Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi Facultatea de Drept

REFERAT
Disciplina: Drept Fiscal

Frauda si evaziunea fiscală

Autor:Luţia Adrian, Vodă Bogdan Anul:III,grupa:III

Iaşi, Aprilie 2013

3. Evaziunea fiscală legală. Concluzii. Definirea evaziunii fiscală.Introducere. 6. Combaterea evaziunii fiscale şi fraudei. Efectele evaziunii fiscale.2.(frauda) 4. Formele evaziunii fiscale.1. Infracţiuni privind evaziunea fiscală. 3. 8. 5. . 2. 3. 7.Cuprins: 1.Cauzele evaziunii fiscale. Evaziunea fiscală frauduloasă.

a metodelor defectuoase de aplicare precum şi a unei neprevederi sau nepriceperii legiutorului a carui fiscalitate excesivă este tot atât de vinovată ca şi cei pe care pe care ii promovează prin aceasta la evaziune. bugetelor locale. ~ evaziunea ficală poate fi privită şi ca fiind rezultanta logică a defectelor şi inadvertenţelor unei legislaţii imperfecte. personae fizice şi personae juridice române sau străine. Literatura de specialitate expune părerea mai multor autori referitor la fenomenul evaziunii fiscale: ~ un prim punct de vedere evidenţiază evaziunea fiscală ca fiind totatlitatea procedeelor licite şi ilicite cu ajutorul cărora cei interesaţi sustrag in tot sau in parte averea lor obligaţiilor stabilite prin legile fiscale. Definirea evaziunii fiscale. Cit. Evaziunea fiscală este unul dintre fenomenele cele mai studiate ale criminalităţii economico-financiare datorită metodelor. bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor extranugetare de catre contribuabili. ~o a doua ipoteza ar fi că evaziunea fiscală reprezintă sustragerea de la plata obligaţiilor fiscal prin transmiterea unor date eronate privind sursele şi veniturile impozabile. 1 din legea 87/1994. p.D Şaguna op.1 1 D. Evaziunea fiscală este cunoscută ca fiind sustragere prin orice mijloace. . procedeelor folosite şi ingeniozităţii contribuabililor de a eluda legea precum si datorită reglemntărilor inprecise şi a dificultăţii pe care o ridică definirea acestui fenomen.2. taxelor şi a a ltor sume datorate bugetului de stat.1052. în intregime sau în parte. de la plata impozitelor. Evaziunea fiscală a fost definită ca faptă penală de art.

ed.ALL BECK. Pag. Evaziunea fiscală legală se realizează atunci când o parte din veniturile sau averea unor persoane sau categorii sociale este sustrasă de la inpunere datorită modului în care legislaţia fiscală în vigoare dispunea stabilirea obiectivului impozabil.1. recurgând la o combinaţie neprevazută a acesteia. Prin evzaiunea fiscală legală se inţelege acţiunea contribuabilului de a ocoli legea. ea implicand procedee licite.folosirea prevederilor legale la donatiile filantropice. tocmai datorită unei insuficienţe a legislaţiei. Evaziunea fiscala legala mai poate fi intalnita in literatura de specialitate si sub denumirea de evaziune fiscala licita. Formele evaziunii fiscale. Cele mai frecvent folosite metode de sustragere de la plata contributiilor sunt: .practica unor societati comerciale de a investi o parte din profotul realizat in achizitii de masini si echipamente tehnice pentru care statul acorda reduceri ale impozitului pe venit. contribuabilii raman in limita drepturilor lor fara a li se putea imputa ceva. Singurul vinovat de producerea evaziunii prin astfel de mijloace este legiuitorul. 3. Această formă de evzaiunea este posibilă doar atunci când legea este lacunară sau prezintă inadvertenţe. iar statul nu se poate apara decat printr-o legislatie clara. pentru a beneficia în cât mai mare măsură de avantajele oferite de reglementările fiscale în vigoare. contribuabilul încercând să se plaseze intr-o poziţie cât mai favorabilă.3. . precisa. 469.D Şaguna Drept financiar şi fiscal. 2 D.2 Procedand in acest fel. Contribuabilii găsesc anumite mijloace şi expluatând insuficienţele legislaţiei le eludează în mod legal. Evaziunea fiscală legală. stiintifica. sustrăgându-se în totalitate sau în parte plăţii impozitelor. .

obligat sa furnizeze date in sprijinul declaratiei in baza careia urmeaza a i se stabili cota impozitului. Reducerea cifrei de afaceri. 3 Multitudinea formelor in care se gaseste evaziunea fiscala face practic imposibila incercarea de individualizare a acestora. culturale. Drept financiar si fiscal. Frauda fiscala se savarseste prin incalcarea flagranta a legii profitandu-se de modul specific in care se face impunerea. micsorand astfel venitul impozabil. Dan Drosu Saguna.interpretarea favorabila a dispozitiilor legale care prevad scutiri si reduceri pentru contributiile in sprijinirea activitatilor sociale. Alcatuirea de register contabile nereale. . ed. recurge la disimularea obiectului impozabil. taxelor si contributiilor cuvenite statului.. Prin evaziune fiscala ilicita se intelege actiunea contribuabilului ce incalca prescriptia legala cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor. . ALL BECK. in temeiul interpretarii favorabile a legii nr. reclama sau publicitate indifferent daca au fost facute sau nu.12/1991 privind impozitul pe profit ce acorda scutiri de impozit. Insa in practica fiscala exista o serie de forme de care legiuitorul se loveste cel mai des: 3 Intocmirea de declaratii false. Evaziunea fiscala frauduloasa. 3. Legiuitorul da posibilitatea infiintarii unui mare de societati cu un profil tocmai in scopul retragerii din fata legii fiscale astfel avand loc evaziunea fiscal legala.constituirea de fonduri de amortizare sau de rezerva intr-un cuantum mai mare decat cel justificabil din punct de vedere economic. . Evaziunea fiscala este frauduloasa atunci cand contribuabilul. Intocmirea de documente de plati fictive.scaderea din venitul impozabil a cheltuielilor de protocol.2. la subevaluarea cuantumului materiei impozabile sau folosirea altor cai de sustragere de la plata impozitului. Nedeclararea materiei impozabile. stiintifice si sportive.

Cauze de ordin politic: statul prin intermediul fiscalitatii promoveaza un anumit gen de politica economica sau sociala. toate aceste creand un climat destul de favorabil pentru contribuabilii care urmaresc scopuri evazioniste. inechitabila si instabila pentru unele categorii de contribuabili. 4.Imperfectiunea legislatiei fiscale: sub aspectul caracterului incomplet. iar contribuabilii ompotriva carora este indreptata o asemnea politica opun o anumita rezistenta. .Sarcinile fiscale exagerate: reprezinta o povara fiscala peste masura. Cresterea si diversificarea numarului de agenti economici. a potentialilor cintrubabili generata de trecerea tot mai mult de la proprietatea de stat la proprietatea private si dezvoltarea rapida a diferitelor relatii cu caracter economic face dificila cuprinderea acestora in limitele legislatiei fiscale si creeaza vaste posibilitati de evaziune fiscala. Vanzari facute fara facture. . .Factorii de ordin economic: cu raportul dintre conta impozitului si masurile de raspundere ceea ce reprezinta actiunea facuta de contribuabil de a compara consecintele economice ale achitarii impozitului si aplicarii masurilor de raspundere pentru neachitare. . impreciziilor si ambiguitatilor. Existentele probleme prinvind evaziunea fiscal generata de aceste cauze si de factorii favorizanti pot fi combatute prin dotarea cu mijloace necesare unei bune desfasurari a activitatii administratiei cat si angajarea de personal competent si sufficient din punct de vedere numeric. Cele mai intalinite cause ale evaziunii fiscale sunt: . ca mijloc de fraudare a fiscului. . Falsificare bilantului. Cauzele evaziunii fiscale.- Contabilizari de cheltuieli si facturi fictive.Lipsa unui control fiscal bine organizat. Trecerea in conturi personale a unor parti din beneficiu.

frauda fiscala poate fi calificata drept contraventie sua infractiune. actionarilor si reprezentantilor legali ai persoanelor juridice. Dupa modul de savarsire. Cluj Napoca. acestea fiind cele nesanctionate de lege si fapte de sustragere de la impuneri ilicite. Drept fiscal. precum si in scopul intaririi administratiei impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat s-au organizat cazierul fiscal al contribuabililor ca mijloc de evidenta si urmarire a disciplinei financiare a contribuabililor. In cazierul fiscal se tine evidenta persoanelor fizice si juridice. administrative-fiscala sau penala. Cluj Napoca. care au savarsit fapte sanctionate de legile financiare. raspunderea juridica. 2010 Anca Mihaela Georoceanu. care pe langa alte atributii urmareste micsorarea fenomenului evazionist ce face parte integranta a fenomenului coruptiei. taxelor si a altor obligatii bugetare antreneaza. precum si orice valori care genreaza titluri de creanta fiscala. sanctiunea aplicabila fiind amenda contraventionala ori amenda penala sau inchisoarea. Toti contribuabilii au obligatia legala de a declara cu sinceritate veniturile realizate. obiectiv principal pentru apararea democratiei si imaginii nationale.5. precum si a asociatilor. In scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale. Atunci cand prin lege nu se prevede obligativitatea depunerii declaratiei de impunere. contribuabilii raspund de calcularea cu corectitudine a impozitelor si taxelor pe care trebuie sa le verse la buget. acestea din urma fiind cele sanctionate de lege. 2010 . bunurile mobile si imobile aflate in proprietate sau detinute cu orice titlu legal. Editura Argonaut. Tot in beneficiul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale a fost infiintat departamentul national anticoruptie(DNA). Editura Argonaut.4 Nerespectarea reglementarilor fiscale privind stabilirea si perceperea impozitelor. potrivit legii. Combaterea evaziunii fiscale şi fraudei.5 4 5 Anca Mihaela Georoceanu. Drept fiscal. vamale precum si cele care privesc disciplina financiara. In interiorul fenomenului evazionist se disting fapte de sustragere de la impuneri licite.

7. Impozitele sunt. Infracţiuni privind evaziunea fiscală. legale si destinatia lor clasica fiind o sarcina contributive normal pe care cetateanul o suporta fata de stat. .ALL BECK. -efecte sociale. Accentul se pune pe savarsirea cu stiinta si cu rea 6 Dan Drosu Saguna. pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale publicata in monitorul official. noul text se refera exclusive la infractiunile si pedepsele aplicabile in cazul incalcarii normelor fiscale. Drept financiar si fiscal. Prin Legea nr. -efecte politice. de exemplu completeaza gresit o declarative de impunere. iar instant este cea care in final decide aplicare sanctiunii. Efectele evaziunii fiscale.241/2005. din averea persoanelor fizice sau juridice la dispozitia statului. neexistand vreun fel de contraprestatie.672 din 27/07/2005 este abrogate Legea nr. Stabilirea vinovatiei care a fost din intentie sau culpa. Impozitele constituie o forma de prelevare a unei parti din venitul sau. -efecte economice.6. in vederea indestularii nevoilor reclamante de existenta a statului si pentru realizarea conditiilor de dezvoltare a societatii. ed. partea I nr.6 Principalele efecte ale evaziunii si fraudei fiscale ating urmatoarele categorii structurale: -efetcte asupra formarii veniturilor statului.87/1994 si in acest fel se elimina posibilitatea sanctionarii penale a celor care. prin natura lor. aceasta prelevare avand loc in mod silit. Fata de actul normative abrogat. pentru acoperirea cheltuielilor sale. o fac organelle de urmarire penala.

prevazandu-se obligativitatea luarii de masuri obligatorii in cazul constatarii acestora. De aceea trebuiesc incheiate acorduri foarte clare intre statele in care se afla filiale ale respectivei societatii pentru a putea prevenii evaziunea si frauda fiscala internationala. cu toate ca prin O. . in scopul impiedicarii verificarilor financiare. de impunerea veniturilor obtinute de rezidentidin surse aflate in strainatate. dup ace a fost somata in scris. Tot infractiune constituie si refuzul nejustificat al unei persoane. Concluzii. masurile de sanctionare de pana acum nefiind in masura sa-I sperie pe cei care comit astfel de fapte. este sanctionata cu inchisoarea punerea in circulatie a formularelor tipizate cu regim special. Prezenta lege sanctioneaza nu numai faptele propriu-zise de evaziune.G. Astfel. care fie constau in pierderea unei sume de bani prin plata amenzilor. 8. si pe de alta parte. de a prezenta. organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu. nr. de 3 ori. fie prin punerea in pericol a libertatii. ci si fapte care. chiar daca nu constituie evaziune prin ele insele aduc grave prejudicii bugetului de stat. In tara noastra fenomenul este mult mai intens. din perspectiva sanctiunilor. Se considera ca inainte de anul 1994 legea privind evaziunea fiscala era mai mult decat o necessitate. Cauzele au fost legate de slabiciunea legislatiei fiscale.17/1993 au crescut considerabil amenzile contraventionale. aceasta determinandu-I pe contribuabili sa gandeasca mai mult inaintea savarsirii unor astfel de acte. O problema deosebit de importanta a tuturor statelor este cea a relatiilor cu exteriorul ce presupune atat posibilitatea existenta de firme in 'oazele financiare' cat si in alte state. conform legii. Trebuie sa existe o legislatie care sa acopere intreaga problematica legata pe de o parte de veniturile realizate de nerezidenti pe teritoriul tarii.intentie a faptelor ce constituie infractiuni. daca am raporta pierderile fiscului pe aceasta cale la marimea produsului intern brut al tarii. fiscale sau vamale.

atat interne cat si internationale. .Toate acestea pledeaza pentru completarea de urgenta a legislatiei fiscale a Romaniei. indreptate spre combaterea evaziunii fiscale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful