10. siječnja 2011.

PRVI ODJEL
Zahtjev br. 50337/09 Davor CVETNIĆ protiv Hrvatske podnesen dana 1. rujna 2009. godine

IZLAGANJE ČINJENICA

ČINJENICE
Podnositelj zahtjeva, g. Davor Cvetnić, hrvatski je državljanin rođen 1963. godine i živi u Sisku. Pred Sudom ga zastupa g. M. Jerkovac, odvjetnik iz Siska. Činjenično stanje predmeta kako ga je iznio podnositelj zahtjeva može se sažeti kako slijedi. Podnositelj zahtjeva radio je za trgovačko društvo R. do 2. studenog 1998. godine, kada je otpušten. 1. Građanski postupak i stečajni postupak koji je uslijedio Dana 10. prosinca 1998. godine podnositelj zahtjeva podnio je građansku tužbu Općinskom sudu u Zagrebu protiv svog bivšeg poslodavca, pobijajući svoj otkaz. Također je tražio vraćanje na posao i zaostatke plaća. Dana 19. studenog 2007. godine Općinski sud je donio presudu kojom je prihvatio tužbeni zahtjev podnositelja zahtjeva. Budući da nije bilo žalbi, presuda je postala pravomoćna 1. travnja 2008, kada je dostavljena punomoćniku podnositelja zahtjeva. Dana 27. studenog 2007. godine protiv trgovačkog društva R. pokrenut je stečajni postupak pred Trgovačkim sudom u Zagrebu.

2

CVETNIĆ protiv HRVATSKE – Izlaganje o činjenicama

Podnositelj zahtjeva prijavio je stečajnom upravitelju svoje potraživanje zaostatka plaća u iznosu od 213.266,20 hrvatskih kuna (HRK), utvrđeno naprijed navedenom presudom. Stečajni upravitelj je 30. rujna 2008. priznao to potraživanje. Stečajni postupak je završen 20. studenog 2009. jer je imovina poduzeća R. bila nedovoljna niti za pokrivanje troškova tog postupka, a kamo li za namirenje makar dijela potraživanja vjerovnika. Dana 12. veljače 2010. trgovačko društvo R. izbrisano je iz sudskog registra i time je prestalo postojati kao pravna osoba. 2. Postupak nakon zahtjeva podnositelja zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Dana 16. siječnja 2008. godine podnositelj zahtjeva podnio je zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Županijskom sudu u Zagrebu, prigovorivši duljini naprijed navedenog građanskog postupka. Dana 16. listopada 2008. godine Županijski sud je utvrdio povredu prava podnositelja zahtjeva na suđenje u razumnom roku i dosudio mu naknadu u iznosu od 7.000 HRK. Dana 23. siječnja 2009. Vrhovni sud Republike Hrvatske je nakon žalbe podnositelja zahtjeva dosudio podnositelju naknadu u dodatnom iznosu od 5.000 HRK. Dana 12. ožujka 2009. godine Ustavni sud Republike Hrvatske odbio je naknadnu ustavnu tužbu podnositelja zahtjeva.

PRIGOVOR
Podnositelj zahtjeva prigovara na temelju članka 6. stavka 1. Konvencije duljini naprijed navedenog građanskog postupka. Osobito prigovara da naknada koju su mu dosudili domaći sudovi za povredu njegovog prava na suđenje u razumnom roku nije bila dostatna.