Šarić 29643/10 - Izlaganje o činjenicama

29. studeni 2010.

PRVI ODJEL
Zahtjev br. 29643/10 Marinko ŠARIĆ protiv Hrvatske podnesen dana 6. kolovoza 2010. godine

IZLAGANJE ČINJENICA

ČINJENICE
Podnositelj zahtjeva, g. Marinko Šarić, hrvatski je državljanin rođen 1951. godine i sada služi zatvorsku kaznu u Kaznionici u Lepoglavi. Činjenično stanje predmeta kako ga je iznio podnositelj zahtjeva može se sažeti kako slijedi. Podnositelj zatvora služi svoju kaznu smješten u ćeliji veličine sedam kvadratnih metara, zajedno s tri druga zatvorenika. Ćelija je u suterenu, vlažna i nema tople vode. Zatvorenici provode dvadeset i jedan sast dnevno u ćeliji.

PRIGOVOR
Podnositelj zahtjeva prigovara na temelju članka 3. Konvencije uvjetima svog boravka u zatvoru.

2ŠARIĆ protiv HRVATSKE IZLAGANJE ČINJENICA I PITANJA

PITANJE UPUĆENO STRANKAMA Predstavljaju li opći uvjeti u Kaznionici u Lepoglavi, u kojoj je smješten podnositelj zahtjeva, pojedinačno ili skupno nečovječno ili ponižavajuće postupanje protivno članku 3. Konvencije? U tom se pogledu od Vlade traži da dostavi podrobne informacije o uvjetima u kojima podnositelj zahtjeva boravi u zatvoru, uključujući informacije o veličini svake od spavaonica podnositelja zahtjeva i njihovom stanju uređenosti, pristupu pitkoj vodi, pristupu zahodu i sanitarijama za pranje, pristupu prirodnom svjetlu i svježem zraku, higijeni, hrani, odjeći, grijanju, ventilaciji, aktivnostima na otvorenome, mogućnosti da radi, obrazovanju, mogućnostima za provođenje slobodnog vremena, kao i da dostavi preslike svih prigovora koje je podnositelj zahtjeva uputio domaćim vlastima u tom pogledu te zaprimljene odgovore na te prigovore.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful