Tocesc sau invat cu ajutorul unui proiect?

Avantaje ale proiectelor
♦elevii sunt mai implicaţi şi mai interesaţi de informaţii pentru că ele sunt relaţionate cu viaţa reală şi cu propriile lor interese ♦elevii înţeleg ceea ce învaţă mai rapid, mai profund dezvoltându-şi atât cunoştonţele teoretice cât şi abilităţile practice ♦proiectele îi ajută pe elevi să-şi organizeze mai bine timpul şi să se autoevalueze ♦elevul este implicat în stabilirea scopurilor şi a obiectivelor, în alegerea sarcinilor, formându-şi o imagine clară şi unitară a paşilor pe care trebuie să-i parcurgă în învăţare ♦elevul îşi însuşeşte tehnici şi metode de lucru în colaborare, capacităţi cognitive şi relaţionale astfel încât elevul să se poată adapta schimbărilor şi să se poată integra în comunitate ♦este stimulată motivaţia intrinsecă, pasiunea pentru cunoaştere fiind actualizată permanent ♦lucrul în grup permite dezvoltarea de idei noi, stimulează discuţiile şi emergenţa cunoaşterii

Competente fundamentale ale secolului XXI
♦Competente de comunicare ♦Competente de utilizare a materialele puse la dispozitie ♦Competente de utilizare a informatiile aflate pentru rezolvarea de probleme ♦Competenta de a face legatura inte notiunile invatate in cadrul acestui proiect si notiunile invatate la alte materii

♦sarcinile de învăţare presupun elemente Profesor Roman Lenuta interdisciplinare, solicitând realizarea de Tehnic,,Traian Vuia’’Satu Mare Colegiul conexiuni între cunoştinţe din diferite domenii, pentru rezolvarea problemelor