P. 1
Barem de Corectare

Barem de Corectare

|Views: 1|Likes:
Published by Caterina Patraşco

More info:

Published by: Caterina Patraşco on Apr 30, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2014

pdf

text

original

Barem de corectare Itemul

1.Scrie cîte 3 particularităţi definitorii pentru cele 2 mişcări artistice studiate: *Simbolosmul *Expresionismul

Răspuns corect/posibil
Simbolismul 1)Conceptul de poezie pură; 2)Simbol-un centru de sugestie; 3)Sinestezie simţurilor Expresionism 1)Reîntoarcerea în trecut; 2)Dorinţa de a descoperi esenţa omului 3)Lupta tinerei generaţii de a-şi realiza idealurilor.

Acordarea punctelor
6 puncte 6x1 cîte un punct pentru fiecare particularitate formulată corect.

2. Construieşte 2 enunţuri pentru a ilustra polisemia lexemului „port” 3. Explică în 2 enunţuri valenţele semantice ale substantivului „făclia” 4. Selectează 2 serii antonimice şi 2 serii sinonimice din text, comentînd în 2 enunţuri sugestiile lor.

Maria are un port modern În port au sosit 2 corăbii În textul dat substantivul „făclia” sa. Prin poezia sa el luminează calea oamenilor, viaţa lor. 2 serii anatomice: Vale-deal Noapte-zi 2 serii sinonimice Lege-pravila Zbor-înălţare Antonimele se utilizează pentru a arăta că poetul a purtat cuvîntul său mereu şi oriunde. Sinonimele arată că a scris despre toate.

2 puncte Cîte un punct pentru fiecare enunţ alcătuit corect. 4 puncte enunţ corect. 6 puncte Cîte 1 punct pentru fiecare serie sinonimică şi antonimică. Cîte 2 puncte pentru fiecare enunţ corect

înseamnă cuvîntul poetului, creaţia Cîte 2 puncte pentru fiecare

5. Precizează cu lexeme din text axa lexicală a termenului „cer” prezentînd în 2 enunţuri efectul ei stilistic 6. Argumentază că textul aparţine expreionismlui,

Axa lexicală a cuvîntului „cer” – înalt, zbor, înălţări. s-a folosit aceste cuvinte pentru a arăta că poetul tinde spre înălţare, scriind despre tot cei înalt şi frumos. Cerul este o aspiraţie a sa. 1 vers: „porunci şi pravile, noime, legi –

8 puncte cîte un punct pentru fiecare cuvînt din axa lexicală 4 fiind la număr. Cîte 2 puncte pentru fiecare propoziţie care arată efectul stilistic al axei lexicale „cer” 4 puncte Cîte 2 puncte pentru fiecare

4. reîntoarcerea în trecut(particularitate a expresionismului) 2 vers „căi de ursită ţinte ce se-adulmecă de-abia”-dorinţa de a descoperi esenţa omului.3. despre visurile tale. Se vor atribui pentru aspectul de limbă a lucrării. Notă:punctajul dat se atribuie în cazul realizării itemilor 2.citînd 2 versuri corespunzătoare unor particularităţi distincte.orografic. pornind de la afirmaţia „Visuri ce ţin se dau şi nu le-alegi” /L. punctuaţie stil în total 2 puncte 5-6 greşeli de ortografie. 12 puncte text a ideii despre visul fiecăruia. care elevul va face dovadă clară că 4 puncte pentru prezenţa în 5 puncte. 2 puncte pentru respectarea normelor ortografice 2 puncte pentru respectarea normelor de punctuaţie. punctuaţie stil în total 1 punct 7-8 greşeli de ortografie. 4 puncte pentru referirea la ideea propusă. Realizează un eseu nestructurat de 15 rînduri.5 Lipsa totală sau parţială a răspunsurilor la aceşti itemi nu permite acordarea punctajului maxim pentru corectitudine. vers corespunzător unor particularităţi distincte pentru expresionism. punctuaţie stil în total 3 puncte 3-4 greşeli de ortografie.Blaga/Făclia Se va accepta un text coerent prin respectă cerinţa. în descreştere: 5 puncte-impecabil. punctuaţie stil în total 0 puncte pentru depăşirea limitei de 8 greşeli de ortografie punctuaţie stil. 7. punctuaţional şi stilistic 4 puncte 1-2 greşeli de ortografie. Barem de notare Punctaj 47-45 Notă 10 44-40 9 39-34 8 33-27 7 26-22 6 21-15 5 14-10 4 9-7 3 6-3 2 2-1 1 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->