de $roducie ci doar activit"i ce in de acordarea serviciilor (bancare, financiare, asi!ur"ri, consultin! etc.). +rin termenul de =off@s3ore>@3ors riva!e, limbaBul de s$ecialitate britanic desemnea&" teritoriul situat = %n lar!>, =dincolo de "rm>. ?n limbaBul economic american, $rin off@s3ore sunt denumite com$aniile 4 firmele care % i desf" oar" activitatea %n afara teritoriului naional al statului %n care acestea sunt re&ideni. Cu alte cuvinte este vorba des$re %ntre$rinderi 4 firme care nu desf" oar" activit"i comerciale %n ara %n care au fost %nre!istrate i care, din $unct de vedere al actelor comerciale s"v<r ite, sunt considerate ca fiind firme 4 %ntre$rinderi str"ine. O com$anie off@s3ore nu $oate reali&a venituri %n ara %n care a fost %nmatriculat". ,eoretic, com$anii off@s3ore se $ot %nfiina %n orice ar" din lume, dar nu $este tot se $ot obine avantaBe fiscale. O com$anie off@s3ore $oate funciona sub condiii de im$o&itare favorabile, numai dac" este %nre!istrat" %ntr@un $aradis fiscal (termenul en!le& =ta* 3aven> %nseamn" refu!iu fiscal, $ort fiscal ori $aradis fiscal). ,ermenul de off@s3ore a a$"rut %n 7). la sf<r itul anilor (N cu referine la instituiile financiare, care %n sco$ul evit"rii im$o&itelor se mutau cu totul sau % i %nfiinau filiale %n alte "ri cu re!im fiscal $referenial. +rintre $rimele state care au ado$tat un astfel de re!im fiscal, s@au num"rat insuliele din Oceanul .tlantic, din a$ro$ierea "rmului de est al 7). (5a3amas, 9nsulele 5ritanice /ir!ine) i cele din Canalul M<nicii, din a$ro$ierea Marii 5ritanii (7arC, OerseS, GuernseS ). .$ariia $aradisurilor fiscale a fost determinat" %n unele ca&uri de li$sa resurselor interne, com$ensat" de autorit"ile locale $rin asi!urarea de facilit"i fiscale firmelor i instituiilor financiare interesate, %n sco$ul atra!erii lor %n teritoriu. Care este sco$ul %nfiin"rii unei com$anii off@s3ore P .ceasta este unul dintre cele mai im$ortante as$ecte le!ate de %nfiinarea com$aniilor. E*ist" un num"r mare de obiective $osibile, dar mai im$ortante sunt: tran&acii comerciale %n str"in"tate, investiii de ca$ital, %nre!istr"ri de nave i aeronave, ac3i&iionarea de $ro$riet"i, formarea de com$anii 3oldin!, %nfiinarea de societ"i de asi!urare, $rotecia bunurilor, %nfiinarea de b"nci, $entru a am$lasa averea $ersonal" %ntr@un mediu si!ur .a. ,otu i, sin!urul i $rinci$alul sco$ de constituire a com$aniilor offs3ore %n $aradisurile fiscale este ma*imi&area $rofitului $rin orice miBloace le!ale, %n s$e" $rin diminuarea obli!aiilor fiscale %n favoarea $rofitului, $rofitului reinvestit sau cre terea de ca$ital. ?n $aradisurile fiscale ori %n &onele offs3ore, funcionarea com$aniilor 4 %ntre$rinderilor este susinut" de un mecanism le!islativ e*trem de bine or!ani&at, aceasta %nsemn<nd c", %n ara res$ectiv", le!ea asi!ur" condiii de im$o&itare favorabile com$aniilor. Care sunt avantaBele oferite de un $aradis fiscal unei com$anii offs3ore (unui investitor)P .cestea sunt urm"toarele: @ fiscalitatea &ero sau a$roa$e &ero. .ceasta %nseamn" c" com$ania este scutit" total sau $arial de la $lata im$o&itelor $e $rofit. ?n mod normal, com$aniile offs3ore trebuie s" $l"teasc" o ta*" de %nre!istrare anual"D @ anonimitatea sau confidenialitatea beneficiarului ($ro$rietarului) i a re&ultatelor financiare D @ fle*ibilitatea i o$erativitatea %n %nmatricularea com$anieiD %n maBoritatea $aradisurilor fiscale, o nou" com$anie offs3ore $oate fi creat" %n 2' de ore, f"r" ca $re&ena $ro$rietarului s" fie necesar"D @ absena controalelor i a restriciilor valutare, destul de des %nt<lnite %n economiile =de interior>@ de e*em$lu, %n -e$ublica Moldova tran&aciile interne se e*ecut" numai %n moneda naional", iar mi c"rile valutare sunt strict su$rave!3eate de 5anca Naional". ?n acela i r<nd au de c< ti!at $aradisurile fiscale. Com$aniile offs3ore asi!ur" acestor "ri venituri substaniale. +e de o $arte, sunt create locuri de munc", deoarece necesit" e*istena unor firme de avocatur",

2;

instituii de stat de %nre!istrare, b"nci %nre!istrate $e aceste teritorii etc. +e de alt" $arte, ca urmare a $l"ii obli!aiilor c"tre stat (ta*e de %nmatriculare i re%nmatriculare) i im$o&ite $o$ulaia auto3ton" obine un venit considerabil. Ca urmare, cresc salariile i veniturile $o$ulaiei, se ridic" bun"starea ei. 7e de&volt" infrastructura "rii conform standartelor moderne etc. Min<nd cont de fa$tul c" com$aniile offs3ore sunt situate %n "ri mici din $unct de vedere !eo!rafic, cu o $o$ulaie numeric mic", turismul i serviciile diverse Boac" cel mai im$ortant rol %n economiile acestor "ri. ?n condiiile !lobali&"rii relaiilor economice internaionale o lar!" r"s$<ndire a c"$"tat $iaa valutar@ financiar", $rin cre terea brusc" a necesit"ilor %n ca$ital mobil. Calculatoarele moderne i alte te3nolo!ii informaionale au f"cut $osibil administrarea centrali&at" a flu*urilor de ca$ital %n orice $unct !eo!rafic. .$are necesitatea mi c"rilor i acumul"rilor ra$ide a a@numiilor =bani fierbini>. ?n aceste condiii crearea centrelor bancare off@s3ore a fost o reacie distinct" a subiectelor la $rocesele de !lobali&are i meninerea restriciilor le!islaiilor naionale. ?n &onele offs3ore $ro$rietarii de ca$ital minimi&ea&" c3eltuielele i, %n a a mod, $ot $artici$a %n $roiecte mult mai riscante i $uin mai $rofitabile. ?n $aradisurile fiscale com$aniile offs3ore au devenit un mare i&vor de resurse financiare libere, aici fiind concentrate 2N@2(Q din ca$italul mondial. .stfel, businessul offs3ore este un se!ment %n de&voltare i destul de im$ortant $entru economia mondial". Offs3ore r"m<ne a fi un instrument im$ortant i %n calea de$" irii nivelurilor diferite de de&voltare economic". ?n condiiile !lobali&"rii relaiilor economice mondiale $rimele locuri sunt deinute de b"ncile offs3ore, com$aniile de asi!ur"ri i de investiii, activele c"rora sunt formate din 3<rtii de valoare. ?n $re&ent, %n lume se num"r" circa # mil. de com$anii offs3ore. Circa :NQ din total se afl" %n "rile %n curs de de&voltare, %n s$ecial %n "rile insulare sau "ri mici. Cele mai multe &one offs3ore sunt situate %n .merica 2atin", urmat" de .sia, Euro$a i Oceania. 1onele offs3ore $ractic li$sesc %n .merica de Nord i .frica. .ctualmente, $rintre cele mai recunoscute &one offs3ore %n lumea afacerilor se evidenia&": 7in!a$ore, Fon! Eon!, Elveia, 2u*embur!, Ci$ru, Malta, Oibraltar, +anama, 2iberia, 9nsulele 5ritanice /ir!ine, 7amoa, CaSman 9slands, Mauritius, 5a3amas, 9nsulile Man i OersS, 5ermude, .nti!ua i 5arbuda, Mars3all 9slands .a. -e$artiia !eo!rafic" a com$aniilor offs3ore este %n funcie de mai muli factori i anume: factorul !eo!rafic ori $o&iia economico@!eo!rafic" (anali&a arat" c" maBoritatea offs3ore sunt situate la intersecia c"ilor comunicaionale im$ortante @ $orturi, aero$orturi, c"i ferate, %n a$ro$ierea marilor centre comerciale)D factorul socio@economic (stadiul de de&voltare al infrastructurii 0 %n s$ecial comunicaiile i telecomunicaiile, !radul de de&voltare al serviciilor, costul i !radul de calificare a forelor de munc" etc.) i factorul $olitic (orice com$anie are nevoie de stabilitate nu doar economic" dar i $olitic"). 5. Aone tiin2ifice i C sau te nologice. ?n e$oca $ro!resului tiinifico@te3nic, %n lume s@a creat un nou ti$ funcional de &one libere, unind tiina i $roducia te3nolo!iilor %nalte. .cestea sunt &onele tiinifice i te3nolo!ice, diferite ca m"rime, s$eciali&are i i&voare de finanare. ?n 1L;' a fost fondat" .sociaia 9nternaional" a +arcurilor Itiinifice, care cu$rinde Euro$a, .merica de Nord i .sia 4 +acific. 7ediul asociaiei se afl" %n 9rlanda (73annon), iar re$re&entana secretarului General 0 %n Krana. Kactorii $rinci$ali care stau la ba&a cre"rii &onelor tiinifice i te3nolo!ice sunt: e*istena unei universit"i te3nice ori a unui centru tiinific de cercetare de clas" internaional", $re&ena unei infrastructuri te3nolo!ice i a unui ca$ital de risc, for" de munc" %nalt calificat" i condiii de via" confortabile. E*istena &onelor tiinifice i te3nolo!ice au luat o am$loare f"r" $recedent %n ultimele decenii a secolului trecut. Aac" la %nce$utul anilor :N, %n lume e*istau circa 2N de asemenea &one, actualmente, e*ist" $este ;NN din care #;( sunt %n Euro$a i $este 2NN %n .sia. Obiectivele $rinci$ale ale acestora sunt: @ stabilirea i de&voltarea de noi te3nolo!iiD @ %ncuraBarea investiiilor din domeniul $ublic %n cercetare 4 de&voltareD @ atra!erea investiiilor din sectorul $rivat i atra!erea altor surse de finanareD @ %ncuraBarea transferului de te3nolo!ie c"tre firmele e*istente %n $lan local. Ae re!ul", statul formea&" infrastructura te3nolo!ic" i %n ba&a $oliticii inovaionale determin" strate!ia i ti$urile de de&voltare a &onelor tiinifice i te3nolo!ice. 2a %nce$utul anilor LN s@au format trei ti$uri funcionale de ba&" a &onelor tiinifice i te3nolo!ice: @ centre inovaionale ori incubatoareD @ $arcuri tiinifice i te3nolo!ice sau te3no$arcuriD @ te3no$oluri.

2L

Centrele inova2ionale ori incu1atoarele 0 sunt centre de susinere a micului business inovaional, unde se creea&" un mediu favorabil $entru $re!"tirea cadrelor, $entru firmele noi auto3tone concureniale (%nc"$eri, utilaB, miBloace de comunicaie, marCetin! .a.), unde se acord" fonduri a ca$italului de risc. ?n $re&ent, %n lume se num"r" sute de incubatoare, %n s$ecial %n "rile %nalt de&voltate (7)., Germania, Marea 5ritanie). Au$" i&vorul de finanare incubatoarele se sub%m$art %n $ublice, universitare, cor$orative i $rivate. ,ermenul mediu de aflare %n incubatoare a firmelor nou create $oate fi de la unu la doi ani. 0arcurile tiin2ifice i te nologice 0 re$re&int" o iniiativ" ba&at" $e o o$eraie imobiliar", care %ntreine le!"turi formale i o$erative cu o instituie academic", iniiativ" ce trebuie s" im$un" o %nalt" intensitate de cuno tine i care este res$onsabil" de o fu&iune de transfer te3nolo!ic i CnoH@3oH. +arcurile tiinifico@te3nolo!ice sunt o !ru$" de firme teritoriale, care reali&ea&" $roducie %n serii mici, ba&at" $e cercet"rile tiinifico@te3nolo!ice ale universit"ii te3nice locale ori a centrului de cercetare. ?n $arcurile tiinifice i te3nolo!ice sunt concentrate firmele s$eciali&ate %n activit"i de im$lementare %n domeniul te3nolo!iilor %nalte, aici se creea&" firme noi lo!ofa!e, care, de re!ul", $"r"sesc $arcul $este #@( ani. Cum arat" $ractica, e*ist" diverse forme de $arcuri tiinifice i te3nolo!ice, dar %n de$enden" de funciile care domin" se evidenia&" $arcurile de cercetare, tiinifice i te3nolo!ice. ?n de&voltarea $arcurilor tiinifice i 4 sau te3nolo!ice se observ" dou" eta$e. ?n anii (N@:N a$ar maBoritatea $arcurilor tiinifice %n 7). i $rimele %n "rile vest@euro$ene 0 Marea 5ritanie, Krana, Germania. 2a %nce$utul anilor ;N se formea&" cea de a =doua !eneraie> a $arcurilor tiinifice i te3nolo!ice, %n s$ecial, %n "rile din re!iunea .sia 4 +acific (Oa$onia, 7in!a$ore, C3ina .a.). %e no$olurile re$re&int" forma cea mai avansat" a &onelor tiinifice i te3nolo!ice, un model de alian" $rivat" cu sco$ul comerciali&"rii te3nolo!iilor i cre terii economice. ,ec3no@ reflect" accentul $us $e te3nolo!ie, iar $olis vine din limba !reac" i reflect" ec3ilibrul a doi $oli: sectoarele $ublic i $rivat. ,ermenul de te*nopol a a$"rut $entru $rima dat" %n Oa$onia %n anii ;N a secolului 88. ,e3no$olul este o form" de intelectuali&are a economiei i de or!ani&are a com$le*elor tiinifice i de $roducie re!ional", o form" de concentrare a intelectului i a ca$italului. ?n literatura de s$ecialitate te3no$olurile deseori sunt asociate cu $arcurile tiinifice i te3nolo!ice. ,e3no$olul 0 re$re&int" o &on" liber" a erei te3nolo!iilor %nalte, unde se reali&ea&" combinarea tiinei i te3nolo!iei cu cultura naional" tradiional" i mondial". ?n re&ultat se formea&" o nou" colectivitate de oameni creativi i multilateral de&voltai. ?n $re&ent %n Oa$onia se creea&" $roiectul te3no$olului mileniului trei, unde s@a %ntre$rins %ncercarea de@a uni strate!ia intelectuali&"rii %ntre!ii economii naionale, in<nd cont de diversitatea naional" (istoric", etnic" i cultural"). ,e3no$olurile dis$un de centre de cercetare, $ersonal su$ercalificat i o situaie ultrafavorabil" fa" de marile a*e de circulaie, ca i o inte!rare avansat" %n circuitele financiar@bancare i de relaii internaionale. Caracteristica acestora este a!lomerarea unor activit"i cu caracter inovator, acce$tate ca atare de c"tre un comitet, combin<nd adesea cercetarea tiinific" cu activit"ile $ractice. Obiectivul este acela de a facilita transferul de te3nolo!ie %ntre %ntre$rinderi sau ramuri %nrudite. ,e3no$olurile $resu$un obli!atoriu e*istena unor incubatoare de afaceri sau $e$iniere de %ntre$rinderi, elemente c3eie ale transferului te3nolo!ic. ,e3no$olul, inclu&<nd &onele industriale, tiinifice i de cercetare i cele locuite, se am$lasea&" %n locuri cu un mediu confortabil $entru trai, cu $osibilit"i culturale i recreaionale. ,e3no$olul trebuie s" fie am$lasat %n a$ro$ierea ora ului de ba&", care s"@i asi!ure serviciile comunale. O condiie obli!atorie o constituie $re&ena aero$ortului sau a unei staii de cale ferat" e*$res. ,e3no$olurile se formea&" %n ba&a $rinci$iilor de orientare concurenial" i or!ani&"rii efective economice. ?n condiiile !lobali&"rii o mai mare su$erioritate au c"$"tat te3no$olurile i centrele inovaionale, unde com$etitivitatea este asi!urat" de nivelul %nalt de desc3idere s$re colaborarea internaional" i atra!erea cercet"torilor talentai din toat" lumea din domeniul te3nolo!iilor %nalte. ?n lume e*ist" o diversitate de forme i strate!ii de or!ani&are a acestor entit"i. Aiferenele a$ar din nivelurile te3nolo!ice diferite ale %ntre$rinderilor (firmelor), tradiiile diferitelor re!iuni i $olitica $rivind de&voltarea. .$ariia te3no$olurilor $e l%n!" marile universit"i ori institute de cercetare sunt deBa obi nuite %n statele occidentale. Modelul l@au constituit c%teva &one industriale din 7). 0 7ilicon /alleS (/alea 7iliciului) la sud de 7an Krancisco, $e terenurile )niversit"ii 7tandford, autostrada 12; la 5oston. )lterior s@au e*tins %n Marea 5ritanie (Cambrid!e), Krana (7o$3ie@.nti$olis, la Nica, MeSlan, la Grenoble), Oa$onia (,suCuba, cu universitate $ro$rie), -usia (.Cadem!orodoc, l%n!" NovosibirsC) i %n multe alte "ri. 6 *.). 0articularit,2ile .onelor economice li1ere -n diferite s$a2ii geoeconomice

#N

1onele economice libere sunt instrumente $olitice c3emate s" facilite&e de&voltarea comerului internaional i a industriei e*$ortatoare. Este, deci, normal s" se a te$te ca aceste &one s" se de&volte i s" $ros$ere: @ %n $erioada %n care comerul mondial se e*tindeD @ a$roa$e de rute ale comerului internaional ($orturi, aero$orturi, c"i ferate i autostr"&i). .nali&a 1E2 0 urilor are o im$ortan" deosebit" nu numai din $unct de vedere al funcionalit"ii i structurii, dar i al activit"ii acestora %n diverse s$aii !eoeconomice. .ceasta se $oate reali&a $e diverse coordonate, %n s$ecial: a) $e ti$uri de state b) $e state concrete, state cu o e*$erien" deosebit" %n activitatea 1E2 0 urilorD c) $e re!iuni !eoeconomice. Au$" cum s@a menionat anterior, %n anul 2NNN funcionau $este LNN de 1E2 0uri %n LN de state ale lumii. O lar!" r"s$<ndire 1E2 0 urile o au -n 2,rile de.voltate, fa$t ce se e*$lic" $rin $artici$area lor activ" %n divi&iunea internaional" a muncii, liberali&area accentuat" a flu*urilor comerciale i financiare, dar i $rin caracterul $ostindustrial al economiei. ?n acest !ru$ de state sunt $re&ente toate ti$urile de &one economice libere, %n s$ecial &one comerciale libere, &one ale antre$renoriatului liber i &one tiinifice i 4 sau te3nolo!ice. ?n $re&ent, %n "rile de&voltate sunt $este #NN de &one economice libere. ?n "rile de&voltate sco$urile de ba&" %n crearea &onelor economice libere sunt: im$ulsionarea de&volt"rii unor ramuri sau teritorii slab de&voltateD crearea condiiilor favorabile de antre$renoriatD acordarea unor dre$turi i libert"i mai mari or!anelor $uterii locale %n luarea deci&iilorD diminuarea omaBului. ?n 2,rile -n curs de de.voltare la ba&a cre"rii &onelor economice libere st" strate!ia stimul"rii cre terii economice, liberali&area tre$tat" a economiei, stimularea investiiilor de ca$ital din e*terior, crearea de noi locuri de munc". 1E2 0 urile au %nce$ut s" a$ar" %n acest !ru$ de state $e la miBlocul anilor 6N ai secolului 88. .nume aici sunt situate marea maBoritate a &onelor economice libere, fa$t ce ine de costul mic al arendei $"m<ntului i al forei de munc", li$sa restriciilor ecolo!ice. 2a fel ca i %n $rima !ru$" de "ri, %n "rile lumii a treia se %nt<lnesc, $ractic, toate ti$urile de 1E2 0 uri, dar cea mai lar!" r"s$<ndire au c"$"tat &onele $relucr"toare de e*$ort i &onele offs3ore. Cu toat" diversitatea &onelor economice libere din "rile %n curs de de&voltare acestea au i multe tr"s"turi comune. +rinci$alele din ele sunt: maBoritatea &onelor libere au un caracter %nc3is i sunt orientate total sau $arial c"tre $iaa e*tern"D orientarea 1E2 0 urilor, %n s$ecial s$re ramurile laborioase (cu volum mare de brae de munc"), s$eciali&ate %n industrii de lar! consum, cum sunt: electronica, electrote3nica, %nc"l"minte, %mbr"c"minte, ceasuri, Buc"rii, .a.D $redominarea $rocesului de asamblare. ?n statele cu economia de tran.i2ie &onele economice libere au %nce$ut s" a$ar" du$" anii 1LLN, av%nd dre$t sco$ atra!erea investiiilor str"ine i crearea de noi locuri de munc". ?n "rile $ostsovietice se des$rind # feluri de &one, in<nd cont de modul de formare i de&voltare ulterioar". +rimul ti$ vi&ea&" crearea unui re!im $referenial $entru a!enii economici interni i str"ini. 1onele $ot cu$rinde un ora , un raion, o $arte sau %ntrea!a re!iune teritorial@administrativ", iar re!imul $referenial urmea&" a fi de ordin financiar (im$o&ite), vamal, valutar, de credit etc. Cel de@al doilea ti$ $rive te crearea, $e anumite teritorii a unei infrastructuri cores$un&"toare cerinelor internaionale, asi!ur<nd facilit"i %ndeosebi $entru investitorii str"ini i darea %n arend" a teritoriului res$ectivD $e aceast" ba&" urmea&" a se crea $arcuri industriale cu$rin&<nd &eci i sute de %ntre$rinderi de dimensiuni mici i miBlocii. Cel de@al 999 ti$ $rive te darea %n arend" sau concesionarea $e termen lun! a unui anumit teritoriu i, %ndeosebi, %n &one $uin atrase %n circuitul economic. 7e $ot reali&a desi!ur i &one com$le*e, mi*te, cu$rin&<nd mai multe ti$uri de activit"i. ?n 2,rile e49sovietice $redomin" &onele de $roducie de e*$ort. +roblemele cele mai dificile ale &onelor economice libere din acest !ru$ de state sunt infrastructura slab de&voltat" i li$sa miBloacelor (resurselor) financiare. Euro$a $osed" cele mai vec3i i caracteristice &one economice libere. ?n acest s$aiu !eoeconomic se evidenia&" Euro$a Occidental", unde $redomin" &onele comerului liber. Ele au a$"rut %nc" %n secolul al 898@lea, cunoscute ca $orturi libere, scutite de ta*e vamale. ?n anul 2NNN aici e*istau 1(N de 1E2 0 uri. Ae la %nce$ut aceste &one erau create $redominant %n $orturile maritime (Fambur!, 5remen, Edmund 0

#1

Germania, Co$en3a!a 0 Aanemarca, ,urcu, FelsinCi 0 Kinlanda, 7aloniC, +ireu 0 Grecia, .a.). Mai t%r&iu &onele libere comerciale sau e*tins i %n $orturi fluviale i %n anumite noduri feroviare. 2a %nce$utul anilor 1LLN, %n le!"tur" cu desc3iderea canalului navi!abil -3ein 0 Main 0 Aun"re i $ers$ectivele de e*tindere a relaiilor comerciale %ntre Euro$a de /est i Euro$a de Est, %n cursul su$erior al Aun"rii 0 la Ae!3endorf (5avaria, Germania) a fost construit un nou $ort liber. ?n ansamblu, $entru Euro$a Occidental" crearea 1E2 0 urilor $re&int" o dificultate. .ceasta este le!at, mai cu seam", de $olitica )niunii Euro$ene, ba&at" $e susinerea concurenei libere %n re!iune. 9ar a$robarea &onelor libere %nseamn" a$ariia avantaBelor, care l"r!esc dre$turile unor subieci economici %n ra$ort cu ali subieci, ceea ce %ncalc" $rinci$iul concurenei libere. 9at" de ce %n Euro$a Occidental", s$re deosebire de .sia sau .merica 2atin", noi 1E2@uri se creea&" mult mai rar, au restr<n!eri mult mai mari i Boac" un rol mai mic %n economie, dec<t %n re!iunile menionate. .ceasta se refer" %n s$ecial la &onele $relucr"toare de e*$ort. Cu toate acestea, Euro$a Occidental" r"m%ne a fi unul din cele mai mari centre ale businessului offs3ore. +entru astfel de state i teritorii, cum sunt: Elveia, 2iec3tenstein, 2u*embur!, 9rlanda, Monaco, Ci$ru, Malta, c%t i 9nsulele Normande, 9nsula Man, Gibraltar sunt caracteristice &onele offs3ore. )n re!im $rivele!iat, $entru unele !enuri de o$eraiuni internaionale, funcionea&" %n .ustria, 5el!ia, Marea 5ritanie, Grecia, Olanda. .vantaBele acordate %n aceste &one sunt orientate s$re atra!erea ca$italului str"in. +e l%n!" im$o&itele mici %n &onele offs3ore investitorii se folosesc i de alte $rivile!ii. .cestea sunt: $reul mic i sim$licitatea $rocedurii de %nre!istrare, li$sa restriciilor valutare, sim$litatea d"rii de seam" (ra$ortului) financiar, anonimitatea $ro$rietarului com$aniei. 9rlanda este ara care a $us %nce$utul de&volt"rii fenomenului de &on" economic" liber", cre<nd %n anul 1L(L $e un teritoriu mic (1NN 3a) %n a$ro$ierea aero$ortului 73annon $rima &on" industrial" de e*$ort. .ceast" &on" este luat" dre$t model %n crearea de 1E2 0 uri %n multe "ri %n curs de de&voltare, %n $rimul r%nd 0 %n noile "ri industriali&ate din .sia i multe "ri din .merica 2atin". ?n 9rlanda a fost reali&at $rimul aero$ort cu re!im vamal com$let liberali&at. .ici se afl" i sediul $rimului ma!a&in care o$erea&" %n sistem =AutS Kree 73o$> 0 ma!a&in comercial li$sit de ta*e $entru $asa!erii care $"r"sesc &ona. Ae&voltarea turismului internaional, a sistemului de ma!a&ine =AutS Kree>, a activit"ilor industriale orientate s$re e*$ort etc. au f"cut ca &ona liber" 73annon s" se menin" $e $rimul loc %n lume du$" rata $rofitului (2L 0 ##Q $e an), %n $ofida anul"rii recente a avantaBului s"u $rinci$al, al vacanelor fiscale $e #N de ani $entru investitorii str"ini. 1ona 73annon a Bucat un rol $o&itiv %n reducerea emi!raiei, %n crearea de noi locuri de munc" i a contribuit la moderni&area economic" i $ros$erarea re!iunii 73annon. ?n faa Euro$ei Occidentale st" acut $roblema raioanelor de$resive. )na din variantele de soluionare a acestei $robleme const" %n or!ani&area %n aceste raioane a &onelor antre$renoriatului liber. 7co$ul $rinci$al este restructurarea industriei, meninerea vec3ilor i crearea noilor locuri de munc". .tare $olitic" economic" este accentuat" nu at%t %n atra!erea ca$italului str"in, c%t %n acordarea or!anelor locale a unor lar!i dre$turi i %m$uterniciri %n domeniul cre"rii condiiilor favorabile $entru de&voltarea activit"ilor antre$renoriale (%nviorarea businessului mediu i mic) $e ba&a ca$italului naional. .semenea &one sunt caracteristice mai ales $entru Marea 5ritanie i Krana. ?n toate statele din Euro$a Occidental" sunt create sau se crea&" %n $re&ent te3no$oluri sau $arcuri te3nolo!ice, de i la acest com$artiment re!iunea dat" r"m%ne %n urma 7). i Oa$oniei. ?n Euro$a s@a format deBa o reea com$let" de te3no$oluri. O de&voltare deosebit" ele au c"$"tat@o %n Krana (circa 'N de te3no$oluri), Germania, Marea 5ritanie, 7$ania, 9talia, Olanda, 5el!ia. +rintre cele mai cunoscute $arcuri tiinifice se evidenia&" 7o$3ia .nti$olis, Grenobl (Krana), Eambrid!e, Edinbur! (Marea 5ritanie), 7tutt!ard, Feidelber! (Germania), 2imeric (9rlanda), 2uven (5el!ia) .a. ?n 2,rile Euro$ei de Est o e*$erien" mai bo!at" %n $lanificarea i %nfiinarea 1E2 0 urilor o are )n!aria, succesele c"reia %n acest domeniu sunt semnificative. ?n $re&ent, $e seama celor 2NL teritorii vamale libere revine 16Q din traficul comerului e*tern al "rii. ,otodat", )n!aria este un mare centru offs3ore. Ae menionat c", aici, %n ultimul tim$ o mare atenie se acord" %nfiin"rii i de&volt"rii $arcurilor industriale i &onelor antre$renoriatului liber. 1one economice libere sunt create de asemenea %n +olonia, 5ul!aria, -om<nia i alte state. )nele "ri dun"rene au creat deBa o serie de 1E2 0 uri (5el!rad, +ancevo, 5uda$esta, /idin, -use, Giur!iu, Constana). .ceste reali&"ri $ledea&" %n favoarea $osibilit"ii de a crea, de@a lun!ul %ntre!ului curs al Aun"rii, &one cu un re!im s$ecial, care ar $utea deveni veri!a colabor"rii i inte!r"rii %ntre "rile din aceast" $arte a continentului. 7e studia&", %n $re&ent, $roiectul cre"rii unor 1E2 0 uri %n statele riverane M"rii Ne!re.

#2

?n s$a2iul e49sovietic crearea 1E2@urilor aveau un sin!ur sco$ 0 atra!erea investiiilor str"ine, $entru redresarea economiilor naionale i crearea de noi locuri de munc". 1onele economice libere din 2,rile $ostsovietice, s$re deosebire de cele din "rile e*@socialiste din Euro$a Central" i de Est, n@au devenit =re$ere de cre tere> a relaiilor de $ia", ele funcion<nd doar $e 3<rtie. Aistribuirea ires$onsabil" a $rivile!iilor a dus la cre terea deficitului bu!etar a acestor "ri. ?n condiiile de&volt"rii slabe a antre$renoriatului auto3ton, 1E2@urile au fost folosite de !ru$"rile cor$orative locale $entru de&voltarea =businessului>, utili&<nd resursele de stat. ?n maBoritatea ca&urilor ca$italul acumulat %n urma activit"ii unui astfel de =business> a fost transferat de c"tre bisnessmanii locali %n centrele offs3ore din Occident. ?n s$a2iul geoeconomic Asia C 0acific sunt situate cel mai mare num"r de &one economice libere ($este 2NN), mai ales %n =noile "ri industriale> i "rile 0 membre ale .7E.N 0 ului. ?n aceast" re!iune cele mai r"s$<ndite i efective &one sunt &onele de $roducie i e*$ort (tab. ). )n interes deosebit %l re$re&int" 1E2@urile din C3ina, cunoscute sub termenul de &one economice s$eciale. Crearea acestora a constituit o $arte com$onent" a $oliticii strate!ice comune de =desc3idere> a economiei "rii c"tre lumea e*terioar", $olitic" acce$tat" la %nce$utul anilor ;N (sec. 88). +entru atin!erea acestui sco$, %n $artea de est i de sud a "rii, au fost selectate teritorii i&olate de restul "rii, $entru a le $roteBa de influene ne dorite din $artea str"inilor, mai ales %n sferele sociale i culturale unde, a fost introdus un re!im s$ecial a &onelor economice libere. +rin crearea &onelor economice s$eciale conducerea "rii urm"rea $atru obiective $rinci$ale, i anume: de a accelera de&voltarea orient"rii s$re e*$ort a %ntre$rinderilor care vor cre te veniturile, sc3imburile valutare %n tim$ ce, simultan, se vor crea o$ortunit"i locale de an!aBareD de a %ncuraBa investiiile %n $roiecte maBore infrastructurale, de e*em$lu construcia de noi drumuri, 3idrocentrale, $oduri, aero$orturi i reele de telecomunicaiiD de a servi ca centre de educare, antrenare i e*$erien" cu diferite forme economice de coo$erareD de a servi ca un ca$ de $od $entru introducerea de te3nolo!ie str"in", CnoH@3oH, te3nici mana!eriale %n alte $"ri ale C3inei. ?n C3ina funcionea&" trei ti$uri de 1E2@uri, care se deosebesc ca m"rime i statut Buridic, i anume: &one economice s$eciale (&one cu destinaie com$le*"), $orturi libere i raioane de de&voltare economic" i te3nolo!ic" ($arcuri tiinifice i industriale). 2a crearea acestor &one a fost folosit" e*$eriena altor teritorii i "ri asiatice. 2a %nce$utul anilor LN, %n C3ina funcionau cinci &one economice s$eciale 0 73en&3en, 13u3ai, 73anton (situate %n $rovincia Guan!don!, considerat" ca al (@lea =ti!ru> asiatic), 8iamen, Fenan, $e seama c"rora revine $este ^ din investiiile str"ine totale introduse %n economia "rii. +rinci$alii investitori %n aceste &one sunt c3ine&ii din Fon! Eon!, .omani i din "rile .siei de 7ud@Est, ei investind %ndeosebi %n re!iunile de unde au $lecat cu ani %n urm". +e l<n!" aceste &one %n C3ina au fost create a$ro*imativ #N de raioane de de&voltare economic" i te3nolo!ic", 2: de te3no$oluri, 1# &one de comer liber %n $rinci$alele &one economice s$eciale i $orturi libere, : raioane maritime economice libere, c<teva &eci de ora e i districte libere $e %ntre! teritoriul "rii. ,r"s"tura $rinci$al" a $rimelor &one economice c3ine&e 0 crearea $latformei economice $entru unificarea fostelor colonii: Fon! Eon!, ,aiHani i MaCao (.om<ni) cu $atria. 1E2 0 urile au devenit %ntruc3i$area teoriei conver!enei ca$italismului i socialismului. ?n $re&ent, %n C3ina, 1E2 0 urile a$ar ca factori de antrenare a de&volt"rii economice i sociale $e arii mari. .ceste &one ofer" avantaBe at<t investitorilor str"ini, c%t i $"rii c3ine&e. 9nvestitorii str"ini !"sesc un climat favorabil $entru afacerile lor, o m<n" de lucru i servicii relativ ieftine, avantaBe fiscale i financiare, o $ia" de desfacere intern" i condiii $ro$ice $entru e*$ort. ?n $ofida multor !reut"i i incorectitudini %n activitatea 1E2 0 urilor din C3ina, succesele noii $olitici economice sunt evidente. Ele au devenit centre de concentrare a ca$italului: 6NQ din %ntre$rinderile mi*te sunt %nfiinate %n &onele economice. 1onele libere din C3ina sunt %n felul s"u centre de e*$erimentare a economiei de $ia", $rinci$iile i e*$eriena c"rora tre$tat se vor e*tinde, cu$rin&<nd s$aii din ce %n ce mai im$ortante i o $ondere tot mai semnificativ" %n economia c3ine&". ?n Oa$onia, s$re deosebire de alte state din aceast" re!iune, sunt create i funcionea&" &onele tiinifice i te3nolo!ice, %n s$ecial te3no$olurile i $arcurile tiinifice. ?n 1L:N, %n a$ro$iere de ca$itala ,oCSo, este dat %n e*$loatare centrul tiinific =,suCuba>, construcia c"ruia a durat 1: ani. Este cel mai mare centru tiinific din .sia. .ici sunt am$lasate '; de instituii naionale de cercetare i $este 1NNNN de filiale, unde activea&" 'NQ din num"rul total de cercet"tori.

##

?n 1L;N, !uvernul ni$on elaborea&" un nou $roiect, care $revede construcia a 1L ora e tiinifice de@ a lun!ul coridorul industrial ,oCSo 0 Na!oSa 0 OsaCa 0 Eobe. .cest $roiect este o strate!ie de lun!" durat" de intrare a Oa$oniei %ntr@o nou" er" i anume %n era te3nolo!ic". ?n $erioada anilor 1L;6@ 1LLN %n construcia celor 1L te3no$oluri au fost introduse $este 1N miliarde de dolari americani, inclusiv anual se aloca $entru fiecare te3no$ol c<te 2NN de milioane de dolari. ?n $roiect accentul este $us $e crearea unei infrastructuri =catifelate>, alc"tuit" din cadre calificate, te3nolo!ii noi, asi!ur"ri informaionale, reele de telecomunicaie i ca$ital de risc. Centrul tiinific =,suCuba> i noile centre tiinifice au ca $rinci$al sco$ efectuarea cercet"rilor tiinifice %n ramurile e*tramoderne, cum ar fi: biote3nolo!ia, ceramica fin", electrote3nica, materiale noi, robotote3nica, staii electronice de calcul, soft, micro$rocesoare etc. Construcia te3no$olurilor se efectuea&" foarte intensiv, iar darea lor %n e*$loatare se $revede c"tre sf<r itul secolului al 889 0 lea. 7e consider", c" ele vor asi!ura o cre tere ra$id" a economiei ni$one. 1one economice libere sunt, de asemenea, %n Coreea de 7ud, 7in!a$ore, ,3ailanda, ,aiHan, Kili$ine, 9ndia, E...)., 9emen, 9ordania, /ietnam, 9ndone&ia etc. +entru America de "ord este caracteristic de&voltarea &onelor antre$renoriatului liber i &onele comerciale libere (a a numitele &one de comer e*terior). ?n 7). se num"r" $este 1#N de 1E2 0 uri. Mai mult de Bum"tate din ele revin $e seama &onelor comerciale libere, create %n a$ro$ierea marilor com$le*e de de$o&ite sau a $arcurilor industriale din inferiorul "rii, de asemenea %n $orturile mici %n sco$ul reducerii ta*elor vamale la $rodusele im$ortate, mai ales la $iesele com$lete i semifabricate $entru diferite ramuri. 1onele antre$renoriale din 7). i Canada aBut" s" scoat" din declin unele raioane, unde se observ" sc"derea activit"ii economice, cre terea omaBului i venituri mici ale $o$ulaiei o $erioad" destul de %ndelun!at". Cea mai lar!" r"s$<ndire i $o$ularitate mondial" au c"$"tat te3no$olurile. +rimul te3no$ol din lume =/alea 7iliciului> (73illicon /alleS) a fost creat %n anii (N %n 7)., %n a$ro$ierea ora ului 7an @ Krancisco, statul California. Au$" m"rimea i teritoriul ocu$at aceast" &on" r"m<ne a fi i ast"&i $rima. .cest com$le* teritorial inovaional, situat %ntre !olful 7an @ Krancisco i munii 7anta @ Crus, a devenit un simbol al $ro!resului tiinifico@te3nic i de&volt"rii re!ionale. Climatul mediteranian a creat condiii favorabile $entru $o$ularea acestei re!iuni, unde se afl" c<teva ora e, cel mai mare dintre ele, 7an @ Fose, num"r" $este :NNNNN de locuitori. ?n =/alea 7iliciului> sunt am$lasate circa 'NNN de %ntre$rinderi 4 firme mici i miBlocii, $re$onderent ale industriei electronice. .ici se !"se te unul dintre cele mai bo!ate i $resti!ioase universit"i $rivate din ar" 0 7tanford. .l"turi de firmele americane aici sunt $re&ente firmele vest@euro$ene, Ba$one&e, sud @ coreene i alte firme. -educerea ta*elor la com$onentele electronice e*$ortate i ree*$ortate a contribuit la coo$erarea internaional" a te3no$olului. ?n ba&a de&volt"rii te3no$olului =/alea 7iliciului> au stat miliardele de dolari $arvenite din $artea statului i ca$italului $rivat $entru finanarea $roiectelor i $ro!ramelor de cercet"ri tiinifice, i $olitica fiscal" cu $rivire la de&voltarea microelectronicii. 9m$o&itele se reduc cu 2N 0 2(Q, dac" ca$italul este investit %n $roiecte tiinifice i de cercet"ri. 7tatul asi!ur" $re!"tirea cadrelor de in!ineri 0 $ro!rami ti, de&voltarea infrastructurii teritoriului, care se d" %n arend". =/alea 7iliciului> este simbolul mondial al $ro!resului tiinifico@te3nic, una din ca$italele mondiale ale microelectronicii, bastionul revoluiei com$uteri&ate i a tiinelor a$licate. .ici se formea&" o bun" $arte din +95@ul 7)., com$arabil cu indicatorul res$ectiv a unor "ri %nalt de&voltate din Euro$a Occidental". Este un centru de concentrare a ca$italului i intelectului, bisnessmenilor i $ro!rami tilor, unde se creea&" noi te3nolo!ii $entru calculatoarele de m<ine. America :atin, ocu$" locul doi %n lume du$" num"rul i im$ortana &onelor economice libere. Conform diferitor evalu"ri %n acest s$aiu !eoeconomic se num"r" de la 1NN la 1(N 1E2 0 uri, multe din care %nre!istrea&" succese remarcabile. Ae i e*ist" unele deosebiri %ntre ele, $utem meniona c<teva tr"s"turi comune %n $rocesul de creare a &onelor libere din aceast" re!iune. ?n $rimul r%nd, crearea &onelor se face din iniiativa statului, reie ind din interese naionale. ?n al doilea r%nd, %nainte de a crea &one economice, se $re!"te te minuios ba&a le!islativ", care constituie &"lo!ul funcion"rii normale a 1E2 0 urilor. Aeseori, eta$a $re!"titoare ocu$" o $erioad" %ndelun!at" de #@' ani. ?n al treilea r%nd, $entru .merica 2atin" este caracteristic definiia distinct" a ti$ului de &on" liber", %n concordan" cu ce i se $rev"d $rivile!iile fiscale i alte avantaBe. ?n al $atrulea r%nd, $entru %nce$ut &onelor libere li se atribuie ni te teritorii mici, care tre$tat se l"r!esc, de i rareori atin! dimensiuni mari (de e*em$lu, &ona comercial" Colon din +anama, cu o rotaie a ca$italului de ; mil. dolari americani $e an, $e $arcurs de 'N de ani s@a m"rit $%n" la #NN 3a). ?n al cincilea r%nd, $e teritoriul unei "ri, de re!ul", nu se creea&" multe &one. ?n .merica 2atin", iniial se creau &one comerciale libere, care acordau firmelor str"ine facilit"i vamale. .stfel de &one funcionea&" %n Columbia, C3ili, multe state insulare din Caraibe, Me*ic, 5ra&ilia etc.

#'

Mai t<r&iu o lar!" r"s$<ndire o ca$"t" &onele offs3ore, %n s$ecial %n Caraibe. .ceste &one dis$un de un re!im s$ecial fiscal, valutar i financiar. 1onele offs3ore se creea&", %n $rimul r%nd %n "rile mici ca teritoriu %n sco$ul obinerii miBloacelor valutare su$limentare. Centre financiare de im$ortan" mondial" sunt +anama, 5eli&e, 5a3amas, 9nsulele CaSman i .ntilele Olande&e. ?n .merica 2atin" funcionea&" c<teva &one economice s$eciale, fiecare dintre ele sunt unicale %n felul s"u. .ceste &one sunt c3emate s" soluione&e un ir de $robleme i anume: crearea centrelor de cre tere economic", de&voltarea raioanelor slab valorificate (.ma&onia), industriali&area teritoriilor limitrofe %ntre state, crearea locurilor de munc" etc. 2a acest ti$ de &one se atribuie &ona liber" Manaus din 5ra&ilia (su$rafaa 0 # mln. Cm.]), creat" %n 1L6: cu sco$ul valorific"rii i de&volt"rii teritoriilor vaste din .ma&onia. .ici activea&" c<teva sute de %ntre$rinderi a $este #N de ramuri industriale, $rintre care se evidenia&" electronica, metalur!ia feroas" i neferoas", $roducerea de motociclete, biciclete, 3<rtie, mase $lastice i alte $roduse c3imice, mobil" etc. Crearea &onei Manaus a contribuit la formarea de noi locuri de munc" i la de&voltarea economiei naionale. Ae e*em$lu, LNQ din volumul total al $roduciei acestei &one se reali&ea&" $e $iaa intern" a 5ra&iliei. 1onele tiinifice %n .merica 2atin" sunt %n $roces de formare. +rimul $arc te3nolo!ic i industrial =5So -So> a fost creat %n 1L;; %n 5ra&ilia i ine de domeniul biote3nolo!ic. ?n Africa, &onele economice libere au o r"s$<ndire mult mai restr<ns", de i %n multe "ri africane (,unisia, E!i$t, 7ene!al, ,o!o, 2iberia, Ni!eria, .l!eria, Mauritius, EenSa, .a.) au a$"rut &one libere. +re$onderent acestea sunt &one industriale de e*$ort i &one comerciale. ?n $re&ent, se elaborea&" c%teva $roiecte destul de atr"!"toare %n domeniul or!ani&"rii 1E2 0 urilor. +rintre acestea se evidenia&" $roiectul cre"rii $ortului liber Mambasa %n EenSa. +roblemele comune ale 1E2 0 urilor africane sunt: infrastructura slab de&voltat", li$sa resurselor financiare i a cadrelor calificate, instabilitatea $olitic" i economic", fa$t cei =s$erie> $e $otenialii investitori. ?n $re&ent, %n ;e$u1lica Moldova funcionea&" ase &one economice libere: =E*$o@5usiness C3i in"u>, =,vardia>, $arcul de $roducie =,araclia>, $arcul de $roducie =Otaci@5usiness>, =)n!3eni@ 5usiness>, $arcul de $roducie =/alCane >, $recum i +ortul 9nternaional 2iber =Giur!iule ti>, care are un ir de $articularit"i ale &onei libere. ?n anul 2NN( %n cele ase 1E2 0 uri erau %nre!istrai 11N re&ideni i un num"r total de an!aBai de ###N. .ctivitatea &onelor economice libere este orientat" s$re $roducerea m"rfurilor industriale la e*$ort, %n s$ecial, utilaB electronic, articole din $lut" $entru %mbutilierea b"uturilor alcoolice, $l"ci de ceramic", televi&oare, covoare i mobil". .lte !enuri de activitate $racticate %n aceste &one in de sortarea, ambalarea i marcarea m"rfurilor care tran&itea&" teritoriul vamal al -e$ublicii Moldova, $recum i efectuarea construciilor, activit"i de de$o&itare i alimentaie $ublic". +rima &on" economic" liber" E*$o @ 5usiness C3i in"u a fost creat" %n 1LL6 i se $reconi&a s" devin" un model de im$lementare a relaiilor de $ia". AeBa $este doi ani, atra i de facilit"ile ce au fost acordate re&idenilor, 6( de com$anii str"ine i mi*te i@au desc3is afaceri %n &on". ?ncercarea de a im$une anumite interdicii, inclusiv %n ceea ce $rive te activitatea comercial", a $erturbat activitatea &onei %n anii 1LLL@2NNN, iar (N de re&ideni i@au retras ca$italurile. ,otu i, E*$o @ 5usiness C3i in"u, continu" s" fie cea mai de&voltat" &on" libera, $onderea c"reia %n volumul total de $roducie al &onelor libere constituie '#,2Q (a. 2NN(). Aintre as$ectele ne!ative care tind s" fr<ne&e crearea i de&voltarea favorabil" a 1E2 0 urilor %n -e$ublica Moldova se $ot meniona urm"toarele: multe obstacole birocraticeD infrastructura insuficient" i ne adecvat" (drumuri, telecomunicaii, de$o&ite fri!orifice .a.)D condiiile insuficiente $entru ca&area i deservirea a!enilor economici str"ini i a familiilor lor, etc. Conclu.ii: 1onele economice libere Boac" un rol im$ortant %n economia mondial", fiind &one de concentrare a ca$italului, $roduciei, te3nolo!iilor avansate i a unii infrastructuri moderne. 7co$urile cre"rii &onelor economice libere, $ot fi diverse, %ns" ideea $rinci$al" %n ansamblu este unic" $entru toate &onele. .cestea sunt c3emate s" intensifice relaiile economice e*terne, s" cree&e condiii avantaBoase $entru investitorii str"ini i locali. 1onele libere bine or!ani&ate sunt ca$abile s" influene&e $o&itiv asu$ra teritoriilor din vecin"tate, d<ndu@le un imbold de de&voltare economic" (ca e*em$lu, $oate servi &ona liber" Manaus din 5ra&ilia). ,otodat", or!ani&area 1E2@urilor nu este un miBloc universal de ameliorare a situaiei economice din ar", %ns" i starea acestora %n mare m"sur" de$inde de factorii economici i $olitici din ar". Cu toate acestea $ractica internaional" arat" c", activitatea bine or!ani&at" i !estionat" a 1E2@rilor $oate aduce re&ultate economice a$reciabile, cu urm"ri benefice $entru economia naional" %n ansamblu. Condiiile de succes ale actualelor i viitoarelor &one economice libere sunt:

#(

O le!islaie ferm" %n domeniu. )n s$riBin eficient din $artea statului. O $lanificare i administrare bun". +lasarea bun" a &onelor %n ra$ort cu facilit"ile de trans$ort i telecomunicaii. Meninerea facilit"ilor fiscale, vamale i valutare etc.

+.& +.' +.) +.* +.+

%ema +. %ransform,ri geoeconomice -n de.voltarea i am$lasarea ramurilor economiei. 0lanul temei( .0rinci$ii i factori geoeconomici de am$lasare ramurilor $roduc2iei i serviciilor. . %eoriile geoeconomice de am$lasare. Esen2a lor . Modific,ri geoeconomice -n de.voltarea i am$lasarea industriei . Modific,ri geoeconomice de am$lasare agriculturii. . Activitatea C%" i am$lasarea geoeconomic, a industriei mondiale.

+.&. 0rinci$ii i factori geoeconomici de am$lasare. .m$lasarea obiectivelor economice este o aciune ce urm"re te %mbinarea criteriilor de eficien" economic" cu cele de ordin social. Criteriile de am$lasare vi&ea&": sursele de materii $rime, $articularit"ile mediului fi&ico@!eo!rafic, infrastructura e*istent", asi!urarea cu for" de munc", crearea unor condiii normale de munc" i a $osibilit"ilor de trans$ort. +rocesul de am$lasare al industriilor i de formare a %mbin"rilor teritoriale de $roducie este influenat de un num"r mare de factori numii = factori de am$lasare a $roduc2iei. Este im$ortant s" nu se confunde aceast" noiune cu noiunea de =factori de $roducie>, $rin care se sub%nele!e fora de munc", ca$italul i $"m<ntul, ca $rinci$alii $artici$ani %n crearea noului $rodus i a unei valori. ?n ceia ce $rive te noiunea de = factori de am$lasare> i abordarea acesteia nu e*ist" o conce$ie unic". .deseori $rin factori de am$lasare teritorial" se sub%nele!e resursele i condiiile cele mai im$ortante ale $roduciei industriale, utili&ate %n $rocesul de $roducie, ce se deosebesc $rintr@o difereniere teritorial" semnificativ". Nu este li$sit" de im$ortan" i consideraia, conform c"reia, $rin factori se %nele!e i una din tr"s"turile $roduciei %n sine, care determin" i relaia de cau&alitate a am$las"rii ei %n funcie de condiiile de am$lasare. +rocesul de am$lasare a industriei este influenat de o serie de factori. Mecanismul am$las"rii i ierar3ia lor, ca im$ortan", sa modificat esenial %n ultimii ani. +entru industrie se utili&ea&" noiunile de =factori>, i =$rinci$ii> de am$lasare. ?n sursele biblio!rafice nu e*ist" o reflectare clar" a acestor noiuni. S. A. "icolaev confirm": =c" factori de am$lasare sunt resursele i condiiile de $roducie industrial">. A. 0. GorDin, :. V. Smireag in $ro$un de a %nele!e $rin factori de am$lasare %nsu irile $roduciei, ce sunt %n de$enden" de condiiile am$las"rii, ce se modific" de la un mediu la altul. Aat fiind, c" asu$ra am$las"rii unor %ntre$rinderi industriale concrete, e*ercit" influen" un num"r mare de factori, valoarea economic" a acestora este foarte diferit" %n tim$ i s$aiu $recum i la anumite eta$e de de&voltare economic". Este im$ortant" s" fie determinat" ierar3ia lor, stabilind de e*em$lu, factori de am$lasare de ordinul 1, 2, # etc. /aloarea acelora i factori se modific" %n tim$ ceia ce se ia %n consideraie la evaluarea lor. 7$re e*em$lu $entru industria metalur!ic" ca factor de ordinul 9 este $re&ena materiei $rime 0 a minereului de fierD de ordinul doi este $re&ena sursei de ener!ie. +entru unele ramuri factorii de ordinul 9 $oate fi de ordinul 99 i invers. ?n tim$ ordinea lor se $oate sc3imba cu locul sub aciunea transform"rilor i anume %n eta$a modern" factorul $rinci$al indiferent de ramura industrial" r"m<ne $re&ena $eii de desfacere a$lan<ndu@se im$ortana factorului $re&ena forei de munc" sau a c"ilor de trans$ort. Aeseori %n literatura de s$ecialitate se menionea&", nu at<t des$re am$lasare, c<t des$re orientarea ramurilor industriale. Aar este im$ortant de a meniona c" unele ramuri $ot fi influenate concomitent de toi factorii !eoeconomici e*isteni, altele doar de unii factori %n $articular. ?n funcie de modificarea condiiilor social@economice se modific" %n tim$ i factorii i $rinci$iile de am$lasare. 7e remarc" c<teva $rinci$ii de orientare %n am$lasarea ramurilor economice: @ s$re materia $rim,, @ s$re c,ile trans$orturi, @ s$re 1a.a energetic, ori surse energetice, @ s$re for2a de munc,. @ s$re resurse acvatice

#6

.su$ra tuturor ramurilor de $roducie % i e*ercit" influen" un set de factori, im$ortana fiec"ruia este diferit", at<t ca cot" de influen", c<t i %n tim$. Orice ti$ de $roducie !ravitea&" s$re factori necesari, dar aceast" !ravitaie se manifest" diferit i se modific" %n tim$. O orientare anumit" nu este dec<t o tendin" !eneral". Kactorii de am$lasare au o e*$resie valoric" difereniat" teritorial" a c3eltuielilor res$ective %n costurile !enerale ale $roduciei, ceia ce face $osibil" o evaluare calitativ" a lor. <actorii de am$lasare a industriei $ot fi divi.a2i -n cteva categorii $rinci$ale : @ naturali 0 care condiionea&" de$endena industriilor de condiii i resurse naturale. @ sociali 0 condiionai de le!ile de&volt"rii societ"ii i relaiile sociale. @ economici 0 condiionai de tendine de de&voltare economic" s$ecific $entru o anumit" $erioad", i nu %n ultim r<nd obinerea unei eficacit"i economice. <AC%!;E: "A%E;A: 0 se im$lic" ca o totalitate a resurselor naturale 0 materii $rime, surse ener!etice, resurse funciare, acvaticeD tot %n aceast" cate!orie de resurse naturale $oate fi inclus aerul, ori &!omotul $rodus %n $rocesul de $roducie sau trans$ort. ?n evaluarea factorilor naturali $ersist" $ericol de su$raa$reciere, ceia ce duce la un =fatalism !eoeconomic> i ne!liBarea acestora, ceea ce semnific" =ni3ilism !eoeconomic>. )ltimul este vi&ibil, i foarte frecvent, %n s$aiul nostru. Evidena incom$let" a factorului natural $oate !enera consecine i e ecuri economice mari $rin e$ui&area resurselor sau $oluarea mediului. )na i aceia i %mbinare a condiiilor i resurselor naturale la diferite eta$e de de&voltare a societ"ii $ot avea valoare diferit". Ae e*em$lu, oceanul %n eta$ele $recedente (sec. 8/999) mai mult de&bina din $unct de vedere economic marile re!iuni, %n sec 88 a servit mai mult ca un element care une te s$aiile i re!iunile. ?n $re&ent, datorit" vite&elor mici de de$lasare $e a$", oceanul mai mult fr<nea&" de&voltarea economic" %n asi!urarea le!"turilor economice dintre s$aii. -<urile, cascadele ca elemente naturale, au fi!urat mai mult ca obstacole sau elemente inaccesibile $ro!resului i de&volt"rii economice. ?n $rimele eta$e de de&voltare a industriei, %n condiii de de&voltare insuficient" a trans$orturilor ale!erea locului de am$lasare a %ntre$rinderilor era determinat" de $re&ena i caracterul cursului r<urilor (%n s$ecial a celor navi!abile, dar i a celor cu $otenial de 3idroener!ie), %n a$ro$iere de su$rafee cu $"duri, cu sco$ de utili&are a ener!iei lemnului. Odat" cu avansarea i de&voltarea $roduciei industriale, influena factorilor naturali se reduce i, de multe ori, % i $ierde valoarea lor deci&ional". )tili&area ener!iei va$orilor a f"cut trecerea la ba&ine de c"rbune, $etrol, !a& asi!ur<nd i o libertate semnificativ" %n ale!erea locului de am$lasare a industriei. Aiferenele dintre condiiile mediului i asi!urarea cu resurse naturale din nemiBlocita a$ro$iere, $ot deveni 3ot"r<toare %n am$lasarea $roduciei industriale. Evaluarea factorilor naturali %n am$lasarea industriei este o funcie invers $ro$orional" cu nivelul de de&voltare a forelor de $roducie. Cu c<t nivelul acestora este mai %nalt, cu at<t de$endena de factorii naturali este mai mic" sau se reduce considerabil. ?n statele cu economie de&voltat", am$lasarea industriei se reali&ea&" $re$onderent $rin influena acestora asu$ra costurilor de $roducie, i $rin ele 0 valoarea $rofitului. -ndustria minier sau e(tracti") care reali&ea&" $relucrarea $rimar" a resurselor este influenat" de mediu, $rin $re&ena sau absena resurselor naturale. ?n as$ect !eoeconomic, nu $utem vorbi de careva modific"ri, doar c" s@a $"truns %n ad<ncime i s@a $ornit la o valorificare $e scar" lar!" a tuturor ti$urilor de resurse miniere, indiferent de calitatea lor i nivelul de de&voltare a "rii. .n industria prelucrtoare) influena factorului natural este %n funcie de $otenialul de resurse naturaleD de consumul de resurse la o unitate de $roducieD de trans$ortabilitatea acestora. 9ndustriile $relucr"toare sunt de$endente de sursele de ener!ie. Ae re!ul", industriile $relucr"toare sunt am$lasate intermediar, %ntre sursele de materii $rime i cele ener!etice. -amurile industriale de ba&" sunt am$lasate %n a$ro$ierea materiei $rime, din cau&a consumului mare la o unitate de $roducie, dar i a concentraiei mici de materie $rim" %n minereu. ,rans$ortabilitatea materiilor $rime i moderni&area trans$orturilor din ultimii ani au redus relativ im$ortana factorului natural. A$A % una din cea mai im$ortant" resurs" natural". 9ndustria fi!urea&" ca un mare consumator de a$". .$a este utili&at" ca materie $rim" %n $rocesul de $roducere, de asemenea %n r"cirea instalaiilor i ec3i$amentelor, %n calitate de di&olvant sau de a!ent termic. MaBoritatea ramurilor i subramurilor industriei sunt mari consumatoare de a$": la $roducia unei tone de mase lemnoase se consum" (N 0 1NN m # de a$", de celulo&" 1NN@:NN m#, de sod" caustic" 0 6N@16N m#, de fibre sintetice 0 1NNN@2NNN m #. .$a %n industrie este utili&at" i la $roducia de 3idro!enD din a$a marin" se obine 2NQ din sarea !em", 6NQ de ma!ne&iu, 6(Q din cantit"ile de brom.

#:

AE!/L 0 este utili&at ca materie $rim" (de e*em$lu la $roducia de %n!r" "minte de a&ot). ?n afara im$ortanei sale vitale (factor vital), re$re&int" com$onentul de ba&" al atmosferei, care contribuie la formarea resurselor a!roclimatice. Ca factor de influen" asu$ra acestui $roces se im$un anumite calit"i ale aerului, %n s$ecial unele diferene re!ionale ale calit"ilor aerului, cum sunt umiditatea, meninerea anumitu@i !rad de stabilitate a tem$eraturilor, %n deosebi $entru unele ramuri ale industriilor te*tile ($entru filatur") i alimentare (de $roducie a vinurilor, br<n&eturilor etc.). ?n $re&ent sunt deosebit de sensibile fa" de $uritatea aerului un ir de $roducii contem$orane din cate!oria te3nolo!iilor de v<rf, %n care nu este admis" $oluarea nici la nivel molecular @ de e*em$lu, $roducia de microsc3eme, cristale sintetice, semiconductoare etc. +entru asemenea $roducii este im$ortant i !radul de $oluare fonic" sau cele mai mici vibraii. 012,/L 0/23-A! re$re&int" totalitatea terenurilor %n limitele unei "ri, re!iuni, comune etc. Este un factor im$ortant %n am$lasare. Cele mai calitative (fertile) terenuri sunt utili&ate sub culturi a!ricole). ?n industrie, s$aiul are o im$ortan" mai redus", dar, totu i influenea&" am$lasarea i de&voltarea %ntre$rinderilor. ?ntre$rinderea are tendine de e*tindere $rin m"rirea ca$acit"ii, $rin necesitatea de$o&it"rii de eurilor. ?n $re&ent, su$rafaa total" a terenurilor afectate de activit"i miniere este de 1( mln 3a. +entru activitatea normal" a unei atomocentrale de ca$acitate medie este nevoie de o su$rafa" de #@' Cm 2. .ceast" $roblem" se com$lic" deseori i $rin im$licarea $o$ulaiei. ?n unele re!iuni se resimte o cri&" de s$aiu (%n Oa$onia, de e*em$lu sau %n Olanda), $entru e*tinderea urban". ?n sens mai lar!, %ns"@ i teritoriul re$re&int" un element al $rocesului de $roduciei. . a com$onente ale sale, ca $o&iia, resursele naturale i condiiile lor de valorificare, $ot favori&a sau fr<na de&voltarea economic". Koarte frecvent, %n acest conte*t, se utili&ea&" noiunea de teritoriu economic efecti", $rin care se sub%nele!e su$rafaa ce dis$une de condiii naturale favorabile. <AC%!;E: S!C#A: 0 marc3ea&" o influen" 3ot"r<toare asu$ra $roduciei industriale. 9nfluena %n am$lasare este determinat" de obiectivele $roduciei i de $osibilit"ile de reali&are ale acestora. ?n condiiile de economie de $ia" este o$timal" am$lasarea $roduciei care asi!ur" obinerea unui $rofit ma*im. E*ist" contradicii %n acest sens, deoarece nu totdeauna $rocesul de $roducie are o reflectare benefic" asu$ra societ"ii. .ici rolul %n am$lasare i or!ani&are teritorial" este luat de stat, %ns" nu totdeauna %i revine un rol $rimar. +rintre factorii de natur" social", ce influenea&" de&voltarea i am$lasarea industriei, se remarc" resursele de for" de munc" i ca$italul. 7c3imburile reci$roce $ariale ale acestora $ot condiiona modific"ri semnificative %n am$lasarea $roduciei industriale. Kora de munc" interesea&" at<t $rin num"rul s"u (%n a!ricultur", industria te*til", activit"i miniere), c<t i $rin calitatea sa (%n electronic", aeronautic", etc.). E*ist" mari diferene teritoriale %n ceia ce $rive te $re&ena resurselor de for" de munc", a valorii i calit"ii acesteia, $roductivitatea muncii. .m$lasarea industriei are loc, $referenial, %n re!iunile i "rile care dis$un de for" de munc" ieftin". ?n mod s$ecial, aceasta este caracteristic $entru ramurile industriale s$eciali&ate, care reali&ea&" $roduse standardi&ate, $e ba&a $roceselor de $roducie, fra!mentate din $unct de vedere te3nolo!ic. +entru ramurile industriale noi, lo!ofa!e, care reali&ea&" $roduse com$licate i frecvent amovibile, deseori $rin comen&i s$eciale ba&ate $e te3nolo!ii sofisticate, este deosebit de im$ortant" utili&area forei de munc" de calitate su$erioar", a unor colective de cercetare. Ae aici i de$endena mare a industriilor de v<rf de centrele de cercetare te3nico@ tiinific". .t<t ramurile, c<t i com$aniile industriale iau %n consideraie diferenele re!ionale %n valoarea muncii e*ercitate de femei i de b"rbai, i %n calificarea forei de munc" %n cadrul "rilor industriale de&voltate, de asemenea diferenele %n valoarea acesteia %ntre "ri. ?n "rile %n curs de de&voltare, valoarea forei de munc" este de &eci de ori mai mic", dec<t %n "rile de&voltate, ceea ce $re&int" un element im$ortant $entru cor$oraiile internaionale (de e*em$lu, fora de munc" de la %ntre$rinderea =1orile>, utili&ate de %ntre$rinderile moldo@italiene, este remunerat" cu 2NN@2(N )7A lunar, $e c<nd, %n 9talia, $entru aceea i munc" se $l"te te 2(NN Euro). +referabil $entru de&voltarea industriei sunt statele ce au un nivel %nalt al %nv""m<ntului, $re&ena unei sisteme de c"i de comunicaie de&voltate i a c"ilor de acces favorabil. /aloarea forei de munc" feminine i masculine %n maBoritatea "rilor lumii, de obicei este mai mic" dec<t cea masculin". Ae acest fenomen este le!at" orientarea unor $roducii i industrii, care necesit" un volum mare de munc", s$re re!iunile cu resurse de for" de munc" feminine. Mai frecvent acestea sunt re!iuni rurale slab industriali&ate sau a e&"ri urbane nu $rea mari.

#;

?n !enere, %ntre$rinderile de $relucrare $rimar", industriile e*tractive solicit", %n mare $arte, for" de munc" mediu i slab calificat" i necesit" deseori o munc" fi&ic" intens". .m$lasarea lor !eoeconomic" de obicei are loc %n s$aiul rural i a e&"ri urbane mici. .m$lasarea lor %n s$aiile rurale urm"re te sco$ul de a ocu$a $o$ulaia masculin", ce se eliberea&" din a!ricultur" %n urma $rocesului de mecani&are, dar i sto$area sau a$lanarea mi!raiei te$$orar sau $e o $erioad" mai %ndelun!at". ?ntre$rinderile ce reali&ea&" $roducie finit" sunt am$lasate e*clusiv %n s$aiile urbane adeseori mari, unde e*ist" for" de munc" de %nalt" calificare ce $refer" acestea. ?ntre ramurile industriale e*ist" un de&ec3ilibru a forei de munc". ?n ramurile de v<rf sunt antrenai b"rbaii. .ceste ramuri au cerine mari de for" de munc" de %nalt" calificare, care o constituie, de cele mai dese ori, $o$ulaia masculin". Aar i locul de lucru $refereniabil este acordat de an!aBatori b"rbailor. ?n !enere, %n funcie de cererea fa" de fora de munc", ramurile industriale se deosebesc mult. 9ndustria e*tractiv" solicit" for" de munc" masculin" (;NQ din cei ce activea&" %n aceast" ramur" o constituie b"rbaii). 2a fel i ramurile industriei !rele, care necesit" un volum mare de munc" fi&ic" (industria metalur!ic"). +e de alt" $arte, ramurile industriei u oare solicit" de for" de munc" feminin" (:N@ ;NQ din muncitori sunt femei). .deseori $entru asi!urarea unui ec3ilibru de ocu$aie a forei de munc" se recur!e la am$lasarea acestor ramuri %n acelea i centre. )nele ramuri, cum este industria alimentar" (doar unele subramuri) au o fluctuaie mare a forei de munc", le!at" de funcionarea se&onier" a %ntre$rinderilor (industria &a3"rului, industria conservelor), ce asi!ur" o ocu$are tem$orar" a forei de munc". 7ocietatea este cea care tinde s" modifice am$lasare !eoeconomic" $rin fa$tul, c" unele ramuri industriale $re&int" risc $entru oameni $rin $roducia $e care o reali&ea&", fie c" $rin $rocesul te3nolo!ic ($roducerea &!omotului) sau a de eurilor ce re&ult" %n urma $rocesului de $roducere. )n alt factor social, care se im$une, %n s$ecial, %n a!ricultur" sunt relaiile funciare. Ele influenea&" foarte mult modul de utili&are a terenurilor, uneori fiind factorul 3ot"r<tor %n modificarea $eisaBului !eo!rafic. ?n cadrul relaiilor funciare se evidenia&" forma de $ro$rietate, m"rimea $ro$riet"ii i ra$ortul dintre $ro$rietate i munca $restat". )n rol im$ortant %n modul de utili&are %i revine i su$rafeei medii a !os$od"riei. Este cunoscut fa$tul, c" !os$od"riile cu su$rafee mari au $osibilit"i mai mari de a$licare intensiv" a metodelor a!ro@ te3nice (cre te !radul de mecani&are, c3imi&are, .a.). <AC%!;E: EC!"!M#C O influen" remarcabil" asu$ra !eo!rafiei industriilor e*ercit" progresul te*nico +tiinific. 7unt cunoscute deBa reali&"rile $ro!resului te3nico@ tiinific, care asi!ur" antrenarea %n $rocesul de $roducie a unor noi surse i ti$uri de materie $rim". .stfel, valorificarea surselor noi de ener!ie, s$orirea rentabilit"ii i eficiena de utili&are a surselor de materie $rim" i ener!etice tradiionale i desc3iderea $osibilit"ilor de valorificare a resurselor din cele mai !reu accesibile re!iuni re$re&int" acele avantaBe $e care le creea&" $ro!resul te3nico@ tiinific. Ae asemenea, condiionea&" a$ariia i de&voltarea unor ramuri i $roducii industriale noi, care $re&int" cerine deosebit de $retenioase %n am$lasarea lor. Este cunoscut" im$ortana acestuia %n moderni&area miBloacelor de trans$ort, a sistemului de comunicaii i informaional. )tili&area noilor tipuri de materie prim, a noilor te3nolo!ii i a miBloacelor de trans$ort mai moderni&ate i eficiente determin", deseori, discontinuit"i teritoriale, Bustificate din $unct de vedere economic. .ceasta duce la de$lasarea anumitor veri!i te3nolo!ice de la locul de $roducie a materiei $rime s$re &onele de consum a $roduselor res$ective. 7unt frecvente i situaiile %n care, invers, utili&area noilor ti$uri i surse de materie $rim", a noilor te3nolo!ii, inclusiv a celor care asi!ura o $relucrare com$le*" a materiilor $rime, Bustific" de&voltarea $roceselor de combinare i de formare a unor noi com$le*e teritoriale de $roducie. Crearea acestora este %nlesnit" %n situaiile %n care unit"ile industriale fac $arte din aceea i ramur" sau din !ru$uri industriale %nrudite i le!ate din $unct de vedere financiar. )nele industrii sunt tre$tat $ermutate din s$aiile urbane %n cel rural, din motivul c" sunt $oluante sau, din cau&a consumului ridicat materii $rime, a$". .stfel se tinde s" se reduc" c3eltuielile $entru trans$ort i cele $entru asi!urarea unei calit"i a $roduciei $relucrate (%n ca&ul industriei alimentare). Structura i s$ecificul sferei serviciilor Ae&voltarea acestui sector este o consecin" a a$ariiei noilor necesit"i i direcii de valoare a societ"ii, cre terea veniturilor $o$ulaiei. .cestui sector %i revine %n $re&ent o $ondere foarte %nalt", mai ales %n statele %nalt de&voltate (:2 Q din +.9.5. %n 7.)..., :1Q %n Oa$onia, :NQ %n Krana, etc.). 7unt evidente ( ramuri:

#L

Comer2ul @ ocu$" rolul central %n de&voltarea sferei serviciilor. Num"rul de ocu$ai %n comerul cu am"nuntul i an!ro constituie unul din indicatorii de ba&" a de&volt"rii acestui sector. ?n statele de&voltate $onderea celor ocu$ai %n comerul an!ro constituie ##Q %n Germania, (Q 7.)... din num"rul celor ocu$ai %n comerul interior. )n alt indicator al de&volt"rii comerului este num"rul de an!aBai %n comer la 1N NNN de locuitori. Cele mai mari valori se %nre!istrea&" %n Oa$onia 0 6#N $ersoane, 7). @ (:N, Germania @ #;#, Marea 5ritanie @ #;N, Krana @ ##(. 7$aial, %n traficul mondial de m"rfuri $redomin" )E cu 'NQ, locul doi %i revine .siei. %elecomunica2iile asi!ur" : Q din +95. Geo!rafia industriei informaionale mondiale este abia %n $roces de formare, %ns" $rinci$ala $articularitate a ei este $re&ena i de&voltarea %n statele %nalt de&voltate. +e de o $arte, aici e*ist" enorme resurse informaionale, $e de alt" $arte, e*ist" cerere $ermanent" la diverse forme de informaii. )n alt $rinci$iu, care determin" de&voltarea acestei ramuri este accesul liber la informaia e*istent", $rinci$iu, care de asemenea se res$ect" %n aceast" !ru$" de state. Feservirea creditar9financiar,. +rinci$ala form" de activitate este e*$ortul de ca$ital. ?n $re&ent, e*$ortul mondial de ca$ital de$" e te 1,# trilioane ).7.A. ?n lume sau creat trei centre creditar@financiare mari, care concurea&" %ntre ele. 7.)..., de $este (N ani deine %nt<ietatea, fa$t $rin care a i&butit s"@ i cree&e a a &isa a =doua economie>. /olumul veniturilor obinute %n a a mod atin! 'N Q din +.9.5. statelor unite. Cel mai mare s$aiu de investiii $entru 7.)... este Euro$a de /est, $e locul doi se afl" .sia. -olul Euro$ei %n relaiile financiar creditare este imens. Aintre 2NN cele mai mari b"nci din lume, 6N sunt am$lasate %n Euro$a. Ca$itale financiare %n Euro$a sunt considerate 2ondra i 1uric3. ?n .sia, cel mai mare centru financiar este or. ,oCSo, care deine 2N Q din relaiile financiar@creditare cu 'NN de filiale. Ain lumea a treia se evidenia&" statele O+EC, lider du$" volumul e*$ortului de ca$ital fiind .rabia 7audit". +articularitatea de ba&" este c" ;NQ din ca$italul e*$ortat este %ndre$tat s$re statele de&voltate. .ceasta se e*$lic" i $rin fa$tul, c" statele %n curs de de&voltare nu au o infrastructur" de $rimire i investire a masei de ca$ital. .l doilea centru %l re$re&int" =statele noi industriale>, care au intrat $e $iaa de ca$ital %n anii ;N ai sec 88. 7unt state care au reorientat e*$ortul de ca$ital din lumea a treia %n statele de&voltate, ca 7.)... i Euro$a de /est. Creditea&" %n deosebi bussinesul mare i mic. Administra2ia de stat. !crotirea s,n,t,2ii, -nv,2,mntul, institu2iile cultural recrea2ionale, deservirea $o$ula2iei. +rinci$alele direcii sunt ocrotirea s"n"t"ii, cultura, deservirea $o$ulaiei. Am$lasarea geoeconomic, a serviciilor -eie ind din s$ecificul acestei sfere, am$lasarea teritorial" difer" foarte mult, dar, totu i, $ot fi evideniai un ir de factori. +rimii au abordat am$lasarea teritorial" a serviciilor en!le&ii %n anii (N ai secolului 88 i au $rimit o recunoa tere mondial". )nul din $rinci$alii autori ai am$las"rii serviciilor a fost /. Cristaller, care $ar a fi sim$le la $rima vedere <actorul de 1a., este $o.i2ia central, %n ra$ort cu infrastructura socio@economic". +rin $o&iie central" se sub%nele!e locul oric"rei a e&"ri, ce serve te ca centru de asi!urare cu m"rfuri i servicii, strict necesare i are $articularitatea de a $olari&a %n Burul s"u activit"i economice. +o&iia central" este o cate!orie relativ", deoarece locul dat nu $oate concentra absolut toate cate!oriile de servicii. Ain acest motiv ele sunt divi&ate %n centre de ran!ul 9 i de ran!ul 99 etc. +o&iia central" este determinat" de $referinele $o$ulaiei i nu $ot fi elaborate recomand"ri unice. +o&iia central" este favori&at" de a a factori ca: - $re.en2a c,ilor de trans$ort, de re!ul" a celor noi i ra$ide. +o&iia central" este considerat locul de intersecie a lor. .cestea sunt de obicei ma!istralele. Ae cele mai dese ori acestea sunt c"ile aflate la intersecia a dou" centre mariD - $re.en2a centrelor de comer2, de re!ul", de dimensiuni mari sau $olari&atoare. Ae re!ul", acestea sunt $ieele mari, cu cerere i ofert" mare i stabil". - $re.en2a centrelor administrative sau a or!anelor de diriBare re!ional" sau naional". ?n ca&ul li$sei acestor cerine sunt create re2ele de $restate a serviciilor. Cel mai frecvent, aceste servicii sunt $restate %n alimentaia $ublic" %n !os$od"rie ( s$"l"toriile). +.'. %eoriile geoeconomice -n de.volratea i am$lasarea ramurilor economiei "oile conce$2ii de de.voltare i am$lasare a industriei. Conce$2iile noi sunt direc2ionate s$re ela1orarea noilor modele dinamice. 1. )nul din autorii conce$2iilor noi este Ma1i2, care a elaborat ciclurile resurse@e*$ort. .ceste cicluri $rev"d e*tra!erea materiei $rime, $relucrarea ei $rimar", $recum i trans$ortarea acesteia.

'N

Conce$tul dat a fost de&voltat de mai multe state ce sunt s$eciali&ate mai mult %n e*$ortul de materii $rime sau semifabricate $e $iaa mondial" $recum i trans$ortarea acestora. 2. ?n secolul 898 i $rima Bum"tate a secolului 88 %iunen i :aun ard %naintea&" te&a c" factorul de 1a., al am$las,rii industriei sunt c,ile de trans$ort. .ccentu<nd c" trans$ortul creea&" o inde$enden" a centrelor industriale %n ra$ort cu materiile $rime, ele $ermit i accesul la c<teva surse concomitent. Ae re!ul" se ine cont de intersecia acestora, ce s$ore te avantaBele, dar i rolul centrului industrial. ,iunen vine cu o observaie c"D =diferite industrii au un com$ortament diferit fa" de acela i factor de locali&are>. El clasific" industria %n: industrii -nalt calificate sau industrii de lu4 (industria c3imic", industria mecanic" de $reci&ie, industria te*til"), care are un $roces de concentrare s$aial" %n locurile unde se afl" forele de munc" calificate i ca$italul. . doua !ru$" o formea&" industriile comune (industria metalur!ic", $relucrarea lemnului, industria a!ro@ alimentar"), care sunt indiferente fa" de factorul fora de munc", fiind dis$ersate %n s$aiu %n funcie de sursele de ener!ie, materii $rime sau facilit"ile de trans$ort. #. ?n secolul 88 s@a im$us teoria, c" odat" cu creterea com$le4it,2ii $rocesului de $roduc2ie sub influena +.,.I., centrele au tins s$re fore de munc" de re!ul" calificate. . a sunt ramurile cu un nivel %nalt de te3nolo!i&are, iar cele ce necesit" fore de munc" numeroase, tind s$re ariile a!ricole dens $o$ulate, unde %n re&ultatul mecani&"rii are loc eliberarea forei de munc". ?n aceast" $erioad" dominant" a fost teoria lui Alfred Ge1er. El a clasificat factorii de am$lasare a industriei %n: factori generali (trans$ort, ca$ital i munca investit") i s$ecifici (!radul de $erisabilitate, condiii de $"strare a $roduselor). .. Jeber define te, c" locali&area este %n funcie de factorul munc" sau forele de munc" i este o$tim %n ra$ort cu sistemele de trans$ort. El nu a ne!liBat %ns" im$ortana sistemelor de trans$ort. '. ?n a doua Bum"tate a secolului 88, Jalter Cristailer ne atenionea&" c" factorul dominant al am$las"rii este $re.en2a $e2ii. .ceasta are loc %n eta$a $romov"rii liberalismului de $ia". ?n condiiile concurenei sistemelor de im$o&itare $recum i a !ranielor statale, o$timal este de a am$lasa $roduciile industriale s$re $ieele de desfacere. +roducia a devenit deosebit de variat", dar i diversificat", de aceea este foarte im$ortant de a avea %n a$ro$iere o $ia" de desfacere a m"rfurilor. 9ar fora de munc" se de$lasea&" s$re mi carea de ca$ital. .utorul acestei conce$ii sunt %. 0alander i Galter Cristailer O alt" $articularitate a am$las"rii industriei re&ult" din fa$tul, c" industria de $relucrare este ramura de ba&" a statelor de&voltate, iar industria e*tractiv" este ramura statelor subde&voltate. Este o $articularitate mo tenit" din eta$a industrial", dar, totu i, %n eta$a $ost@industrial" are loc de$lasarea ramurilor $oluante i ener!ofa!e din state de&voltate %n cele subde&voltate. ?n ultimele decenii s@a de&voltat !i!antismul industrial. +roducia industrial" la scar" mare nu este eficient" %n ba&inele mici de materii $rime. .ici ea este o $roducie tem$orar" i din start are $uine anse de de&voltare. Cu toate c" ba&inele mari $e !lob sunt limitate ca num"r, s@a mers $e aceast" cale, ce a modificat mult !eoeconomic am$lasarea industriei e*tractive. Aac" %n anii :N ai secolului 88, lumea s@a confruntat cu cri&a ener!etic", a$oi %n $erioada ce a urmat, statele lumii s@au confruntat cu =cri&a de materii $rime>. 7ub influena acestor dou" fenomene de natur" economic" au fost lansate: a) conce$2ia de asigurare sta1il, cu resurse ener!etice a economiilor naionale, ce a fost de&voltat" iniial de statele din Euro$a de /est. +rin aceasta, statele vestice au %nce$ut s" se asi!ure concomitent cu resurse ener!etice din c<teva surse. 7$re e*em$lu, securitatea ener!etic" $resu$une im$ortarea combustibililor dintr@o sin!ur" surs" ma*im 'NQ din tot im$ortul. Esena este i reducerea $arial" a de$endenei de resursele ener!etice ale -usiei. b) conce$2ia de asigurare cu materii $rime i mineralogice, de asemenea lansat" de statele din Euro$a de /est. Ea se ba&a $e c<teva as$ecte: - economisirea ma*im" a resurselorD - reorientarea s$re sursele de materii $rime $ro$rii i a celor din statele subde&voltate de im$ortan" mondial"D - im$ortul de materii $rime se desf" oar" doar din acele state, care dis$un de o stabilitate $olitic" i economic". +rin aceasta i se e*$lic" cre terea $onderii din ultima $erioad" a a a state ca Canada, .ustralia, -. .. 7., at<t %n e*tracia, c<t i %n asi!urarea cu materii $rime a $eii mondiale. +e !lob au a$"rut noi raioane de asi!urare cu materii $rime i minerale ca: .ustralia de /est i de Est. /itvarsarand %n -. ..7.

'1

Modific,ri de am$lasare a industriei -n eta$a $ostindustrial, Modific"rile %n am$lasarea !eoeconomic" a industriei s@au $etrecut sub influena progresului te*nico +tiinific (+.,.I.). ?n evoluie sunt bine conturate trei revoluii industriale: 1. 7ecolul 8/999 0 secolul 898, c<nd a avut loc trecerea de la munca manual" la cea a ma inilor. 2. +rima Bum"tate a secolului 88 @ revoluia te3nic" cu im$lementarea mecanismelor i ma inilor de com$le*itate ma*im" i cu unele elemente de automati&are. #. . doua Bum"tate a secolului 88 @ revoluia tiinifico@te3nic", cu im$lement"ri tiinifice s$orite i cu modific"ri a ba&ei de materie $rim", a calit"ii $roduselor i modific"ri a forelor de $roducie. Ae asemenea, im$lementarea biote3nolo!iilor ($roducia m"rfurilor ecolo!ic $ure, f"r" a afecta s"n"tatea omuluiD utili&area te3nolo!iilor f"r" de euri, care nu afectea&" mediul %nconBur"tor. ?n am$lasarea industriei e4tractive contem$orane sunt bine evideniate urm"toarele $articularit"i: - s@a accentuat utili&area lar!" a noilor te3nolo!ii de valorificare a resurselor ener!etice i a celor minerale. -esursele sunt e*trase de la ad<ncimi mari, din &ona de elf i din lar!ul m"rii. - foarte mult s@a e*tins e*tra!erea din re!iunile vec3i s$re cele noi, care sunt am$lasate %n re!iuni !reu accesibile sau cu condiii naturale foarte dificile. - statele ce duc li$s" de resurse, e*tra! inclusiv i resursele de calitate inferioar". ;amurile $relucr,toare din $unctul de vedere !eoeconomic, al influenei +.,.I. sunt !ru$ate %n: a8 ramuri noi @ la care se refer" industria c3imic", industria constructoare de ma ini. 18 ultra9noi 0 ce includ industria aviarac3etar", cosmic", bioc3imia, biote3nolo!ia, electronica. Ele tind %n am$lasarea lor !eoeconomic" mai mult s$re centrele mari tiinifice. ?n le!"tur" cu fa$tul, c" cerinele fa" de fora de munc" sunt foarte diverse, ramurile de v<rf r"m<n %n statele de&voltate, iar celelalte sunt de$lasate %n statele ce r"m<n de$endente de +.,.I. ?n statele $ost@socialiste, mai ales %n e*@)-77, s@a mers %n am$lasare mai mult s$re centru !eos$aial al statului, de re!ul" se urm"rea sco$ul de a nu admite $"trunderea _inamicului> sau de a$"rarea a valorilor naionale %n ca& de atac. .ceasta a dus la un de&ec3ilibru economic dintre centru i $eriferie. ?n statele de&voltate s@a inut cont de $rinci$iile economiei de $ia" ce a atenuat diferenierea. ?n -e$ublica Moldova s@ a tins de a am$lasa economia %n re!iunile estice, mai ales a ramurilor strate!ice ale economiei, ne lu<ndu@se %n calcul $rinci$iile i factorii de de&voltare economic". ?n condiiile !lobali&"rii, ramurile industriale sunt am$lasate de re!ul" s$re ariile limitrofe ale statelor. .ceasta se face cu sco$ul de a lic3ida deosebirile re!ionale dintre state i, totodat", de a $"trunde s$re noi ba&ine de materii $rime. Ae asemenea im$ulsionarea de&volt"rii $eriferiilor care sunt cu resurse valoroase economice . a sunt &onele economice libere sau eurore!iunile %n )niunea Euro$ean", ce re$re&int" o eta$" de aderare $entru statele candidate. 9nte!rarea este nu numai $"trunderea s$re $iee de desfacere a m"rfurilor, dar i s$re ba&e de materii $rime. Ae&voltarea trans$orturilor au determinat de$lasarea ramurilor. Ele nu mai sunt de$endente de un sin!ur i&vor de materie $rim". ?n a a mod, industriile au utili&at cele mai ieftine ti$uri de trans$ort, cum sunt cele acvatice i a avut loc de$lasarea lor s$re "rmuri i r<uri navi!abile. .ceasta a u urat %ntr@un mod i a$rovi&ionarea cu resurse, dar i cu ali factori de $roducie. ?n $lus ramurile au c"$"tat o autonomie %n urma a$ariiei restriciilor de ordin ecolo!ice. ,e3nolo!iile noi au dat o alt" autonomie ramurilor industriale. Ele utili&ea&" mai $uine resurse naturale. Ae&voltarea trans$orturilor a s$orit im$ortana ramurilor industriale de la ran! naional la ran! mondial. ?n $rocesul de concentrare a $roduciei s@au creat %ntre$rinderi mari, !i!antice, ce cu$rind i controlea&" teritorii i s$aii mari, cu resurse i $iee de desfacere. Concomitent s@a intensificat $rocesul de formare a noilor centre industriale. .$ariia mono$olurilor a $rodus o fle*ibilitate mare a ramurilor industriale. -amurile mari consumatoare de materii $rime i cele cu un !rad mare de risc sunt transferate %n statele subde&voltate. ,ransferarea are loc $rin intermediul e*$ortului de te3nolo!ii i a investiiilor din $artea statelor de&voltate. ?ns" i industria mondial" a suferit modific"ri !eoeconomice i anume, centrul de !reutate a $roduciei economice se de$lasea&" s$re .sia. Aominarea %n lume a acestei re!iuni se datorea&" i $roductivit"ii industriale mai s$orite %n ra$ort cu celelalte. ?n $rinci$alele s$aii !eoeconomice s@a $"strat dominaia a c<te o ar".

'2

<actorii de am$lasare geoeconomic, a ramurilor industriale Energetic,. .m$lasarea acestei ramuri este %n funcie de volumul consumului i structura resurselor ener!etice $rimare dis$onibile, de $reul la sursele ener!etice $rimare $e $iaa mondial". 5alan2a energetic, mondial, este $onderea diferitor ti$uri de com1usti1ili -n o12inerea i consumul de energie. ?n anul 2NN', structura balanei ener!etice mondiale a fost urm"toarea: $etrol 0 #6,;Q, c"rbune 0 2:,2Q, !a&e naturale 0 2#,:Q, 3idro@ i atomo@ener!ie 0 12,#Q. ?n $re&ent este evident" tendina statelor de a trece la sursele de ener!ie ieftine. .stfel, %n ultimii ani, din cau&a cre terii $reurilor la $etrol i !a&e naturale, $onderea lor %n balana ener!etic" scade i cre te cea a 3idro@ i atomo@ener!iei, de asemenea, a surselor re!enerabile. +reurile la c"rbune au crescut brusc cu 1N@ 2N Q, %n $lus, c"rbunele, indiferent de calitate, tinde de a fi e*clus din balana ener!etic" a statelor de&voltate, din considerente ecolo!ice, cu toate c" media $reului r"m<ne a fi de 12N@1(N dolari4tona. 7tatele de&voltate se orientea&" mai mult s$re sursele de combustibil ecolo!ic $ure, mai ales !a&ul natural, care are i un $re mai redus. ?n $rocesul de !lobali&are ele urm"resc sco$ul de a@ i asi!ura o stabilitate %n a$rovi&ionarea cu resurse ener!etice, de acea ele sunt $ermanent %n c"utarea noilor surse alternative de ener!ie. .nii :N ai secolului 88 au demonstrat clar, c" contradicii !eoeconomice e*ist" %ntre statele lumii, ele sunt i la eta$a contem$oran", dovad" este r"&boiul din !olful +ersic. ?n a a mod, a fost obinut un consens, $rin care e*$lor"rile de $etrol au creat locuri de munc" %n statele industriali&ate. _Geoeconomia $etrolier"> se com$une din mai multe eta$e caracteristice statelor de&voltate e*tracie @ trans$ortare @ $relucrare 0 trans$ort 0 reali&are. Ae aceea, -usia are $e ce conta %n strate!ia sa !eoeconomic" i anume $rin fa$tul c" e*tra!e, trans$ort" i reali&ea&", dar aceasta minimali&ea&" foarte mult $osibilit"ile ei. -usia ar trebui s" $osede ciclul com$let de reali&are a $roduselor finite $etroliere, $entru o $ros$erare !eoeconomic". -e&ervele mondiale de !a&e sunt re$arti&ate neuniform, deoarece 26,:Q sunt concentrate %n -usia i 1(,#Q %n 9ran, state instabile, at<t din $unct de vedere economic, c<t mai ales $olitic. Ae aici re&ult" i $roblema asi!ur"rii statelor lumii cu _aurul albastru>. O lat" surs" de ener!ie, de asemenea destul de instabil", este cea atomic". Numai %n $erioada 2NNN@ 2NN' $onderea acestei surse de ener!ie a sc"&ut de la :,LQ la 6,1Q. ?n !enere, lumea tinde de a substitui ener!ia atomic" cu alte surse, lucru foarte evident %n unele state euro$ene (Germania, 7uedia etc.). 2umea este $uternic de$endent" de dou" centre de asi!urare cu resurse ener!etice 0 Orientul .$ro$iat (%n s$ecial .rabia 7audit"), unde se resimte mult influena 7.)... i -usia. Euro$a fiind a*at" mai mult $e -usia i, $arial, $e .frica de Nord i Orientul .$ro$iat. Aatorit" fa$tului c" -usia este im$revi&ibil" %n aciunile sale, se caut" insistent de a se conecta la conductele noi de !a&e i $etrol, ce $ot veni dins$re .sia MiBlocie (Ea&a3stan, ,urCmenistan). Or!ani&aia G)).M are ca sco$ $rinci$al anume substituirea surselor de a$rovi&ionare din -usia cu cele din .sia MiBlocie. ?ns" i aici $roblema %nt<lne te mari im$edimente $olitice. 7tatele lumii ce nu dis$un de combustibil se asi!ur" cu resurse $rin intermediul $orturilor. 7unt utili&ate dou" $riorit"i: 1) trans$ortul ieftinD 2) ca$acitatea mare de trans$ortare. 7tatele %nalt de&voltate susin conce$tul de sta1ilitate i securitate energetic,, conce$t ce a stat i la ba&a evoluiei ).E. +rin acest conce$t se urm"re te sco$ul de: - a avea $arteneri serio i %n asi!urarea cu surse ener!eticeD - a dis$une de c<teva surse de a$rovi&ionare cu resurse ener!eticeD - a@ i asi!ura o inde$enden" ener!etic" %n ra$ort cu eventualele $robleme ce $ot a$"rea $entru ar". Termocentralele asi!ur" 6' Q din $roducia mondial" de ener!ie electric". ?n secolul 88 tendina de ba&" a fost construcia termocentralelor !i!antice, dar i cu efecte mari de $oluare. .ceast" $roblem" a a$"rut $entru $rima dat" %n Euro$a, unde tre$tat s@a trecut la termocentrale de ca$acitate mic". 7trate!ia dat" de de&voltare nu a dat re&ultatele dorite, ele continu<nd s" fie surse mari de $oluare. Ae acea s@a recurs la o nou" strate!ie !eoeconomic" i anume, termocentralele au %nce$ut s" fie trecute de la combustibil solid (c"rbune) la cel lic3id ($"cur"), iar mai t<r&iu la !a&ul natural. ?n a a mod s@a $"strat strate!ia de a construi centrale termoelectrice mari. 2a momentul transfer"rii lor de la c"rbune la !a& i $"cur", termocentralele au fost am$lasate s$re consumator, urm"rindu@se sco$ul de a evita $ierderile de ener!ie la trans$ortare i de consum a ener!iei termice, unde eficiena lor a s$orit de dou" ori. 2a aceast" eta$" s@a modificat i strate!ia

'#

ti$urilor de centrale termoelectrice. 7@a trecut la cele mici, unde am$lasarea se efectuea&" direct %n interiorul s$aiilor urbane. 9ar a celor care funcionea&" $e ba&" de c"rbune sunt am$lasate %n ra&" subrban". ,ermocentrale mari mai sunt construite doar %n ba&inele mari de surse de combustibil. 2a eta$a modern" ele funcionea&" $e ba&" de c"rbune inferior, isturi ar&"toare sau bituminoase, trans$ort<ndu@se ener!ia electric" s$re consumator. ?n am$lasare se ine cont i de $re&ena a$ei, necesare $entru $rocesul te3nolo!ic. ?n $lus, consumul de a$" la termocentrale transform" a$a consumat" %n a$" te3nic", ce s$ore te cri&a a$ei $otabile %n urbe. Aar transferarea lor s$re consumator a s$orit eficien a economic" de 2NNQ fiind utili&at" i a$a fierbinte, de unde se ine cont de m"rimea lor i re!imul de funcionare $e $arcursul unui an. .vantaBele termocentralelor sunt c" ele sunt construite %n tim$ scurt, %n com$araie cu 3idrocentralele, cu c3eltuieli reduse de ca$ital. )n de&avantaB este c" termocentralele necesit" o reconstrucie la fiecare 2@# ani, %n $lus i reutilare. 9ar re!imul de funcionalitate este acomodat cu u urin" cerinelor de moment cu ener!ie. 4idrocentrale $roduc ener!ie ecolo!ic $ur" i ine$ui&abil". Ele, %ns", au im$licaii mari asu$ra 3idrodinamicii r<urilor. ?n $re&ent, 3idrocentralele asi!ur" 2NQ din totalul $roduciei mondiale de ener!ie electric". Ain $unct de vedere economic sunt eficiente, centralele 3idroelectrice construite $e r<urile mari, %n s$ecial a celor montane. Aar $ractica mondial" demonstrea&" ca sunt construite %n e!al" m"sur" i $e r<uri de c<m$ie i $e r<uri montane. Fidrocentralele sunt construite cu investiii mari de ca$ital, se construiesc o $erioad" %ndelun!at" de tim$, de re!ul" 1N@1( ani i influenea&" ne!ativ mediul $rin construcia baraBului, inund<ndu@se su$rafee mari de uscat, de re!ul" sunt inundate terenuri a!ricole (%n re!iunile de c<m$ie). ?n mare $arte, centralele 3idroelectrice s@au construit %n cea dea doua Bum"tate a sec. 88. Fidrocentralele de ca$acitate mic" sunt $uin eficiente economic. 7tatele lumii se orientea&" de obicei %n construcia celor de ca$acitate mare. 9nvestiiile se recu$erea&" o $erioad" mai %ndelun!at" de tim$, ce serve te ca factor restrictiv $entru multe state %n construcia lor. ?n $lus construcia celor mari o $refer" doar acele state, care au un $otenial mare economic. .vantaBul economic este c" $roduc ener!ie electric" ieftin". +roblema de ba&" %n funcionarea 3idrocentralelor este c" au o $roducie ine!al" $e $arcursul anului (se&onier), ceia ce creea&" incomodit"i %n asi!urarea stabil" a obiectivelor economice cu ener!ie. ?n $lus, ele creea&" $robleme navi!aiei i de&ec3ilibru ecolo!ic sistemelor, re$roducerii faunei r<urilor. Atomocentralele asi!ur" %n $re&ent 1(Q din $roducia de ener!ie electric" mondial". Ele sunt am$lasate, de re!ul", l<n!" consumator. ,otodat", %n am$lasare se ine cont i de $re&ena resurselor acvatice, necesare $entru $rocesul te3nolo!ic de r"cire. 7unt dou" direcii distinctive %n construcia atomocentralelor. )nele state construiesc atomocentrale de ca$acitate mare (Oa$onia, 7).), iar altele de ca$acitate mic" (Krana, care $roduce ::Q din ener!ia electric" la atomocentrale). ?n $lus, %n strate!ia de construcie a atomocentralelor s@a recurs la construcia lor subteran" (Krana, Oa$onia), ce minimali&ea&" $ericolul de catastrofe ecolo!ice. AvantaHele atomocentralelor sunt: - sunt eficiente economic. +roduc ca$acit"i mari de ener!ie cu cantit"i mici de resurse (c<teva sute de tone de uraniu se consum" $e $arcurs de 1 an %n toat" lumea)D - sunt construite %ntr@o $erioad" scurt" de tim$D - ener!ia $rodus" este ieftin" (cu cca. #NQ mai ieftin" dec<t la C.,.E.)D Fe.avantaHe( - sunt $ericuloase $rin $rocesul lor te3nolo!icD - sunt obiective de nesi!uran" $rin $risma cre terii terorismului i criminalit"ii internaionale %n $erioada de !lobali&are. =n am$lasarea teritorial, a atomocentralelor se 2ine cont de doi factori de 1a.,( 1) %n a$ro$iere de consumator. ?n !eneral, atomocentralele sunt am$lasate acolo unde se simte o necesitate acut" (un deficit) de ener!ie. 2) atomocentralele %n $rocesul lor te3nolo!ic sunt strict de$endente de resurse acvatice. .m$lasarea lor este determinat" de $re&ena acumul"rilor de a$" sau de $re&ena cursului a$elor r<urilor, necesar $entru r"cirea lor. ,re$tat statele de&voltate tind de a e*clude atomocentralele din balana lor ener!etic". 7trate!ia economic" a statelor de&voltate este elaborarea te3nolo!iilor de utili&are a resurselor netradiionale de ener!ie.

''

#ndustria metalurgic,. Metalur!ia este una din ramurile de ba&" ale industriei !rele. 9m$ortana ramurii const" %n fa$tul c" ea asi!ur" cu materie $rim" industria constructoare de ma ini. Circa #NQ din fora de munc" din industrie activea&" %n metalur!ie. Metalur!ia cu$rinde 2 subramuri: @ industria siderurgic numit" i metalur!ia feroaselor, care include $rocesele te3nolo!ice de obinere din minereurile de fier a fontei i oelurilor i transformarea acestora %n $roduse de laminate (tabl", s<rm" etc.)D @ metalurgia neferoaselor, care cu$rinde $rocesul de obinere din minereuri neferoase a $roduselor res$ective semifinite i finite %n re&ultatul $relucr"rii acestora. Odat" cu accelerarea $ro!resului te3nico@ tiinific din ultimele decenii au avut loc mari transform"ri de caracter te3nolo!ic. ?n metalur!ie s@a %mbun"t"it calitatea metalelor $roduse, se utili&ea&" noi te3nolo!ii %n $roducerea metalelor feroase i neferoase, se mic orea&" $ierderile de $roducie. ,otodat" au avut loc modific"ri i %n am$lasarea ramurilor res$ective. .ctualmente, rolul metalur!iei se reduce, dre$t consecin" a utili&"rii $e lar! %n industria constructoare de ma ini a diverselor materiale $lastice, care tot mai mult %nlocuiesc metalele. ,otodat", aceasta este le!at i cu %mbun"t"irea calit"ii metalelor i mic orarea $ierderilor %n $rocesul de utili&are lor. Siderurgia cu$rinde un $roces te3nolo!ic com$le* %nce$<nd cu e*tracia minereurilor de fier, obinerea fontei i a oelurilor i termin<nd cu obinerea $roduselor laminate semifinite i finite (table, s<rm"). ?n afar" de minereurile de fier siderur!ia utili&ea&" c"rbunii cocsificabili, $entru obinerea cocsului necesar la reducerea minereului, !a&e naturale, fier vec3i, %nnobilatori ai oelului ($entru obinerea oelurilor su$erioare), fondani (calcar, dolomit") etc. Metalur!ia feroas" include trei fa&e $rinci$ale de $roducie: a) obinerea fonteiD b) obinerea oeluluiD c) obinerea laminatelor. ?ntre$rinderile siderur!ice se %m$art %n dou" cate!orii: cu ciclu com$let (%n care se reali&ea&" $roducia de font", oel i laminate) i cu ciclu incom$let (de obicei, se $roduce doar oel i laminate). ?n !eneral siderur!ia este o ramur" economic" care caracteri&ea&" statele industriale de&voltate, dar trebuie de menionat c" %n ultimele decenii i@a !"sit teren favorabil $entru de&voltare %ntr@un num"r relativ mare de "ri %n curs de de&voltare. 0actori de localizare. Kuncionarea metalur!iei feroase $resu$une ve3icularea unor cantit"i foarte mari de materii $rime, combustibili i $roduse finite, !rele i relativ ieftine. ?n funcie de combinarea factorilor de $roducie se $ot delimita trei ti$uri $rinci$ale de locali&are a industriei siderur!ice: a) %n a$ro$ierea &"c"mintelor de minereuri feroase sau c"rbuni cocsificabili (-u3r %n Germania, Midland %n Marea 5ritanie, Aonbas %n )craina, )ral %n Kederaia -us" etc.)D b) %n $ro*imitatea surselor de ener!ie $rimar" i relativ ieftin", %n s$ecial a ener!iei electrice unde se de&volt" electrosiderur!ia (7.)..., Krana, )craina)D c) $e traseul flu*urilor de trans$ort a minereurilor i a combustibililor, %n s$ecial %n $orturile maritime, %n care materiile $rime sunt aduse cu nave s$eciale (Oa$onia, 2itoralul atlantic al 7.)..., Krana, 9talia, u&inele noi din Marea 5ritanie etc.) Metalurgia neferoaselor deine $o&iii deosebit de im$ortante ca urmare a utili&"rii lor cresc<nde %n $roducerea a$arataBului electronic, ma inilor i utilaBelor, %n $rocesul de electrificare. Este deosebit de valoroas" aceast" !ru$" de metale $entru de&voltarea ramurilor industriale de v<rf, ca electrote3nica i electronica, $roducerea roboilor industriali, industria aeronautic", a mecanicii de $reci&ie etc., care determin" de&voltarea $ro!resului te3nic. )nele metale neferoase (metalele radioactive) sunt utili&ate %n ener!etica nuclear". 7$ecific $entru metalele neferoase este r"s$<ndirea lor restr<ns" i coninutul redus de metal %n minereu 0 de obicei sub #Q, cu e*ce$ia bau*itei, care conine circa #NQ aluminiu. Aatorit" coninutului mic de metal %n minereu, $rinci$alul factor de am$lasare a metalur!iei neferoase este a$ro$ierea de &"c"mintele de e*tracie, iar necesarul %nalt de ener!ie %n $rocesul de $relucrare im$une am$lasarea l<n!" sursele mari de ener!ie ieftin" 0 CFE i C,E de mare ca$acitate (la 1 ton" de aluminiu se consum" 2; mii CJt43). 9ndustria constructoare de ma ini sau industria de ec3i$ament este ramura $rinci$al" a industriei. Ae nivelul de&volt"rii industriei constructoare de ma ini %n mare m"sur" de$inde nivelul de&volt"rii societ"ii, nivelul $ro!resului te3nico@ tiinific, !radul de a$"rare i securitate a statuluiD determina nivelul de&volt"rii

'(

celorlalte ramuri a economiei mondiale. .cestei ramuri %@i revin #(@'NQ din tot volumul de $roduciei industriale mondiale. ?n funcie de nivelul de&volt"rii statului, $onderea ramurii varia&" de la #@(Q %n statele slab de&voltate $<n" la #(@'NQ %n statele %nalt de&voltate. ?n industria constructoare de ma ini contem$orane s<nt ocu$ate 2(@#(Q din num"rul total a $o$ulaiei an!aBate %n industria mondial". Este ramura cu cea mai mare $ondere %n relaiile e*terne a statelor (im$ort, e*$ort). 9ndustriei constructoare de ma ini %i a$arine $artea $rinci$al" %n formarea $rodusului intern brut a statelor de&voltate i a veniturilor statelor lumii. Kuncia industriei de ma ini este de a a$rovi&iona toate ramurile economiei cu utilaB, a$arataB i ec3i$ament, de a satisface necesit"ile $o$ulaiei %n diverse ti$uri de ma ini i a$arataB de u& casnic. .su$ra am$las"rii teritorial" a industriei constructoare de ma ini influenea&" urm"torii factori: $rezena materia prim, adic" centrele metalur!ice, deoarece s@a constatat c" la 1 t de $roducie !ata se folose te $<n" la 1,( t de semifabricate, i %n $rimul r<nd metal. Ae aceea $roducerea utilaBului !reu i ma ini care consum" mult metal se am$lasea&" %n a$ro$iere de ba&ele metalur!ice (utilaB metalur!ic, utilaB $entru ca&an!erii i alt.) . a centre mari sunt C3ica!o (7).) Essen (Germania), CeleabinsC (-usia), FariCov ()craina) i alt. $rezena forei de munc de nalt calificare . +entru $roducere a$arataBului electric, electronic i multor ramuri a industriei atomice, aeroauticii i altele se de&volt" %n centrele cu fora de munc" de %nalt" calificare. . a centre mari mondiale ca NeH@ZorC (7).), Moscova (-usia), 5erlin (-KG), +aris (Krana). ?n !enere toate ramurile industriei constructoare de ma ini tind s$re resurse umane calificate. Apropierea de consumator. +roducerea ma inilor i tractoarelor a!ricole %n cea mai mare $arte se reali&ea&" %n raioanele a!ricole. 7$eciali&area a!ricol" determin" %n mare m"sur" i ti$ul de ma ini a!ricole $roduse. ?ntre factori de mare im$ortan" %n re$arti&area teritorial" se nume te s$eciali&area i coo$erarea $roducerii. ?n de$enden" de nivelul s$eciali&"rii se diferenia&": s$eciali&area du$" ti$ul de ma ini ca e*em$lu $roducerea utilaBului te3nolo!ic $entru alte ramuri a industrieiD ma ini ener!etice, electroener!etice i altD s$eciali&are %n $roducerea diferitelor $iese $entru ma inile cu construcie com$licat" (nave maritime, avion, automobile i alt.). Ca re&ultat a de&volt"rii s$eciali&"rii, cre te rolul coo$er"rii $roduciei industriei constructoare de ma ini. Ae e*em$lu, $entru asamblarea unui avion sunt necesare de a$roa$e 1NN mii $iese. Ae&voltarea ramurii e $osibil" %n ba&a unei coo$er"ri lar!i cu diferite centre, ramuri i state s$eciali&ate. 7$eciali&area i coo$erarea %n industria constructoare de ma ini este determinat" de $rofitul %ntre$rinderii i caracterul $roduciei. )n rol im$ortant %n de&voltarea industriei constructoare de ma ini %l Boac" tot mai mult de&voltarea sistemului de trans$orturi. 7$eciali&area, coo$erarea i concentrarea $rodusului finit este determinat" de de&voltarea %ntre!ului sistem de trans$ort (feroviar, automobil, aerian). #ndustria c imic, este o ramur" modern" cu un ritm accelerat de de&voltare, str<ns le!at" de cercet"rile tiinifice, fa$t ce@i $ermite %n $ermanen" lansarea $e $ia" a multor $roduse noi. .l"turi de celelalte ramuri ale industriei !rele, industria c3imic" %nde$line te un rol im$ortant %n valorificarea com$le*" i mai calitativ" a unei !ame mari de materii $rime, dar i a diferitelor sub$roduse i de euri ale altor ramuri industriale. +onderea industriei c3imice este %n $ermanent" cre tere i constituie %n $re&ent 1(Q din $rodusul industrial !lobal, iar ritmurile de cre tere al volumului $roduciei este foarte %nalt. 7e consider" c" la fiecare 1( ani, volumul $roduciei ei se dublea&". ?n industria c3imic" activea&" 1N@12Q din $o$ulaia ocu$at" %n industrie. 9ndustriei c3imice %i revine circa 'NQ din e*$ortul industrial i de ca$ital. .su$ra de&volt"rii i re$arti&"rii teritoriale a industriei c3imice influenea&" mai muli factori: @ prezena materiei prime. Ae acest factor dominant se ine cont la re$arti&area ramurilor ce folosesc o cantitate mare de materie $rim" la o unitate de $roducie sau %n ca&ul c<nd materia $rim" nu este trans$ortabil". .stfel, %n a$ro$ierea materiei $rime se locali&ea&" %ntre$rinderile de $roduse clorosodice, %n!r" "minte fosfatice, $otasice etc. Ae e*em$lu, la $roducerea 1 tone de %n!r" "minte de $otasiu se utili&ea&" 2 tone de sare de $otasiuD @ prezena consumatorului. Ae acest factor se ine cont la locali&area %ntre$rinderilor de $roducere a aci&ilor (sulfuric, clor3idric), a amoniacului, %n!r" "mintelor a&otoase, maselor $lastice etc.D @ prezena energiei electrice. Ae acest factor se ine cont la am$lasarea subramurilor c3imiei sinte&ei or!anice, cum ar fi industria maselor $lastice, r" inilor, metanolului etc. Ae e*em$lu, la $roducerea 1 tone de fibre sintetice se consum" ;@11 mii CH4or" i 16@1L t combustibil convenional. 9ndustria c3imic", %n ansamblu, consum" 1(@2NQ din volumul total de ener!ie electric"D

'6

@ @ @ @

@ prezena apei, c<nd a$a se folose te ca materie $rim". Ae e*em$lu, la $roducerea unei tone de fibre sintetice se consum" circa 6 mii m# de a$", de 2( ori mai mult dec<t la to$irea unei tone de font"D @ factorul ecologic. 9ndustria c3imic" nu $roduce de euri, dar %n re&ultatul $rocesului te3nolo!ic sunt eliminate substane c3imice to*ice d"un"toare lumii vii. )nele ramuri ale industriei c3imice $ot $rofita de mai muli factori. Ae e*em$lu, la $roducerea coloranilor, maselor $lastice, $esticidelor etc. este necesar" $re&ena at<t a materiei $rime, c<t i a consumatorului. +entru de&voltarea i re$artiia industriei c3imice sunt caracteristice urm"toarele $articularit"i: 1. 7ortimentul mare de $roduse c3imice, care actualmente include circa 1 milion de denumiri, ti$uri i m"rci. Aiversitatea $roduciei se e*$lic" $rin fa$tul c" ele $osed" calit"i su$erioare celor ale $roduselor naturale, fiind uneori de 1N ori mai ieftine. Ae e*em$lu, 1 tona de mase $lastice %nlocuiesc 2@# tone aluminiu, '@( tone oel, 1( m# material lemnos. 2. Este ramura care %n de&voltarea sa n@a cunoscut $erioade de cri&". 7c"derea volumului de $roducie %n una din subramuri se com$ensea&" $rin cre terea volumului de $roducere %n alte subramuri. Ae e*em$lu, la fiecare 1N@1( ani, industria c3imic" % i dublea&" volumul $roduciei. #. Coo$erarea str<ns" %ntre diferite stadii de $roducere i subramuri c3imice. Materia $rim" %n $rocesul de $relucrare trece mai multe stadii, iar $rodusul fiec"rei stadii serve te ca materie $rim" $entru alte subramuri ale industriei c3imice. '. Nivelul %nalt de mono$oli&are. ?n cadrul industriei c3imice %nc" %n $rima Bum"tate a secolului 88 au a$"rut mari trusturi internaionale. Cele mai mari cor$oraii internaionale du$" volumul $roduciei i e*$ortului sunt: 5.7K, 5aSer 0 Germania, +fi&er, Oo3nson Oo3nson, AoH C3emical, Au +ont, E**on Mobil 0 7)., Gla*o7mit3Eline, 73ell 0 Marea 5ritanie, etc. #ndustria uoar, ramur" de ba&", ramur" ce a dat im$uls de&volt"rii $rocesului de ba&" %n secolul 898@ 88 0 industriali&area. 7tructura ramurii reflect" eta$ele te3nolo!ice de $relucrare a materiei $rime de ori!ine natural" sau c3imic". Ain acest $unct de vedere, subramurile industriei u oare $ot fi clasificate %n trei !ru$e: subramuri $rimare (obinerea bumbacului, inului, $ieilor), subramuri ale semi$roduselor (filatur", te*tile, $iel"rie, bl"nuri) i subramuri care $roduc m"rfuri finite (confecii, tricotaBe, covoare, %nc"l"minte, $roduse de maroc3in"rie etc.). +rinci$alele $articularit"i ale industriei u oare, care determin" de&voltarea i re$arti&area teritorial", sunt: subramurile ei sunt mari consumatoare de resurse umane, cu $rec"dere feminine. )n rol im$ortant %l au braele de munc" ieftine. ?n eta$a contem$oran" mai multe subramuri au =mi!rat> din statele de&voltate s$re statele %n curs de de&voltare, cu re&erve mari de for" de munc" ieftin" i bo!ate %n materii $rimeD subramurile industriei u oare sunt concentrate %n unit"i economice de ca$acitate relativ mic" i medie, av<nd o concentrare teritorial" mic" (contribuii im$ortante %n de&voltarea ramurii aduc unit"ile arti&anale rurale mici i c3iar !os$od"ria casnic")D utili&area unor cantit"i mici de materii $rimeD $roduc<nd bunuri de lar! consum curent i fiind adresate unei mase lar!i de consumatori, locali&area ei !eo!rafic" e foarte lar!", am$lasarea teritorial" fiind at<t %n centrele urbane mari, c<t i %n ora e, or" ele i c3iar %n a e&"ri rurale. ?n ceea ce $rive te factorii de amplasare teritorial, industria u oar" ine cont de factorul uman: fora de munc", tradiiile locale, a$ro$ierea fa" de $ieele de desfacere. Ae obicei $relucrarea $rimar" i final" se desf" oar" %n unit"i diferite. Ae$endena de materie $rim" de im$ort a influenat locali&area ramurii %n $orturi (9talia, Krana, 7uedia, Oa$onia). .m$lasarea teritorial" e determinat" i de influena factorilor de consum, i de tradiiile locale. Mai multe re!iuni tradiionale ale industriei u oare sunt formate %n ba&a unor ocu$aii a!ricole de natur" istoric", %n $re&ent de$" ite de evoluia economic". Ca e*em$lu $ot servi re!iunile te*tile ale .n!liei, a$"rute %n le!"tur" cu cre terea oilor, sau cele ale Klandrei (5el!ia) formate $rin relaia cu cultura inului etc. ?n locali&area s$aial" o im$ortan" mare o are i corelarea cu industria !rea, din considerentele folosirii raionale a forei de munc". 2a eta$a contem$oran" am$lasarea $roduciei de serie ine de "rile %n curs de de&voltare, datorit" costului mic al forei de munc", iar fabricarea $roduselor =scum$e> ale ramurii @ de "rile de&voltate. .m$lasarea industriei u oare se modific" din cau&a folosirii materiei $rime c3imice. ,oate subramurile industriei u oare (cu e*ce$ia $relucr"rii $rimare a materiilor $rime) din $unctul de vedere al locali&"rii teritoriale se clasific" %n # sub!ru$e: a) subramuri orientate c"tre factorul materie $rim" i consumator (industria te*til", tricotaBelor, covoarelor etc.)D b) subramuri orientate c"tre consumator (industria %nc"l"mintei i a confeciilor, $oli!rafic", a Buc"riilor .a.)D c) subramuri orientate c"tre materie $rim" (industria inului).

':

#ndustria materialelor de construc2ie. Or!ani&area teritorial" a industriei de construcii este influenat" de cei mai diver i factori. +articularit"ile de ba&" care determin" re$arti&area teritorial" sunt: @ condiiile favorabile de e*tracie a materiei $rimeD @ c3eltuielile mici $entru e*tracieD @ coninutul de substan" activ" din minereuD Kactorul dominant %n am$lasarea teritorial" a ramurii este a$ro$ierea de materia $rim". .ceasta se e*$lic" $rin fa$tul c" se consum" o cantitate foarte mare de materie $rim" la o unitate de $roducie. Ae e*em$lu, c3eltuielile $entru trans$ortarea nisi$ului sau $rundi ului la distana de (N Cm este de 1N ori mai mare dec<t c3eltuielile $entru e*tra!erea lor. ,otodat" $entru $relucrarea acestora se cere o cantitate mare de materie $rim". Ae e*em$lu, $entru $roducerea unei tone de ciment se consum" $<n" la 2,( tone de calcar i ar!il"D $entru $roducerea unei tone de var se folose te $<n" la 2 tone de calcar. ?n am$lasarea teritorial", ramurile industriei materialelor de construcie se !ru$ea&" %n: @ cele ce de$ind de $re.en2a materiei $rime 9 i ndustria cimentului, de c"r"mida, $l"cilor de arde&ie, sticlei .a.D @ i cele ce de$ind $re.en2a consumatorului @ $roducerea betonului, $roducerea $ieselor i construciilor de beton armat i alte instalaii de construcii. #ndustria alimentar, are un ir de $articularit"i s$ecifice %n am$lasarea teritorial", $rin fa$tul c" este o ramur" ce de$inde deosebit de mult de materia $rim" a!ricol" (LNQ din materia $rim" este de ori!ine a!ricol"). Este o ramur" foarte bine de&voltat" %n statele %nalt de&voltate. Este o ramur" ce %n $erioada industrial" %n am$lasarea teritorial" s@a inut cont deosebit de mult de urm"torii factori: - $re.en2a materiei $rime agricole. ?n $rimul r<nd, $entru a evita c3eltuielile de trans$ortare a $roduciei a!ricole, dar i din cau&" c" o $arte a $roduciei a!ricole este netrans$ortabil" (le!umicultura, $omicultura). Aar la unele ramuri a!ricole %ntre$rinderile de $relucrare sunt am$lasate direct %n re!iunile de cultivare (industria &a3"rului)D - $re.en2a $e2ii de desfacere a $roduselor (industria la$telui, c"rnii)D - factorul determinant !eoeconomic, %n am$lasarea maBorit"ii ramurilor este consumul mare de a$". 2a o unitate de $roducie se consum" $<n" la #N unit"i de a$" (de e*em$lu %n $roducerea berii). ?ntre$rinderile din industria alimentar" conform acestor $rinci$ii erau am$lasate s$re consumatori i s$re materia $rim". Ain $unctul de vedere al structurii, subramurile industriei alimentare $ot fi clasificate %n: industrii primare, ce $roduc semi$roduse (fain", $udra de cacao, unt etc.), utili&ate %n continuare %n industrii secundare, care au ca $rodus final alimentul de consum. Aeseori %ntre$rinderile industriale alimentare combin" $rodusele $rimare cu cele secundare (finale). 9ndustria alimentar" cu$rinde at<t %ntre$rinderi mici s$eciali&ate, dis$ersate %n maBoritatea statelor lumii, unit"i arti&anale mici rurale ($re$ararea me&elurilor i br<n&eturilor %n Krana, a $roduselor &a3aroase i de ciocolat" %n Elveia etc.), c<t i societ"i transnaionale. )nele subramuri ale industriei alimentare au o tendin" de su$raconcentrare %n cadrul unor societ"i transnaionale, maBoritatea cu sediul %n "ri cu vec3i tradiii i cu un num"r im$un"tor de filiale i unit"i de $roducie s$ecifice (Nestl`, +errier, +rocter a Gamble, +e$si, )nilever, Coca@ Cola etc.). Gru$ul Nestl`, de e*em$lu, dis$une de ';L de u&ine cu 22N NNN de salariai %n :: de "ri i are o cifr" anual" de afaceri de (L mld )7A. Ae obicei, $relucrarea $rimar" a $roduselor a!ricole se reali&ea&" %n locurile de $re&en" a materiilor $rime, iar cea final" 0 uneori %n "ri aflate la distane foarte mari ($raful de cacao $rodus" %n Cote dX 9voire este $relucrat" ulterior %n Euro$a de /est). 9at" de ce, nu mai este de mirare, c" unele state Occidentale se $re&int" %n statistica internaional" ca $roduc"toare a unor $roduse e*otice (Marea 5ritanie 0 ceai, Germania 0 cafea etc.). 7tatele e*$ortatoare de materii $rime i semi$roduse, semi$re$arate reali&ea&" venituri mici %n comerul internaional i sunt defavori&ate. ?n locali&area teritorial" a %ntre$rinderilor ce a$arin industriei alimentare se ine cont, %n $rimul r<nd, de $erisabilitatea (trans$ortabilitatea) materiei $rime (%n s$ecial $relucrarea $rimar") i de $ieele de consum. Aar aceste le!it"i uneori sunt intersectate de interesele investitorilor internaionali. ?n ultima $erioad" de de&voltare, datorit" modific"rii structurii de alimentaie a $o$ulaiei %n statele de&voltate i s$orirea calit"ii vieii ($ro$a!area unui mod de via" s"n"tos i a cererii mari $e $ia" a $roduselor ecolo!ic $ure) ramurile $ot fi clasificate %n dou" !ru$uri : - ramuri tradi2ionale, vec3i ce sunt s$ecifice i tind de a fi str"mutate %n statele lumii a treiaD - ramuri noi, reutilate te nologic am$lasate de e*ce$ie %n statele de&voltate. Au$" dimensiunile i caracterul de am$lasare ramurile $ot fi divi&ate %n dou" !ru$e:

';

ramuri ce funcionea&" e*clusiv $e materie $rim" im$ortat" i nu de$ind de ba&a de materie $rim" din ar". +roducia nu de$inde de $iaa de desfacere a m"rfurilor i are o ca$acitate mare de trans$ortabilitate ($roducia de tutun!erie, b"uturi alcoolice, ind. ceaiului)D - ramuri ce se orientea&" e*clusiv s$re $iaa de desfacere a $roduciei. ?n linii !enerale sunt distinctive dou" ti$uri de %ntre$rinderi mari @ ce erau $ro$a!ate de statele ce de&voltau !i!antismul economic, aici se %nscriu statele cu trecut comunist i mici sau miBlocii ce $racticau economia de $ia". +ractica i tim$ul au demonstrat c" %n condiiile de $ia" cele mici sunt mult mai viabile i se acomodea&" mai ra$id la cerinele $ieii. ?n $re&ent, odat" cu utili&area ambalaBului i te3nicii fri!orifice se asi!ur" trans$ortabilitatea s$orit" a $roduselor i $"strarea o $erioad" %ndelun!at". *. Modific,ri geoeconomice de am$lasare a agriculturii. .!ricultura este a doua, ca im$ortan", ramur" a economiei mondiale. .$ariia ei datea&" de cca. 1N.(NN de ani %n urm", r"m<n<nd $e $arcurs de 2N de secole ramura cea mai im$ortant" a $roduciei materiale %n toate "rile lumii. .!ricultura este o ocu$aie de ba&" %n toate re!iunile !lobului, iar $rodusele ei $artici$" %n mare $arte la comerul dintre re!iuni i "ri. .!ricultura se $ractic" %n $re&ent %n toate statele lumii, indiferent de condiii climaterice, iar %n $este (NQ dintre ele r"m<ne ramura de ba&" a activit"ii materiale. ?n aceast" ramur" sunt ocu$ai $este ':@';Q din $o$ulaia activ". ?n $erioada revoluiei te3nico@ tiinifice a!ricultura a devenit o ramur" dinamic", cu ritmuri ra$ide de cre tere a $roduciei a!ricole. Ae e*em$lu, numai $e $arcursul secolului al 88@lea $roducia de cereale a crescut de 2,( ori, cea de carne 0 de ' ori. +roducia a!ricol" mondial" este %n $ermanent" cre tere du$" cel de al 99@lea r"&boi mondial, av<nd un ritm mediu de cre tere de 2Q $e an. Cu toate acestea, r"m<ne o ramur" economic" care de$inde inte!ral de condiiile climaterice. Cel mai %nalt !rad de de&voltare a a!riculturii %n $re&ent l@au atins statele %nalt de&voltate, care au intrat %ntr@o eta$" $ostindustrial", unde s@a $rodus o restructurare i o inte!rare or!anic" a a!riculturii cu ramurile de $relucrare industriale. .!ricultura Boac" un rol $rimordial %n de&voltarea economiei, $roducia a!ricol" constituind $rinci$ala surs" de alimentaie i materie $rim" $entru o serie de ramuri industriale. Necesitatea de&volt"rii i moderni&"rii decur!e din rolul s"u vital %n satisfacerea necesit"ilor de alimente a $o$ulaiei tuturor "rilor lumii. .ceast" activitate uman" are cea mai mare contribuie la bun"starea oamenilor, %n $rimul r<nd $entru c" ea asi!ur" 3rana necesar". ?n $re&ent, 6NQ din $o$ulaia ,errei % i asi!ur" e*istena direct de $e urma $ractic"rii a!riculturii. Ei %i revine rolul 3ot"r<tor %n soluionarea $roblemei alimentare. .!ricultura este o ramur" care asi!ur" cu materie $rim" multe ramuri industriale: industria alimentar" 0 LNQ, industria u oar" 0 :NQ, industria c3imic" 0 2NQ. ?n a!ricultura mondial" $ro!resul te3nico@ tiinific a devenit fora ca accelerator a $roduciei a!ricole, ce are urm"toarele caracteristici: intensificarea, mecani&area, c3imi&area, electrificarea, automati&area, introducerea biote3nolo!iilor. ?n fitote3nie +.,.I. a im$ulsionat _-evoluia verde>, care $revede %nlocuirea $lantelor de cultur" slab $roductive cu cele noi c"$"tate $rin selecie, %n corelaie cu mecani&area, electrificarea muncii a!ricole. .cest $roces a %nce$ut %n anii 6N 0 :N ai secolului 88@lea de c"tre statele %nalt industriali&ate i de K...O. Necesitatea %nf"$tuirii revoluiei a!ricole a constituit@o diferena tim$urilor de de&voltare a a!riculturii %n statele %nalt de&voltate i cele %n curs e de&voltare. C"tre $erioada dat" sau format mari decalaBe %n de&voltarea a!riculturii. ?n a a mod s@a $etrecut o $olari&are a statelor, la un $ol statele de&voltate cu o a!ricultur" modern" comercial" la alt $ol maBoritatea statelor %n curs de de&voltare, cu o a!ricultur" sub de&voltat" i r"m" ie coloniale de !os$od"rire. AecalaBul de&volt"rii fr<nea&" de&voltarea economic" i $ro!resul %n $lan mondial. ?n acela i tim$ %nf"$tuirea _-evoluiei ver&i> era determinat i de cre terea demo!rafic" a $o$ulaiei %n .frica, .sia, .merica 2atin". 2a eta$a actual" cu succes se reali&ea&" =revoluia verde> %n Me*ic, +ac3istan, Kili$ine, 9ndia care au un nivel mai avansat de de&voltare. +rocesul de restructurare industrial" a a!riculturii %nce$ut de 7)., Canada, Marea 5ritanie %nainte de cel de al 99 r"&boi mondial, i %n Euro$a de /est %ndat" du$" finisarea lui. ?n $re&ent acest $roces a intrat %n fa&a $ost industrial", unde sunt folosite $e lar! biote3nolo!iile, ameliorarea solurilor, iri!aia. Cu sco$ul %nf"$tuirii _-evoluiei verde> au fost create de c"tre K.O %n $erioada anilor 1L'N01L;N $este 1# centre de cercet"ri tiinifice %n anumite domenii: %n Me*ic ($orumb, !r<u), Kili$ine (ore&), Columbia (culturile alimentare tro$icale), +eru (cartofi), 9ndia (culturile a!ricole ale re!iunilor secetoase). ?n Me*ic m"surile luate au condus la cre terea $roductivit"ii cerealelor de la ;@1N la 2(@#( b43a, %n 9ndia de la ;@1( la 'N@(N b43a. ?n Kili$ine au fost obinute noi soiuri care sunt mai $roductive cu o $erioad" de ve!etaie scurt", ceea ce

'L

$ermite de a obine #@' recolte de $e acelea i su$rafee. .ceste soiuri au c"$"tat o r"s$<ndire lar!" %n .sia de 7ud i 7ud@est, ocu$<nd $<n" la (NQ din su$rafeele folosite. 9ri!aia este un alt com$onent al _-evoluiei ver&i>, din motivul c" soiurile noi sunt $oteniale de a da recolte mari numai $rin asi!urarea cantit"ii necesare de a$". Ae aceea _-evoluia verde> a cunoscut succese anume %n statele din .sia unde e*istau deBa sisteme de iri!aie. .nii ;N ai secolului al 88@lea a demarat o nou" eta$" a _-evoluiei ver&i>, le!at" de biote3nolo!i&area, com$uteri&area i informati&area a!riculturii. 5iote3nolo!i&area $revede crearea unor noi soiuri de $lante re&istente la d"un"tori, mai $roductive, $rin intermediul in!ineriei !enetice,.$recum i crearea a unor soiuri de $lante de cultur" cu coacere tim$urie, mai re&istente la trans$ortare, la secet" i %n!3e. Cu aButorul biote3nicilor s@a %mbun"t"it cantitatea de substane 3r"nitoare %n $rodusele a!ricole. Cele mai mari succese au fost obinute %n selecia: ro iilor, cartofului, soei, bumbacului. +e aceast" cale sunt create m"suri biolo!ice de $rotecie a $lantelor de cultur", care %nlocuiesc $rotecia c3imic". 5iote3nolo!ia fiind o direcie foarte costisitoare, se a$lic" numai %n a!ricultura statelor Euro$ei i 7.)... .!ricultura contem$oran", %n !enere devine tot mai de$endent" de investi!aiile tiinifice, care constituie anual $este L mlrd. V. 9ar $este (NQ din suma total" a investiiilor tiinifice revine $e seama a 22 de state. ?n statele de&voltate investiiile $entru tiin" de$" esc 2Q din costul $roduciei a!ricole, $e c<nd %n statele subde&voltate mai $uin de 1Q. Model"rile %n am$lasarea a!riculturii %n secolul 88 au fost dictate de concentrare urban" a $o$ulaiei mondiale. .ceasta a fost e*$us" %n teoria lui ,3iunen 1;26 Germania. El meniona c" am$lasarea a!riculturii este determinat" de trei factori ca: - distana dintre !os$od"ria "r"neasc" (a!ricol") i ora D - deosebirile s$aiale al $reului la $rodusele a!ricoleD - renta funciar", ce de$inde de $o&iia !eo!rafic"D .stfel, ,3iunen meniona, c" %n $reaBma urbelor mari sau format &one a!ricole ce au caracteristici structurale, cu o form" e*clusiv intensiv": 1. 1ona din a$ro$ierea ora ului (&ona a!ricol" $eriurban"), ce este rentabil" le!umiculturii i $omiculturii, %mbinat" cu cre terea animalelor $entru la$te. .ceste su$rafee fiind utili&ate foarte intensiv din motivul a$ro$ierii de $iaa de desfacere. 2. 1ona silvic", care serve te ca s$aiu de a!rement, dar i ca arie cu o !os$od"rire silvic", cu forme de $roducere a alimentelor de ori!ine animalier", $e te, ciu$erci etc. #. . treia &on" este destinat" cre terii cerealelor, ce utili&ea&" un asolament mare de culturi, cu o $erioad" %ndelun!at" de $"strare i de obicei trans$ortabile. Modific"rile ba&" ce au loc %n eta$a dat" sunt le!ate de fa$tul c" statele de&voltate au $racticat o agricultur, $roductivist,, unde sco$ul de ba&" era obinerea unor recolte s$orite indiferent de influena acestora asu$ra mediului. 2a eta$a contem$oran" se trece de la o a!ricultur" $roductivist" la una 1iologic,. Esena ei este dubl", s" nu afectea&" s"n"tatea omului i, %n acela i tim$, nici mediul, $rin te3nolo!iile i factorii de $roducie a!ricol". ;esursele agro9climatice. Condi2iile climatice, determinante $entru a!ricultur", sunt definite de caracterul influenei lor @ e*ercitat" %n tim$ i s$aiu @ asu$ra cre terii i de&volt"rii $lantelor. 7uccesiunea fa&elor fenolo!ice, $arcurse $e durata ciclului ve!etal a diferitelor $lante de cultur", se $roduce $e fondul unui re!im s$ecific al elementelor a!rometeorolo!ice, av<nd frecvent, un rol 3ot"r<tor %n formarea recoltelor. -e$artiia !eo!rafic" i dinamica s$aial" a $roceselor i fenomenelor meteorolo!ice, care acionea&" asu$ra activit"ii a!ricole, delimitea&" $otenialul $roductiv a diferitelor &one a!roclimatice de $e Glob. Kactorii vitali $entru cre terea, de&voltarea i $roductivitatea $lantelor a!ricole sunt radiaia solar", tem$eratura i ume&eala. Ener!ia $"rii vi&ibile a s$ectrului radiaiei solare are o im$ortan" $rimordial" $entru cre terea i de&voltarea $lantelor. -adiaia solar" furni&ea&" ener!ia utili&at" %n $rocesul de fotosinte&" $entru $roducerea materiei or!anice, influenea&" durata ciclului ve!etal, calitatea recoltei etc. ?n ra$ort de ada$tarea la durata $erioadei de iluminare (foto$eriodism), se deosebesc a a@numitele =$lante de &i lun!"_ (!r<u, or&, secar", in etc.), =$lante de &i scurt"_ (bumbac, ore&, $orumb, soia etc.) i =$lante neutre_ (le!uminoase, be!onia etc.) 0 a c"ror de&voltare nu este influenat" de lun!imea intervalului diurn. ?n ansamblu, =$lantele de &i scurt"_ sunt ada$tate condiiilor climatice de la latitudinile mici, iar =$lantele de &i lun!"_, condiiilor climatice de la latitudinile mari. ,em$eratura aerului i solului sunt de asemenea, elemente fundamentale $entru activitatea vital" a $lantelor a!ricole. Cre terea i de&voltarea $lantelor se asocia&" cu un re!im definit al tem$eraturii aerului i solului, marcat de $ra!uri termice caracteristice %nce$utului i sf<r itului diferitelor fenofa&e sau $entru

(N

%ntrea!a $erioad" de ve!etaie. Kiecare !ru$" de $lante se distin!e $rintr@o !am" $ro$rie de tem$eraturi o$time, la care $rocesele ve!etative sunt deosebit de active. ,em$eraturile e*treme sunt elemente limitative $entru $roducia a!ricol". ,em$eratura are un efect cumulativ asu$ra cre terii i de&volt"rii $lantelor. 7uma o$tim" de tem$eraturi active necesare $arcur!erii ciclului ve!etativ, difer" %n ra$ort de $lantele cultivate, fiind, de e*em$lu, de cca. 'NNc@(NNc, $entru le!umele tim$urii i de (.NNNc@6.NNNc, $entru $lantele tro$icale $erene. +reci$itaiile atmosferice dein, de asemenea, un rol fundamental %n activitatea a!ricol". Cre terea i de&voltarea $lantelor se desf" oar" %n condiii o$time, %ntr@o anumit" &on" a!roclimatic", atunci c<nd $rocesul de fotosinte&" este asi!urat, $e durata %ntre!ului ciclului ve!etal, de ume&eala $rovenit" din $reci$itaiile atmosferice. ?n ca&ul deficitului de ume&eal" se recur!e la iri!aii. ?n &onele climatice tro$icale i mediteraneene, unde e*ist" un se&on uscat, mai restr<ns sau mai am$lu, sistemele iri!ate aco$er" su$rafeele cele mai mari. 7tabilitatea recoltelor este influenat" %ntr@o m"sur" %nsemnat" de cantitatea $reci$itaiilor i variabilitatea re!imului $luviometric. +roblemele alimentare $ot deveni !rave, %n re!iunile unde s$aiul a!ricol este $uternic afectat de e*tinderea fenomenelor de aridi&are i de ertificare (e*. "rile 7a3elului). O influen" semnificativ" $oate fi e*ercitat", %n anumite st"ri de vreme i de o serie de factori meteorolo!ici de risc, ca v<nturile tari, $loile toreniale, secetele, diver i 3idrometeori (!rindina, bruma, c3iciura, ceaa, $oleiul etc.). Elementele climatice im$ortante $entru a!ricultur" sunt: cldura, umiditatea $cantitatea de precipitaii%, lumina. Kiecare $lant" $entru a aBun!e la maturitate are nevoie de o anumit" cantitate de c"ldur". 7$re e*em$lu, cartoful, secara, inul, !r<ul .a. au nevoie de mai $uin" c"ldur", deaceea ele $ot fi cultivate i %n re!iuni mai nordice. +e c<nd via de vie, tutunul, $orumbul, ore&ul sunt iubitoare de c"ldur" i se cultiv" %n re!iuni mai calde, iar bumbacul, cafeaua, cacao, bananierii, trestia de &a3"r necesit" i mai mult" c"ldur", de aceea se cultiv" %n re!iunile tro$icale. Aifer" i cerinele $lantelor %n ume&eal". )nele necesit" $uin" ume&eal" i sunt re&istente la secet": meiul, sor!ul, floarea soarelui, via de vie .a., altele au nevoie de mult" ume&eal": ore&ul, trestia de &a3"r, ceaiul, le!umele .a. Condiiile termice i de umiditate determin" durata $erioadei de ve!etaie a $lantelor. ?n &ona $olar" i nordul celei tem$erate aceast" $erioad" durea&" 2@# luni, %n &ona tem$erat" continental" 0 (@6 luni, %n &ona tem$erat oceanic" i cea subtro$ical" 0 ;@L luni, $ut<nd fi obinut" o road" $e an. ?n &ona tro$ical" (cu e*ce$ia re!iunilor de $ustiu) $ot fi recoltate 2 roade $e an, iar %n &ona ecuatorial" ciclul ve!etal durea&" anul %n Bur i $ot fi recoltate 2@# roade $e an. O condiie obli!atorie a $ractic"rii a!riculturii este $re&ena soluluiD %nsu irea fundamental" a c"ruia este fertilitatea. ?n condiii naturale solul $osed" o fertilitate natural", care $oate fi modificat" c<nd solul se cultiv" (dac" se $ractic" o a!ricultur" raional" fertilitatea cre te, iar dac" se e*$loatea&" solul neraional 0 fertilitatea scade), fiind numit" fertilitate cultural". ?n ca&ul c<nd se folosesc %n!r" "minte, iri!aii etc., solul ca$"t" o fertilitate economic", adic" recolta nu mai de$inde doar de $otenialul natural al solului. -e!iunile cu cele mai fertile soluri sunt: &one de ste$" i silvoste$" a Eurasiei, .mericii de Nord, Marea C<m$ie C3ine&", .sia de 7ud .a. +. Activitatea C.%.". i am$lasarea geoeconomic, a industriei mondiale )n rol deosebit %n am$lasarea industriei o au noile sisteme !lobale @ cor$oraii transnaionale (C.,.N.). C.,.N. re$re&int" marile uniuni $roductive, financiare sau valutare, care activea&" %n dou" sau mai multe state, ceea ce@i $ermite de elabora o $olitic" de redistribuire a resurselor i te3nolo!iilor, %n sco$ul e*tinderii $o&iiilor sale %n cadrul economiei mondiale i obinerea $rofitului ma*imal. Ain $unct de vedere structural, C.,.N. include =com$ania@mam"> (de ba&") i filiale sale str"ine. Com$aniilor transnaionale le revine %n $re&ent $este 14# din +.9.5.@ul mondial (1N trln ).7.A.), reali&ea&" circa d din $roducia mondial", a$roa$e 24# din comerul mondial cu m"rfuri i servicii, '4( din te3nolo!iile noi im$lementate i LNQ din investiiile str"ine directe. C.,.N. sunt firme ce au ie ire lar!" $e $iaa mondial" i au activitate de $roducere, activitate bancar", investiional", tiinific" i de cercetare, e*$erimental" i de $re!"tire a cadrelor. +rin intermediul C.,.N. $rocesul de $roducere este scos din s$aiul economic al statului, dar care controlea&" sursele de venit s$orit. Korma dominant" de activitatea C.,.N. sunt investiiile ca$itale, care sunt direcionate s$re crearea $roceselor de $roducere %n statele !a&de, sau $rocurarea %ntre$rinderilor. .ceste com$anii utili&ea&" $ieele noilor state, $recum i resursele acestora, te3nolo!iile noi i $ersonalul de mana!ement. Ele controlea&" ## Q din comerul mondial, LNQ din investiiile mondiale cu un circuit de 6 trilioane dolari. +rin intermediul C.,.N. are loc combinarea a dou" sau mai multe ramuri concomitent. _General motors> ce a fu&ionat %n _General electric>. Ele controlea&" a a ramuri, ca construcia de ma ini, telecomunicaiile, industria alimentar". ?n toate ramurile industriei mondiale, C.,.N. dein %nt<etatea, dar %n ramurile de v<rf nu

(1

au concureni soli&i. LN Q din aceste com$anii sunt am$lasate %n statele de&voltate, 6N Q activea&" %n sfera de $roducere, #:Q %n sfera serviciilor, 2Q %n a!ricultur" i %n e*tracia de minereuri. 7e!mentul $ieii este controlat de re!ul" de (@6 C.,.N. Ele controlea&" LN@L( Q din v<n&"rile de materii $rime, LN Q din v<n&"rile de lemn ;N@;(Q din bumbac, (N@;NQ din v<n&"rile de cafea, $orumb, !r<u, iut" etc. ?n -e$ublica Moldova sunt %nre!istrate la 1.N1. 2NN: 0 22:1 de C.,.N. din ele mi*te sunt 6'N, iar :': cu ca$ital str"in, 1(2' %n ba&" multilateral". (maBoritatea sunt am$lasate %n ora ul C3i in"u, #L,6Q sunt %n industria alimentar"). Ain 2( cele mai C.,.N., 11 sunt din 7.)... C,N americane dein $rimele $o&iii %n $roducerea te3nicii de calcul (9.5.M., General Electric), construcia aeronautic" (5oein!), $relucrarea $etrolului (E**on Mobil, C3evron ,e*aco, El +aso), industria automobilelor (General Motors, Kord Motors), $recum i a $roducerii de sucuri, b"uturi, i a celor de tutun!erie (.ltria). Ca$italul C.,.N. este de '12; mld dolari. /enitul adus de C,N sunt numite ca cea de@a =doua economie> a 7). i este a$reciat" la 'N Q din $otenialul economic al economiei 7)., iar num"rul de muncitori ce activea&" aici este a$reciat la 1N mln oameni. 7trate!ia de ba&" este ma*imali&area $ieii i nu obinerea $rofitului. ?n anii LN C.,.N. americane erau %ndre$tate s$re crearea unei sisteme !lobale de $roducere. Geo!rafic C.,.N. sunt %ndre$tate s$re Euro$a (9rlanda +ortu!alia 7$ania, %n euro$a fi!urea&" )n!aria, +olonia) i .sia de 7ud@/est. C.,.N. Ba$one&e se evidenia&" %n domeniul industriei automobilelor (,oSota Motor, Fonda Motor), electronic" i electrote3nic" (Fitac3i, Matsus3ita Electric, 7onS), metalur!ie. C.,.N. vest@euro$ene dein $rimele $o&iii %n industria $etrolier" (5ritis3 +etroleum, -oSal Autc3473ell, ,otal Kina), industria automobilelor (Aaimler C3rSsler, /olCsHa!en, Kiat), industria c3imic" (5aSer, 5asf) i electronic" (7iemens). Nu e*ist" o sistem" !lobal" bine determinat" de am$lasare a acestora, dar sunt bine evideniate metode $rioritare: 1. .m$lasarea are loc %n statele cu $otenial de resurse diferit ca structur" i $roducie. 2. ?n am$lasare se ine cont de $osibilitatea de a coordona cu activitatea economic" a filialelor din sediu central. C.%.". au o manifestare economic, multis$a2ial,( A8 naional" sau auto3ton" 58 str"in, $rin filiale, C8 internaional, $rin unit"ile ce le com$un %n restul lumii. =n de$enden2, de func2ia alocat, filialelor, C.%.". se clasific, -n( 1. Kiliale releu 0 cele ce re$roduc la scar" mic" $rofilul de $roducie a societ"ii mame. 2. Kiliale ateliere 0 care difer" com$let $rofilul sau a avut loc inte!rarea $e vertical". Sunt clasificate du$, cota de $artici$are a ca$italului( 1. C.,.N. mi*te cu $artici$area ca$italului str"in i a celui auto3ton 2. C.,.N. str"ine sau filiale. Creterea C.%.". are loc $rin intermediul integr,rii $e dou, c,i( 1. ori.ontal,, $e ba&a absorbirii $e $lan internaional i naional a firmelor (General Motors Kord, ,oSota) 2. vertical,, $rin ac3i&iionarea de noi %ntre$rinderi cu activit"i %n amonte i %n aval, cu activit"i com$lementare celei de ba&", caracteristic" %n s$ecial celor americane. %endin2ele de de.voltare a C.%.".( )na din tendinele de ba&" este diversificarea activit"ii economice, $"trunderea %n cele mai diverse ramuri de activitate a economiei mondiale. Ae re!ul" fiecare C.,.N. are 2N de activit"i economice %n $este ;N de ramuri de activitate, dar $re$onderent activitatea $rioritar" r"m<ne $restarea serviciilor. 7fera de interes al C.,.N. sunt statele din lumea a treia. ?n aceste state, C.,.N. contribuie la de&voltarea industriei, $recum i a modific"rii structurale a economiei acestor state. 2a eta$a iniial" de a$ariie i de&voltare a C.,.N. rolul ne!ativ este considerat atitudinea indiferent" fa" de mediu, resurse, e*$loatarea forei de munc" ieftine i $ro$a!area intereselor statului de ori!ine $e teritoriul statului !a&d". ?n !eneral, C.%.". au o im$ortan2, $o.itiv, deoarece( a. sunt transmise %n statele !a&de te3nolo!iile noi de $roducieD b. este stimulat" restructurarea economiei statelor slab de&voltateD c. s$oresc $rocesul inovaional i %mbun"t"esc situaia statelor %n curs de industriali&areD d. ara !a&d" $rime te $osibilitatea de a $"trunde cu m"rfurile sale $e $iaa mondial"D e. cresc %ncas"rile de $e urma e*$orturilor.

(2

%ema / ( Modific,ri geoeconomice -n sectorul ter2iar. Sistemele comunica2ionale ale %errei. Sectorul ter2iar 6 /.&. As$ecte generale ale sectorului ter2iar. 7ectorul teriar sau al serviciilor cu$rinde toate ti$urile de servicii, iar denumirea de =teriar> vine s" releve caracterul mai %nde$"rtat al activit"ilor economice fa" de resursele naturale, av%nd menirea s" asi!ure desf" urarea normal" a activit"ilor din sectoarele $rimar i secundar. ,eriarul sau serviciile sunt activit"i economice care intervin du$" $rocesul de $roducie i care ofer", indivi&ilor i comunit"ii, valori de %ntrebuinare (cu e*ce$ia bunurilor materiale) necesare satisfacerii cerinelor umane. Caracteristica activit"ilor teriare este e*trema diversitate, definirea i clasificarea lor fiind dificil". ?n $re&ent, %n literatura occidental" e*ist" mai multe ti$uri de clasific"ri a serviciilor, av%nd la ba&" multi$le criterii. Cel mai frecvent ti$ de clasificare a serviciilor este cel %n ba&a criteriului funcional. Are$t e*em$lu $oate servi clasificarea dat" de 5rounin! i 7in!lman (, conform c"reia serviciile se %m$art %n: a) servicii de transformare (!os$od"ria comunal" i menaBer")D b) servicii de re$arti&are sau distribuie (trans$ortul i !os$od"ria de antre$o&it, comunicaiile, comerul %n detaliu i comerul en@!ros)D c) servicii comerciale (servicii financiare, de asi!urare, imobiliare, bancare, transferul de te3nolo!ii, enn!irenin!, business@servicii, servicii administrative)D d) servicii colective (servicii sociale medicale, %n %nv""m%nt etc.)D e) servicii $ersonale (de recreaie .a.). Conform clasific"rii date de Gadri, serviciile se %m$art %n: a) serviciile le!ate de $roducerea i distribuia m"rfurilorD b) serviciile cu caracter nematerialD c) serviciile de consumD d) serviciile de administraie (inclusiv informaionale). Kondul Monetar 9nternaional, $rin elaborarea balanei de $l"i e*terne standard, !ru$ea&" serviciile internaionale %n $atru cate!orii: trans$orturi, turism, venituri din de$lasarea factorilor de $roducie i transferuri unilaterale de fonduri b"ne ti oficiale i $rivate. Or!ani&aia Mondial" a Comerului (OMC), creat" la sf%r itul -undei )ru!uaS, %n 1LL( (care a %nlocuit .cordul General $entru ,arife i Comer (G...,.,.), creat %n 1L':), a $us ba&ele unei clasific"ri, ale unor re!lament"ri $ariale asu$ra serviciilor internaionale. Aar ele se interferea&" cu clasific"rile i re!lament"rile or!ani&aiilor internaionale s$eciali&ate $entru diverse flu*uri economice internaionale, cum ar fi serviciile de trans$ort, de turism, de investiie, de emi!raie etc. re!lamentate de or!ani&aiile de trans$ort internaional (maritim, rutier, aerian etc.), Or!ani&aia Mondial" a ,urismului, Or!ani&aia Mondial" a Muncii, Kondul Monetar 9nternaional, 5anca Mondial" .a. Ae aici multitudinea de conce$te i clasific"ri ale serviciilor internaionale. Cele mai multe clasific"ri distin! $entru sectorul teriar a$te cate!orii de servicii (activit"i): @ comerD @ trans$ort i comunicaiiD @ servicii comercialeD @ societ"ii imobiliare, de credit i %nc3iriereD @ asi!ur"riD @ or!anisme financiareD @ servicii social @ administrative (%nv""m%nt, s"n"tate, cultur" etc.)D ?n multe ca&uri, activit"ile turistice sunt considerate se$arat, de i ele constituie obiectul mai multor cate!orii de servicii. Ain cele e*$use mai sus $utem conclu&iona c" sectorul teriar are o structur" ramural" diversificat" i com$le*", i cu$rinde urm"toarele ramuri: trans$ortul, telecomunicaiile, informatica, ecolo!ia, !os$od"ria comunal" i menaBer", !os$od"ria de de$o&ite (antre$o&ite), comerul en@!ros i %n detaliu, serviciile bancare, financiare, de asi!ur"ri, business 0 servicii, servicii $ersonale, s"n"tatea, tiina, %nv""m%ntul, cultura, s$ortul, administraia, securitatea colectiv", servicii recreative, turismul. ,eriarul sau serviciile se caracteri&ea&" $rin c%teva tr"s"turi eseniale i anume: 1. ,eriarul este un sector direct $roductiv ca i a!ricultura i industria, fiind re$re&entat $rintr@un mare num"r de activit"i indins$ensabile activit"ii economice i vieii %n societate.
(

efghijklm nligoghg pgqmrstoj. ugv ifv. w.x. yligzfz{g. @ ygs{oj. 0 xng|fzs{, sti. L2 @ L#

(#

7ectorul teriar cunoa te o evoluie e*$lo&iv", fiind tot mai mult inte!rat activit"ilor industriale. #. 7erviciile, de i cunoscute de mult" vreme (comerul, administraia etc.), cunosc o $uternic" e*$ansiune %n societatea $ostindustrial" i % i fac simite urm"rile, la nivel individual, $rin ridicarea nivelului cultural i %n folosirea tim$ului liber. '. ,eriarul constituie un flu* economic internaional !enerator sau consumator de mari fonduri valutare. (. ,eriarul %nre!istrea&" o cre tere numeric" im$ortant" at%t a an!aBailor c%t i a $onderii %n cadrul cre"rii bunurilor materiale naionale. 7ectorul teriar cunoa te o dinamic" su$erioar" sectorului $rimar i secundar. Aac", la %nce$utul secolului 88, teriarul deinea %n +95 circa 1(Q, %n $re&ent deine o $ondere de (N@((Q, iar $onderea celor an!aBai %n acest sector a crescut res$ectiv de la (Q la #NQ. 6. ?n "rile de&voltate, teriarul cu$rinde 24# din lucr"tori, asi!ur" a$ro*imativ :NQ din +95 i deine 'NQ din c3eltuielile !os$od"re ti. +onderea ridicat" a $o$ulaiei ocu$ate %n servicii %n "rile slab de&voltate nu re$re&int" un semn al e*$ansiunii economice, ci mai de!rab" un semn de instabilitate 0 numeroase $ersoane $lecate din cau&a s"r"ciei i foametei din mediul rural se stabilesc %n condiii $recare %n ora e, $ractic%nd o serie de activit"i oca&ionale cum ar fi comerul, serviciile domestice sau $ersonale etc. :. ,eriarul se r"sfr%n!e, $rin etero!enitatea sa, asu$ra diferitelor cate!orii sociale i a $re!"tirii $rofesionale a salariailor. Cea mai mare $arte a lucr"torilor din teriar o re$re&int" femeile. ?n continuare, ne vom referi la caracteristica comerului internaional i la unele modific"ri $roduse %n acest domeniu. C%t $rive te modific"rile survenite %n trans$orturi i comunicaii ele vor fi redate %n subiectele urm"toare. Este unanim recunoscut c", $entru cvasitotalitatea statelor lumii, $rinci$ala form" a sc3imb"rilor internaionale de activit"i o constituie comerul internaional de activit"i. Comerul internaional const" din sc3imburile de m"rfuri (comerul cu m"rfuri) i sc3imburile de servicii (comerul cu servicii) efectuate de a!enii economici a$arin%nd unor s$aii !eoeconomice naionale diferite. Comerul internaional a a$"rut %nc" %n antic3itate, dar o $uternic" e*$ansiune o cunoa te %n $re&ent. 7c3imb"rile $rofunde %n structura economiei mondiale, %n divi&iunea internaional" a muncii i %n ra$ortul de fore la nivel !lobal, revoluia te3nico 0 tiinific", $erfecionarea trans$orturilor i comunicaiilor, moderni&area i restructurarea economiilor diferitelor state, liberali&area i internaionali&area sc3imburilor comerciale, e*tinderea coo$er"rii economice internaionale sunt doar unii factori din multitudinea de factori care au contribuit la im$ortante modific"ri %n domeniul comerului internaional %n cea de a doua Bum"tate a secolului 88. .stfel s@au $rodus modific"ri %n evoluia comerului internaional. Conform statisticilor internaionale, %n $erioada 1L(N 0 2NNN, ritmul mediu anual de cre tere a comerului mondial a fost de circa 12Q, difereniat $e $erioada. Cel mai %nalt ritm s@a %nre!istrat %n anii 1L:N 0 1L;N i a constituit 2N,#Q (ca re&ultat al cre terii $reurilor %n comerul mondial), iar cel mai sc"&ut ritm 0 anii 1L(N@ 1L6N i a fost de 6,'Q (ca urmare a restructur"rii economiilor naionale). 2a nivel !lobal, cre terea volumului sc3imb"rilor curente de m"rfuri i servicii este im$resionant". /aloric, acesta se situa %n 1L6: la nivelul de 2L2 miliarde de dolari, $entru ca, %n 1L;( s" aBun!" la 2 trilioane, %n 1LL6 la circa 6 trilioane, iar %n 2NNN la $este :,' trilioane de dolari. .u intervenit mutaii i %n evoluia comerului mondial $e !ru$e de "ri. 2ideri mondiali %n comerul internaional sunt "rile de&voltate, fa$t ce se l"mure te $rin structura modern", armonioas" i diversificat" a economiei lor, care determin" i structura comerului e*terior (tab. ). /olumul comerului e*terior al "rilor de&voltate a crescut de la ' la ; trilioane dolari americani sau de 2 ori fa" de 1L;N. ?n $re&ent "rile de&voltate aco$er" 24# din valoarea comerului internaional. M"rile %n curs de de&voltare a %nre!istrat o sc"dere continu" la $artici$area lor la comerul mondial, e*ce$ie f"c%nd "rile e*$ortatoare de $etrol. +onderea lor %n comerul mondial a sc"&ut de la 2:Q %n 1L;N la 2NQ %n 1LL;. -itmurile reduse de cre tere a acestui !ru$ de "ri a determinat structura necores$un&"toare a economiei i comerului lor e*terior, de evoluia defavorabil" a $reurilor la $rodusele lor de e*$ort. -eferitor la "rile %n tran&iie, $onderea lor %n comerul mondial este relativ redus" %n ra$ort cu $otenialul lor economic. Centralismul e*cesiv al economiei de comand" nu a $ermis ada$t"rile dinamice la mecanismele $ieii internaionale. -itmurile de cre tere a comerului mondial de$" esc ritmurile de cre tere ale $rodusului naional brut (+95), ale $roduciei industriale i altor indicatori ai cre terii economice la nivel !lobal i $e !ru$e de "ri (tab.)

2.

('

Ae e*em$lu, %n $erioada 1LLN 0 2NNN ritmul mediu anual de cre tere a +95@ului a fost de 2,#Q, $roducia mondial" a crescut %n medie cu #,#Q $e an, $e c%nd cre terea volumului comerului mondial a re$re&entat 6,(Q. .ceasta %nseamn" o s$orire a ca$acit"ii de absorbie a $ieii mondiale, o accentuare a interde$endenilor economice i deci o $artici$are s$orit" la circuitul economic mondial a tuturor statelor lumii. Este i o dovad" de cre tere a contribuiei comerului e*terior %n $rocesele naionale de re$roducie. Modific"ri eseniale s@au $rodus %n structura comerului mondial, at%t $e cate!orii de comer 0 comer cu m"rfuri i comer cu servicii, c%t i $e !ru$e de m"rfuri i servicii. Ae e*em$lu, %n comerul mondial a sc"&ut $onderea $roduselor de ba&" 0 materii $rime minerale i a!ricole (de la (6Q %n 1L(N, la 2LQ %n $re&ent) i a crescut $onderea $roduselor manufacturate (de la '#,:Q %n 1L(N, la $este :NQ %n $re&ent). .ceast" tendin" este determinat" de de$lasarea la scar" mondial" a ramurilor industriei mari consumatoare de materii $rime (siderur!ice i subramurale consumatoare de metal, construciile navale, materialul rulant de cale ferat" etc.) s$re "rile care dis$un din abunden" de astfel de resurseD !radul %nalt de internaionali&are a $roduselor din ramurile de v%rf (construcii de ma ini, aeronautic", informatic", etc.), care antrenea&" livr"rile reci$roce de subansamble $entru crearea $roduselor com$le*eD cre terea $roduciei de %nlocuitori sintetici (mase $lastice, cauciuc sintetic, fibre sintetice .a.) i a noilor materiale de substituire, etc. ?n comerul mondial a crescut $onderea $roduselor manufacturate a ramurilor de v%rf, cum ar fi comerul cu micro$rocesoare, ordinatoare, roboi industriali, sisteme de telecomunicaii etc. Comerul cu servicii numit invi&ibil este o $arte a comerului mondial $rin care se reali&ea&" tran&acii %n domeniul asi!ur"rilor, dre$tului la licen", finanelor, comunicaiilor i turismului. +onderea serviciilor %n sc3imburile internaionale curente este de 1L,6Q, iar a comerului cu m"rfuri este de ;N,'Q. 7erviciile sunt de dou" ti$uri: servicii 0 factor i servicii nonfactor. 7erviciile 0 factor sunt serviciile ce re&ult" din mi carea internaional" a factorilor de $roducie 0 ca$ital, munc", te3olo!ii etc. i se materiali&ea&" %n venituri valutare sub forma de $rofit, dob%nd", salarii, subvenii. 7erviciile nonfactor sunt activit"ile $restate sub form" de trans$orturi, turism, asi!ur"ri, activit"i bancare, comer cu brevete, licene, CnoH@3oH etc. Cre terea mai ra$id" a comerului cu servicii %n com$araie cu comerul cu m"rfuri a condus la fa$tul c" $onderea serviciilor %n comerul mondial a crescut de la (Q, la %nce$utul secolului 88, la 1L,(Q %n 2NN1. /aloarea absolut" a e*$ortului de servicii %n comerul mondial a aBuns la o sum" im$resionant" de 1(;2 mld. )7A %n 2NN1 (tab. nr.1). .ceast" tendin" este s$ecific" $entru "rile de&voltate i se e*$lic" $rin locul im$ortant $e care l@au c"$"tat activit"ile teriare i $roducia de cuno tine tiinifice i te3nolo!ii noi %n economia lor. M"rile de&voltate dein circa ;NQ din valoarea total" a e*$orturilor de servicii i a$roa$e aceea i $ondere din totalul im$orturilor. %a1elul nr.& Evolu2ia anual, a comer2ului mondial cu m,rfuri i servicii 7mdl.ESF8 1L;2 1LL1 2'(# 612 1L,L @ 1LL2 @ 1LL; 2NN1 (N(( (##N 12:1 1#(N 2N,1 2N,2 1LLL ('L: 1#;# 2N,1 2NNN (L': 1'62 1L,: 2NN1 6'(2 1(;2 1L,(

1. Comerul cu m"rfuri 2. Comerul cu servicii #. +onderea serviciilor %n comerul cu m"rfuri (Q) 7ursa: Jorld Economic OutlooC, 2NNN, 2NN1

?n structura comerului cu servicii $e $rimele locuri se situea&" serviciile de trans$ort (2#Q din totalul comerului de servicii), turism (##,;Q), alte servicii ('#,2Q). ?n cate!oria =alte servicii> intr" serviciile comerciale, de comunicaie, financiare, bancare, de asi!urare, informati&are, $ublicitate .a. ?n ultimii 1N ani ai secolului 88, serviciile de trans$ort i@au redus $onderea cu a$roa$e 21Q %n favoarea =altor servicii> care au devenit cea mai im$ortant" com$onent" a comerului internaional. Comerul cu servicii a devenit un factor de determinare a com$etitivit"ii "rilor %n sc3imburile economice internaionale, av%nd %n vedere c" desfacerea $roduselor $e $ieele e*terne de$inde %ntr@o m"sur" tot mai mare de eficiena i calitatea serviciilor %ncor$orate %n acestea . .stfel $utem confirma c" $onderea comerului invi&ibil %n ra$ort cu comerul cu m"rfuri are o tendin" de cre tere mai ra$id". 7@au $rodus mutaii %n !eo!rafia flu*urilor comerului internaional. Aac" $%n" la %nce$utul anilor 6N comerul transatlantic domina %n comerul internaional, a$oi din 1L;' comerul trans$acific devine su$erior celui transatlantic. ?n 1LL#, $entru $rima oar" e*$orturile 7). s$re .sia de$" esc v%n&"rile americane s$re

((

Euro$a. .ceste fa$te maBore demonstrea&" o de$lasare a centrului de !ravitate al economiei mondiale c"tre .sia. ?n condiiile actuale %n comerul internaional tot mai lar! sunt incluse obiectele de construcie ca$ital", ceea ce $resu$une nu numai livrarea com$le*elor de a$arate, dar i %nde$linirea $roiectelor i %ns"i construcia obiectelor $roiectate. 7e l"r!esc serviciile de construcii, leasin! (darea %n arend" $e termen lun! a ma inilor i utilaBului, a miBloacelor de trans$ort etc.), de consultan" %n diferite domenii etc. )n rol determinant %n %mbun"t"irea relaiilor comerciale din sistemul Naiunilor )nite %l Boac" .cordul General $entru ,arife i Comer 0 G.,, (1L':), transformat ulterior %n Or!ani&aia Mondial" a Comerului OMC (1LL(), %n care $artici$" 1NN de state cu dre$t de vot, 6N de "ri i or!ani&aii internaionale au statut de observatori. .stfel, %n OMC $artici$" mai mult de 16N de state, c"rora le revin LNQ din comerul mondial. 2a eta$a contem$oran", un factor nou ce influenea&" %mbun"t"irea climatului %n comerul internaional, %n s$ecial, %mbun"t"irea condiiilor comerului, $entru "rile cu diferite niveluri de de&voltare economic" a devenit Conferina Naiunilor )nite $entru Comer i Ae&voltare ()NC,.A, 1L;'). ?n ea se includ toate statele 0 membre ale ON). .$ro*imativ 1LN de state i or!ani&aii internaionale $artici$" la activitatea ei. Obiectul de activitate a )NC,.A 0 cercetarea %n com$le* a $roblemelor economice 0 comerciale de relaii internaionale %n cores$undere cu interesele tuturor !ru$urilor de state ale lumii. 6 /.'. Marile comunica2ii ale %errei 7istemul de trans$ort i comunicaii re$re&int" =carcasul ,errei> care lea!" civili&aii diferite, sisteme economice la diferite niveluri. +rintre cele mai mari i vec3i c"i de comunicaie se enum"r": 1. Marele drum al m,t,sii 0 una dintre cele mai vec3i c"i de trans$ort a lumii, num"r" #(NN ani. .ceast" cale a Bucat %n trecut un rol foarte mare nu numai economic, dar i informaional, mult tim$ fiind $rinci$ala =$unte> de le!"tur" civili&aional", un dialo! %ntre culturile occidentale i orientale. M"tasea c3ine&" $entru $rima oar" a$are %n -oma $e vremea %m$"ratului .u!ust. M"tasea c3ine&" din acea $erioad" s" e!ala %n $re cu aurul, storc%nd cantit"i mari de aur din 9m$eriul -oman. Comerul se reali&a $rin intermediari, $rintre care se evideniau ne!ustorii evrei. M"tasea %n $olitica c3ine&" re$re&int" un $rodus strate!ic, $e care str"inii %l $uteau $rimi %n calitate de cadou %n sc3imbul birului acordat. .cest comer de bir ori!inal %i $ermite C3inei s"i transforme %n =vasalii> s"i, $e muli conduc"tori, inclusiv $e %m$"raii romani, ultimii nici nu b"nuiau de acest lucru. +e =Arumul M"t"sii> %nflore te comerul cu statele .siei Centrale i statele mediteranene. . doua rena tere a Marelui Arum al m"tasei a %nce$ut $este (NN de ani de sta!nare (%n $erioada feudal"). Ain nou s@au restabilit le!"turile terestre %ntre Estul i /estul .siei. 2a fel, ca i %n lumea antic", m"tasea c3ine&" $entru aristrocrai a r"mas cel mai %ntrebat i dorit $rodus. ?nalta cerere a transformat m"tasea %n valut" mondial". Arumul m"t"sii %nce$e din 2an&3au i Aun!an (C3ina Central"), unde se ramific" %n dou" direcii !enerale. )n traseu trece $rin sudul de ertului ,aCli MaCau } Nordul 9ndiei } +ersia } "rmul M"rii .rabe } Constantino$ol } Cairo. .l doilea traseu trece $rin nordul de ertului ,alCi MaCan s$re 7amarCan } 5u3ara } 5i&ani } Constantino$ol. ?n de$enden" de situaia !eo$olitic" nefavorabil" acest traseu $utea s"@ i modifice direcia !eo$olitic" nefavorabil" acest traseu $uteau s%@ i modifice direcia: din 5u3ara s$re delta r<ului /ol!a i don sau $rin Cauca& s$re Constantino$ol. ?n re&ultatul unei asemenea confi!uraii, $e Marele drum al M"t"sii se formau noduri comunicaionale intermediare, unde se adunau nu numai flu*uri comerciale, dar se %nf"$tuia un sc3imb cultural i inforaional intensiv. .stfel de noduri unde se %ntruneau caravanele comerciale din Est i /est erau ora ele Ne&s3abur, Fert i 5elC3. Marele drum al m"t"sii a fost amenaBat %n cores$undere cu aBunsurile te3nice din e$oca medieval". 7ectoarele !rele (anevoioase) ale trasei cu mult" r%vn" se %ntreineau %ntr@o stare bun", %n de erturi erau construite re&ervoare cu a$", $este r<uri earu aruncate $oduri, de@a lun!ul drumului erau %n"late turnuri sau instalai st%l$i din lemn i $iatr". Arumul de la Marea -o ie i $%n" %n C3ina era $arcurs %n 2NN de &ile, dar $ractic, c"l"toria dura c<iva ani %n funcie de interesele comerciale, odi3n" i condiiile climatice. Marele drum al M"t"sii din evul mediu a devenit translatorul dialo!ului %ntre civili&aii, unde, al"turi de m"tas", $rodusul $rinci$al era resursa informaional" (idei, $rinci$ii 4 !%nduri i obiceiuri). 2e!"turile comerciale euroasiatice au contribuit la interde$endena reli!iei, culturii i arte diferitor $o$oare. Aialo!ul socio 0 cultural, sc3imbul comercial i informaional au servit $entru multe $o$oare un resurs strate!ic. 2a 3otarul mileniilor, cu interval de (NN de ani, are loc a treia rena tere a Marelui drum al M"t"sii $rin $roiectul internaional feroviar: 9stambul 0 +eCin $rin .sia Central" (Mar%, ,a Cent, .lma@.ta) cu

(6

ramificare $rin .f!anistan s$re 9ndia. C"tre acest traseu !ravitea&" $este ' de state. ?n 1LL6 a avut loc un eveniment istoric 0 reali&area construciei ma!istralei feroviare Mar% (,urCmenistan) 0 Mas33ad (9ran), $rin care se %nc3eie linia de cale ferat" $e %ntrea!a distan" a ma!istralei. ,urcia $lanific" construcia %n viitor a unui tunel $e sub 5osfor costul $roiectului este de 1 mld. )7A. CBina a reali&at reconstrucia c"ii ferate de la "rmul Oceanului +acific $%n" la 3otarul cu Ea&a3stan i are intenia ca %m$reun" cu "rile e*@sovietice s" construiasc" coridorul de trans$ort %n direcia -ottardam. E*ist" o variant" madie a traseului Marelui Arum al M"t"sii $rin Marea Nea!r", ,ranscauca&ia, Marea Cas$ic" i asia Central". .le!erea definitiv" a direciei $rinci$ale a ma!istralei transcontinentale va de$inde de situaia !eo$olitic" din re!iune. ?nc" %n 1LLN a avut loc unirea c"ilor ferate din C3ina i )niunea 7ovietic" %n .sia Central". .st"&i staiile de cale ferat" =AruBba> (Ea&a3stan) i .las3anCan (C3ina) sunt $rinci$alele noduri de trans$ort $e calea cea mai scurt" din C3ina %n euro$a. Ain cau&a ecartamentului diferit la aceste staii feroviare are locc sc3imbarea roilor la va!oane. Ae i num"rul de va!oane care tran&itea&" $este 3otare este nesemnificativ. ?n anul 2NN $e aici au trecut circa : mln. ,one de m"rfuri i se a tea$t" cre terea volumului acestora $%n" la 12 mln. ,one. Cu tem$ouri %nalte cre te traficul containeri&at. ?n $erioada 1LL6 0 2NNN acest indicator a crescut de la 12 la :N mii containere de mare tonaB, %ntrec%nd =,ransibirianul> de $este # ori (22 mii containere). -ena terea Marelui drum al m"t"sii a %nce$ut cu desc3iderea traseului de cale ferat" 2ianSun!an! 0 Fambur! 0 -otterdam. ,raseul este numit Coridorul de Nord a ma!istralei feroviare ,ransasiatic". ,rans$ortarea m"rfurilor din marele $ort c3ine& 2ianSun!an! la Fambur! (distana este de 11 mii Cm) ocu$" 11 &ile, iar $e calea maritim" 0 2N 0 #N de &ile. Calea ferat" ce trece $rin Ea&a3stan este cu 1,( @ 2 mii Cm mai scurt" dec%t ma!istrala ,ranssibirian". ?n 1LL# )niunea Euro$ean" inaintea&" $ro!rama CO-,EC. (Coridorul de ,rans$ort Euro$a 0 Cauca& @ .sia), care, ulterior, a $rimit denumirea =-ena terea Marelui drum al m"t"sii>. 2a %ntrunirea de la 5ru*elles $e $roblema coordon"rii i de&volt"rii coridorului de trans$ort au $artici$at .&erbaidBan, .rmenia, Geor!ia, Ea&a3stan, E%r!3%stan, ,adBiCistan, ,urCmenistan i )&beCistan. -usia la aceast" %ntrunire n@a fost invitat". Obiectivele $rinci$ale ale $ro!ramei CO-,EC. sunt. @ de&voltarea i intensificarea trans$ortului i colaborarea %n domeniul acord"rii de trans$ortD @ coordonarea m"surilor %n domeniul comerului i trans$ortului la nivel re!ional $e calea de&volt"rii coo$er"rii %ntre state i cu )niunea Euro$ean"D @ colaborarea i sc3oimbul cu nou 0 3au %n domeniul trans$ortului i comerului la nivel re!ionalD @ im$limentarea %n $ractic" a normativelor de dre$t comune %n acordurile de comer i trans$ortD @ asi!urarea com$atibilit"ii care re!lementea&" documentaia i $rocedurile interne %n domeniul comerului i tran&itului cu normele i standartele te3nice ale )niunii Euro$ene. ?n 1LL', la cea de a doua Conferin" $e trans$ort (insula Creta), au fost discutate $roiectele te3nice concrete a $ro!ramei CO-,EC.. .u fost e*aminate variantele $osibile de construcie a ma!istralelor auto, feroviare, aeriene i maritime %ntre staia de cale ferat" AruBba din Ea&a3stan i $ortul 5atumi la Marea Nea!r", $rioritate fiind date la dou" coridoare $aralele: 1. ,a Cent 0 7amarcand (cu ramificaie s$re Au anbe i ,erme&) 0 5airam@.li 0 . 3abad 0 ,urmenba i (ErasnovodsC) 0 5aCu 0 ,bilisi 0 +oti i 5atumiD 2. .CtiubinsC 0 .t%rau (Guriev) 0 5aCu 0 ,bilisi 0 +oti i 5atumi. 2a reali&area acestui $roiect $artici$" numai firmele din "rile )niunii Euro$ene, c%t i instituiile financiare mondiale i investitorii str"ini. ?n urm"toarea %ntrunire (1LL:, ,bilisi) este confirmat" strate!ia form"rii coridorului de trans$ort %n direcia latitudional", ocolind -usia. +roiectul CO-,EC. este o alternativ" a mono$olului de trans$ort rus cu ie irea direct" %n Euro$a %n ca& de a!ravare a situaiei !eo$olitice %n Cauca&ul de Nord, determinat" de conflictul cecen. ,otodat", este evident" asi$aia Occidentului de a i %nt"ri $re&ena militar" %n Cauca&ul de 7ud sub $rete*tul $roteciei acestui $roiect. ?n anul 2NNN la Conferina 9nternaional" Euro 0 .siatic" (7anCt @ +etersbur!) a fost e*$us" conce$ia rus" drumurilor de tran&it %n ba&a form"rii a*elor !eoeconomice /est 0 Est (inclu&%nd ,ransibirianul) i Nord 0 7ud (din Kinlanda $rin coridorul cas$ic %n .sia de 7ud). . fost creat" !ru$a de lucru $e $roblemele coridorului de trans$ort =C3ina 0 Ea&a3stan 0 -usia @ 5elarus>. Cu toate acestea, s$erana la o rena tere ra$id" a Marelui drum al m"t"sii $%n" ce nu s@a %ndre$t"it. 7ituaia !eo$olitic" din Orientul .$ro$iat i MiBlociu nu favori&ea&" reali&area $ro!ramei. ,otodat", e*ist"

(:

doar c%teva state, %n stare s" $ro$un" varianta o$tim" a ma!istralei transeuroasiatice 0 -usia, Ea&a3stan i C3ina. '. Magistrala %ransi1irian, Au$" e irea -usiei la Oceanul +acific, %ntinderea mare a statului a devenit un factor de reinere de devoltare social 0 economic". Min%ndu@se cont de condiiile climatice se&oniere, $entru a aBun!e din ca$ital" la $eriferiile estice era necesar de trei ani. ?n e$oca lui +etru 9 tem$ourile vieii im$eriului au crescut, dar c3iar i la %nce$utul secolului 898@lea curierul de stat, $entru a str"bate $este 6'NN Cm din 7anCt 0 +etersbur! la 9rCutsC, avea nevoie de #( de &ile. ?n 1;(:, !eneral 0 !ubernatorul 7ibiriei de Est N.N. Muraviev 0 .mursCi $une %ntrebarea des$re construcia c"ii ferate %n E*tremul Orient. 7e $resu$unea unirea .murului navi!abil cu !olful $acific Ae@ Eastri. +e tim$ul domniei lui .le*andru al 999@lea, %n 1;L2 ministrul c"ilor de comunicaie 7.9u. /itte din nou $une %ntrebarea construciei c"ii ferate din $artea euro$ean" a -usiei $%n" la /ladivostoC. .ceast" ideie a fost susinut" de areviciul Nicoli al 99@lea. ?n 3ot"r%rea Comitetului $entru construcia ma!istralei se s$unea, c" =Calea ferat" sibirian">, este un lucru mare de stat, i c" drumul feroviar trebuie s" fie construit" de oamenii ru i i din materiale ruse. Construcia ma!istralei ,ransibiriene a %nce$ut %n acela i tim$ din dou" $"ri 0 din CeleabinsC i /ladivostoC, %n condiii climatice destul de as$re. Aar cea mai dificil" $roblem" era asi!urarea construciei cu brae de munc". Cea mai mare $arte din constructori erau e*ilaii, deinuii i soldaii (osta ii). ?n toiul lucr"rilor de construcie a ,ransibirianului lucrau $%n" la LN mii de oameni. Au$" tem$ourile de construcie (1N ani), du$" lun!ime i dificult"ile nu avea analo! %n lume. +entru construcia ma!istralei au fost c3eltuii o sum" astronomic" $e acele vremuri 0 $este (NN mln. Ae ruble. Construcia ma!istralei a fost terminat" %n 1L16. traver!area din Moscova la /ladivostoC s@a mic orat de la c%teva luni la 1N &ile, iar m"rfurile erau e*$ediate %n ambele ca$ete de 1,( ori mai ra$id dec%t $e cale maritim". Construcia ma!istralei a influenat foarte mult de&voltarea 7ibiriei. ?n $rimii &ece ani du$" construcia ,ransibului $o$ulaia %n aceast" re!iune a crescut de 2 ori. 2un!imea ,ransibirianului de la CeliabinsC la /ladivostoC este de :,( mii Cm, iar de la Moscova 0 $este L'NN Cm. ,renurile 0 containere atin! distana de 1N mii Cm (Na3odCa @ 5rest) %n doar L &ile, iar $e cale maritim" (Oa$onia @ Germania) %n 1: &ile. .ctualmente aceast" cale ferat" este electrificat". Ma!istrala ,ransibirian" ocu$" un loc de ba&" %n Geo$olitica -usiei. +rinci$alul resurs strate!ia =,ransibirianul> const" %n stabilitatea $olitic" a -usiei. 9storia ma!istralelor transcontinentale euroasiatice m"rturisesc, c" eficacitatea lor de$inde nu numai de reducerea ta*elor vamale i altor bariere, dar i de factorii !eo$olitici. Este evident c" %n secolul 88 nu s@a reu it formarea unui drum alternativ ma!istralei ,ransibiriene. )n rol im$ortant %n s$aiul !eoeconomic %l au nodurile de comunicaie 0 $unct %n care se intersectea&" nu mai $uine de 2@ # linii ale unui i aceluia i ti$ de trans$ort. Ae rre!ul", nodurile de comunicaie (Bonciunile de trans$ort) e*$rim" interesele economice ale marilor $uteri ale lumii. Nodurile de trans$ort te3no!ene sunt o creaie a omului, av%nd multi$le funcii !eo$olitice i !eoeconomice (re!im $referenial$entru accelerarea flu*urilor materiale, ba&e militare care asi!ur" interesele economice ale marilor $uteri mondiale etc.). ?n istoria comunicaiilor mondiale un loc deosebit revine marilor canale, $oduri, tuneluri i altor construcii. Cele mai im$ortante noduri de comunicaie acvatic" ale ,errei sunt: #. Canalul Sue. B canal navi!abil f"r" eclu&e, care une te Marea Mediteran" cu Marea -o ie. .cest canal scurtea&" distana maritim" dintre $orturile Oceanului .tlantic i Oceanului 9ndian cu ; 0 1( mii Cm. 1ona Canalului 7ue& este considerat" ca 3otar !eo!rafic convenional %ntre .sia i .frica. Canalul a fost oficial dat %n e*$loatare $entru navi!aie la 1: noiembrie 1;6L. lun!imea canalului este de a$ro*imativ 16# Cm, l"imea 12N 0 1(N m, ad%ncimea 1# 01( m. +%n" la a!resea israelian" din 1L6:. Canalul anual este traversat de 1# 01' mii de nave, cu #NN 0 'NN mil t. m"rfuri. +e seama lui revine $este 2NQ din trans$ortul mondial de $etrol i $roduse $etroliere i 1(Q din traficul mondial de m"rfuri $e ocean. Canalul a devenit cea mai cunoscut" cale $a a$" %n istorie %ntre /est i Est. +atru mii de ani %n urm" din ordinul faraonului e!i$tean a fost s"$at un canal cu a$" dulce %ntre fluviul Nil i Marea -o ie, care a e*istat (NN de ani. Ain motivul si!uranei militare %n feudalismul tim$uriu canalul a fost astu$at (%nc3is). .r3itectul $rinci$al al canalului 7ue& este antre$renoriatul i di$lomatul france& Kerdinand Mari 2esse$s (1;N' @ 1;L'). ?n 1;(', $rimind concesiunea e!i$tean" asu$ra construciei Canalului (moare oia i unul din ficiori, se termin" cariera de di$lomat) 2esse$s s@a dedat %ntru totu acestei construcii. ?n 1;6L construcia canalului a luat sf%r it.

(;

Canalul 7ue& este c3eia c"tre drumul %n 9ndia, i !uvernul britanic, %n re&ultatul unei di$lomaii s$lendide, cum$"r" canalul de la e!i$teni. Ain 1;:( i $%n" la %nce$utul r"&boiului doi mondial, %n urma e*$loat"rii canalului, Marea 5ritanie ca$"t" un venit de $este (N mld. lire sterline. Au$" ocu$area E!i$tului de c"tre forele militare en!le&e Canalul 7ue& a devenit $rinci$ala ba&" militaro@strate!ic" %n Orientul .$ro$iat. ?n 1L(6 E!i$tul naionali&ea&" Canalul 7ue& %n $ofide nterveniei directe a Marii 5ritanii, Kranei i 9sraelului. ?n re&ultatul a!resiei israeliene din 1L6: Canalul 7ue& a %ncetat s" funcione&e i s@a transformat %n 3otar %ntre naiile ce du m"nesc. Cre terea $reului la $etrol a !r"bit reconstrucia i desc3iderea canalului $entru navi!aie %n 1L:(. '. Canalul 0anama 0 calea artificial" %ntre Oceanul .tlantic i Oceanul +acific. 9dea construciei num"r" c%teva secole. +e istmul +anama, %n urma convorbirilor cu Guvernul Columbiei, Kendinand 2esse$s intenionea&" s" construiasc" din nou un canal, dar societatea $e aciuni format" de el a dat faliment. ?n aceast" $erioad" $e arena mondial" a a$"rut o nou" mare $utere $olitic" 0 7)., care c% ti!" rivalitatea cu Marea 5ritanie, Krana i 7$ania $entru influena !eo$olitic" %n emisfera de /est i dre$tul e*clusiv $entru construcia canalului@ %n 1LN# 7). $rin fora militar" ane*ea&" o $arte din teritoriul Columbiei, unde se $roclam" +anama ca stat inde$endent. Are$t com$ensaie $rin tratatul $anamo@american din 1LN# 7). $rime te $entru o $erioad" nelimitat" dre$tul de a e*$loata canalul. Ain 1LN' %nce$e construcia canalului care final i&ea&" %n 1L1', oficial fiind desc3is %n 1L2N. canalul +anama are o lun!ime de ;1,6 m l"ime i o ad%ncime de 1#,: m., fiin anual tran&itat de 1# 0 1' mii nave.canalul scurtea&" distana maritim" %ntre "rmurile de ast i vest ale 7). i Canadei de 2,( 0 # ori sau cu 2' 0 2( &ile dec%t %n Burul .mericii de 7ud. ?n anul 2NNN Canalul +anama este transmis sub Burisdicia +anamei, dar 7). % i $"srea&" ba&ele militarea 0 maritime i aeriene, %n aceast" re!iune. Ae facto Canalul a r"mas =&on" de interes vital> $entru 7).. AaBavantaBul este c" $rin acest canal nu $ot circula tancurile $etroliere !i!ant, datorit" l"imii reduse din &ona eclu&elor. Canalul +anama $oate deveni $rinci$alul i&vor de venit $entru "rile latino 0 americane, care se evidenia&" $rintr@o instabilitate $olitic" i $utere coru$t". Canalul 7ue& i $nama re$re&int" nu numai noduri comunicaionale %n s$aiul !eoeconomic, unde este concentrat" circulaia m"rfurilor, dar i $oli !eostrate!ici de !eo$olitic". 9nteresul multor state se intersectea&" %n aceste &one. (. Eurotunelul. )nul din cele mai !randioase $roiecte din a doua Bum"tatea a secolului 88 a devenit construcia tunelului sub 2a@Man . 9dea le!"turii terestre a .n!liei cu 2umea /ec3e a$arine lui Na$oleon. Mult tim$ construcia tunelului fusese blocat" din cau&a relaiilor tensionate din frana i Marea 5ritanie (rivali $ermaneni). Numai la %nce$utul secolului 88 du$" semn"tura acordului an!lo@france&, care a stat la ba&a .ntantei, se rena te idea $roiectului tunelului. -"&boaiele mondiale i cri&ele economice din nou am%n" construcia tunelului. ?n 1L;# a fost semnat contractul an!lo@france&, i !uvernul conservativ ,3atc3er reia lucrul asu$ra $roiectului. ?n 1L;( se %nce$e construcia tunelului sub Canalul M%nicii, care intr" %n e*$loatare %n 1LL(. eurotunelul are o lun!ime de (1,( Cm, ad%ncime de 1(N m i este $arcurs de un tren cu 2; va!oane ($e care sunt %mbarcate autove3icule), care $arcur!e distana %n a$ro*imativ 2N minute %n re!im de mare vite&" (16N Cm43). +e calea a$ei de$lasarrea are loc %n 1,( 0 2 ore. 2e!"tura +aris 0 2ondra se reface %n # ore. Eurotunelul anual %nre!istrea&" un trafic de 6 0 6,( mil. $ersoane i 2,( 0 #,N mil tone m"rfuri. +e fundul Canalului M<nicii au fost construite trei tunele (unul te3nic), acre sunt asi!urate cu sistem" de a$"rare contra terori tilor i a $o&arului. /. Calea acvatic, transcontinental, euro$ean, ;ein B Main B Fun,re are o istorie milenar". 9dea unirii -einului cu Aun"rea a a$"rut %n anul :;# i a$arine re!elui !erman, dar din cau&a !raut"ilor te3nice, $rima %ncercare de a construi canalul Main 0 Aun"re s@a terminat f"r" succes. . doua %ncercare a fost %ntre$rins" de re!ele 5avariei. Canalul navi!abil a fost construit %ntre 1;#L i 1;'6, cu o lun!ime de 1:; Cm, ad%ncime 0 1,( m i l"ime 0 16 m. Canalul, %n&estrat cu 1NN de eclu&e $rin care $uteau trece vasele cu o ca$acitate de 12N tone, a fost folosit efectiv $%n" %n 1;6#, c%nd din cau&a construciilor ra$ide a c"ilor ferate el a devenit inconcurent. ?n 1L21 se formea&" societatea $e aciuni =-ein 0 Main @ Aun"re> cu dre$tul de a construi canalul, 3idrocentrale i de a le e*$loata $%n" %n 2N(N. $%n" %n anii LN societatea a construit (; de 3idrocentrale mici. 9dea form"rii c"ii acvatice transcontoinentale a fost susinut" de conduc"torii Germaniei na&iste. ?n 1LL2 are loc desc3iderea oficial" a Canalului Main 0 Aun"re. Calea acvatic" transcontinental" a unit 1: state euro$ene. Ae la -otterdam $%n" la delta Aun"rii a fost construit $rinci$al" cale acvatic" din Euro$a, cu lun!imea de #(NN Cm. Canalul Main 0 Aun"re are o lun!ime de 1:1 Cm, l"ime 0 (( m i ad%ncime 0 ',2( m. .ici sunt construite 16 aclu&e cu o lun!ime de 1LN m i l"ime de 12 m. Ca$acitatea de

(L

%nc"rcare a navelor $oate aBun!e la 1;NN tone. Aar navi!aia $e tot traseul de la -otterdam $%n" la 7ulina %n delta Aun"rii este neefectiv". ,rans$ortul m"rfurilor din $orturile Aun"rii 9nferioare $%n" la -otterdam este mai efectiv $e cale maritim" (se reduce vremea i c3eltuielile la o unitate de %nc"rc"tur"). -om<nia $rin acest canal s@a inte!rat !eoeconomic cu euro$a Occidental". :. Ma!istrala +anamerican" 0 re$re&int" cel mai lar! coridor de trans$ort de $e !lob, cu o lun!ime de 1(NNN Cm, iar %m$reun" cu oselele ,ranscanadian", ,ransamerican" i ,ransbra&ilian" aBun!e la $este #(NNN Cm lun!ime. +anameriacna face le!"tura %ntre KairbanCs (.lasCa) i +uerto Mont (C3ile), str"b"t%nd continentul de la Nord la 7ud. Ma!istrala +anamerican" re$re&int" o reea de drumuri autorutiere care lea!" "rile .mericii de nord, Centrale i de 7ud. Fotarele des$re construcia ma!istralei a fost ado$tat" %n 1L2# la a / Conferin" +anamerican", care a avut loc %n %n C3ile. Ma!istrala +anamerican" re$re&int" un e*em$lu concret de reali&are a $roiectului !eoeconomic %n conce$ia !eo$olitic" de $anamericani&are. ?n 1;LL, conform Aoctrinei Monro =.merica $entru americani>, din iniiativa 7). se crea&" )niunea +anamerican", reor!ani&at" %n 1L;' %n Or!ani&aia 7tatelor .mericane. 9storia construciei marilor comunicaii ne m"rturise te des$re ener!ia nesecat" a omenirii, ca$abil" s" %nfr%n!" obstacolele naturale, $olitice i economice %n calea s$re formarea s$aiului multidimensional al ,errei. Nu s@a $utu totul de reali&at. ?n sec. 88 au r"mas ireali&abile $roiectele de $relun!ire a c"ii ferate 5a!dad, $%n" %n 9ndiaD a ma!istralei transafricane, de la Cair $%n" la Ee&$taunD a ma!istralei transsa3ariene %n .frica de /est, Krance&" i multe altele. Aar locul ideilor nereali&abile este $reluat de unele $roiecte i mai ambiioase. 6 /.). Modific,ri geoeconomice -n de.voltarea sistemului trans$orturilor ,rans$ortul i c"ile de comunicaie ocu$" un loc central %n cadrul activit"iilor economice. Ele re$re&int" un adev"rat =sistem vascular> al economiei mondiale. Marile fluvii istorice, traseele oceanice, c"ile feroviare i auto@ma!istralele sistemul informaional mondial formea&" carcasul comunicaional al +lanetei i creea&" fundamentul dialo!ului %ntre civili&aiile umane. +rin intermediul acestora se reali&ea&" de$lasarea %n s$aiu a bunurilor sau a oamenilor %n sco$ul satisfacerii nevoilor materiale i s$irituale ale societ"ii omene ti. 7istemul de trans$ort comunicaional asi!ur" le!"tura %ntre materia $rim" 0 $roducie 0 consum, %ntre re edin" i locul de munc", %ntre !eneratorul de informaie i rece$torul acesteia etc. ,rans$orturile facilitea&" a$ro$ierea %ntre a e&"rile umane, "ri i continenteD scoate din i&olare "ri i &one situate la distane mari, atr"!%ndu@le %n circuitul economic mondial. ,rans$orturile, $rin volumul i structura lor, determin" %n mare m"sur" nivelul i ritmurile de de&voltare a economiei mondiale sau naionale. Ele determin" s$eciali&area funcional" a teritoriului i constituie ba&a material" a divi&iunii muncii (naional, re!ional, internaional). ,rans$orturile influenea&" esenial asu$ra form"rii $reului la m"rfuri (c3eltuielele de trans$ort). Ele asi!ur" un num"r mare de locuri de munc", %n medie (@1NQ din total (%n 7). 0 ( mil. an!aBai, Krana @ 'NNNNN). Ae&voltarea trans$orturilor i a$ariia de noi miBloace de trans$ort $erfecionate i s$eciali&ate au $ermis s$eciali&area i sc3imbul de activit"i, formarea $ieii interne i celei mondiale, de&voltarea comerului $e $lan intern i internaional etc. Ae&voltarea economic" a unei "ri i a economiei mondiale nu $oate fi conce$ut" f"r" trans$orturi. ,rans$orturile i comunicaiile constituieo ramur" foarte com$licat" i include urm"toarele subramuri: @ tradiionale 0 trans$ortul rutier, acvatic, feroviarD @ moderne 0 trans$ortul aerian, $rin conducte, electric, telecomunicaiile (telefonia, tele!rafia, teleco$ierea 0 fa*, 9nternetul etc.). +rinci$alii $arametri ai sistemului mondial al trans$orturilor sunt: lun!imea total" a reelei de trans$orturi, care ast"&i de$" e te #( milioane CmD densitatea medie a reelei de trans$ort (22 Cm41NNCm])D num"rul de lucr"tori care activea&" %n acest sector ($este 1NN milioane oameni)D traficul de m"rfuri ($este 1NN miliarde t4an) i traficul de $asa!eri (circa 1 trilion oameni4an), fiind indicele cel mai =$roductiv> etc. +,I a introdus modific"ri substaniale %ntrans$orturi. Kiecare cate!orie de trans$ort a cunoscut $e $arcursul secolului 88 o evoluie deosebit", ca$abil" %n $re&ent s" asi!ure un volum f"r" $recedent al traficului de m"rfuri i $asa!eri, a le!"turii cu cele mai diferite &one ale !lobului. +entru aceasta au fost %ntre$rinse am$le lucr"ri %n cel $uin # direcii $rioritare: moderni&area, %mbun"t"irea continu" a miBloacelor de trans$ort ca volum ca$acitate, vite&", eficien" i or!ani&area ri!uroas" a flu*urilor de trans$ort tot mai mari i mai frecvente. ,otodat" sau $rodus modific"ri im$ortante calitative ale reelei de trans$orturi. . crescut lun!imea c"ilor ferate electrificate i de mare vite&", a autostr"&ilor, a conductelor de diametru m"rit (1NN 0 1(N cm.). a crescut volumul de m"rfuri trans$ortate %n ultimii 'N de ani de : ori, iar c"tre 2N1N va s$ori %nc" de 1,2 0 1,# ori.

6N

?n traficul mondial de m"rfuri se evidenia&" trans$orturile maritime, $onderea c"rora a crescut de la (2Q la circa 62Q. .ceea i situaie se %nre&istrea&" i cu $onderea trans$orturilor cu autoturisme $ersonale %n traficul de $asa!eri 0 de la (:Q la 6NQ. 7e $roduc modific"ri im$ortante %n structura %nc"rc"turilor %ntre diferite ti$uri de trans$orturi. .stfel, %n traficul de m"rfuri ra$ortul %ntre trans$ortul feroviar i $rinci$alul lui concurent, trans$ortul auto, s@a modificat de la ':1 $%n" la 1,2:1, %n viitorul a$ro$iat $onderea lor se va e!ala. +onderea conductelor a crescut de la ',2Q $%n" la 12,;Q. ?n traficul de c"l"tori trans$orturile aeriene sau a$ro$iat ca $ondere de trans$orturile feroviare, res$ectiv 1NQ i 1N,2Q. %rans$orturile feroviare concurate $uternic de cele rutiere, aeriene i navale i@au meninut im$ortana dob%ndi datorit" avantaBelor deosebite $e care le au: ca$acitate mare de trans$ort, frecven" sau re!ularitate, si!uran" %n e*$loatare, vite&" s$orit", de la :N @;N Cm43 la %nce$utul secolului 88 la 2NN 0 2(N i c3iar la #NNCm43 %n $re&ent, cost redus. 2un!imea c"ilor ferate a crescut de la circa 1 mln. Cm la %nce$utul secolului 88 la 1,6 mln. Cm %n $re&ent. ?n ultimele decenii sa e*tins reeaua de c"i ferate %n "rile din Euro$a Central" i de Est, din .frica, .sia, .merica 2atin" i .ustralia. .u fost construite noi c"i ferate %n &one i&olate !reu accesibile. 7au moderni&at unele trasee care au fost dublate i electrificate, sa moderni&at i materialul rulant (de la locomotivele cu ardere intern" la locomotivele Aiesel i electrice), sau construit noi linii s$eciale $entru trenurile de mare vite&", du$" noi conce$te te3nolo!ice (monorai, $ern" de aer etc.). ,otodat" a fost introdus" comanda i semnali&area automat" a circulaiei, ceea ce $ermite o s$orire considerabil" a traficului i cre terea si!uranei %n trans$ort. Evoluia trans$orturilor feroviare a !enerat i a$ariia unei cate!orii s$eciale de trans$orturi 0 a trans$orturilor cu ferrS@boat@ul i a metroului (1;6# @ 2ondra). ,rans$ortul cu ferrS@boat@ul asi!ur" continuitatea $este un mediu acvatic a reelelor feroviare. KerrS@boat@urile sunt nave s$eciale care staionea&" va!oane de cale ferat", fiind trans$ortate de $e un mal $e altul. Au$" im$ortan" $utem meniona urm"toarele ma!istrale feroviare: @ ,ransibirianul 0 L':6 Cm L &ile, $e a$" 1: &ile. (Moscova 0 Omsc 0 9rcutsc @ /ladivostoc) (1;LN @ 1LNN), ca$acitatea de trans$ortare $este 1,( tr. tone. @ 7ofia 0 5ucure ti 0 C3i in"u 0 MoscovaD @ NeH ZorC 0 Cica!o 0 7an KranciscoD @ ,ranscanadianul (7SdneS @ /ancover)D @ ,ransaustralianul (+ert3 @ 7SdneS) J@ E etc. ?n de&voltarea trans$orturilor feroviare un rol im$ortant %l au tunelele: @ 7eiCan (Oa$onia) 0 Fons3ii 0 FoCCaido 0 (#,; Cm (1L;;) @ Funtin!ton 2aCe (7)., munii 7t%nco i) 0 ##,N Cm @ 7im$lon (Elveia @ 9talia) 0 1L,; Cm (1LN() @ .$$eninul (Krana @ 9talia) 0 1;,( Cm (1L#1) ?n domeniul c,ilor rutiere s@a construit o reea mondial" de osele (2' mil.Cm), s@a moderni&at o mare $arte a drumurilor, s@au construit autostr"&i cu 6@; ben&i i reeaua acestora continu" s" creasc", mai ales %n 7). i %n "rile vest@euro$ene continentale, autostr"&i, drumuri de altitudine, a crescut vite&a automobilului de la 1( 0 2( Cm43 la 2(N 0 #NN Cm43, etc. Cele mai im$ortante maBistrale rutiere sunt: @ autostrada $acific" 0 +anamerican" (KairbanCs 0 +uerto Montt) 0 %nce$ut" %n 1L'2 0 1(NNNCm, iar %m$reun" cu transonul canadian i ama&onian 0 #( mii Cm @ NeH ZorC 0 2os .n!eles @ Ma!istralele euro$ene: E.#N (-otterdam @ Moscova)D E.#( (.msterdam @ -oma)D E.6N (5rest @ Constana)etc. @ Ma!istrala 9stambul 0 ,e3eran 0 Ael3i 0 CalcutaD @ .utostrada ,omei (Oa$onia) 0 ,oCSo 0 OsaCa 0 Eobe etc. 7e e*tinde construcia autobanelor %n Euro$a. Ele sunt 0 automa!istrale care au dre$t sco$ le!"tura ra$id" dintre cele mai im$ortante centre economice ale "rilor vest euro$ene. +rimele autobane au fost construite %n nordul 9taliei (1L2N) i %n Germania (1L21, dintre 5a&el i KranCfurt). %rans$orturile maritime s@au aflat %ntr@o continu" revoluie te3nic" i te3nolo!ic", evolu%nd de la navele cu $%n&e la navele cu aburi i a$oi la cele cu motoare Aisel. .st"&i se construiesc nave maritime cu ca$acit"i foarte mari 0 de $este (NN mii tone dedHei!3t (tdH). ,otodat" a crescut vite&a navelor de la ; noduri (1 nod ~ 1;(2 m4or") la 22 0 #( de noduri, confortabilitatea, deseori i securitatea. .u fost introduse cursele c3arter, cu reduceri considerabile a $reului biletelor, ceea ce a condiionat de&voltarea turismului internaional.

61

?n ultimul deceniu al secolului 88 s@a e*tins trans$ortul de m"rfuri containeri&at, care asi!ur" o$erativitate %n $rocesul de %nc"rcare 0 desc"rcare 0 trasbordare a m"rfurilor, o corelare a diferitelor ti$uri de trans$ort, o sc"dere a c3eltuielelor de trans$ort i o cre tere a eficienei. Klota de nave trans$ortatoare de containere (+rima dat" a$are %n 1L6;, $e traseele Oceanului .tlantic) num"r" $este 111N nave cu o ca$acitate sumar" de # mil. unit"i, iar $arcul de containere a de$" it 6 mil. de buc"i. Circa 2NN de $orturi maritime reali&ea&" o$eraiuni com$le*e de %nc"rcare 4 desc"rcare a containerelor, sum%nd un trafic anual de circa :N mil. de unit"i sau circa 'NQ din %nc"rc"turile totale. 7ub acest as$ect se evidenia&" urm"toarele $orturi: -otterdam, 7in!a$ore, Eaos3in!, NeH ZorC, Eobe i Fambur!. )n loc deosebit %n s$aiul !eoeconomic %l dein nodurile de comunicaie, cum sunt canalele, str%mtorile sau tunelele subacvatice. Ele dau $osibilitatea de@a controla diferite &one ale lumii din $unct de vedere !eoeconomic, militar sau !eo$olitic. %rans$orturile aeriene au %ncetat s" mai fie un miBloc de trans$ort lu*os i ne$rofitabil, fiind $referat $entru ra$iditatea trans$orturilor, $entru confortul i si!urana &borurilor la mare distan". Modific"ri deosebite s@au $rodus %n a doua Bum"tate a secolului 88 c%nd a$ar avioanele su$ersonice (2NNN Cm43), cu mare autonomie de &bor. ,ot %n aceast" $erioad" a crescut mult num"rul de linie aeriene (lun!imea total" a linilor aeriene este de circa ' mld. Cm), care lea!" cele mai %nde$"rtate metro$ole, re!iuni de atracie turistic", $orturi etc.D a crescut num"rul com$aniilor aeriene (%n $re&ent e*ist" %n lume circa LNN de com$anii aeriene, din care (NN 0 cele mai mari efectuia&" trans$orturi internaionale)D a crescut num"rul de aero$orturi (circa #N mii, din care $este 'NN deservesc linii aeriene internaionale, cele mai mari aero$orturi: C3ica!o, NeH ZorC, 2os .n!eles, Aallas, +aris, Miami, Jas3in!on, 5oston, Fonolulu, KranCfurt am Main etc.)D s@a $erfecionat a$aratura de navi!are i a sistemelor radar de urm"rire i control etc., ceea ce a f"cut din trans$orturile aeriene un $uternic concurent $entru celelalte ti$uri de trans$ort. ,rans$orturile aeriene dein %n $re&ent ;NQ din traficul internaional de c"l"tori. Circa LNQ din traficul aerian de m"rfuri revine "rilor de&voltate. Comunicaiile aeros$aiale constituie un domeniu a$arte a trans$orturilor, un domeniu %n care se remarc" 7). (cu centrul Fouston) i -usia (5aiConur). +e l%n!" aceste dou" state se %nscriu i Krana, Marea 5ritanie, C3ina, Oa$onia, 5ra&ilia, 9ndia .a. Ele au un rol im$ortant $entru cercetarea resurselor terestre i marine i a comunicaiilor cu aButorul sateliilor, $ro!rame ce solicit" mari investiii i o te3nolo!ie $e care %n $re&ent %l dein un num"r redus de "ri. %elecomunica2iile i comunica2iile s$a2iale ca re&ultat al +,I au %nre!istrat cele mai s$ectaculoase modific"ri structurale i s$aiale. +e l%n!" tele!rafie (1:L', Krana), telefonie ($rimul a$arat telefonic a a$"rut %n 1;:6, 7).), $o ta, a$ar noi ti$uri de reele de telecomunicaii: @ reeaua de teledistribuire 0 difu&area de ima!ini $rin cablu sau fibre o$tice 0 reele comunitate tot mai difu&e (antene $arabolice), teleeducaie, teletransmisieD @ telematica i teleinformatica, transmiterea de informaii $e cale electronic" (9nternet, Minitel, telefonie mobil", video@telefonie etc.)D @ teleco$ierea (fa*). . crescut ca$acitatea i vite&a de transmisie, au devenit frecvente com$uteri&area i comunicaiile $rin satelii i fibre o$tice. Omenirea a %nce$ut secolul 889@lea cu 1 mld de $osturi de televi&iune, circe 1 mld. de telefoane i 2 mld $osturi de radio. ,elecomunicaiile au %nce$ut s" Boace $e $iaa mondial" un rol din ce %n ce mai mare (6NN mld. de dolari anual sau a$roa$e Bum"tate din +95@ul Kranei). 7@au e*tins aria !eo!rafic" firmele, mai ales cele de 9,, %n Euro$a Central" i de Est, %n .sia i .merica 2atin". )n salt s$ectaculos a %nre!istrat .sia 0 +acific, a c"rei cifr" de afaceri a de$" it@o $e cea a Euro$ei (22Q din total) i este $e cale s" o %ntreac" i $e cea a .mericii de Nord (cu 2:Q din total). 9nternetul este considerat cea mai s$ectaculoas" form" a telematicii. -acordarea i accesul la 9nternet a im$licat $este 1(N mil. o$eratori (2NNN). .$roa$e Bum"tate din ei sunt %n 7)., 2(Q %n Euro$a, 2NQ %n .sia 0 +acific. +rintre cei mai mari o$eratori (cu $este 1N mil. de vi&itatori $e lun") se num"r" .merican On 2ine (.O2), Za3oo, Microsoft, AisneS, Com$ab .a. ?n $re&ent 9nternetul este utili&at de $este 6NN mil. $ersoane (2NN2). )n rol im$ortant %n telecomunicaiile mondiale revine telefoniei, care a evaluat ra$id %n domeniul $erformanelor, mai ales %n ultimul deceniu. ?n 2NN2 erau instalate $e ,erra $este 1 mld. de linii $rinci$ale, i v%ndute $este (NN mil. a$arate telefonice mobile. Cele mai mari com$anii %n domeniu sunt NoCia (Kinlanda), care %n 2NNN deinea o treime din v%n&"rile mondiale, Motorola (21Q), i Ericsson (16Q). Noi ti$uri de telecomunicaii sunt $e cale de a se na te, astfel ca$abile s" fie conectate %n orice moment, oriunde, a$arin%nd deBa la ceea ce unii filosofi numesc =s$aiul virtual mondial>, o =totalitate mondial" instantanee>.

62

%endin2e de de.voltare a trans$ortului . )n trans$ort eficient re$re&int" un as$ect al calit"ii vieii, ma*imi&area re&ultatelor activit"ii conduc%nd la numeroase i $ermanente tendine i evoluii. )na din $rinci$alele tendine actuale ale evoluiei trans$orturilor o re$re&int" trans$orturile multemodale (trafic combinat). ,rans$ortul multimondial, du$" cum afirm" muli cercet"tori, este trans$ortul viitorului. ,rans$ortul multimodal este un trans$ort =din $oart" %n $oart"> cu $artici$area a dou" sau a mai multor ti$uri de trans$ort, utili&%nd o unitate s$eciali&at" de trans$ort i un document unic de trans$ort, cu meniunea c" toate res$onsabilit"ile de ordin economic, vamal, de asi!urare sunt $reluate de c"tre un sin!ur a!ent de trans$ort multimodal. %rans$ortul com1inat re$re&int" o variant" sim$lificat" a trans$ortului multimodal i $racticat" anterior acestuia, este un trans$ort =din $oart" %n $oart">, cu $artici$area a dou" sau mai multor ti$uri de trans$ort, care utili&ea&" unit"i s$eciali&ate de trans$ort, %ns" nu reali&ea&" cerinele trans$ortului multimodal %n ceea ce $rive te res$onsabilitatea $reluat" de un sin!ur a!ent i folosirea documentului unic de trans$ort $e %ntre! lanul de trans$ort. 7istemele de trans$ort multimodal, res$ectiv, combinat, au avantaBe %n $rimul r%nd $entru beneficiarii de trans$ort, dar i $entru trans$ortatori i economia naional" (reducerea $olu"rii mediului, a consumului de ener!ie i com$ustibil). ,rans$ortul multimodal este or!ani&at ca un sistem com$let at%t la nivel naional, c%t i la nivel internaional, cu sco$ul de a reali&a trans$orturi si!ure i mai ra$ide de c%t alte ti$uri de trans$ort. ?n ultimii ani se %nre!istrea&" o tendin" de de&voltare a trans$ortului feroviar de c"l"tori i de m"rfuri %n maBoritatea "rilor, datorit" +,I. ?n $lanul inovaiei te3nice, lideri sunt: Euro$a, Oa$onia i .merica de Nord. ?n condiiile cre terii concurenei celorlalte miBloace de trans$ort, a re&ultat tendina de cre tere a vite&ei %n trans$orturile feroviare %n "rile industriali&ate i de de&voltare a reelelor suburbane i a num"rului trenurilor de marf" %n "rile %n de&voltare. ,endinele ascendente se observ" la $roducia miBloacelor de trans$ort. Numai %n anul 2NN', $roducia de autove3icule a %nre!istrat cre teri substaniale 0 $este (N mil. buc"i. )n loc im$ortant o are i tendina c"l"toriilor individuale vis@a@vis de cre terea num"rului de automobile (%n 7). la 1NNN locuitori revin 6NN automobile, %n Euro$a Occidental" 0 'NN @(NN, %n "rile aflate %n tran&iie 0 sub 1NN). O alt" tendin" %n trans$orturi o constituie reducerea consumului de ener!ie i com$ustibili, care se re!"se te %n cel $uin, %n trei direcii: @ te3nolo!ic" 0 $e calea moderni&"rii motoarelor, $rin reducerea masei tari i a miBloacelor de trans$ortD @ structural" 0 $rin intermediul modific"rii structurii traficului, $e ti$uri de trans$ort, %n direcia cre terii rolului celor mai eficiente ti$uri din $unctul de vedere al consumului ener!etic 0 maritim i $rin conducteD @ de e*$loatare @ $rin s$orirea masei de %nc"rc"turi i a ca$acit"ilor de trans$ort sau reducerea curselor %n !ol i staion"rilor. ,endinele de reducere a costurilor de trans$ort $rin s$orirea ca$acit"ii de trans$ortare a miBloacelor de trans$ort, mai ales maritim. 6 /.*. Sistemele de comunica2ii ale viitorului 7secolul II#8 ?n $re&ent e*ist" numeroase $roiecte ce $rev"d crearea coridoarelor de trans$ort transcontinentale %ntre $olii mondiali de de&voltare economic" i te3nolo!ic" %n Euro$a Occidental", .sia 0 +acific i .merica de Nord. +rinci$alele direcii de constituire a sistemului comunicaional al viitorului $rev"d: 1. Or!ani&area coridoarelor (sau sistemelor) multimodale de trans$ort, care cu$rinde trans$orturile feroviare, auto, maritim, $rin conducte, c%t i telecomunicaiile. 2a intersecia $rinci$alelor coridoare multimodale se formea&" noduri comunicaionale, care %n condiiile re!imului $referenial asi!ur" calitatea deservirii i multi$le servicii. Ca re&ultat are loc trecerea ra$id" a m"rfurilor, ca$italului industrial i financiar, intensificarea sc3imburilor culturale i informaionale. Cre te rolul colabor"rii internaionale, se intensific" eforturile comune $entru %nl"turarea barierelor vamale i tarifere etc. 9m$ortan" maBor" economic", militar", $olitic", social" i cultural" ca$"t" comunicaiile informaionale. 9ndustria miBloacelor de comunicaie a devenit cea mai dinamic" ramur" a economiei "rilor de&voltate. )nul din resursele strate!ice ale societ"ii devin telecomunicaiile, care au ca obiect trans$ortul instantaneu al informaiei.

6#

?n secolul 889 se va $roduce o =revoluie> mondial" %n s$aiul aerian, o $arte a c"ruia o $erioad" %ndelun!at" a fost %nc3is de asu$ra Oceanului .rctic, +olului de Nord i m"rilor din Orientul E*trem, %n &ona de res$onsabilitate rus" %nc3is. Au$" desc3iderea acestui s$aiu c"tre miBlocul secolului al 889@lea :(Q din traficul aerian mondial se va efectua $rin .rctica. ?n secolul 889 se va uni sistemele de trans$ort ale Eurasiei i .mericii, form%nd un sis&tem mondial transcontinental. 2. Crearea sistemului comunicaional euroasiatic. )n mare eveniment al secolului 889 a devenit formarea unui mare sistem comunicaional a continentului euroasiatic, format de Marele Arum al M"t"sii, de ma!istralele .siei 0 .mericii de Nord i .rcticii. +rinci$alele $roiecte sunt: a)Ma!istrala auto@feroviar" .sia 0 .merica de Nord: 7in!a$ore 0 5an!CoC 0 5ei!in! 0 9acutsC 0 tunelul sub str%mtoarea 5erin! 0 /anCuver 0 7an@Krancisco. /a fi unul din cele mai mari $roiecte ale acestui secol i va costa (N miliarde de dolari americani, com$arabil cu $roiectul cre"rii unei nave cosmice. ?n urma construciei acestei ma!istrale se va reduce c3eltuielele de trans$ortD se va mic ora distana: va cre te vite&a, ca$acitatea i si!uranaD va fi valorificarea marilor teritoriiD Euro$a va avea le!"tur" direct" cu .merica etc.D b) Construcia c"ii ferate .rctice (+olar" @ 7ibirean"), va $ermite atra!erea %n circuitul economic a resurselor naturale din aceast" re!iune i va reduce distana dintre Euro$a i .mericaD c) Ma!istrala transcontinental" Euro$a 0 -usia 0 .sia 0 .merica (E-..), $revede unirea reelei de drumuri Eroasiatice cu ma!istrala +anamericana, care % i are %nce$utul %n .lasCa $rintr@un coridor internaional ra$id. +roiectul $revede construcia autobanului Fambur! 0 5erlin 0 /ar ovia 0 MinsC 0 Moscova 0 Ecaterinbur! 0 Novosibirsc 0 Erasnoiarsc 0 9rcutsc i mai de$arte s$re Ciucotca, i $rin tunelul de sub str%mtoarea 5erin! s$re .lasCa. -amificarea de la Ecaterinbur!, /aruni, -usia cu Ea&a3stan i 9ndia, iar de la 9rCutsc 0 $rin Mon!olia i C3ina 0 cu /ladivostoc i Coreea. ?ns" $roiectul a fost abstructuri&at de la !eo$olitica real". +uin $robabil ca 7). s" ado$te crearea coridorului comunicaional, care ar %nt"ri blocurile !eo$olitice continentale Euro$a Occidental" 0 -usia 0 C3ina i -usia 0 9ndia. d) Construcia tunelelor sub str%mtoarea ,atar" (unirea 7a3alinului cu continentul, %nce$ut" %n 1L(1 0 1L(#, dar conservat") i sub str%mtoarea 2a$eru& (FoCaido 0 7a3alin, 2 0 11,: Cm), va uni Oa$onia cu Euro$a i alte $roiecte. #. . doua formare Coridoarele de trans$ort Euro$ene. +rimele $roiecte au fost elaborate la sf%r itul anilor #N ai secolului 88 de c"tre economi tii !ermani, care $resu$uneau construcia autobanelor ( oselelor): Fambur! 0 5erlin 0 Odessa 0 CrimeiaD 7anCt@ +eterbur! 0 Eiev 0 Odessa i ma!istrala feroviar" 0 Mn3en 0 /inia 0 -ostov, $roiecte ce n@au fost reali&ate. Cursul strate!i! al )niunii Euro$ene este de&voltarea comunicaiilor transeuro$ene. Au$" c"derea =cortinei de fier> destul de actuale au devenit $roblemele de inte!raie a reelelor de trans$ort euro$ene, condiionate de desc3iderea $ers$ectivelor $entru comer i economie, %mbun"t"irea comunicaiilor %ntre Estul i /estul Euro$ei. ?n 1LL' cea de a Aoua Conferin" +aneuro$ean" $e ,rans$ort, care a avut loc $e insula Creta, a determinat nou" coridoare comunicaionale $rioritare, in%nd cont de direciile strate!ice de circulaie a m"rfurilor i $asa!erilor. -eali&area acestui $roiect se $revede c"tre anul 2N1N i va costa (N mld eCiu. +rinci$alele coridoare de trans$ort sunt: 1. FelsinCi 0 ,alin 0 -i!a 0Ealinin!rad 0 GdansC 4Eaunas 0 /ar ovia i mai de$arte s$re 5erlin, cu o lun!ime de 1NNN Cm. .re dre$t sco$ inte!rarea "rilor baltice (Estonia, 2ituania, 2etonia) i +oloniei %n sco$ul !eoeconomic i socio@cultural al Euro$eiOccidentale. 7e $revede reali&area acestui $roiect c"tre 2NN( $rin construcia coridoarelor feroviare i auto. )na din direcia traseului va trece $e teritoriul enclavei ruse 0 Ealinin!rad (fosta +rusie de Est). ?ntre FelsinCi i ,allin se $revede l"r!irea le!"turilor cu aButorul $aromului, iar %n viitorul %nde$"rtat $osibil construcia tunelului $e sub Golful Kinic. 2. 5erlin 0 /ar ovia 0 MinsC 0 Moscova (calea ferat" i automa!istral"), cu o lun!ime de 1;#N Cm va fi $rinci$ala a*" de comunicaie dintre Est i /est, care va uni Germania cu -usia. Ii %n ,recut aceast" direcie avea o im$ortan" strate!ic". .cest coridor de trans$ort este c3emat s" accelere&e i s" ieftineasc" de$lasarea $asa!erilor i m"rfurilor, s" stimule&e de&voltarea comerului %ntre /est i Est. #. 5erlin 4 Aresden 0 JrosloH 0 EatoHice 4 Cracovia 0 2vov 0 Eiev (cale ferat" i automa!istral") cu lun!imea de 16'N Cm va uni )craina de /est cu Germania. '. Aresden 4 Nrnber! 0 +ra!a 0 /iena 4 5ratislava 0 GSr 0 5uda$esta 0 .rad 0 Constana 4 Craiova 0 7ofia 0 7alonic 4 +lovdiv 0 9stanbul cu o lun!ime de #2;( Cm, are

6'

menirea de a inte!ra "rile euro$ei Centrale i de 7ud 0 Est: Ce3ia, 7lovacia, )n!aria, -om<nia i 5ul!aria %ntr@o reea unic" euro$ean" de comunicaie i de a oferi Euro$ei de /est e irea la Marea Nea!r". (. ,riest 0 lBubliana 0 5uda$esta 0 5ratislava 0 2vov (cale ferat" i automa!istral") cu o lun!ime de 1(L( Cm, va restabili le!"turile istorice ale fostului 9m$eriu .ustro 0 )n!ar i $osibilitatea de a avea e ire la $ortul liber ,riest 0 7loveniai, 7lovaciei, )n!ariei i )crainei de /est. +e acest coridor de trans$ort se $revede construcia c"ii ferate %ntre 2Bubliana i 5uda$esta. 6. GdansC 0 EatoHice 0 Zilina ofer" 7lovaciei e irea la Marea 5altic" i %nt"re te a*a comunicaional" a +oloniei (Nord @ 7ud). :. Aurres 0 ,irana 0 7Co$Be 0 7ofia 0 +lovdiv 0 5ur!as 0 /arna (automaBistrala i cale ferat") cu o lun!ime de LN( Cm, une te $orturile M"rii .driatice i M"rii Ne!re %n 5alcani i d" $osibilitate Macedoniei de a avea e ire la ele. ;. .l o$telea corido de trans$ort (fluviul Aun"rea) cu o lun!ime de a$ro*imativ 16NN Cm une te toate "rile dun"rene i viitorul lui de$inde de situaia !eo$olitic" din 5alcani. ?n re&ultatul conflictelor militare %n fosta 9u!oslavie navi!aiei dun"rene i@a fost $ricinuit o mare $ierdere. L. FelsinCi 0 7anCt@+etersbur! 0 Moscova 4 +sCov 0 Eiev 0 C3i in"u 0 5ucure ti 0 Amitrov!rad 0 .le*androu$olis (automa!istal" i cale ferat") este cel mai lun! coridor de trans$ort (circa #'NN Cm), %nc3ide reeaua comunicaional" a Euro$ei %n est. +e l%n!" direciile $rinci$ale ale acestui traseu se $revede formarea coridorului de trans$ort %ntre Marea 5altic" i Marea Nea!r" de la Elai$eda i Ealinin!rad $rin /ilnius, MinsC i Eiev $%n" la Odessa. +rinci$alul obstacol al acestui coridor de trans$ort este sc"derea ca$acit"ii de trafic la $unctele vamale, fe$t se e*$lic" $rin diferenele %n infrastructur", re!ulamantul vamal i documentaie, sistema de le!"turi i $re!"tirea cadrelor. 7arcina imediat" este construcia drumurilor inelare de ocolire %n Burul 7anCt@+eterbur! i /%bor! i desc3iderea ma!istralei ferate de mare vite&" %ntre FelsinCi, 7anCt@+eterbur! i Moscova. 2a a ,reia Conferin" +aneuro$ean" $e ,rans$ort (FelsinCi, 1LL:) i la alte %ntruniri internaionale au fost introduse sc3imb"ri su$limentare la cele nou" coridoare de trans$ort $ro$use %n 1LL'. 9nsuccesul reformelor economice, %n $rimul r%nd, %n "rile Euro$ei de Est i 7ud 0 Est, cri&a balcanic" au introdus rectific"ri eseniale %n intenia form"rii coridoarelor de trans$ort. ?n $rimul sfert al secolului 889@lea va fi real inte!rarea "rilor baltice, +oloniei, Ce3iei, )n!ariei, 7lovaciei, 7loveniei i, $robabil, Croaiei %n reeaua comunicaional" euro$ean". ?n secolul 889 Euro$a Ocidental" va avea acces direct %n .frica, $rin construcia tunelului $e sub str%mtoarea Gibraltar (se $revede darea lui %n e*$loatare %n 2N1N). .ceasta va $ermite de a %nce$e formarea coridorului multimodal %n Burul M"rii Mediterane, c%t i a ma!istralei trasafricane de la .le*andria la EeS$taun. .stfel, %n viitor va fi $osibil" c"l"toria %n Burul lumii $e cale ferat" din .frica de 7ud $rin Eurasia %n .merica 2atin". '. Kormarea Marelui $od ener!etic, care $revede le!"tura %ntr@o sistem" ener!etic" unic" a $rinci$alelor raioane de e*tracie a combustibililor cu raioanele de consum a acestora. Aireciile !enerale ale comunicaiilor ener!etice au devenit un factor im$ortant %n !eo$olitica contem$oran". +e continentul euroasiatic au loc r"&boaie !eoeconomice 0 lu$ta $entru controlul =$odurilor ener!etice>, astfel s$us a conductelor $etroliere i !a&iefiere. 2a contact de milenii $rinci$alele direcii a ma!istralelor de conducte vor fi determinate de !eo!rafia e*traciei $etrolului i a !a&elor naturale. Circa LNQ din re&ervele mondiale de $etrol sunt concentrate %n Eurasia i anume: .rabia 7audit" (2#Q din total), -usia (2NQ), 9ran, 9raC i EuHait (cu c%te 12@1#Q). ?n ener!etica mondial" viitorul a$arine !a&ului natural, se evidenia&" $rintr@o mare eficacitate economic". -olul !a&ului natural va cre te datorit" fa$tului c" este cel mai ecolo!ic $rintre combustibili. Conform $ro!no&elor $onderea !a&ului natural %n structura consumului ener!iei $rimare %n Euro$a va cre te %n $rimul sfert al secolului 8*i@lea de la 2NQ la #NQ. /a s$ori consumul !a&ului natural la centralele electrice, %n industrie i %n !os$od"ria comunal". ?n le!"tur" cu de&voltarea economic" ra$id" a re!iunii .sia 0 +acific, unde locuiesc a$ro*imativ 'NQ din $o$ulaia ,errei, aici de asemenea va cre te cererea la !a&ul natural. 2a %nce$utul secolului 889 re!iunea .sia 0 +acific al"turi de Euro$a Occidental" va deveni un mare consumator de !a&e naturale. -a$ortul raioanelor de e*tracie i consum a materiei $rime ener!etice %n Eurasia determin" !eo!rafia trans$ort"rii !e&ului in%nd cont de fectorul !eo$olitic i $artici$area internaional" %n $roiecte

6(

investiionale. -olul !eostrate!ic %n asi!urarea consumului cu !a&e a Eurasiei va a$arine -usiei, c"ruia %i revine a$ro*imativ 'NQ din re&ervele mondiale de !a&e naturale. 7ocietatea =Ga*$rom> este lider %n e*tracia mondial" de !a&e naturale. 7e observ" tendinele ferme de de$lasare a $rinci$alelor raioane de e*$loatare a !a&ului rusesc %n &ona .rctic". Cele mai mari &"c"minte de !a&e naturale se !"sesc $e $eninsula 9amal 0 re&ervele certe contribuie $este 1N trilioane m, ceea ce va aco$eri consumul intern al -usiei i al "rilor euro$ene %nc" multe decenii %nainte. Mari &"c"minte de !a&e sunt concentrate %n elful M"rii 5aren ($este # tr. m). Cel mai mare e*$ortator de !a&e naturale i %n 889 va r"m%ne a fi -usia, care e*$ort" combustibilul albastru %n 1L state euro$ene (anual e*$ort" 12( 0 126 miliarde m). Cei mai mari im$ortatori sunt Germania, italia i Krana. 2a 3otar de secole, %n strate!ia !eoeconomic" a -usiei se evidenia&" trei direcii de de&voltare a Ga&$romului: @ %n /est, destinat" statelor euro$ene. -usia %n acest ca& urm"re te sco$ul de a ocu$a $o&iia c3eie %n Euro$a Occidental" i de Est, i de a nu $ermite $"trunderea !a&ului din Norve!ia i Marea 5ritanie %n aceste re!iuni -usia %m$reun" cu societatea -ur!a& 0 Germania au elaborat $roiectul 9amal 0 Euro$a, conform c"ruia %n Germania va fi creat nodul comunicaional de distribuire a !a&ului %n direcia de vest, s$re .msterdam i +arisD @ %n sud, cu destinaia: )craina, -e$ublica Moldova, -om<nia, 5ul!aria, Grecia i ,urcia. 7e reali&ea&" $roiectul construciei !a&oductului $e fundul M"rii Ne!re %ntre Novorosiisc i 7amsun (,urcia), i mai de$arte s$re .le*andro$olis (Grecia). @ %n Est, cu destinaia s$re Oa$onia, Coreea de 7ud, C3ina, ,aiHani, ,3ailanda i alte state asiatice. 7e $revede construcia ma!istralei !a&eifere ,ransiberiane: raioanele de nord ale re!iunii ,iumeni 0 ErasnoiarC 0 9rcutsC 0 )lan@)d" 0 Cita 0 C3ina 0 Coreea de 7ud. .cest $roiect va asi!ura cu !a& i re!iunile estice ale -usiei. +roiectul =,en!3i&> (a$reciat la 2N miliarde dolari) ine de valorificarea 3idrocarburelor din Marea Cas$ic" recent desco$erite, i construcia conductei !a&o@$etroliere: .sia Central" 0 5alcani, de la Guriev s$re Cauca& i mai de$arte s$re Marea .driatic". +entru reali&area acestui $roiect com$ania american" =73evron> a introdus deBa $este 1 miliard de dolari. Este isc"lit =contractul secolului> cu .&erbaidBan %n sum" de ; miliarde dolari. ?n consoriul internaional nou creat deBa ( societ"i americane dein ''Q din aciuni. 7e remarc" c%teva variante de trans$ortare a $etrolului cas$ic, inclusiv rus" i !ru&in" c"tre $orturile M"rii Ne!re, turc" 0 $orturile M"rii Mediterane, iranian" 0 c"tre !olful +ersic i estic" 0 c"tre +aCistan i "rile .siei +acifice. Min%nd cont de fa$tul c" %n toate aceste variante ma!istralele $etroliere vor traversa teritoriile cu focare re!ionale de conflict (Cauca&ul de Nord, Earaba3ul de Munte i Eurdistan), $rioritate %n viitor vor avea acele trasee care vor fi controlate de c"tre 7). i alii s"i cu N.,O. Este deBa cunoscut" i a$robat" varianta construciei maBistralei $etroliere: 5acu (.BerbaidBan) 0 ,ibilisi (Geor!ia) 0 ABei3an (,urcia), cu o lun!ime de 1:6; (valoarea construciei 0 # mld. dolari). .ceast" conduct" nu va str"bate teritoriul -usiei. Odat" cu construcia acestei ma!istrale va cre te rolul !eoeconomic i !eo$olitic al ,urciei %n aceast" re!iune. Oa$onia i C3ina su$ralicitea&" s" obin" acces la &"c"mintele de $etrol i !a&e din 7iberia. Com$aniile ener!etice, di$lomaii Ba$one&i au f"cut oferte e*trava!ante -usiei, $ro$un%nd construcia unui oleoduc cu lun!imea de #6NN Cm din 7iberia i $%n" la Marea Oe$oniei. ,oCSo a oferit Moscovei ; mld )7A $entru construcia acestei ma!istrale $etrolier. Oa$onia s@a obli!at s" investeasc" : mld )7A %n de&voltarea e*$loat"rii &"c"mintelor din 7ibiria i s" done&e 2 mld )7A $entru $roiecte sociale. C3ina, %n cre terea economic" ra$id", a aBuns s" devin" a doua consumatoare mondial" de $etrol, du$" 7).. Concur%nd cu Oa$onia la $etrolul din 7iberia 5eiBin!ul $resea&" moscova s" renune la ofertele Ba$one&e i s" acce$te construcia conductei $etroliere cu o lun!ime de 1#NN Cm (mult mai scurt" dec%t cea ni$on"), care s" conecte&e centrele de e*tracie din 7iberia cu centrul $etrolier Abin! din C3ina. Cam a a $oate fi tabloul coridoarelor de trans$ort euroasiatice ale viitorului. 7ituaia !eoeconomic" %n Eurasia va fi, %n ansamblu, determinat" de $osibilit"ile de formare a carcasului comunicaional continental, inclusiv de controlul direciilor de trans$ortare a materiei $rime ener!etice. Coridoarele de trans$ort intermodale $ot deveni un factor im$ortant al $"cei euroasiatice. Su1iecte $entru conversa2ie( 1. Caracteri&ai =Arumul vec3i al m"t"sii>. 2. .nali&ai ma!istralele !eostrate&ice ale +anamericana). ,errei (Canalul 7ue& +anama, ,ransibirianul,

66

#. .nali&ai trans$ortul multimodal. '. .nali&ai trans$ortul $rin containere. (. 9nfluena $oliticii comerciale asu$ra de&volt"rii comerului re!ional.

%ema >. 0ro1lemele geodemografice ale societ,2ii contem$orane :. &.Evolu2ia i re$arti2ia teritoriala a $o$ula2iei %errei +e $arcursul de&volt"rii societ"ii umane, mai ale %n secolul al 88@lea, au a$"rut i s@au a!ravat o serie de $robleme cu caracter !lobal. 2a eta$a actual" una din $roblemele !lobale este $roblema demo!rafic". +otrivit clasific"rii mai multor s$eciali ti %n domeniu aceast" $roblem" ocu$", du$" im$ortana ei, locul trei $rintre cele &ece $robleme !lobale i $rimul loc $rintre cele sociale. 2u<nd %n consideraie im$ortana $roblemei demo!rafice %n evoluia societ"ii umane ea a devenit obiectul de studiu %n cadrul multor domenii tiinifice: !eo!rafice, economice, sociolo!ice, biolo!ice, filo&ofice etc.). 7ocietatea uman" are o istorie destul de %ndelun!at" i com$licat" de de&voltare. 7e consider" c" omul a a$"rut $e Glob a$ro*imativ cu 'NN mii ani %n urm". +roblematic i discutabil $<n" %n $re&ent r"m<ne a fi locul (arealul !eo!rafic) unde a a$"rut s$ecia uman". .ctual %n literatura !eo!rafic" %n e!al" m"sur" sunt tratate dou" teorii: monocentric" i $olicentric". Conform $rimei, care are cei mai muli ade$i, s$ecia uman" a a$"rut %n .frica, alte studii mai contem$orane susin ideea c" s$ecia uman" a a$"rut %n .sia Central" (,ibet), ca mai t<r&iu s" se de$lase&e %n celelalte re!iuni ale ,errei. +otrivit teoriei $olicentrice, cu un num"r mai modest de ade$i, s$ecia uman" a a$"rut %n .sia, .frica, Euro$a %n acela i tim$. ?n ceea ce $rive te a$ariia i formarea omului raional (3omos sa$iens), savanii consider" c" e*ist" fiinea&" o sin!ur" conce$ie, conform c"reia $rocesul de sa$ientaie (de formare a omului contem$oran), a %nce$ut cu #N@'N mii ani %n urm", alii sunt de $"rerea c" acest $roces s@ar fi afirmat mult mai %nainte, cu (N mii ani %n urm". ?n aceea i $erioad" arealul !eo!rafic de r"s$<ndire al Fomos 7a$iens a devenit foarte mare: de la litoralul M"rii Mediteraneene, .frica $<n" %n .sia. Aeci, cu #N@#( mii ani %n urm", omul contem$oran ocu$" s$aii lar!i %n .frica, Euro$a, .sia i .ustralia. Mult mai t<r&iu (cu 1N@1( mii ani %n urm")el s@a r"s$<ndit %n .sia de Nord i .merica. Evoluia numeric" a $o$ulaiei odat" cu a$ariia omului raional (Fomo sa$iens) a decurs destul de intens. .stfel, cu $erioade de cre tere numeric" i l"r!ire a arealului !eo!rafic se succedau cu $erioade o cre tere i e*tindere a arealului mai lent". ?n mare m"sur" cre terea numeric" a efectivului $o$ulaiei i e*tinderea arealului erau %n de$enden" de condiiile naturale %n !eneral i de cele climaterice, %n s$ecial. ?n literatura de s$ecialitate $utem desemna sc3imb"rile %n $rocesul re$roducerii $o$ulaiei se utili&ea&" termenii =revoluie demo!rafic"> i =tran&iie demo!rafic">. 7avanii consider" ca $e $arcursul evoluiei societ"ii umane au fost trei $erioade %n evoluia, i anume: @ $rima revoluie demo!rafic" era le!at" de revoluia neolitic" %n sfera social@economic", care semnific" trecerea de la economia de consum la economia de $roducere i a$ariia sub$rodusului, care este cea mai %ndelun!at" $erioad" i a continuat $<n" %n secolul 8/99@8/999 a erei noastre. ?n aceast" $erioad" efectivul $o$ulaiei cre te de la (@1N mln. indivi&i la (N@6N mln.,.ceast" $erioad" destul de %ndelun!at" se caracteri&at" $rin rate %nalte de natalitate al ,errei i mortalitateD @ . doua revoluie demo!rafic" a luat loc %n secolele al 8/999@898 %n le!"tur" cu tran&iia de la economia a!rar" la cea industrial". Ae&voltarea medicinii a dus la mic orarea ratei de mortalitate i cre terea esenial" a s$orului naturalD @ . treia revoluie demo!rafic" a %nce$ut %n anii (N secolului al 88@lea i a cu$rins, %ndeosebi, "rile %n curs de de&voltare. .ceast" $erioad" se caracteri&at" $rin mic orarea ratei mortalit"ii i cre terea ratei natalit"ii %n toate re!iunile mari ale ,errei i mai ales %n "rile din .frica, .sia i .merica 2atin", fa$t ce a determinat un s$or natural foarte mare. .nume %n $erioada dat" are loc =e*$lo&ia demo!rafic">. ?n acest $lan mai binevenit" este $eriodi&area $re&entat" %n lucrarea academicianului /ladimir ,rebici $reluat" din studiul demo!rafilor france&i O.@N. 5iraben i .. ,estart . Conform studiilor lor acestor renumii savani $rima tran&iie demo!rafic" (revoluie) a avut loc %n $erioada 'NNNN@#(NNN %.e.n., c<nd efectivul $o$ulaiei cre te de 1N ori, de la (NN mii la ( mln. locuitori. Efectivul (de ( mln.) se $"strea&" $<n" la anii 1NNNN %.e.n. ($este 2N mii anii), numit" tran&iia din $aleoliticul su$erior. Cau&a acestei evoluii intense sunt condiiile climatice favorabile i desco$erirea

6:

$osibilit"ii stoc"rii $roduselor alimentare, desco$erirea i utili&area focului. . doua tran&iie demo!rafic" se %nre!istrea&" %n $erioada anilor @1NNNN@(NNN care a durat $<n" %n secolele 8/99@8/999 e.n. ?nce$utul acestei tran&iii este marcat de desco$erirea te3nicilor a!ricole i domesticirea animalelor, fa$t ce a determinat transform"ri semnificative economice i trecerea la modul de via" sedentar. ?n aceast" $erioad" efectivul $o$ulaiei cre te de la ( mln. locuitori %n anul 1NNNN %.e.n. la (N mln. %n anul (NNN %.e.n. la limita de 2(N@26N mln. locuitori la %nce$utul erei noastre. Aeci o cre tere de ( ori fa" de anii (NNN %.n. i $este 1N ori fa" de anii @1NNNN %.n. Ae al %nce$utul erei noastre i $<n" %n secolul al /999@lea, cre terea efectivului $o$ulaie a fost lent" i a %nre!istrat numeroase oscilaii. .stfel, de l a2(N milioane de locuitori %n anul 1 du$" Fristos, $o$ulaia !lobului a sc"&ut la 2NN de milioane de locuitori %n secolul /@/9, ca urmare a !ravelor e$idemii du$" care urmea&" o cre tere sensibil" de '(N milioane locuitori %n secolul al 899@lea. ?n secolul al 89/ num"rul $o$ulaiei ,errei scade la #:( de milioane de locuitori, ca urmare a ciumei ne!re, du$" care $o$ulaia cre te lent de$" ind :(N de milioane de locuitori %n anul 1:(N. .stfel, secolul al 8/999@lea marc3ea&" %nce$utul celei de a treia tran&iie demo!rafic", care durea&" $<n" %n anii (N ai secolului al 88@lea. ?nce$<nd cu cea de a doua Bum"tate a secolului al 88@lea se %nre!istrea&" cea de a $atra tran&iie demo!rafic", care continu" i %n $re&ent. .nume ultimele dou" revoluii demo!rafice ocu$" locul $rinci$al %n evoluia umanit"ii ,errei. 7ecolele 8/99@88 ($rima Bum"tate) cunosc o cre tere f"r" $recedent, efectivul $o$ulaiei Globului aBun!<nd de la 6;N milioane locuitori %n anul 1:NN la 2(#N milioane %n 1L(N, deci, o cre tere de #,: ori sau cu 1;(N milioane $ersoane. .ceast" cre tere se datorea&" mai ales $roceselor $o&itive %n evoluia natalit"ii i mortalit"ii $o$ulaiei. ?ns" un loc %nsemnat l@au ocu$at Marele Aesco$eriri Geo!rafice %n $erioada sec. 8/999@898 c<nd s@a l"r!it s$aiul valorificat de om, ocu$<nd $ractic toat" su$rafaa terestr" a Globului. )n loc deosebit %n evoluia i re$artiia teritorial" a $o$ulaiei ,errei %l ocu$" secolul 88 (!i!. 1). ?n acest secol num"rul $o$ulaiei cre te de $atru ori mai re$ede dec<t %n secolul al 898@lea, %n 1LNN se %nre!istrea&" 1,6 miliarde de locuitori, %n 1L(N 0 2,( miliarde, iar la sf<r it de mileniu $o$ulaia mondial" s" aBun!" la 6 miliarde de locuitori. Aar cea mai s$ectaculoas" cre tere demo!rafic" se %nre!istrea&" %n cea de a doua Bum"tate a secolului al 88@lea, ami ales %n "rile %n de&voltare din .frica, .merica 2atin" i .sia, fa$t ce a f"cut s" se vorbeasc" des$re e*$lo&ia demo!rafic". .ceast" cre tere se datorea&" $ro!resului %nre!istrate %n domeniul medicinii, dar i difu&iei te3nicilor de lu$t" %m$otriva maladiilor %n "rile %n curs de de&voltare. .stfel, %ntr@o $erioada foarte scurt" de mai $uin de 6N de ani (1L(N@2NNL) efectivul $o$ulaiei ,errei a crescut de la 2,( miliarde la 6,: miliarde de locuitori sau de 2,: ori. ?n toat" $erioada s@a $"strat tendina %nalt" de cre tere numeric" a $o$ulaiei (tab. 1) %a1elul & Evolu2ia $o$ula2iei %errei Anii 0o$ula2ia 7mln. Creterea -n Creterea Creterea medie locuitori8 $erioada de &@ a1solut, anual, anual,, J ani 7mln. 7mln. locuitori8 locuitori8 1L(N 2(1( 22N 22 1,6 1L6N #N1L (N' (N 1,; 1L:N #6L; 6:L 6; 2,N 1L;N ''(N :(2 :( 1,; 1LLN (2L2 ;'2 ;' 1,: 2NNN 6N61 :6L :: 1,6 2NNL 6;NN :#L :' 1,( .nali&a datelor statistice (tab. 1) ne $ermite de a conclu&iona c" efectivul $o$ulaiei anual cre te cu :'@:( milioane $ersoane, cele mai %nalte valori se $oate fi %nre!istrat" %n $erioada1L;N@2NNN. Au$" anul 1LLN cre terea absolut" s" %nce$ut a se mic ora. Aac" %n 1LLN cre terea medie anual" era de ;' milioane de locuitori, a$oi %n 2NNL s@a redus la :' milioane de locuitori. -itmurile medii anuale (%n Q) au crescut $<n" %n anul 1L:N, c<nd cre terea medie anual" a fost de $este 2Q. ?n urm"torii ani s@a %nre!istrat o mic orare a ritmurilor de cre tere, $entru ca %n 2NNL s@a fie de 1,6Q.

6;

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1900 1920 1940 1960 1980 2000

Ki!. 1 Evoluia efectivului $o$ulaiei ,errei (sec. 88). Este im$ortant de menionat c" %n $erioada 1LNN@1L(N $o$ulaia ,errei a crescut de la 16#' milioane de locuitori la 2(#N milioane sau cu LNN milioane de locuitori. ?n $erioada 1L(N@2NNN $o$ulaia mondial" a crescuta de la 2(#N milioane de locuitori la 6N61 milioane sau cu #(21 milioane (sau de 2,' ori). Aeci cre terea demo!rafic" %n cea de a doua Bum"tatea a secolului al 88@lea a fost de ' ori mai mare de c<t %n $rima Bum"tate a acestui secol. Aac" %n $rima Bum"tate de secolului cre terea medie anual" era %n limitele 2N milioane de locuitori, a$oi %n cea de a doua Bum"tate 0 de $este :N milioane de locuitori. Cre terea mic" a efectivului %n $rima Bum"tate a secolului a fost fr<nat" i de $ierderile umane %n urma $rimului i celui de al doilea r"&boi mondial. E*ist" diferenieri eseniale %n re$arti&area num"rului $o$ulaiei i s$orului natural $e !ru$e mari de state i $e mari re!iuni ale ,errei. (tab 2) %a1elul ' ;e$arti.area $o$ula2iei mondiale $e gru$e mari de state Anii 0o$ula2ia "um,rul de $o$ula2ie -n statele "um,rul de $o$ula2ie -n statele mondial, de.voltate sla1 de.voltate 7ml. loc.8 ml. loc. -n J ml. loc. -n J 1L(N 2(1( ;;2 #(,1 16;' 6',L 1L6N #N1L L'( #1,# 2N:' 6;,: 1L:N #6L; 1N': 2;,( 26'6 :1,6 1L;N ''(N 11#: 2(,( ##1; :',( 1LLN (2L2 121N 2#,1 'N#6 :6,L 2NNN 6N61 121' 2N,N ';': ;N,N 2NNL 6;NN 121L 1;,; (2(' ;1,2 Ain anali&a datelor statistice se vede cert tendinele de evoluie a efectivului $o$ulaiei $e !ru$e mari de state. Efectivul total al $o$ulaiei mondiale continu" s" creasc" cu ritmuri %nalte (%n limitele de ;N milioane de locuitori $e an), $e c<nd %n statele de&voltate ritmurile de cre tere numeric" sunt destul de modeste. ?n $erioada 1L(N@2NNL $o$ulaia statelor de&voltate a crescut cu doar ##: milioane de locuitori sau cu #;Q. ?n acela i tim$ $onderea $o$ulaiei acestui !ru$ de state %n totalul $o$ulaiei mondiale s@a mic orat de la #(,1Q %n 1L(N la 1;,;Q %n 2NNL sau de 1,L ori. ?n aceea i $erioad" at<t efectivul c<t i $onderea $o$ulaiei statelor slab de&voltate s@a m"rit semnificativ. .stfel, num"rul $o$ulaiei acestei !ru$e de state a crescut de la 16;' milioane de locuitori %n 1L(N la (2(' milioane de locuitori %n 2NNL sau de #,1 ori. ,ot odat" $onderea $o$ulaiei statelor %n de&voltare %n totalul $o$ulaiei ,errei a crescut de la 6',LQ %n anul 1L(N la ;1,2Q %n anul 2NNL sau cu 16,# $uncte $rocentuale. Ae i arealul !eo!rafic al statelor de&voltate se m"re te (deoarece %n acest !ru$ se includ noi state care atin! un nivel %nalt de de&voltare economic") acesta nu $oate influena esenial asu$ra re$arti&"rii $o$ulaiei. .semenea diferenieri se %nt<lnesc i %n cadrul re$artiiei $o$ulaiei $e mari re!iunile ale ,errei. Ain neolitic i $<n" %n $re&ent .sia este continentul care ocu$" locul $rinci$al %n evoluia $o$ulaiei ,errei, at<t ca efectiv c<t i ca $ondere. Aes$re acest lucru ne relev" i datele din tabelul #. %a1elul ) ;e$arti.area $o$ula2iei mondiale $e regiuni mari ale %errei. ;egiuni &?@@ &?+@ '@@@ '@@+ Efectivul $o$ula2iei -n milioane J milioane J milioane J milioane J '@@+ fa2, de &?@@,J +o$ulaia 16#N 1NN 2(2: 1NN 622; 1NN 6':; 1NN #L: total" .sia L:; 6N,1 1''6 (:,' #:6' 6N,' #;(N (L,' #L# .frica 11N 6,: 16( 6,( ;(6 1#,: ;L' 1#,; ;1#

6L

Euro$a .merica 2atina .merica de Nord Oceania

#LN 6' ;1 :

2',N #,L ',L N,'

(:2 16( 166 1#

22,6 6,( 6,( N,(

:(6 (2# #N6 #1

12,1 ;,' ',L N,(

;:( ((: ##N #2

12,6 ;,6 (,1 N,(

2N; ;:N 'N: '(:

.nali&a acestor date scoate %n eviden" urm"toarele: @ efectivul $o$ulaiei a crescut %n toate re!iunile mari ale lumii, numai c" cre terea numeric" a decurs difereniat. Cu o cre tere foarte mare a efectivului $o$ulaiei se evidenia&" .merica 2atin" (;,: ori) i .frica (;,1 ori) fa" de 1LNN. +uin mai modest" a fost cre terea %n .ustralia i Oceania (',( ori), .merica de Nord (',1 ori) i .sia (#,L ori). Cea mai mic" cre tere a fost %nre!istrat" %n Euro$a (2,1 ori fa" de 1LNN)D @ din totalul $o$ulaiei .sia locul dominant de circa 6NQ, cu o tendin" u oar" de mic orare. Continentul asiatic este de a$roa$e ( ori mai mic dec<t Euro$a i .frica i de : ori mai $o$ulat dec<t .merica 2atin". Aeci, $utem conclu&iona c" cre terea $o$ulaiei ,errei %n mare m"sur" se datorea&" cre terii $o$ulaiei .sieiD @ $rintr@o cre tere mare a $onderii $o$ulaiei se evidenia&" .frica (de la 6,: la 1#,;Q %n totalul mondial) i .merica 2atin" (de la #,; la ;,6Q). +onderea $o$ulaiei .mericii de Nord, .ustraliei i Oceaniei s@a sc3imbat nesemnificativ, $"str<nd tendine u oare de cre tere. ?n tim$ $onderea Euro$ei s@a mic orat destul de semnificativ de la 2',NQ %n 1LNN la 12,6Q %n 2NN6 sau de 1,L ori. E*ist" diferenieri semnificative %n re$arti&area $o$ulaiei $e state a$arte. Ain cele $este 2NN de state ale lumii numai 11 state au un num"r al $o$ulaiei de $este 1NN de milioane de locuitori fiecare (tab. '). .ceste state concentrea&" $este 6NQ din $o$ulaia mondial", restul de circa 'N Q revine celorlalte state. 7emnificativ este fa$tul c" $o$ulaia %n acest !ru$ de state cre te ca efectiv, iar $onderea lor se reduce. %a1elul * Statele lumii cu cel mai mare efectiv al $o$ula2iei Stelele &?3/ '@@@ '@@+ Efectivul $o$ula2iei -n '@@+ -n J fa2, de &?3/ ml. loc. J ml. loc. J ml. loc. J Mondial 'L1: 1NN 6N61 1NN 6':; 1NN 1#2 C3ina 1N:2 21,; 126( 2N,L 1#N' 2N,1 121 9ndia :66 1(,6 1NN2 16,( 11N' 1:,1 1'' )-77 (din anul 2;N (,: 1'( 2,( 1'# 2,2 (1 1L;L -usia) 7). 2'2 ',L 2:6 ',6 2L6 ',6 122 9ndone&ia 16: #,' 212 #,( 222 #,' 1## 5ra&ilia 1#L 2,; 1:N 2,; 1;' 2,; 1#2 Oa$onia 122 2,( 12: 2,1 12; 2,N 1N( 5an!la!es3 1N' 2,1 12; 2,1 1'' 2,2 1'# +aCistan LL 2,N 1(1 2,( 162 2,( 16# Ni!eria LL 2,N 12# 2,N 1#2 2,1 1## Me*ic ;N 1,6 1NN 1,6 1N6 1,6 1## ,otal $e 111 state Celelalte state ale lumii #16: 1:(N 6',' #(,6 #:NN 2#61 61,1 #;,L #L2( 2((# 6N,6 #L,N 12' 1'6

.stfel, numai %n $erioada anilor 1L;6@2NN( num"rul $o$ulaiei acestui !ru$ de state a crescut de la #,2 miliarde de locuitori la #,L milioane de locuitorii sau cu 12'Q. ?n acela i tim$ $onderea lor %n $o$ulaia mondial" s@a mic orat de la 6','Q la 6N,6Q sau cu #,; $uncte $rocentuale. Aeci, at<t efectivul $o$ulaiei c<t i $onderea celorlalte state %n totalul $o$ulaiei cre te. .ceast" cre tere se datorea&" %ndeosebi s$orului %nalt al $o$ulaiei %n statele din .sia i .frica. Ain cele e*$use $utem conclu&iona c" $roblemele demo!rafice $rinci$ale in de cre terea mare a efectivului $o$ulaiei %n statele slab de&voltate, $e de o $arte, i de cre terea foarte mic" a $o$ulaiei %n

:N

statele de&voltate, $e de alt" $arte. Aeci, se %nre!istrea&" o concentrare mare a $o$ulaiei %n "rile cu un nivel com$arativ mai sc"&ut de de&voltare economic". .stfel, doar dou" state mari ale lumii, $recum C3ina i 9ndia concentrea&" %n $re&ent #:,2Q din $o$ulaiei mondial". ,otodat" ace ti doi !i!ani demo!rafici se evidenia&" i $rin cre terea intens" a efectivului $o$ulaiei. ?n $erioada 1L;6@2NN( efectivul $o$ulaiei a crescut de la 1N:2 milioane de locuitori la 1#N' milioane %n C3ina i de la ::6 de milioane la 11N' milioane de locuitori %n 9ndia sau cu 121Q i 1''Q res$ectiv. Aeci, cre terea num"rului $o$ulaiei ca una din $roblemele demo!rafice maBore ridic" ea %nse i $robleme serioase, c"rora societatea uman" trebuie s" le fac" fa", cum sunt cea a s$aiului de locuit, a resurselor alimentare, omaBului, mi!raiilor etc. +entru ca omenirea s" nu e*$erimente&e $roblemele com$le*e ale su$ra$o$ul"rii, se im$une elaborarea unor $olitici i strate!ii adecvate $entru a fa" cre terii ra$ide a $o$ulaiei. >. '. 0ro1lemele re$roducerii $o$ula2iei -e$roducerea $o$ulaiei ca $roces demo!rafic ocu$" $o&iia dominant" %n formarea unei $o$ulaii sau situaiei demo!rafice unui stat. -e$roducerea $o$ulaiei %n sens demo!rafic re$re&int" succesiunea !eneraiilor ca urmare a na terilor i deceselor. .nual se na te o nou" !eneraie,totodat" %n fiecare an decedea&" un num"r oarecare de $ersoane din toate !eneraiile. Este bine cunoscut fa$tul c" asu$ra re$roducerii %n mod direct sau indirect $oate influena i mi!raia $o$ulaiei. 9ndiferent de as$ectul de abordare al $rocesului de re$roducere, elementele de ba&" ale re$roducerii la scar" mondial" r"m<n a fi natalitatea i mortalitatea $o$ulaiei, care ocu$" locul 3ot"r<tor %n evoluia demo!rafic". .nume evoluia acestor fenomene $ot crea sau atenua unele $robleme demo!rafice la scar" mondial" sau la scar" re!ional". Evoluia numeric" a $o$ulaiei este determinat" de ra$ortul dintre rata natalit"ii i rata mortalit"ii $o$ulaiei. ?n aceia i tim$, ra$ortul dintre aceste dou" fenomene demo!rafice %n mare m"sur" de$ind de nivelul de de&voltare al forelor de $roducere, de de&voltarea a mai multor $rocese ca industriali&area, urbani&area, $ro!resul te3nico@ tiinific, de de&voltarea %ntre!ului sistem de relaii economice i sociale. 9nter@relaiile dinte fenomenele economice, sociale, demo!rafice duc la formarea ti$ului de re$roducere al $o$ulaiei la fiecare eta$" de de&voltare a societ"ii. ?n de$enden" de re!imul de re$roducere i nivelul de de&voltare economic" i social" se $ot contura unele sau alte $robleme %n evoluia fenomenelor demo!rafice. Cert este c" %n $re&ent $o$ulaia ,errei intens trece la nou re!im de re$roducere, numit contem$oran sau raional, $entru care este caracteristic o rat" sc"&ut" a natalit"ii i a mortalit"ii. +e ansamblul $e su$rafaa !lobului, %n $erioadele modern" i contem$oran", natalitatea se caracteri&ea&" $rintr@o tendin" !eneral" de reducere, sub efectul moderni&"rii com$ortamentului demo!rafic al $o$ulaiei, reducere mai accentuat" %n ultimele decenii (de la ## %n 1L:N la 21 %n anul 2NN:). E*ist" diferenieri im$ortante %n ceea ce $rive te evoluia natalit"ii $e mari re!iuni !eo!rafice (tab. (). Ain anali&a datelor statistice se $oate conclu&iona urm"toarele: @ la nivel mondial, %n $erioada 1L6N@2NN(, natalitatea s@a mic orat %n ansamblu cu #;Q. 7@a %nre!istrat o diminuare %n mediu de la #',6 la 21,6 sau cu 1#. Cores$un&"tor %n anul 2NN( natalitatea constituia deci 62Q fa" de anul 1L6ND @ reducerea natalit"ii este s$ecific" $entru toate re!iunile mari !eo!rafice, %ns" ritmurile de reducere sunt diferite. Cele mai mari ritmuri de reducere sunt %nre!istrate .sia, .merica 2atin" i Euro$a, %n care diminu"rile au fost %n limitele de ''@':Q fa" de anul 1L6N. -itmuri mai modeste de sc"derea natalit"ii sunt %nre!istrat" %n .merica .n!lo@sa*on" i .ustralia i Oceania 0 cu '#@';Q i cele mai mici @ %n .frica (doar cu 22Q). %a1elul + Evolu2ia natalit,2ii $o$ula2iei $e regiuni mari 7-n K8 ;egiunea 1L6N 1L:N 1L;N 1LLN 2NNN 2NN( 2NN( %n Q fa" de 1L6N Asia #:,: #',: 2:,: 2:,( 2#,( 2N,: (# Euro$a 1;,: 1(,6 1',1 1#,1 1N,( 1N,' (6 Africa ':,L '6,2 '(,6 '',; #L,1 #:,2 :; Australia i 26,: 2(,( 21,' 2N,1 1;,2 1:,; 6: !ceania America de 22,; 1(,( 1:,# 1(,L 1',2 1',1 62 nord America '1,N #(,6 #2,# 2:,; 22,: 22,( (( :atin, %otalmondial #',6 #1,( 2:,( 26,; 2#,# 21,6 62

:1

Aeci re!iunea cu cea mai %nalt" rat" a natalitate r"m<ne a fi .frica (#:,2 %n 2NN(), iar cu cea mai mic" @ Euro$a (1N,'). Aiversitatea foarte mare de valori al natalit"ii $e cele 1(1 de state ale lumii ne $ermite de a evidenia ( cate!orii de state: 1. 7tatele cu natalitate foarte mare ($este 'N). .ceast" !ru$" includ a$ro*imativ 6N de state care fac $arte din cate!oria statelor subde&voltate i sunt situate %n mare $arte %n .frica ($este 'N de state, $recum Ni!er@((,2 , MalaHi 0 (N,; , Mali, )!anda, etc.) i .sia de /est i de 7ud ($este 1N state, $recum .f!anistan, Zemen, 5an!lades3, Ne$al, 2aos, etc.). 2. 7tatele cu natalitate mare (2:@'N), %n num"r de $<n" la 'N de state situate %n .frica (circa 1N state: 2ibia, 7udan, 1imbaHe, 2esot3o, Namibia, etc.), .sia Central" i de 7ud (1(@1; state: 7iria, ,urcmenistan, +aCistan, etc.) i .merica 2atina ($<n" la 1( state: Guatemala, Nicara!ua, 5olivia, +ara!uaS, etc.). #. 7tatele cu natalitate miBlocie (1:@2: ), cu$rind %n limite de 2( de state, situate %n .merica 2atin" (.r!entina, +eru, Me*ic, etc.), .frica de Nord (Maroc, .l!eria, E!i$t), i .sia (9srael, ,urcia, 9ndia, Mon!olia, 9ndone&ia, Etc.). '. 7tatele cu natalitate mic" (L@1:), $<n" la 2N de state, %n !eneral, "ri cu un nivel %nalt de de&voltare economic" din Euro$a Occidental" (Marea 5ritanie, Krana, 9talia, Olanda, etc.), .merica de Nord (7)., Canada), .sia de 7ud@est (C3ina, Oa$onia, Coreea de 7ud, 7in!a$ore, ,3ailanda) i Oceania (.ustralia, Noua 1eeiland"). (. 7tatele cu natalitate foarte mic" (sub L ). .ceast" cate!orie %n 2NN6 includea $<n" la 1N state din Euro$a Central" i de Est (Germania, .ustria, 7lovenia, 5ul!aria, )craina, 2ituania, Kederaia -us" etc.). .ctualmente mai mult de 6N de state (din cele 1(1) au o natalitate mai mare ca media mondial" (21 %n 2NN:) i a$ro*imativ LN de state au o natalitate sub media mondial". ,endina de ansamblu const" %n mic orarea num"rului de state din $rima !ru$" i cre terea num"rului de state din cea de a doua !ru$". Ae e*em$lu, %n 1L;( $rima !ru$" cu$rindea numai #; de state, fa" de LN %n $re&ent. Este cunoscut fa$tul c" $entru o %nlocuire normal" a !eneraiilor este nevoie ca rata total" de fertilitate, numit" deseori i indicele sintetic al fertilit"ii, s" fie de 2,1@2,2 co$ii4femeie. Aeci fiecare femeie %n v<rsta re$roductiv" trebuie s" nasc" %n mediu nu mai $uin de 2,1@2,2 co$ii, $entru ca s" se $roduc" %nlocuirea !eneraiilor. .ctual rata medie mondial" a fertilit"ii la nivel mondial este de 2,: co$ii4femeie. /alorile acestui indicatori sunt e*trem de difereniate, reflect<nd deosebirile de standarde de via" i, mai ales, de mentalitate al !ru$ului uman res$ectiv. ?n maBoritatea "rilor %n curs de de&voltare indiciule sintetic al fertilit"ii oscilea&" %ntre '@6 co$ii4femeie. M"rile n curs de de&voltare, acolo unde $rocesul de euro$eni&are a f"cut anumite $ro!rese (.sia Musonic", .merica 2atin", .frica de Nord, Orientul .$ro$ia i MiBlociu), se %nscriu la valori de 2,N@#,N. MaBoritatea statelor de'&voltate, cele din Euro$a de Est i C3ina au cobor<t ast"&i sub valoarea de 2,N, valoare ce nu mai $oate asi!ura %nlocuirea !eneraiilor. Aeci natalitatea $artici$" la meninerea sau cre terea efectivului $o$ulaiei numai %n .frica i %n unele state din .sia, $e c<nd %n celelalte re!iuni natalitatea nu nai contribuie la s$orul $o$ulaiei. Ain cele s$use mai sus conc3idem c" e*ist" dou" $robleme demo!rafice: @ una este s$ecific" "rilor %n curs de de&voltare i se e*$rim" $rin valori %nalte ale natalit"ii i fertilit"ii, iar ca urmare o $o$ulaia t<n"r"D @ alta este caracteristic" "rilor de&voltate i se manifest" $rin valori mici a natalit"ii i fertilit"ii, iar ca re&ultat o $o$ulaiei v<rstnic". 2a scar" mondial" se $ot evidenia i alte $robleme demo!rafice le!ate de natalitatea i fertilitatea $o$ulaiei, cum ar fi: cre terea ratei de infertilitate (mai ales la $o$ulaia masculin"), cre terea considerabil" a num"rului i $onderii co$iilor n"scui %n familii necom$lete, cre terea foarte mare a num"rului de avorturi (%n multe state anual au loc mai multe avorturi dec<t na teri), mic orarea num"rului de co$ii %n familie .a. Mortalitatea este elementul $asiv al dinamicii naturale a $o$ulaiei i se calculea&" $rin ra$ortarea num"rului de decese ce au avut loc %n decurs de un an la num"rul total de locuitori (se red" %n $romile). Caracteristicile de ba&" %n evoluia mortalit"ii $o$ulaiei la eta$a contem$oran" in de: @ transform"rile eseniale ce s@au $rodus %n evoluia acestui fenomen cum %n as$ect mondial a a i re!ional. @ reducerea semnificativ" a influenei factorilor e*terni (e*o!eni) %n evoluia mortalit"ii i cre terea im$ortanei factorilor interni (endo!eni), fa$t ce ridic" $osibilitatea societ"ii de a controla efectiv evoluia mortalit"iiD

:2

@ trecerea la un nou ti$ de mortalitate,care se carcteri&ea&" $rin valori mici ai mortalit"ii consecin" a $ro!reselor mediciniiD @ tendina !eneral" de sc"dere a mortalit"ii la nivel !lobal,c<t i re!ional, ca urmare a $ro!reselor %nre!istrate de civili&aia uman", aceast" sc"dere fiind i $rinci$ala cau&" a e*$lo&iei demo!rafice Mortalitatea este influenat" de un set de factori, dar mai im$ortant sunt cei socio@economie, %n tim$ ce factorii !enetici sau ecolo!ici au un rol limitat. ?n $ers$ectiv", conform $ro!no&elor demo!rafice, mortalitatea mondial" va continua s" se reduc", %ns" %ntr@un ritm mulul mai lent dec<t %n deceniile anterioare, datorit" a$ro$ierii de un $ra! biolo!ic !reu de trecut: de la L %n 2NN6, s" se aBun!" la :,( %n 2N2N@2N2(. +e re!iuni i state ale lumii se %nre!istrea&" mari variaii ale ratei mortalit"ii !enerale. Ae e*em$lu %n anul 2NN6 cele mai mici valori ale mortalit"ii (6) au fost %nre!istrate %n .merica 2atin", iar cele mai mari (1(,N) @ %n .frica, deci ra$ortul fiind de 1:2,( (tab. 6). %a1elul / Evolu2ia mortalit,2ii $o$ula2iei mondiale 7-n K8 ;egiunea &?/@ &?>& &?3& &??& '@@& '@@/ '@@/ -n J fa2, &?/* &?>+ &?3+ &??+ '@@+ de &?/@9&?/* Asia 1:,N 1#,# 1N,1 ;,1 :,( :,N '1 Euro$a 1N,2 1N,2 1N,' 1N,6 1N,L 11,N 1N; Africa 22,; 1L,6 16,# 1#,L 1#,L 1(,N 66 Australia i !ceania 1N,( 1N,( ;,( :,: :,N :,N 66 America de nord L,2 ;,# ;,N ;,1 ;,( ;,N ;: America :atin, 12,2 L,' :,N 6,1 6,N 6,N 'L %otal mondial 1(,1 12,; 1N,( L,# L,N L,N (L Au$" cum se observ" din tabel ritmurile de diminuare a mortalit"ii sunt destul de avansate. 2a scar" mondial" rata mortalit"ii a sc"&ut de la 1(,1, %n anii 1L6N la L,N, %n 2NN6 sau cu (L fa" de 1L6N. -educerea ratei mortalit"ii s@a %nre!istrat %n toate re!iunile mari, cu e*ce$ia Euro$ei. +e $arcursul de Bum"tate de secol (1L6N@2NN6) rata mortalit"ii $o$ulaiei %n Euro$a a avut o tendin" de cre tere lent", deci %n 2NN6 mortalitatea a crescut cu 1N; Q fa" de anul 1L6N, datorit" ridic"rii $onderii !ru$elor de v<rst" %naintat". 7e constat" c" valoarea minim" a mortalit"ii %n Euro$a a fost atins" la %nce$utul anilor 6N ai secolului al 88@lea. Cele mai %nalte ritmuri de reducere a mortalit"ii s@au %nre!istrat %n .sia i .merica 2atin" (cu (1 i (LQ, res$ectiv). Aestul de stabil" a fost rata mortalit"ii $o$ulaiei %n .merica .n!lofon". -e$artiia s$aial" a valorilor mortalit"ii !enerale oscilea&" %n limite foarte mari $e state a$arte: de la 2,1 %n EuHait la 2: %n 5otsHana i 7Ha&iland. .ceasta ne $ermite evidenierea a trei !ru$e de state: @ statele cu mortalit"i mici, sub ;. .cestea sunt "rile (circa 'N) din centrul, vestul i sud@estul .siei, .merica i maBoritatea statelor din OcianiaD @ statele cu mortalit"ii miBlocii, ;,N@1#,N. .cest !ru$ cu$rinde $este 6N de state situate %n mare $arte %n Euro$a, ?n 7udul i Centrul .sia D @ statele cu o rat" mortalit"ii mari de $este 1#, sunt, %n maBoritate, "rile sub de&voltate din .frica i 7udul .siei. -ecent %n acest !ru$ (de $este (N de state) au intrat i unele state din Euro$a de Est. Mortalitatea infantil" este o com$onent" a mortalit"ii !enerale, de re!ul", "rile cu o mortalitate infantil" mare au i valori mari ale mortalit"ii !enerale. -ata mortalit"ii infantile (num"rul total de decese %n $rimul an de via" la 1NNN n"scui vii), la scar" mondial" este %n $re&ent de ('. /alorile acestui indicator oscilea&" la nivel !lobal %ntre # i 2NN. Cu valorile cele mai reduse ale ratei mortalit"ii infantile se caracteri&ea&" mai ales, statele scandinave i Oa$onia (cu valori %ntre 2,;@'), nivel sub care $ractic este !reu de cobor<t. /alorile ma*ime s@au %nre!istrat %n "rile sub de&voltate din .frica i .sia, $recum: Mo&anbic, 7ierra 2ione, .f!anistan ($este 1(N) etc. )na din $roblemele demo!rafice o constituie valorile %nalte ale mortalit"ii infantile. -educerea acestui indicator este $osibil" doar $rin asi!urarea unor servicii medicale adecvate mamei i co$ului, mai ales %n "rile %n curs de de&voltare. O $roblem" demo!rafic" de mare im$ortan" ine de diferenierile deceselor du$" cau&ele de deces o constituie bolile sistemului circular, $e seama c"reia %i revine $<n" la 6N Q din num"rul total de decese. .cest fa$t ne relev" c" $ersist" $robleme maBore %n or!ani&area sistemului de ocrotire a s"n"t"ii %n statele lumii, mai ales, %n statele %n de&voltare. O $o&iie %nsemnat" ocu$" decesele survenite %n re&ultatul accidentelor, into*icaiilor i traumelor, $e seama c"rora anual la nivel !lobal decedea&" ( milioane de $ersoane sau circa 1NQ din totalul de decese. )n e*em$lu elocvent %n acest $lan este cel al -usiei, unde %n

:#

urma accidentelor rutiere, conform statistici, decedea&" anual $este #N mii de $ersoane. ,otodat" %n lume cre te num"rul i $onderea $ersoanelor decedate din cau&a tumorilor mali!ne. )na din cel mai contem$orane $robleme demo!rafice este %mb"tr<nirii $o$ulaiei a$"rut" la sf<r itul secolului al 88@lea. +rocesul de %mb"tr<nire a $o$ulaiei la eta$a actual" are o evoluie destul de intens". ?n studiile demo!rafice este cunoscut noiunea 0 $ra!ul de %mb"tr<nire a $o$ulaiei. .stfel, se a$recia&" c" $o$ulaia t<n"r" este dominant", c<nd v<rstnicii la 6N de ani i $este constituie sub 12Q din $o$ulaia total". C<nd $o$ulaia v<rstnic" re$re&int" $este 12Q din totalul $o$ulaiei, $utem vorbi des$re %mb"tr<nirea $o$ulaiei. Natalitatea %nalt" de la miBlocul secolului al 88@lea a determinat o $ondere foarte %nalt" a $o$ulaiei tinere sub 1( ani %n com$onena $o$ulaiei mondiale. Ae e*em$lu, %n anii1L:N@1LLN $o$ulaia t<n"r" constituie $este #2Q din $o$ulaia mondial". +e c<nd $o$ulaia %n v<rst" de $este 6N de ani (Q. ?n $re&ent cu $roblemele $rocesului de %mb"tr<nire al $o$ulaiei se confrunt", %ndeosebi, statele din Euro$a i .merica de Nord, dar i unele state din .merica 2atin" i .sia, fa$t care demonstrea&" c" %mb"tr<nirea demo!rafic" tinde s" devin" o $roblem" $lanetar". Euro$a, cu $este 1;Q de b"tr<ni %n totalul $o$ulaiei, re$re&int" =$olul b"tr<neii> $e !lob, urmat de .merica de Nord, cu $este 1(Q. ?n anul 2N1( se $revede c" $onderea $o$ulaiei %n v<rst" de 6N de nai i $este s" aBun!" la 2(Q i 22Q, res$ectiv. +rocesul de %mb"tr<nire demo!rafic" nu im$lic" doar sc3imb"ri ale $onderii !ru$elor de v<rst" %n cadrul $o$ulaiei totale, ci !enerea&" transform"ri ale relaiilor e*istente %ntre diferite !ru$e de v<rst" relaii cu $rofunde im$licaii economice i sociale. +rintre multi$lele $robleme demo!rafice se conturea&" i cea a decalaBului mare %n s$erana de via" la na tere a $o$ulaiei. 7e $oate de accentuat c" s$erana medie de via" la na tere are o tendin" cert" de cre tere %n %ntrea!a lume, ca urmare a reducerii mortalit"ii. Numai %n a doua Bum"tate a secolului al 88@ lea acest indicator a crescut de la (N la 6( de ani. ?ns" acest indicator varia&" foarte mult la nivel de re!iuni mari ale ,errei. .stfel, %n .merica de Nord s$erana medie de via" la na tere constituie :' de ani, Euro$a i .ustralia 0 :( de ani. .sia, .merica 2atina @ 6(@6; de ani i doar (# de ani %n .frica. .cest decalaB este i mai mare $e "ri. 2a un $ol se afl" "rile subde&voltate din .frica 7ubsa3arian" (5otsHana, 1anbia, -uanda, .n!ola, 7ierra 2eone .a.) au o s$eran" de via" sub 'N de ani, la $o$ul o$us se afl" "rile %nalt de&voltate (Oa$onia, 7uedia, 5el!ia i alt.)cu o s$eran" medie de via" la na tere ce de$" e te :; de ani. >. ). Er1ani.area i re$arti.area $o$ula2iei mondiale $e medii ?n ra$ort cu societatea $o$ulaia se intersectea&" cu alte sisteme, a$ar noi relaii, intercondiion"ri i cone*iuni. Numai %ntr@o te*tur" com$le*", %n care variabilele demo!rafice se %m$letesc cu cele sociale, !eo!rafice, economice, ecolo!ice i culturale, $o$ulaia $oate fi anali&at" multilateral, identific<ndu@se influenele !enerale %n conte*tul socio@economic asu$ra fenomenelor demo!rafice. O $rim" intersectare a $o$ulaiei are loc %n sistemul 3abitatului uman, adic" %n sistemul de a e&"ri urbane i rurale din s$aiul !eo!rafic. E*ist" numeroase $articularit"i ale a e&"rilor urbane i rurale (num"rul $o$ulaiei, densitatea, ocu$area, structura socio@economic" . a.), %ns" aceste caracteristici sunt at<t de diversificate, %nc<t un studiu com$arativ la scar" mondial" %nt<m$in" mari dificult"i. ?n $ractic" fiecare ar" are sistemul s"u $ro$riu $entru a defini $o$ulaia rural" i $o$ulaia urban", a e&"rile rurale i a e&"rile urbane internaionale unanim acce$tate, datele s" difere. Ae e*em$lu, %n unele state nordice (Aanemarca, 7uedia, Kinlanda etc.) dre$t a e&"ri urbane sunt considerate localit"ile care au o $o$ulaiei de $este 1 mil. de locuitori, %n Elveia, Mala&sia etc. 0 de $este 1N mii de locuitori, %n C3ina, Ni!eria .a 0 de $este 2N mii, %n Oa$onia 0 de $este #N de mii locuitori etc. Kormele de 3abitat au evoluat continuu, de la cele mai $rimitive ($e teri, colibe, bordeie) $<n" la cele contem$orane(sate, comune, ora e). 5ine%neles ca $rim" cea mai vec3e i form" de 3abitat uman a fost cea de ti$ rural. Numai la o anumit" eta$" de de&voltare a societ"ii umane (%n $erioada de trecere de la formaiunea $rimitiv" la cea sclava!ist") ca urmare a divi&iunii muicii (diferenierea a!riculturii de me te u!"rit) a$are o nou" form" de 3abitat su$erioar" celei $recedente, numit" 3abitat urban. ?n de$enden" de funciile sociale, economice mai t<r&iu i $olitico@administrative, 3abitatul uman s@a divi&at %n 3abitatul rural i 3abitatul urban, cores$un&"tor %n $o$ulaia rural" i $o$ulaia urban". Evoluia acestor dou" forme de 3abitat a decurs %n $aralel, dar mai intens" i mult mai s$ectaculoas" a fost cea a 3abitatului urban. 9at" de ce i studiile 3abitatului rural sunt mult mai modeste %n com$araie cu multitudinea studiilor 3abitatului urban. C<nd i unde a a$"rut $rimele ora e este o %ntrebare retoric" la care r"s$unsurile relev" o serie de incertitudini, fa$t ce relev" un vast domeniu de investi!aii a diferitor studii tiinifice. ,otu i, maBoritatea s$eciali tilor consider" c" $rimele ora e au a$"rut cu (NNN@'NNN ani %. e. n. %n .sia, .frica de Nord i Euro$a. .$ariia ora elor %n aceste re!iuni a fost urmarea unui avans %n or!ani&area social" %n $relucrarea

:'

$"m<ntului, %n or!ani&area iri!aiilor %n de&voltarea construciilor $e un fond avantaBos de condiii naturale. Ae&voltarea i evoluia 3abitatului urban $e $arcurs de secole a decurs destul de lent. +<n" %n secolul al 88@ lea)locul dominant %n 3abitatul uman %l ocu$" 3abitatul rural, iar $o$ulaia rural" efectiv i $ondere c" $redomin" net %n $o$ulaia mondial" O de&voltare mai am$l" l@a c"$"tat 3abitatul urban %n $erioada de&volt"rii societ"ii ca$italiste e*$rimat %n cre terea num"rului de ora e i num"rului $o$ulaiei urbane. Ae unde, %n tiinele !eo!rafice $redomin" conce$ia c" 3abitatul urban contem$oran este creaia societ"ii ca$italiste. C"tre %nce$utul revoluiei industriale (sec. 8/9) %n lume se num"rau %n Bur de :(N de ora e 6, dintre care numai, '( de ora e aveau o $o$ulaie de $este 1NN mii de locuitori fiecare. .stfel, ora ele cu o $o$ulaiei de $este 1NNNNN de locuitori erau rarit"i %nainte de anul 1;NN (tab. :). %a1elul > Evolu2ia $o$ula2iei ur1ane i rurale mondiale Anii 0o$ula2ia 7mil. loc.8 =n acelai rnd 0onderea Creterea -n J fa2, de anul &3@@ Er1an ;ural Er1an ;ural %otal Er1an ;ural &3@@ L:; (N L2; (,1 L',L 1NN 1NN 1NN &3+@ 1262 ;N 11;2 6,# L#,: 12L 16N 12: &?@@ 16(N 22N 1'#N 1#,# ;6,: 16; ''N 1(' &?+@ 2(2N :#; 1:;2 2L,# :N,: 2(; 1( ori 1L2 '@@@ 61(; 2L26 #2#2 ':,( (2,( 6#N (L ori #'; '@@/ 6((( #2NN ##(( ';,; (1,2 6:N 6' ori #62 '@&@ :N#N #6'N ##LN (2,N ';,N :1L :# ori #6( .nali&a datelor tabel ne relev" urm"toarele: @ efectivul $o$ulaiei ,errei %n $erioada 1;NN@2NN6 a crescut de 6,: ori. a $o$ulaiei urbane @ 6' ori, iar a $o$ulaiei rurale @ de doar #,6 ori. Aeci ritmurile de cre tere a $o$ulaiei urbane au fost de 1; ori mai mari dec<t cele ale $o$ulaiei rurale. @ $onderea $o$ulaiei urbane $"strea&" ritmuri %nalte de cre tere, $e c<nd $onderea $o$ulaiei rurale stabil se mic orea&". Ae e*em$lu, %n anul 1;NN $onderea $o$ulaiei urbane era de numai (,1 Q, %n anul 1LNN @ 1#,#Q iar %n anul 2NN6 $o$ulaia urban" constituia deBa ';,; Qdin totalul mondial. Aeci, are loc i (2,(Q cores$un&"tor. )n $roces foarte intens de urbani&are a $o$ulaiei mondiale. ?n acela i tim$ evident a crescut num"rul de localit"i urbaneD de la :(N %n secolul al 8/9@lea la 2:,6 mii la miBlocul secolului al 88@lea. +rocesul de urbani&are este destul de difereniat $e mari re!iuni !eo!rafice (tab. ;). %a1elul 3 Evolu2ia $o$ula2iei ur1ane $e mari regiuni "um,rul $o$ula2iei 0onderea -n totalul 0onderea -n 7mil. loc.8 ur1ane $o$ula2iei 7J8 $o$ula2ia ur1an, 7J8 &?+@ &??@ '@&@ &?+@ &??@ '@&@ &?+@ &??@ '@&@ %otal :#; 22:: #:N: 2L,# '#,1 (2,# 1NN 1NN 1NN Euro$a 2;6 (2N (:1 (2,2 :2,N :;,' #;,: 22,; 1(,' Asia 2#6 1N1' 1;LN 16,; #1,; '',# #2,N '',( (1,N Africa ## 2N1 '6; 1',: #1,; '#,; ',( ;,; 12,6 America de "ord 1N6 2NL 266 6#,L :(,' ::,' 1',' L,# :,# America de Sud 6L #1' ';6 '1,6 :1,' ;N,( L,# 1#,; 1#,1 Australia i !ceania ; 1L 2( 61,6 :N,; :1,1 1,1 N,; N,6 .nali&a statistic" $ermite de a face urm"toarele conclu&ii !enerale: @ efectivul $o$ulaiei urbane a crescut destul de semnificativ %n toate re!iunile marii ale ,erreiD @ $o$ulaia urban" a crescut cu ritmuri diferite: cele mai %nalte se %nre!istrea&" %n .frica (#,N ori),.sia (2,6 ori), .merica de 7ud (1,L ori), iar cele mai modeste %n Euro$a (1,; ori) i .merica de Nord (1,2 ori)D

Ora e $<n" la %nce$utul secolului al 88@lea se considerau toate localit"ile cu un num"r de $este (NNN locuitori. Numai du$" 1L(N evidena $o$ulaiei urbane se ducea %n cores$undere cu criteriile naturale a statelor lumii.

:(

cu !rad %nalt de urbani&are se caracteri&ea&" .merica de 7ud (;N,(Q), Euro$a (:;,'Q), .merica de Nord (::,'Q), .ustralia i Oceania (:1,1Q). Gradul de urbani&are %n .frica ('#,;Q) i .sia ('',#Q)este sub media mondial"D @ $o$ulaia urban" este re$arti&area destul de neuniform" $e re!iuni mari. .stfel, $este (1Qdin $o$ulaia urban" mondial" este concentrat" %n .sia, urmat la distan" foarte mare de Euro$a @ cu 1(,'Q i .merica de 7ud @ cu 1#,1QD @ $o$ulaia urban" $e mari re!iuni are o evoluie destul de difereniat". .stfel $onderea $o$ulaiei urbane %n Euro$a a sc"&ut de la #;,: Q %n 1L(N la 1(,'Q %n 2N1N (sau de 2,( ori) %n .merica de Nord de la 1',' la :,#Q , res$ectiv (sau de 2,N ori). ,otodat", $onderea $o$ulaiei urbane %n .sia a crescut, %n acela i interval, de la #2, N la (1,NQ (de 1,6 ori), %n .frica, de la ',( la 12,6 Q (de 2,; ori). Aiferenierile sunt i mai $ronunate $e state. Cu cel mai mare num"r al $o$ulaiei urbane se evidenia&" C3ina ((L: mil. loc.), 9ndia ('N2 mil. loc.) 7). (2#; mil. loc.), 5ra&ilia (1:N mil. loc.). Aar cele mai urbani&ate state (dintre statele mari) sunt Marea 5ritanie (L1,' Q %n totalul $o$ulaiei), Germania (;L,:Q), -usia (;1,'Q), 7). (;N,(Q). +e c<nd, !i!anii demo!rafici: C3ina i 9ndia au un !rad de urbani&are destul de modest ('#,N i ##,;Q res$ectiv). 7ecolul 88 i %nce$utul secolului al 889@lea se caracteri&ea&" $rin concentrarea foarte mare a $o$ulaiei urbane %n localit"i urbane mari i a!lomeraii urbane. ?n $re&ent %n lume se num"r" $este (#N de a!lomeraii urbane cu o $o$ulaie de $este (NN mii de locuitori fiecare. ?n aceste a!lomeraii locuiesc a$roa$e 1 miliarde de locuitori sau a$roa$e #N Q din $o$ulaia urban" mondial". : +rintre cele mai mari a!lomeraii urbane (%n 2NN() se num"r" (milioane locuitori)0 ,oCSo 0 #(,2 (Oa$onia), Me*ico 0 21,6 (Me*ica), Mumbai 0 21,L (9ndia), 7ao@ +aulo 0 2N,( (5ra&ilia), NeH@ZorC 0 1L,L (7).). ?n numai #N de a!lomeraii urbane (cu un num"r de de $este : mil. loc. fiecare) locuiesc a$ro*imativ 'NN milioane de locuitori. O $roblem" a$arte demo!rafi c" cu care se confrunt" statele lumii este $roblema de$o$ul"rii s$aiului rural a statelor lumii, care ne!ativ se reflect" asu$ra de&volt"rii i am$las"rii ramurilor a!ricole i valorific"rii terenurilor a!ricole. >. *. 0ro1lemele actuale ale migra2iei $o$ula2iei Mi!raia $o$ulaiei este una din $articularit"ile de ba&" ale evoluiei umanit"ii. .nume fenomenul mi!ratoriu a determinat %ntr@o mare m"sur", formarea societ"ii umane i a contribuit %n mod substanial la conturarea actualei re$artiii !eo!rafice a $o$ulaiei $e su$rafaa ,errei. Aac" la nivel mondial, mobilitatea s$aial" este nul", ea nefiind luat" %n calcul, a$oi la nivel macro@teritorial are mai mic" im$ortan", %n sc3imb la nivel micro@teritorial (state, re!iune !eo!rafic") @ acest are un rol im$ortant %n evoluia efectivului i structurii $o$ulaiei. Mi!raia $o$ulaiei trebuie considerat" o consecin" a ine!alit"ilor e*istente la nivel mondial %n distribuia $o$ulaiei, a resurselor naturale i bunurilor materiale (condiii de via", nivel de de&voltare economic"). Ii trebuie $erce$ut" ca o %ncercare s$ontan" a $o$ulaiei de a reduce de&ec3ilibrele e*istente %ntre num"rul acesteia i resurse. ?n literatura de s$ecialitate nu este o conce$ie unic" %n $rivina determin"rii noiunii de mi!raiune a $o$ulaiei. ?n cele mai dese ca&uri %n noiunea de mi!raiune se includ toate de$las"rile teritoriale ale $o$ulaiei (de$las"ri &ilnice, tem$orare i de anotim$, mi!raiile $entru o $erioad" mai %ndelun!at" sau definitive. )na din cele mai reu ite definiii a$arine $rof. rus /./. +oc i evsc3ii (1L:;), %n vi&iunea lui =7ub noiunea de mi!raiune a $o$ulaiei se sub%nele!e orice de$lasare teritorial" urmat" de sc3imbarea locului de re edin" (stat, re!iune, raion, localitate). Aeci, criteriul de ba&a %n evidenierea mi!raiei $o$ulaiei este sc3imbarea locului de trai dintr@o localitate %n alta. Motivaia mi!raiei este determinat" de dou" com$onente 0 re$ulsivitatea &onei de ori!ine i atractivitatea a &onei de sosire (&ona obiectiv). ?n as$ect istoric im$ortana acestor &one s@a sc3imbat. Ae e*em$lu, %n secolul trecut re!inele slab $o$ulate, cu $"m<nturi libere erau &one atractive, $e c<nd re!iunile dens $o$ulate erau &one re$ulsive. 2a eta$a contem$oran" se observ" o tendin" invers", &onele des $o$ulate (de e*em$lu, Euro$a) sunt &one atractive, $e c<nd &onele slab $o$ulate au devenit &one re$ulsive. Mi!raia $o$ulaiei ca fenomen demo!rafic este destul de com$le* i multidimensional. Ae aceea $entru un studiu com$le* i calitativ este necesar de o cantitate mare i variat" de informaie statistic". .ctualmente sunt mai multe surse statistice de informaie des$re mi!raie $o$ulaiei, %ns" nici unul nu $re&int" informaia com$le*" des$re volumul, structura, direciile, formele i ti$urile de mi!raiune.
:

Calculat du$" . w. ufil{, egigvj nlij, y. 1LLL, s. 1(

:6

+roblema dificil" %n studiul mi!raiei internaionale const" %n fa$tul c" nu toate statele utili&ea&" acelea i criterii de eviden" a mobilit"ii $o$ulaiei. ?n unele state ale lumii dre$t mi!rani sunt considerai $ersoanele care % i sc3imb" locul de re edin" (-usia, )craina, -e$ublica Moldova, -om<nia etc.) %n alte state se consider" mi!rani numai $ersoanele care de$" esc 3otarele anumitor unit"i administrative sau 3otarele statelor. ,oate acestea fac dificil selectarea informaiei necesar" $entru studiului des$re volumul, intensitatea i direciile mi!raiei $o$ulaiei la eta$a contem$oran". -eie ind din situaia concert" ca surse de informaie statistic" des$re mi!raia $o$ulaiei servesc: 9. Sursele $rimare de informa2ie( formate %n ba&a fi elor de mi!raiune %nde$linite de $artici$anii %n $rocesul de mi!raie, sau declaraiei (orare) $o$ulaiei care % i sc3imb" locul de trai (a)D sondaBele demo!rafice s$eciale care $ot evidenia intensitatea, direciile i ali indicatori demo!rafici i sociali ai mi!railor(b). ##. Sursele secundare de informa2ie( a) $re&entate de recens"mintele $o$ulaiei $rin fa$tul c" %n c3estionare este inclus" informaia des$re locul na terii, ultima re edin" avut" i locul de re edin" la momentul de referin" a recens"m<ntului. b) Materialele statistice des$re mi!raie $re&entat" de instituiile statistice naionale i internaionale. c) 7tudiile demo!rafice, !eo!rafice, statistice, sociale (mono!rafiile demo!rafice) d) -e!istrele de $o$ulaie 0 surs" care se utili&ea&" du$" anii 1L6N %n mai multe state din Euro$a (Norve!ia, 7uedia, Krana etc.). )na din cele mai dificile $robleme %n studiul mi!raiei este evidenierea i conturarea factorilor care determin" mi!raia $o$ulaiei. Cau&ele mi!raiunei sunt variate i com$limentare i im$lic" %ntotdeauna e*istena a dou" !ru$e de factori: factori de res$in!ere (re$ulsare) %n arealul de $lecare (ori!ine) i factorii de atracie (atractivit"ii)%n re!iunea de sosire (destinaie). Ae remarcat c" deci&ia de a mi!ra a$are %n urma unei evalu"ri com$le*e cu $rivire la ara de destinaie, $erioada de de$lasare costul de$las"rii etc. Aeci, fiecare $otenial mi!rant trebuie s" evalue&e avantaBele i de&avantaBele situaiei $ersonale %n ara de destinaie vi&avi de $roblemele de locuin", locul de munc", nivelul veniturilor i alt. .ceast" evaluare este una subiectiv" sau $ersonal" i se ba&ea&" $e informaii sau cuno tine su$erficiale des$re arealul de de$lasare. Mi!raia $o$ulaiei i sc3imbarea re&idenei $resu$une %n aceia i tim$ sc3imbarea mentalit"ii, com$ortamentului i modului de via". Ain aceast" cau&" mobilitatea teritorial" este diferit" %n de$enden" de v<rst", !en, nivel de instruire i ali indicatori sociali i economici. Kactorii care determin" mi!raia $o$ulaiei sunt foarte diver i i com$lec i. .desea, acela i ti$ de mi!raiune $ut<nd fi $rovocat de mai muli factori concureni, factorii determinani ai mobilit"ii succed<ndu@se %n tim$, %n ra$ort cu condiiile s$ecifice ale fiec"rei eta$e din istoria de&volt"rii societ"ii umane. Kactorii cei mai im$ortani care determin" de$lasarea $o$ulaiei $ot fi !ru$ai astfel: 1. Kactorii economici care au Bucat un rol fundamental %n declan area mobilit"ii teritoriale a $o$ulaiei $e tot $arcursul istoriei omenirii, %nce$<nd din +aleolitic i au contribuit la r"s$<ndirea $e un s$aiu lar! a unor civili&aii %naintate. Kactorul economic s@a manifestat sub diverse forme: %nce$<nd cu tendina natural" a individului s"u a !ru$ului uman de a@ i asi!ura condiii mai bune de via", de a !"si terenuri libere $entru valorificarea, surse de 3ran" mai si!ure i substaniale, bo!"ii e*$loatabile ale subsolului, $osibilit"i de lucru mai lar!i i mai variate, etc. Moderni&area economiei, du$" $rima revoluie industrial", evoluia $ro!resului te3nico@ tiinific i te3nicilor de trans$ort la mare distan" a favori&at mi!raia din motive economice sub diverse forme. ,endina de creare a unei $iee unice $lanetare determin" mondiali&area flu*urilor umane, drenaBul (selectarea) elitelor $rofesionale i culturale s$re statele avansate i $olari&area mi!raiilor de c"tre marele metro$ole inte!rate %n sistemul economic internaional. 2. Kactorii sociali. .ce tia sunt de cele mai dese ori str<ns le!ai de factorii economici, bun"starea material" i cea social" fiind adesea corelat". )neori factorii sociali se %mbin" cu cei etno@confesionai i demo!rafici. 2i$sa unor activit"i sociale sau culturale din &onele rurale i formarea centrelor urbane mari $ot constitui cau&e sociale de mare im$ortan" %n formarea flu*urilor mi!ratorii. #. Kactorii $olitici au Bucat, de asemenea, un rol im$ortant, %nce$<nd cu a$ariia $rimelor state de dimensiuni mari, cu caracter multinaional care au c"utat s"@ i asi!ure dominaia asu$ra diferitor teritorii, fie $rin de$ort"ri forate a unor $o$ulaii, fie $rin coloni&area masiv". Multe mi!raii ale $o$ulaiei au fost determinate de $ersecuiile $olitice i de instaurarea re!imurilor totalitare. Kactorul $olitic se $oate manifesta i $rin intermediul ineriei istorice, favori&<nd anumite direcii ale mi!raiei $o$ulaiei. ?n $erioada actual",

::

mobilitatea teritorial" a $o$ulaiei este mai $uin determinat" de factorul $olitic, dar mai e*ist" situaii %n care anumite $ersoane intr" %n conflict cu $olitica statului. '. Kactorii naturali se manifest" asu$ra mobilit"ii $o$ulaiei, at<t %n sensul atractivit"ii, c<t i %n cel al re$ulsivit"ii a a i $rin re$ulsiunea s$aiului !eo!rafic. Condiiile naturale, %n deosebi climatul e*cesiv, relieful inaccesibil, solurile nefertile $ot constitui factori $uternici de res$in!ere $entru $o$ulaie. Cataclismele naturale $recum inundaiile, eru$iile vulcanice, cutremurele de $"m<nt, ura!anele, de asemenea $ot %ncuraBa mi!raiile $o$ulaiei s$re alte re!iuni sau &one mai favorabile. Mi!raiile $ot fi determinate, de asemenea, de astfel de factori $recum demo!rafici, $sio@sociali, rasial@naionali @ confesionali, sanitari, educativi, culturali i de alt caracter. Mobilitatea teritorial" a $o$ulaiei se caracteri&ea&" $rintr@o mare varietate de forme de manifestare, ceea ce e*$lic" i diversitatea criteriilor du$" care $ot fi anali&ate i sistemati&ate aceste forme. ?n literatura !eo!rafic", economic", sociolo!ic" i demo!rafic" se duc multe discuii vi&avi de asu$ra formele de mi!raiei. .cesta este determinat de fa$tul c" unii s$eciali ti nu includ %n noiunea de mi!raie de$las"rile &ilnice, se&oniere, turistice, recreaionale i altele. .nali&a formelor de manifestare a de$las"rilor care e*ist" ast"&i %n lume a condus la distincia de dou" forme $rinci$ale: 1. de$las"ri obi nuite, care nu im$lic" o sc3imbare de durat" sau definitiv" a re&idenei sau activit"ii. 2. Mi c"ri mi!ratorii $ro$riu 0&ise, care im$lic" o sc3imbare de durat" sau definitiv" a re&idenei, care $resu$un sc3imbarea s$aiului !eo!rafic i a modului de via" a mi!antului i de cele mai multe ori a activit"ii. ?n cadrul mi!raiilor $ro$riu@&ise, deosebea dou" ti$uri de mi!raii: mi!raiile interne i mi!raiile internaionale. Mi!raiile interne se refer" la mi c"rile $o$ulaiei %n interiorul statului i $ot fi intern" re!ional", %n cadrul acelea i re!iuni i inter@re!ionale, de la o re!iune la alta. Aintre acesta, cele mai im$ortante ca volum sunt mi!raiile $e direcia rural@urban sau e*odul rural, $recum i mi!raiile $e direcia urban@urban sau interurbane. ?n ultima $erioad" au luat am$loare, mai ales %n statele de&voltate mi!raiile, urban@rural. Mi!raiile interne au c"$"tat o de&voltare semnificativ" %n $erioada modern" sub influena industriali&"rii i de&volt"rii fenomenului de urbani&are %n statele de&voltate ale Euro$ei (Marea 5ritanie, Germania, Krana, .a.). ?n maBoritatea statelor din .merica 2atin", .sia i .frica e*odul rural (mi!raia rural@urban) s@a meninut la un nivel modest. 2a eta$a contem$oran" e*odul rural %n statele de&voltate din Euro$a Occidental" i .merica de Nord % i reduce foarte mult din im$ortan", datorit" e$ui&"rii resurselor de fora de munc" din mediul rural, mai ales %n statele unde nivelul urbani&"rii a atins cote destul de %nalte (Marea 5ritanie, 5el!ia, Germania .a.). ?n $re&ent %n statele de&voltate ia am$loare fenomenul de de&urbani&are, c<nd centrele marilor a!lomeraii urbane %nce$ s" $iard" din $o$ulaie, ca o consecin" a reducerii s$aiului locativ %n favoarea s$aiului $entru servicii, cre terii a $reului terenurilor, locuinelor i c3iriilor, dar i $erfecion"rii trans$ortului $ublic i individual, care $ermite an!aBailor s" se mute la distane a$reciabile de serviciu, %n s$aiul suburban. ?n sc3imb e*odul rural se manifest" din $lin %n statele %n curs de de&voltare, unde a avut loc o cre tere e*a!erat" a ora elor mari %n care s@au a!lomerat mase imense de fo ti rurali, %n s$erana !"sirii unui loc de munc" (C3ina, 9ndia, Ma*ic, 5ra&ilia .a.). Migra2iile interna2ionale au o semnificaiei demo!rafic" deosebit", acestea contribuie la cre terea sau descre terea efectivului $o$ulaiei unui stat. Ca i %n ca&ul mi!raiilor interne, mi!raiile internaionale s@ au %ndre$tat, %n mod $referenial, s$re re!iunile industriali&ate i urbani&ate sau s$re re!iunile %n curs de industriali&are i urbani&are, care necesit" imens" for" de munc". Ae remarcat c", %n $erioada actual", mi!raia forei de munc" ieftin", necalificat", constituie esenialul mi!raiilor internaionale definitive sau de lun!" durat", care antrenea&" %n $re&ent milioane de $ersoane. O tendin" nou" %n mi!raia internaional" este aceea a atra!erii, $rin diferite miBloace, %n statele industriale de&voltate a oamenilor de tiin" i a altor cadre de %nalt" calificare, %n vederea meninerii avanului tiinifico@te3nic $e $lan mondial (a a numitele =brain@drain> sau =e*od de inteli!en">. )n alt fenomen care trebuie de menionat este mi!raia ile!al" sau clandestin". .ceast" include at<t acei mi!rani care au $"truns fraudulos sau $e canale ile!ale $e teritoriul unei "ri, c<t i $ersoanele care nu au $rimit formal dre$tul de re&iden" sau la care acesta a e*$irat. Klu*urile ile!ale de mi!rani $rovin din "ri relativ s"race i se %ndrea$t" s$re "ri de&voltate cu un venit ridicat $e locuitor. O dimensiune relativ nou" a miraiilor ile!ale o constituie traficul de $ersoane care aduce celor care il controlea&" sume imense (circa 1( md. Aolari 7).). .cest trafic clandestin este %n m<inile unor or!ani&aii criminale de ori!ine c3ine&", turc" i albane&" mai ales.

:;

)na din $roblemele maBore ale traficului ile!al de $ersoane este fa$tul c" acestea subminea&" $rocesul mi!raiei le!ale fiind asociat cu crima or!ani&at" (trafic de dro!uri, arme etc.), !ener<nd reacii anta!oniste fa" de mi!raii sau comunit"ile mi!ranilor aflate %n societ"ile care se !"sesc la destinaie. Mi!raiile internaionale au efecte $rofunde, at<t %n $lan economic, c<t i demo!rafic sau cultural. >. +. Elemente de $rogno., a $o$ula2iei ?ncerc"rile de estimare a evoluiei num"rului $o$ulaiei unei "ri sau a $o$ulaiei mondiale au o %ndelun!at" istorie. .ceste estim"ri au %nce$ut s" devin" mai ri!uroase, $e m"sur" ce se com$leta i cre tea volumul de informaie, se $erfecionau metodele de calcul a efectivului i structurii $o$ulaiei. .stfel, tre$tat s@a trecut de la estim"ri a tendinelor de evoluie metodele analitice com$le*e, aBun!<nd@se la metodele de com$onentelor demo!rafice. +entru estimarea natalit"ii se folosesc ratele fertilit"ii $e !ru$e de v<rste a $o$ulaiei i a se acce$ta anumite i$ote&e cu $rivire la evoluia num"rului co$iilor ce se vor na te %n anii viitori. Are$t com$onent" de ba&" a $ro!no&ei este estimarea num"rului su$ravieuitorilor, care este %n funcie de rata mortalit"ii $o$ulaiei. O $roblem" dificil" %n elaborarea unei $ro!no&e o constituie com$onena mi!raiei $o$ulaiei, care foarte rar se su$une le!it"ilor sociale i economice sub influena mult$or factori de as$ect economic, !eo!rafic, $olitic, social, istoric, demo!rafic etc. Cercet"rile de $ro!no&" a $o$ulaiei, antici$aiile asu$ra de&volt"rii ulterioare a societ"ii %n ansamblul ei au %n $re&ent, ca i %n trecut, un $re!nant caracter ideolo!ic i economic. +ro!no&ele demo!rafice actuale sunt orientate s$re: @ relevarea rolului $ro!no&ei i elaborarea unei strate!ii a evoluiei com$onentelor demo!raficeD @ $"strarea caracterului de continuitate i de discontinuitate ale unor fenomene sociale i demo!raficeD @ identificarea unor c"i noi i valorificarea lor sistemic" $rin intermediul unor deci&ii o$time. .stfel, evideniind direciile $osibile de evoluie, se $roiectea&" %n viitor meninerea sau transformarea unei situaii demo!rafice e*istente %n conformitate cu situaia real" creat" sau cu interesele societ"ii. +ro!no&a efectuat" $ermite luarea unor deci&ii $reventive, $entru a nu aBun!e la situaii nefavorabile sau $revenirea unor situaii de cri&". Ais$un<nd de re&ultatele $ro!no&ei demo!rafice se $oate atra!e atenia la tim$ su$ra consecinelor $osibile ale evoluiei diferitor evenimente i fenomene demo!rafice. Ae aceea $ro!no&a demo!rafic" trebuie $rivit" ca un $roces $ermanent de obinere, evaluare i $relucrare a informaiei demo!rafice. +ro!no&a demo!rafic" actualmente serve te $entru trasarea direciilor de cercetare i de activitate social@economic" $entru $reconi&area tendinelor evoluiei efectivului i structurii $o$ulaiei. +ro!no&a demo!rafic" trebuie s" asi!ure $erfecionarea continu" a informaiei demo!rafice i sociale, %n s$ecial a celei care se refer" la $lanificarea $e termen lun!, $rin recomandarea alternativelor $osibile cu $rivire la modificarea ulterioar" a fenomenelor demo!rafice, sociale sau economice. O contribuie im$ortant" la de&voltarea i $erfecionarea metodelor de $ro!no&" demo!rafic", la efectuarea $ro!no&ei $o$ulaiei la nivel !lobal, re!ional sau naional i@au adus a$ortul or!anele statistice ale Or!ani&aiei Naiunilor )nite (Aivi&iunea $o$ulaiei) i 9nstitutul Aemo!rafic din /iena. +ro!no&ele demo!rafice efectuate de ON) i de instituiile ei s$eciali&ate se ba&ea&" $e informaia furni&at" de statele lumii, $e estim"ri, anali&e i calculele relevate. 2a momentul actual de c"tre instituiile ON) se elaborea&" mai multe $ro!no&e efectivului i structurii $o$ulaiei mondiale i $e re!iuni mari ale ,errei, $e $erioada de $<n" %n 2N1( i 2N(N. )nele estim"ri ale efectivului $o$ulaiei mondiale se efectuea&" $entru anul 21NN. Conform $ro!no&elor, $re&ente %n literatura de s$ecialitate efectivul $o$ulaiei ,errei $<n" %n anul 2N1( continue s" creasc", $"str<nd %n mare m"sur" ritmurile stabilite la %nce$utul secolului al 889@lea. ?n $erioada anilor 2NNN@2NN: efectivul $o$ulaiei ,errei cre te %n mediu $e an cu :6@:; miliarde de locuitori, astfel c"tre anul 2NN; a de$" it cifra de 6,: miliarde de locuitori. -eie ind din aceast" evoluie, $ro!no&ele contem$orane estimea&" $entru 2N2( cre tere a efectivului $o$ulaiei mondiale $<n" la :,L@;,2 miliarde de locuitori. ,otodat", ritmurile de cre tere vor sc"dea $<n" la N,LQ $e an sau cre terea anual" va constitui 6;@ 6L milioane de locuitori. +ro!no&a $entru o $erioad" mai %ndelun!at" (2N(N) relev" meninerea cre terii efectivului $o$ulaiei mondiale, care va atin!e limita de L,1@L,# miliarde de locuitori, sau, o cre tere medie anual" de ';@(N milioane $ersoane. -itmurile de cre tere vor sc"dea la N,(Q anual. Estim"rile $entru o $erioad" i mai %ndelun!at" arat" c" cre terea medie anual" du$" anul 2N(N se va reduce i c"tre sf<r itul secolului va %nceta, iar efectivul $o$ulaiei mondiale se va stabili %n Burul valorilor de 1N miliarde de locuitori.

:L

,otodat" %n aceast" $erioad" se va %nre!istra modific"ri eseniale %n re$arti&area teritorial" a $o$ulaiei $e re!iuni mari i state ale lumii. /a cre te %n continuare efectivul i $onderea .fricii i .siei %n $o$ulaia mondial" i se va reduce destul de semnificativ efectivul i $onderea $o$ulaiei Euro$ei i .mericii de Nord. .stfel, %n 2NN( efectivul $o$ulaiei .siei constituia #,; miliarde de locuitori sau (L,'Q din $o$ulaia ,errei, c"tre 2N2( va ',: miliarde locuitori ((LQ), iar c"tre 2N(N @ (,2 miliarde de locuitori ((:Q). ?n aceia i vreme efectivul $o$ulaiei i $onderea $o$ulaiei .fricii sunt de e*em$lu %n 2N2( num"rul $o$ulaiei .fricii era de ;L' md. locuitori (1#,'Q), c"tre 2N2( va atin!e limite de 1,# mld (16Q), iar c"tre 2N(N 0 1,; md. locuitori (2NQ). Conform $ro!no&ei at<t efectivul c<t i $onderea $o$ulaiei Euro$ei se va mic ora destul de semnificativ. Aac" %n anul 2NN( num"rul $o$ulaiei Euro$ei era de ;16,2 mln. loc. (12,6Q din totalul mondial), c"tre 2N2( efectivul %nce$e s" se mic ore&e la ;1' mln. loc. (1N,N @1N,# Q), a$oi c"tre 2N(N indicatorul res$ectiv va continua s" se mic ore&e, aBun!<nd la :6N mln. loc. (;,# 0 ;,(Q). +ro!no&a demo!rafic" $entru -e$ublica Moldova este mai $uin o$timist". ?n $erioada 1LLN@2NN; s@a stabilit o tendin" cert" de mic orare a efectivului $o$ulaiei ca consecin" a bilanului (s$orului) mi!ratoriu i bilanului natural ne!ativ. .ceast" tendin" se va $"stra i %n urm"toarele decenii, dar cu ritmuri variate. Conform estim"rilor efectuate efectivul $o$ulaiei se va mic ora de la #(:2,: mii %n 2N1( 2NN; la #'2#,N mii sau cu 1'L mii de locuitori. .ceasta este una din cele mai o$timiste estim"ri, e*istena la moment %n literatura de s$ecialitate. ,otodat" sunt $ro!no&e mai $esimiste %n cores$undere cu care efectivul $o$ulaiei -e$ublicii Moldova se va reduce $<n" la #.2 @#,# milioane de locuitori. Ae remarcat c", cifra de #(:2,: mii de locuitori $entru anul 2NN; include i num"rul de emi!rani aflai $este 3otarele "rii, $este 6NN mii, iar re%ntoarcerea lor la ba tin", ar $utea influena asu$ra evoluiei i structurii $o$ulaiei. %ema 3. Situa2ia geoeconomic, din ;e$u1lica Moldova 6 3.&. A$recierea geoeconomic, i geo$olitic, a ;e$u1licii Moldova. -e$ublica Moldova stat t<n"r, situat %n 7ud@Estul Euro$ei Centrale, a a$"rut $e 3arta $olitic" a lumii la 2: au!ust %n urma de&membr"rii )-77. Ae fa$t, a$ariia $e 3arta $olitic" ca unitate $olitico@administrativ" ine de 1L'N du$" ce armata sovietic" ocu$" teritoriul interfluviului Nistru i +rut $e 2; iunie. 2a 2 au!ust 1L'N s@a format -77M (-e$ublica 7ovietic" 7ocialist" Moldoveneasc") cu$rin&<nd ora ul C3i in"u i 6 Budee situate %ntre +rut i Nistru. )lterior acestui teritoriu %i sunt ali$ite ora ul ,iras$ol i cele ( raioane administrative din st<n!a Nistrului, din fosta -77.M (-e$ublica 7ovietic" 7ocialist" .utonom" Moldoveneasc") format" %n 1L2' %n com$onena )crainei. Ain dou" s$aii !eo!rafice mici de $e malul st<n! i dre$t al Nistrului a$are o structur" nou" -77M, %n com$onena )-77, care avea s" e*iste %n aceast" formul" $<n" la obinerea inde$endenei la 2: au!ust 1LL1. 2a aceast" cotitur" istoric" -. Moldova % i reali&ea&" ansa istoric" de a se transforma %ntr@un stat suveran i inde$endent. ?ns" se tie c" drumul s$re afirmare nu a fost obinut u or i c" inde$endena a fost $l"tit" cu $reul unui r"&boi civil, al $au$eri&arii $o$ulaiei, omaBului i emi!raiilor masive, blocadei economice din $artea Kederaiei -use, $rinci$alul $artener comercial. Ae i actualmente -. Moldova este recunoscut" de maBoritatea statelor lumii ca subiect de dre$t internaional suveranitatea nu este una de$lin", deoarece nu@ i e*ercit" $uterea asu$ra ,ransnistriei se$aratiste (11,;Q din teritoriu), la care se adau!" i $re&ena unor ba&e militare ruse ti. E*$eriena statal" a -e$ublicii Moldova este una destul de mic", de doar 1( ani. 7" fie asta una dintre cau&ele insucceselor %n economie invocat" adesea de autorit"iPY Cert este c" modific"rile frecvente de 3otar, divi&area s$aiului !eoeconomic, i!norarea A9M (divi&iunea internaional" a muncii) i@au s$us cuv<ntul %n de&voltarea social@economic" a -e$ublicii Moldova. -e$ublica Moldova este un stat de dimensiuni mici, av<nd o su$rafa" de ## ;'# Cm 2, ocu$<nd $o&iia a #2@a %n Euro$a. Ae i din $unct de vedere !eo!rafic ea este situat" %n nemiBlocita a$ro$iere de centrul Euro$ei (afl<ndu@se la d distan" %ntre oceanul .tlantic i munii )ral i d distan" %ntre ecuator i $olul nord, fiind mai a$roa$e de e*tremitatea sudic" a Euro$ei), din $unct de vedere !eo$olitic ea a avut %ntotdeauna o $o&iie $eriferic". Neav<nd ie ire la mare, -e$ublica Moldova este =ancorat"> %ntre -om<nia i )craina, state cu un $otenial economic mult mai mare dec<t al "rii noastre, dar totu i, state cu nivel mediu de de&voltare, state %n curs de de&voltare, %n $roces de tran&iie. ?n $ofida su$rafeei mici a -e$ublicii Moldova, $erimetrul frontierelor este destul de mare:6;2 Cm de frontier" natural" cu -om<nia care trece $e +rut i 1222 Cm frontier" cu )craina, din care ':N Cm sunt controlate de autorit"ile auto$roclamatei -e$ublici Moldovene ti Nistrene care %nc" nu este amenaBat" cores$un&"tor. +e acest sector se %nre!istrea&" cele mai multe ca&uri de contraband". .bia %n ultima $erioad" se fac %ncerc"ri ca -e$ublica Moldova i )craina s"@ i coordone&e aciunile %n controlul frontierelor $e se!mentul transnistrean. ?n acest sens a fost

;N

lansat $roiectul 5OMMO2)E (%mbun"t"irea controlului la frontiera moldo@ucrainean" finanat de )E cu un bu!et total de L mln euro, fiind diriBat de consiliul coordonator al Misiunii )E). ; ,eritoriul re$ublicii este traversat de c<teva c"i de trans$ort i comerciale (c"i ferate, automa!istrale, linii de %nalt" tensiune, !a&oducte) dins$re .sia Central" i Euro$a de Est s$re Euro$a Occidental" i 5alcani. -. Moldova este un stat intracontinental i li$sa ie irii la Oceanul +lanetar creea&" dificult"i serioase %n relaiile economice e*terne. 9e irea $e o $oriune mic" la Aun"re va %mbun"t"i $e viitor le!"turile economice e*terne. )n avantaB mare din $unct de vedere !eo$olitic al teritoriului re$ublicii %l constituie a$ro$ierea de 3otarele )E i 3otarul direct cu blocul de securitate N.,O care vor sc3imba $o&iia $olitico@ !eo!rafic" a "rii. Fotarele statului reflect" de$endena !eo$olitic" de "rile estice, care direct $rin )craina i indirect de c"tre Kederaia -us" % i manifest" interesele !eo$olitice %n re!iune. O $articularitate a frontierelor estice o re$re&int" caracterul fra!mentat al acestora, cu numeroase intr<nduri, cau&<nd anumite $robleme de natur" morfo$olitic" (ca&ul localit"ii +alanca). -e$ublica Moldova este un stat %n curs de de&voltare, dovad" fiind indicatorii macroeconomici destul de mode ti. .nali&a dinamicii $rinci$alilor indicatori macroeconomici %n $erioada inde$endenei statale atest" involuii mari (tab.1). +erioada anali&at" $oate fi divi&at" convenional %n trei eta$e. +rima eta$" 1LL1@1LL' @ eta$a =declinului brusc> %n economie, %n care +95@ul s@a diminuat %n medie cu 2NQ anual. . doua eta$" 1LL(@ 1LLL @ eta$" de =stabili&are de$resiv" _ cu ritmuri mari de sc"dere a +95@lui. . treia eta$", %nce$<nd cu anul 2NNN am $utea s@o numim relansare economic" %n care cre terea anual" a +95@ului a fost %n limitele a 2@: Q. Ae i anali&a evoluiei valorilor relative a +95@ului atest" iniial un declin a$oi o cre tere nesemnificativ", %n cifre absolute +95@ul %n anul 2NNN re$re&int" doar circa o treime din nivelul anului 1LLN. -. Moldova a avut cel mai s$ectaculos declin dintre fostele re$ublici unionale i aceasta situaie s@a datorat de$endenei mare de com$le*ul economic unional, dar i s$eciali&area im$us" neadecvat" $otenialului e*istent. Aeclinul s@a datorat at<t cau&elor de ordin intern: u&ura mare a fondurilor fi*e, li$sa concurenei, necom$etitivitatea $roduselor auto3tone, $iaa de desfacere mic" c<t i de ordin e*tern: diminuarea sc3imburilor comerciale $rin a$ariia barierelor vamale i a dificult"ilor financiar@bancare, de$endena mare de im$ortul materiilor $rime, cre terea $reurilor la combustibile etc. +95@ul $e locuitor %n -e$ublica Moldova are $rintre cele mai sc"&ute valori %n Euro$a. Ae i %n ultimii ani se atest" o cre tere a valorii acestuia constituind 6;2V (2NN() $e ca$ de locuitor, ceea ce re$re&int" mai $uin de 2 V $e &i, r"m<n<nd a fi $rintre cei mai mici indici %n Euro$a. Aac" lu"m %n consideraie i re$arti&area neuniform" a veniturilor tabloul subde&volt"rii se %ntre!e te i mai mult. .nali&a !radului de aco$erire a im$orturilor cu e*$orturile atest" o cre tere continu" a valorilor im$orturilor %n ritmuri mult mai mari dec<t e*$orturile ceea ne vorbe te des$re slaba ada$tare a economiei -e$ublica Moldova la economia internaional" i des$re caracterul ei necom$etitiv, ceea ce $e termen mediu i mare $oate re$re&enta un !rad s$orit al riscului de ar". Ain $unct de vedere $olitic -e$ublica Moldova, al"turi de )craina i 5elarusi face $arte din a a numita =&on" !ri> %ntre )E, $e de o $arte i K. -us", $e de alt" $arte, care se o$une $e toate c"ile inte!r"rii fostelor re$ublici unionale %n )E i N.,O, din care cau&" riscurile $olitice i economice sunt destul de !rave. .$recierea f"cut" -e$ublica Moldova ca un =ca$ de $od> %ntre Occident i Orient sau intersecia Euro$ei i .siei este $uin fondat" %ntruc<t teritoriul ei mic (distana de la N@7 de doar #(N Cm i de la E@/ 0 1(N Cm) nu re$re&int" o barier" din $unct de vedere !eo$olitic i $oate fi u or ocolit". Ae altfel, ucrainenii deBa i@au manifestat interesul $entru construcia unor ma!istrale auto i feroviare transeuro$ene $entru a ocoli -. Moldova. ?n realitate -om<nia, 5ul!aria i desi!ur ,urcia constituie veritabile $uni %ntre Occident i Orient. .ceast" $o&iie !eostrate!ic" a acestor "ri le face atractive $entru Occident: -om<nia i 5ul!aria $rimind deBa und" verde inte!r"rii, iar ,urcia a %nce$ut ne!ocierile de $readerare, am<nate mult tim$. 7e $are ca i ideea revitali&"rii anticului =Arum al M"t"sii> va avantaBa mult -om<nia, fa$t $entru care strate!ii moldoveni ar trebuie s" ia %n calcul %n $olitica e*tern" de de&voltare, iar inte!rarea economic", i de ce nu i $olitic" a celor dou" state rom<ne ti $are a fi varianta cea mai favorabil" de&volt"rii s$aiului !eoeconomic
;

Misiunea i-a nceput activitatea pe 30 noiembrie 2005, la solicitarea Preedinilor Moldovei si Ucrainei, si reprezint o autoritate consultativa si te nica, n!iinat pentru conlucrarea cu Moldova si Ucraina in vederea armonizrii standardelor i procedurilor de mana"ement al !rontierei n con!ormitate cu normele U#$ Misiunea este prevzuta pe un termen de 2 ani, are o!iciul principal la %desa i alte & o!icii de campanie, inclusiv 3 - pe teritoriul Moldovei$ #!ectivul Misiunii este compus din '5( de persoane, inclusiv '0' e)peri internaionali din '* tari ale U# si 3 tari din +,-$

;1

al -e$ublica Moldova. .ceasta i $entru fa$tul c" -. Moldova este antaBat" direct i indirect de K. -us", care a a cum remarc" $olitolo!ul 1bi!nev 5r&e&insCi, $olitica -usiei fa" de vecinii din C79 urm"re te dou" obiective $rinci$ale: de$osedarea tre$tat" a noilor state inde$endente de autonomia lor economic" i %m$iedicarea constituirii forelor armate $ro$rii. K. -us" folose te %n acest sco$ diverse strate!ii $olitice, !eoeconomice, te3nolo!ice, militare i subiectiv@ati$ice (sc"$area de sub control a crimei or!ani&ate ruse care activea&" la scar" internaional", distru!erea $atrimoniului industrial, discreditarea cultural@lin!vistic", finanarea diferitelor =!ru$uri de oc> etc.). Korma teritoriului statului de asemenea reflect" realit"ile !eoistorice i !eo$olitice. .nali&<nd 3arta observ"m clar c" ara a a$"rut %ntr@un s$aiu de instabilitate i de&ec3ilibru !eoistoric, c" forma fi&ic" fiind asem"nat" cu un stru!ure de $oam" i c<ntat" %n fosta )-77, nu este dec<t o form" artificial" determinat" de e*tinderea intereselor marilor $uteri, mai ales a celor estice i asiatice. 2i$sa accesului la Marea Nea!r", ie irea la Aun"re $e o $oriune mai mic" dec<t 1 Cm a de&avantaBat mult teritoriul din $unct de vedere !eoeconomic. Construcia i darea %n e*$loatare a terminalului Giur!iule ti va asi!ura accesul -. Moldova indirect la Marea Nea!r" i la stabilirea contactelor i relaiilor $ermanente cu statele danubiene, iar $e canalul Aun"re@Main@-3in i cu statele din Euro$a Occidental". +ers$ectiva reducerii insecurit"ii ener!etice trebuie s" aib" loc $rin diversificarea furni&orilor, $rin evaluarea $osibilit"ii de acces indirect la Marea Nea!r" $rin limanul Nistrului i $rin +rut 0 Aun"re@Canalul Aunare@Marea Nea!r" care ar trebui s" fie o $roblema strate!ic" actual". Ain $unct de vedere a tabloului etnic, $rin $risma im$licaiilor !eoeconomice re!ionale situaia se $are a fi favorabil" din urm"toarele considerente: marea maBoritate a $o$ulaiei de ori!ine latin", circa ;NQ din $o$ulaie o re$re&int" rom<nii (care se autointitulea&" moldoveni) conform datelor ultimului recens"m<nt (2NN') $e care %i lea!" o rudenie istoric", etnolin!vistic" cu rom<nii de dincolo de +rut i $e care realit"ile !eo$olitice, !eoistorice, ideolo!iile diferite e*istente i@au %nde$"rtat, dar care urmea&" s"@ i edifice viitorul %m$reun" i s" recu$ere&e tim$ul vitre! care le@a Bucat fiesta. -om<nia %m$reun" cu alte state din fostul la!"r socialist ar $utea face lobbS -. Moldova %n intenia acesteia de inte!rare %n )E, tocmai $entru fa$tul c" au fost $"rta ii aceluia i sistem i cunosc cel mai bine realitatea obiectiv". Ka$tul c" re$re&ent"m !rania latinit"ii estice, $recum i statutul de ar" francofon", ar trebui luat" %n consideraie i de cancelariile occidentale ale statelor de ori!ine latin" (%n s$ecial Krana, 9talia), care au un cuv<nt !reu de s$us %n deci&ia final" de inte!rare, %n s$erana c" adev"rul istoric va $revala ambiiile i interesele $olitice. ?n acela i tim$, $re&ena deloc ne!liBabil" a minorit"ii rusofone %n -. Moldova nu $ermite Moscovei desf" urarea unui r"&boi economic veritabil, de i sistarea im$orturilor de vinuri ($rinci$alul $rodus al e*$orturilor) %n $rima Bum"tate a anului 2NN6, $recum i maBorarea continu" a !a&ului natural contra&ic aceasta su$o&iie. -e$re&entanii acestei minorit"i sunt mult mai activi %n afaceri i concentrea&" o im$resionant" $utere economic". .ce tea se orientea&" $redominant %n sfera economic" rus", determin<nd i orientarea !eo!rafic" a relaiilor economice mult $rea de$endent" de $iaa rus". -om<nii din -. Moldova sunt mult mai $uin orientai %n sfera businessului =%nalt>. +o$ulaia titular" constituie cea mai mare $arte a e*odului forei de munc" care a luat am$loare %n $erioada de tran&iie. ?n linii mari situaia !eo$olitic" a -. Moldova este determinat" de urm"toarele caracteristici: a) -e$ublica Moldova se afl" la confluena lumilor latin" i slav"D b) -e$ublica Moldova ocu$" $o&iia %naintat" a Euro$ei 2atine %n faa .sieiD c) -e$ublica Moldova deine o $o&iie $eriferic" %n conte*tul !eo$olitic euro$ean. ,eopolitica conflictelor etnice din -. .oldova . 7tructura neomo!en" a $o$ulaiei -e$ublicii Moldova st" la ba&a unor conflicte etnice, susinute %n mare m"sur" de fore din e*terior. +rintre teritoriile -. Moldova aflate %n dis$ute !eo$olitice este ,ransnistria, contradiciile const<nd %n ori!inea acestui inut. Ain $unct de vedere !eo!rafic ,ransnistria ar desemna teritoriul cursului inferior al Nistrului situat %n $artea st<n!" a acestuia cu$rin&<nd ( foste raioane ale -77M, la care re!imul se$aratist a inclus i munici$iul ,i!3ina, autointitul<ndu@se rmn (auto$roclamata re$ublic" nistren"), %nsum<nd 11,;Q din teritoriul -. Moldova i o $o$ulaie de circa 1N Q , $retin&<nd la o autonomie teritorial" sau c3iar o viitoare ali$ire c"tre Kederaia -us" de i teritoriul nu are 3otare comune cu aceasta. Constituire %n 1L2' a -.77M a $us %nce$utul unei $re&ene $olitico@!eo!rafice moldovene ti %n ,ransnistria unde %n $re&ent locuiesc 'NQ moldoveni, #NQ ucraineni, 2(Q ru i, com$onenta slav" fiind considerabil". 2a ba&a conflictului transnistrean stau diferene de $si3olo!ie, de $erce$ere a simbolurilor noi ale -. Moldova ca imn, tricolor, $recum i atitudinea res$in!"toare fa" de tot ceea ce este rom<nesc i $rooccidental. ?n $aralel e*ist" o $si3olo!ie a $erce$iei s$aiale i a frontierelor, dat fiind fa$tul c" tim$ de sute de ani Nistru a fost o barier" natural" dintre Moldova i -"s"rit. ?n 1LLN conflictul a c"$"tat un caracter !eo$olitic, accentu<ndu@se i mai mult du$" obinerea inde$endenei -. Moldova %n 1LL1. Korele se$aratiste din rmn au fost susinute desc3is de c"tre $olitica ruseasc", dornic" de a@ i menine vec3ile $o&iii %n acest teritoriu i de a le su$une ideolo!ic i !eo$olitic.

;2

Ae i rmn nu este recunoscut" de cancelariile occidentale, &ona r"m<ne a fi una de tensiune maBor" %n re!iune, soluionarea c"reia va de$inde %n mare m"sur" de deci&iile marilor $uteri. .l doilea conflict teritorial care une te at<t actori interni c<t i din e*terior este nodul sud@basarabean unde se intersectea&" interesele a # $rota!oni ti locali: -. Moldova, comunitatea !"!"u&" i comunitatea bul!ar" i din e*terior ,urcia i 5ul!aria. .cest conflict % i are ori!inea la %nce$utul sec. 898@lea c<nd autorit"ile ariste au susinut i %ncuraBat $o$ulaia teritoriului din sudul 5asarabiei cu etniile turco@!"!"u&" , bul!ar" etc. Ae i $onderea acestora %n structura etnic" a $o$ulaiei -. Moldova este nesemnificativ" (!"!"u&ii constituie #,(Q i bul!arii 2,NQ din $o$ulaia re$ublicii, 2NN') minorit"ile date $ot crea dificult"i mari !eo$olitice din mai multe considerente: ocu$" teritorii com$acte, din $unct de vedere etno$olitic au o subordonare dubl", Comrat@.ncara i Comrat@Moscova i cores$un&"tor ,araclia@7ofia, ,araclia@Moscova. .ctualmente !"!"u&ii, %n s$ecial, sunt marcai de o rom<nofobie ne%ntemeiat" d<nd dovad" %n acela i tim$ de loialitate fa" de K. -us", limbei ruse conferindu@se statutul de limba de stat, instruirea av<nd loc %n limba rus", ceea ce deasemenea confer" conotaii !eo$olitice. +rin aciunile lor !"!"u&ii nu $ro$a!" naionalismul !"!"u&, ci unul $rorus i antimoldovenesc@antirom<nesc, ceea ce crea&" disensiuni %n teritoriu. G"!"u&@Zeri are o su$rafa" de 1;': Cm2 i o $o$ulaie de 1((,: mii locuitori, %n cadrul autonomiei !"!"u&e ei constituie :;Q din totalul $o$ulaiei. C<t $rive te etnia bul!ar", aceasta este i mai $uin numeroas". 5ul!arii mult tim$ au r"mas %n afara unor conflicte active, manifest<nd o atitudine com$arativ mai loial" fa" de moldoveni. Aisensiunile au a$"rut odat" cu reali&area reformei teritorial@administrative (1LL;). .dministraia de la ,araclia a %nce$ut s" utili&e&e formula etnic" bul!ar" $entru a asi!ura meninerea ei la $utere antren<nd %n acest sco$ autorit"ile bul!are de la 7ofia, care au insistat asu$ra acord"rii unei autonomii administrative. Ca&ul ,araclia s@a transformat ulterior %ntr@un conflict moldo@bul!ar cu declaraii dure %ntre C3i in"u i 7ofia. 5ul!arii din Budeul ,araclia (actualmente raionul ,araclia) constituie doar #2 NNN $ersoane (2NN') fiind mai $uin de 24# $entru a $utea $retinde la o autonomie administrativ". Ain totalul de $este ;N NNN de etnici bul!ari care locuiec actualmente %n -. Moldova doar #2 NNN $ersoane locuiesc %n raionul ,araclia, restul, adic" 6NQ se afl" %n afara raionului. Manifestarea naionalismului bul!ar este mult mai $asiv", dar $roblema %n sine $ersist", ,araclia fiind considerat un focar de instabilitate $asiv, care se $oate activa %n anumite condiii i de care trebuie s" se in" cont. .utonomiile culturale sus@menionate sunt susinute de c"tre unele fore din K. -us" $entru a submina caracterul unitar al -. Moldova, menin<ndu@le %n sfera de interes rusesc. 6 3.'. Crearea com$le4ului de ramuri ale economiei na2ionale i a s$a2iului geoeconomic -e$ublica Moldova este o ar" s"rac" %n resurse economice. .ceast" situaie a determinat, %n mare m"sur", formarea i de&voltarea economiei naionale $e sectoare i $e ramuri de activitate economic" $e $arcursul secolelor. +rintre resursele im$ortante ale teritoriului se num"r" condiiile naturale favorabile de&volt"rii a!riculturii, remarc<ndu@se calitatea condiiilor a!roclimaterice i $edolo!ice, resursele umane de for" de munc" de o calificare relativ %nalt", ne$retenioas" i u or ada$tabil" la noile condiii social@ economice, $otenialul te3nico@ tiinific relativ %nalt. .ceste avantaBe sunt comb"tute %n mare $arte de li$sa resurselor naturale de im$ortan" strate!ic" (%n s$ecial cele ener!etice, de$endena re$ublicii de im$ortul acestora fiind de $este L(Q), $iaa intern" de desfacere mic", la care se adau!" i veniturile mici ale $o$ulaiei, situaie nefavorabil" $entru investiiile str"ine, structura industrial" $recar" mo tenit" din $erioada sovietic", neadecvat" $otenialului ei, infrastructura slab de&voltat", $recum i un ir de $robleme de ordin $olitic, social care luate %m$reun" $lasea&" -. Moldova %n subsolul economic euro$ean. 7ituaia de conBunctur" a fost nefavorabil" %n tim$. Evoluia !eo$olitic" i istoric" a s$aiului !eo!rafic dintre Nistru i +rut, %n care este am$lasat" cea mai mare $arte a teritoriului -. Moldova, a determinat divi&area de nenum"rate ori a s$aiului !eoeconomic, constituit %nc" %n Evul Mediu. ?n secolul / %. Fr. la !urile Nistrului a fost %nfiinat" colonia ,Sras. C"tre sec. /999 d. Fr., s$aiul $ontic occidental era %ntre!ime dominat de ne!ustorii !reci, iar s$re finele sec. 8999 $e locul a e&"rii !rece ti a a$"rut colonia Moncastro. 7ub st"$<nirea domniilor Moldovei ea a c"$"tat denumirea Cetatea .lb", fiind ulterior obiectul numeroaselor conflicte i r"&boaie, tocmai $rin $o&iia !eostrate!ic" determinat" de accesul liber la mare. Au$" cucerirea de c"tre turci a Cet"ii .lbe i a C3iliei s@a $rodus ruinarea economic" a M"rii Moldovei. Ocu$aia turceasc", iar a$oi i cea ruseasc" au determinat s$eciali&"ri %n!uste ale economiei, subordonate intereselor metro$olei. ?n aceast" $erioad" s@a de&voltat o a!ricultur" e*tensiv" $rin e*tinderea e*cesiv" a terenurilor a!ricole $rin defri area masiv" a $"durilor (%n $re&ent -. Moldova are una din cele mai des$"durite teritorii din Euro$a, !radul de %m$"durire de L,;Q e

;#

mult mai mic dec<t media euro$ean" de 2;Q). Numeroasele sc3imb"ri de frontier" cau&au de&voltarea 3aotic" a infrastructurii. .ceasta a afectat o dat" %n $lus economia Moldovei care $<n" %n sec. 88 a cunoscut un declin $rofund. /ec3ile c"i comerciale s@au de$lasat s$re Est c"tre $ortul Odesa i s$re sud@vest, c"tre $orturile din -om<nia i 5ul!aria. ?n Evul Mediul teritoriul Moldovei era traversat de c"i comerciale care le!au Euro$a Central" de litoralul de sud i de est a M"rii Nea!r". Aireciile $rioritare ale comerului e*tern contem$oran au fost determinate de rutele comerciale create %n Evul Mediu. ?nce$<nd cu sec. 8/99 i $<n" %n sec. 88 Mara Moldovei a fost $arte com$onent" a trei im$erii (turcesc, rusesc i austro@un!ar) care au de&membrat ansamblul !eoeconomic re!ional. ?n $re&ent s$aiul !eoeconomic re!ional constituit %n Evul Mediu este $arte com$onent" a trei state (-e$ublica Moldova, )craina, -om<nia). 2i$sa inte!rit"ii s$aiului !eoeconomic re$re&int" una dintre cau&ele eseniale al nivelului sc"&ut de de&voltare teritorial", situaie care avea s" se menin" tim$ %ndelun!at. Gubernia 5asarabiaL sub administraia ruseasc" (1;12@1L1;) a fost una dintre cele mai slab de&voltate re!iuni ale 9m$eriului -us. +olitica arist" a descuraBat industriali&area $rovinciei, iar a!ricultura a avut un caracter e*tensiv, $rioritate av<nd cre terea $lantelor, de i %n Evul Mediu c< ti!urile $rinci$ale ale M"rii Moldovei erau de $e urma cre terii animalelor. Constituirea unei economii a!rare avea dre$t obiectiv $iaa intern". Economia 5asarabiei, a$oi cea a -77M a fost a$roa$e totalmente i&olat" de $rocesele economiei internaionale. ?n cadrul )-77, -77M a fost su$us" unei e*$loat"ri economice intensive, s$eciali&area ei im$us" era de$arte de $otenialul e*istent. Economia 5asarabiei avea un caracter a!rar slab de&voltat, unilateral, ba&at, %n mare $arte $e munca manual". Ae&voltarea unei a!riculturi e*tensive a determinat m"rirea su$rafeelor arabile $e contul defri "rii $"durilor i descre terii $" unilor naturale, s$orind mult rolul culturii $lantelor %n sectorul a!ricol. 5asarabia avea dre$t obiectiv asi!urarea -usiei ariste cu $roduse a!ricole, administraia rus" ne fiind cointeresat" %n industriali&area teritoriului, care nu a cunoscut $ractic efectele revoluiei industriale care avea loc %n Euro$a, dar i %n teritoriile centrale ale -usiei ariste. ?n a a fel economia teritoriului $e $arcursul sec. 898 i $<n" %n anii LN ai sec. 88 a fost i&olat" $ractic de economia internaional". -evenirea 5asarabiei la s$aiul !eoeconomic rom<nesc, determinat" de unirea acesteia cu -om<nia (1L1;) a fost %nsoit" de luarea unor m"suri de redresare i restructurare a economiei, %ns" tim$ul scurt de $re&en" %n cadrul -om<niei Mari, $recum i $osibilit"ile limitate ale acesteia de a influena economia teritoriului nu au determinat transform"ri radicale i de %mbun"t"ire maBor" a nivelului de de&voltare economic" i a nivelului de trai al $o$ulaiei. -eforma a!rar" efectuat" %n 5asarabia, de&voltarea infrastructurii teritoriului $rin inte!rarea c"ilor de comunicaie, $unerea ba&ei industriale $entru mai multe %ntre$rinderi din industria u oar" i alimentar" sunt doar c<teva as$ecte ale %nvior"rii vieii economice %n aceast" $erioad". Au$" ane*area 5asarabiei la )-77 (2; iunie 1L'N) i formarea -77 Moldovene ti economia re$ublicii tre$tat a fost inte!rat" %n com$le*ul economic al )-77. ?n cadrul )-77, de i a fost $us" ba&a industriali&"rii, -77M a fost su$us" unei e*$loat"ri economice intensive, efectele economice, ecolo!ice, sociale ale c"rora sunt simite $<n" %n $re&ent. +rintre re&ultatele $o&itive %nre!istrate %n $erioada sovietic" $ot fi menionate: de&voltarea unei industrii multiramurale, de la industria alimentar" i u oar" s@a trecut la ramurile industriei !rele, s@a creat o infrastructur" de trans$ort bine de&voltat", au fost create $remise im$ortante $entru de&voltarea sferei serviciilor, a crescut de asemenea, $onderea ramurilor, care determin" +,I (electroener!etica, industria constrictoare de ma ini, industria c3imic"). Au$" volumul $roduciei !lobale, %n ansamblu i du$" valoarea fondurilor fi*e, -77M ocu$a $o&iia a asea %n )-77. 7@a de&voltat $e lar! com$le*ul interramural, %n care cel a!roindustrial ocu$a $rima $o&iie. C"tre sf<r itul anilor ;N -77M, %n cadrul fostei )-77, furni&a #,'Q din &a3"rul tos (locul '), ',( Q din uleiul ve!etal (locul '), 6Q din le!ume (locul (), 1NQ din conservele de fructe i le!ume (locul '), 16Q din sucurile naturale (locul #), 2:Q din stru!uri (locul 2) i 'NQ din tutunul fermentat (locul 1), dein<nd numai N,1(Q din teritoriu i 1,(Q din $o$ulaia )-77. 9ndustria era re$re&entat" de circa 1(NN de %ntre$rinderi, asociaii de $roducie i se caracteri&a $rin formarea unor com$le*e intraramurale i concentrarea %n centre i noduri industriale. ?n $ofida acestor reali&"ri, a$arent destul de semnificative, economia moldoveneasc" de ti$ socialist n@a mai $utut funciona mult tim$, cau&ele fiind at<t de ordin intern c<t i e*tern: $este 14# din $otenialul industrial a fost concentrat %n st<n!a Nistrului, aici fiind construit" i $rinci$ala central" electric" de la Anestrovsc, care d"dea ;'Q din ener!ia $rodus" %n re$ublic", f"c<nd de$endent" economia re$ublicii de s$aiul !eoeconomic controlat de autorit"ile re!imului se$aratistD
L

5asarabia nu este un nume !eo!rafic, dar unul $olitic $e care ru ii l@au folosit du$" 1;12 $entru a diferenia teritoriul %ntre Nistru i +rut de restul M"rii Moldovei ocu$at de 9m$eriul Marist

;'

ba&a industrial" a fost $us" $e seama %ntre$rinderilor mari i foarte mari (!i!ante) ale industriei !rele, $uin fle*ibile %ntr@o economie concurenial", %n $lus multitudinea de %ntre$rinderi ale com$le*ului militar@industrial sovietic le@a f"cut nefuncionale du$" de&membrarea )-77D de&voltarea unor ramuri industriale care funcionau %n ba&a materiilor $rime im$ortate %n $ro$orie de (N@1NNQ sau consumatoare de mari cantit"i de ener!ie electric". 7cum$irea combustibililor i a ener!iei electrice le@a f"cut neconcureniale, fiind necesar" o restructurare, re$rofilare, reconversiune lucru care a %nt<r&iat mult, determin<nd declinul $rofund %n industrieD din $unct de vedere structural industria re$ublicii era orientat" c"tre $iaa unional", iar relaii economice e*terne veritabile $ractic nu e*istau, deoarece doar (Q din $roducia moldoveneasc" era destinat" $ieelor e*traunionale i acestea erau sub controlul centruluiD sistemul economic era unul de ti$ %nc3is, neada$tat A9M, -e$ublica Moldova fiind i&olat" com$letamente de $rocesele economiei internaionaleD Aatorit" fa$tului c" economia re$ublicii se ba&a $e te3nolo!ii %nvec3ite de ti$ sovietic c3eltuielile de ener!ie, carburani i materie $rim" la o unitate de $roducie erau de #@' ori mai mari dec<t %n statele OccidentaleD ?n $romovarea conce$tului de industriali&are forat" din $erioada $ostbelic" nu s@a inut cont de li$sa mai multor resurse minerale industriale, deficitul de a$", li$sa total" a combustibililor, deficitul terenurilor a!ricole cores$un&"tor densit"ii $o$ulaiei etc. ,oate aceste fenomene %n condiiile unei !os$od"riri nec3ib&uite au avut dre$t consecin" a!ravarea situaiei ecolo!ice %n toate sferele economiei i %n viaa $o$ulaiei. .ceste i alte carene au fost %nsoite i de o ideolo!ie su$radimensionat" care a influenat mult mentalitatea $o$ulaiei, care avea s" fie im$edimentul $rinci$al %n reali&area reformelor adiacente unei economii de $ia" %n construcie %n $erioada $ostsovietic". +e l<n!" industrie i a!ricultura a suferit transform"ri radicale %n $erioada $ostbelic". ?n anii 1L'L@ 1L(N a avut loc colectivi&area forat" a !os$od"riilor individuale "r"ne ti $e ba&" de $ro$rietate colectiv" de stat. Ae&voltarea sectorului a!rar %n aceast" $erioad" a fost %nsoit de un ir de fenomene ne!ative: caracterul intensiv al de&volt"rii a!riculturii a condus la a!ravarea ec3ilibrului ecolo!ic, la sc"derea randamentelor naturale a terenurilor a!ricole, la su$rae*$loatarea i su$rac3imi&area solurilor. ?n $erioada de tran&iie volumul $roduciei industriale s@a mic orat foarte mult atin!<nd 'NQ com$arativ cu nivelul anului 1LLN. Mic orarea volumului $roduciei industriale a avut loc %n toate subramurile. .nali&<nd $roducia industrial" $e ramuri observ"m o cre tere a $onderii electroener!eticii, a industriei alimentare i a industriei sticlei care dein circa :NQ din totalul $roduciei industriale, celelalte ramuri consemn<nd o diminuare considerabil" a $onderii lor com$arativ cu anul 1LLN (tab. 2). %a1ela '. Finamica structurii $roduc2iei industriale $e ramuri 7J8 1LL( 2NNN 2NN1 2NN2 2NN# 2NN' 9ndustria total: 1NN 1NN 1NN 1NN 1NN 1NN 9nclusiv 1.Electroener!etica 2,; 1',( 16,; 16,; 16,# 12,L 12,2 2. 9nd. alimentar" #;,2 (2,; (:,# (:,2 (2,' (#,6 (1,: #. 9nd. 7ticlei N,( 2,( 6,# (,N ',1 #,# #,2 '. 9nd. ) oar" 22,6 (,' (,( 6,N 6,( 6,2 :,2 (. 9nd. c3imic" #,# N,( ... ... 1,2 1,N 1.N 6. 9nd. forestier" #,( ',1 1,( 1,: 2,' #,' ',# :. 9CM 2N,L L,2 ',; ',L (,: 6,2 6,' ;. 9nd. mater. de constr. ',1 #,; ',N #,L #,( #,L ',N L. 9nd. $oli!rafic" 1,N 1,N ... ... ... ... 2,# 1N. .lte ramuri #,1 6,1 #,; ',( :,L L.( :,L 1 0 datele %n ansamblu $e re$ublic" Cre terea %n industria alimentar" i electroener!etic" nu se datorea&" cre terii volumului de $roducie %n aceste ramuri c<t reducerii catastrofale din alte ramuri industriale. -eformele economice efectuate %n $erioada inde$endenei statale nu s@au soldat cu cre teri mari a indicatorilor macroeconomici cau&ele fiind de natur" economic" i e*traeconomic" 6 3.). ;ela2iile economice e4terne B semnifica2ii geoeconomice 1LLN1 1NN

;(

-elaiile economice e*terne (-EE) au o im$ortan" foarte mare $entru economia naional" %ntruc<t -. Moldova este un stat de dimensiuni mici, iar condiiile de autar3ie sau i&olare sunt inadmisibile av<nd i un $otenial redus natural, o $ia" de desfacere mic", ceea ce cau&ea&" de$enden" mare de comerul e*terior. ?n cadrul -EE rolul $rinci$al %i revine comerului e*terior. +<n" %n anii LN ai secolului trecut relaiile economice ale -77M erau a$roa$e %n e*clusivitate cu re$ublicile din fosta )-77. Ae&interarea )-77 i desfiinarea C.E-@ului a determinat reducerile foarte mari ale volumului comerului e*terior, fiind %nsoite i de %nr"ut"irea situaiei social 0 economice la %nce$utul $erioadei de tran&iie. ?nce$<nd cu anii LN ai sec. 88 i $<n" %n $re&ent comerul e*terior a evoluat foarte mult at<t din $unct de vedere structural, c<t i s$aial, orientarea !eo!rafic" modific<nd@se esenial. ?n $erioada de tran&iie a crescut num"rul "rilor aflate %n relaii de coo$erare i colaborare economic" cu -. Moldova: de la '2 de state %n 1LL2, la $este 1'N state in $re&ent. Cele mai im$ortante !ru$e de state %n comerul e*terior sunt: Comunitatea 7tatelor 9nde$endente (C79), "rile Euro$ei Centrale i de Est i )niunea Euro$ean". M"rile comunit"ii statelor inde$endente (C79) au $ondera cea mai mare %n comerul e*terior al -e$ublicii Moldova. +ondera comerului e*terior cu "rile C79 au crescut u or de la 6;,L Q %n anul 1LL2 $<n" la :2,N Q %n anul1LL' ca a$oi s" scad" $<n" la '2,( Q %n 2NNN ( nivelul cel mai redus cu acest !ru$ de state) du$" care a crescut u or la '6,' Q %n anul 2NN# i '#,2 %n 2NN'. +rinci$alii $arteneri comercial sunt Kederaia -us", )craina i 5elarus care dein cca. L(@L:Q din totalul comerului cu "rile C79. Ae altfel, de$endena foarte mare de "rile C79 este una dintre tr"s"turile de ba&" ale comerului e*terior al -. Moldova. Comerul e*terior cu aceste state are at<t avantaBe c<t i de&avantaBe. .vantaBele constau %n: s$eciali&area diferit" a -. Moldova com$arativ cu maBoritatea statelor C79, condiiile te3nice, de $roducie i standardele unice, e*istena unei reele de trans$ort, comunicaii comune cu statele comunitare, $"strarea $ieei de desfacere tradiionale, $ia" $e care $rodusele moldovene ti sunt cunoscute i care nu solicit" c3eltuieli su$limentare de $romovare, $ia" care nu este foarte e*i!ent" $entru $rodusele moldovene ti, care nu %ntrunesc, %n mare $arte, condiiile standardelor %nalte. Ae&avantaBele constau %n: mecanismul im$erfect de re!lare a acordurilor inter!uvernamentale, li$sa !araniilor din $artea Guvernului $rivind %nde$linirea lor. 9nfluena ne!ativ" asu$ra nivelului de e*ecutare a acordurilor inter!uvernamentale se manifest" $rin inca$acitatea de $lat" a a!enilor economici, $reurile %nalte la materie $rim" i $roducie, limitarea cu caracter tarifar i netarifar %n circulaia m"rfurilor etc. ?n $lus, de$endena $rea mare %n desfacerea m"rfurilor i %n im$orturile materiilor $rime i a ener!iei re$re&int" un factor de risc economic maBor. Conform estim"rilor f"cute o limit" acce$tabil" $entru e*$ort4im$ortul unui $rodus $e o $ia" nu trebuie s" %ntreac" #NQ. -e$ublica Moldova e*$ort" %ntre (N@L(Q din $rodusele vinicole, b"uturile "ri, tutunuri brute i ne$relucrat, &a3"r, $roduse ale re!nului ve!etal maBoritatea fiind orientate c"tre $iaa rus". Ii la im$ort de$endena foarte mare de aceast" $ia", %n mod s$ecial combustibil i surse ener!etice, face vulnerabil" securitatea economic" a -. Moldova. ?n acest conte*t reorientarea comerului e*terior r"m<ne a fi una dintre $roblemele eseniale !eoeconomice. -. Moldova du$" obinerea inde$endenei a c"utat s"@ i diversifice $ieele de desfacere, una dintre acestea fiind $iaa )niunii Euro$ene ()E). ?n vederea intensific"rii relaiilor economice cu statele )E, la 2; noiembrie 1LL' a fost semnat .cordul de +arteneriat i Coo$erare (.+C) %ntre -. Moldova i statele )E, intrat %n vi!oare la 1 iulie 1LL;. ?n $re&ent relaiile economice cu aceast" !ru$are sunt definite de +lanul de .ciuni -e$ublica Moldova@)E, documentul $olitic de ba&" care stabile te cadrul !eneral de colaborare i care are ca $revederi de ba&" facilitarea investiiilor i comerului, susinerea reformelor structurale i crearea condiiilor necesare $entru stabilirea unei 1one de 2iber 7c3imb %ntre )E i -. Moldova. .cest $lan %ns" nu are referin" la $readerare sau aderare la )E, de i forele $olitice actuale se $ronun" $entru inte!rarea )E. ,oate aceste acorduri au avut o influen" benefic" asu$ra evoluiei comerului -. Moldova cu )E. .stfel, $onderea )E s@a maBorat %n $re&ent la #2,L,6Q din totalul comerului e*terior (tab.#). +rinci$alii $arteneri ai -. Moldova %n cadrul )E sunt: Germania, 9talia, Krana, .ustria. -. Moldova e*$ort" %n cantit"i mari %n )E articole de %mbr"c"minte i %nc"l"minte fabricate %n lo3n, $iei de bovine brute i de$ilate, semine de floarea@soarelui, mie& de nuc", or&, suc de fructe concentrat, te*tile, $orumb, iar im$ortul ine de $roduse ale industriei constructoare de ma ini i C3imic". E*$orturile includ un num"r redus de $roduse cau&a fiind com$etitivitatea redus" a m"rfurilor moldovene ti, stadarti&area i certificarea diferit". Comerul limitat cu "rile )E este determinat de structura economic" a -. Moldova i s$eciali&area similar" a!ro@alimentar". .stfel, ratele de a$rovi&ionare ale )E cu materia $rim" a!ricol" de$" esc 1NNQ la maBoritatea $rodusului care re$re&int" structura e*$ortului -. Moldova: !r"u@112Q, &a3"r@1#NQ, vin@1N6Q, toate $rodusele lactate etc. 2a unele cate!orii de $roduse a!ricole $iaa comunitar" este deficitar": a seminelor i uleiurilor de floarea@soarelui @ res$ectiv 61Q i #'Q, a c"rnii de bovine i ca$rine 0 ;'Q, a $orumbului 0 L;Q, a boabelor i uleiului de soia 0 res$ectiv, :Q i 1NQ. Ain $"cate aceste $roduse sunt i %n atenia concurenilor $oteniali

;6

ai -. Moldova 0 -om<nia, )craina, 5ul!aria, +olonia, din aceste considerente nu $utem s" ne a te$t"m la o cre tere substanial" a comerului cu statele membre )E. O alt" !ru$" de state cu care -. Moldova %ntreine relaii economice sunt cele din Euro$a Centrala i de Est. ?n intervalul 1LL2@2NN( valoarea comerului e*terior al -. Moldova cu "rile Euro$ei Centrale i de Est a %nre!istrat fluctuaii cu tendine de cre tere (tab. '). +rinci$alii $arteneri din aceast" re!iune sunt -om<nia, 5ul!aria, )n!aria, 2ituania (ultimele dou" devenind din 2NN# membri ai )E). ?n relaiile cu alte "ri ale lumii se evidenia&" 7)., care are o $ondere de #,1Q %n 2NN#, dar $ro*imitatea !eo!rafic" mare face limitat comerul cu $rima $utere economic" din lume. %a1ela ). !rientarea geografic, a e4$ortului ;. Moldova -n anii &??'9'@@+ 7J8 1992 '00 *.,* 2,3 1995 '00 *2,* '',* 2000 '00 5*,* 2',& 2001 '00 *',0 2',3 2002 '00 5.,5 22,3 2003 '00 53,* 23,3 2004 '00 .3,2 32,/

%otal rile CSI rile UE rile Europei Centrale i de Est 2( '(,& '3,. '0,/ '3,( '5,& '',3 lte !ri 5,' &,' *,3 *,( /,. &,. '2,* )n rol im$ortant %n -EE, din care se $oate a$recia situaia !eoeconomic" a -. Moldova o re$re&int" i investiiile strine. 7$aiul !eoeconomic al -. Moldova deocamdat" nu este unul atractiv $entru investiiile str"ine, considerate actualmente motorul de&volt"rii economice, din mai multe considerente: dimensiunea mic" a $ieii interne, instabilitatea $olitic" i economic", structura economic" $recar", neadecvat" $otenialului ei etc. Nici c3iar $uinile avantaBe $e care le are, cum ar fi: $o&iia !eo!rafic" de tran&it avantaBoas", costul mic al forei de munc", al arendei terenurilor, le!islaia atr"!"toare, condiiile naturale favorabile nu sunt convin!"toare $entru investiiile mari i investiiile strate!ice. .stfel, la 1 ianuarie 2NN( investiiile str"ine directe au %nsumat :LN,' mil. V. +rinci$alele "ri investitoare care % i manifest" interesul %n -. Moldova sunt Kederaia -us", 7$ania, 7). etc. (tab. (). %a1ela +. 0rimele .ece state investitoare -n economia ;. Moldova 7$n, -n '@@+8 0r$ ' 2 3 . 5 * & ( / '0 ara 1$2us ,pania ,U3 %landa #lveia 4ermania 2om5nia 1rana M$6ritanie 7u)embur" "il#$ '5(,2 '02,& '0',2 50,* 33,& 2.,' '(,( '( '2,. '0,2 %onderea 2.,/ '*,' '5,/ (,0 5,3 3,( 3,0 2,( ',/ ',*

+e l<n!" volumul restr<ns al investiiilor, tabloul !eo!rafic al acestora atest" $re&ena maBor" a K. -use cu circa 14' din total, investitorii ru i deseori fiind favori&ai $rin crearea unor condiii mai avantaBoase %n cadrul tenderelor internaionale ca instrument de atra!ere al investiiilor. 7$ania cu investitorul strate!ic =9union Kenosa> se afl" $rintre satele cu cele mai mari investiii, $recum i 7). @ care se remarc" $rintr@o $olitica investiional" de e*$ansiune %n lume. )n rol modest %l are -om<nia cu doar #Q din totalul investiiilor, $ondere $arial Bustificat" dac" inem cont de $uterea economic" a acesteea. ?n $re&ent num"rul %ntre$rinderilor cu ca$ital mi*t (Boint ventures) este de $este 1NN, unele dintre ele fac $arte din $rinci$alii contribuabili la bu!etul de stat: /itanta 9ntravest, Kabrica de lactate F%nce ti =.lba>, societ"ile =/o*tel>, =Moldcell> etc.

;:

%a1.&. 0roducerea energiei electrice -n unele state din regiunile mari geoeconomice ale lumii, anul '@@@ "r 7tatele din +roducia de +onderea %n +onderea deferitor ti$uri de centrale electrice, %n Q re!iunile mari ener!ie totalul ,ermocentrale Fidrocentrale .tomocentr Geoeconomice. electric" mondial. ale (mil.EJ3). (Q) .merica de Nord 7). #L;2,6 :1,( 6,2 2N,N Canada 6NN,N 2:,( (L,2 12,N Euro$a de /est. Germania Krana Marea 5ritanie .sia@+acific. C3ina Oa$onia 9ndia ,otalul mondial

&.

'.

((6,: ('N,2 #6(,: 1#(:,6 1N6#,( (6N,' 1(###,L 1NN,N

62,; L,# :',# ;2,2 6N,# ;2,L 6(,'

#,; 12,( 1,' 16,' ;,1 1#, : 1:,:

2L,L ::,( 22,L 1,2 2L,; #,1 16,;

).

"r &. '.

).

%a1.'. 0roduc2ia de automo1ile -n unele state din regiunile mari geoeconomice ale :umii. 7 milioane 1uc,2i 8 ;egiunile geoeconomice &?3@ &??@ '@@' .merica de nord 7). ;,1 L,; 12,# Canada 1,' 1,; 2,6 Euro$a de /est Germania #,L (,2 (,( Krana ',N #,; #,6 Marea 5ritanie 1,# 1,6 1,; 9talia 1,6 2,1 .sia@+acific Oa$onia 11,N 1#,( 1N,2 C3ina @ @ 2,L -e$ublica Coreea @ 1,# #,1 %a1. ) Elolu2ia comer2ului mondial $e gru$e de 2,ri 7mld ESF8.

Euro$a .sia 4 +acific Orientul MiBlociu .frica .merica de 7ud .merica de Nord .merica Central" Caraibe %otal

+%n" la 1L:N # ( N N N N 2 ' &*

1L:N@1L;N 2 : 2 6 1 N # # '*

1L;1@1LL1 6 ( 1 6 ' N # 2 '>

1LL2@2NN2 L 6 # ; # N ( ( )?

%otal 2N 2# 6 2N ; N 1# 1' &@*

;;

7ursa: HHH.ma$$m.ro @ Aosarele ).N.9.A.O., 7)., Ae$artamentul Comercial 0 =1onele libere ale lumii>, 1LLL. %a1ela *. ;e$arti.area Com$aniilor %ransna2ionale 7C%"8 $e gru$e de state 7J8. Gru$e de state Com$aniile de ba&" Kilialele com$aniilor 7tate de&voltate ;L,2 #:,' 7tate %n de&voltare L,; 'N,6 7tatele Euro$ei Centrale i Est 1,N 22,N %a1ela +. #ndicatorii economici a nucleelor Economiei Mondiale 7tatele 4 +o$ulaia Cota +95 %n Cota %n Cota e*$ortului !ru$"rire!ionale mln.loc. Q (1LL6) comerul %n +95 (Q) intern (Q) 1LL6 7). 266 #2,( 1L,6 ;,2 Oa$onia 126 2N,( 1N,( L,N )niunea #:( #;,# 2N,L 1N,2 Euro$ean" -e&ervele valutare (mlrd. V1LL6) 'L,1 1:2,' #'L,;

%a1ela /. ;itmul mediu anual de cretere a $roduc2iei, 0#5 i comer2ului mondial 7J8 Creterea &??@ medie anual, @a $roduciei 1,6 @a $rodusului 2,N intern brut (+95) @ a comerului mondial cu #,; bunuri i servicii &??& 1,; N,; #,L &??' 2,: 1,1 ',: &??) 2,: N,6 #,: &??* ',N 2,N L,1 &??+ #,: 2,2 L,6 &??/ ',# #,N 6,L &??> ',2 #,# L,L &??3 2,( 1,; #,# &??? #,L 2,2 ',N '@@@ #,L #,L 11,;

%a1ela >. #ndicatorii de 1a., -n centrele mari de $utere economic,. +o$ulaia +95, %n Q /olumul /olumul +954loc. Kora de munc" fa" de fa" de $roduciei comerului 2a ++C ocu$at" %n Q total (Q) cel industrial e*terior Q 9ndustrie 7ervicii !lobal. e Q din total 7). ',: )E 6,2 Oa$onia 2,1 2',N 2N,# :,6 21,N 21,N ;,N 1(,2 '(,N :,( 2L:NN 2N;NN 2';NN 2',1 'N,1 #',# :#,2 (#,; (L,; 2NN' 1NN 12,2 (1,: #,2 :,2 1.N ',# 6,' ',N 2,# :,L

9ndustria total: 9nclusiv 1.Electroener!etica 2,; 1',( 16,; 16,; 16,# 12,L 2. 9nd. alimentar" #;,2 (2,; (:,# (:,2 (2,' (#,6 #. 9nd. 7ticlei N,( 2,( 6,# (,N ',1 #,# '. 9nd. ) oar" 22,6 (,' (,( 6,N 6,( 6,2 (. 9nd. c3imic" #,# N,( ... ... 1,2 1,N 6. 9nd. forestier" #,( ',1 1,( 1,: 2,' #,' :. 9CM 2N,L L,2 ',; ',L (,: 6,2 ;. 9nd. mater. de constr. ',1 #,; ',N #,L #,( #,L L. 9nd. $oli!rafic" 1,N 1,N ... ... ... ... 1N. .lte ramuri #,1 6,1 #,; ',( :,L L.( 1 0 datele %n ansamblu $e re$ublic" 7ursa: Moldova %n cifre, 2NN'D HHH.statistica.mdD .nuarul statistic al -. Moldova , 2NN(.

%a1ela 3. Finamica structurii $roduc2iei industriale $e ramuri 7J8 1LLN1 1LL( 2NNN 2NN1 2NN2 2NN# 1NN 1NN 1NN 1NN 1NN 1NN

;L

%a1ela ? a. !rientarea geografic, a e4$ortului ;. Moldova -n anii &??'9'@@+ 7J8 &??' &??+ '@@@ '@@& '@@' '@@) '@@* %otal 1NN 1NN 1NN 1NN 1NN 1NN 1NN L,rile CS# 6',6 62,6 (6,6 61,N (',( (#,6 '#,2 L,rile EE 2,# 11,6 21,: 21,# 22,# 2#,# #2,L L,rile Euro$ei Centrale i de Est 2; 1;,: 1#,' 1N,L 1#,; 1(,: 11,# Alte 2,ri (,1 :,1 6,# 6,; L,' :,' 12,6 7ursa: .nuar statistic de comer e*terior al -. Moldova 1LL( 0 2NNN, .nuarul statistic al -. Moldova, 2NN(. %a1ela ? 1. 0rimele .ece state investitoare -n economia ;. Moldova 7$n, -n '@@+8 0r$ ara "il#$ %onderea ' 1$2us '5(,2 2.,/ 2 ,pania '02,& '*,' 3 ,U3 '0',2 '5,/ . %landa 50,* (,0 5 #lveia 33,& 5,3 * 4ermania 2.,' 3,( & 2om5nia '(,( 3,0 ( 1rana '( 2,( / M$6ritanie '2,. ',/ '0 7u)embur" '0,2 ',* 7ursa: 5N7 Glosar Geoeconomic. A .utar3ie ( !r. 0 autosatesfacere ) 0 o strate!ie !eoeconomic", care const" %n crearea unor sisteme economice de ti$ %nc3is D de&voltarea unei economii care i!norea&" divi&iunea internaional" a muncii i comerul e*terior. .tlasul !eoeconoic al lumii 0 $roiectarea arealelor economiilor naionale i a arealelor economice transnaionale, care interacionea&" reci$roc %n s$aiul economic mondial. .real 0 teritoriu %n limitele c"ruia sunt r"s$%ndite anumite fenomene i $rocese economice, $olitice, naturale etc. 5 5locad" ( embar!ou ) 0 i&olarea unui stat, a teritoriului s"u, a frontierelor terestre i mariteme, a s$aiului aerian %n sco$ul im$unerii de c"tre alt stat de a e*ecuta cerinele dictate de blocad". Au$" coninutul s"u blocada $oate fi: militar", $olitic", economic", valuntar" etc. 5iote3nolo!ii 0 formarea la or!anisme (%ndeosebi la $lante ) a unor sc3imb"ri !enetice, care s" le dea o re&isten" mai mare la boli i de a c"$"ta totodat" unele calit"i su$erioare dec<t la $lantele obi nuite. C Coridor de trans$ort 0 cale de comunicaie transcontinental", care ofer" $osibilitatea de tran&itare liber" a s$aiului ( m"rfurilor ) Coridor maritim 0 un s$aiu maritim din a$ro$ierea "rmului c"riuva stat %n care se stabile te un anumit re!im internaional referitor la circulaia vaselor mariteme a diferitor state. Comer liber 0 sau e*cluderea ta*elor vamale %n circulaia m"rfurilor, li$sa barierelor %n comerul internaional. Com$anie =off@s3ore> (com$anie ca$tiva str"in") 0 este o societate de dre$t str"in" ce % i desf" oar" activitatea %n aceste "ri %n conformitate cu le!islia din ara !a&d". Com$anie ca$tiv" de asi!ur"ri 0 com$anie (societate) deinut!" sau controlat" de o alt" %ntre$rindere al c"rei obiect de activitate este, %n $rimul r%nd, aco$erirea necesarului de asi!ur"ri, i, %n al doilea r%nd, efectuarea de o$eraiuni de $ia" ($otrivit dicionarului Jebster). .li autori o consider" ca o form" de =autoasi!urare oficiali&at"> sau =com$anie de asi!urare sau reasi!urare> deinut" sau controlat" de o societate, cu alt" activitate dec%t de asi!ur"ri, creat" %n $rinci$al $entru a asi!ura sau reasi!ura societatea 0

LN

mam" sau ale filialelor acesteia (de obicei com$ania de asi!ur"ri ca$tive este deinut" de com$ania $roductiv" care alimentea&" fondul de asi!ur"ri ($ensii). Com$anie 3oldin! 0 com$anie care administrea&" resursele financiare ale com$aniilor de ba&" (%n s$ecial $rofiturile). O cor$oraie 3oldin! deine aciuni %n com$aniile lucrative din teritoriul cu fiscalitate ridicat" i $oate %nc3iria acestora ec3i$amente (%n re!im de leasin!, c3iriile fiind trecute %n contul de c3eltuieli) sau c3iar ca$ital, cu o dob<nd" convenabil". Coo$erare 0 de la franu&escul = coo$erer>, ceea ce %nseamn" coo$erare, a lucra %m$reun" cu cineva, a colabora, a@ i da concursulD munca %n comun, coo$eraie. Coo$erarea transfrontalier" 0 colaborarea cu as$ect economic, care are dre$t sco$ eliminarea barierilor im$use de frontiere, libera circulaie a individului i crearea unui sistem economic favorabil. Cor$oraie transnaional" 0 re$re&int" o firm" care i@a e*tins activitatea economico@financiar" dincolo de 3otarele "rii de ori!ine. Ea este format", de re!ul" dintr@o societate $rinci$al" 0 firma mam" i un ir de filiale, adic" de firme de$endente fa" de societate $rinci$al", im$lantat" %n diferite "ri. Coru$ie 0 de!radarea a unei instituii sau a unui $rinci$iuD %nc"lcarea de disimulat" a normelor a unei instituii %n benificiul unui individ sau a unui !ru$. =Clubul de la -oma> 0 or!ani&aie non @ !uvernamental" internaional", care studia&" $ers$ectivele de&volt"rii $roblemelor !lobale ale omenirii ( economice, sociale, ecolo!ice ) i trasarea c"ilor de re&olvare a lor. 9nclude savani din diferite ramuri ale tiinei, $ersoane $olitice, mene!eri ai instituiilor internaionale cor$orative i financiare. F Aivi&iunea internaional" a muncii 0 s$eciali&area "rilor lumii %n $roducia i comerciali&area $e $iaa mondial" a unor anumite ti$uri de $roduse i servicii. Aum$in! ( Aom$in! ) 0 vinderea %ntr@un alt stat a $roduselor cu un $re mai mic dec<t sinecostul lor. Aictatur" 0 forma $uterii %n care autoritatea este concentrat" i %nt"rit": $oate fi vorba de un mod obi nuit de e*ercitare a $uterii sau de o %nc"lcare a le!islaiei %nsoit" de cele mai multe ori de arbitrar i de violen". E Economie %nc3is" 0 s$aiu ce nu $ermite $"trunderea ca$italului, m"rfurilor i serviciilor $e $iaa intern". Economie desc3is" 0 s$aiul ce urm"re te %n $rimul r%nd sco$ul de inte!rare economic" cu as$ecte lar!i de $"trundere a ca$italului str"in, a m"rfurilor i serviciilor cu $re&ena com$aniilor transnaionale str"ine. Eurore!iune 0 &on" frontalier" de colaborare %ntre statele euro$ene %n domeniile: economiei, culturii, %nv""m%ntului, ecolo!iei. Enclav" 0 semnific" teritoriul sau o $arte a teritoriului unui stat i&olat din toate $"rile de teritoriul altui stat. ?n ra$ort cu teritoriul c"ruia %i a$arine se nume te e*clav". G Globali&are 0 ( de la fran. 0 =!lobe>) ceea ce %nseamn" c" %n!lobea&" toate elementele unui ansamblu re&ultat $rin %nsumarea tuturor elementelor de acela i fel i au un caracter !lobalD !lobali&area economiei mondiale $oate fi definit" ca un $roces al cre terii interde$endenilor dintre statele naionale %n sferele vieii economice, $olitice, sociale i culturale. Globali&area este eta$a su$erioar" a internaionali&"rii. Geoeconomie 0 tiina care studia&" interaciunea dintre Fomo Economicus i s$aiu, strate!iile statului i ra$orturile de $roducie %n $lan internaional, ce asi!ur" $ro!resul statului, e*clusiv $e calea economic"D Geoeconomia studia&" lu$ta concurenional" dintre subiecii !eoeconomici de diferit ran!. Geofinane 0 valute ce au o circulaie internaional" intens" i care la r%ndul lor limite&" valutele naionale res$ective. 2a nivel mondial deosebim 2 sisteme financiare: unul ba&at $e dolarul 7). i altul 0 $e euro. # 9nternaionali&are 0 $roces de interaciune a economilor naionale $e $iaa mondial". H Fotare !eoeconomice 0 3otare convenionale, care delimitea&" sferele de influen" a unor or!ani&aii economice internaionale sau a enclavelor societ"ilor transnaionale. Fotarele !eoeconomice $ot s" nu coincid" cu 3otarele $olitice ale statelor. : 2iberali&area economiei 0 trecerea de la economia de ti$ %nc3is la cea de ti$ desc3is. 2iberali&area comerului 0 $resu$une comerului internaional f"r" careva restricii din $artea statului. M Malnutriie 0 %nseamn" deficiene foarte accentuate de ordin calitativ, adic" alimente ce nu conin %ndeaBuns $roteine i %n !eneral, substane nutritive. Mondiali&are 0 $rocesul de e*tindere la scar" $lanetar" a unui model (fie american sau euro$ean de or!ani&are economic", social" i c3iar cultural") considerat universal.

L1

Mondiali&area cu$rinde trei eta$e cronolo!ice: internaionali&area (de&voltarea flu*urilor de e*$ort), transnaionali&area (de&voltarea flu*urilor de invenii i a im$lant"rilor %n str"in"tate) i formarea economiei !lobale (reali&area reelelor mondiale de $roducie i informaie). 0 +aradis fiscal ($ort fiscal, refu!iu fiscal) 0 ta* 3eaven (en!l.) 0 este un teritoriu care ofer" o !am" lar!" de avantaBe fiscale com$aniilor off@s3ore %nre!istrate $e acest teritoriu. +arcuri tiinifico@te3nolo!ice 0 staii caracteristice statelor noi industriali&ate, care concentrea&" fabricarea $roduciei ba&ate $e -.,.I, destinat" e*clusiv e*$ortului. +rimele au fost %nfiinate %n Coreea de 7ud s$eciali&ate %n $roducerea televi&oarelor, cu$toarelor cu microunde, discurilor ma!netice i ceasornicilor electronice. +rotecionism 0 $olitic" de stat $romovat" %n formarea economiei naionale, %n sco$ul $roteciei ei fa" de concurena internaional". +rodusul intern brut ( +95 ) 0 $rinci$alul indicator macroeconomic al economiei naionale, care re$re&int" re&ultatul final al activit"ii de $roducie re&idente ( at<t %n sfera $roduciei materiale, c<t i sfera serviciilor ) i care cores$unde valorii bunurilor i serviciilor $roduse de aceste unit"i $entru consumul final +95 ce com$une din urm"toarele cate!orii de resurse: valoarea ad"u!at" brut", im$o&itul $e $rodus, ta*e vamale. +o&iie !eo$olitic" a unui stat 0 constituie re&ultanta dintre locali&area !eo!rafic", $otenialul natural i uman $e de o $arte i ra$orturile $olitice, economice i militare cu statele vecine, cu $uterile mondiale i re!ionale $e de alt" $arte. +o&iia !eo$olitic" se re!"se te %n orientarea relaiilor e*terne $e anumite a*e de interes !eo$olitic. ; =-"&boi !eoeconomic> 0 $ricinuirea unor $a!ube economice, $rin uili&area te3nolo!iilor !eoeconomice, du$" o strate!ie $lanificat" anterior, evit<nd metodele militare. 7co$ul $rinci$al 0 obinerea unor $o&iii re!ionale avantaBoase $e $iaa de desfacere, cea de materie $rim" i influena asu$ra coridoarelor de trans$ort. -e!ionali&are 0 este un $roces de formare i de&voltare a uniunilor economice interstatale %n ba&a comunit"ii factorilor socio@culturali ( morali, etici, reli!io i). ?n lumea contem$oran" re!ionali&area este considerat ca un r"s$uns la $rocesul de !lobali&are a economiei mondiale. -evoluia /erde 0 constituie o %ncercare a $oliticii internaionale de a re&olva $roblema alimentar" %n statele %n curs de de&voltare cu o $o$ulaie numeroas". ?n anii 6N 0 :N ai sec. 88 = -evoluia /erde> a cu$rins statele din 7udul i 7ud Estul .siei. M"surile %ntre$rinse au contribuit la o anumit" s$orire a $roduciei a!ricole, dar n@a reu it s" re&olve definitiv $roblema de!rad"rii terenurilor a!ricole, ia utili&area %n cantit"i mari a $esticidelor %n a!ricultur" a avut consecine ne!ative asu$ra s"n"t"ii $o$ulaiei. S 7trate!ia !eoeconomic" 0 arta ($rice$erea) atin!erii unor obiective economice %n cadrul $ieii mondiale i de $re%nt<m$inare a $otenialelor conflicte cu aButorul te3nolo!iilor !eoeconomice. 7ocietate $ostindustrial" 0 este considerat" acea societate %n care rolul dominant va fi cel al sferii serviciilor, iar te3nolo!iile ma inistice vor fi %nlocuite cu te3nolo!ii mult mai $erformante, care mai $oart" denumire de =te3nolo!ii intelectuale>. 7istemul de $referine vamale 0 re$re&int" o form" de inte!rare ba&at" $e admiterea de c"tre un ansamblu de teritorii vamale, nea$licabile la alte &one tere. 7$aiul !eoeconomic 0 constituie o inte$retare !eo!rafic" al s$aiului economic format $e teritoriul dat. 7tatele ( &onele) tam$on 0 ilustrea&" valoarea $olitic" a $o&iiei !eo!rafice i teritoriale. .cestea sunt s$aii care se$ar" uneori dou" state concurente i $uternice, iar din influena i contrabalansarea $uterilor asu$ra statelor tam$on re&ult" un ec3ilibru re!ional, av<nd %n vedere c", %n condiii normale, nici unul dintre statele concurente nu va cuceri statul tam$on. % ,eritoriul !eoeconomic 0 s$aiu !eo!rafic administrat de autorit"ile statale unde $ersoanele, bunurile, serviciile i ca$italul circul" liber. ,e3no$ol 0 &on" liber" $e l<n!" ora ele mari cu $o&iie economico@!eo!rafic" favorabil", sisteme decomunicaii $erfecte, condiii climatice favorabile i diverse resurse recreaionale. Este o &on" cu nivel %nalt de confort al condiiilor de trai. ?n &ona dat" are loc combinarea ( inte!rarea ) tiinei, ca$italului, te3nolo!iilor de v<rf i a tradiiilor naionale %n diferite sfere a societ"ii. Ca structur" teritorial" include urm"toarele &one: industrial", tiinific" i de cercetare, aria de construcii. Noiunea de te3no$olis a a$"rut %n Oa$onia.

L2

,e3nolo!ii !eoeconomice 0 sistem de metode, $rocedee, care asi!ur" crearea unor situaii !eoeconomice, orientate s$re atin!erea unor sco$uri strate!ice. Are$t e*em$lu $ot servi atracia investitorilor str"ini $rin scutiri sau %nlesniri fiscale, %nvestirea %n resursele umane. ,e3nolo!ii informaionale 0 constituie in sistem de te3nolo!ii moderne de o im$ortan" foarte mare strate!ic" $entru ar". Ele sunt de felurit caracter: $olitic, de a$"rare a statului, economic, social i cultural. ,otalitarism 0 form" s$ecific" de dominaie care are dre$t sco$ 3e!emonia ideolo!ic" , social" i $olitic" a unui $artid unic i care se str"duie te s" curee societatea de unele elemente socotite d"un"toare. Aeosebirea %ntre totalitarism i fascism, totalitarism i re!im autoritar ca i %ns" i $ertinena noiunii fac obiectul unor vii de&bateri. ,rust (%ntr@o traducere a$ro*imativ" @ fundaie), entitate Buridic" $rin care $ro$rietarul unor valori (imobiliare sau mobiliare) cedea&" tem$orar, din motive fiscale sau succesoriale, dre$tul s"u de $ro$rietate unui de$o&itar (sau administrator).

L#