P. 1
Valuarea Finala Clasa 1CLR

Valuarea Finala Clasa 1CLR

|Views: 2|Likes:
Published by Raicu Daniela
evaluare
evaluare

More info:

Published by: Raicu Daniela on Apr 30, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2015

pdf

text

original

COLEGIUL NA IONAL MIHAI EMINESCU IA I Ț Ș

Loca ia c. M Kogălniceanu ț Ș
Prof. înv. primar. Raicu Daniela
Numele: .......................................................................
Prenumele: ....................................................................
EVALUAREA COMPETENŢELOR FUNAMENTALE LA
FINALUL CLASEI I
!"#$
Disciplina: Co%unica&e 'n li%(a &o%)nă
Sesiunea: iunie !"#$
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timpul de lucru este de 60 de minute.
• Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai os.
• Se acord! "0 puncte din oficiu.
Ci*e+*e *e,*ul -e %ai .o/ cu a*en0ie1 2en*&u a &ă/2un-e la 'n*&e(ă&i.
ege0ica e&a o 3e*i0ă ginga+ă. #ra mic! de tot$ c%t un deget. &ntr'o noapte$
pe un oc(i de geam$ a intrat o broasc! mare )i ur%t!. #a a furat'o pe Dege*ica )i a dus'
o în milocul lacului.
Dege*ica a r!mas singur! pe frunza cea verde. &n urul feti*ei s'au adunat to*i
pe)ti)orii din lac.
' +ine pl%nge a)a de tare, au întrebat ei.
' Sunt eu$ Dege*ica- .! tem de broasca cea ur%t!-
' Nu pl%nge$ fat! frumoas!- Noi suntem prietenii t!i. # vom auta s! pleci de
aici.
' .ul*umesc$ dragii mei- a strigat feti*a fericit!.
/ 0ans +(ristian 1ndersen 2 3Dege*ica45
"
". .arc(eaz! cu 4 în caseta corespunz!toare r!spunsul corect:
a5 Titlul te6tului este: b5 Dege*ica a r!mas singur!:
7eti*a )i broasca în parc
Dege*ica în p!dure
Dege*ica )i pe)ti)orii pe frunza cea verde
c5 Pe un oc(i de geam a intrat: d5 8roasca a dus'o pe dege*ica:
o pas!re pe malul apei
o broasc! la marginea p!durii
un g%nd!cel în milocul lacului
e5 Pe Dege*ica s'au oferit s! o aute:
c!prioarele
pe)ti)orii din lac
iepura)ii din p!dure
9. Transcrie pe linia de mai os propozi*ia scris! îngro)at din te6tul 3Dege*ica4.
9


#" 2
#" 2
Scrie în steaua din partea st%ng! a liniei cifra corespunz!toare num!rului de
cuvinte din propozi*ie.
9. 1lc!tuie)te o întrebare pentru urm!torul r!spuns:
Dege*ica era mic! de tot$ c%t un deget.

:. +ompleteaz! propozi*iile cu c%te un termen din lista de mai os.
a. Dege*ica era o feti*! ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; .
b. 7eti*a a r!mas singur! pe ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; cea verde.
c. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; a furat'o pe Dege*ica.
d. Dege*ica se temea de broasca cea ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; .
e. &n urul feti*ei s'au adunat to*i ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; din lac.
5 ginga+ă1 ie2u&ele1 3&un6a1 u&)*ă1 (&oa/ca1 2e+*i+o&ii7
<. Scrie c%te un cuv%nt cu în*eles=sens opus pentru fiecare dintre cuvintele de mai
os:
ur%t! ;;;;;;;;;;; lumin! ;;;;;;;;;; mult ;;;;;;;;;;;;;
prieteni ;;;;;;;;;; a pleca ;;;;;;;;;;
6. Desparte în silabe cuvintele urm!toare:
frunz! ;;;;;;;;;;;;;;;; singur! ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
verde ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; frumoas! ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
>. Scrie grupurile de litere în locul potrivit pentru a forma cuvinte:
în ti)or De *ica mar ne bi clet!
în *at o )or pa n! un e
?

#" 2
#" 2
#" 2
8 2
9 2
feri t! 5 ce1 c:e1 c:i1 ge1 g:i1 g:e1 gi1 ci7
@. 1lctuie)te trei propozi*ii folosind cuv%ntul 3vara4$ care s! aib!:
a5 la sf%r)it punctulA
b5 la sf%r)it semnul întreb!riiA

c5 la început 2 linia de dialog.
B. 1na a lipsit ieri de la )coal!. Scrie'i$ pe spa*iul dat$ un (ile* prin care o
anun*i despre concursul la matematic! care va avea loc m%ine.


:.................................................
........................................................................................................................................
.......
........................................................................................................................................
.......
........................................................................................................................................
.......
........................................................................................................................................
.......
........................................................................................................................................
.......
......................................
.....
#! 2
## 2

arc(eaz! cu 4 în caseta corespunz!toare r!spunsul corect: a5 Titlul te6tului este: 7eti*a )i broasca Dege*ica Dege*ica )i pe)ti)orii c5 Pe un oc(i de geam a intrat: o pas!re o broasc! un g%nd!cel e5 Pe Dege*ica s'au oferit s! o a ute: c!prioarele pe)ti)orii din lac iepura)ii din p!dure 9. .". #" 2 b5 Dege*ica a r!mas singur!: în parc în p!dure pe frunza cea verde d5 8roasca a dus'o pe dege*ica: pe malul apei la marginea p!durii în mi locul lacului #" 2 9 . Transcrie pe linia de mai os propozi*ia scris! îngro)at din te6tul 3Dege*ica4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->