Sejarah bahan api dalam kenderaan Kewujudan teknologi yang menggunakan hidrogen untuk menjana kuasa telah wujud

sejak abad ke-18 . Teknologi ini bermula pada tahun 1786 apabila seorang pakar anatomi Itali mendapati bahawa kaki katak mati akan bergerak apabila dia menyentuhnya dengan dua logam yang berlainan pada masa yang sama . Alessandro Volta juga membantu dalam kerja-kerja pembangunan seperti yang dilakukan ahli-ahli sains Inggeris William Nicholson dan Sir Anthony Carlisle. Pada tahun 1800 , William Nicholson dan Sir Anthony Carlisle memberi demonstrasi pertama memisahkan oksigen dan hidrogen dalam molekul air. Pada tahun 1839 Sir William Robert- Grove selesai demonstrasi ini dengan menunjukkan bahawa penguraian elektrokimia air sebenarnya tindakan berbalik ( Iovine 2001). Elektrolisis adalah satu proses yang menggunakan elektrik untuk menghasilkan hidrogen dari air. Beliau kemudian mempunyai idea untuk menterbalikkan proses ini bagi menjana tenaga elektrik daripada hidrogen yang pada masa itu dikenali sebagai bateri voltan gas. Hasil yang pertama ialah kenderaan sel bahan api moden adalah yang diubahsuai Allis - Chalmers iaitu traktor ladang , dilengkapi dengan sel bahan api 15 kilowatt pada tahun 1959. Projek Gemini diuji sel-sel bahan api untuk memberikan kuasa elektrik semasa misi angkasa yang dipandu manusia. Pembangunan sel bahan api terus dengan Program Apollo. Sistem kuasa elektrik dalam kapsul Apollo dan modul lunar digunakan sel-sel bahan api alkali. Pada tahun 1966 , General Motors membangunkan sel bahan api kenderaan jalan pertama , Chevrolet Electrovan . Terdapat hanya dua kerusi, sebagai timbunan sel bahan api dan bahan api tangki mengambil bahagian belakang van. Hanya satu telah dibina, sebagai projek dianggap kos terlalu tinggi. Komponen asas dalam sel bahan api ialah:

Elektrod- pemangkin tindak balas elektrokimia Elektrolit – menyediakan medium untuk perpindahan ion hidrogen dari anod ke katod. Elektrolit yang terdapat pada sel bahan api ini ialah Polymer Electrode Membrane (PEM) dimana ia membenarkan laluan bagi proton tetapi bukan elektron.

Bagi sel bahan api hidrogen dan gas oksigen mengalir ke dalam sel tersebut bag menghasilkan air dan juga tenaga elektrik manakala bagi sel elektrolisis hidrogen dan gass oksigen dihasilkan apabila terdapat elerik mengalir melalui elektrolit yang mengandungi air. Tindak balas elektrokimia berlaku pada kedua-dua elektrod untuk hasilkan arus elektrik Hidrogen yang masuk ke dalam sel bahan api di anod dimana hidrgen akan terdioksida kepada dua ion H+ (proton) dan dua elektron bagi setiap molekul hidrogen. Elektron tidak dapat bergerak menerusi PEM sebaliknya elektron akan lalu menerusi litar elektrik dan juga melalui beban elektrik contohnya motor elektrik pada kereta sebelum sampai ke katod (elektrod positif). O2 + 4H+ +4e2H2O Secara keseluruhannya dalam sel bahan api ini. . Oksigen memasuki sel bahab api pada katod dan bergabungkan dengan ion hidrogen dan elektron dalam tindak balas penurunan bagi menghasilkan air. molekul hidrogen dan oksigen adalah bahan tindakbalas dan air H2O adalah hasil tindakbalas dalam tindakbalas elektrokimia ini Sel bahan api adalah satu struktur fizikal yang menghasilkan tindakbalas elektrokimia dan menggunakan arus elektrik yang terhasil oleh elektron. 2H2 4H+ +4e- Proton akan lalu menerusi PEM(elektrolit) ke bahagian katod. Penggunaan sel bahan api menghasilkan haba dimana proses ini tidak 100% cekap.Mekanisme perubahan tenaga dalam sel bahan api di dalam kereta Didalam kereta yang menggunakan hidrogen sebagai sumber tenaga terdapat dua jenis sel pada kereta tersebut iaitu sel bahan api dan juga sel elektrolisis. Dalam kebanyakkan sel bahan api gas hidrogen dibekalkan secara berterusan kepada anod (elektrod negatif) manakala bahan pengoksidaan seperti oksigen juga dibekalkan secara berterusan kepada bahagian katod (elektrod negatif). Bagi satu sel bahan api PEM mempunyai suhu operasi kira-kira 80 ° C.

Secara teorinya. Bagi menentukan kecekapan sel bahan api. Dianggap bahawa arus elektrik adalah tetap. peraturan kecekapan ke.7 .23 volt. Dalam sel bahan api ini.6-0.23 volt dan voltan sebenar dapat diukur menggunakan multimeter. Oleh itu. Tidak memerlukan dicas Boleh digunakan selagi bahan api . oleh itu gunakan P=IV dan permudahkan formula ini kepada: Voltan maksimum yang dapat dicapai ialah 1. Kebaikan dan keburukan penggunaan sel bahan api Kebaikan Mempunyai kecekapan tenga yang tinggi Keburukan Kos penghasilan yang amat tinggi disebabkan penggunaan bahan yang mahal seperti platinum Kepercayaan tehadap teknologi ini masih diragui Bahan api seperti hidrogen yang sedia ada tiada dipasaran Bersih dan bebas karbon dimana hasil tindak balas adalah air ( penggunaan hidrogen dan oksigen).Satu sel bahan appi berbeza dengan bateri tradisional keranan sel bahan api akan terus beroperasi selagi bahan api dan bahan pengoksidaan dibekalkan kepada elektrod. Kebiasaannya satu sel bahan api dapat menghasilkan 0. oleh itu kecekapan tenaga dianggarkan dalam 50-55%. model kereta Honda mampu menghasilkan kuasa 100 kW dengan mengaplikasikan sel bahan api ini. bagi membolehkan sel bahan api digunakan dalam kereta penggunaan sel bahan api secara satu kumpulan yang banyak diperlukan yang dipasang secara sistem bersiri. Sebagai contoh. Untuk membolehkan sebuah kereta dipandu memerlukan ratusan volt tetapi satu sel bahan api dapat hasilkan kurang dari 1 V. Walabagaimanapun keadaan ini mustahil untuk dicapai kerana terdapat rintangan dalaman.2 digunakan bagi menghubungkaitkan penghasilan kuasa didalam sel bahan api bagi memperolehi kuasa maksimum yang dihasilkan oleh bahan pengoksidaan dalam bilangan hidrogen yang sama secara teorinya. voltan maksimum yang boleh dihasilkan dari sel bahan api PEM ini ialah 1. Sel bahan api PEM menggunakan bahan api hidrogen dan oksigen dari udara dan mengeluarkan air sebagai produk sisa. pemindahan ion merupakan proses kimia asas bagi menghasilkan tenaga elektrik. kerugian penyebaran dan kerugian voltan disebabkan oleh haba yang dihasilkan.

Ketahanan Terdapat maklumat yang mengatakan bahawa penggunaan sel bahan api dalam kenderaan mempunyai ketahanan yang rendah. Bagi mengatasi masalah kos ini penggunaan terass besi alternatif perlu bagi mengurangkan jumlah kos yang diperlukan. Hal ini kerana masyarakat risau penggunaan sel bahan api dapat menjejaskan keselamatan pengguna. Oleh itu syarikat permotoran perlu menghasilkan sesuatu sel bahan api yang mampu bertahan lama semasa beroperasi. Green enviroment Penggunaan sel bahan api ini dapat mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau seperti karbon dioksida. Kecekapan penghasilan tenaga Ramai yang mempertikaikan kecekapan sel bahan api dibandingkan kecekapan menggunakan petrol dan sebagainya untuk menghasilkan tenaga.dibekalkan. Tambahan pula masyarakat lebih biasa menggunakan sumber bahan api seperti petrol dalam kehidupan seharian. Kekurangan pendedahan mengenai sel bahan api membuatkan sumber ini diragui oleh masyarakat. . Oleh itu syarikat perlu menghasilkan PEM yang tahan lama bagi membolehkan sel bahan api ini digunakan dalam kenderaan tanpa keraguan oleh masyarakat. Isu-isu mengenai penggunaan sel bahan api dalam penggunaan kenderaan Kos Kos bagi penghasilan PEM polimer elektrode membrane sangat mahal dimana PEM dihasilkan menggunakan bahan yang mahal seperti platinum. Namun melalui kajian yang dilakukan sel bahan api ini mempunyai kecekapan sebanyak 50-55%. Keselamatan Terdapat keraguan yang timbul di mata masyarakat dimana kesahihan keselamatan penggunaan sel bahan api diragui. Penggunaan sel bahan api masih boleh dipraktikkan sebagai sumber alternatif dalam bidang kenderaan dan juga permotoran. Hal ini bermakna sel bahan api itu sendiri mudah rosak apabila beroperasi dalam suhu yang maksimum. Didapati bahawa apabila polimer elektrod membrane didalam sel bahan api beroperasi satu jumlah tenaga haba dihasilkan dimana haba ini membolehkan PEM ini rosak dan tidak mampu beroperasi lagi. Hal ini kerana penggunaan sel bahan api ini menghasilkan air sebagai produk akhir. Oleh itu penggunaan sel bahan api dapat mengurangkan kesan rumah hijau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful