‫‪To advertise call: 718.388.7744 ■ Fax: 718.954.9788 ■ Email: mail@gitmorgen.

com‬‬
‫‪SPONSORED BY:‬‬

‫דאנערשטאג פר’ אמור ב’ דר”ח אייר תשע”ד לפ”ק ולמס’ ‪May 1 ‘14‬‬
‫סוזק"ש גר"א‪9:23 :‬‬
‫סוף זמן תפלה‪10:09 :‬‬
‫סוז"ת גר"א‪10:33 :‬‬

‫עלות השחר‪4:42 :‬‬
‫‪5:54‬‬
‫נץ החמה‪:‬‬
‫סוף זמן קר”ש‪847 :‬‬

‫וועטער אויסקוק‬

‫חצות‪:‬‬
‫שקיעה‪:‬‬

‫יסודי התורה‬

‫ברכות נד‪.‬‬

‫‪1558‬‬

‫דאנערשטאג‬

‫פרייטאג‬

‫רעגן‬

‫זוניג‬

‫שב"ק‬

‫‪°69 - °50‬‬

‫פסחים ט"ו‬

‫התאחדות אברכים דקהל יטב לב דסאטמאר ‪718.387.7008‬‬

‫זמנים האטליין נומער‪718.331.8463 :‬‬

‫‪°73 - °53‬‬

‫פאר די קומענדיגע וואך‬

‫‪12:52‬‬
‫‪7:52‬‬

‫תורתך שעשועי‬

‫זונטאג‬

‫‪°65 - °50‬‬

‫מאנטאג‬

‫‪°64 - °45‬‬

‫פארוואלקענט‪/‬ווינטן‬

‫פארוואלקענט‬

‫‪°62 - °45‬‬

‫פארוואלקענט‬

‫ספירת העומר היום ששה עשר יום שהם שני שבועות ושני ימים לעומר‬

‫דינסטאג‬

‫‪°63 - °46‬‬

‫פארוואלקענט‬

‫(גבורה שבתפארת)‬

‫שידוכים‬
‫נתן זעגעלבוים‬

‫שליט"א ‪ -‬ב"פ‬
‫הגה"צ‬
‫אב"ד וויען ב"פ ‪ -‬בן כ"ק אדמו"ר מוויען שליט"א‬

‫שאמלויאזלמן עהרנרייך‬
‫שלמה‬
‫הרה"ג‬
‫רב הצעיר‬

‫שליט"א ‪ -‬ב"פ‬

‫מו"ה מרדכי שלמה ב"ר ישראל ארי' גאלדבערגער‬
‫מו"ה אברהם יצחק לינצער הי"ו ‪ -‬לאנדאן‬
‫מו"ה יצחק אייזיק מעזעי הי"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫מו"ה יעקב יצחק ראזענבערג הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫הבה"ח כמר יואל‬

‫נ"י‬

‫הבה"ח כמר יושע‬

‫נ"י‬

‫הגה"צ ברוך דוד ראטה‬

‫שליט"א ‪ -‬ב"פ‬
‫בן כ"ק גאב"ד קארלסבורג שליט"א‬

‫הרה"ג ישי ליעבערמאן‬

‫שליט"א ‪ -‬וומ"ס‬
‫דומ"ץ דושינסקיא‬

‫הבה"ח כמר אברהם אבא‬
‫הבה"ח כמר מרדכי זאב נ"י‬
‫הבה"ח כמר יונתן בנימין נ"י‬
‫הבה"ח כמר שמואל דוב נ"י‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫נ"י‬

‫מו"ה אליעזר מאיר לעפקאוויטש‬
‫מו"ה עקיבא יוסף ווייס הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה מאיר שלום גאנץ הי"ו ‪ -‬מאנסי‬
‫מו"ה שלום חננאל מענדלאוויטש הי"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫תנאים‬
‫הרב ישכר בעריש ראזענבערג‬
‫מו"ה ברוך ווייס‬

‫החתן כמר יוסף יוזפא‬
‫באולם פרענקל‬
‫החתן כמר דוב צבי (הערשל) ני“ו‬
‫באולם בעדפארד פאראדייס‬

‫הרב אהרן זילבערשטיין‬

‫ני“ו‬

‫שליט"א‬

‫הי"ו‬

‫שליט"א‬

‫מו"ה נפתלי שמואל מאשקאוויטש‬

‫הי"ו‬

‫וואך נאכט‬
‫מו"ה מענדל מאיר יאקאבאוויטש‬

‫בן מו"ה דוד לייביש הי"ו‬
‫הי"ו‬
‫חתן מו"ה ישראל אברהם קרויס הי"ו הברי"מ למחרתו בביהמ"ד סאטמאר‪-‬קליימער‪ ,‬שחרית ‪8:00‬‬

‫בביתי ‪56 Morton St.‬‬

‫סעודת הילולא לע"נ מורינו זצ"ל‬

‫בית המדרש‬

‫בית אברהם‬

‫יתקיים בעז"ה היום בשעה ‪ 8:00‬בערב‬
‫בבית מדרשינו ‪165 Rutledge St.‬‬
‫הרב שליט"א ישתתף אי"ה וישא מדברותיו‬

‫מיסודו של מורינו הגה"צ רבי חנוך שלום הלוי גליק זצ"ל‬
‫בהנהלת בנו הרב יחיאל יצחק סג"ל גליק שליט"א‬
‫מיר האבן אן אויסוואל פון טעלעפאונס‬

‫פאר די יארצייט אין קערעסטיר‬
‫און פאר ל"ג בעומר אין מירון‬

‫‪Dot Com‬‬
‫‪Wireless‬‬

‫דינגט א פאון מיט א ‪ 718‬נומער‬
‫‪Talk/Text/Data/Email‬‬
‫‪ forward‬אייער טעלעפאון נומער צו די פאון‬
‫וואס איר דינגט ארויס ‪for no extra fee‬‬

‫‪¶¸·°½µ¸¯»ŵÄ¿¸Å»¯Ç³½¾´¯±ÇÁÆů»ÃÇÁ±¸»¸¸³ÇÁ²‬‬

‫‪718.506.0112‬‬

‫‪L‬‬

‫´½¸‪ĸ»½»´»k¸³¯¸ÇÃÀÉÀò³°»²ÉȸÈ‬‬

‫»‪°¯¹ÇºÉ´°´ÉºkÀ½¸´¯¼¸°³¯É»¸¸¯ÇÃÀ¸²¾Æ´Ç²ÇÁ°¸¯¾¸¯Æ»¶¯·½Á¿Ǹ¸¯k±¯»´»¸³¸²²´°º‬‬
‫¯´¾‪ ¹¸»kȲ´¶ÇÁ²¯ ǯÃÀ·ÁÀ³Æ´²°³¶·°³¸²´Å¾¸¸µ³º´µ·¸¸µ‬‬

‫¯½¿¸¾‪¼¸¿°²¿Á»¯¾´ÃÉ´ºµ»»»Ãɽ¾Á¿Áµ¸¸µ´¯´´kƳ¾´¸Å¼¸¸°¯Èǯ´´¾¸¯·ÅÁ¸¹¸µ¾Á¿¸ÃÁ±¶É‬‬

‫‪´Å»·¸´´ÆÇÁ¸¸¯·ÀÆÁÃÇÁ²¯pÄ¿¸Å»¯Ç³½¾´º½¾¸´È·Ã´Ç‬‬

‫ץ‬

‫חדש! באר מים חיים ‪ -‬ה' כרכים‬

‫‪ -‬מופיע לראשונה עם מפתחות פסוקים ומאמרי חז"ל ועוד ועוד‬

‫ץ‬

‫מופען‬
‫סעיל‬

‫אלע ספרים‬

‫‪ %20‬ביז ‪%70‬‬

‫אומגלויבליכע פרייזן פאר גרעסערע קוואנטום ‪ -‬פאר מגי"ש‪ 60 Rutledge St. ,‬אמרי‬
‫‪ 718.260.8177‬שפר‬
‫מלמדים חברת תהלים‪ ,‬ישיבה המתמידים‪ ,‬אבות ובנים וכדו'‬

‫פאר ‪ $18‬קענט איר מיטשיקן א קוויטל‬
‫צום ציון פון הרה"ק‬

‫רבי ישעי'לע קערעסטירער זי"ע‬

‫ץ‬

‫ביומא דהילולא שב"ק ‪ -‬ג' אייר אין קערעסטיר‬
‫פארבינדט זיך היינט מיט די‬

‫מוסד רב להושיע ‪ -‬רבי ישעי'לעס צדקה‬

‫ץ‬

‫וואס שטעלט צו בעבי פארמולא פאר עניי ארץ ישראל‬

‫‪718.682.5056‬‬

‫צו באצאלן מיט א קרעדיט קארד רופט אונזער‬
‫‪Automatic System 718-977-5951‬‬

‫ל קלאסיפיידס‬

‫א קלאסיפייד אין "גוט מארגן" ;‬

‫ברענגט די שנעלסטע רעזולטאטן!‬

‫ך‬

‫‪East New York - Industrial building for sale. only $95 per SF. 6 story, 57.000 SF. Cash deal! Call 718-781-8676‬‬
‫‪Looking for a graduated motivated girl, with knowledge in QB & Microsoft Office. Call 347-709-9525‬‬
‫ת"ח מיט אסאך יארן עקספיריענס אין אויפארבעטן אייער קינד איז יעצט עוועילעבל פאר אייער אינגל‪/‬בחור‪ ,‬רופט ‪347-831-7858‬‬
‫געזוכט ‪ -‬היימישע ישיבה זוכט פלאץ אין א קעמפ‪ ,‬פאר ‪ 18‬בחורים און ‪ 4‬איינגעשטעלטע‪ ,‬ביטע רופט ‪845-379-1650‬‬
‫דירות‪/‬בעטן צו פארדינגען פאר ל"ג בעומר אין מירון אדער אין די טעג פון ל"ג בעומר אין ירושלים‪ ,‬רופט ‪011-972-52-764-7496‬‬
‫ל"ג בעומר אין מירון ‪ -‬שיינע דירות צו פארדינגען אין א"י ספעציעל ביליגע פרייזן‪ .‬שיינע דירות אין אלע געגנטער ‪011-972-52-715-6761‬‬
‫‪OFFICE SPACE‬‬

‫וומ"ס ‪Professional office suites, build to your needs call now ARG 718-852-8981 -‬‬

‫לאק שעלדריק ‪ 2-3 -‬בעדרום'ס באנגעלאוס צו פארדינגען מיט עסן אין קעמפ באר התורה‪ ,‬רופט ‪347-228-4878‬‬
‫וואודרידזש ‪ -‬א רחבות'דיגע דירה מיט אלע צוגעהערן צו פארדינגען פאר שבתים‪ ,‬נאנט צו ביהמ"ד‪ ,‬רופט ‪718-852-8573‬‬
‫מיר פארעכטן קרעדיט שנעל ‪ -‬ווייניגער ווי ‪ 30‬טעג‪ ,‬מיר נעמען נישט קיין געלט נאר אויב מיר זענען סוקסעספול! ‪718-306-9314‬‬

‫‪Form a Corporation, LLC etc. to incorporate the SAME DAY - any State. Call: 914-222-3699‬‬

‫זיך איינצושרייבן פאר ‪ PCA Training Classes‬אין וויליאמסבורג‬

‫(‪ )To work in a day care setting, or as home care aid‬רופט ‪347-475-6964‬‬
‫‪FULL RENOVATION Kitchens. Bath. Basements. Chusen Kallah Apt. Yrs. Experienced. H. Fogel 917-586-3774‬‬

‫‪LAWYER For Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, Attorney at law 718-258-8080‬‬
‫היימישע אינגערמאן נעמט אן מעסענדשער ‪ -‬לאקעל ‪ -‬לאנג דיסטענס ‪ -‬עיר פארט פיקאפ'ס רופט ‪347-219-4846‬‬
‫אויב מאכט איר א ‪ short sale‬אדער ‪ first mortgage‬און איר דארפט האבן געלט פאר א קורצע זמן‪ ,‬רופט ‪ 718-907-5190‬לאזט א מעסעדזש‬

‫מיר קויפן אפ אייער גאלד ‪ -‬זילבער ‪ ,diamonds-platinum‬צופרידנהייט גאראנטירט! ‪718-782-0285‬‬
‫‪Did you know? Brooklyn is a good place to live if you are a plaintiff in a medical malpractice suit.‬‬
‫‪Michael M. Bast, Silverstein & Bast • 217 Broadway, New York, NY 10007 • 212-608-4040‬‬

‫‪Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service. Call 718-513-9896 HANDYMAN‬‬

‫דורכברוך‬

‫אין ניי‪-‬וויליאמסבורג‬

‫‪OPEN LATE‬‬
‫‪till 11:00PM‬‬

‫‪Fully Equipped Family‬‬
‫‪Medical, Dental‬‬
‫‪& Rehabilitation Center‬‬

‫‪FOR ALL MEDIACAL & URGENT CARE NEEDS:‬‬

‫‪Dehydration | Stitches | Strep Throat Culture‬‬
‫‪| High Temperature | X-Rays | Casting | ETC. FREE‬‬

‫‪Parking‬‬
‫‪in back‬‬
‫‪of building‬‬

‫‪INTERNAL MEDICINE & ALL SPECIALTIES‬‬

‫ווארט נישט א גאנצע נאכט אין די עמוירזשענסי רום אין שפיטאל‬

‫‪16 SUMNER PL. Flushing/Broadway‬‬
‫‪718.336.9500‬‬

‫‪No PCP change with most insurances. No appointment necessary‬‬

‫‪ WILL BE OPEN TILL 11PM‬שוויץ & ‪THE POOL OT/PT THERAPY‬‬
‫‪CALL FOR APPOINTMENT‬‬

‫פארט איר‬
‫קיין מירון?‬

‫דינגט א כשר'ע סעלפאון‬

‫ל"ג בעומר פאר בלויז ‪ $4‬א טאג‬
‫‪unlimited talk‬‬

‫& ‪CONTACT US‬‬
‫‪WE WILL SEND‬‬
‫‪YOU DEALS‬‬
‫‪AS THEY COME IN‬‬

‫‪ELECTRIC‬‬

‫‪WE WILL SHIP‬‬
‫‪YOUR ITEMS TO‬‬
‫‪YOUR AMAZON‬‬
‫‪FBA FOR FREE‬‬

‫‪NO MORE THAN‬‬
‫‪2 SELLERS PER ITEM‬‬

‫אויך א ‪Sim Card‬‬

‫‪www.ahavamedical.com‬‬

‫אויך א ‪Iphone‬‬
‫‪with blocked net‬‬

‫‪Unlimited‬‬
‫‪ Calling & Data‬פאר בלויז ‪ $45‬א וואך‬

‫‪NO STORAGE‬‬
‫‪OR WAREHOUSE‬‬
‫‪NEEDED‬‬

‫‪UNLIMITED‬‬
‫‪ISREAL‬‬
‫‪845.371.9800‬‬

‫‪SELLING‬‬

‫?‪ONLINE‬‬

‫‪For serious inquiries, contact: deals2sellonline@gmail.com‬‬

‫‪Good Ranking | Good Products | Low Prices | Brand Name | Brand New w/ UPC‬‬

‫ונשמרתם מאוד לנפשותיכם!‬
‫אזוי ווי ס'טרעפט זיך ליידער אז מ'הערט מענטשן האבן ל“ע די געפערליכע מחלה ה“י אין די קישקעס‪.‬‬
‫דאס איז א זאך וואס מ'קען בכל אופן אויף א גרינגע וועג פארמיידן און בעז“ה פארעכטן‪ ,‬דורכ'ן נעמען א‬
‫סקא ּפי וואס ווערט רעקאמאנדירט ביי אלע דאקטורים‪ ,‬אז העכער די ‪ 40‬יאר איז גאר וויכטיג‬
‫נא ָ‬
‫לא ָ‬
‫קא ָ‬
‫ָ‬
‫דאס צו מאכן‪ ,‬ספעציעל די אידן וואס האבן ל“ע געהאט די פראבלעמען אין די פאמיליע‬
‫ס'איז אונז ב“ה געלונגען אריינצוברענגען דא אין וויליאמסבורג‬

‫‪Dr. Saul G. Agus‬‬

‫פון די וועלט'ס‪-‬גרעסטע ספעציאליסטן פון מאונט‪-‬סיני שפיטאל אינעם פעלד פון ‪Gastroenterology‬‬

‫)מאגן פראבלעמען‪ :‬ברענעריי‪ ,‬ווייטאגן א‪.‬א‪.‬וו‪(.‬‬
‫אין צוגאב צו די נייע זונטאג זמנים‬

‫אויך יעדן מיטוואך אין די נאכמיטאג שעה'ן‬

‫‪Community Heal‬‬

‫מיר נעמען אן אלע ערליי אינשורענס‬

‫‪Community Health Network‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful