Programul Intel Teach

®

Cursul Intel®Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii prezentare

Materialele pentru cursul Intel®Teach - Instruirea în societatea cunoaşterii au fost elaborate de Intel Corporation în colaborare cu Institutul de Tehnologie Informatică (ITI), o organizaţie nonprofit.

Programele din cadrul iniţiativei Intel® Education sunt finanţate de Fundaţia Intel şi de Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. Toate drepturile rezervate. Intel şi simbolul Intel sunt mărci sau mărci înregistrate ale Intel Corporation sau ale filialelor sale din SUA sau din alte ţări. *Proprietatea asupra altor denumiri şi mărci poate fi revendicată de alţii.

Bun venit la cursul Intel®Teach - Instruirea în societatea cunoaşterii, din cadrul Programului Intel®Teach

Datorită unor profesori ca dumneavoastră, peste 4 milioane de dascăli din lumea întreagă au făcut ca tehnologia să fie mai interesantă şi mai relevantă pentru cei care învaţă. Profesorii dedicaţi cultivă potenţialul inovator al tinerilor, pregătindu-i pentru o lume în care înţelegerea tehnologiei poate contribui la definirea succesului lor. Ca şi dumneavoastră, Intel este o companie pasionată de educaţie, întrucât ştie că educaţia stă la baza inovaţiei şi a oportunităţilor diverse. Prin urmare, doresc să vă mulţumesc, în numele Intel, pentru iniţiativa de a face cunoscut colegilor dumneavoastră acest curs. Din anul 2000, Programul Intel Teach a ajutat profesori din peste 40 de ţări. Programele noastre sunt elaborate de către cadre didactice, pentru cadre didactice şi combină cele mai bune practici pedagogice cu puterea tehnologiei informaţiei şi comunicării. În prezent, tinerii intră într-o economie globală, în care trebuie să fie capabili să analizeze informaţii, să colaboreze şi să-şi comunice ideile utilizând o varietate de tehnologii care sunt mereu în schimbare. Făcând parte din reţeaua noastră de profesori, puteţi să vă ajutaţi colegii să-şi pregătească elevii pentru a reuşi în acest mediu competitiv. Inovaţia implică asumarea unor riscuri calculate, dar poate aduce şi mari recompense. Participarea dumneavoastră la Programul Intel Teach va duce acelaşi spirit în sala de clasă, unde ştim că cei care vor avea într-adevăr de câştigat vor fi elevii dumneavoastră.

Cu stimă, Craig R. Barrett Preşedintele Consiliului Intel Corporation

2

Prezentare

Introducere în curriculum
Scopul cursului Intel®Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii este să sprijine cadrele didactice în promovarea învăţării centrate pe elev, prin integrarea tehnologiei şi prin abordări bazate pe proiecte.

Temele cursului Intel®Teach - Instruirea în societatea cunoaşterii includ:
• • utilizarea efectivă a tehnologiei în instruire, pentru a promova competenţele necesare în secolul XXI; identificarea modalităţilor în care elevii şi profesorii pot utiliza tehnologia pentru a îmbunătăţi procesul de învăţare prin documentare, comunicare, colaborare şi prin strategii şi instrumente specifice productivităţii; oferirea de posibilităţi de învăţare prin experienţe practice şi prin crearea de unităţi de învăţare şi evaluări care se raportează la obiective respectiv competenţe în domeniul educaţiei şi tehnologiei; facilitarea unor strategii de management al clasei în care învăţarea este centrată pe elev şi care încurajează auto-controlul elevilor şi gândirea de nivel înalt; colaborarea cu colegii pentru a îmbunătăţi procesul didactic, prin rezolvarea problemelor şi prin participarea la revizuiri ale unităţilor de învăţare.

• • •

Despre Institutul de Tehnologie Informatică
Materialele pentru cursul Intel®Teach - Instruirea în societatea cunoaşterii au fost elaborate de Institutul de Tehnologia Informatică, o organizaţie nonprofit, care oferă servicii de dezvoltare curriculară pentru învăţământul preşcolar, primar şi liceal, precum şi servicii de formare în domeniul tehnologiei pentru companii, pentru agenţii non-profit şi pentru comunitatea educaţională. Înfiinţat în 1982, ICT a devenit un partener de încredere în toată lumea pentru elaborarea de programe şcolare bazate pe standarde şi centrate pe elev, în domenii precum informatică, ştiinţe, inginerie şi matematică, inclusiv pentru elaborarea de programe profesionale de integrare a tehnologiilor destinate cadrelor didactice. O parte importantă a misiunii ICT constă în susţinerea dezvoltării abilităţilor în domeniul tehnologiei în cadrul tuturor programelor şcolare. Scopul organizaţiei este unul simplu, însă ambiţios: acela de a utiliza puterea tehnologiei pentru a transforma procesul de predare şi învăţare în învăţământul preuniversitar din întreaga lume. Institutul de Tehnologie Informatică, www.ict.org 589 West Fremont Avenue, Sunnyvale, California 94087, SUA Telefon: +1.408.736.4291 Fax: +1.408.735.6059 E-mail: info@ict.org

3

Cuprins
Modulul 1: Predarea prin proiecte
Activitatea 1: Primii paşi Activitatea 2: Analiza unei proiectări eficiente Activitatea 3: Analizarea proiectelor Activitatea 4: Planificarea unei publicaţii pentru explicarea proiectelor Activitatea 5: Crearea propriei publicaţii Activitatea 6: Reflecţii asupra propriei învăţări Planificarea în avans: Începerea procesului de planificare

Modulul 2: Planificarea unităţii de învăţare
Activitatea 1: Standarde de performanţă vizate Activitatea 2: Formularea întrebărilor întrebărilor-cheie ale curriculumului Activitatea 3: Examinarea strategiei de evaluare Activitatea 4: Proiectarea unei analize a nevoilor de învăţare ale elevilor Activitatea 5: Reflecţii asupra propriei învăţări Planificarea în avans Activitatea 1: Extinderea nivelului de înţelegere a întrebărilor-cheie Activitatea 2: Revizuirea obiectivelor operaţionale

Modulul 3: Realizarea conexiunilor
Consultare în perechi: Împărtăşiţi: prezentarea dumneavoastră şi primiţi feedback cu privire la întrebările-cheie ale curriculumului Practici pedagogice: Discutaţi: dezvoltarea competenţelor specifice (respectiv realizarea obiectivelor de referinţă) prin metoda proiectului Activitatea 1: Dezvoltarea competenţelor necesare în secolul XXI Activitatea 2: Discutarea aspectelor legale şi etice cu privire la utilizarea tehnologiei Activitatea 3: Utilizarea Internetului pentru documentare Activitatea 4: Comunicarea cu lumea prin Internet Activitatea 5: Invăţarea prin colaborare pe web Activitatea 6: Utilizarea site-ului de colaborare online pentru schimbul de idei Activitatea 7: Reflecţii asupra propriei învăţări Planificarea în avans: Includerea Internetului

4

Modulul 4: Crearea unui exemplu din perspectiva elevilor
Consultare în perechi: Integrarea Internetului în unitatea de învăţare Practici pedagogice: Utilizarea sigură şi responsabilă a Internetului Activitatea 1: Analiza exemplelor Activitatea 2: Planificarea exemplelor realizate din perspectiva elevului Activitatea 3: Învăţarea, din perspectiva elevului Activitatea 4: Revizuirea planului unităţii de învăţare Activitatea 5: Reflecţii asupra propriei învăţări Planificarea în avans - Activitatea 1: Reflecţii asupra exemplului realizat din perspectiva elevului Planificarea în avans - Activitatea 2: Revizuirea obiectivelor operaţionale

Modulul 5: Evaluarea proiectelor elevilor
Consultare în perechi: Utilizarea feed-back-ului pentru îmbunătăţirea exemplelor create din perspectiva elevului Practici pedagogice: Implicarea elevilor în procesul de evaluare Activitatea 1: Analiza strategiilor de evaluare Activitatea 2: Planificarea evaluării elevilor Activitatea 3: Revizuirea exemplului creat din perspectiva elevului Activitatea 4: Revizuirea planului unităţii de învăţare Activitatea 5: Reflecţii asupra propriei învăţări Planificare în avans: Revizuirea exemplului creat din perspectiva elevului şi a evaluării

Modulul 6: Planificarea pentru succes în învăţare
Consultare în perechi: Schimb de experienţă cu privire la exemplul creat din perspectiva elevului şi la evaluarea acestuia Practici pedagogice: Sprijinirea elevilor pentru a se familiariza cu instruirea centrată pe elev şi cu învăţarea prin proiecte Activitatea 1: Adecvarea instruirii la niveluri diferite ale elevilor. Activitatea 2: Dezvoltarea autonomiei elevilor în învăţare Activitatea 3: Crearea materialelor-suport, pentru elevi Activitatea 4: Revizuirea planului unităţii de învăţare Activitatea 5: Reflecţii asupra propriei învăţări. Planificare în avans: Planificarea în avans a materialelor pentru facilitare

5

Modulul 7: Facilitarea cu ajutorul tehnologiei
Consultare în perechi: Schimb de idei despre resursele de facilitare Practici pedagogice: Folosirea întrebărilor pentru promovarea capacităţilor de gândire de nivel superior şi pentru implicarea elevilor în propriul lor proces de învăţare Activitatea 1: Folosirea tehnologiei pentru susţinerea facilitării Activitatea 2: Proiectarea resurselor de facilitare Activitatea 3: Crearea materialelor de facilitare Activitatea 4: Crearea unui plan de implementare Activitatea 5: Revizuirea planului unităţii de învăţare Activitatea 6: Reflecţie asupra întregii unităţi de învăţare Activitatea 7: Reflecţii asupra propriei învăţării Planificarea Activităţii 1: Revizuirea portofoliului unităţii de învăţare Planificarea Activităţii 2: Localizarea resurselor

Modulul 8: Prezentarea portofoliilor unităţilor de învăţare
Practici pedagogice: Managementul clasei şi activităţile de predare într-un mediu de învăţare asistat de tehnologii Activitatea 1: Utilizarea TIC în instruire Activitatea 2: Planificarea unei prezentări Activitatea 3: Prezentarea portofoliului unităţii de învăţare Activitatea 4: Evaluarea cursului Activitatea 5: Încheierea cursului

Toate materiale sunt proprietatea Intel® Corporation, dacă nu se specifică altfel şi fac obiectul legii drepturilor de autor. Reproducerea nu este permisă, decât dacă este în mod explicit autorizată, cu excepţia utilizării în activităţile cu proprii elevi. Modificările, copierea, transmiterea şi difuzarea sunt interzise. Această programă şi CD-ul însoţitor nu pot fi vândute sau distribuite sub orice altă formă pentru obţinerea de profit.

6

Modulul 1

Predarea prin proiecte
Obiective
Participanţii: • • • • • • • vor compara aşteptările proprii cu obiectivele cursului Intel®Teach - Instruirea în societatea cunoaşterii vor crea directoare pentru portofolii, în vederea salvării materialelor realizate vor analiza formatul planului unităţii de învăţare, precum şi cerinţele de realizare a portofoliului pentru unitatea de învăţare vor trece în revistă planificarea unei unităţi de învăţare, precum şi abordarea învăţării bazate pe proiect vor crea o publicaţie de prezentare a proiectelor vor reflecta asupra propriei învăţări vor integra tehnologia în planificarea unităţii de învăţare astfel încât să se realizeze obiectivele care vizează capacităţi de gândire de nivel superior şi competenţe pentru secolului XXI

Instrumente
• • • • CD-ul cu resurse pentru curriculumul Intel®Teach - Instruirea în societatea cunoaşterii Intel® Ghid de asistenţă Browser Web Software pentru procesare de documente

Modulul 1 Rezumat
Analizaţi întrebările şi elementele cheie pentru Modulul 1 şi gândiţi-vă la ideile şi materialele pe care le-aţi creat şi care pot fi utilizate în activităţile de instruire sau proiectare didactică, în scopul îmbunătăţirii procesului de învăţare. Întrebările modulului: • Cum contribuie metoda proiectului la atingerea unor standarde de performanţă în învăţare şi la dezvoltarea competenţelor pentru secolul XXI? • Cum pot utiliza proiectele pentru a îmbunătăţi procesul de învăţare ale elevilor? Modulul 1 - Elemente cheie: • Cercetarea asupra învăţării şi predării indică importanţa: • acoperirii aprofundate a elementelor principale din materie • punctării ideilor de bază pentru organizarea procesului de înţelegere • evaluării continue • sarcinilor semnificative, autentice • Proiectele se axează pe scenarii care oferă numeroase oportunităţi de învăţare. Acestea implică elevii în activităţi investigative pentru rezolvarea problemelor şi a altor sarcini semnificative. Proiectele realizează legături cu realitatea din afara şcolii şi abordează probleme reale. • Paşii pentru realizarea proiectelor includ următoarele acţiuni: 1. Stabilirea obiectivelor operaţionale (derivate din standarde de performanţă şi din competenţele pentru secolul XXI) 2. Dezvoltarea întrebărilor-cheie ale curriculumului 3. Realizarea unui plan de evaluare 4. Proiectarea activităţilor

7

Modulul 2

Planificarea unităţii de învăţare
Obiective:
Participanţii: • vor identifica standardele de performanţă pentru unitatea de învăţare; • vor formula obiectivele operaţionale pentru fiecare lecţie; • vor discuta şi elabora întrebări-cheie ale curriculumului; • vor analiza strategiile şi metodele de evaluare; • vor crea o prezentare pentru identificarea nevoilor elevilor; • vor reflecta asupra propriului proces de învăţare; • vor rafina obiectivele operaţionale şi întrebările cheie ale curriculumului în concordanţă cu standardele de performanţă pentru unitatea de învăţare.

Instrumente
• • • • •

CD-ul cu resurse pentru curriculumul Intel®Teach - Instruireaîn societatea cunoaşterii Intel® - Ghid de asistenţă Browser Web Software pentru procesare de documente Software pentru prezentări

Modulul 2 - Rezumat
Revedeţi întrebările ajutătoare şi punctele cheie din Modulul 2 şi gândiţi-vă la ideile şi materialele pe care le-aţi creat şi care pot fi utilizate la clasă sau în planificare, pentru a îmbunătăţi procesul de învăţare al elevilor. Întrebările modulului: • • Cum pot întrebările-cheie ale curriculumului să susţină procesul de învăţare? Cum pot să planific evaluarea continuă centrată pe elev?

Modulul 2: aspecte cheie • Întrebările-cheie încurajează elevii să utilizeze capacităţi de gândire de nivel superior, îi ajută să înţeleagă conceptele esenţiale şi oferă o structură pentru organizarea informaţiilor factuale. Acestea se bazează pe fapte, întrebări concrete care au un set restrâns de răspunsuri corecte. Evaluările pentru unităţile de învăţare bazată pe proiecte trebuie: • să fie înglobate în ciclul de învăţare • să evalueze obiectivele importante ale cursului • să implice elevii în procesele de evaluare • să folosească o varietate de strategii de evaluare care: • să depisteze nevoile de învăţare ale elevilor • să încurajeze autonomia în învăţare şi colaborarea • să monitorizeze progresul • să verifice înţelegerea şi să încurajeze metacogniţia • să dea posibilitatea demonstrării înţelegerii şi dezvoltării de competenţe.

8

Modulul 3

Realizarea conexiunilor
Obiective:
Participanţii: • vor analiza şi compara prezentările referitoare la identificarea nevoilor elevilor; • vor pune în discuţie modul în care pot fi dezvoltate competenţele specifice / obiectivele de referinţă prin metoda proiectului • vor analiza prevederile legislative referitoare la drepturile de autor şi instrucţiunile de utilizare legală a surselor de documentare • vor crea documente cu liste de lucrări citate • vor explora resursele disponibile pe Internet, pe care să le utilizeze în activităţile de documentare, de comunicare şi de colaborare • vor evalua resursele de pe Internet • vor modifica planurile unităţilor de învăţare • vor reflecta asupra propriului proces de învăţare • vor planifica modul de utilizare a instrumentelor de colaborare şi de comunicare prin Internet

Instrumente
• • • • •

CD-ul cu resurse pentru curriculum Intel®Teach - Instruireaîn societatea cunoaşterii Intel ® Ghid de asistenţă Browser Web Software pentru procesare de documente Software pentru prezentări

Modulul 3 - Rezumat
Analizaţi întrebările orientative şi elementele cheie pentru Modulul 3 şi gândiţi-vă la ideile şi la materialele pe care le-aţi creat şi care pot fi utilizate în clasă, pentru instruire sau planificare, cu scopul de a susţine procesul de învăţare al elevilor. • • Întrebările modulului: Cum pot utiliza Internetul pentru a sprijini procesul de predare şi de învăţare? Cum pot asigura utilizarea responsabilă şi corespunzătoare a Internetului? Modulul 3 Elemente cheie: • Internetul poate reprezenta un instrument util pentru documentare, colaborare şi comunicare cu alte persoane. • Instrucţiunile pentru utilizarea legală descriu modurile în care materialele protejate de drepturile de autor pot fi folosite în mod legal de către profesori şi elevi în clasă. • Listele bibliografice pot fi create în diverse formate pentru elevi de toate vârstele. • Utilizarea strategiilor de documentare permite elevilor şi profesorilor să găsească informaţii utile pe web, în mod eficient. • O varietate de factori trebuie luaţi în considerare în momentul în care se stabileşte credibilitatea şi valoarea unui site web. • E-mail-ul, chat-urile online, mesajele instant, şi tehnologia Voice Over IP (VoIP) permit elevilor să comunice cu persoane din toată lumea, prin Internet. • Blog-urile, wiki-urile şi documentele de colaborare online permit elevilor să colaboreze la proiecte, prin schimb de idei şi prin oferirea de răspunsuri cu privire la activitatea celorlalte persoane aflate online.

9

Modulul 4

Crearea unui exemplu din perspectiva elevilor
Obiective:
Participanţii: • vor integra resurse de pe Internet în unităţile de învăţare • vor discuta modul în care elevii pot utiliza Internetul în mod sigur şi responsabil • vor crea şi evalua prezentări ale exemplelor create: publicaţiile, wiki-urile sau blog-urile • vor revizui planurile unităţii de învăţare • vor revizui obiectivele operaţionale

Instrumente
• • • • •

CD-ul cu resurse pentru curriculum Intel®Teach - Instruirea în societatea cunoaşterii Intel® Ghid de asistenţă Browser Web Software pentru procesare de documente Software pentru prezentări

Modulul 4 - Rezumat
Analizaţi întrebările orientative şi elementele-cheie pentru Modulul 4 şi gândiţi-vă la ideile şi la materialele pe care le-aţi creat şi care pot fi utilizate în clasă, pentru instruire sau planificare, cu scopul îmbunătăţirii procesului de învăţare • Întrebările modulului: Cum mă poate ajuta crearea unui exemplu din perspectiva elevului să îmi clarific aşteptările şi să îmbunătăţesc proiectarea instruirii? • Cum pot să mă asigur că elevii vor atinge obiectivele operaţionale prin activităţile din cadrul proiectului? Modulul 4 Elemente cheie: Planificarea şi realizarea unui produs şcolar necesită: • oferirea de răspunsuri la întrebările-cheie ale curriculumului • demonstrarea înţelegerii conceptelor, a capacităţilor şi a cunoştinţelor • demonstrarea capacităţilor superioare de gândire şi a competenţelor necesare în secolul XXI; • realizarea de conexiuni cu lumea reală; • utilizarea adecvată şi eficientă a tehnologiei. Decizia de a utiliza anumite TIC trebuie să se bazeze pe punctele tari în sprijinirea conţinutului dorit şi a obiectelor de studiu. Exemple ale instrumentelor corespunzătoare pentru proiectele şcolare sunt: • prezentări - pentru prezentări orale, îmbunătăţite cu imagini, grafice, diagrame, materiale audio, video şi hyperlink-uri către alte resurse; • publicaţii - pentru comunicare bazată pe text, îmbunătăţită cu imagini, grafice, şi diagrame; • Wiki-uri - pentru un conţinut bazat pe web, care utilizează preponderent text şi care permite mai mulţi editori; • Blog-uri - pentru jurnale bazate pe web, care utilizează preponderent text şi care încurajează cititorii să răspundă sau să comenteze.

10

Modulul 5

Evaluarea proiectelor elevilor
Obiective:
Participanţii: • vor schimba opinii cu privire la exemplele create din perspectiva elevilor • vor analiza modalităţile în care elevii pot să fie implicaţi în procesul de evaluare • vor reflecta asupra practicilor de evaluare • vor îmbunătăţi planurile de evaluare • vor planifica o evaluare sumativă • vor analiza şi evalua exemplele create în modulul anterior • vor revizui planurile unităţilor de învăţare • vor reflecta asupra propriei învăţări

Instrumente
• • • • • •

CD-ul cu resurse pentru curriculum, Intel®Teach - Instruirea în societatea cunoaşterii Intel® Ghid de asistenţă Aplicaţia Intel® Education Evaluarea proiectelor Browser Web Software pentru procesare de documente Software pentru prezentări

Modulul 5 - Rezumat
Analizaţi întrebările de orientare şi elementele-cheie ale Modulului 5. Gândiţi-vă la ideile şi la materialele pe care le-aţi creat pentru a fi folosite în instruire sau în planificare, cu scopul îmbunătăţirii procesului de învăţare • • Întrebările modulului: Cum pot evalua procesul de învăţare al elevilor? Cum îi pot implica pe elevi în procesul de evaluare? Modulul 5. Elemente cheie: • Evaluarea trebuie integrată pe parcursul întregului proiect şi trebuie să abordeze toate obiectivele vizate. • Evaluarea centrată pe elevi este focalizată atât pe conţinut, cât şi pe competenţele necesare în secolul XXI şi defineşte cunoştinţele şi capacităţile vizate în contextul proiectului. • Grilele de evaluare includ criterii care descriu obiectivele (coloana din partea stângă) şi descriptori (coloanele din partea dreaptă) care descriu nivelurile de performanţă (scoruri). • Utilizaţi evaluarea sumativă pentru a stabili calitatea rezultatelor şi a performanţelor. • Următorii paşi sunt utili în momentul planificării sau revizuirii unei evaluări: 1. Realizaţi chiar dumneavoastră sarcina de lucru. 2. Asiguraţi-vă că toate caracteristicile corespund obiectivelor urmărite. 3. Limitaţi numărul de criterii. 4. Solicitaţi feedback de la colegi şi de la elevi. 5. Formulaţi descriptori care să poată fi uşor înţeleşi de elevi. 6. Evitaţi cuvintele ambigue. 7. Ţineţi cont de ordinea criteriilor.

11

Modulul 6

Planificare pentru succes în învăţare
Obiective
Participanţii: • vor discuta despre exemplul creat din perspectiva elevului şi despre modalităţile de evaluare a acestuia • vor examina modalităţi de formare a autodeterminării şi independenţei elevilor în învăţare • se vor documenta cu privire la modalităţi de diferenţiere a instruirii • vor proiecta modalităţi de evaluare pentru procesul elevilor de autoformare • vor crea materiale de sprijin pentru a susţine învăţarea • vor modifica planurile unităţii de învăţare • vor reflecta asupra propriei învăţări • vor începe planificarea materialelor care facilitează predarea unităţii de învăţare

Instrumente:
• • • • • • •

CD-ul cu resurse pentru curriculum Intel®Teach - Instruirea în societatea cunoaşterii Intel® Education - Ghid de asistenţă Aplicaţia Intel® Education Evaluarea proiectelor Browser web Software pentru procesare de documente Software pentru prezentări Software pentru reprezentări grafice

Modulul 6 - Rezumat
Revizuiţi întrebările orientative şi punctele-cheie ale Modulului 6. Gândiţi-vă care dintre ideile discutate şi materialele pe care le-aţi creat pot fi folosite în instruire sau în planificare, cu scopul ameliorării procesului de învăţare al elevilor. • • Întrebările modulului: Cum îi pot ajuta pe elevi să contribuie la propria lor formare? Cum pot răspunde nevoilor diferite ale elevilor? Punctele-cheie ale modulului 6: Trecerea la instruirea centrată pe elev necesită acţiuni de adaptare atât din partea elevilor, cât şi a profesorilor. • Profesorii ar trebui să lucreze cu elevii pentru a-i ajuta să dezvolte capacităţi de autodirecţionare a învăţării. • Elevii ar trebui să aibă un rol activ în propria formare.
Profesorii pot diferenţia instruirea în patru moduri: • prin conţinut; • prin proces; • prin produs; • prin mediul de învăţare. Profesorii ar trebui să se documenteze cu privire la stilurile de învăţare ale elevilor. Adecvarea la nevoile tuturor elevilor necesită un cadru orientat către autoformare şi independenţă în învăţare.

12

Modulul 7

Facilitarea cu ajutorul tehnologiei
Obiective
Participanţii:
• • • • • • • • •

vor schimba idei cu privire la materiale de facilitare vor utiliza utilizarea diferitelor tehnici de interogare vor autoevalua practicile curente de facilitare vor crea prezentări, documente, fişe sau resurse web pentru a susţine instruirea centrată pe elev vor elabora grafice de timp şi planuri pentru implementarea unităţii de învăţare vor modifica planul unităţii de învăţare vor reflecta asupra propriei învăţări vor evalua portofoliile unităţilor de învăţare vor localiza resurse tehnologice şi de dezvoltare profesională.

Instrumente
• • • • • •

Curriculum-ul cursului Intel®Teach - Instruirea în societatea cunoaşterii, resursa CD Intel® Ghid de asistenţă Browser Web Software pentru procesare de documente Software pentru prezentări Software pentru foi de calcul

Modulul 7 - Rezumat
Revizuiţi întrebările de îndrumare şi punctele cheie ale Modulului 7 şi gândiţi-vă la ideile şi materialele pe care le-aţi dezvoltat şi care pot fi folosite în instruire sau pentru planificare, în scopul îmbunătăţirii procesului de învăţare al elevilor. Întrebările modulului: • • Cum pot să facilitez un program de instruire centrat pe elev? Cum pot folosi tehnologia pentru a susţine practicile mele de instruire?

Punctele cheie ale modulului 7: • Tehnica punerii întrebărilor stă la baza unei predări eficiente. Întrebările bine puse declanşează conexiuni semnificative între ceea ce aduce fiecare elev la ore ca rezultat al studiului în anii şcolari anteriori şi din propria experienţă de viaţă. Comportamentul profesorilor, climatul clasei şi strategiile de implementare a proiectelor sunt importante pentru crearea unei clase centrate pe elev. Detaliile planului de implementare identifică cerinţele necesare în afara unităţii de învăţare - înainte, în timpul şi după o unitate - pentru a asigura succesul acesteia. Dezvoltarea profesională continuă este importantă pentru o perfecţionare susţinută

• • •

13

Modulul 8

Prezentarea portofoliilor unităţilor de învăţare
Obiective
Participanţii: • vor discuta modurile de utilizare a tehnologiei • vor crea documente administrative, utile pentru implementarea unităţii de învăţare • vor pregăti şi vor prezenta portofoliile unităţilor de învăţare • vor evalua cursul Intel® Teach - Instruirea în societatea cunoaşterii • vor primi certificatele de absolvire a cursului.

Instrumente
• • • • • •

Resurse curriculare pe CD pentru cursul Intel®Teach - Instruirea în societatea cunoaşterii Intel® Education - Ghid de asistenţă Browser web Software pentru procesare de text Software pentru prezentări Software pentru calcul tabelar

Modulul 8 - Rezumat
Revizuiţi întrebările de îndrumare şi punctele cheie ale Modulului 8 şi gândiţi-vă la idei şi materiale pe care le-aţi elaborat şi care pot fi folosite în instruire sau pentru planificare.

Întrebările modulului: • • Cum pot pregăti şi cum pot facilita o prezentare eficientă? Cum pot oferi feedback constructiv?

Punctele cheie ale modulului 8: • • Strategii pentru administrarea utilizării calculatoarelor şi pentru elaborarea unor documente utile pentru implementarea unităţii de învăţare. Evenimente - cum ar fi o prezentare publică - care permit comunităţii largi să ofere feedback elevilor şi să sărbătorească realizările acestora.

14

Programul Intel Teach
®

Cursul Intel Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii

®

Pentru mai multe informaţii despre cursul Intel®Teach - Instruirea în societatea cunoaşterii, vizitaţi site-ul www.intel.com/education/teach sau trimiteţi un e-mail la teacher.training@intel.com.

În România, cursul Intel®Teach - Instruirea în societatea cunoaşterii este acreditat MECT-CNFP ca modul lung (89 de ore), cu 25 de credite profesionale transferabile. Pentru înscrierea la curs, contactaţi Casa Corpului Didactic din judeţul dvs. sau SIVECO Romania (email: intel_teach@siveco.ro)

15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful