You are on page 1of 55

STUDIU MONOGRAFIC Banca Română pentru Dezvoltare-BRD

IAȘI 2013

Cuprins: Cap.1 Prezentarea și organizarea societăților bancare 1.1 Scurt istoric și evoluția băncii în cadrul sistemului bancar românesc…………. 1.2 Structura capitalului și a acționariatului………………………………………. 1.3 Structura organizatională a băncii și a agenției/ sucursalei unde se realizează practica……………………………………………………………………… 1.4 Importanța băncii analizate în cadrul sistemului bancar românesc din perspectiva volumului activelor, volumului activității………………………….. Cap.2 Principii utilizate în practica bancară 2.1 Legislația financiar bancară din România aplicată instituțiilor de credit…… 2.2 Regulamentele comunitare aplicabile instituțiilor de credit din România……. 2.3 Legislația internă a băncii…………………………………… Cap.3 Instrumentele bancare 3.1 Transferul de credit realizat prin ordinal de plată și acreditivul documentar……. 3.2 Transferul de debit realizat prin: debitarea direct, plățile programate, cecul, cambia și biletul la ordin…………………………… 3.3 Intrumentele electronice de plată…………………………. 3.4 Alte instrumente bancare- SGB, scrisoare de confort, scrisoare de bonitate, incasso-ul…………………………………….. Cap.4 Conturile bancare 4.1 Deschiderea conturilor bancare…………….. 4.2 Tipologia conturilor bancare……………… 4.3 Operațiunile realizate prin conturile bancare……………… 4.4 Servicii conexe atașate conturilor bancare…………………. 4.5 Incidente în funcționarea conturilor bancare…………………….. 4.6 Închiderea conturilor bancare………………………… Cap.5 Tipologia plasamentelor bancare 5.1 Tipologia plasamentelor bancare……………. 5.2 Constituirea plasamentelor bancare………………….. 5.3 Creditele bancare acordate persoanelor fizice și persoanelor juridice……….. 5.4 Simularea unui proces de creditare bancară……………………………………

CAPITOLUL I PREZENTAREA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE

1.1.

Scurt istoric şi evoluţia băncii în cadrul sistemului bancar românesc

Banca Română de Dezvoltare reprezintă o banca românească, ce aparţine grupului financiar francez Sociétè Générale, într-un procent de 58,32%. BRD s-a remarcat în România începând cu anul 1979, în momentul în care activitatea micilor sucursale era bazată pe finanţarea sectorului de gaze şi petrol prin emiterea acreditivelor şi scrisorilor de garanţie. Începând cu anul 1990, au fost dezvoltate activităţile bancare ce se adresau atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice, însă cu ajutorul mijloacelor oferite de alte două entităţi şi anume: Sociétè Générale Finance Developpement şi Sociétè Générale European Emerging Markets, a reuşit să-şi dezvolte activităţile pe trei axe de competenţă: banca de investiţii, banca comercială şi pieţe de capital. Astăzi, fosta sucursala Sociétè Générale este regăsită în cadrul BRD-ului, drept un grup pe nume Mari Clienţi Corporativi. În anul 1923, Societatea Naţională de Credit Industrial a fost creată drept o instituţie publică, în cadrul căreia capitalul social era împărţit astfel: 20% din totalul capitalului era deţinut de către stat, 30% de către Banca Naţională a României, iar diferenţa de 50% era deţinută de particulari, dintre aceştia făcând parte un grup de foşti directori de la Marmorosch, Blank & Co, această fiind prima banca modernă din România. Ulterior, după cel de-al Doilea Război Mondial, conform Legii Naţionalizării din iunie 1948, a fost naţionalizată Societatea Naţională de Credit Industrial, şi a devenit Banca de Credit pentru Investiţii. După ce a fost reorganizat sistemul bancar, în anul 1958, această a reuşit să obţină monopolul în România privind finanţarea tuturor sectoarelor industriale pe termen mediu şi lung, industria alimentară şi agricultură nefiind incluse, ulterior schimbându-i din nou numele, şi anume Banca de Investiţii. Ea se ocupă în mare parte de derularea finanţărilor acordate de către Banca Mondială. În anul 1990, a luat sfârşit monopolul de care benefeciau băncile specializate în domeniul lor de activitate. BRD a fost constituită drept banca comercială, preluând activele şi pasivele Băncii de Investiţii, urmând ulterior să îi fie acordată o autorizaţ ie de funcţionare generală. Un alt an important este 1998, în care, în luna decembrie a fost semnat un acord între Sociétè Générale şi Fondul Proprietăţii de Stat , prin intermediul căruia cel dintâi a subscris majorarea capitalului social cu 20%, şi a cumpărat acţiuni care să îi poată permite să devină proprietară a 51 % din capitalul majorat al BRD-ului. În 2001 a fost listată la Bursă de Valori Bucureşti, în cacrul primei categorii, şi devenind astfel una dintre cele mai tranzacţionate entităţi. În anul 2003, după o campanie de redenumire, această a devenit BRD – Groupe Sociétè Générale, iar în anul 2004 a cumpărat pachetul rezidual de acţiuni ce era deţinut

de stat în cadrul capitalului Băncii Române pentru Dezvoltare, şi astfel participarea sa la capital crescând de la 51% la 58,32%. 1.2. Structura capitalului și a acționariatului Strategia BRD, în principal, se bazează pe următoarele principii: • toți acționarii au acces la informații într-un mod egal iar informațiile vor fi accesibile în orice moment; • rezultatele bancare sunt publicate la termen; • informațiile furnizate vor fi coerente și transparente. Începând cu anul 2001, BRD-Groupe Société Générale funcționează ca fiind o societate deschisă pe acțiuni, în conformitate cu legislația privind societățile comerciale, legislația bancară și prevederile Actului Constitutiv și a celorlalte reglementări interne. De la data de 15 ianuarie, a anului respectiv, acțiunile Băncii sunt listate la categoria I a Bursei de Valori București, fiind acțiuni:-ordinare; -nominative; -dematerializate; -indivizibile. Potrivit statutului, acțiunile sunt liber tranzacționabile pe piețele de capital decise de către Adunarea Generală a Acționarilor. Prețul de închidere pentru acțiunea BRD în data de 28 decembrie 2012, aceasta fiind ultima zi de tranzacționare din cursul acestui an, a fost de 8,11 RON pe acțiune. Tot la același moment capitalizarea bursieră a fost de 5.651,9 milioane RON care este în scădere față de ultima zi de tranzacționare a anului 2011, atunci când prețul a fost de 10,71 RON pe acțiune. Structura acționariatului, (vezi Fig. 1) la data de 31.12.2011 se prezintă astfel: 1. Société Générale S.A este grupul ce își are sediul în Paris, Franța, persoană juridică franceză, înregistrată la Registrul Comerţului şi Societăţilor din Franţa și deține un număr de 418140910 acțiuni ce reprezintă un aport la capitalul social de 60,16 %,respectiv 418140910 lei, valoarea nominală a acțiunii fiind de 1 leu. 2. Societatea de Investiţii Financiare Banat Crişana S.A., cu sediul în Arad, persoană juridică română, deţine un număr de 32405920 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,65% respectiv 32405920 lei. 3. Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A. cu sediul în Craiova deține un număr de 32266540 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,63 %. 4. Societatea de Investiţii Financiare Muntenia S.A., persoana juridică româna cu sediul în București deţine un număr de 28851722 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,14 % respectiv 28851722 lei. 5. Societatea de Investiţii Financiare Transilvania S.A., localizată în Braşov, cu un un număr de 26273187 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,77% . 6. FONDUL PROPRIETATEA S.A. care deţine 25.387.456 acţiuni, reprezentând 3,64% din capitalul social;

7. Societatea de Investiţii Financiare Moldova S.A., cu sediul în Bacău persoană juridică română, deţine un număr de 22858369 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,28 %. 8. Alți proprietari ce au un aport la capitalul social de 15,73 % ,adică un număr de 109622608 acțiuni. 1.3. Structura organizatorica a bancii Departamente şi direcţii Direcţia Mari Clienţi Corporativi: obiectivul său este de a oferi anumite servicii societăţilor româneşti, societăţilor multinaţionale şi clienţilor instituţionali. Departamentul Credite şi Credite Neperformante:presupun urmatoarele trei direcţii: a.Direcţia de Credite b.Direcţia de Finanţare Creanţe şi Administrarea Creditelor Internaţionale c. Direcţia Credite Neperformante Departamentul comercial: se ocupă cu organizarea activităţii Direcţiei Servicii Bancare pentru populaţii, Direcţia Carduri Bancare, Direcţia Marketing şi Direcţia Monetică şi Produse Noi. 1.Direcţia Servicii Bancare pentru populaţie- se ocupă cu coordonarea, organizarea şi monitorizarea operaţiilor în lei şi în natură pentru persoane fizice. 2.Direcţia Operaţiuni Carduri Bancare- se ocupă cu emiterea, gestionarea conturilor de carduri,POS etc. 3.Direcţia Dezvoltare Monetică şi Produse Noi- elaborează noi servicii card, noi intăriri a securităţii sistemului de carduri, realizarea de studii cost, calitate a fondului de comerţ şi volumetri, etc. Direcţia Marketing- dezvoltă, promovează, adaptează şi monitorizează noi politici de produse BRD, atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice. Direcţia Trezorerie- se ocupă cu conducerea şi coordonarea activităţilor de trezorerie ale bancii în lei şi valută. BRD urmăreşte a creşte profitul prin plasarea surplusului de lichidităţi, prin evaluarea permanentă a lichidităţilor, a riscului valutar şi a riscului privind rata dobânyii. Direcţia Pieţe de Capital- administrează investiţiile BRD pe termen lung şi scurt în acţiuni cotate şi necotate pe piaţa de capital. Direcţia Contabilităţi Generale- administrează şi supervizeză evidenţele contabile din cadrul centralei şi sucursalelor. Aceasta direcţionează normele şi standardele interne de contabilitate, răspunde de elaborarea bilanţului contabil, se ocupă de operaţiunile de decontare şi asigură respectarea în cadrul tranzacţiilor valutare a reglementărilor BNR. Direcţia Resurse Umane- se ocupă de înrolarea şi învăţarea, aprecirea şi promovarea angajaţilor BRD. Răspunde de politica de remunerare BRD, prime şi bugetul pentru salarii. Departamentul Sisteme Informatice cuprinde: -Direcţia Informatică - Direcţia Proiecte privind Tehnologia Informaţiei şi Monetică.

a plasamentelor şi resurselor în colaborare cu fiecare sucursală a BRD şi cu direcţiile din Centrală.atașată la finalul proiectului. în 4 ani de zile BRD-ul a pierdul aproximativ un punct procentual la nivelul cotei de piață. BRD. Conform indicatorului rentabilității financiare ROE de -5.lei.) În decursul anului 2012 BRD a continuat să dețină o bază solidă de clienți. un alt factor care subliniază ineficiența bănci ( Vezi anexa2. fiind înaintată de BCR cu o cotă de piață de 19. într-un articol publicat în ziarul financiar clasează BRD-ul pe locul 2 în topul băncilor din 2012.9 mld lei.ro/zf-24/topul-bancilor-pe-2012-doar-una-din-trei-banci-a-accelerat-creditarea-si-acastigat-cota-de-piata-11062495 .8 % . Această banca a întâmpinat diverse probleme astfel a terminat anul 2012 cu o pierdere de 332 milioane de lei. după ce în primii ani de început de criză era cea mai profitabilă. ( Detalii ïn anexa 1. ) Tot conform acestei surse. 1. Banca s-a concentrat pe remedierea ofertei prin constituirea unor noi produse cu un beneficiu și pentru clienți. se observă nivelul de potențíal care în acest caz nu este favorabil fiind pe minus. 1 http://www. în ciuda scăderi a numărului de clienți activi.4. etc.5 mld. volumului activității.3 și active de 70. deținută de grupul francez Société Générale . Direcţia de Sinteză.zf. prin prisma cotei de piață de 13. monitoriyarea situaţiei financiare şi rezultatele băncii. Monitorizează realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli. Importanța BRD-ului în cazul sistemului bancar românesc din perspectiva volumului activelor. Autorul Răzvan Voican. își păstrează poziția în top și în anul 2012 conform raportului financiar realizat la sfărșitul anului.1% și a activelor de 47.Acest departament coordonează implementarea unui sistem informaţional integrat ce se ocupă de programul iBank.se ocupă cu elaborarea bugetului.

la 46. dar si a creditelor cu un total de active de 17. Cu un număr de 915 agenții. procent extrem de ridicat comparativ cu anul precedent.5%. Raportul cost/venit a ramas în anul 2012 în mod semnificativ sub nivelul de 50%. în primul rând pentru conturile de economii 14. La finele anului s-a inregistrat 47. înregistrându-se un număr de 47.085 milioane Ron. active imobilizate 1. caracterizat de un nivel scazut de incredere. 1 După cum se observă și în figura de mai sus gradul de echipare ( număr de produse pe client) s-a imbunătățit comparativ cu ceilalți ani. în ultima zi a tranzacției.4% persoane juridice. o acțiune valora la prețul de închidere 8. 59 rezerve din reevaluarea activelor disponibile pentru vanzare si 2.7 % (16. cu o recolta sub medie. atât pentru persoane fizice cât și pentru societăți.7% .Figura nr. 2.478 milioane RON credite și avansuri acordate clientelei. Totalul activelor a scăzut cu 1. Un total al capitalurilor proprii de 5.949 rezultat raportat. alte instrumnete financiare 5.193 milioane Ron.524 milioane Ron capitaluri proprii si 609 milioane Ron alte pasive. 28 decembrie 2012.4% persoane juridice) . din cauza rezultatului negativ al anului 2012 capitalurile proprii au scazut cu 6.516 capital social.383 milioane RON. credite și avansuri acordate instituțiilor de credit 368 milioane Ron si alte active 417 milioane Ron.924 milioane Ron din care 31. care a afectat consumul. banca a actionat in conditiile unui mediu economic inca dificil.2 % credite neperformante.786 milioane Ron sume datorate clientilor.899 milioane Ron sume datorate institutiilor de credit.5 % persoane fizice si 16.nete.2% . Drept urmare.7 % din care 13.2 % persoane fizice si 13.11 Ron/acțiune. In decursul acestui an nici banca si nici filialele nu au rascumpărat propriile sale acțiuni. 5. si o performanta slaba a sectorului agricol.924 milioane Ron datorii din care 31. disponibilități și conturi la Banca Centrală de 9. o cerere externa slaba. care a impiedicat cresterea exporturilor. De-a lungul intregului an 2012.524 milioane Ron din care 2. înregistrează un raport de 21. . 9.321 clienții.

• Norme de implementare. • Ordonanţa de Urgenţă nr. Cadrul legislativ ce guvernează sistemul bancar cuprinde : • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. care a înregistrat in 2012 o creștere a profitului net cu 40%. inducând un impact negativ în cererea de credit. sistemul bancar a fost introdus în luna decembrie 1990 şi a reprezentat primul pas al reformei bancare. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative. şi respectiv pentru instituţiile financiar nebancare. • Legea nr. reper important pentru desfăşurarea activităţii Băncii Naţionale a României. cu modificările ulterioare.1% a volumului creditelor brute. 25/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.1 Legislaţia financiar-bancară din România aplicată instituţiilor de credit În România. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.99 din 6 decembrie 2006 cu privire la instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. 270 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. dar și o creștere a creditelor acordate și a depozitelor atrase de peste 10 procente. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (Monitorul Oficial.10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit. Creditele acordate clientelei de persoane fizice au scăzut cu 1. reglementări şi norme.Dificultățile economice s-au reflectat în activitatea sectorului bancar printr-o reducere de 0. Partea I nr. • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. Acesta este un sistem format pe două nivele. • Legea nr. • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor financiare dintr-un conglomerat financiar. şi anume: unul care cuprinde Banca Naţională a României (BNR) şi unul care cuprinde instituţiile de credit. Rezultatele BRD contrastează cu cele raportate de Banca Transilvania. CAPITOLUL II PRINCIPII UTILIZATE ÎN PRACTICA BANCARĂ 2. precum și de finanțarea marilor clienți corporativi. • Ordonanţa Guvernului nr. cât şi pentru instituţiile financiar-monetare. 179 din 23 martie 2009). 227/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. Legislaţia financiar-bancară reprezintă o importantă parte din legislaţia primară.5%. companiile si-au limitat investițiile.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. din cauza declinului cu 6.25 din 18 martie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. Această mai este reprezentată şi de regulamente. Activitatea de creditare a băncii a fost susținută în 2012 în principal de creditele ipotecare. . 26/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. emise în vederea implementării celei menţionate.2% al volumului creditelor de consum. In același timp.

care sunt auditate conform legislaţiei din statul terţ. la sfârşitul anului 2012. şi administratorii sistemelor de plăti care. 227/2007 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. sucursalele instituţiilor de credit din state terţe. Actuală ordonanţă cade cu precădere pe reglementarea condiţiilor pentru accesul la activitatea bancară.6% din activele bancare. • 8. inclusiv de natură datelor ce deţin un caracter personal. • Sucursalele instituţiilor de credit din cadrul tuturor statelor terţe trebuie să facă publice în limba română toate documentele contabile de la instituţiile de credit de care aparţin acestea. se consideră că dispun de o autorizaţie. • 8. 2 bănci cu capital integral sau majoritar de stat. 8 sucursale ale unor bănci străine şi o reţea cooperatistă. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale la care statul este acţionar. • 83% cota de piaţă a instituţiilor de credit cu capital majoritar străin. • Instituţiile de credit. structura sistemului bancar conform Raportului publicat de BNR.99 din 6 Dec. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.8% cota de piaţă a instituţiilor de credit cu capital majoritar privat românesc (inclusiv reţeaua cooperatistă). conform dispoziţiilor prezenţei Ordonanţe de Urgenţă. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 99 din 6 dec 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului este aplicată tuturor instituţiilor de credit. sucursalelor din străinătate ale acestora. 26 de bănci cu capital majoritar străin. opiniile persoanelor responsabile cu auditarea situaţiilor financiare anuale şi a celor financiare anuale consolidate. BNR colectează şi procesează datele şi informaţiile relevante. existau 41 de instituţii de credit. respectiv societăţilor de administrarea a investiţiilor ce au că obiect de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii. şi de asemenea la desfăşurarea activităţii în România. dar şi instituţiilor de credit din alte state membre. dar şi pe supravegherea sistemelor de decontare a operaţiunilor cu ajutorul instituţiilor financiare şi pe supravegherea sistemelor de plăti. 2006 este aplicată societăţilor de servicii de investiţii financiare. beneficiază de autorizaţia Băncii Naţionale a României şi funcţionează în România. cu privire la activitatea lor în România. În România. Băncile centrale din statele membre sunt cele care nu intră sub incidenţa Ordonanţei de Urgenţă. Legea nr. raportul consolidat. . pe supravegherea instituţiilor de credit şi a entităţilor de servicii de investiţii financiare.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului are în vedere următoarele: • Privind exercitarea competenţelor sale ce sunt prevăzute de lege.3% cota de piaţă a instituţiilor de credit cu capital controlat de stat. persoanelor juridice române. raportul întocmit de organele de administrare şi/sau conducere. persoanele juridice române. respectiv din state terţe.• Legea nr. situaţiile financiare anuale. fiind următoarea: • 4 bănci cu capital majoritar privat autohton. • în primele 5 bănci din sistem sunt concentrate 54. la dată intrării în vigoare a prezenţei ordonanţe de urgenţă. consolidate. cu modificările ulterioare. de asemenea.

2. Lista cu regulamente comunitare care privesc obiectivul fundamental şi principalele atribuţii ale BNR referitoare la activitatea instituţiilor aflate în aria sa de reglementare/supraveghere este aprobată de către Consiliul de administraţie al BNR pe baza propunerilor direcţiilor de specialitate. În consecinţă. cât și firmelor de investiții. Statele membre trebuie să realizeze însă toate demersurile pentru a se asigura că regulamentele sunt aplicate efectiv în dreptul lor naţional. Acesta este un proces dinamic. Acest proiect implica adoptarea măsurilor legislative sau administrative necesare pentru realizarea directă a actelor comunitare. doar de Consiliu sau doar de Comisie. Acestea privesc obiectivul fundamental şi principalele atribuţii ale BNR referitoare la activitatea instituţiilor aflate în aria de reglementare/supraveghere a BNR şi au fost selectate de BNR din baza de date a Comisiei Europene (EUR-LEX) cuprinzând legislaţia comunitară adoptată până la data de 30 septembrie 2013. În anul 2007 Departamentul pentru Afaceri Europene a preconizat un proiect de asumare. datorită aplicabilității în ordinea juridică internă.bnro.4 Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit și Directiva 2006/49/CE privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiții și al instituțiilor de credit cuprind dispoziții aplicabile atât instituțiilor de credit.2 Regulamente comunitare Regulamentele comunitare sunt acte juridice obligatorii în toate elementele lor şi direct aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene (art. 288 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene).3 Regulamente comunitare aplicabile BNR şi/sau instituţiilor aflate în aria de reglementare/supraveghere a BNR. 2 3 4 http://www. Acestea pot fi preluate de Parlamentul European(prin procedura de codecizie).bnro.ro/ Ibidem http://www.aspx . nu trebuie adoptate măsuri legislative naţionale de transpunere. lista cu regulamente comunitare va fi actualizată permanent de câte ori vor fi adoptate noi regulamente comunitare care privesc obiectivul fundamental şi principalele atribuţii ale BNR.2 Regulamentele intră în vigoare în termen de 20 de zile de la publicarea lor în Jurnalul Oficial sau la data menționată în Regulament.ro/Regulamente-comunitare--1262. de către fiecare instituție în parte. ele repezentând părți ale legislației secundare și vor fi utilizate atunci când asigurarea uniformității este de o foarte mare importanță.

BRD se supune legislației în vigoare cu privire la piețele de capital. astfel încât pentru raporturile aferente ultimului semestru inaintea scadenței finale împrumutul să nu mai fie luat în considerare. obiectul de activitate al băncii îl constituie: atragerea de depozite .3 Legislația internă a băncii BRD Activitatea BRD este reglementată de un cadru normativ general. operațiuni de factoring. În conformitate cu regulamentul BNR-CNVM nr.A. cecuri de călătorie). forfetare. alte fonduri rambursabile. service de transfer monetar. înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului). printre altele.25/30/2008 privind cerințele de publicare pentru instituțiile de credit și firmele de investiții cu modificările și completările ulterioare trebuie stabilite fondurile proprii de nivelul 1 și cele de nivelul 2 pentru ca apoi să se realizeze deducerile din aceste fonduri proprii. să conțină dispoziții privind accesul la activitatea instituțiilor. cum ar fi dispoziții care reglementează autorizarea activității și dispoziții care reglementează capitalul inițial și procesul de supraveghere a instituțiilor. scontare. Cele suplimentare în conformitate cu regulamentul BNR nr. Întrarea bănci în prima categorie a Bursei De Valori București. ipotecare. 5 se specifică a fi ‖ intermedierea monetară‖. BRD. 2. rezerva pentru riscuri bancare generale și alte rezerve.). modalitățile de guvernanță și cadrul de s upraveghere aplicabil acestora. în condițiile unei mai mari trasparențe cerute de regulile bursiere. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.Groupe Societe Generale S. iar ca și obiect de activitate în art. Conform actului constitutiv al BRD.Directiva 2013/36/UE. reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și ale Bursei De Valori București. emiterea și administrarea mijloacelor de plată( cărți de credit. Fondurile proprii de nivelul 1 cuprind: capitalul eligibil(și anume capitalul social nominal. .Groupe Societe Generale este o societate pe acțiuni. Această societate funcționează conform Legii nr. durata de activitate a băncii este nelimitată. precum și conform altor reglementări specifice.). În calitate de societate listată. a determinat creșterea exigențelor în materie de management bancar. rezerve eligibile(rezerve nete de obligație fiscală previzibilă și anume: rezervele legale. finanțarea tranzacțiilor comerciale. Fondurile de nivelul 2 ce pot fi: de bază sau suplimentare. în conformitate cu articolul 53 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.aliniatul 3. dar şi de unul specific adaptat tuturor operaţiunilor pe care le efectuează. interes minoritar și deduceri din fonduri proprii de nivelul 1(valoarea contabilă netă a fondului comercial și a altor imobilizări necorporale). Astfel spus. emiterea de monedă electronică. etc. activități de . contractarea de credite( credite de consum. ar trebui. suma totală a împrumuturilor subordonate luată în considerare la determinarea fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar trebuie să fie redusă gradual începând cu cel puțin 5 ani înaintea scadenței prin aplicarea unei cote procentuale egale. 18/2006 privind fondurile proprii ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții. 31/1990 cu privire la societățile comerciale și Ordonanței de Urgență nr. la începutul anului 2001.

păstrarea în custodie și administrarea de valori mobiliare și alte instrumente financiare. comerțul cu amănuntul care nu se realizează prin magazine. strategia de afaceri. și alte aspecte legate de aceasta.ro se vorbește despre aprobarea pe care a dat-o Banca Națională a României BRD-ului în privința noilor sale norme de creditare. administrarea de portofolii ale clienților și consultanță legală de aceasta. închiriere de casete de siguranță. 9 asupra dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor. prestarea de servicii privind furnizarea de date și referințe în domeniul creditării. documentele și evidențele în limba română. bilete la ordin. cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii. În art. valori mobiliare și alte instrumente financiare. efectuarea de operațiuni de debitare.GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.5 Ca și operațiuni pe care le poate efectua banca amintim: operațiunile cu bunuri mobile și imobile destinate perfecționării pregătirii profesionale ale salariaților. 8 se specifică că.intermediere a tranzacțiilor financiare și administrarea fondurilor. dreptul de proprietate asupra acțiunilor se realizează în conformitate cu reglementările referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societăților admise la tranzacționare pe piața reglementată . depozitarea activelor financiare ale fondurilor de pensii. banca va întocmi și păstra la sediul său principal. activități legate de baza de date. Conform art. elaborarea studiilor de fezabilitate și a planurilor de afaceri. Normele BRD vor permite o abordare a activității de creditare bazată pe principiile enunțate în Regulamentul nr. depozitarea activelor fondurilor de investiții și societății de investiții.03. distribuirea de unități de fond ale fondurilor de pensii. însa în condiții mai restrictive de acoperire a riscului. 7. Noile condiții generale de creditare ale BRD prevăd aplicarea unui nivel maxim al gradului de îndatorare acceptat de 70% pentru toate tipurile de credite. emiterea de garanții și asumarea de angajamente. evaluări patrimoniale. 5 Act constitutiv al BRD.A . În art 42 se specifică clar că.cambie. 3/14. în vederea acordări creditelor de investiții). valută. tranzacționarea în cont propriu sau în contul clienților. operațiuni în mandat( negocierea și încheierea de contracte de asigurare în numele și pe seama societăților specializate în aceste servicii(activități auxiliare ale caselor de asigurări și de pensii. Într-un comunicat de presă publicat recent pe banknews.2007 al BNR. acțiunile sunt emise în formă dematerializată și evidențiate prin înregistrarea în registrul acțiunilor băncii ținut de o societate de registru i ndependent privat. 21. organizării unor spații de odihnă și recreere sau asigurării de locuințe pentru salariați și familiile acestora. certificate de depozit. în condițiile legii cu instrumente ale pieței monetare (cec. organizarea serviciilor de cazare și masă în anumite cazuri salariaților. intrumente având la bază cursul de schimb și rata dobânzii. prestări de servicii pentru clientelă (evaluarea bu nurilor mobile și imobile. participarea la capitalul social și al altor entități. drept de vot care nu poate fi cedat conform art. Creditele vor putea fi contractate și fără avans. acordarea de consultanță cu privire la structura capitalului. Cu subliniere în art. intermediere pe piața interbancară. contracte futures). efectuarea de operațiuni de recuperare a creanțelor în numele unor terți).

pentru stingerea unei obligaţii băneşti. • Ordin de plată documentar – se efectuează pe baza prezentării de documente.1 Transferul de credit realizat prin ordinul de plată şi acreditivul documentar ORDINUL DE PLATĂ Ordinul de plată este reprezentată de dispoziţia dată de o persoană denumită ordonator unei anumite bănci. 2. Participanţii ordinului de plată: 1. denumită beneficiar.ro Tipuri de ordin de plată din cadrul BRD: • Ordin de plată simplu. odată cu emiterea ordinului. Beneficiarul . • Este iniţiat de ordonator. Caracteristici ale ordinului de plată oferite de BRD sunt următoarele: • Este cea mai simplă modalitate de realizare a unei plăţi. sursa de fonduri. 3. Instrumentele bancare 3. Fig nr. Plătitorul . . Emitentul .2 Model vechi de ordin de plată BRD Sursa: www. • Este revocabil. Acest mijloc de plată reprezintă un mod simplu şi comod de stingere a unei obligaţii de plată. de plătitor să poată primi o anumită sumă de bani.prima persoană ce emite ordinul de plată . • Ordonatorul trebuie să pună la dispoziţia băncii. • Ordinul de plată în valută (mijloc de plată rapid şi simplu ce are în vedere stingerea obligaţiilor faţă de partenerii de afaceri externi).brd.Capitolul III. altei persoane. de a plăti o sumă precisă.persoana desemnată prin cadrul ordinului de plată.este persoana care emite ordinul de plată pe cont propriu. în nume şi pe cont propriu (o bancă).

detaliile cu privire la acreditiv. 3. ce este asumat de către o bancă. 4. ACREDITIVUL DOCUMENTAR Acreditivul documentar este un angajament de plată. Fig nr. 4. Beneficiarul este reprezentat de exportator. Ordonatorul este persoana responsabilă de iniţierea acreditivului. 3Schema de derulare a acreditivului documentar . Banca notificatoare este banca ce primişte de la banca emitentă. cea care emite acreditivul. bazat pe documente.N. ce da exportatorilor şi importatorilor o anumită protecţie Părţile principale implicate în derularea unui asemenea instrument de plată sunt: 1.R din judetul respectiv. şi reprezintă un instrument de plată şi garantare sigur. 3. Banca iniţiatoare trimite ordinul de plată prin compensare la sucursala B. ulterior acesta fiind primit de banca destinatară. Banca ce iniţiază ordinul de plată. 2. Banca emitentă este de obicei banca ordonatorului. trebuie să debiteze contul clientului plătitor.Circuitul ordinului de plată: 1. Banca destinatară trebuie să crediteze contul clientului beneficiar cu suma aferentă ordinului de plată. 2. Clientul plătitor remite ordinul de plată băncii la care are deschis contul curent.

creditorul este acela care iniţiază plata şi nu depinde de voinţa debitorului. Prin transferul de debit direct băncile au autorizația de la clienții plătitori de a efectua decontarea serviciilor din conturile acestora la cererea furnizorilor și să transfere sumele în conturile băncilor lor. ca şi cel de credit. plata prin internet banking. Exportatorul.Sursa:http://www. Debitarea directă Plăţile care se efecuează prin debitare directă sunt o variantă modernă la ordinul de plată. cambia şi biletul la ordin.brd. Transferul de debit este realizat prin: debitarea directă.acesta acoperă riscul de insolvabilitate ce îl are banca emitentă. în cadrul transferului de debit. plăţile programate. de aceea există anumite variante care sunt foarte des folosite pe piaţă.2 Transferul de debit realizat prin: debitarea directă. 3. Pentru a realiza eficient această plata este obligatoriu: .ului există două tipuri de acreditive: • Acreditivul documentar irevocabil – acesta acoperă riscurilor comerciale. atunci când acesta este intermediar. plăţile programate. cecul. cecul. Importatorul pe de altă parte va fi asigurat că va primi mărfurilor conform condiţiilor ce le prevede acest instrument de plată. • Acreditivul documentar irevocabil confirmat .ro În cadrul BRD. tot plata amânată şi transferul de creanţă asupra băncii. cu deosebirea că. prin acreditivul documentar este asigurat de plata contravalorii mărfurilor livrate sau a serviciilor prestate. doar că acesta trebuie să prezinte documente care să respecte cerinţele instrumentului de plată. Această caracteristică specifică face ca transferul de debit să fie mai atractiv pentru clienţii băncii decât cel de credit. Exportatorul poate transfera acreditivul unuia sau mai multor subfurnizori. cambia şi biletul la ordin Transferul de debit reprezintă. home banking sau simpla plată cu cardul.

sumele de plată și conturile băncii plătitoare și primește de la aceasta sumele de bani prin intermediul casei de compensare. În cazul în care debitorul nu are bani în cont. se poate pierde controlul asupra plăților în comparație cu adevăratul consum de servicii. plata prin debitare directă reprezintă o modalitate preferată de consumatori în achitarea datoriilor cu caracter repetabil. Clienţii care au asemenea dificultăţi în nenumărate rânduri în asigurarea fondurilor nu mai au voie să folosească acest procedeu deoarece fac întârzieri la plată. ar trebui ca participanţii să dea dovadă de o seriozitate mai mare și să-și asume reguli mai stricte în acest procedeu de decontare. în care se află acceptul debitorului pentru a se plăti din contul acestuia fără a fi nevoie de acordul lui. În majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană.• să se încheie o convenție între furnizor și debitor. • să se încheie un angajament privind debitarea directă între banca colectoare şi furnizor. În acest mod se efectuează angajamentul privind debitarea directă între banca colectoare și furnizor. Beneficiarul diverselor servicii poate mandata furnizorului să sustragă din contul său curent sumele de bani reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate. Dezavantajul este acela că ar putea să apără debite ireale care se sustrag automat înaintea stabilirii sumei adevărate. iar în această perioadă eventualele neclarități să poată fi corectate. plata se efectuează la banca debitorului. plata este refuzată de către bancă şi este informat furnizorul. • Să se încheie o convenție de mandat între banca plătitoare și debitor. în ceea ce privește dreptul furnizorului de a efectua plata fără acordul de dinainte a debitorului. cum sunt cele legate de utilităţi. De asemenea. Banca colectoare emite fișiere electronice cu debitorii. iar beneficiarii au o modalitate foarte comodă de a plăti pentru serviciile prestate. Avantajul este acela că furnizorii își încasează la timp crențele. și în acest fel nici nu mai acumulează penalități. banca plătitoare devenind mandatarul debitorului de a urma instrucțiunile de plată spuse de furnizor pentru a fi favorabil lui. Chiar dacă partenerii au sau nu conturi la aceeași bancă. Pentru a evita acestea. unde au conturile debitorii. doar după ce au autentificat partea care a solicitat şi autorizat plata. Beneficiarul nu mai pierde timp pentru efectuarea plăţii și nu mai există posibilitatea de a întârzia cu plata. Transferul de debitare directă include atât avantaje cât şi dezavantaje. În România ambii participanți trebuie să aibă conturile deschie la aceeaşi bancă. Pentru acest lucru se poate ca decontarea să se producă la un anumit timp de la facturare. Relațiile de decontare se produc între banca furnizorului și banca plătitoare. .

printr-un sistem înalt securizat. pentru a nu întârzia să se achite facturile. plăţile fiind repetabile. lunar) între două conturi deschise în aceeaşi valută la BC „Mobiasbanca – Groupe Société Générale‖ S. Serviciul „Plăţi Programate‖ oferă posibilitatea de a programa plăţile cu o frecvenţă cunoscută dinainte (zilnic.Plăţile programate Plata programată este o variantă a viramentului de debit prin care banca plătitorului acceptă să achite suma de bani. urmând ca la sfârşitul lunii să fie făcută regularizarea între cei doi parteneri. banca are dreptul de a constitui disponibilităţile de fonduri sau să asigure creditele care trebuie pentru satisfacerea volumului de plăţi. Deosebirea faţă de debitul direct este aceea că plata este iniţiată de debitor fără intervenţia furnizorului. între două conturi deschise în BC „Mobiasbancă – Groupe Société Générale‖ S. aparţinând aceluiaşi titular sau titularilor diferiţi. fără a mai fi nevoie de alte instrucţiuni de plată. după contractul încheiat de parteneri. săptămânal. Se poate primi salariul pe cardul internaţional.A.. Plăţi programate în cazul BRD Noi posibilităţi pentru deţinătorul unui cont curent în Mobiasbancă — PLĂŢILE PROGRAMATE CONDIŢIONATE — fiind un nou serviciu oferit de Mobiasbancă clienţilor săi. Un astfel de procedeu se practică în cazurile în care sunt livrări zilnice de materii prime. şi în acest fel . Prin mandat.A. ceea ce echivalează cu un management de trezorerie. În acel moment între bancă şi debitor se încheie un contract de mandat pentru a se executa unele instrucţiuni date în prealabil de debitor. O plată programată este un serviciu ce presupune efectuarea automată de transferuri cu o periodicitate cunoscută în avans. bilunar. fără întârziere. la anumite date în favoarea unui furnizor. Plăţile sunt efectuate regulat.

fie în operaţiuni de încasări. 2010. Beneficiarul . iar nivelul acestuia să poată fi comparat cu plăţile ce se fac de obicei. p. Iaşi. utilizat de acei clienţi ai băncilor care dispun de mijloace băneşti proprii ce se găsesc în conturi curente sau în conturi de disponibilităţi. părinţilor etc. -transferat întreg soldul contului curent. Serviciul Plăţi Programate mai oferă posibilitatea de a suplini conturile apropiaţilor: copiilor.‖6 Cecul este un instrument de plată la vedere.H. fiind titularul unui cont bancar din care se va plăti cecul. Vasile Cocriş. • În cazul unei plăţi programate poate fi: -trasferată o sumă fixă. Economie bancară. Ed. -transferată o sumă mai mare decât un anumit sold specificat de client la depunerea cererii. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a. ceea ce demonstrează că banca plătitoare nu trebuie să-l accepte. Trasul – reprezintă banca unde trăgătorul are deschis contul. ca aceasta să pună la dispoziţie o anumită sumă de bani unei alte entităţi.‖ 5 ―Cecul este un instrument de plată clasic şi totodată modern. b. în condiţiile unei trezorerii pozitive sau prin atragere de mijloace de plată.34 .serviciul de plăţi programate oferă posibilitatea de a achita comisioanele pentru serviciile bancare sau se pot face economii punând lunar o sumă de bani pe contul Depozit. beneficiezi de următoarele aspecte: • Posibilitatea efectuării de transferuri automate dintr-un cont curent. Să fie un client cunoscut cât de cât de bancă. Utilizând acest serviciu. Universităţii ―Alexandru Ioan Cuza‖. Contul de disponibil din care urmează să se facă plăţile să reflecte o situaţie de o relativă stabilitate a soldului. fără necesitatea prezenţei fizice la bancă. Să nu aibă interdicţie bancară la Centrala Incidentelor de plăţi. c. ca urmare a angajării unui credit bancar curent. C. Caracteristicile cecului (vezi anexa 17 şi anexa 18) În operaţiunile care se pot efectua cu cecuri trebuie să existe cel putin trei părţi: Trăgătorul .este cel care emite sau completează cecul în baza unui disponibil constituit la o societate bancară. soţilor. Cecul bancar ―Cecul bancar reprezintă un instrument de plată prin care titularul unui cont realizează o instrucţiune către banca sa. Activitatea bancară. fie în depozite bancare.p. 2009. care au deschise conturile la BC „Mobiasbancă – Groupe Société Générale‖ S. persoană fizică sau juridică. 126 Dan Chirleşan. Ed. pentru ca un client să poată achiziţiona formulare de cec de la bancă. Bucureşti.A. 5 6 Bogdan Căpraru.este o terţă persoană sau însăşi trăgătorul care beneficiază de suma înscrisă în cec. ci doar să efectueze serviciul de decontare.Beck. Aşadar.

de asemenea. data girării. fie persoanei prezentatoare. • Cec plătibil unei anumite persoane cu clauza ―nu la ordin‖. Dupa modalitatea de plata: • Cecul simplu. Circuitul cecului . Acesta înlocuieşte transportul banilor şi este utilizat. Cecul circular este un titlu de credit emis la ordin de o bancă asupra unităţilor sale bancare sau asupra altei bănci. Girul poate fi: -în plin şi conţine: semn[tura girantului. Cecul de călătorie reprezintă cecul care are înscrisă o anumită sumă care se poate ridica în numerar de la o bancă sau o agenţie de turism ca mandatară a unei bănci. Girul reprezintă operaţiunea prin care posesorul cecului denumit girant transferă unei persoane denumită giratar toate drepturile pe care le presupune acest instrument. Numele trasului. de cei ce realizează activitatea de turism. Locul unde poate fi făcută plata. Să îndeplinească condiţiile de formă şi fond. adică al societăţii bancare ce trebuie să plătească. Semnătura trăgătorului (cel care emite cecul). între care se înscrie banca către care se va face plata.. verticale sau oblice. Din punct de vedere al beneficiarului: • Cec plătibil unei anumite persoane cu sau fără clauza la ordin(cec girabil). Bararea se va face de trăgător către posesori. care poate fi plătit în numerar sau din cont. acesta va fi plătit fie unei persoane desemnate de beneficiar. • Cec la purtător. Să satisfacă cerinţele suficientei informaţii. cecul trebuie: Să fie format din elementele obligatorii. numele girantului. se poate emite în monedă locală sau valută şi poate fi pe durată determinată sau nedeterminată. Cecul de călătorie. O caracteristică principală a cecurilor o prezintă cecurile care conţin sau nu clauza ―la ordin‖.‖ Ordinul necondiţionat de a plăti: ‖plătiţi. • Cecul barat este tipul de cec care are două linii paralele. respectiv numerar.Pentru a putea fi operabil. Pentru validitatea cecului. Tipuri de cecuri A. acesta trebuie să cuprindă anumite menţiuni: Denumirea de cec fiind dată de formula consacrată "plătiţi în schimbul acestui cec. Data şi locul emiterii. Este un instrument de transformare a banilor din cei scripturali în cei efectivi. Deseori se foloşete pentru plăţile în alte localităţi faţă de cea a clientului. prevăzute de normele juridice. Operaţiunea mai poartă denumirea şi de andosare. pe spatele acestuia înscriindu-se doar semnătura girantului. B.. după cum îi spune şi numele. adică pot fi sau nu transmisibile prin gir. -în alb...‖.

7. Girarea cambiei se numeşte scontare şi este o modalitate folosită prin care deţinătorul cambiei îşi poate procura bani prin gir înainte de scadenţă. • Arătarea datei şi a locului emiterii.referatele. o Beneficiarul este persoana care va încasa suma. 5. Scadenţa cambiei poate fi la vedere. Alteori. Cea plătibilă l a vedere este cambia cu scadenţă nescrisă. • Ordinul necondiţionat de a plăti o sumă stabilită. • Arătarea locului unde trebuie să se facă plata. 4. o Trasul sau debitorul fiind cel care va plăti beneficiarului suma trecută în înscrisul cambial.com/referate/economie/online3/Circuit-instrument-de-plata---Circuitul-cecului--CECUL-referatele-com. Acceptarea este o operaţiune prin care trasul este obligat să plătească la termen suma de bani înscrisă pe cambie. 3.7 Cambia Cambia este un titlu de credit sub semnătură privată la care participă trei persoane: o Trăgătorul sau creditorul este emitentul cambiei care dă ordin trasului de a plăti(la scadenţă) o anumită sumă fixă beneficiarului. • Numele celui care trebuie să plătească. Cambia cuprinde următoarele elemente obligatorii: • Denumirea de cambie trecută la textul titlului. Trăgătorul întotdeauna este răspunzător de acceptarea şi de plata cambiei. Între beneficiar şi trăgător nu întotdeauna este o relaţie directă. Banca X achita cecul si stinge creanta. beneficiarul remite cecul la banca sa pentru incasare. data scadentă trebuie să fie certă. Pentru a fi valabilă. eliberarea carnetului de cecuri de catre banca clientului ei (tragatorul) tragatorul cecului cumpara marfurile de la vanzator (beneficiarul cecului) si trage cecul asupra bancii X (banca cumparatorului / trasul). trgatorul remite beneficiarului cecul tras asupra Bancii X. 6. la un anumit timp de la data emiterii. Cambia poate fi garanţia pentru asigurarea unei creanţe pe care giratarul o are pentru girant. • Suma în cifre şi în litere. posibilă şi unică. Cambia este emisă de către trăgător. Trăgătorul poate fi unul cu beneficiarul atunci când vrea să îşi recupereze o creanţă de la debitor. • Semnătura emitentului. la o dată fixă. 7 http://www. între ei existând un terţ faţă de care trăgătorul are o datorie. 2. trăgătorul poate fi trasul când se obligă prin cambie să plătească unui beneficiar o sumă de bani la o anumită dată. banca beneficiarului (Banca Y) prezinta cecul la Banca X.php . • Scadenţa. Scadenţa este o dată calendaristică fixă la care cambia trebuie achitată.1.

3. 4.Dacă posesorul cambiei va dori să încaseze banii înainte de data scadentă. Biletul la ordin cuprinde următoarele elemente: • Denumirea de bilet la ordin trecută la textul titlului. • Locul unde plata trebuie făcută. pe baza unui contract comercial încheiat între Firma X şi Firma Z. Beneficiarul remite cambia spre încasare băncii sale. intervalul de timp dintre momentul prezentării la scont şi scadenţa cambiei să nu depăşească un an de zile. În baza unui contract comercial încheiat între Firma X şi Firma Y. • Scadenţa. • Promisiunea necondiţionată pentru a plăti o sumă fixă de bani. Această operaţiune se numeşte descontare. este obligat să plătească unei persoane pe nume beneficiar cu calitate de creditor o sumă de bani la un termen prestabilit. aceasta din urmă devine debitor faţă de Firma X. cambia să fie acceptată legal la plată.html . Firma X (emitentul. Unităţile teritoriale ale BRD vor putea primi la scont cambii care în afară de respectrea cerinţelor îndeplinesc şi alte condiţii: beneficiarul să fie client al BRD. acesta poate gira titlul spre o societate bancară. prin care dă ordin Firmei Y (trasul) să plătească beneficiarului o sumă de bani determinată. Circuitul cambiei este următorul: 1. 8 http://dorinm. Pentru a-şi achita datoria faţă de Firma Z (beneficiarul cambiei).8 Circuitul cambiei Biletul la ordin Biletul la ordin este instrumentul de plată şi titlul de credit prin care o persoană care se numeşte emitent sau debitor. trăgătorul) emite o cambie. 2. aceasta din urmă devine creditor al Firmei X. dacă trasul este client al altei bănci.ro/study/economics/cambia. În acelaşi timp.

2.scritube. Beneficiarul remite biletul la ordin spre încasare băncii sale. Circuitul biletului la ordin este următorul: 1.Numele aceluia care trebuie să primească banii.9 9 http://www. Biletul la ordin trebuie să fie prezentat spre avizare emitentului în termen de un an de la data emiterii. • Primirea biletului la ordin în bancă în vederea plăţii sau remiterii la plată. prin debitarea contului plătitorului şi creditarea contului beneficiarului. Operaţiunile pe care unităţile teritoriale BRD le poate efectua în legătură cu biletul la ordin sunt: • Primirea în garanţie a biletului la ordin. În baza unui contract comercial încheiat între Firma X şi Firma Y. • Remiterea spre avizare a biletului la ordin. .com/economie/Cambia-si-biletul-la-ordin1812214137. înregistrarea în contabilitatea băncilor a operaţiunilor de decontare prin intermediul înscrisurilor cambiale se face ca şi în cazul instrumentelor de decontare clasice. În cazul biletului la ordin. Tehnic. Pentru a-şi achita datoria faţă de Firma Y (beneficiarul biletului la ordin). Firma X (emitentul) emite un bilet la ordin pe care îl transmite beneficiarului. acesta se face la un anumit interval de timp de la vedere. aceasta din urmă devine creditor al Firmei X. 3. • Data şi locul emiterii -Semnătura emitentului. Emitentul unui bilet la ordin are aceeaşi obligaţie ca şi cea a trasului unei cambii. El se obligă să plătească suma de bani aferentă pe înscris. • Scontarea.

-Comision 0 pentru emiterea cardului şi pentru plăţile la comercianţi.VISA Gold Cardul Gold este un card de debit cu valabilitate 3 ani. 3. -Plati rapide.acces oricând la banii din cont pentru cumpărături sau retrageri de numerar oriunde în lume.Cardul personalizat "A LA CARTE" A la Carte este un card de debit in LEI.ro/persoane-fizice/carduri/carduri-premium/mastercardvisa-gold . -se poate beneficia de o ofertă specială de comisioane gratuite . sau alege o imagine din galerie. cu valabilitate de 3 ani. . Circuitul biletului la ordin 3. BRD oferă urmatoarele tipuri de carduri de debit:10 1.Schema nr.prin tehnologia Contactless (numai pentru cardul MasterCard). Avantajele cardului: -Design personalizat-se poate incărca fotografia preferată.Siguranţa.pentru emitere şi pentru plăţile la comercianţi. 2. Cardul 10 Cardul 10 este un card de debit în lei pentru studenţi. utilizabil atât pe teritoriul României cât şi în străinătate. adaptată profilului şi nevoilor clienţilor săi.Comision 0. 4. Emiterea cardurilor presupune în prealabil completarea şi prezentarea unei cereri de emitere a cardului ce este specifică fiecărui tip de card. emis sub sigla MasterCard/Visa. . emis sub sigla Mastercard (LEI/EUR)/Visa (LEI/USD).datorită standardului 3Dsecure şi tehnologiei CIP ataşate. inclusiv online. .3 Instrumente electronice de plată BRD oferă o gamă completă de carduri de debit şi credit atât pentru persoane fizice cât şi juridice. inclusiv online. adaptat stilului de viaţă al studenţilor: -se poate primi bursa şi abonamentele direct pe card . -Utilizare nationala si international. 10 https://www.brd. cu design personalizat.

Maestro Cardul de debit Maestro în Lei este un instrument de plată practic şi comod care permite efectuarea tuturor operaţiunilor bancare din lume. puncte de fidelitate pe care se pot folosi pentru plata altor produse sau servicii. 11 https://www. atât pe teritoriul României cât si în străinătate. Card Maestro în lei. -Gratuit asigurare de calătorie în ţară şi în străinătate. -Gratuit . -Interogare sold. 24h/24 de la orice bancomat BRD sau al oricărei alte banci comerciale . Avantaje: -Comision 0 pentru emiterea cardului şi pentru plăţile la comercianţi. -Utilizare naţională şi international. la fiecare plată cu cardul. -Utilizare naţională şi international. -Retragere de numerar. Card de debit emis în Lei utilizabil în întreaga lume pentru efectuarea de plati la comerciantii acceptanti. -Schimbare PIN. -Siguranţă datorită standardului 3Dsecure şi tehnologiei CIP ataşate. 7. emis sub sigla Mastercard (LEI/EUR)/ Visa (LEI/USD). Operaţiunile ce se pot efectua cu cardul: -Plati la comercianti. MasterCard Standard LEI-USD-EUR MasterCard Standard este un card de debit cu valabilitate 3 ani. inclusiv online. inclusiv online. efectuarea tuturor operaţiunilor bancare cotidiene. Visa Electron Cardul de debit Visa Electron în Lei permite.-Acces la programe de reduceri la comercianţi de prestigiu. 6. -Plati facturi. respectiv retrageri de numerar de la orice bancomat sau ghiseu al bancilor comerciale.brd. BRD oferă următoarele tipuri de carduri de credit:11 Cardul de credit Punct Card Pe langă toate avantajele unui card de credit destinat cumpărăturilor şi o linie de credit de până la 22. este utilizabil atât în România cât si în strainatate pentru efectuarea de plăţi la comercianţii acceptanţi şi retrageri de numerar. -Lista ultimelor 10 tranzactii.000 LEI. Punct Card aduce. 5. -Siguranţă datorită standardului 3Dsecure şi tehnologiei CIP ataşate.asigurare de calatorie în ţară şi în străinătate în condiţii preferenţiale. atât pe plan naţional cât şi internaţional prin programul MasterCard Elite. -Limite superioare de tranzactionare. cu asigurare de calătorie inclusă gratuit.ro/persoane-fizice/carduri/carduri-de-credit/cardul-de-credit-punct-card .

mai multe puncte» prin care se pot efectua cumpărături pe credit. -Programul Priority Pass.ro/persoane-fizice/banca-la-distanta/mybrd-net . pentru procesarea/ finalizarea tranzacţiei). -Programul de reduceri la partenerii BRD-reduceri speciale. -Disponibil non-stop. Funcţionalităţi tranzacţionale: -Transferuri ăntre conturi. -Plăţi de facturi. internaţională şi on-line. sau în unitatea BRD / Vocalis Call Center. 12 13 https://www. -Program de fidelitate ataşat: «Mai multe cumpărături. -Transferuri programate (posibilitatea de a seta o altă dată ăn viitor.ro/persoane-fizice/carduri/carduri-premium/mastercard-platinum https://www. MasterCard Platinum12 Cardul Platinum este disponibil sub formă de: card de debit în LEI sau Euro şi card de credit în LEI. -Programul MasterCard Elite -tratament preferenţial şi reduceri substanţiale la comercianţii Premium. -Uşor de utilizat prin interfaţa prietenoasă şi design intuitiv. -Constituire şi lichidare depozite. -Transferuri simple sau multiple către beneficiari naţionali şi internaţionali definiţi manual. -Nivel ridicat de securitate.acces privilegiat în peste 600 de saloane VIP în aeroporturile din întreaga lume. -Reduceri faţă de comisioanele standard pentru operaţiuni. precum şi o serie de oferte atractive în toate domeniile de interes.Avantaje: -O rezervă de bani oricând la îndemână. -Perioada de graţie de până la 60 de zile.brd. INTERNET BANKING MyBRD Net este noua soluţie de internet banking ce oferă:13 -Tranzactii în timp real. -Gamă completă de operaţiuni. în calitate de titular sau ămputernicit (inclusiv schimburi valutare).brd. cu utilizare naţională. -Comision 0 pentru emiterea cardului. -O dobândă anuală efectivă (DAE) foarte atractivă. plus cumpărături pe punctele accumulate. -Un mijloc de plată comod şi sigur. Avantaje: -Info Line dedicate.

efin. -se prezintă cardul la punctul de vânzare.în cazul operaţiunilor nefinalizate se recomandă păstrarea chitanţelor. -Stabilirea de obiective cu scopul de a economisi.15 Scrisorile de garanție bancara pot fi de mai multe tipuri: Scrisoarea de garantie si contragarantie. Prezența scrisorii depinde de emiterea ei în formă material fiind un înscris constitutiv ca și în cazul titlurilor de valoare.brd. Scrisoarea de garanție bancară este un document scris prin care o bancă denumită garantă se angajează în mod irevocabil ca.ro/stiri_financiare/banci_si_institutii_financiare . în cazul în care o anumită persoană fizică sau juridică (debitorul principal) nu va plăti la termen o sumă re-comandabilă expres în documentul respectiv. SGB de bună execuție. SGB de plată a unui credit. SGB de returnare a avansului. Se preia obligația de plată pentru situația în care cel garantat nu și-a efectuat obligația contractuală.Personal Finance Manager (PFM): -Analiza bugetului şi a cheltuielilor. SGB de participare la licitații.ro/instrumente-utile/securitate/cardul-la-pos-si-atm http://www. -înainte de a semna. fără a se face referire la fapte. Constituirea tipului de garanție prin scrisoare este fundamentală pentru stabilirea condițiilor în care se realizează efectul principal și anume executarea garanției: banca în calitate de emitent este obligată să execute garanția pe baza simplei cereri a beneficiarului în cazul în care prin textul scrisorii nu se specifică acest lucru sau prin prezentare și a unor documente indicate în scrisoare. 3. . fără a mai face revizuiri asupra raportului juridic dintre creditor. să plătească suma neachitată în favoarea beneficiarului. verifica daca suma înscrisă pe chitanţa eliberată de terminalul de plată (POS) corespunde valorii cumpărăturilor sau serviciilor furnizate. 14 15 https://www. cel ce beneficiază de garanție și debitor (ordonator) . Scrisoarea de garantie contragarantie de credit.4. Alte instrumente bancare I. Scrisoarea de garantie bancară de plată. -Posibilitatea de a identifica noi oportunităţi de investire Cardul la POS14 -solicită comerciantului efectuarea operaţiunii în prezenţa clientului. iar inainte de introducerea codului PIN se verifică suma inscrisă pe terminal.

obiectul garanției. în funcție de obiectul contractului. dar nu mai mult de 10 ani. Perioada: Pe durata implementării proiectului. în timp ce beneficiarului îi conferă protecție în privința capacității partenerului de contract de a onora obligațiile contractuale asumate. Garanțiile Bancare Internaționale sunt soluția ideală pentru afacerea oricui. în cazul SGB restituire avans. Valoarea creditului: Garantarea a până la 100% . oferă garanția recuperării sumelor plătite în avans. până la justificarea integrală a avansului primit. Garantiile solicitate la eliberarea scrisorilor de garanție bancară pot fi depozite. ceea ce este posibil și ține de specificul activitatii.Scrisoarea de garanție bancară trebuie să conțină cel puțin urmatoarele elemente: denumirea și adresa băncii garante. între 10% și 100% din valoarea acestuia. în cazul în care doresc să solicite mai multe. facilitează solicitantului expansiunea pieței de desfacere. (b) utilizată pentru restituirea avansurilor încasate. fiind o condiție a accesării de credite pentru realizarea acestor plăți. Tot la nivel acestei bănci majoritatea întrebărilor pe care clienții le au. ipoteci pe bunuri mobile și imobile. în condițiile în care societatea participă la o licitație internațională sau partenerul extern va solicita o garanție de bună execuție. Exemplu: BRD. facilitează solicitantului accesul la sume care altfel ar trebui încasate după perioade relativ lungi. clauze speciale. asigură solicitantului obținerea unor termeni de plată favorabili prin extinderea perioadei de credit comercial. numele și adresa beneficiarului garanției. (d) în situația restituirii reținerilor contractuale. termenul de valabilitate a garanției. Avantajele utilizării unei scrisori de garanție bancară: (a) utilizată pentru participarea la o licitație. asigurând participarea la licitații locale și internationale. Garantarea de către bancă a recuperării avansului acordat de Autoritatea de Management în cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate de către beneficiar. Pentru beneficiar. garanții emise de fonduri de garantare etc. BRD-ul poate emite scrisori de garanție bancară individuală sau în cadrul unor plafoane. țin de emiterea acestor scrisori. valoarea garanției. Pentru beneficiar. denumirea și adresa persoanei garante. (c)în cazul plății. În cazul BRD-ului facilitarea relațiilor comerciale interne și internaționale este cel mai important avantaj prin recunoașterea rețelei extinse de corespondenți bancari din străinătate. Euro. iar beneficiarului posibilitatea de utilizare pentru finanțare prin factoring cu rezultate pozitive în ceea ce privește cash flow-ul său de a fi oferite ca și garanții asigurătorii pentru facilitarea accesului la finanțarea clasică. etc. valabilitatea unei garantii este corelată cu prevederile contractuale încheiate între companie și partener. În condițiile : Moneda: Lei. oferă o garanție a calității participanților la licitație și cel puțin siguranța recuperării cheltuielilor provocate de organizarea licitației în cazul în care participanții nu acționează conform regulilor licitației. substituind creditul – un produs cu costuri semnificativ mai mari.Susține proiectele beneficiare de Fonduri europene. SGB asigură solicitantului surse valoroase pentru prefinanțarea activitătii prin încasarea în avans a unor sume care pot varia. În cadrul BRD-ului scrisorile de garanție se eliberează atât în lei cât și în valută.

Scrisoarea de confort Scrisoarea de Confort este un instrument de garantare a unei obligatii de a face (ex. III.000 de euro. Exemplu: În cazul prezentat și la scrisoarea de garanție bancară exprimă disponibilitatea băncii de a analiza posibilitatea co-finanțării proiectului cu componenta de fonduri europene nerambursabile. respectiv partea de cofinanțare privată. Ca aplicație practică a Scrisorii de Confort: -pentru garantarea capacității financiare a aplicantului.16 Rolul acesteia este acela de a asigura implementarea proiectelor selectate pentru titularii care nu au surse financiare proprii. însa poate fi pusă în practică doar atunci când debitorul din contract nu își execută obligațiile derivând din acesta. Creditorul (cel în favoarea cărui emitentul Scrisorii de Confort va executa această scrisoare) poate cere de la emitent numai daune-interese. aceasta trebuie să fie angajanta din partea instituției financiare – bancare care o eliberează.din valoarea avansului acordat de Autoritatea de Management/ până la 110% în cazul proiectelor din agricultură. Constă într-un angajament care poate fi conditionat. Pentru ca o scrisoare de confort să fie acceptată la depunerea proiectului de investiții. Din februarie 2011. Scrisoarea de bonitate se emite în numele asocierii. Scrisoarea de Confort este emisă ca și scrisoarea de garanție despre care am vorbim puțin mai sus în considerarea unui raport obligational (contract). nu și executarea obligației de a face/a nu face. Emitentul Scrisorii de Confort poate fi obligat la însăși executarea obligației asumate de debitor numai de către acesta din urma (debitorul). Scrisoarea de bonitate este un act emis de o bancă comercială sau o cameră de comerţ prin care se certifică buna situaţie financiară a unui comerciant. iar cofinanțarea trebuie să asigure minim contravaloarea cheltuielilor eligibile care vor fi suportate de beneficiar (solicitant). la depunerea proiectelor din fonduri europene nerambursabile etc. prezentarea scrisorii de confort la depunerea proiectelor europene este obligatorie pentru toate proiectele a căror finanțare privată a cheltuielilor eligibile reprezintă cel puțin 100. ridicarea unei constructii) sau de a nu face (ex. intrucât asocierea este ofertantul. nici asociatii. Scrisoarea de confort este considerată a fi un document justificativ prin care se adeverește posibilitatea de cofinanțare a beneficiarului. Tiputi de scrisori de bonitate: (a) Scrisori de bonitate financiară (b) Scrisori de referinta bancară 16 http://legeaz. Eliberarea unei scrisori de bonitate bancară durează numai o zi. obligatia de a nu dărâma un imobil) a unei alte persoane (debitor). II. nici liderul.net/noul-cod-civil/art-2322-scrisoarea-de-confort-garantiile-autonome .

• a remite documentele în baza altor termeni și condiții. Eliberare scrisoare de bonitate (recomandare) 10. adică debitorul plăţii. . • a remite documentele contra acceptare / plată. Documentele aferente bunurilor exportate sunt transmise la banca importatorului prin intermediul băncii exportatorului. BRD oferă: . însărcinată cu încasarea prin predarea documentelor cumpărătorului (banca prezentatoare). indicatori ai performanței financiare (cifra de afaceri.facilitează încheierea unor tranzacţii comerciale/financiare perminţănd valorificarea oportunităţilor de afaceri. Incasso este procedura prin care banca operează documente comerciale și financiare conform instrucțiunilor primite de la o bancă corespondentă sau clientul sau.marfa poate fi revândută cu ușurință.flux de obţinere rapid. În utilizarea incasso-ului în relațiile cu partenerii tradiționali.ro/?avr=1&avp=216 .ro http://preview.țara importatorului prezintă un grad scăzut de risc . . pentru: • a obține acceptarea / plata documentelor.flexibilitate în ceea ce priveşte modelul scrisorii de bonitate (se pot elibera conform modelelor standard ale băncii sau conform modelelor solicitate) . Importatorul plătește bunurile la vedere sau la scadență și folosește documentele pentru a intra în posesia bunurilor.finzoom.TVA inclus( BRD) IV. profitul brut/net. rata profitului net.17 Avantaje: . în cazul în care importatorul refuză plată. banca importatorului. însărcinată cu efectuarea operaţiunilor de încasare (banca remitentă).18 Utilizarea incasso-ului este recomandată în următoarele situații: exportatorul cunoaște destul de bine importatorul . rata lichidității globale. experiența de lucru cu clientul etc. forma juridică de organizare. obiectul de activitate. Utilizarea Incasso-ului documentar conferă exportatorului un control mai strict asupra bunurilor si siguranța sporită privind plata.42 EUR (in echivalent LEI) . - 17 18 http://www. banca exportatorului. Cumpărătorul are siguranța că face o plată numai după ce vânzatorul a livrat marfa și și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contractul comercial. care înmânează mandatul de încasare băncii (ordonator).brd.Scrisorile de bonitate financiară sunt emise de către bănci pentru clienți persoane juridice și conțin informații de bonitate financiară: datele de identificare. importatorul. tipul de capital. Vânzătorul are astfel siguranța că documentele remise la incasso vor intra în posesia cumparătorului după ce vor fi îndeplinite instrucțiunile sale. rata solvabilității generale). respectiv banca din străinătate. Părţile implicate în desfășurarea unui incasso sunt: exportatorul.Simplitate și rapiditate.

iar pe de cealaltă parte. cum ar fi: descoperiri de cont (overdraft). constituirea unui depozit bancar. • retragerea banilor de la un bancomat sau un ghişeu al băncii. în calitate de bancă nouă. • conturi cu destinaţie specială ce reflectă produsele şi prestările de servicii efectuate de bancă la solicitarea clientului.Incasso-ul dã siguranță că importatorul nu va intra în posesia documentelor (și nu va ridica marfa) decât contra plãții sau acceptării acestora. Pe lângă acestea. ce sunt aferente fiecărui cont în parte. La deschiderea conturilor. în peste 80 de țări În calitate de exportator: . rambursări de credite. mai există şi alte facilităţi ataşate contului curent. Atunci când clientul optează pentru serviciul de mobilitate conturi curente în lei. • efectuarea plăţilor. direct debit. încasărilor sau transferurilor bancare. reprezintă instrumentul bancar. cu ajutorul căruia se urmăresc următoarele: • depunerea banilor în cont. va trebui să recurgă la deschiderea contului curent. mobile banking. plata facturilor online. . Capitolul IV. Conturile bancare din cadrul BRD 4. • conturi de credite cu ajutorul cărora se efectuează operaţiunile de acordări. numai după ce au fost . etc. Deschiderea contului în cadrul BRD presupune pe de o parte încheierea şi semnarea convenţiei bancă şi titular. • conturi de depozite la termen sau la vedere privind păstrarea şi îmbunătăţirea resurselor băneşti atrase de la persoanele fizice şi juridice. banca trebuie să solicite documente în vederea identificării clientului şi respectiv a împuternicitului pe cont. fapt atestat de documentele prezentate bãncii. • efectuarea plăţii facturilor de utilităţi direct din cont.1 Deschiderea conturilor bancare Contul bancar din cadrul BRD-ului.Costuri reduse -Vastã rețea de bãnci corespondente. şi de asemenea specimenele de semnătură ale acestora. banca. Conturile care pot fi deschise la BRD sunt următoarele: • conturi curente de disponibilităţi băneşti prin intermediul cărora se realizează operaţiunile de încasări şi plăţi.Profesionalism. În calitate de importator: -Incasso-ul îl asigurã pe exportator că nu își va primi plata decât dacă și-a îndeplinit obligațiile legate de livrare.

• Împuternicirea specială.completate şi semnate de client cererea de transfer şi contractul documentelor specifice băncii. în cazul unităţilor locale. • Statutul şi actul constitutiv. • Actele de identitate ce aparţin persoanelor împuternicite să dispună de cont. • Hotărârea de înfiinţare a subunităţilor ce nu deţin personalitate juridică la persoanele juridice nerezidente. • Actul constitutive şi după caz. în care consilierul clienţi efectuează următoarele operațiuni tehnice : 1. • Împuternicirea specială. Documentele necesare în cazul deschiderii unui cont curent pentru persoane fizice autorizate: • Actul de identitate. traducerea legalizată a acesteia în limba română. dată de către persoanele juridice nerezidente cu scop lucrativ sau fără scop lucrative. • Fişă cu specimenele de semnături ale persoanelor împuternicite să dispună de cont. astfel se caută clientul în cadrul sistemul informatic cu ajutorul CNP-ului. legalizată la notariat in ţara de origine. dată de către persoanele juridice nerezidente cu scop lucrative sau fără acesta. legalizată la notariatul din cadrul ţării de origine. unei persoane fizice care să le reprezinte în România. • Fişa cu specimenele semnăturilor persoanelor împuternicite să dispună de cont. . • Actulprin care a fost numit în funcţie conducătorul unităţii. • Actele de identitate ale persoanelor ce au fost împuternicite să dispună de contul respectiv. • Actele prin care a fost desemnată persoana ce va deschide contul în cadrul României şi care trebuie să semneze pentru operaţiunile în cont. contractul de societate sau statutul. dată de către Guvern în cazul unităţilor de interes naţional şi de către organele locale din cadrul administraţiei de stat. Există patru paşi importanţi ce trebuie parcurşi în cazul deschiderii unui cont. în cazul fundaţiilor şi asociaţiilor. şi de asemenea traducerea legalizată în limba română a acestei împuterniciri. unei persoane fizice care o reprezintă în România şi de asemenea. Trebuie să se verifice identitatea clientului. pentru societăţile comerciale nerezidente şi de asemenea pentru cele rezidente. Documentele necesare deschiderii contului curent în cazul persoanelor juridice: • Hotărârea de înfiinţare a regiilor autonome dar şi a societăţilor comerciale şi agricole ce deţin capital integral de stat sau mixt.

formularul de împuternicire/revocare împuternicire şi de asemenea. materializate în operațiunile bancare.19 19 Bogdan Căpraru. Bucureşti. 4. IBAN-ul este întotdeauna furnizat către clientului de Bancă în momentul deschiderii contului. În cazul depunerilor mai mari de 10 000 de EUR. Ed. ulterior se face şi se păstrează o fotocopie a actului de identitate pentru împuternicit.2 Tipologia conturilor bancare Relațiile ce se stabilesc între banca BRD și clienții acesteia. C. 2010. au valabilitate limitată de termenul pentru care sunt constituite şi nu se pot realiya plăţi şi încasări pe durata existnţei lor. fotocopia actelor de identitate a celor doi la dosarul Formulare de deschidere cont curent. după caz. a reflectării circuitelor în sistemele de plăți și compensări. după caz. În final se arhivează în ordine cronologică formularul de intrare în relaţii cu banca. apoi se înmânează clientului un exemplar al cererii de deschidere cont curent/formularului de împuternicire/revocare împuternicire.p. Activitatea bancară. 116 . care sunt disponibile pentru toate categoriile de clienți. este cautat în baza de date existentă a împuterniciţilor după CNP. Ulterior se va deschide contul curent în aplicaţia informatică şi se va completa eventuala clauza testamentară. fiind menţionat pe fiecare extras de cont. 4. iar la finel se semnează şi ştampilează cererea de deschidere de cont curent şi formularul de împuternicire/revocare împuternicire. Contul bancar este un mecanism de constituire a resurselor ș i de stingere a obligațiilor clienților în procesul economic. • conturi curente (sau de disponibilități).H. conform programului pentru cunoașterea clientelei.reprezintă combinaţia de litere şi cifre ce asigură unicitatea unui număr de cont ce este deschis la un furnizor de servicii de plată de la un nivel internaţional. 13) ( depozite la termen) este contul bancar caracterizat prin faptul că titularul de cont primeşte o bonificaţie sub formă de dobândă mai mare decât în cazul conturilor de disponibilităţi sau curente. 3. clientul va trebui să completeze declarația Bona Fide. se pot clasifica în trei grupe: • conturi de depozit. cererea pentru deschiderea contului curent. TIPURI DE CONTURI Principalele conturi la BRD(vezi anexa 13). Codul IBAN. • conturi de împrumut. se reflectă în conturile bancare și într-o formă agregată în bilanțul contabil al acestor instituții.În cazul în care clientul doreşte împuterniciţi i se va înmâna spre completare formularul de împuternicire/revocare împuternicire. Contul de depozit (vezi anexa 6. a relațiilor cu diverse entități pe plan național și internațional. Trebuie să i se înmâneze clientului cererea de deschidere cont curent în vederea completării acesteia .2.Beck.

20 21 https://www. de regulă. nu se mai emit extrase de cont. iar pentru suma depusă se eliberează o chitanță. În baza disponibilului din cont. pentru plata cecurilor emise de titularii lor sau pentru alte plăți dispuse de aceștia. banca BRD eliberează clienților carnete de cecuri după anumite criterii. Sunt. C. acest împrumut trebuie să fie rambursat cu regularitate. depozitul inițial nu poate fi retras până când împrumutul nu a fost plătit.p. La deschiderea contului. de obicei banca stabilește o sumă minimă necesară pentru deschiderea unui cont de depozit. Banca BRD condiționează deschiderea conturilor curente de existența unei sume inițiale minime. Depozitele sunt constituite pe perioade de timp prestabilite: la o luna.Beck. în general. trei. cât și de persoane fizice . care au un surplus de capital. Contul primește un număr. fie în valută. 116 .brd. în care este înscris numărul contului și suma depusă inițial. totuși. astfel se completează o cerere. acelor agenţi economici care nu solicită sau cărora nu li se pot acorda credite de capital. iar clienții trebuie să aibă permanent în cont o sumă minimă.ro/ Bogdan Căpraru. Ele sunt utilizate pentru depuneri și retragri curente. iar disponibilul unui client ajunge sub soldul minim prestabilit. se plătește un comision de deschidere . Angajații unor firme pot primi salariile în acest cont. De regulă. cât și pentru persoane juridice . șase sau douăsprezece luni. clientului i se poate cere să-și închidă contul sau să depună suma corespunzătoare. care își permit ca o perioadă de timp să depoziteze o anumită sumă de bani. Activitatea bancară. până la 80 % din suma depusă din cont. iar retragerilor ulterioare se pot face în limita acestei sume. Până la închiderea contului de depozit. Astfel de conturi se folosesc atât de către clienți persoane juridice.H. cât şi persoanelor fizice. 2010. Bucureşti.21 Conturile curente se pot deschide în lei sau valută. În baza sumelor depozitate .Acesta este disponibil atât pentru persoane fizice. În cazul băncii BRD care solicită existența unui sold minim. Acest tip de conturi funcționează numai pe sold creditor. numeroase bănci care nu impun cerința privind existența unor sume la deschiderea sau pe parcursul funcționării conturilor. Clienții își pot deschide un astfel de cont la sucursala/filiala băncii BRD . în intervalul de timp pentru care a fost constituit depozitul inițial. clientul primește un extras de cont. Ed.20 Conturile curente (conturi de disponibilități) se deschid. care rămane permanent în cont. iar depozitele se pot constitui fie în lei. banca BRD acordă clienților împrumuturi al căror nivel se situează.

facilitățile conturilor de împrumuturi sunt utilizate predominant de persoane juridice și. investiții. clienții completează o cerere în care specifică scopul împrumutului. petreceri de vacanțe. pentru activitatea curentă ( susținerea capitalului circulant). în limita unor plafoane. iar pentru acordarea unui credit. • Realizarea operaţiunilor de schimb valutar21 Avantaje suplimentare ale utilizării contului curent: Atâta timp cât ai ataşat un card contului tău. se stabilesc de conducerea bancii BRD. alocaţie.ro/persoane-fizice/operatiuni-curente/cont-curent . înaintea aprobării împrumtului. construcții de case. Poţi sa-ţi deschizi şi depozite. pensie. • Încasarea banilor sau efectuarea plăţilor.Ce îţi permite contul curent? • Încasarea veniturilor în fiecare lună (salariu. • Plătirea facturilor. poţi solicita un descoperit autorizat de cont.22 Conturi de împrumut: În prezent. etc). Pentru obținerea unui credit. Volumul creditelor acordate de o bancă. fie la bancă. iar banca BRD va trebui să fie în posesia acesteia. precum și valoarea maximă a unui credit ce poate fi acordat. privatizare. prin BRD-Net. într-o proporție redusă. iar dacă optezi pentru serviciul gratuit de plăţi programate banii tăi vor fi viraţi automat şi gratuit din contul de salariu în contul de economii. Banca BRD solicită o garanție cu scopul de a se proteja de evenimentele imprevizibile și față de riscul de insolvabilitate a clientului. de regulă. fie direct de acasă. Poţi economisi lunar o parte din venit. • Depunerea sau retragerea banilor din cont. Termeni și condiții: 21 22 https://www. fiind prcizate pentru sucursale anumite competențe. În cazul în care ai nevoie de o rezervă suplimentară de bani. Poţi primi o alertă pe telefonul mobil când primeşti salariul sau când se procesează orice altă tranzacţie în cont.brd.ro/ https://www. prin serviciul de BRD SMS Banking. demararea unei afaceri. Tipurile de împrumuturi variază în funcție de client – persoană fizică sau juridică: Împrumuturile pentru clienții persoane juridice se pot acordă pentru: afaceri. se solicită și o garanție. • Accesul permanent la bani.brd. de persoane fizice. Împrumuturile pentru clienții persoane fizice se pot acordă pentru: cumpărarea de bunuri (de folosință îndelungată). nu mai ai grija numerarului atunci când mergi la cumpărături. serviciul de internet banking. bursă.

ro/persoane-fizice/credite/ . în funcție de termen. banca BRD percepe comision. Pentru clienții persoane fizice care au nevoie de un mijloc prin care să isi plătească periodic factura de telefon. Euro sau USD pe o perioadă de maximum 30 de ani. construcţie.Împrumuturile sunt clasificate. extindere. modernizare. -Creditul Habitat: acest credit este destinat unor proiecte imobiliare cu destinaţii d iverse: achiziţie. -Creditul Prima Casa: oferă clientului posibilitatea de a cumpăra prin programul Prima Casa. 23 https://www. în funcție de tipul împrumutului acordat. o dobândă avantajoasă şi rambursare în rate constante sau descrescătoare. apa. care influențează ratele dobânzilor la banca BRD.Creditul Auto. consolidare. • Termen lung – pe o perioada mai mare de cinci ani. fie una în curs de finalizare. rata ramâne neschimbată până când se procedează la modifcarea dobânzilor pe economie. ratele dobânzii sunt variabile. destinată achiziţionării după finalizare.3 Operațiuni realizare prin conturile bancare Oferta BRD este personalizată pe trei tipuri de client: persoane fizice. corespunzător obiectului creditului acordat. Ratele dobânzii depind de categoria clientului împrumutat și de termenul pentru care se face împrumutul. astfel : • Termen scurt – pe o perioadă maxima de 1 an. energia electrică. dar există situații când se utilizează rate fixe. Pentru gestionarea împrumutului. terminare. din care se vor face plăți. taxele şi impozitele sau să trimită bani către conturile unor cunoscuţi sau parteneri de afaceri.cu acces la toate aceste servicii. reabilitare. persoane juridice și persoane fizice autorizate. BRD oferă un cont curent în valuta dorită. • Termen mediu – pe o perioadă între un an și cinci ani .brd. banii se înregistrează într-un cont asemănător contului curent. odată ce împrumutul a fost aprobat. dar şi la multe alte facilităţi. Acest lucru se stabilește în momentul în care împrumutul este aprobat. dar. inclusiv consultanţa de specialitate a Consilierilor de Clientelă. BRD oferă persoanelor fizice: . fie o locuinţă finalizată. Îţi oferă finanţare în Lei. denumit cont de disponibilități din credit (lei sau valută).23 4. gazele. BNR stabilește periodic taxa oficială a scontului. Dobânda se calculează lunar și se preia direct din contul clientului. Rata dobânzii După cum se cunoaște. în prezent denumită și rata dobânzii de referință (sau de refinanțare). de regulă. Rambursarea În momentul aprobării împrumutului. Banca BRD oferă diferite scheme de rambursare. aflată în diverse faze de construcţie.

pensie. Prin intermediul acestor conturi se pot efectua încasări şi plăţi. identificândi-se cu ajutorul buletinului. Fără rezervare prealabilă a sumelor necesare efectuării plăţii: dispoziția de plată. clientul este nevoit să meargă la bancă şi să completeye un formular. Beck. În operaţiunile de încasări şi plăţi. -acces permanent la banii. -se pot depune sau retrage bani din cont. prin serviciul de BRD SMS Banking. se poate solicita un descoperit autorizat de cont. Sisteme. acreditivul. -se poate deschide și depozite. Ed. pag 11 25. prin BRD-Net. în limita disponibilităţilor băneşti proprii. iar dacă se optează pentru serviciul gratuit de plăți programate banii vor fi virați automat și gratuit din contul de salariu în contul de economii.26 https://www. bursă. prin virament: Cu rezervare prealabilă a sumelor necesare efectuării plăţii: cecul din carnet cu limită de sumă. Activitatea bancară. cât şi agenţilor economici „care funcţionează pe principiul gestiunii economice.ro/persoane-fizice/operatiuni-curente/cont-curent . fie la bancă. -se pot incasa bani sau se pot face plăţi. C. ce au personalitate juridică şi pot beneficia de credite bancare‖24. nu mai este nevoie de a avea grija numerarului atunci când se merge la cumpărături. dispoziția de garanție. etc). scrisoarea de garanție. -se poate economisi lunar o parte din venit.H. 24 Bogdan Căpraru. serviciul de internet banking. -se poate primi o alertă pe telefonul mobil când se primeşte salariul sau când se proceseaza orice altă tranzacţie în cont. Pentru a deschide un cont curent la BRD . fie direct de acasă. -se realizează operaţiuni de schimb valutar. -în cazul în care este nevoie de o rezervă suplimentară de bani.Conturile curente se deschid de către BRD atât persoanelor fizice. Bucureşti 2010. -plata facturilor. ordinul de plată.brd. operaţiuni şi practici. alocaţie. Operaţiuni curente:25 -încasarea veniturilor în fiecare lună (salariu. cât şi pe seama liniilor de credite acordate de BRD. dispoziția de plată operată ( în prealabil. Beneficii:26 -atâta timp cât este atașat un card contului posesorului. în contul plătitorului). clienţii băncii pot utiliza ca forme şi instrumente de decontare.

Operaţiunile speciale derulate prin contul curent sunt cele aferente cecurilor. garantează obligaţia plăţii pentru o altă persoană. Trebuie să se completeze o cerere de transfer. 2009. Operatiuni cu carduri bancare: Plata utilităţilor se poate face . la oricare din unitățile băncii. c. 27 Vasile Cocriş. fie prin intermediul bancomatelor. prin intermediul unui cont curent vor avea acces la: • Transferuri între conturile deschise la banca BRD • Transferuri către conturi deschise la o altă bancă din România sau din străinătate • Operaţiuni de schimb valutar • Depunere şi retragere numerar în funcţie de necesităţile clientului.Închiderea contului curent în Lei.Transferul de informaţii privind plăţile aflate în derulare la banca anterioară. Economie Bancară.parteneriatul poate începe cu deschiderea unui cont curent în valuta dorită. girantul transferând unei alte persoane.Prin acest serviciu titularul poate solicita un transfer de relaţii de cont current prin care se pot efectua încasări şi plăţi de la o bancă la altă bancă.Pentru a transfera conturile curente în Lei și/sau serviciile de plăți la BRD. Pentru persoanele juridice care doresc un produs de bază. numită avalist. Operațiuni posibile prin intermediul acestui cont: • Transferuri între conturile deschise la BRD • Transferuri către conturi deschise la o altă bancă din România sau din străinătate • Operaţiuni de schimb valutar • Depunere şi retragere de numerar în funcţie de necesităţile clientului. Ed. provizioanelor şi cardurilor bancare. Cuza‖.27 Operaţiuni cu cecuri: Operaţiunea de gir – prin care cecul poate circula de la o persoana la asta. numită avalizat.direct debit.Transferul soldului pozitiv al contului curent în Lei. Dacă un client al BRD este posesorul unui card emis în lei. facturile către furnizorii de utilităţi. acesta va avea acces la serviciul Simplis Debit. Iaşi. numită giratoare. Universităţii ―A. Cardurile BRD oferă posibilitatea de a plăti în orice moment în reţeaua proprie de bancomate. standing order (ordine de plată programate) şi ordine de plată emise cu data plăţii în viitor. Persoanele fizice autorizate care doresc un parteneriat cu BRD. b. Operaţiunea de aval – este operaţiunea prin care o persoană. agreaţi de bancă. pag 283 . Dan Chirleşan. presupunând urmatoarele acțiuni: a. oferind acces la toate serviciile si produsele din portofoliul BRD. Operaţiunea de regres şi de protest – refuzul de plată poate fi făcut de trăgător. în cazul în care cecul este furat sau pierdut şi de bancă în cazul în care nu există disponibilităţi în cont. fie prin intermediul serviciului Servis Debit. I. persoanele fizice pot apela la serviciul "Mobilitate conturi curente în Lei persoane fizice". drepturile beneficiarului.

32% și care oferă diverse servici. de a achita facturile si de a primi informatii financiare instantaneu. menită să -i sprijine în simplificarea activităților financiare zilnice.ro/stiri/brd-groupe-soci%C3%A9t%C3%A9-g%C3%A9n%C3%A9rale-lansatserviciul-de-mobile-banking-mybrd-mobile . Android). cei care vor să beneficieze de serviciul de mobile banking al BRD. 7 zile din 7. transferurile către coduri QR și către numere de telefon.29 Pe de alta parte. Android si Windows) si tabletele (iPad.6 lei/ tranzacție pentru sume mai mari de 50.2 lei/ tranzacție pentru sume intre 50 si 500 de lei .10 USD pentru cardurile în USD. 4. MyBRD Mobile le dă utilizatorilor posibilitatea de a efectua transferuri de bani. Dar cea mai nouă funcție propusă de aplicația MyBRD Mobile este transferul prin bump – recte prin simpla atingere a două telefoane.28 Aplicatia MyBRD Mobile le dă clienților cele mai facile forme de transfer precum: scanarea codului de bare al facturilor.mybrdmobile.000 de lei. Mobile banking-serviciu care le ofera consumatorilor o interfata prietenoasă. denumit MyBRD Mobile.Prin intermediul acestui serviciu.000 de lei . respectiv 0. Aplicatia este compatibila cu telefoanele smartphone (iOS. Pentru a beneficia de acest serviciu trebuie încheiat. posesorul unui card emis de BRD-Groupe Societe Generale trebuie sa apeleze la un număr special și. fiind disponibila gratuit pentru descărcare în magazinele virtuale de aplicații specifice. comisioanele sunt urmatoarele: . prin intermediul Vocalis. trebuie să ofere comisioane mai mari decât cele percepute pentru serviciul de internet banking. Serviciul de Phone Banking VOCALIS: Pentru a beneficia de noile facilitati. facturile sale de utilităţi vor fi plătite automat din cont.4 lei/ tranzacție pentru sume intre 500 si 50. De asemenea. Accesul la datele dorite se poate face numai după identificarea clientului cu ajutorul unei parole. acolo unde este cazul) contului de card prin telefon. direct de pe telefonul mobil. BRD debitează automat contul cu contravaloarea facturii emise.1 leu/tranzacție pentru sume mai mici sau egale cu 50 de lei . Apelul Vocalis este facturat cu 2 lei pentru cardurile în lei. În altă formă de idei. de către client şi bancă. un Acord de Debitare Directă cu furnizorul de utilităţi. este o bancă românească deținută de grupul financiar francez Société Générale în proporție de 58. Serviciul Vocalis este disponibil în sistem non-stop. Ca urmare a acestui acord.brd.29 https://www.ro si prin USSD la numarul scurt dedicat *117#. MyBRD Mobile este optimizată pentru accesare prin browser mobil la adresa www. În plus. va putea obține situația (poziția și limita de credit. acest serviciu este oferit gratuit de către BRD clienţilor săi.4 Servicii conexe ataşate conturilor bancare BRD-Groupe Société Générale (Banca Română pentru Dezvoltare) sau BRDSocGen. pentru plățile între două conturi BRD (intrabancare) prin telefonul mobil. 28. 24 de ore din 24.

schimburi valutare. cu ajutorul BRD@ffice se ob‘in absolut toate informațiile referitoare la operatiunile curente: vizualizare extras de cont.000 de lei comisionul este de 5. în timp ce pentru sume între 5.76/operatiune. extras de cont.ro/brd-lanseaza-un-serviciu-de-mobile-banking-inovator.5 lei. viramente în lei și în valută. iar pentru sume mai mici sau egale cu 500 de lei .30 Serviciul de Internet banking oferit de BRD cu ajutorul căruia poți administra eficace activitatea bancară de la distanță.brdoffice. unde conectarea se realizează pe baza unui cont și a unei parole generate de digipass.-o-plata-in-valuta-costa-minim-25-de-euro--12088 . 7 zile din 7. indiferent de frecventa sau momentul solicitării acestora. • Conturi accesibile prin BRD@ffice: • Conturi curente • Conturi de depozit • Linii de credit • Conturi colaterale În cazul. pentru sumele de pana la 500 de lei comisionul este de 2.000 de lei este de 3. schimburi valutare. confirmări electronice privind plățile vamale. realizarea de depozite.Comparativ. în care se dorește blocarea temporară a accesul la site se poate realiza acest lucru on-line. serviciul de internet banking. cu alte cuvinte cu 50 de bani mai puțin.-dar-cu-comisioane-mai-mari-decat-ininternet-banking-7-lei-pentru-un-transfer-de-5000-de-lei. Serviciul BRD@ffice oferă consultare. creare de depozite etc. față de 7 lei prin mobile banking. Comisioanele sunt mai ridicate în cazul plăților către conturile altor bănci (interbancare) prin telefonul mobil: .32 BRD@ffice este destinat clientilor BRD persoane fizice autorizate si persoane juridice.7 lei/ tranzacție pentru sume intre 5000 si 50.5 lei.1.3 lei/ tranzacție pentru sume mai mici sau egale cu 500 de lei . naționale și internationale. avantaje tarifare comparativ cu operațiunile bancare realizate prin alte canale (la ghiseu sau prin telefon) si de extrase de cont gratuite. Comparativ. pentru sume intre 500 si 5.5 lei/ tranzacție pentru sume intre 500 si 5000 de lei . 33 30 http://bancherul.000 și 30.ro. 24 de ore din 24 se pot transmite instrucțiuni bănciă sau obține informații.26 lei. comisionul pentru sume intre 500 si 30. Se poate accesa la adresa www. prin BRD Net.10 lei/ tranzacție pentru sume mai mari de 50. în situații de deplină securitate. Ca activității de tranzacționare se pot realiza transferuri intrabancare și interbancare atât în lei cât și în valută.000 de lei comisionul este 4.000 de lei.26 lei/ tranzacție. pentru BRD NET.31 Ca și avantaje am putea exemplifica: mobilitatea de funcționare a site-ului care se realizează prin conectarea de pe orice calculator care are activat rețeaua de internet.000 de lei . istoricul operațiunilor efectuate.

5 Incidente în funcţionarea conturilor bancare Incidentul de plată reprezintă acea nerealizare în totalitate şi pe o perioadă de timp stabilită a îndatoririlor participanţilor. Accidentele cele mai des întâlnite în desfăşurarea activităţii bancare . Persoanele declarante sunt acele persoane juridice române. . Interdicţia bancară este reprezentată de către regimul impus de o bancă asupra unui titular de cont.31 https://www. îndatoriri ce reprezintă urmările efectelor legilor şi contractelor. a căror nerealizare la timp este adusă în vedere Centralei Incidentelor de Plăţi.pdf 4. Incidentele pot apărea în cazuri. 4. din pricina neatenţiei personalului în cadrul gestionării cardurilor bancare. etc. în vederea apărării interesului general. precum.6. bănci ori autorităţi teritoriale ale băncilor. Prin intermediul acestei interdicţii se asigură prevenirea de noi incidente de plăţi şi de asemenea sancţionarea titularilor respective. destinată efectuării plăţilor facturilor din cadrul aceleiaşi luni.se referă la efectuarea de transferuri de bani dintr-un cont. ce nu dispune de suficiente disponibilităţi. Închiderea contului se efectuează numai în cazul în care clientul a efectuat plățile ce le datorează băncii. Transferul soldului unui cont în alt cont poate reprezenta un motiv pentru un client de a-și închide un cont. sau transferul de două ori a sumei dintr-un anumit cont. erori umane. dar mai există și situații oarecum independente de client când un anumit cont poate să devină inactiv și este favorabil băncii respective să închidă contul.ro/_files/pdf/fisa_produs_brdoffice. care prevede interzicerea acestuia a emiterii de cecuri pe o perioadă de un an din data înregistrării unui incident de plată major.brd. anumite accidente în desfăşurarea operaţiunilor bancare.33 https://www.ro/mici-intreprinzatori/activitate-curenta/banca-la-distanta/internet-banking#cumfunctioneaza 32. fie din cauza unor probleme ce ţin de sietemele informatice. înainte ori în acelaşi timp cu procesul de decontare a instrumentului de plată. Pot apărea de asemenea. În general clientul dacă dorește închiderea contului din motive va trebui să cerere semnată și o va prezenta băncii. sucursalele băncilor precum şi persoanele juridice străine dar şi Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP). pentru bancă este foarte folositor ca titularul contului să motiveze mutarea disponibilităților la altă bancă pentru schimbarea strategiei în viitor cu scopul mulțumirii și păstrării și în viitor a clienților sau atragereaa unor noi clienți. Închiderea conturilor bancare Închiderea conturilor clienților BRD poate fi realizată din multiple motive atât referitoare la client cât și la bancă. Contul bancar poate să devină inactiv în situația în care nu s-au efectuat deloc operațiuni bancare cu ajutorul respectivului cont.brd. fie dincauza neatenţiei omului.

în cazul solicitării titularului de cont înaintea termenului depozitului.34 Situații de închidere a conturilor clienților unei bănci mai pot exista atunci când sume importante de bani vor fi depuse în cont la intervale mici de timp ca urmare a unor activități ilicite și transferarea imediată în alte conturi sau retragerea de sume frecventă instituția bancară neobținând niciun beneficiu producându-se fenomenul de ‗‘spălare a banilor‘‘ banca facilitând fără voie aceste acțiuni. . Închiderea conturilor se face în condiții diferite în funcție de tipul contului deschis: -în cazul conturilor de depozit:conturile se închid la expirarea contului de depozit sau înainte prin condițiile stabilite prin contract.depozitul inițial se va închide. 34 https://www.în caz de deces a titularului sau din oficiu după o perioadă de 6 luni când soldul contului ajunge la limita de 25 USD sau o sumă egală cu aceasta. se va închide după rambursarea integrală .brd. închiderea contului făcându-se prin cererea moștenitorilor sau în cazul falimentului instituției bancare la care își are deschis un titular de cont . în situația când când deponentul la închiderea depozitului solicită deschiderea altui depozit. în cazul conturilor în valută închiderea se faceprin solicitarea titularului. contul poate fi închis înainte de termenul stabilit dacă nu există disponibilități pentru rambursare contul dupa ce a fost trecut ca și restant . în cazul lipsei de disponibilități contul se va închide prin debitarea contului de credite restante.pdf .ro/_files/pdf/CGB-RO.Închiderea contului bancar mai poate apărea în situații excepționale cum ar fi decesul titularului de cont.în cazul conturilor de credite: contul de credit se va închide la termenul stabilit pentru rambursarea creditului integral prin debitare contului de disponibilități.

730 şi 1095 zile. perioada de depozitare. fie numai a plasamentului inițial. clientul împreună cu banca. valoarea și durata depozitului. se pun de accord cu privire la suma pentru care se constituie depozitul şi moneda. 180. • Duratele de constituire în cadrul depozitelor în lei pot fi: 30.1 Tipologia plasamentelor bancare BRD oferă posibilitatea de a constitui un depozit la termen în lei sau în valută. în limitele şi condiţiile prevăzute de lege. 370. pentru persoane fizice şi juridice. Caracteristicile plasamentelor din cadrul BRD: • Duratele de constituire în cadrul depozitelor în valută pot fi: 30. în vederea păstrării economiilor în siguranţă. 90. garantează toate depozitele persoanelo r fizice la BRD. pentru persoane fizice şi juridice. Toate depozitele care intră în categoria depozitelor la termen sunt purtătoare de dobânzi avantajoase. 90. și dobânda aferentă. sau la expirarea termenului (capitalizarea automată a dobânzii). sunt acele depozite cu plata dobânzii la expirarea termenului. Atunci când se încheie un contract de depozit cu BRD-Groupe Societe Generale. sunt acele depozite a căror plată a dobânzii poate să fie lunar. Plasamente bancare şi operaţiuni de creditare bancară 5. • Depozite în valută. BRD oferă la depozitele în lei şi cu plata la scadenţă următoarea ofertă: . modalitatea de plată a dobânzii. 60.Capitolul V. care diferă în funcție de tipul. dar şi persoanele împuternicite care pot avea acces la acest cont de depozit. • BRD asigură reînnoirea automată la expirarea termenului. 270 şi 365 zile. a valorificării disponibilului şi de asemenea în vederea posibiilităţii de a opta pentru formula de economisire care o are fiecare client al băncii. 180. fie numai a plasamentului. • Fondul de Garantare a Depozitelor. 365. Tipuri de depozite: • Depozite în lei.

ro Depozite în cadrul BRD: 1.brd.Sursa: www.brd. oferta în acest caz fiind următoarea: Sursa: www.ro În cazul depozitelor cu plata dobânzii lunare. documentele necesare sunt buletin-carte de identitate sau paşaport. Depozit 1000 – EUR: Moneda: Tip depozit: Beneficiari: Perioada depozit: EUR La termen Persoane fizice rezidente şi nerezidente 1 – 12 luni .

10% 12 luni – 2.000 EUR sau USD Suma minimă investită: 100.75% 6 luni – 2.10% Comision deschidere cont: 0 RON Comision de administrare cont curent: 3.000 EUR sau USD BRD Obligaţiuni reprezintă un fond de risc mediu-scăzut.75% 3 luni – 4. Comisionul de subscriere la acesta este de maxim 2%.000 RON.50% Comision de deschidere cont: 0 EUR Comision de administrare cont curent: 0. negociabil în cazul sumelor mai mari de 10.15 RON Comision retragere numerar: minim 2.000 RON Suma minimă investită: 100.50% 12 luni – 5.60% 3 luni – 1.25% 6 luni – 4. Depozit 1000 – RON: Moneda: Tip depozit: Beneficiari: Dobândă fixă: RON La termen Persoane fizice rezidente şi nerezidente 1 lună – 3.70 EUR Comision retragere numerar: minim 1 EUR 2.000 RON • Certificat de depozit în valută (EUR sau USD): Valoare: 10. .USD Tipuri de certificate de depozit: • Certificat de depozit în lei: Valoare: 10. ce se adresează investitorilor cu profil conservator cu orizont de investire ce corespunde duratei recomandate a investiţiei în fond.Dobândă fixă: 1 lună – 1.5 RON Alte tipuri de depozite: • Depozit 1000 – USD. • Depozit cu plata dobânzii la Scadenţă Standard – RON • Depozit cu plata dobânzii Lunar Standard – RON • Depozit cu plata dobânzii Lunar Premium – RON • Depozit la termen – GBP • Depozit la termen Premium – EUR • Depozit la termen Premium – USD • Depozit la termen Standard .EUR • Depozit la termen Standard – USD • Progresso – EUR • Progresso .

35 BRD oferă posilitatea clienților de a-și constitui un depozit prin alegerea unui depozit la termen în lei sau în valută. Depozitul la vedere reprezintă depozitul constituit de către un client BRD ce se află într -o relație de colaborare cu o agenție/sucursală/centrală BRD. persoanele împuternicite la accesarea contului. Ele pot fi la termen sau la vedere. Depozitele BRD oferă dobânzi diferite în funcție de tipul. În contract este specificată suma. BRD are o relație deschisă cu beneficiarii unuia din cele două tipuri de depozite de aceea oferă oportunitatea de a alege împreună cu potențialul client în momentul anterior încheierii contractului de depozit stabilirea termenilor din contract referitori la moneda și suma pentru care se va constitui depozitul. în primul rând.ro/depozite/depozite_la_termen/ghid_contul_curent. BRD garantează confidențialitatea și păstrarea secretului operațiunilor bancare efectuate de clienți în realțiile cu ceilalți parteneri economici. valoarea și durata depozitelor la termen. Clientul ce dorește constituirea unui depozit are ca principale scopuri păstrarea economiilor în siguranță și valorificarea superioară a disponibilului.html . perioada. Depozitul la termen este produsul de eonomisire stabilit inițial pe o perioadă determinată cu anumite fonduri ce pot fi retrase după notificarea băncii și după o anumită perioadă stabilită dinainte.efin.2 Constituirea plasamentelor bancare Plasamentele bancare (depozitele bancare) din cadrul BRD reprezintă opțiuni ale constituirii unui plasament bancar de către un client al unei bănci. Pentru constituirea unui depozit este nevoie. Acestea din urmă oferă posibilitatea de a fi reînnoite fie în condițiile anterioare expirării termenului. sau doar a plasamentului inițial ori plasament și dobânda aferentă. prin constituirea unor fonduri bănești ce pot fi retrase în orice moment fără preavizul băncii colaboratoare.euro și lira sterlină.5. Valutele acceptate de BRD pentru constituirea unui depozit sunt dolarul american. modalitatea de plată referitoare la dobânzi etc. Fondul de garantare a depozitelor constituite de persoanele fizice reprezintă organismul ce garntează depozitele constituite de persoanele fizice la BRD . de actul de identitate şi de închieirea unui contract. valuta şi persoanele împuternicite. De asemenea oferă posibilitatea reînnoirii automate a depozitlor la expirarea termenului depozitului. 35 http://www.

000 Lei. plata facturilor: la bancomatele BRD și la comercianșii acceptanți. pentru client si inca 3 co-împrumutați. fără formalități dificile -timp redus de aprobare. Fără dobândă: pentru toate tranzacțiile efectuate la comercianși și rambursate în cadrul acestei perioade. rambursabilă pe măsura utilizării sale: linie de credit acordată pe contul tău curent. corelată cu nivelul dobânzii de pe piaţă. interogarea soldului contului: la bancomatele BRD sau prin serviciile de bancă la distanță: Vocalis.3 Creditele bancare acordate persoanelor fizice și persoanelor juridice Creditele BRD prezintă urmatoareje avantaje: -ușor de obținut. cu posibilitate de prelungire automată atât a cardului cât şi a liniei de credit. raspuns rapid pentru credite de consum -opțiuni de rambursare a creditului fără ăa te deplasezi la bancă Tipuri de credit oferite de BRD pentru persoanele fizice:36 Credit pe Card Un CARD de credit special pentru cumpărături: card cu CIP.ro/persoane-fizice/credite . Cu PUNCT CARD poti efectua: plăți la comercianții acceptați MasterCard.000 USD/ 10. dobândă indexabilă. Ataşat cardului BRD. care poate ajunge până la maxim 45. BRD-Net. acces la o linie de credit de pînă la 22. finanţare fără garanţii. la care ai acces prin intermediul unui card perioadă de creditare de 2 ani. USD sau EUR.000 EUR. în funcție de creditul utilizat. cu posibilitatea de prelungire automată atât a cardului. descoperitul autorizat de cont îţi permite să dispui în orice moment de o rezervă de bani. perioada de valabilitate: 2 ani.5. cît și a liniei de credit. Perioada de grație: pînă la 60 de zile. cu utilizare națională și international. în Lei.brd. rambursare minimă: o sumă fixă lunară.000 Lei/ 13. gamă largă de venituri luate în calcul. oriunde în țară și în străinătate. 36 https://www. retrageri de numerar de la bancomate. plăți pe internet.

Finanțare ăn LEI pe o perioadă maximă de 30 ani. Perioada de creditare de până la 30 de ani. Creditul Auto Finanțare de până la 40. Avans minimum 5%.000 EUR / 175. fie prin asociații alcătuite din minimum 2 beneficiari. rente viagere. Creditul Habitat Credit ipotecar/imobiliar destinat unor proiecte imobiliare cu destinații diverse: achiziție. Avantaje: Perioada de grație de până la 12 luni. Credit suplimentar maximum 20% pentru cheltuieli notariale. Fără comision de acordare și gestiune a creditului. fie o locuință finalizată. până la venituri din activitați independente. extindere. Creditul Expresso DAE foarte avantajos 10. drepturi de autor. pensii. modernizare. destinată achiziționării după finalizare. Acordare rapida. sau indexabilă pe întreaga perioadă de creditare. dividende. Dobândă avantajoasă fixă în primii 7 ani și ulterior indexabilă. Avantaje: Posibilitatea de a construi propria locuință fie individual. cu reducere suplimentară dacă se încasează veniturile la BRD – numai 8. o dobândă avantajoasă și rambursare în rate constante sau descrescatoare.Creditul Prima Casă Creditul ipotecar Prima Casa îți oferă posibilitatea de a cumpăra prin programul Prima Casă. Finanare de până la 100% din valoarea automobilului. Avans minim de 5% din valoarea proiectului. terminare. reabilitare. . construcție. consolidare. chirii. fie una ăn curs de finalizare. Veniturile necesare pentru a obține un împrumut: se acceptă o gamă largă de venituri: de la venituri din salarii. Dobândă extrem de atractivă. Se poate obține o sumă mai mare dacă se aduc și veniturile a maximum 3 co-ămprumutați. cu care se poate cumpăra sau construi o casa. de evaluare sau alte costuri suplimentare. aflată în diverse faze de construcție.61% pe an în cazul veniturilor încasate în cont la BRD sau 11.000 RON pentru achiziționarea unui automobil nou sau de ocazie din productia internă sau din import.90%. GRATUIT comision analiză dosar și comision de administrare a creditului.82% fără venituri încasate la BRD. Dobândă fixă de 10% pe toată perioada creditului. Oferă finanțare în LEI. Euro sau USD pe o perioadă de maximum 30 de ani.

Avans zero. . în care plătești doar dobânda. calculatorul. Creditul 10 Finanțare de până la 100% cheltuielile studentesti. cum ar fi cărțile. comisioanele și prima de asigurare. Finanțare fără garanții până la 3. imprimanta etc.Achiziționarea oricărui tip de automobile nou sau de ocazie din producția internă sau din import. BRD oferă soluţii complete şi avantajoase de finanţare pe termen scurt şi mediu . pe o perioadă maximă de 5 ani. Avans zero. Dobânzi preferențiale. Perioada de grație parțială de până la 14 luni. la BRD se găsesc condiţii flexibile şi avantajoase de finanţare. prima de asigurare. în care se plătește doar dobânda.000 Euro / 4. Flexibilitate ăn rambursare: sume constante sau descrescătoare. Un credit de până la 12. Perioada de grație parțială de până la 6 luni. Perioada de grație parțială de până la 12 luni. adaptate pieţei pe care se actionează. Creditul Work& Travel Credit dedicat susținerii cheltuielilor în cazul participării în cadrul programelor de tip Work&Travel. chiria. în vederea acoperirii cheltuielilor aferente participării în acest program: Taxa de program către compania parteneră BRD. sub forma creditelor de trezorerie. Taxele aferente obținerii vizei (dacă este cazul). iar capitalul se rambursează integral.000 USD. la ultima scadentă. comisioanele și prima de asigurare. într-o singură tranșa. Flexibilitate în rambursare: sume constante sau descrescatoare. Costul transportului. în care se platește doar dobânda. Fie că se confruntă cu o lipsă temporară de fonduri sau se dorește o modalitate de finanţare a cheltuielilor de aprovizionare. producţie şi/sau desfacere aferente contractelor comerciale.000 LEI. fără garanții. cu o dobândă fixă și avantajoasă pe întreaga perioadă de creditare. Tipuri de credite oferite de BRD pentru persoane juridice: Finanțarea activității curente Pentru finanţarea operaţiilor cu destinaţii precise şi bine delimitate în timp. comisioanele. Alte costuri (în limita a 15% din valoarea creditului). ce decurg din activitatea curentă.

Creditul ipotecar InvestissIMO Plus este destinat pentru construcţia. extinderea.2770% Sursa: www. oferind o gamă diversă de garanţii bancare care relaxează situaţia trezoreriei şi a cheltuielilor financiare. piaţa persoanelor fizice şi-a continuat evoluţia pozitivă. de 34. consolidarea unui sediu.9% faţă de 30 septembrie 2012. arată BRD într-un raport. Stocul de credite acordate persoanelor juridice (17 miliarde lei) a înregistrat o scădere de 10. spaţii comerciale sau de producţie). BRD asistă în dezvoltarea activităţii.4 miliarde de lei.6% în ultimele 12 luni (în comparaţie cu o creştere de 8. care au crescut cu 25. la 30 septembrie 2013. Facilitatea ROSEFF pentru IMM-uri reprezintă o facilitate de finanțare înființată de către Uniunea Europeană și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în scopul finanțării proiectelor de eficiență energetică și de energie regenerabilă dezvoltate de IMM-urile din Romania.4% înregistrată la nivelul sistemului bancar). în special datorită programului Prima Casa. BRD oferă finanțări avantajoase și flexibile.37 În data de 16. 5. Această evoluţie pozitivă a fost susţinută în principal de creditele imobiliare.Totodată.2013 în cadrul BRD cursul valutar și dobânzile de referință . necesar desfăşurării activităţii proprii.4% faţă de 30 septembrie 2012 (comparativ cu o scădere de 2. permiţând să amane o plată.brd. modernizarea. Creditele acordate clientelei de persoane fizice au crescut cu 1.ro 37 www. care au nevoie de un spaţiu nou sau mai generos pentru desfăşurarea activităţii şi doresc achiziţia de bunuri imobiliare (birouri. Simularea unui proces de creditare bancară Evoluţia pieţei bancare din România în trimestrul al treilea al acestui an nu a fost favorizată de condiţiile macroeconomice. cererea de creditare rămânând la un nivel scăzut.ro .4. Totuşi.1 ROBOR 3M 2.1% în comparaţie cu nivelul înregistrat la 30 septembrie 2012. a unui spaţiu comercial sau de producţie sau pentru achiziţia de terenuri în vederea realizării unui proiect imobiliar. să se evite imobilizarea unor fonduri. Creditul InvestissIMO este destinat societăţilor în plină dezvoltare.2429% EURIBOR 3M 0. Stocul de credite brute al BRD era.brd.3% la nivelul sistemului bancar). este nevoie de un nou sediu sau oricare ar fi proiectele de dezvoltare ale firmei. Finanțarea investițiilor Pentru situația în care se doreste să se achiziţioneze echipamente mai performante.06% LIBOR 3M 0.12. în scădere cu 5.57% ROBOR 6M 3. aplicate sunt: Tabelul nr.

în funcție de o serie de factori. Ca și exemplu.263.47 40.67 0.12 0.331.00 46.014.Un client BRD apelează la agenția Copou.50 2 616.55 299.12 41.81 6 634.001. Moneda creditului este RON. în cazul creditelor acordate în data de 16 decembrie 2013.46 3 620.00 995.47 0.64 46.46 0.04 0.71 43. cu valoarea dobânzii de referință valabile în ziua respectivă.40 294. 3) Pentru creditele contractate anterior acestei date.00 989. dacă primește aviz favorabil consilierul dă toate detaliile pentru constituirea dosarului de credit ca apoi să urmeze semnarea contractului.12 37. pentru realizarea unui proces de creditare bancară pentru nevoi personale. respectiv Libor.22 313.14 0.79 15 678. printre care și evoluțiile pieței.20 284.60 332. În cazul domnului X s-a stabilit necesitatea contractării un credit de nevoi personale.80 0.65 5 629.64 16 683. la data prevazută în graficul de rambursare pentru plata ratei lunare de credit.019.04 336.50 37.52 38.21 327.43 36.47 39.00 994.39 39.80 37.97 44. 2) Dobânzile de referință afișate sunt luate în considerare pentru calculul dobânzii indexabile.47 .16 43.18 269.00 998.11 9 648. Consilierul de credite realizează o analiză de bonitate pentru a verifica în ce măsură clientul corespunde criteriilor privind capacitatea de rambursare a creditului.29 7 639.00 997.17 46.677. valoarea dobânzii de referință se actualizează din 3 în 3 luni (pentru ROBOR 3M/ LIBOR 3M/ EURIBOR 3M ) sau din 6 în 6 luni (pentru ROBOR 6M).92 0.00 996. în cadrul simulării unui proces de creditare bancară am ales un credit pentru nevoi personale: Etape: 1. Iași. Valorile acesteia se modifică zilnic.71 42.76 0.356.00 992.527.45 43. Cel cedorește să contracteze un credit trebuie să se deplaseze la bancă.86 4 625.84 322.34 44.80 0.76 0.00 993.47 38.624. fie băncile internaționale de prim rang în cazul Euribor. În prima fază se realizează o discuție cu consilierul de credite pentru a se stabili tipul de credit în funcție de nevoie.60 45.37 10 653.52 318.15 13 668.00 0.00 993.74 35.16 279.15 39.00 990.152. împreună cu dosarul.81 39.897. Tabel nr.95 14 673.653.40 0.15 274.2 EXPRESSO Promo (venituri încasate în cont BRD) în LEI Luna Rata Dobanda Asigurari Comision Total de plata Valoare credit 0 0 0 0 0.773.82 11 658.389.00 1 611.07 42.43 12 663.47 45.28 289.78 41.96 308.13 40.00 999.43 42.44 0.07 45.00 998. cele mai importante bănci care operează pe piața interbancară românească în cazul Robor.53 37.94 41.74 303.00 991.11 0.Note: 1) Dobânda de referință (indicele monetar) este cea aferentă monedei în care se face creditul (LEI/USD/EUR) și reflectă rata dobânzii la care își oferă reciproc depozite.336.00 997.83 44.30 0.28 40.07 8 643.00 991.50 341.980.06 0.00 995.687.

29 803.94 964.62 178.95 13.76 25.88 865.00 0.05 768.42 87.29 982.42 26.55 11.32 973.46 15.272.00 0.95 24.38 61.00 0.997.98 1.21 112.44 106.37 968.75 30.94 19.32 975.163.00 0.52 904.795.79 17.68 918.741.89 2.67 984.61 852.92 945.22 988.00 0.462.00 0.28 13.36 4.10 7.22 977.00 989.00 0.49 2.04 26.19 6.15 955.35 259.43 36.39 968.86 741.98 160.72 981.00 0.19 960.452.79 20.55 972.45 983.666.48 809.17 980.232.78 227.89 31.26 26.08 724.30 977.03 211.90 9.00 0.52 206.04 34.00 0.01 8.71 986.18 973.874.84 15.53 28.96 0.69 962.69 981.48 31.00 0.02 30.00 34.58 21.536.61 27.65 48.71 966.00 0.00 0.88 18.99 54.47 846.33 35.160.66 7.23 14.83 821.884.55 958.00 0.39 962.53 32.20 32.15 238.00 0.60 735.93 27.63 33.96 703.00 0.69 22.002.007.869.28 5.59 757.00 0.00 0.899.52 22.68 7.00 0.67 10.07 970.00 0.55 1.78 27.77 20.16 222.75 859.965.72 24.38 986.149.37 693.17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 688.264.42 12.60 911.23 984.84 11.00 0.53 714.06 200.776.323.84 80.82 67.36 41.37 22.70 786.23 884.03 118.00 0.89 243.027.647.49 780.00 0.00 0.74 142.87 987.75 924.03 27.99 15.11 979.92 32.00 0.271.28 969.49 254.15 28.15 967.28 29.20 959.18 34.272.36 954.90 791.570.37 172.00 0.00 0.00 0.00 .93 18.373.573.79 130.43 897.16 23.43 3.05 93.10 797.00 0.63 12.82 763.16 974.12 34.476.99 965.539.81 971.34 34.00 0.33 18.50 25.475.82 21.68 976.90 20.78 33.66 953.00 0.26 12.23 32.076.86 9.64 195.31 5.86 154.07 956.97 20.66 698.82 985.11 746.87 938.00 0.44 233.19 957.52 963.049.14 14.623.01 0.51 17.764.00 0.60 945.00 0.825.00 0.75 3.15 19.816.67 16.82 931.00 0.24 264.00 0.79 10.33 891.72 99.24 708.00 0.00 0.92 183.727.70 13.27 774.80 719.66 815.30 74.57 217.15 166.77 148.74 136.52 30.65 16.00 0.00 0.00 0.05 24.31 23.35 752.00 0.02 6.10 29.26 189.67 249.32 840.659.57 961.56 4.89 124.00 871.00 827.16 834.446.297.47 978.65 29.30 8.37 10.64 0.12 878.34 730.

precum şi în cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate pentru acordarea creditului solicitat.ro 2. 38 http://www. • factura utilități . Completarea şi semnarea prezentului formular de către solicitant nu determină automat obligativitatea acestuia de încheiere a contractului de credit.159. BRD Finance îşi rezervă dreptul de a reanaliza îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.61 % Sursa: www.74 0.9 % Dobândă anuală efectivă: 10. BRD Finance îşi rezervă dreptul de a refuza cererea de credit în cazul în care datele cuprinse în documentele solicitate la încheierea contractului de credit sunt diferite de cele declarate la momentul introducerii cererii de credit.ro/ . • carte de identitate . BRD Finance va lua decizia de acceptare/respingere a creditului. împreuna cu cererea este analizat de către analistul de credite.brd.Total: 46. (formular tipiza al BRD).18 Sursa: www. ulterior datei aprobării creditului până la data semnării contractului de credit. 4. iar termenul de rambursare este de 36 luni.3 Valoare minimă: 5001 Lei Valoare maximă: 65000 Lei Termen minim: 6 luni Termen maxim: 60 luni Comision analiză dosar: 0 Lei Comision administrare lunar: 0 % Dobândă anuală: 8.00 58. clientul primește salarul prin intermediul acestei bănci beneficieză de o reducere suplimentară de 10% la dobândă. Se va include o asigurare de viață. având în vedere schimbările intervenite în situaţia solicitantului.00 11.001.695. Decizia de aprobare a creditului este valabilă 60 de zile. fără o perioadă de grație. invaliditate. incapacitate temporară de muncă. iar în situaţia în care. deces.534.Rambursarea se va face prin plăți egale. Caracteristicile acestui tip de credit solicitat: Tabel nr. solicitantul contractează alte credite. decizie ce va fi confirmată în scris solicitantului. Contractul de asigurare de viață – oferă în acest caz acoperire de somaj. Pentru că. în urma analizei dosarului de credit complet. dacă este acceptat dosarul este trimis la București unde.44 1. • Fișa fiscală38 5. 2) realizat prin intermediul calculatorului de rate online. Actele necesare pentru contractarea unui credit de nevoi personale sunt : • adeverinta de venit .Dosarul.001.brd.finzoom.ro 3.00 RON. • copie carte de muncă. Valoarea creditului dorit este de 46. acest calcul este orientativ și nu are valoare contractuală.Se va obține un calcul estimativ ( Tabelul nr.

alte instituţii). informaţiile neconcordante.A.A. în vederea prelucrării şi consultării ori de câte ori este necesar. iar refuzul de a le furniza poate avea drept consecinţă neacordarea creditului solicitat.Solicitantul are posibilitatea de a consulta Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal. să prelucreze în evidenţele proprii informaţiile declarate prin prezentul formular şi pe cele menţionate în documentele ce constituie dosarul de credit. date referitoare la fraudulenţi.A. către Centrala Riscului de Credit (dacă este cazul) şi către alte sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit. precum şi datele înregistrate pe numele solicitantului la SC Biroul de Credit S. să transmită către SC Biroul de Credit S. Furnizarea tuturor datelor menţionate în prezentul formular este obligatorie.39 39 https://www. companii de asigurări. în vederea stabilirii deciziei de a acorda sau de a refuza creditul solicitat. Subsemnatul își exprimă consimţământul ca BRD Finance IFN S. de către orice participant (instituţii de credit. cât şi pentru analize statistice şi de marketing.ro . următoarele informaţii: datele de identificare. informaţiile referitoare la întârzierile la plată a obligaţiilor. Solicitarea în mod expres cu privire la aprobarea sau neaprobarea creditului. informaţiile de natură a contribui la evaluarea gradului de îndatorare şi a bonităţii. în scopul iniţierii sau derulării unei relaţii contractuale cu respectivul participant.. Acordul ca BRD Finance IFN S. rezultate din documentele prezentate la data solicitării creditului. indiferent de cauza care ar determina neacordarea creditului. instituţii financiare.brdfinance.A. Centrala Riscului de Credit (dacă este cazul) sau în alte sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit.

........ Banca va notifica Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit în cel mai scurt timp asupra refuzului acordării facilităţii de credit.... pentru realizarea proiectului .. Facilitatea de creditare urmează a fi pusă la dispoziţia clientului pentru efectuarea de plăţi după prezentarea la bancă a Contractului de Finanţare semnat cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil.....Antet bancă Scrisoare de confort angajantă Către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit În atenţia Domnului Director General Prin prezenta confirmăm că pentru . în baza informaţiilor şi documentelor furnizate de acesta... între data aprobării facilităţii şi data prezentării de către client a Contractului de Finanţare semnat cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. . Prezenta Scrisoare de confort atestă capacitatea de co-finanţare a Clientului.. client al ........ RON/Euro...... comuna/oraşul ... la momentul actual...... s-a aprobat facilitatea de creditare în sumă de ..‖.. În condiţiile în care situaţia Clientului sau conjunctura economică se modifică de o manieră care să facă inacceptabilă încheierea contractului de facilitate de creditare.. în termenii şi condiţiile contractului de facilitate de creditare încheiat între Bancă şi Client..

.............. Valabilitatea acestei Scrisori de confort este de 120 de zile. cu posibilitate de prelungire.O copie a Contractului de Finanţare semnat cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil va fi remisă Băncii de către solicitantul .în termen de cel mult trei zile de la data încheierii acestuia. Semnătura Data ...