NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA HRVATSKE

IZDVAJANJE POMOĆNO-TEHNIČKIH RADNIKA U OBRAZOVNOM SUSTAVU POSEBNOSTI SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA

Travanj 2014.

Neprimjenjivost mjera izdvajanja administrativnih i pomoćnotehničkih radnika u obrazovanju

-

Priroda, različitost i zahtjevnost funkcioniranja odgojno-obrazovnog sustava Neće se podići kvaliteta usluga s obzirom na složenost organizacije odgojno-obrazovnog rada Neće se zadržati razina odgovornosti prema korisnicima- polaznicima obrazovnih ustanova s obzirom na zdravlje i sigurnost Neće se zadržati razina odgovorne skrbi nad materijalnom i nematerijalnom imovinom obrazovnih ustanova, kao niti nad imovinom korisnika

-

-

-

Neće se postići nikakve značajne materijalno-financijske uštede

Priroda, različitost i zahtjevnost funkcioniranja odgojno-obrazovnog sustava
 Veličina , složenost i cjelovitost odgojno-obrazovnog rada;  Posebnosti uloge administrativnih i pomoćno-tehničkih radnika u obrazovanju:
 neposredna uloga administrativnih i pomoćno-tehničkih radnika u funkciji odgojno- obrazovnog procesa: poznavanje školske djelatnosti i okruženja, istovremenost poslova s odgojno-obrazovnim procesom, neposrednost u kontaktima i komunikaciji sa svim djelatnicima i korisnicima, komunikacija primjerena dobi i interesima korisnika, odgovornost za materijalnu i nematerijalnu imovinu;

 čuvanje i održavanje školske i domske imovine, tehničkih pomagala, specijaliziranih kabineta, praktikuma, radionica, laboratorija, servisa ambulanti, ugostiteljskih objekata, sportskih dvorana, glazbala ....

 Učenički domovi kao poseban i zahtjevan dio sustava:
 rad pomoćnog osoblja kao dio poslova osnovne djelatnosti,  zahtjevnost i odgovornost u djelatnosti smještaja korisnika,  zahtjevnost standarda kvalitete u funkciji zdravlja i sigurnosti korisnika ....

Neće se podići kvaliteta usluga s obzirom na složenost organizacije odgojno-obrazovnog rada

      

Osiguravanje uvjeta za cjelovito i pravovremeno funkcioniranje ustanova, Pravovremeno osiguranje uvjeta rada; Poznavanja djelatnosti ustanova i standarda vezanih za djelatnost; Osiguravanje visokih standarda odgovornosti prema radu ustanove i korisnicima; Osiguravanje razine skrbi prema posebnim kategorijama korisnika; Osiguravanje i ovladavanje sposobnostima i standardima komunikacije svojstvenih obrazovnim ustanovama te primjerenim dobi korisnika; Osiguravanje poznavanja i primjene standarda smještaja korisnika, zahtjevnih standarda kvalitete usluga i odgovornosti ustanova u funkciji zaštite zdravlja i sigurnosti korisnika, standarda i organizacije prehrane, uređenja i održavanja prostora, upotrebe i održavanja tehničkih sredstva ....

Neće se zadržati razina odgovornosti prema korisnicimapolaznicima obrazovnih ustanova s obzirom na zdravlje i sigurnost

 U vremenu rada ustanova neophodno je:  Osiguravanje visokih standarda kvalitete usluga i odgovornosti ustanova u funkciji zaštite zdravlja i sigurnosti korisnika;  Poznavanje složenosti organizacije obrazovnih ustanova;  Poznavanje načina komunikacije i odnosa prema korisnicima primjereno dobi, potrebama i sklonostima učenika;  Osiguravanje zahtijevanih uvjeta čistoće i održavanja ustanova s obzirom na veličinu održavanih prostora i broja korisnika usluga;

 Osiguravanje uvjeta rada s obzirom na sigurnost i zaštitu na radu.

Neće se zadržati razina odgovorne skrbi nad materijalnom i nematerijalnom imovinom obrazovnih ustanova • Odgovorno održavanje i skrb nad cjelovitom imovinom ustanova: o Skrb nad održavanjem učioničkih i kabinetskih prostora sa aspekta standarda; o Skrb nad učilima i tehničkim pomagalima, strukovnim kabinetima, laboratorijima, strukovnim praktikumima, radioničkim prostorima; o Skrb nad specijaliziranim kabinetima, servisima, ambulantama, salonima za usluge, ugostiteljskim objektima ,... o Skrb nad sportskim dvoranama, vanjskim terenima i igralištima, poljoprivrednim imanjima, vinogradima, oranicama, plovilima ...; o Skrb nad stambenim i zajedničkim prostorijama, učionicama, kuhinjama, blagovaonama, skladišnim prostorima učeničkih domova, o Skrb nad materijalnom i nematerijalnom imovinom korisnika.

Kolika je stvarna cijena rada pomoćno-tehničkih radnika u srednjoškolskim ustanovama?
A. Spremačica u srednjoškolskom sustavu
prosječno čisti 767,30 m2 zatvorenog prostora  DPS za srednjoškolske ustanove NN 62/08 propisuje 1 spremačica na 600 m2  DPS za srednjoškolske ustanove NN 90/10 propisuje 1 spremačica na 800 m2 koeficijent izvodljivosti 3 – do 2017. godine

1m2 čišćenja košta državni proračun uključivši i troškove sredstava za čišćenje:
 Prosječno 62,95 kn ( spremačica s 20 godina radnog staža )  1 godina staža = 58,25 kn/m2  40 godina staža = 69,78 kn/m2

B. Domar – kotlovničar u srednjoškolskom sustavu:
 stanje: 1 izvršitelj na 2495,11 m2  DPS za srednjoškolske ustanove NN 62/08 propisuje 1 domar na 400 učenika  DPS za srednjoškolske ustanove NN 90/2010. propisuje 1 domar na 3000 m2 koeficijent izvodljivosti 3 - do 2017. godine

Racionalizacija i usklađivanje broja izvršitelja s DPS-om predviđeni su do 2017. godine!!!

Izdvajanje pomoćno tehničkih radnika u srednjoškolskom sustavu kao dugoročna reformska mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje 2014. - 2016. godine, nanijeti će neprocjenjive štete za srednjoškolski sustav.

Predlažemo zaključak:
U srednjoškolskom sustavu, zbog posebnosti sustava, neće se provesti mjera izdvajanja pomoćno tehničkih radnika. Formirati će se zajednička radna grupa MZOS-a i NSZSŠH-a, koja će preispitati postojeće kriterije iz Državnog pedagoškog standarda za srednjoškolske ustanove i predložiti Vladi RH potrebne mjere.

Hvala na pažnji NSZSŠH

Glavni tajnik: Nijaz Karić