You are on page 1of 25

Rad na daljinu

Nenad Prelog 2014.

Naziv i definicije
Telerad se temelji na koritenju raunala i telefona kako bi zaposleni mogli raditi izvan tradicionalnog radnog mjesta. Taj rad moe biti u dijelu vremena (odreeni broj sati dnevno ili dana u tjednu), a moe biti i mjeovitog karaktera (tj. da se povremeno odlazi u tvrtku). Telerad predstavlja premjetanje rada radnicima umjesto premjetanja radnika na mjesto rada. Umjesto prijenosa ljudi prenose se rezultati rada, tj. nove ili obraene informacije. Telerad moe biti online ili offline, moe biti organiziran pojedinano ili grupno, moe se odnositi na kompleksne zadatke ili samo na neke operacije, radnici mogu biti zaposleni u tvrtci ili mogu biti samozaposleni.

Definicije:
Mobilno radno okruenje opremljeno telekomunikacijskom vezom i informatikom opremom Rad koji se obavlja na lokaciji udaljenoj od mjesta sjedita organizacije, a radnik nema osobnog kontakta s ostalim zaposlenima iako s njima moe komunicirati posredstvom informacijsko komunikacijske tehnologije

Jo o definiciji
Fleksibilni rad/fleksibilno radno mjesto Rad je neto to INI, ne neto kamo PUTUJE Komunikacija s uobiajenim mjestom rada putem elektronikih sredstava umjesto fizikog putovanja

Mogue posljedice na globalnoj razini


Neovisnost o vremenu i prostoru ansa za one u razvoju (lake je graditi informacijsku infrastrukturu no ceste ili tranice) Izbjegavanje greaka prevelike naseljenosti, guve, zagaenja

Evolucija
Telerad Rad na daljinu Telecommuting (termin: Jack Nilles jo 1973.) Susjedski ured (za istu ili razliite tvrtke, za sebe, podjela troka) Rad u satelitskim uredima (stalnim ili iznajmljenim na odreen broj sati dnevno) Rad u kui Virtualni rad/virtualni ured/virtualna tvrtka Mobilni rad/ured

Brojke
U SAD se procjenjuje da bi 40% svih zaposlenih moglo raditi od kue Sada ih radi izmeu 3 i 4 milijuna (tj. oko 3%) Najmanje 20% je probalo rad od kue ili to radi uz svoj stalni posao 15% zaposlenih u Njemakoj kae da bi rado radili od kue ene (posebno mlade majke) esto odabiru telerad

Prednosti
Fleksibilno radno vrijeme (ljudi imaju razliit bioritam) Dijeljenje posla Vie vremena za obitelj (konano mogu dorukovati s obitelji, poslijepodne se mogu igrati s djecom itd.) Produktivnost rada je jedini kriterij napredovanja Manji trokovi uredskog prostora za tvrtku Poveanje broja zaposlenih koji nisu u blizini Oni koji daleko stanuju Daleko manje prometnog zagaenja Manja potronja energije Manje potrebe za parkiralitima Manje prometnih nesrea Mogunost rada hendikepiranih Uteda na trokovima formalne odjee Poveana produktivnost Nepostojanje stresa doi na vrijeme i nezakasniti

Tko su radnici na daljinu?


Teleradnici su u pravilu iznadprosjeno kvalificirani Teleradnici preteno rade u manjim tvrtkama (65% u onima koji imaju manje od 100 zaposlenih) Teleradnici dominiraju u uslunom sektoru: zdravstvo: 13%, obrazovanje: 9%, arhitektura i graevinarstvo: 8.8%, komunikacije: 8.8% Teleradnici su esto raunovoe, knjigovoe i programeri) pisci, novinari, trgovci (kataloka prodaja), odvjetnici Turistike agencije, prodaja nekretnina, prodaja osiguranja Teleradnici su u pravilu izrazito motivirani, disciplinirani, i raspolau s odreenim znanjima upravljanja

to misle zaposleni o radu u 2020.

Podaci iz istraivanja Economista u listopadu 2011.

to ga omoguuje:
IKT infrastruktura Sve manja vanost vremena i prostora rada Mobilnost i mobilni ureaji i aplikacije Cloud computing sadraji i programi su u oblaku i dostupni su odasvud Nestanak (ili gubitak vanosti) nedigitaliziranih informacija Konvergirani ureaji

Kritika:
Otuenje od procesa rada (nepoznavanje cjeline) Nedostatak osobnih kontakata (licem u lice) Smanjivanje razlike izmeu rada i ivota u domu (gubitak granica) Nepostojanje razliite uredske podrke Smanjenje profesionalnosti Osjeaj spreman na posao u svako doba Pobuna sindikata (zatita prava radnika) Otpori su povezani s psihologijom a ne tehnologijom

Telerad kritika
Daljnje otuenje od procesa proizvodnje; sve manje poznajemo rezultat naeg rada U poetku su se u telerad najvie ukljuile ene, to je rezultiralo protestom sindikata i sociologa jer je otuenost vrlo brzo postala vidljiva S obzirom na skupou radnog mjesta ekonomisti prihvaaju ovaj nain rada Niz teoretiara tvrdi da je telerad novi oblik eksploatacije ("Informatizam - najvii stupanj kapitalizma") Nasuprot tome miljenju je: "Informatizam s ljudskim likom" koji omoguuje decentralizaciju, daje tehnoloke pretpostavke za totalnu demokratizaciju

Da li smo to ve nauili?
Uostalom, informatizacija rada se u naelu svodi na zamjenu energetski, sirovinski, radno, intenzivnih procesa informacijski intenzivnim procesima

ovjek koji je radio na daljinu jo krajem sedamdesetih