You are on page 1of 5

BAB

TINGKATAN

5

2
TAJUK TUGASAN UMUM
(Diberikan sebulan lebih awal kepada calon)

KERTAS 3
Masa: 3 jam

TAJUK 10.2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA (Merujuk tema 10, Huraian Sukatan Pelajaran dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 5, Bab 2) Gerakan nasionalisme di Malaysia secara menyeluruh berlaku pada kurun ke-20. Nasionalisme sebelum Perang Dunia Kedua banyak digerakkan oleh nasionalis berpendidikan agama, Melayu dan Inggeris seperti Sheikh Tahir Jalaluddin, Syed Syeikh al-Hadi, Zainal Abidin bin Ahmad, Ibrahim Haji Yaakob dan Dato’ Onn Ja’afar. Berdasarkan pernyataan di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut: I Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah, risalah, Internet dan lain-lain. II Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. III Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

1

SOALAN PADA HARI PEPERIKSAAN TAJUK 10. bagaimanakah anda boleh membantu mempertahankan maruah bangsa dan negara? 5 Kejayaan mengangkat martabat bangsa dan negara sehingga kini Buktikan kejayaan Malaysia dalam usaha mengangkat martabat bangsa dan negara sehingga kini. Soalan: Bincangkan nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua dan hubung kaitkannya dengan semangat patriotisme di negara kita pada hari ini. 8 Rumusan • Pengetahuan yang diperoleh • Iktibar kepada diri. (5 m) 7 Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme daripada perjuangan mempertahankan maruah bangsa dan negara untuk kegemilangan masa depan Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme yang diperoleh daripada perjuangan mempertahan maruah bangsa dan negara untuk menjamin kegemilangan pada masa depan. Huraian Sukatan Pelajaran dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 5. Melayu dan Inggeris seperti Sheikh Tahir Jalaluddin. Ibrahim Haji Yaakob dan Dato’ Onn Ja’afar. Nasionalisme sebelum Perang Dunia Kedua banyak digerakkan oleh nasionalis berpendidikan agama. Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Bab 2) Gerakan nasionalisme di Malaysia secara menyeluruh berlaku pada kurun ke-20. (c) Perihalkan perjuangan badan dan persatuan dalam gerakan kesedaran kebangsaan di Malaysia sebelum Perang Dunia Kedua. Zainal Abidin bin Ahmad. (5 m) (b) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. bangsa dan negara • Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang 2 Markah 5 markah Isi dan Huraian 30 markah 15 markah 15 markah 10 markah 10 markah 10 markah Kesimpulan 5 markah . 3 Kejayaan tokoh nasionalis Jelaskan kejayaan tokoh-tokoh nasionalis dalam gerakan kebangsaan di negara kita sebelum Perang Dunia Kedua.2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA (Merujuk tema 10. (b) Jelaskan Gerakan Islah serta peranan akhbar dan majalah sebagai penggerak gerakan kesedaran kebangsaan sebelum Perang Dunia Kedua. Syed Syeikh al-Hadi. 2 Gerakan nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua (a) Jelaskan faktor-faktor pemangkin nasionalisme di Malaysia sebelum Perang Dunia Kedua. Aspek Pengenalan Perincian 1 Pengenalan Terangkan latar belakang nasionalisme di Malaysia sebelum Perang Dunia Kedua. 6 Cabaran memartabatkan maruah bangsa dan negara (a) Jelaskan cabaran untuk memartabatkan maruah bangsa dan negara. 4 Pemupukan semangat patriotisme untuk pertahankan maruah bangsa dan negara Sebagai warganegara yang patriotik.

Aspek Pengenalan Perincian 1 Pengenalan • Tokoh/pemimpin terlibat • Golongan terlibat • Bentuk gerakan • Badan/pertubuhan terlibat • Cara perjuangan • Tujuan perjuangan 2 Gerakan nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua (a) Jelaskan faktor-faktor pemangkin nasionalisme di Malaysia sebelum Perang Dunia Kedua • Pengenalan sistem politik Barat • Dasar British • Pendudukan Jepun • Penguasaan Parti Komunis Malaya • Kemunculan mesin cetak • Kesedaran politik serantau (b) Jelaskan Gerakan Islah serta peranan akhbar dan majalah sebagai penggerak gerakan kesedaran kebangsaan sebelum Perang Dunia Kedua. (i) Gerakan Islah • Maksud • Tokoh pelopor • Idea perjuangan • Cara menyebarkan idea • Kejayaan gerakan • Halangan diterima (ii) Peranan akhbar dan majalah • Nama akhbar dan majalah • Tokoh-tokoh penulis • Isu-isu yang dibangkitkan (c) Perihalkan perjuangan badan dan persatuan dalam gerakan kesedaran kebangsaan di Malaysia sebelum Perang Dunia Kedua.KERANGKA JAWAPAN Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. • Persatuan/kesatuan negeri • Pertubuhan kebangsaan • Tokoh pemimpin • Isu yang diperjuangkan • Kejayaan dicapai 3 Kejayaan tokoh nasionalis • Menimbulkan kesedaran kebangsaan • Menyemarakkan semangat nasionalisme • Membangkitkan kesedaran politik orang Melayu • Membangkitkan kesedaran untuk memajukan ekonomi orang Melayu • Membangkitkan kesedaran untuk memajukan pendidikan orang Melayu • Menubuhkan pertubuhan politik • Mengadakan Kongres Melayu Se-Tanah Melayu 3 Markah 5 markah Isi dan Huraian 30 markah 15 markah .

Aspek Perincian • Membentuk perpaduan kebangsaan • Memecahkan semangat kenegerian • Menggabungkan tenaga intelektual Melayu • Menjadi simbol perpaduan orang Melayu • Menjaga kepentingan orang Melayu • Menjadi perantara dalam membuat tuntutan • Menjadi pendesak kepada British • Menambah bilangan pentadbir Melayu • Mewujudkan Kampung Baru (Mana-mana jawapan munasabah diterima) 4 Pemupukan semangat patriotisme untuk pertahankan maruah bangsa dan negara • Berani mengambil risiko • Berdaya saing • Berdikari • Berpegang teguh kepada agama • Bersemangat kekitaan • Bersifat terbuka • Bersikap kepemimpinan cemerlang • Bersikap produktif • Berusaha memakmurkan negara • Bijak mengambil peluang • Bijak merancang strategi • Memantapkan jati diri • Memelihara bangunan dan tempat bersejarah • Memelihara kestabilan negara • Mempertahankan warisan budaya • Menanam semangat cinta akan negara • Mencintai bahasa kebangsaan • Menerima perubahan untuk kebaikan • Mengekalkan keamanan • Mengukuhkan perpaduan rakyat • Patuh kepada undang-undang • Setia kepada negara • Taat kepada pemimpin (Mana-mana jawapan munasabah diterima) 5 Kejayaan mengangkat martabat bangsa dan negara sehingga kini • Memajukan ekonomi • Mewujudkan kestabilan politik • Memupuk perpaduan kaum • Memimpin pertubuhan serantau/antarabangsa • Menghantar tentera pengaman ke negara bergolak • Menjadi tuan rumah persidangan/acara peringkat dunia • Mengeluarkan kereta nasional • Menjadi hab pendidikan dunia • Menjadi tumpuan pelancong asing • Menarik pelabur luar dalam pelbagai industri (Mana-mana jawapan munasabah diterima) Markah 15 markah 10 markah 4 .

(5 m) • Mengukuhkan konsep 1 Malaysia • Menggalakkan kemasukan pelabur asing • Mengadakan kempen • Meningkatkan peluang pekerjaan • Menyediakan prasarana • Meningkatkan ilmu ICT (Mana-mana jawapan munasabah diterima) 7 Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme daripada perjuangan mempertahankan maruah bangsa dan negara untuk kegemilangan masa depan • Gigih mewujudkan masyarakat yang matang.Aspek Perincian 6 Cabaran memartabatkan maruah bangsa dan negara (a) Jelaskan cabaran untuk memartabatkan maruah bangsa dan negara. bangga dan cinta akan negara (Mana-mana jawapan munasabah diterima) Markah 10 markah 10 markah Kesimpulan 8 Rumusan • Pengetahuan yang diperoleh • Iktibar kepada diri. (5 m) • Memupuk perpaduan kaum • Memantapkan ekonomi negara • Menstabilkan politik negara • Membasmi kemiskinan di bandar dan luar bandar • Menyeimbangkan pembangunan bandar dengan luar bandar • Menyeimbangkan pembangunan di antara Semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah • Meningkatkan pendapatan per kapita penduduk (Mana-mana jawapan munasabah diterima) (b) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. bangsa dan negara • Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang 5 markah 5 . liberal dan bertoleransi • Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya • Memupuk dan membina masyarakat makmur • Sentiasa berfikiran positif. rasional dan bijaksana • Sentiasa mewujudkan semangat toleransi antara kaum • Mempunyai matlamat perjuangan yang jelas • Menyelesaikan masalah melalui rundingan dan musyawarah • Berusaha dengan bersungguh-sungguh • Sedia berkorban untuk kemakmuran negara • Memupuk perasaan setia.