You are on page 1of 146

Townsend Sue

Bolesne Dojrzewanie Adriana Mole a

Mamie, Ojcu i caej rodzinie z mio ci i podzikowaniem

Kwiecie 4 Niedziela Ojciec wysa telegram do Ministerstwa Obrony. Chce wzi udzia w wojnie z Argentyn. Napisa: WYKWALIFIKOWANY SPECJALISTA OD OGRZEWANIA STOP KATEGORIA A STOP ZGASZA SI DO SUBY KR AJOWI STOP GOTW DO NATYCHMIASTOWEJ MOBILIZACJI. Mama twierdzi, e ojciec gotw jest na wszystko, byle unikn pracy przy renowacji brzegw kanau w Rzdowej Agencji do Walki z Bezrobociem. W czasie posiku bezskutecznie usiowaem zlokalizowa Wyspy Falklandzkie na naszej mapi e wiata. Mamie si to udao: byy pod okruchami keksu. Czuj si troch gupio, bo w chwili narodowego kryzysu wspominam o problemach osobistyc h, ale od wczorajszego wieczoru, kiedy to model samolotu na mur przyklei si do mojego nosa, przeywam prawdziwe tortury. Nos spuch mi straszliwie, umieram ze strachu na my l o t ym, e moe pkn i rozerwa mi mzg. Zadzwoniem na oddzia nagych wypadkw; po duszych prze miewkach podesza do telefonu siostra, ktra wczoraj odkleia samolot. Powiedziaa, e prawdopodobnie mam uczulenie na klej , a opuchlizna zejdzie w cigu kilku dni. Dodaa: Moe to ci oduczy wchania

kleju . Prbowaem wytumaczy cae zaj cie, ale odoya suchawk. Przysza Pandora, odmwiem jednak widzenia si z ni. Gdyby zobaczya mj ohydny nos, odeszy by jej wszystkie uczucia. 5 Poniedziaek Ju taki mj pech! W pierwszy dzie ferii nie mog nigdzie wyj z powodu gigantycznie spuchnitego nosa. Nawet mama troch si zaniepokoia. Chciaa przeku opuchlizn wysteryliz n ig, ale nie dopu ciem do tego. Nie potrafi przeszy dinsw rwnym ciegiem, a co dopiero delikatnej procedurze medycznej! Bagaem, eby zabraa mnie do specjalisty, ale zdecydo wanie odmwia. O wiadczya, e potrzebuje pienidzy na przeprowadzenie bada w przychodni ,,Zdrowa Kobieta . Sprowadza si to do badania pierwszorzdnych i drugorzdnych narzdw pciowych. Ni mniej, ni wicej! Pies zakocha si w cocker spanielce Mitzi. Nie ma najmniejszych szans, poniewa: a) nie jest rasowy; b) w przeciwiestwie do wikszo ci psw nie stara si wyglda atrakcyjnie. Prbowaem mu to wytumaczy, ale jedynie popatrzy na mnie ze smutkiem i jakby z wyrzutem, po czym pobieg z powrotem pooy si przed furtk Mitzi. By zakochanym to nie art. Mam z Pandor podobne problemy jak pies z Mitzi. Obaj naleymy do niszej klasy spoecznej ni nasze ukochane. 6 Wtorek Poinformowano nard, e Wielka Brytania i Argentyna nie s w stanie wojny, popady jedyn ie

w konflikt. Czytam ksik Scoop (Bomba) napisan przez kobiet o nazwisku Evelyn Waugh. 7 roda Napisaem i wysaem do Pandory list miosny i wiersz. List brzmia, jak nastpuje: Pandoro, moja mio ci, z powodu niefortunnej przypado ci fizycznej nie mog spotka si z Tob osobi cie, cho kada komrka mojego jestestwa domaga si Twojej fizycznej blisko ci. Cierpliwo ci, moja ukochana, wkrtce znw bdziemy si mia! Twj, wci tak samo zakochany Adrian PS. Co sdzisz o konflikcie argentyskim, zwaszcza w wietle rezygnacji lorda Carringto na? NIESZCZ LIWY TUCZYK Jestem tuczykiem Pywajcym w morzu niepowodze. Kiedy, och, kiedy Znajd grunt na taro? Mam nadziej, e Pandora wa ciwie odczyta mj wiersz i zrozumie symbolik ,,gruntu na taro Znudzio mi si by jedyn dziewic w caej klasie. Wszyscy poza mn maj do wiadczenia seksu Barry Kent przechwala si, ile to pa domu zaliczy podczas rozwoenia mleka (jego ojcie c jest mleczarzem). Barry twierdzi, e dlatego zawsze sp nia si do szkoy. 8 Czwartek Wielki Czwartek. Penia ksiyca. Nos troch otch. Mama wrcia w zym humorze z bada w Zdrowej Kobiecie . Pozwoliem, eby Pandora odwiedzia mnie w zaciemnionym pokoju. Odbyli my wspania sesj pocaunkow. Pandora miaa pod sukienk jedwabne majtki swojej mamy (firmy Janet Reger) i pozwolia mi dotkn koronki przy nogawkach. Bardziej interesowaa mnie koronka przy ram iczkach, Pandora jednak o wiadczya: Nic z tego, mj drogi, musimy poczeka, a zdamy egzaminy . Zwrciem Pandorze uwag, e caa ta seksualna frustracja katastrofalnie wpywa na moj cer. A ona na to: Jeeli mnie naprawd kochasz, to poczekasz . Odpowiedziaem: Gdyby mnie kochaa, nie chciaaby czeka . Po tej wymianie zda Pandora wysza, musiaa odoy na miejsce jedwabne majtki od Janet Reg er przed powrotem matki z pracy. Mam trzydzie ci osiem pryszczy, dwadzie cia osiem na twarzy, a reszt na ramionach. 9 Pitek Wielki Pitek Barry Kent rozprzestrzenia zo liwe plotki, jakobym by naogowym uytkownikiem kleju Bostik. Jego ciotka jest sprztaczk w szpitalu i dowiedziaa si o wypadku z nosem i mo delem samolotu. To oburzajce, e sprztaczkom wolno rozgasza prywatne tajemnice pacjentw. Powi nny skada przysig Hipokratesa tak samo jak lekarze i pielgniarki. Mama cakowicie nie w sosie. Cay czas przesiaduje w domu, pali i wzdycha. W drugim programie BBC bya audycja o francuskich niemowltach, ktre rodz si w basenie; wydao mi si to nadz yczaj interesujce (i erotyczne), ale mama natychmiast przeczya na program telewizji komerc jalnej i ogldaa Bernie Wintersa!!! Na moje protesty wrzasna: ,,Dlaczego si nie zmyjesz do swojego p okoju, eby si tam frustrowa jak inne nastolatki? Ojciec, podobnie jak ja, nie ma najmniejszego pojcia, z jakiego powodu mama jest taka zgnbiona. W kadym razie ten zy nastrj ogarn j od chwili powrotu z przychodni ,,Zdrowa Kobieta . Moe nie czuje si dobrze. Canberra odpyna na Falklandy ze starszym bratem Barry Kenta, Clive em, na pokadzie.

10 Sobota Berta wyrzucono z klubu Brytyjskich Weteranw, bo stwierdzi, e Falklandy nale do Argentyny. Bert specjalnie si tym nie przej, chodzi do klubu gwnie z powodu niszych ce piwa. Babcia przysza do nas sprawdzi, czy nie mamy w spiarni puszek z argentysk woowin. Wyszli my z tej prby zwycisko, bo na nasze zapasy konserw zoyy si krowy brazylijskie. Babcia ma teraz jaki dziwny wyraz oczu. Mama twierdzi, e to przejaw szowinizmu, al e mnie to wyglda raczej na pocztki katarakty. Przerabiali my to w poprzednim semestrze na biol ogii czowieka, wic wiem, o czym mwi. 11 Niedziela Wielkanoc Klasa robotnicza haruje na okrgo przez dwadzie cia cztery godziny, eby poreperowa star e brytyjskie okrty wojenne. Wielka Brytania planuje niespodziewany atak na Argentyn za sze tygodni. Babcia niemal si zacigna mnie do ko cioa. Pastor kaza nam si modli za mieszkacw Falklandw. O wiadczy, e ,,znajduj si pod podeszw faszystowskiego buta . Nieprzytomnie s zapdzi mwic o wiatowym pokoju. Moim zdaniem to kazanie trwao o wiele za dugo, nawet ba cia zacza si wierci i szepta o nastawieniu brukselki. Zdecydowaem si wyzna babci, e nie jestem ju wierzcym chrze cijaninem. Bdzie musiaa znale sobie kogo , kto by jej pomaga chodzi pod gr do ko cioa. Nie dostaem w tym roku wielkanocnego jajka; oboje rodzice stwierdzili, e jestem na to za stary. Mona by p rzypuszcza, e istnieje specjalny przepis zabraniajcy pitnastolatkom jedzenia wielkanocnych jajek ! 12 Poniedziaek Poniedziaek wielkanocny My l, e z mam dzieje si co naprawd niedobrego; zachowuje si jeszcze dziwniej ni zazwyczaj. Przysza do mojego pokoju zmieni po ciel; kiedy zacza strzsa popi z papiero map kampanii falklandzkiej, zaprotestowaem, na co mama zawoaa: Adrianie, na mio bosk pokj przypomina wityni! Dlaczego nie rzucasz ubra na podog jak kady normalny nastolat Wyja niem, e lubi schludno i porzdek, a mama wysza z pokoju z okrzykiem: Masz jak cholern obsesj . Moi rodzice cigle si sprzeczaj na temat sypialni. Cz naleca do ojca jest niezwykle porzdna, ale po stronie mamy krluj obrzydliwe przepenione popielniczki, stare poke nu y Observera , ksiki, pisma, podog zalegaj sterty nylonowych majtek. Na pkach po jej str ka peno ohydnych mieci, ktre kupuje w rnych antykwariatach, statuetki bez rk, powyszczerbiane wazony, stare mierdzce ksiki itd. al mi ojca, e musi z ni dzieli pok jego pkach ley jedynie ksiga Stowarzyszenia Automobilowego i stoi zdjcie mamy w lubnej sukn i. Swoj drog, to jedyna znana mi panna moda, z ktrej nozdrzy wydobywa si dym papierosowy . Zupenie nie rozumiem, dlaczego ojciec si z ni oeni. 13 Wtorek Kiedy skoczy si odcinek serialu Na skrzyowaniu , zapytaem ojca, dlaczego wa ciwie oeni si z mam. Jakby zerway si tamy! Doszo do gosu pitna cie lat goryczy i rozczarow Powiedzia w pewnej chwili: Adrianie, unikaj bdu, ktry ja popeniem. Nie pozwl, eby ci kobiety przysonio jej prawdziwy charakter i nawyki . Wyja ni, e pozna mam w okresie mody na spdniczki mini. Mama podobno miaa wtedy wspaniae nogi i uda. Adrianie, musisz zrozumie, e wikszo kobiet wygldaa po prostu st ie w spdniczkach mini, tote twoja matka naleaa w pewnym sensie do wyjtkw . Zaszokowao mnie tak dyskryminujce podej cie do pci odmiennej i powiedziaem, e jestem zakochany w Pandorze z powodu jej walorw umysowych i wspczucia okazywanego przez ni ndzniejszym miertelnikom. Ojciec roze mia si nieprzyjemnie i stwierdzi: Jasne! Tylko gd

by Pandora bya brzydka jak siedem grzechw gwnych, nigdy by nie zwrci uwagi ani na t jej lern inteligencj, ani na wraliwe serduszko . Nasz pierwsz msk rozmow zakoczy sowami: Pamitaj, dzieciaku, nawet nie my l o maestwie, zanim nie spdzisz z babk kilku miesicy w jednym pokoju. Je li przez trzy dni zie zostawiaa majtki na pododze, zapomnij o caej sprawie . 14 roda Wa cicielka Mitzi przysza poprosi, eby my trzymali naszego psa w domu. Mama oznajmia, e pies yje w liberalnym rodowisku i moe chodzi, gdzie mu si podoba. Wa cicielka Mitzi, pani Carmichael, o wiadczya, e je li nasz pies dalej bdzie prze ladow Mitzi , to zoy na niego skarg do policji. Mama si roze miaa: Dlaczego nie pjdzie pani na cao , dlaczeg by nie nakaz Sdu Najwyszego? P godziny p niej przyszed pan Carmichael. O wiadczy, e Mitzi przygotowuje si na dorocz wystaw psw i musi unika wszelkich stresw. Mama na to: Mam waniejsze sprawy na gowie ni romans cocker spanielki z kundlem . Miaem nadziej, e oznaczao to ugotowanie kolacji, m yliem si jednak, bo mama posza do kuchni, eby przeczyta Guardiana od deski do deski, wic znowu musiaem otworzy puszk tuczyka. 15 Czwartek Obudziem si o czwartej rano z blem zba. Wziem sze aspiryn dla dzieci na u mierzenie blu. O pitej obudziem rodzicw i powiedziaem im, e strasznie cierpi. Ojciec: To wycz ja wina, nie poszede do dentysty na ostatnie trzy wizyty . O pitej trzydzie ci poprosiem ojca, eby mnie zawiz na ostry dyur, ale odmwi i przewr si na drugi bok. Jemu to dobrze, nie ma w ogle adnych wasnych zbw. Siedziaem na ku cierpic katusze i obserwujc, jak niebo nabiera jasno ci. Szcz liwe, bezzbne ptaki rozpoc zy swj straszliwy koncert i wtedy przysigem sobie, e od tej chwili bd chodzi do dentysty czte ry razy do roku, nawet je li nic mnie nie bdzie bolao. O dziewitej obudzia mnie mama wiadomo ci, e zamwia wizyt w klinice dentystycznej. Wyja niem, e bl usta i wobec tego naley wizyt odwoa. 16 Piatek Ostatnia kwadra ksiyca Obudziem si o trzeciej nad ranem umierajc z powodu blu zba. Usiowaem cierpie w milczeniu, ale moje bolesne szlochy musiay dotrze do sypialni rodzicw, bo ojciec wp ad do mojego pokoju z daniem, ebym si uspokoi. Nie okaza adnego wspczucia, mamrota jedynie o tym musi pracowa nad kanaem i potrzebuje snu. W drodze do ka po lizgn si na jednym z nume Cosmopolitan , ktry mama zostawia na pododze po swojej stronie. Jego przeklestwa obudzi psa. Potem obudzia si mama. Nastpnie ockny si te idiotyczne ptaki. Znowu wic obserwowaem, szare palce witu przenikaj w noc. 17 Sobota Cigle w ku z blem zba. Rodzice nie okazuj adnego wspczucia, powtarzaj w kko: Powiniene by pj do dentysty . Zadzwoniem do Pandory, odwiedzi mnie jutro. Powiedziaem, e balonik Mars byby nie od rzeczy. Pandora odpara troch poirytowanym tonem (tak mi si wydawao): Adrianie, na mio bosk, czy masz nie do popsute zby? Pies przez cay dzie wy przed furtk Mitzi. Przesta je Pedigree Chum i suchary Winalot. 18 Niedziela Wa nie wysza ode mnie Pandora. Jestem sfrustrowany do ostateczno ci. Duej tak nie mog. Napisaem do Ciotki Klary, Ciotki Pocieszycielki: Kochana Ciociu Klaro, jestem pitnastoletnim uczniem. Babcia utrzymuje, e jestem atrakcyjny, a wiele osb t wierdzi, e jestem bardzo dojrzay na swj wiek. Jestem jedynym dzieckiem nieudanego maestwa (nie liczc psa

). Mj problem polega na tym, e kocham si nieprzytomnie w starszej (o trzy miesice) dziewc zynie. Jest o klas wyej ode mnie (nie mam tu na my li szkoy. W szkole jeste my w tej samej klasie. Ch odzi mi o klas spoeczn), utrzymuje jednak, e nie ma to wpywu na nasz zwizek. Byli my do niedawna ardzo szcz liwi, to znaczy do momentu, gdy opanowaa mnie seksualna obsesja. Ostatnio popade m w szpony automanipulacji, co na krtko pomaga, ale szybko przechodzi. Wiem, e bardzo dobrze zrobiby mi odpowiedni seans miosny. Poprawiaby si moja cera i mgbym si skoncentrowa na przygotowaniu do egzaminw. Prbowaem najrozmaitszych erotycznych rzeczy, ale moja dziewczyna odmawia pj cia na cao . Twierdzi, e nie jeste my gotowi. Zdaj sobie spraw z nieprzyjemnych konsekwencji, jak sprowadzenie na wiat nie chcian ego niemowlcia, stosowabym wic rodek prewencyjny. Twj zdesperowany Poeta Midlandw 19 Poniedziaek Rano na socjologii odbya si bardzo dobra dyskusja. Chodzio o Falklandy. Pandora zgosia propozycj: Nasza klasa sprzeciwia si uyciu siy w celu odzyskania Wysp Falklandzkich . Poziom dyskusji inaczej ni zazwyczaj by do wysoki. Wygosiem wspania mow na poparcie wniosku Pandory. Cytowaem Folwark zwierzcy i Grona gniewu . Kiedy usiadem w awce po skoczeniu, dostaem nieze oklaski. Barry Kent wystpi przeciwko tej propozycji. Powiedzia: Hm, tego, my l, e powinni my, no kby tak, no zbombardowa wybrzea Argentyny . Cytowa tylko swojego ojca, a jednak spotkaa go prawdziwa owacja, caa sala wstaa! O czternastej trzydzie ci mam wizyt u dentysty, ju taki mj pech! 16.00 Nie mam przedniego zba. Ten gupi australijski dentysta wyrwa mi zb, zamiast go wyleczy. By do tego na tyle bezczelny, e zawin zb w papierek i wrczy mi na pamitk. Zawoaem przeraony: Ale mam teraz luk midzy zbami! A on na to: Przywykniesz, zdarzaj gorsze luki . Zapytaem, czy wyro nie mi w tym miejscu nowy zb. Wymamrota: Przeklci angielscy durnie , ale nie odpowiedzia na moje pytanie. Kiedy przyciskajc zamroon szczk opuszcza niepewnym krokiem gabinet, dentysta powiedzia, e czsto obserwowa, jak w drodze do sz koy zajadaem baloniki Mars, wic je li strac wszystkie zby w wieku lat trzydziestu, pretens je bd mg mie wycznie do siebie. Musz zacz chodzi do szkoy inn drog. 20 Wtorek Wygldam zupenie jak na listach goczych. Jak wielokrotny morderca. Mama jest w cieka na dentyst, napisaa do niego, e musi mi teraz bezpatnie wstawi zb. W szkole byo strasznie; Barry Kent zacz mnie przezywa Szczerbatym Molem i wkrtce wszy scy poszli w jego lady, nawet Pandora zachowywaa si w tym wszystkim do obojtnie. Na fizyce posaem jej kartk z zapytaniem, czy jeszcze mnie kocha. Odpowiedziaa: Bd Ci kochaa ta dugo, jak dugo Gibraltar bdzie nalea do Wielkiej Brytanii . 21 roda W dzienniku podano, e Hiszpania da zwrotu Gibraltaru. 22. Czwartek Nie mogem sobie nawet wyobrazi pj cia do szkoy z t luk midzy zbami, wic leaem w ku do dwunastej czterdzie ci pi. Poprosiem mam o usprawiedliwienie. Wrczyem je pani Fossington Gore podczas popoudniowego sprawdzania listy. Przeczytaa je z furi, a po tem

powiedziaa: Przynajmniej twoja mama jest uczciwa. Od innych rodzicw mona si spodziewa tylko kamstw . Pokazaa mi usprawiedliwienie. Brzmiao, jak nastpuje: Szanowna Pani Fossington-Gore, Adrian nie poszed rano do szkoy, poniewa wsta dopiero o dwunastej czterdzie ci pi. Z wyrazami szacunku Paulina Mole Musz odtd prosi ojca o pisanie usprawiedliwie; on jest urodzonym kamc. 23 Pitek w. Jerzego (Anglia). Nw Barry Kent przyszed dzi do szkoy w trykotowej koszulce z wzorem angielskiej flagi. Pani Fossington-Gore odesaa go do domu, eby si przebra. Barry Kent wykrzykiwa: Obchodz prz e dzie naszego witego patrona! Pani Fossington-Gore wrzasna w odpowiedzi: Nosisz faszystowski symbol, przebrzydy pomiocie Frontu Narodowego! Dzi s take urodziny Szekspira. Bd kiedy tak samo wielkim pisarzem jak on. Jestem ju na dobrej drodze: dostaem dwa listy odmowne z BBC. 24 Sobota Ojciec Barry Kenta jest dzi na pierwszej stronie lokalnej gazety. Sfotografowany z koszulk Barry ego w rku. Podpis pod zdjciem gosi: Patriota ubolewa nad utrat narodowej dumy . Artyku brzmi, jak nastpuje: Krzepki weteran drugiej wojny Frederick Kent (45) rozmawia dzi z naszym reporterem w przytulnym saloniku swego kwaterunkowego domku, wyraajc gbokie ubolewanie z powodu o mieszenia i upokorzenia, ktrego dozna jego syn Barry (15), poniewa poszed do szkoy w koszulce, ktrej wzr imitowa flag brytyjsk. Barry jest uczniem szkoy oglnoksztaccej i ila Armstronga. Pani Kent (35) powiedziaa: Mj syn Barry jest chopcem wraliwym, ktry uwielb ia swj kraj i jest gboko przywizany do witego Jerzego, wic woy t koszulk z obrazkiem nasz wspaniaej angielskiej flagi. W tym miejscu wtrci si pan Kent: e to niby wczoraj przypa ay urodziny witego Jerzego. Pan Kent nie pozwala synowi pj do szkoy, dopki nauczycielka zamieszana w ca spraw, pani Fossington-Gore (31), nie przeprosi go publicznie. Dyrektor szkoy, pan Reginald Scruton (57), powiedzia dzi przez telefon: Znam t przeklt rodzin Kentw a za dobrze. Na pewno uda nam si jako zadziaa, eby si to wszystko nie przedostao do lokalnego szmatawca. Kiedy do wiadomo ci pana Scrutona doszo, e rozmawia Rogerem Greenhillern, naszym korespondentem o wiatowym, przeprosi i zoy nastpujce o wiadczenie: Nie mam nic do powiedzenia)) . 25 Niedziela Druga po Wielkanocy. Pocztek czasu letniego (USA i Kanada) Oddziay brytyjskie odbiy Poudniow Georgi. Naniosem odpowiedni poprawk na moj map kampanii, Rano znalazem w azience dziwne urzdzenie. Wygldao jak czasomierz do gotowania jajek. Z boku pudeka jest napis Przewidywanie . Mam nadziej, e mama nie wdaa si w jakie okultyz 26 Poniedziaek Tajemnicza rozmowa! Mama powiedziaa: George! Ju nie ma wtpliwo ci . A ojciec na to: O Jezu, ja ju nie przetrzymam tych godzin w rodku nocy, nie w moim wieku . Wyglda na to, e mama ma wobec niego zbyt wygrowane wymagania seksualne. 27 Wtorek Dostaem list od Cioci Klary! Przeczytaem go w drodze do szkoy: Drogi Poeto Midlandw, wic a tak si pienimy, mj miy! Masz pitna cie lat. Twoje ciao na wielkim zakrcie, hormony w stanie totalnego wzburzenia. Twoje odczucia skacz w gr i w d, jak na hu tawce .

Oczywi cie, e pragniesz dozna pciowych. Odczuwa to kady chopak w Twoim wieku. Ale, mj drogi, niektrzy ludzie marz o wspaniaych apartamentach i egzotycznych podrach. Nie za wsze moemy mie to, czego chcemy. Wydaje si, e masz mi, rozsdn dziewczyn cieszcie si nawzajem swoj obecno ci. Znajd sobie jakie hobby, zachowuj sprawno fizyczn i umysow, staraj si kontrolowa oddychanie. Drogi chopcze, ycie pciowe stanowi jedynie drobn czstk naszej egzystencji. Rozkoszuj s i swoim wspaniaym wiekiem nastolatka. Szczerze oddana Ciocia Klara Rozkoszuj si swoim wspaniaym wiekiem nastolatka! Przecie to same problemy i w ogle koszmar. Nie mog si doczeka, kiedy jako czowiek zupenie dorosy bd prowadzi wiatowe konwersacje z intelektualistami. Tyczka (alias Doreen Slater) przysza dzi do nas do domu. Nie widziaem jej od czasu, kiedy si z ojcem rozstali. Miaa bardzo krtki oddech i jaki dziwny wyraz oczu. Kiedy ojciec podszed do drzwi, pocztkowo nic nie powiedziaa, rozchylia jedynie paszcz (troch przytya), a potem o wiadc ya: George, doszam do wniosku, e powiniene o tym wiedzie . Po tych sowach odwrcia si na p odesza ogrodow ciek. Ojciec milcza, opar si tylko o porcz schodw, jakby opad z si. Doreen bardzo dobrze wyglda zauwayem. Kwitnco wymamrota ojciec, woy paszcz i pobieg za ni. Pi minut p niej mama wrcia z kursw a la Jane Fonda w o rodku komunalnym. Bya niezwykle zadowolona, bo udao jej si przeama barier blu. Nawoywaa: George! , zagldaa do wszystkich pomieszcze, potem zapytaa: Kiedy ostatnio w e ojca? Milczaem jak grb. Mama dostaje szau, jeeli kto o mieli si wymieni imi Tyczki. 29 Czwartek Odkd ogolona gowa i cikie buciory Barry Kenta stay si ledwie wspomnieniem, szkoa jest wprost wspaniaa. Poszedem do dentysty, eby wzi wycisk. Nazywa mnie Matylda . Nawet nie mogem zaprotestowa, bo miaem paszcz wypenion mas plastyczn. 30 Pitek Pierwsza kwadra ksiyca Mama z ojcem wypijaj butelk wdki w cigu tygodnia. Co chwila ktre z nich wyciga tack z lodem, kroi cytryn albo biegnie do monopolowego po butelk toniku. To zy znak. Niewtpliwie co si zdarzy. Zadzwonia babcia z corocznymi bredniami: Zanim maj nie minie, nie zrzucaj odzienia . Wiem, e to ma jaki zwizek z noszeniem podkoszulka. I co z tego? Ja swj i tak nosz przez okrg rok. Wielka Brytania zbombardowaa lotnisko Port Stanley, wyczajc je z uycia. 2 Niedziela Trzecia po Wielkanocy Poszedem do Nigela i w osupienie wprawia mnie wiadomo , e jego rodzice staraj si wyemigrowa do Australii! Jak to moliwe, eby Anglik pragn zamieszka za granic? Cudzozie cy nie mog nic poradzi na to, e mieszkaj za granic, bo tam si urodzili, ale w przypadku A nglika jest to po prostu mieszne, zwaszcza teraz, kiedy tak atwo o lampy do opalania! Nigel cakowicie si ze mn zgadza. Zapyta, czy mgby zosta i zamieszka u nas. Ostrzegem go, e nasza stopa yciowa jest niska, ale o wiadczy, e we mie ze sob wszystkie dobra trwa o uytku. 3 Poniedziaek wito pierwszomajowe (Zjednoczone Krlestwo oprcz Szkocji). Wolny dzie (Szkocja) Rano spdziem p godziny w azience ogldajc wasny nos, bo wczoraj wieczorem mj niby

to najlepszy przyjaciel Nigel zapyta, czy wiem, e wygldam jak Dustin Hoffman. Nie zdawaem sobie sprawy, e mj nos wyrs do tak nienaturalnych rozmiarw. Jednak im bard ziej mu si przygldaem, tym dokadniej zdawaem sobie spraw, e jest w istocie gigantyczny. Mama zacza wali w drzwi z okrzykiem: Cokolwiek tam robisz, przesta natychmiast i chod na niadanie. Patki kukurydziane ju kompletnie rozmiky . Kiedy zszedem na d, zapytaem mam, czy przypominam jej Dustina Hoffmana. Odpowiedziaa: Gdyby tylko mia takie szcz cie . 4 Wtorek Mama przestaa nosi stanik. Jej biust przypomina dwa jajka w koszulkach, ktre za dugo si gotoway. eby chocia nie nosia takich obcisych trykotowych bluzek. To nie przystoi oso bie w jej wieku (37). 5 roda Dziwny telefon. Podniosem suchawk, ale zanim zdyem powiedzie nasz numer, jaka wytworna kobieta oznajmia: Tu przychodnia. Ma pani u nas wizyt w pitek o czternastej . Czy moe pani przyj , pani Mole? Tak odpowiedziaem falsetem. Spdzi pani u nas dwie godziny, zbada pani dwch lekarzy i konsultant, ktry ma wielkie do wiadczenie w takich problemach jak pani wygaszaa mechanicznie dama. Dzikuj zapiszczaem wysokim tonem. Prosz przynie prbk moczu, ma prbk, a nie peny soik po marynacie mwia kobieta Dobrze zaskrzeczaem. Niech si pani nie martwi, pani Mole powiedziaa kobieta sodko. Zawsze suymy pomoc. A po chwili: Prosz nie zapomnie o honorarium. Za pierwsz konsultacj bdzie si naleao czterdzie ci dwa funty . Nie zapomn wyszeptaem. A wic w pitek o czternastej. Prosz przyj punktualnie . I odoya suchawk. Co to wszystko znaczy? Mama nic nie mwia, e jest chora. Co jej jest? Co to za przych odnia ? 6 Czwartek Dzisiaj wysuchaem w czwartym programie radia jakiej ohydnej baby, ktra opowiadaa, jak zostaa milionerk piszc romantyczne powie ci. Mwia, e czytelniczki lubi ksiki o lekar magikach komputerowych i tym podobnych bohaterach. Mam zamiar sprbowa. Przydaby mi si milion funtw. Ta kobieta twierdzia, e dla autora romantycznych powie ci bardzo wane je st odpowiednie nazwisko, wic po dugim namy le postanowiem, e moje bdzie brzmiao Adrienne Storme. Napisaem ju poow pierwszej strony: Adrienne Storme TSKNOTA ZA WOLYERHAMPTON Zabarwione miedzianym poyskiem oczy Jasona Westmorlanda cynicznie lustroway taras. Mia dosy Capri i tskni za Wolverhampton. Zgi nieliczne palce, jakie mu pozostay, i przyjrza im si krytycznie. Wypadek z pi mechaniczn pooy kres byskotliwej karierze elektronicznej. Ukady scalone nie wypeniay ego dni. W yciu otworzya si ziejca pustka. Prbowa wypeni j podrami i dogadzaniem sobie nie mogo wymaza wspomnienia Gardenii Fetherington, dziewiczej specjalistki od chir urgii plastycznej w szpitalu w. Bupy w Wolverhampton. Jason pogry si w ponurej zadumie, nie wiadomie mruc oczy, by wcisn z powrotem wielkie natarczywe zy. 7 Pitek Wieczorem w drodze do Sainsbury ego rodzice dyskutowali w samochodzie o feminizmie .

Ojciec stwierdzi, e rwnocze nie ze wzrostem wiadomo ci mama stracia par centymetrw w biu cie. Mama odparowaa ze zo ci: Co maj z tym wszystkim wsplnego moje piersi? A po chwili milczenia zapytaa: Czy nie sdzisz jednak, George, e urosam jako osoba? Ojciec na to: ,,Wprost przeciwnie, Paulino, jeste znacznie mniejsza, odkd przestaa n osi wysokie obcasy . Bardzo si z ojcem z tego miali my, ale niedugo, bo mama obrzucia nas tym swoim specjalnym spojrzeniem, a potem zacza wyglda przez okno. Miaa w oczach zy. Po chwili o brcia si w moj stron i powiedziaa: ,,Gdybym miaa crk, mogabym przynajmniej z ni porozmawia . Wtrci si ojciec: Paulino, nie moemy ryzykowa, e trafi nam si drugie dziecko takie jak Adrian . I zaczli mwi o moim dziecistwie. Do zudzenia przypominaem Damiana z filmu Omen . Mama o wiadczya: To wina tego przekltego doktora Spocka, e Adrian okaza si taki . Zapytaem: e jaki si okazaem? Ojciec na to: Jeste kutw, a poza tym stale chowasz t swoj wypielgnowan gow w ksiki . Doznaem takiego szoku, e zapomniaem jzyka w gbie, ale po chwili zapytaem, usiujc nada gosowi niefrasobliwe i melodyjne brzmienie (co nie jest atwe w chwili, gdy ser ce przeszyy strzay krytyki): A wa ciwie to jakiego syna chcieliby cie mie? Na to pytanie odpowiadali oboje w czasie zakupw, w kolejce do kasy i w drodze pow rotnej na wielopitrowy parking. Idealny syn mojego ojca by typem urodzonego sportowca, pogodnym i bezpo rednim, wadajcym biegle obcymi jzykami, wysokiego wzrostu, o gadkich czerstwych policzkach; typem, ktry uchyla kapelusza przed kobietami. Je dzi z ojcem na ryby, wymienia z nim anegdoty . By uzdolniony manualnie i mia dar reperowania starych zegarw. Dobry materia na oficera . Gosowaby na konserwatystw i oeniby si z dziewczyn z dobrego domu. Zaoyby wasne przedsibiorstwo komputerowe w Guilford. Idealny syn mojej mamy natomiast peen by wewntrznej siy, a jednocze nie odznacza si pow cigliwo ci. Chodziby do szkoy dla przedwcze nie rozwinitych. Od najwcze niejszych la fascynowaby dziewczta i kobiety, czarowa go ci byskotliw konwersacj. Ubieraby si eleg , byby absolutnie ponad wszelkie uprzedzenia seksualne, rasowe czy te dotyczce wieku. (Jego najlepsz przyjacik byaby stara afrykaska Murzynka.) Zdobyby stypendium do Oksfordu, podbiby w uniwersytet i pisaliby o nim przyszli biografowie. Zrezygnowaby z absolut nie pewnego miejsca w brytyjskim parlamencie. Zamiast tego pojechaby do Afryki Poudniowej i po prowadziby czarnych do zwyciskiej rewolucji. Po powrocie do Anglii byby pierwszym odpowiednim kandydatem do objcia redakcji Spare Rib *(przypis: * Spare Rib (Dodatkowe ebro) czasopismo ruchu wyzwolenia kobiet. (Wszystkie przypisy pochodz od tumaczki).) Obracaby si w najlepszych krgach towarzyskich. I wszdzie zabieraby z sob matk. Kiedy obydwoje zakoczyli swoje wywody, powiedziaem: Przykro mi, e sprawiem wam taki zawd , Na co mama: Adrianie, to nie twoja wina, to wszystko przez nas, powinni my byli da ci na imi Brett!!! 8. Sobota Penia ksiyca Musiaem si z kim podzieli tym poczuciem niszo ci (ktre przybrao jeszcze wiksze rozmiary, kiedy leaem bezsennie w nocy rozmy lajc o wymarzonym synu imieniem Brett). Poszedem wic do babci. Pokazaa mi moje zdjcia z dziecistwa. Musz przyzna, e do drugiego roku y

wygldaem troch groteskowo, byem kompletnie ysy i zawsze miaem bardzo zawzity wyraz twa zy. Rozumiem teraz,. dlaczego mama nie trzyma na telewizorze mojego zdjcia w pozacanyc h ramkach, tak jak inne matki. Jestem jednak zadowolony, e poszedem do babci. Ona uwaa,. e jestem w spaniay pod kadym wzgldem. Opowiedziaem jej o Bretcie Mole u, chopcu, ktry nigdy nie istnia. Ba cia skomentowaa to nastpujco: To jaki okropny typ. Ciesz si, e nie wyrose na takiego j Babcia ma artretyzm w barku, wic zdja sukienk i natarem j rodkiem przeciwblowym Ralgex. Gorset babci wyglda jak szelki spadochroniarza. Zapytaem, jak sobie radzi z ubieraniem i rozbieraniem, Babcia wyja nia, e to sprawa wewntrznej dyscypliny. Wedug j ej teorii - odkd wyszy z mody gorsety, Anglia stracia krgosup. 9. Niedziela Czwarta po Wielkanocy. Dzie Matki (USA i Kanada) U wiadomiem sobie wa nie, e nigdy nie widziaem ani adnego trupa, ani ywej kobiecej piersi. Takie s skutki mieszkania w lepym zauku. 10. Poniedziaek Poprosiem Pandor, eby mi pokazaa jedn pier , w cao ci, wraz z brodawk, ale odmwia. Usiowaem wyja ni, e chodzi mi jedynie o poszerzenie yciowego do wiadczenia, na co zapi sweter pod sam szyj i posza do domu. 11. Wtorek Dzi na biologii przerabiali my cukrzyc. Pan Dooher nauczy nas mierzy poziom cukru we krwi za pomoc badania siusiek. To mi przypomniao, e nie powiedziaem mamie o jej wizy cie w przychodni, Ale to chyba nie takie wane. 12. roda Dzi rano otrzymaem nastpujcy list od Pandory: Adrianie, pisz ten list. eby zakoczy nasz zwizek. Nasza mio bya kiedy cakowicie duchowa czyo nas zamiowanie do sztuki i literatury. ale Ty si zmienie . Adrianie Dostae choro j obsesji na temat mojego ciaa. Twoja wczorajsza pro ba, ebym Ci pozwolia obejrze mj lewy sutek, przekonaa mnie ostatecznie, e musimy si rozsta Nie kontaktuj si ze mn Pandora Braithwaite PS. Na Twoim miejscu zwrciabym si o pomoc do zawodowego psychiatry w sprawie hipochondrii i obsesji seksualnej. Anthony Perkins, ktry gra szaleca w Psycho , przez dziesi lat poddawa si analizie, wic nie ma si czego wstydzi. 13. Czwartek Wczoraj, zanim odpiecztowaem ten list, byem normalnym kilkunastoletnim intelektuali st. Dzisiaj wiem, co znaczy cierpienie. Jestem dorosy. Ju nie jestem mody. Prawd mwic, zau wayem zmarszczki tworzce si na moich skroniach. Wcale bym si nie zdziwi, gdyby przez noc p osiwiay mi wosy. Jestem w absolutnej rozpaczy! Kocham j! Kocham j! Kocham j! O Boe! O Pandoro! 2 nad ranem. Zuyem ca rolk papieru toaletowego na wycieranie ez. Nie pakaem tak od czasu, kiedy wiatr w Cleethorpes porwa mi cukrow wat. 3 nad ranem. Spaem niespokojnie, potem wstaem, eby obserwowa pocztek dnia. wiat straci wszystkie barwy, przesta by interesujcy. Jest szary, wypeniony rozpacz serca. R

ozmy laem nad tym, eby z sob skoczy, ale to nie w porzdku wobec tych, ktrych si zostawia. Mama bardzo by si zmartwia, gdyby rano zastaa w moim pokoju trupa . Nie bd sobie zawraca gowy egzaminami. Zostan zamiataczem ulic - intelektualist. mieccych chuliganw bd czstowa cytatami z Kafki. 14 Pitek Po c, ach po c prosiem Pandor, eby mi pokazaa pier ? Wystarczyby mi przecie czyjkolwiek sutek. Nigel twierdzi, e Sharon Bot t pokae absolutnie wszystko za pidzi esit pensw i funt winogron. Napisaem do Pandory krciutki li cik: Pandoro, najdrosza, c mog powiedzie? Byem niezrczny i niedelikatny, powinienem by przewidzie, e uciekniesz ode mnie jak sposzony faun. Prosz, udziel mi przynajmniej audiencji i p ozwl si wytumaczy osobi cie. Twj zawsze tak samo kochajcy Adrian Sdz, e utrafiem we wa ciwy ton. Sposzonego fauna wziem z jakiego strasznego romansu, ktry czytaa babcia. Pokropiem kopert odrobin perfum Tramp. Zanios list osobi c e, jak si ciemni. Tramp! Co za pomys, eby perfumy nazywa Tramp! Cha! cha! cha! 15 Sobota Koniec kwartau w Szkocji W domu Pandory byo bardzo duo go ci. Ledwie mogem si przecisn przez podjazd w rd jaguarw, roverw i volv. Zdawao mi si z pocztku, e kto w rodzinie umar, bo dostrzegem kuchni dwie zakonnice i ksidza zajadajcych kiebaski opiekane w cie cie. Potem wkroczy goryl i wyj z lodwki butelk wina, wic u wiadomiem sobie, e to musi by bal kostiumowy. Ukryem altank, eby mie lepszy widok. W jednej sypialni kowboj rozmawia z diabem, a w drugiej nurek chichota z trzema Cygankami. Po ogrodzie przemieszcza .si ze zgrzytem jaki rycerz w zbroi. Za nim biega kobieta jaskiniowa z okrzykiem: Damianie, poczekaj! Znalazam otwieracz do kon serw! Na dole taczy bogaty zestaw czarodziejek, pustelnikw i klownw; w pewnym momencie wpad tam goryl i porwa w plsy hurys w wyjtkowo obrzydliwym przezroczystym kostiumie, przez ktry prze witywa jej Ppek i prawie cae sutki. Tancerka miaa na gowie jaszmak, co napraw wydao mi si szczytem hipokryzji zupenie jakby mogo kogo interesowa ogldanie jej twarzy Nigdzie nie mogem dostrzec Pandory, wic po jakiej pgodzinie podbiegem do drzwi i wrzuciem mj list do skrzynki. Kiedy ju wykonaem w ty zwrot, eby pobiec podjazdem w str on domu, wytoczy si Toulouse-Lautrec i zwymiotowa w doniczk z laurem. Po powrocie do domu zastaem w naszej kuchni krlow Wiktori i ksicia Alberta. Krlowa Wik toria oznajmia: Idziemy do Braithwaite w . A ksi Albert: Trzeba nakarmi psa . Po czym maj nie wytoczyli si z kuchni i udali si w kierunku domu Pandory. Mnie si o niczym nie informuje w tym domu. 16. Niedziela. Pocztek dni krzyowych, Ostatnia kwadra ksiyca 3 po poudniu. Mama bez przerwy wymiotuje, Dobrze jej tak, nie trzeba byo pi poza do mem do czwartej nad ,ranem. Ojciec jeszcze ley, ale wkrtce bdzie musia wsta, Obieca, e po biedzie zawiezie babci do szkki ogrodniczej.

7 wieczorem. Szkki ogrodnicze nale chyba do najnudniejszych miejsc na wiecie, a jedna k doro li poruszaj si po nich z wyrazem ekstazy na twarzach, Babcia kupia dwana cie krzakw r, worek nawozu i plastykow urn typu Kupido. Ojciec kupi r Paulina , Patrzyli na siebie z mam rozmarzonym wzrokiem i trzymali si za nad tym krzakiem ry. Zostawiem ich przy tym zajciu I poszedem obejrze trucizny lece na do ch pkach. Rozmy laem wa nie nad tym, czyby nie kupi jednej takiej butelki, kiedy zawoaa mnie babci z pro b, ebym zanis nawz do samochodu, W ten sposb my li moje oderwano od bdzenia wok mierci. 17 Poniedziaek Odrabiaem wa nie matm w szatni czwartych klas kiedy dobieg mnie pewny siebie gos Pandory. , Tak, to byo wspaniae party. Ale wiesz, troch si niepokoj . Z jakiego powodu, Pan? - dopytywaa si Klara Neilson, Na to Pandora odpara z powag: Szalenie mi si podobao wystpienie w przebraniu hurysy, m imo, e eksponowanie ciaa stoi w cakowitej sprzeczno ci z moimi feministycznymi przekonaniam i. W tym momencie poszy dalej korytarzem. rozprawiajc o kotce Klary Neilson, ktra spodziewa si kociakw. A wic Pandora, ktra odmwia pokazania mi jednej piersi w zaciszu mojej sypialni, nie ma nic przeciwko wystawianiu na pokaz obydwu w mieszanym towarzystwie! 18. Wtorek W bibliotece publicznej nadziaem si na Tyczk. By z ni jej syn, Maxwell House. Jak na chud kobiet to staa si niewtpliwie bardzo pulchna, Maxwell ciga z pek ksiki, a my rozmawiali my o czasach, kiedy bya przyjacik mojego ojca. Powiedziaem, e ma szcz cie, jej udao od niego odczepi, na co gwatownie wzia go w obron: Jest zupenie inny, kiedy t sam ze mn. Taki dobry i czuy . Zupenie jak doktor Jekyll. . , Wziem z biblioteki Sytuacj klas obotniczej w Anglii Fryderyka Engelsa. 22.30. Wa nie sobie u wiadomiem, e mwic o zwizku z moim ojcem Tyczka uywaa czasu tera niejszego. To naprawd oburzajce! eby trzydziestoletnia kobieta nie miaa pojcia o p odstawach gramatyki! 19. roda Ani sowa od Pandory. Kiedy spotykamy si w szkole, patrzy przeze mnie, jakbym by niewidzialny. Zapytaem Nigela, gdzie mog spotka Sharon Botts. Poszedem te do warzywne go, eby zobaczy, ile kosztuje funt winogron. 20 Czwartek Wniebowstpienie Wieczorem zaczem czyta ksik Fredka Engelsa. Ojciec to zobaczy i zawoa: Nie ycz sobie w domu tych komunistycznych bzdur! A ja na to: Dotyczy to klasy, z ktrej sam si wywodzisz . Ojciec: Adrianie, harowaem jak niewolnik i ciko walczyem o to, eby wej do klasy redniej, a kiedy ju do niej nale, nie ycz sobie, eby mj syn podziwia roboli i rewolu stw . Ojciec si udzi, jeeli my li, e naprawd sta si czonkiem klasy redniej. Cigle jeszcze polewa grzanki fabrycznym sosem HP z butelki. 21 Pitek Kiedy suchaem Archerw *, (przypis: Archerowie - popularny serial radiowy) mama zapytaa, czy auj, e jestem jedynakiem. Powiedziaem, e wprost przeciwnie, bardzo mi to odpowiada. 22 Sobota Ojciec przed chwil zapyta, czy chciabym mie siostr albo brata. Powiedziaem, e ani jedn

, ani drugie. Czego oni cigle bredz na temat dzieci? .Mam nadziej, e nie nosz si z zamia rem adopcji., S przecie strasznymi rodzicami, wystarczy spojrze na mnie, eby si o tym prz ekona wyrastam na czowieka kompletnie znerwicowanego. 23 Niedziela Pierwsza po Wniebowstpieniu. Nw Nie mogem spa, wic wstaem bardzo wcze nie i poszedem na spacer w okolice domu Pandory. Wyobraaem j sobie w tym jej ku z Habitatu, w nocnej koszuli od Laury Ashley i nie wstydz Si przyzna, e zy zakrciy mi si w oczach. Opanowaem si jednak i poszedem odw starego Berta i Queenie. . Drzwi otworzya mi upiorna staruszka ze sowami: Po co wyc igne mnie z ka? To bya Queenie z wosami w papilotach i bez makijau. Przeprosiem i poszedem do domu obudzi rodzicw filiank herbaty. eby chocia okazali wdziczno ! Gdzie tam! Mama wykrzykna: Adrianie, na mio bosk, jest niedziela, blady Wyno si std! Id po gazety albo co! Kupiem gazety, przeczytaem i zaniosem rodzicom na gr. Chyba trzeba przykrci troch centralne, bo oboje mieli bardzo czerwone twarze. Kiedy wychodziem z sypialni, usy szaem sowa mamy: George, musimy zaoy zamek do tych drzwi . 24 Poniedziaek Dzie Zwycistwa ( Kanada) Wieczorem poszedem do klubu modzieowego. Trzeba mojego pecha, eby akurat by tam Barry Kent ze swoj band. Rysiek Cytryna wy wietla film o kotach erozyjnych w Derbyshir e. Bardzo mnie to zainteresowao, ale nie mogem si skoncentrowa, bo Barry Kent nieustannie wtyk a apy przed projektor i puszcza na ekran zajczki, yrafy i inne zwierzce ksztaty. Kiedy Barry Kent poszed do baru kawowego, eby zadrcza pracujcego za lad studenta z Brygady Modzieowej, powiedzia Ry kowi Cytrynie o moich problemach. Oj, to niedobrze, Adrian, ale dzi jestem zajty. Przyle jutro koo szstej, to odbdziemy ajn sesj. My l, e to znaczy, e chce ze mn porozmawia jutro koo szstej po poudniu. 25 Wtorek Poszedem do biura Ry ka w klubie modzieowym. Odbyli my dug rozmow na temat moich problemw. Rysiek o wiadczy, e jestem typowym produktem maomieszczaskim . Moje problemy s rezultatem alienacji mojego pokolenia w co raz bardziej zurbanizowanym spoeczestwie . Powiedzia, e moi rodzice s zbankrutowani moralni i martwi duchem . Zapali dugiego, le skrconego zioowego papierosa i poradzi: Adrian, wi uzu. Nie biegaj za stadem. Prbuj y nie krpujc si konwencjami . W tym momencie spojrza na ze ek i krzykn: O Chryste, powiedziaem, e bd w domu o sidmej! Razem wyszli my z klubu, Rysiek wsiad do swojego rozklekotanego citroena i powiedzi a: Musisz wpa kiedy na kolacj . Zapytaem, czy cigle jeszcze koczuje jako dziki lokator w starej fabryce opon. Nie, przeprowadzili my my si na Wzgrze Borsuka, do nowego osiedla mieszkaniowego Barratta . Nie mog si zdecydowa, czy po rozmowie z Ry kiem czuj si lepiej czy gorzej. Chyba jednak gorzej. John Not t poinformowa w dzienniku telewizyjnym, e jeden z naszych okrtw zost a powanie uszkodzony . Mam nadziej, e to nie Canberra . Jest na niej brat Barry Kenta. 26 roda. Mama jest w ciy! Moja mama!!!

Stan si po miewiskiem w szkole. Jak moga mi zrobi co podobnego? Jest ju w trzecim miesicu, wic w listopadzie pojawi si w tym domu niemowl. Chyba nie oczekuj ode mnie, e wezm je do swojego pokoju. Nie ma mowy, ebym wstawa w nocy i karmi dziecko z butelki. Rodzice w ogle mnie do tej wiadomo ci nie przygotowali. Wszyscy jedli my spokojnie spaghetti na grzankach, kiedy nagle ojciec powiedzia od niechcenia: o, a propos, A drianie, z mamie gratulacje, jest w trzecim miesicu ciy . Gratulacje! A co z moimi egzaminami za dwa lata? Jak zdoam si czego nauczy przy raczkujcym dziecku? 22.00 Ucaowaem mam na dobranoc. Zapytaa: Adrianie, cieszysz si z dziecka? Skamaem, e tak. Zatopiony okrt to Coventry . Bardzo to smutne. Ciesz si, e Ministerst Wojny odrzucio ojca. 27 Czwartek Dostaem list lotniczy od Hamisha Manciniego, ktrego poznali my w zeszym roku na wakacjach. 1889 West 33 Street New York Cze , Aid! Wnerwiony, e strach! Dobra, pomy laem, e zacynkuj. Ostatnio czuem si jaki napruty, pewnie rozwd mamusi z numerem czwartym i to mnie wytrcio. Ale! Hamish Mancini nie bd zie tak stercza, dosy tego szajsu wapniakowi! Nie moja brocha, panie Aid! Przyjedam Ci odwied zi na jaki czas. Mam szmal. Posiadam dokumentacj. Nic mnie tu nie trzyma. Jutro bior samo lot i ogldam Twoj star brytyjsk chaup w staroytnym rejonie Midlandw. Bdziemy promenowa w rd starodawnych ruin. Eksploracja krainy Szekspira. Co Ty na to? Mam tu niezy Liban! Do zobaczenia w sobot, brachu Hamish Mancini Po kilkakrotnym przeczytaniu listu doszedem do wniosku, e Hamish zamierza przyjech a do nas w sobot! auj teraz, e powiedziaem mu, e mieszkamy w chacie krytej strzech. Rodzice jeszcze nic nie wiedz. Mama twierdzia, e Hamish swoim nieustannym paplaniem popsu jej cudzoone wakacje avec Lucas. 28. Pitek Po szkole do dentysty na miar sztucznego zba. Wykorzysta moj sytuacj osoby cakiem bezbronnej na fotelu dentystycznym i nie przestawa rzuca krytycznych uwag na temat zbw Brytyjczykw. Jego asystent pochodzi z Malajw, wic obaj s najwyra niej rozgoryczeni, e m usieli egzystowa pod jarzmem kolonialnym. Szedem do domu bardzo wolno, ogarnity przeraeniem na my l o tym, e musz poinformowa rodzicw o przyje dzie Hamisha Manciniego. Pies wyszed mi na spotkanie do poowy naszego zauka. Mio zobaczy szcz liw twarz. Po przyj ciu do domu okazaem specjaln trosk mojej biednej ciarnej matce; zrobiem jej kaw i nalegaem, eby si pooya na kanapie z nogami na poduszce. Pooyem jej drug podu pod gow i daem do czytania Radio Times . Widziaem to wszystko na starych filmach (tak postpowa Cary Grant wobec Doris Day). Mama powiedziaa: Adrianie, to bardzo mio z twojej strony, ale mog usi tylko na kilka minut, bo za p godziny gram w squash . Bya jednak w dobrym humorze, wic powiedziaem jej o Hamishu. Troch przewracaa oczami, zacisna nawet wargi, ale si nie w cieka. Moe cia zagodzia jej temperament. 29. Sobota Pierwsza kwadra ksiyca 23.30. Pokj go cinny przygotowany, spiarnia pena pasztecikw z dyni, zamraalnik pka od wieprzowiny, kaczanw kukurydzy itd. azienka zostaa sprztnita zgodnie z amerykaskimi standardami higieny, pies wyszczotkow any, a Hamisha ani ladu.

Ogldali my dziennik o dziewitej, ale aden samolot nie rozbi si nad Atlantykiem ani dzi , ani innego dnia w tym tygodniu. O jedenastej ojciec o wiadczy: Nie zamierzam siedzie ani chwili duej w moim najlepszym ubraniu . Wic wszyscy zdjli my z siebie nasze najlepsze rzeczy i poszli my spa. 5 rano. Hamish Mancini jest w pokoju go cinnym. Gra na gitarze pie ni z Appalachw. Przyjecha takswk z lotniska Heathrow (sto trzydzie ci mil!); takswkarz bez trudu odnal az nasz dom, ale Hamish nie mg uwierzy, e to dobry adres, i zmusi tego biednego faceta do obj edania naszego przedmie cia w poszukiwaniu chaupy pod strzech. W kocu kierowca podjecha z pow rotem pod nasz dom i wycign ojca z ka. Hamish zapaci kompletnie wykoczonemu takswkarzowi dolarach. 30 Niedziela Zielone witki Przy niadaniu Hamish popeni straszliwe faux pas. Zapyta mam: Hej, Paulino, a gdzie ten eb Lucas? Nastaa grobowa cisza, po czym ojciec o wiadczy lodowatym tonem: Moja ona i pan Lucas nie s ju przyjacimi . Ale Hamish brn dalej: To szkoda, bo pan Lucas by w porzdku. A co si stao? Mama wtrcia: Nie mamy zwyczaju rozmawia przy niadaniu o sprawach osobistych. Nie w An glii dodaa. A Hamish: A, to ta synna brytyjska rezerwa, o ktrej tyle syszaem . Wydawa si naprawd szcz liwy, jakby odkry ca wiosk zoon z chaup krytych strzech. Po poudniu zabrali my go z wizyt do Berta i Queenie. Po prostu nie posiada si z rado ci. W drodze powrotnej w samochodzie powtarza: Jezus! Autentyczny Derby (wymawia to niczy m rym do Herbie) i Joan! Poszedem spa o dziesitej zupenie wykoczony jego nieustannymi okrzykami entuzjazmu. 31. Poniedziaek wito wiosenne ( prcz Szkocji) . Dzie wolny od pracy ( Szkocja) . Dzie Pamici ( U SA ) Zabrali my Hamisha do wesoego miasteczka na terenach rekreacyjnych. Sprawia wraenie przygaszonego. Zdaje mi si, e Disneyland wpoi mi raczej wygrowane oczekiwania co do p oziomu rozrywki . Hamish zabra mam na ring samochodowy, a my z ojcem wsiedli my na diabelski myn. Umieraem z przeraenia, podobnie jak ojciec. Wszystko byo w porzdku, dopki nie spojrzae m w d i nie zobaczyem durnia obsugujcego mechanizm. Wyglda jak neandertalczyk w zamszowych spodniach, a ja jego niezdarnym apom powierzyem wasne ycie! Kiedy wysiadali my z diabelskiego myna, ojciec wyglda, jakby postarza si o dziesi lat, e na pytanie mamy, jak si bawi, odpar, e wspaniale. Nasz pies sta si wiernym towarzyszem Hamisha, chodzi za nim wszdzie. Hamish nazywa go Bkitek i piewa mu ohydne amerykaskie piosenki psach, ktre wysiaduj na grobach swoich panw. Niedobrze mi si robi na my l, jak atwo jes t kupi uczucia psa. Czerwiec. 1. Wtorek Hamish chce pozna Pandor. Wyja niem mu, jak si rzeczy maj pomidzy mn a Pandor, ale Hamish nawet nie chcia sucha. Powiedzia tylko: Przecie to, na mio bosk, nie prz a, ebym ja si z ni spotka .

W porze obiadu zadzwonia babcia z pytaniem, czy ojciec po ni przyjedzie, powiedziae m jej jednak, e mamy w domu Amerykanina, na co o wiadczya, e nie bdzie sobie wobec tego zawr aca gowy. Adrianie, jestem za stara, eby naraa si na towarzystwo Amerykanw . Doskonale rozumiem, co miaa na my li. Hamish znalaz numer telefonu Pandory w naszym klawiszowym notesie na stole w hall u, zadzwoni i zaprosi si do niej na kolacj. Trudno, ale przynajmniej w domu jest spokojnie. Czytam Spokojnego Amerykanina Grah ama Greene a, brata Hughie Greene a. 2 roda Hamish poszed z Pandor zjeda na nartach na suchym stoku. Mam nadziej, e obydwoje co sobie poami, najlepiej karki. 3 Czwartek Zabraem z sob Hamisha, eby mu pokaza, jak obecnie funkcjonuje angielska szkoa rednia. Swoj dotychczasow wiedz o szkolnictwie angielskim Hamish zaczerpn wycznie z lektury Brown w szkole , wic troch by rozczarowany, e zarzucono tradycyjne biczowanie i tortur y. Pan Dock, mj nauczyciel angielskiego, poprosi Hamisha o wygoszenie w naszej klasie krtkiej pogadanki Moje wraenia z Anglii . Hamish nie odczuwa najmniejszego zaenowania. Wyszed na rodek klasy, wyplu gum do ucia do kosza na papiery pana Docka i powiedzia: Wic tak, Anglia jest prima, wspaniaa, naprawd fajna. Jezus, ale tu zielono! Chodzi mi o to, e naprawd zielono. Po prostu uwielbiam wasze rury (kominy- przetumaczy pan Dock), u nas nie ma rur (kominw). Ale najfajniejsze to my l s wasze dziewczyny. (W tym momencie wzrok jeg o spotka si ze wzrokiem Pandory). Moe z wierzchu wydaj si jak gry lodowe, ale, na Boga, te sie dem smych pod powierzchni rozpala chopaka do biao ci . Plt tak jeszcze dziesi minut! Ucieszyem si na d wik dzwonka. Pandora nie odzywa si do mnie ju dwadzie cia cztery dni. 4 Pitek Hamish cay czas po przebudzeniu spdza w domu Pandory. To czyste naduycie naszej go cinno ci. Przyszed telegram z Ameryki. Zaadresowany by do Manciniego, ale otworzyem na wypadek, gdyby si okazao, e jego matka umara czy co takiego. DZIECINKO STOP WRACAJ DO DOMU DO MAMUSI STOP MUSIMY SI STARA ODDZIA Y W A NA SIEBIE POZYTYWNIE STOP JAK CI TR AKTUJ ANGOLE STOP ZADEPESZUJ I PODAJ PRZYJAZD NA KENNEDY EGO STOP MAM NOWEGO ANALIT YKA STOP PORTUGALCZYK STOP ETHEL GLITTENSTEINER PRZYSIGA E WYLECZY J Z KLEPTOMANII S TOP JAKA POGODA STOP TU JEST KOSZMARNIE STOP NIE TYLE UPA ILE WILGO STOP POZDRW ODE MNIE ADRIANA PAULlN I PANA LUCASA STOP KOCHAM CI DZIECINKO. Zaniosem telegram do domu Pandory. Wzia go ode mnie bez sowa. Odszedem bez sowa. 5 Sobota Hamish pojecha do domu do mamusi. Mam nadziej, e kiedy nastpnym razem ucieknie, pojedzie na przyldek Horn, za krg polarny czy w jakiekolwiek miejsce, w ktrym mnie nie bdzie. 6 Niedziela w. Trjcy. Penia ksiyca Cay dzie spdziem w swoim pokoju aktualizujc map kampanii falklandzkiej. Doskonale zdaj sobie spraw, e przeywamy wany moment historyczny i ja, Adrian Mole, przepowiadam , ze nard brytyjski zmusi rzd do rezygnacji. 7. Poniedziaek wito ( Rep. Irlandii) Mama Kotka Klary Neilson Mitzi

Co czy wyej wymienione? Fakt, e wszystkie oczekuj dzieci, kocit czy szczeniakw. Podno tego przedmie cia jest p prostu zadziwiajca. Nie mona przej ulic, eby si nie natkn na ciarn kobiet, a to zaczo si od chwili, kiedy magistrat nasyci wod fluorem. 8 Wtorek. Spotkaem Berta Baxtera przed sklepem z gazetami. Siedzia na wzku inwalidzkim i czyt a Morning Star . Odbyli my dug rozmow na temat kultury robotniczej. Bert o wiadczy, e gdy modszy, w liznby si do redakcji gazety Sun i porozwalaby maszyny drukarskie. Prbowa mnie namwi, ebym si zapisa do modych komunistw. Powiedziaem, e pomy l nad tym. Pomy laem pi minut i zdecydowaem, e tego nie zrobi. Mogliby si o tym dowiedzi czonkowie komisji egzaminacyjnej. 9. roda Ju najwysza pora skoczy z dziecistwem, wic zdjem z pki wszystkie ksiki Enid Blyton. Zapakowaem je w karton od masa Anchor i wystawiem przed drzwi mojego pokoju . Mam nadziej, e rodzice zrozumiej aluzj i przestan zwraca si do mnie jak do niedocofa. Kad kto rozumie, jak funkcjonuje Midzynarodowy Fundusz Walutowy (przerabiaem to na matmie w zeszym tygodniu), zasuguje na wicej szacunku. 10. Czwartek Tyczka jest w ciy! Widziaem j dzisiaj w sklepie spdzielczym. Maxwell House dosta histerii przy kasie, wic rozmowa z ni bya mi oszczdzona. Nieszczsna kobieta wygldaa ao nie. To kara za zbyt swobodne ycie seksualne. Swoj drog, ciekawe, kto jest ojcem. 11 . Pitek Ojciec ma zupenie dosy pracy nadzorcy przy renowacji brzegw kanau. Twierdzi, e jak tylko Boz, Baz, Maz, Daz i Gaz, czyli caa jego banda uporzdkuje kawaek brzegu, to w nocy przyjdzie jaki brudas i wywali na dziewiczy brzeg domowe mieci z caego miesica. Banda powoli traci zapa i morale jest bardzo niskie. Oferowaem pomoc w postaci gru py dyurnych, ale ojciec odpowiedzia, e je li kto pod oson ciemno ci przyd wiga stary mater oby tylko z odlego ci trzystu metrw, to od pozbycia si tego materaca nie powstrzyma go gr omada pryszczatych wyrostkw. 12 Sobota. Napisaem do pana Tydemana do BBC i wysaem mu kolejny wiersz. Jako temat wybraem Norwegi, bo jestem ekspertem od norweskiego przemysu skrzanego. Szanowny Panie Tydeman, miaem wa nie woln chwil, wic pomy laem, e napisz do Pana par sw i po l Panu mj nowy wiersz Norwegia . To (znaczy mj wiersz) jest modernistyczna szkoa poezji, czyli mwic inaczej, nie jest to o kwiatkach i takich tam. I nie ma rymw. Je li bdzie Panu trudn o to zrozumie, to moe znajdzie Pan kogo , kto Panu to wytumaczy? Moe to zrobi kady nowoczesny poeta. Z wyrazami szacunku Adrian Mole (lat 15 i ) PS. Je li nadzieje si Pan na korytarzu na Terry Wogana, czy moe Pan go poprosi, eby wymieni na antenie moj babci? Ona si nazywa May Mole, ma siedemdziesit lat i cukrzyc. NORWEGIA Norwegio! Kraju niemoliwej ortografii Ukrywasz sw urod za parawanem dziwnych samogosek Kraju dugich nocy, krtkich dni i kro pek nad o . Majestatycznie przeuwajce renifery Ostronie stpaj po lodowych krach Zawsze pamitajc, co si zdarzyo Titanicowi

Pewnego dnia zatrzymam si na twoich brzegach. Mieszkam w sercu Anglii Ale! Norwegio! Duch mj przebywa w twoich wilgotnych fiordach Zatoczkach. 13 Niedziela. Pierwsza po w. Trjcy Spdziem dzie u babci czytajc News of the World I odywiajc si przyzwoicie, co w moim yciu stanowi niewtpliw odmian. Jedli my piecze barani z sosem mitowym (mita ze skrzynki na oknie). Babcia ma nadziej, e kolejne wnucztko bdzie dziewczynk. Powiedziaa : Dziewczynk mona adnie ubra . Zrobia ju na drutach fioletowe poranne wdzianko i jeden buciczek. Uywa kolorw neutralnych na wszelki wypadek . Z przeraeniem my l o dniu, kiedy w tych buciczkach znajd si jakie nki. 14 Poniedziaek Ostatnia kwadra ksiyca Naszego dotychczasowego listonosza zastpi inny o nazwisku Courtney Elliot. Znamy j ego nazwisko, poniewa zapuka do drzwi i przedstawi si. Z pewno ci nie jest zwykym listonosz m, nosi koszul z nieprasowalnej baweny i muszk w czerwone groszki do szarego pocztowego mun duru. Sam si wprosi do kuchni i zada, eby go przedstawi psu. Kiedy pies zosta sprowadzony z ogrodu, Courtney spojrza mu w oczy i powiedzia: Cze , kole , mio ci pozna . Niech mnie ie pyta, co to znaczy, wiem tylko, e nasz pies przewrci si na grzbiet, a Courtney drapa go po brzuchu. Courtney odmwi kawy typu nesca, oznajmi, e pija tylko wieo mielon brazylijsk, po czym zy ojcu listy ze sowami: Obawiam si, panie Mole, e jeden jest z Urzdu Skarbowego , uchyli rzed mam czapk i poszed. List by rzeczywi cie z Urzdu Skarbowego. Powiadamiali ojca, e otrzy ali informacj, i w ubiegym roku podatkowym prowadzi prywatny warsztat pek na przyprawy we wasnym domu, a tymczasem w urzdzie nie ma adnego ladu istnienia podobnego przedsibior stwa, czy wic mgby wypeni zaczony formularz? Ojciec si w ciek: Jaki cholerny dure doni mnie do podatkw . Poszedem do szkoy. Po drodze widziaem Courtneya wychodzcego od Singhw i zajadajcego chipati. 15. Wtorek Dzisiaj Courtney przynis pismo z Urzdu Ce i Akcyzy. Zapytuj ojca (raczej bez ogrdek), dlaczego nie zarejestrowa swojego pkowego przedsibiorstwa w zwizku z podatkiem od war to ci dodanej. Ojciec wrzeszcza trzymajc to pismo w rku. Kto si na mnie uwzi! I tu oboje z zaczli liczy, ilu wrogw narobili sobie w yciu. Doszli do dwudziestu siedmiu, nie lic zc krewnych. 16 roda Ojciec najwyra niej obawia si porannych wizyt Courtneya Elliota. Dzi przyszo kolejne pismo z Urzdu Ce i Akcyzy groce uniewanieniem karty bankowej ojca. Dzisiaj te zostaem uderzony w gow pik krykietow. To bya moja wina. Kiedy zobaczyem pik lecc w moj stron, zamknem oczy i uciekaem w przeciwnym kierunku. Le teraz w oczekiwaniu, czy to si okae wstrzsem mzgu. Tyczka sze razy przedefilowaa przed naszym domem. 17 Czwartek Wa nie znalazem kartk na dnie torby na zakupy. Za Przeciw Moe by dziewczynka. Utrata niezaleno ci. George nie chce. Wikszy dodatek Gruba jak stodoa.

rodzinny. Bl w czasie porodu. Adrian bdzie zazdrosny. Pies moe si nie przyzwyczai. Czy jestem za stara w wieku 37 lat?. . ylaki. PAS 18. Pitek Dzi przy niadaniu udawaem entuzjazm dla niemowlcia. Zapytaem mam, czy pomy laa ju o jakim imieniu. Mama na to: Tak. Bdzie miaa na imi Christabel . Christabel! To brzmi jak posta z Piotrusia Pana . Nikt nie ma na imi Christabel. Bied ny dzieciak. 19. Sobota Pojechali my dzi z Nigelem na przejadk rowerow. Postanowili my znale jaki dziki zaktek, eby mc powrci do natury i tak dalej. Pedaowaem cae mile, ale wszystkich lask strzegy druty kolczaste z napisami: Trzyma si z daleka , wic mogli my jedynie zbliy natury na pewn odlego . W drodze powrotnej odbyli my filozoficzn dyskusj na temat wojny. Nigel jest bardzo zapalony. Jego ambicj jest wstpi do wojska. Oznajmi: To nieze ycie, a po powrocie do ywila bd mia zawd . Pomy laem: Jaki, patnego mordercy? Ale nic nie powiedziaem. Wikszo znanych mi kadetw zapomina, e prawdziwi onierze musz zabija ludzi. 2O Niedziela Druga po w. Trjcy. Dzie Ojca Ojciec ju ponad tydzie okupuje telewizor i oglda te idiotyczne, wiskie mistrzostwa wia ta. Chciaem dzi po poudniu obejrze w BBC 2 film dokumentalny o rzadkich ro linach Norwegii , ale nie pozwoli mi przeczy na inny kana i siedzia w kompletnej ciemno ci ogldajc mecz Francji Kuwejtem. By nadty, bo zapomniaem, e dzisiaj Dzie Ojca. Zoyem oficjalny protest na rce mamy, odmwia jednak wystpienia w roli arbitra, wic poszedem do swojego pokoju na gr i uaktua niem map kampanii falklandzkiej. Sprawdziem take stan mojego konta w Towarzystwie Budowl anym, eby si przekona, czy sta mnie na kupno przeno nego czarno-biaego telewizorka. Mam zupen e dosy uzalenienia od telewizora rodzicw. Zszedem na d w sam por, eby obejrze znakomit inwazj na boisko pod przewodem jakiego Araba w szmacie na gowie. Nie mam nic przeciwko ogldaniu interesujcych inwaz ji kibicw na boisko, nie mog znie jedynie futbolu. 21 Poniedziaek Najduszy dzie. Nw Rano pan Scruton zebra ca szko w wielkiej sali. Nawet nauczyciele atei ci musieli by obecni. Byem bardzo zdenerwowany. Od niepamitnych czasw nie przekroczyem adnego ze szkolnych przepisw, ale Scruton w jaki sposb budzi w czowieku poczucie winy. Kiedy z amknito drzwi i caa szkoa staja w rwnych rzdach, Scruton skin na pani Figges siedzc przy for nie, ktra zacza gra Alleluja . Cz uczniw pitej klasy (a w tej liczbie i Pandora) piewaa inne sowa: Alleluja! co to ciebie itd. W sumie robio to due wraenie. Cho pomy laem sobie, e ju najwysza pora na wizyt niewidomego stroiciela fortepianw. Kiedy piew umilk, pani Figges znieruchomiaa, a pan Scruton wszed na podium i po chwi li ciszy oznajmi: Dzie dzisiejszy przejdzie do historii . Po czym milcza wystarczajco dugo by

wszystkie rzdy obiega pogoska o jego rezygnacji. Krzykn: Cisza! i kontynuowa: Dzi , minuty dziewita, urodzi si przyszy krl Anglii . Wszystkie dziewczta, prcz Pandory (kt st republikank), westchny: Och, wic lady Di... Klara Neilson wykrzykna: Ile way? Pan Scruton u miechn si, ale zignorowa pytanie. Pandora zapytaa go no: Ile bdzie kosztowa? W tym momencie such pana Scrutona uleg natychmiastowej poprawie i poleci Pa ndorze opu ci sal. Biedna Pandora przechodzia wzdu szeregw do drzwi wyj ciowych z twarz tak czerwon jak radziecka flaga. Kiedy mnie mijaa, usiowaem podtrzyma j na duchu u miechem, ale widocznie wypado to nie najlepiej, bo sykna: Cigle jeszcze wlepiasz we mnie gay, co? Pan Scruton pozwoli nam si rozej , ale przedtem wygosi mow o tym, jak bardzo rodzina krlewska przyczynia si do podniesienia brytyjskiego eksportu: Pooyem si bardzo wcze ni to by bardzo dugi dzie. 22 Wtorek May ksi opu ci dzisiaj szpital. Ojciec ma nadziej, e bdzie mia na imi George, tak jak on. Mama stwierdzia stanowczo, e rodzina krlewska powinna i z prdem czasu i nazwa maego ksicia Brett albo Jason. Szkocja ju wyeliminowana z mistrzostw wiata. Zremisowali z Rosj 2:2. Ojciec mwi o druynie rosyjskiej te komunistyczne dranie . Nie umie przegrywa z fasonem. 23 roda Pandora zostaa w szkole odizolowana. Pracuje przy stoliku przed drzwiami gabinetu pana Scrutona. Zostawiem w szatni na jej wieszaku nastpujcy li cik: Pandoro, krtko, tylko eby Ci powiedzie, e podziwiam Twoj dzieln postaw w poniedziaek. Adrian Mole, Twj byy kochanek PS. Moja mama jest w ciy. 24. Czwartek Letnie przesilenie (koniec kwartau) Rano na przerwie znalazem na swoim wieszaku kartk: Adrianie, nigdy nie byli my kochankami, wic Twj podpis na li cie by nie tylko nie cisy, ale take oszczerczy. Mimo to dzikuj Ci za poparcie. Pandora PS. Wstrzsna mn wiadomo , e Twoja mama jest enceinte. Powiedz jej, eby zadzwonia do przychodni. 25 Pitek Mj ma czterna cie centymetrw w penym wypro cie i okoo trzech w stanie u pienia. Bardzo si niepokoj. Donkey Dowkins z pitej p twierdzi, e u niego przekracza dugo linijki, a p zecie Donkey jest tylko tydzie starszy ode mnie. 26 Sobota Dzi wieczorem z wielk przyjemno ci ogldaem w telewizji Roya Hattersleya. Po raz kolejny uderzya mnie jego niewtpliwa szczero i zasb sw. Pan Hattersley przepowiada wczesne wy y. Zaprzeczy, jakoby Michael Foot by zbyt niechlujny, by zosta nastpnym premierem. 27 Niedziela Trzecia po w. Trjcy Nie mog ju duej podtrzymywa tej fikcji z chodzeniem do ko cioa w kad niedziel; bd musia powiedzie babci, e staem si agnostykiem ateist. Je li Bg istnieje, to On/Ona mus iedzie, e jestem hipokryt. Jeeli jednak nie ma adnego Boga, to oczywi cie wszystko to jest poz bawione znaczenia. 28. Poniedziaek Pierwsza kwadra ksiyca

Kiedy wrciem ze szkoy, zadzwoni Bert, eby si pochwali, e Wydzia Opieki Spoecznej zapaci za zaoenie telefonu w jego emeryckim domku. Bert wyja ni, e zadzwoni ju do jed e swoich crek w Melbourne w Australii, a Queenie dzwonia do swojego najstarszego syn a w Ontario, Kanada. Wysuchali ju oboje Piosenki przez Telefon, Przepisu na Dzi , Prognozy Pogody , Nowin Krykietowych i z niecierpliwo ci oczekuj wieczoru i Historii na Dobranoc. Zwrciem Bert owi uwag, e sam bdzie musia zapaci za kade poczenie, na co za mia si tym swoim astmatycznym miechem i oznajmi: Pewnie mnie ju tu nie bdzie, zanim przyjdzie rachunek . (Bert ma pra wie dziewidziesitk.) 29 Wtorek. Jak zwykle, dyskusja w ostatniej chwili, dokd pojedziemy na letnie wakacje. Ojcie c zauway: To ju pewno ostatnie. W przyszym roku o tej porze bdziemy tonli w pieluszkach . Mama s i strasznie w cieka i oznajmia, e dziecko w niczym nie ograniczy jej ruchw. I gdyby zapr agna w przyszym roku wspina si w Hindukuszu, to przytroczy dziecko do plecw i pjdzie. Hindukusz! Narzeka, kiedy ma doj do przystanku autobusowego. Zaproponowaem Krain Jezior. Chciabym si przekona, czy pobyt tam wpynie korzystnie na moj poezj. Ojciec proponowa Skegness, mama Grecj. Nie mogli my doj do porozumienia, wic kade z nas napisao swoj propozycj na skrawku papieru z rolki kasowej. Mama nastpnie woya te kartki do sosjerki. A e nie ufali my sobie nawzajem, mama posza po pani Singh. Przysza pani Singh i razem z maymi Singhami stali w naszej kuchni. Pani Singh zapy taa: Po co ta caa procedura, pani Mole? Czy m nie moe zdecydowa? Mama wyja nia, e pan Mole nie cieszy si domu specjalnymi przywilejami. Pani Singh robia wraenie osoby bardzo tym zdziwionej, mimo to wycigna kartk. Byo na niej napisane: Skeg ess , Taki pech! Pani Singh przeprosia, e musi wraca do domu przygotowa jedzenie dla ma. Zauwayem: e, kiedy wychodzia, ojciec rzuci tskne spojrzenie na jej liczne sari i sanday ozdobion e pszlachetnymi kamieniami. Zauwayam take, i obrzuci smutnym wzrokiem mam w dresie i w butach do kostek. Mama powiedziaa: Nieszczsna sterroryzowana kobieta . Ojciec westchn i przyzna jej racj. 30 roda. Mama chce zmieni mieszkanie. Chce sprzeda dom, w ktrym przeyem cae ycie. O wiadczya, e dla dziecka potrzeba wicej miejsca. Do jakiego stopnia mona zgupie? Niemo lta w ogle nie potrzebuj adnego miejsca. Maj okoo dwudziestu jeden cali dugo ci. Lipiec 1 Czwartek Dzie dominiw ( Kanada) Nigel zaatwi mi w ciemno randk z Sharon Bott. Mam si z ni spotka w sobot na ringu wrotkowym. Jestem tym bardzo zdenerwowany. Nie mam najmniejszego pojcia o je dzie na wrotkach, nie mwic ju o kochaniu si. 2 Pitek Poyczyem od Nigela jego discowrotki i trenowaem najezdni naszego zauka. Wszystko byo w porzdku, dopki mogem si trzyma jakiego ywopotu, ale przeraaa mnie my l o je dzie otwartych ogrdkw, gdzie nie byo si czego przytrzyma. Chciaem poje dzi na wrotkach po d , eby nabra wprawy, ale ojciec zacz jcze na temat ladw na pododze w kuchni .

3 Sobota 12.15. Wstaem O szstej, eby potrenowa jazd na wrotkach. Pan O Leary go no i nieelegancko protestowa z powodu porannego haasu, wic pojechaem wiczy na tereny przeds zkola, ale musiaem zrezygnowa. Tyle tam byo potuczonego szka i psich kup, e obawiaem si o k Zaczekaem na otwarcie sklepu warzywnego, kupiem funt winogron, wrciem do domu, wykpaem si, obciem paznokcie u ng itd. Potem wyoyem na ko wszystkie moje rzeczy i prbowae zdecydowa, w co si ubra. Bya to aosna kolekcja. Po wyeliminowaniu szkolnego mundurka zostaway trzy pary rozszerzanych dinsw (SZEROKIE U DOU! Nikt ju tego nie nosi poza najgorszymi idiotami !), dwie koszule, obydwie z dugimi konierzykami w szpic (WYDUONE SZPICE! Tak!), cztery swetry rcznie robione przez babci (RCZNIE! DNO!). Jedyn moliw ewentualno stanowiy ciemnozielone sztruksy w grube prki i wojskowy sweter khaki. Ale jakie buty? Zosta wiem w szkole adidasy, a nie mog przecie i na boisko wrotkowe w eleganckich butach jak do lubu, chy ba jasne? O 22.30 zadzwoniem do Nigela i zapytaem go, co si nosi na wrotkowisku. Spodenki z satynowymi wypustkami, kamizelki z satyny, biae podkolanwki, may magnetofon marki S ony i jeden zoty kolczyk - wyja ni. Podzikowaem Nigelowi, odoyem suchawk i jeszcze raz przejrza swoje rzeczy. Najbardziej podchodzce wyday mi si czarne spodenki gimnastyczne, biay siatkowy podkoszulek i szare podkolanwki. Jestem jedyn osob na caym wiecie, ktra nie ma kieszonkowego magnetofonu marki Sony, uszy te mam nie przekute, wic musz si obej bez t ch dwch detali, co mam nadziej nie zrobi wikszej rnicy Sharon Bott. Czy mam od razu pj w spodenkach, czy przebra si na miejscu? I jak poznam Sharon Bott? Widziaem j tylko w szkolnym mundurku, a z mojego do wiadczenia wynika, e w cywi lnych ciuchach dziewczyny zmieniaj si nie do poznania. Musz koczy, bo ju pora i . 6 po poudniu. Pierwszy i ostatni raz poszedem na wrotki. Sharon Bott jest mistrzyn i. Przemykaa obok mnie z szybko ci 40 mil/godz., zwalniajc jedynie od czasu do czasu, eby wykona szpagat w powietrzu. Zwalniaa te, eby zaproponowa: A gdyby my tak oderwali si od bandy, co ty na to, Klucho? ale nigdy nie zatrzymywaa si na tyle dugo, ebym zdoa j wcign w pra rozmow. Kiedy na ring miay wkroczy dzieci poniej lat dwunastu, podjechaa do bandy i p omoga mi przemie ci si do kawiarni. Wypili my coca-col, a potem poczogaem si do szatni po winogr . Kiedy je wrczaem, Sharon zapytaa: Dlaczego kupie mi winogrona? Nie jestem biedna . Obrzuciem znaczcym spojrzeniem jej posta w plastykowym kombinezonie i minispdniczce, ale w tym momencie zabrzmiaa muzyka disco i Sharon pomkna na ring, eby odda si dzikim tacom a wrotkach. Wkrtce otoczyli j wysocy modziecy w satynowych szortach, wic poku tykaem do szatni, eby si przebra. Po powrocie do domu zadzwoniem do Nigela. Powiedziaem, e Sharon Bott jest beznadzie jna. Nigel oznajmi, e Sharon Bott ju do niego dzwonia ze skarg, e j skompromitowaem przychodzc szkolnym kostiumie gimnastycznym. Nigel postanowi zaprzesta prb kojarzenia par. 4 . Niedziela Czwarta po w. Trjcy. wito Niepodlego ci w USA Zaczem wa nie niedzielny obiad, kiedy zadzwoni Bert Baxter i wezwa mnie do siebie w trybie pilnym. Zjadem spaghetti bolognese tak szybko, jak tylko si dao i pobiegem do

Berta. Szabla, gro ny wilczur, sta w progu i mia zafrasowan min. Na wszelki wypadek daem mu psi czekoladk i wbiegem do wntrza. W duym pokoju zastaem Berta na wzku inwalidzkim, telewizor nie gra, wic wiedziaem, e chodzi o co powanego. Bert wyja ni: Queenie le s poczua . W miniaturowej sypialni na wielkim mokrym ku leaa Queenie. Wygldaa strasznie (nie miaa na sobie tych swoich sztucznych policzkw czy warg). Powi edziaa: ~Adrianie, dobry z ciebie chopiec, e przyszede . Zapytaem, co jej dolega. Mam w piersi takie ble jakby czerwone rozarzone igy - wyja nia. W tym miejscu Bert jej przerwa: Przed chwil mwia - czerwone rozarzone noe . Igy, noe - co za rnica - powiedziaa Queenie. Zapytaem Berta, czy wezwa lekarza. Powi e nic, poniewa Queenie boi si lekarzy. Zadzwoniem do mamy po rad, co robi dalej. Obiecaa , e zaraz przyjdzie. Kiedy na ni czekali my, zaparzyem herbat, nakarmiem Szabl, a Bertowi zrobiem kanapk z buraczkami. Przyjechali rodzice i wszystkim si zajli. Mama zadzwonia po karetk. Cae szcz cie, e przyjechali, bo tymczasem Queenie zacza si dziwnie zachowywa, mwia co o kartkach ywno ciowych i takich tam. Bert trzyma j za rk i przemawia do niej ty stara wariatko . Sanitariusze wa nie zamykali drzwi karetki, kiedy Queenie zawoaa: Przynie mi soik z r igdzie nie pojad bez ru . Pobiegem do sypialni i zaczem szuka na toaletce. Na wierzchu byy n czone soiki, siatki i spinki do wosw, talerzyki, koronkowe serwetki, zdjcia niemowlt i lubw. Znalazem wreszcie r w szufladzie i zaniosem do karetki. Mama pojechaa z Queenie, a my z ojcem zostali my, eby podtrzymywa Berta na duchu. Po dwch godzinach mama zadzwonia ze szpitala. Queeni e ma wylew i bdzie przebywaa w szpitalu w nieskoczono . Bert si zmartwi: Co ja teraz zrobi bez pomocy mojej dziewczynki? Dziewczynki! Queenie ma siedemdziesit osiem lat. Bert nie chcia pojecha do nas. Boi si, e magistrat odbierze mu bungalow. 5. Poniedziaek wito z okazji Dnia Niepodlego ci ( USA) Queenie nie moe mwi. Jest niby przytomna, ale nie moe uruchomi mi ni ust. Mama przez cay dzie bya u Berta, sprztaa i gotowaa. Ojciec bdzie do niego wpada codziennie, wrac z pracy nad kanaem. Ja obiecaem wyprowadza strasznego Szabl na poranny I wieczorny spa cer . 6 Wtorek Penia ksiyca Berta odwiedzia Katie Bell, opiekunka spoeczna. Chce, eby Bert na jaki czas wrci do Domu Promiennego Soca im. radnego Coopera. Reakcja Berta: Wolabym mier od tej kostnic y . Katie Bell jutro przychodzi do nas. Tym samym wyda si kamstwo Berta, e opiekujemy s i nim we troje przez dwadzie cia cztery godziny na dob. Queenie cigle bardzo marna. 7. roda Katie Bell to dziwna kobieta. Mwi (i wyglda) tak jak Rysiek Cytryna. Ubrana bya w skrzan kurtk i zamszowe dinsy, nosi dugie i brudne wosy z przedziakiem po rodku. Ma d spiczasty nos (od wtykania go w cudze sprawy, jak zawyrokowa ojciec). Siedziaa u n as w duym pokoju, jedn rk skrcaa papierosa, a drug robia notatki. O wiadczya, e Bert jest uparty i cierpi na lekk starcz demencj, wic potrzebny mu jest konsultant z dziedziny psychogeriatrii. Mama si w cieka i krzyczaa: Potrzebna mu jest

pielgniarka na ca dob! Katie Bell zrobia si purpurowa i o wiadczya: Caodobowa opieka jest niezwykle kosztowna . Ojciec zapyta, ile kosztowaoby umieszczenie starszej osoby w domu starcw. Katie Bel l odpowiedziaa: Okoo dwustu funtw tygodniowo . Ojciec zawoa: Dajcie mi dwie cie funtw na tydzie, a sam si zajm tym starym durniem . Na to Katie Bell: Panie Mole, nie mog przenosi funduszy z jednego rachunku na drugi . Ju przy wyj ciu powiedziaa: Nie podoba mi si ten system tak samo jak panu. Wiem, e jest d o niczego, ale c mog zrobi? Mama poradzia jej yczliwie: Kochana pani, moe pani umy gow, od razu si pani lepiej poczuje bez tych tustych strkw wok twarzy . 8 Czwartek Zostawiem dzi na wieszaku Pandory karteczk tej tre ci: Pandoro, Queenie Baxter jest w szpitalu po wylewie. Bert jest sam w bungalowie. Chodz do n iego i robi, co mog. ale byoby dobrze. gdyby Ty go odwiedzia Jest bardzo przygnbiony. Czy mas z jakie zdjcia Pczka? Twj, jak zawsze, Adrian 9. Pitek Dzisiaj wspaniay dzie. W szkole zaczy si wakacje na osiem cudownych tygodni. A wieczorem wydarzyo si co jeszcze wspanialszego. Byem wa nie w trakcie prasowania gigantycznych kalesonw Berta, kiedy do pokoju wkroczya Pandora. Trzymaa w rku soik marynowanych burakw domowej roboty. A mnie zatkao Pandora z kadym dniem pikniejsza. Bert by nieprzytomnie uszcz liwiony. Wysa mnie do kuc ni, ebym zaparzy herbat. Nie mogem zapanowa nad dreniem rk. Czuem si jak po wstrzsie elektrycznym. Wpatrywaem si tsknie w Pandor podajc jej herbat. A w jej oczach by taki am wyraz tsknoty!!! Ogldali my zdjcia Pczka, dawnego kucyka Pandory. Bert rozwodzi si w nieskoczono nad wszystkimi komi i kucykami, z jakimi si zetkn jako stajenny. O 21.30 umyem Berta, wysadziem na nocnik i pooyem do ka. Siedzieli my przy elektrycznym kominku, dopki Bert nie zacz chrapa. Dopiero wtedy padli my sobie w ramio na przy akompaniamencie cichych westchnie i jkw. Trwao to do chwili, gdy zegar Berta wybi dzi esit. Ani razu nie pomy laem o seksie. Czuem si bardzo uspokojony i szcz liwy. W drodze do domu zapytaem Pandor, kiedy sobie u wiadomia, e cigle mnie kocha. Odpowiedz iaa: Kiedy zobaczyam, jak prasujesz te obrzydliwe kalesony. Jedynie wyjtkowy chopak moe si zdoby na co takiego . W dzienniku podali wiadomo , e w sypialni krlowej znaleziono jakiego mczyzn. Wedug R Cztery by to intruz, kto , kogo krlowa nie zna. Komentarz ojca: To jej wersja . 10. Sobota Ojciec zawiz Berta do Queenie, wic pojechaem do Sainsbury ego autobusem. Mama daa mi trzydzie ci funtw i poprosia, ebym kupi jedzenia na pi dni. Pamitaem ostatni lekcj gospodarstwa domowego, kiedy to pani Jabkowa uczya nas, jak przyrzdza tanie i maksym alnie poywne posiki, kupiem wic: 2 funty soczewicy I funt suszonego groszku 3 funty ytniej mki I paczk drody

I funt cukru pudru I litr zwykego jogurtu 20 funtw kartofli King Edward 2 funty ciemnego ryu 1 funt suszonych moreli 1 tubk sera mietankowego 2 funta margaryny Krona 1 du gwk kapusty 2 funty przedniej baraniny 1 du brukiew 4 funty pietruszki 2 funty marchwi 2 funty cebuli Nigdy nie zrozumiem, jak mi si udao dotaszczy to do przystanku autobusowego. Konduk tor nie okaza si zbyt usuny. Nie pomg mi pozbiera kartofli, nie podnis ani jednego! Mam zamiar napisa skarg do Sainsbury ego z powodu ndznej jako ci ich szarawych papierowych toreb. Powinny wytrzyma p mili! Mama bynajmniej mi nie podzikowaa, kiedy wrczyem jej pitna cie funtw reszty. Jczaa bez koca, e zapomniaem o torcie owocowym, groszku w puszce itd. A ju zupenie si w cieka, kiedy zobaczya, e nie kupiem biaego, grubo pokrojonego chleb tostowego. Zwrciem jej uwag, e ma wszystkie skadniki potrzebne do upieczenia chleba w domu. Powiedziaa na to: Maa poprawka! Ty masz wszystkie skadniki! Spdziem cay wieczr na wyrabianiu ciasta i wpychaniu go do brytfanki. Nie wiem, jaki bd popeniem. Chocia co pi minut otwieraem drzwiczki piecyka, eby sprawdzi, ciasto po prostu nie chciao rosn. 11. Niedziela Pita po w. Trjcy Pandora twierdzi, e nie powinienem by otwiera piecyka. Ojciec odmwi jedzenia gulaszu z przedniej baraniny. Poszed do pubu na paszteciki z mikrofalowego piekarnika nadziewane mielonym z bu i na frytki wycinane w zbki. Zmierza prosto do zawau. 12Poniedziaek wito ( Irlandia Pnocna) Brainbox Henderson zacz wydawa magazyn poetycki klubu modzieowego. Daem mu kilka moich modzieczych prac i jeden nowszy, bardziej dojrzay wiersz pt. ODA DO ENGELSA, CZYLI HYMN NA CZE WSPCZESNYCH NDZARZY Engelsie, skatalogowae niegdysiejsze nieszcz cia ubogich, Nie zdajc sobie sprawy, e ubs wo bdzie z nami jeszcze w 1984. Ale c to? C to spostrzegam w 1983? To kolejka godnych przed po redniakiem. Cho szczury i gru lica smutnym dzi tylko wspomnieniem, Ubodzy pchaj dzi na wzkach wybla de dzieci rozrywane kaszlem, Mode matki czekaj przy okienku szstym, Modzi ojcowie sto j w kolejce, by opaci kary, Starzy ludzie patrz przez okna magistrackich domw na mija jce ich ycie. Och, Engelsie, gdyby by z nami z pirem w doni, Zatrzsby si z oburzenia, A twj wrali chwytaby ze zapachy roku 1983. Pandora przeczytaa ten wiersz w domu Berta. Uznaa, e to dzieo geniusza. Posaem tekst wiersza Bertowi Baxterowi. On bezustannie mwi o Engelsie. 13 Wtorek Brainbox Henderson pokaza mi aosny utwr Barry Kenta zgoszony na konkurs poetycki. Kent jest przekonany, e zdobdzie pierwsz nagrod w wysoko ci piciu funtw. Ta rzecz si n wa Tulipan . Wdziczny, czerwony, prosty, wysoki,

W wazonie Na stole W pokoju W naszym domu. Wedug Hendersona wiersz Kenta wykazuje japoskie wpywy kulturowe! Do jakiego stopnia moe si posun gupota! Najbliszy kontakt Barry Kenta z kultur japosk nastpi wtedy, k siedzia na siodeku skradzionej hondy. 14 roda Ostatnia kwadra ksiyca W tym tygodniu co wieczr chodziem do Berta i zabieraem tego strasznego Szabl na czteromilowy spacer, ale dzi nie mog si na to zdoby. Nie mog cierpie widoku ludzi przechodzcych na drug stron ulicy, eby si z nami nie spotka. Szabla od niepamitnych cz sw nikogo nie ugryz, ale zawsze sprawia takie wraenie, jakby mia to za chwil zrobi. Nawe t inne wilczury na jego widok kul si pod cianami. Chciabym, eby Queenie troch si pospieszya wyzdrowieniem, ona jest bardzo dumna z Szabli. Zawsze mwi: Bandzior w krzaki zbocz y, gdy wilczura zoczy . 15. Czwartek w. Swithina Rodzice Pandory zabrali dzi Berta do Queenie, wic spdzili my z Pandor dwie niezwyke godziny na ich ku, ogldajc Rocky I na magnetowidzie. Trzymaem rce zdecydowanie z dal stref erogennych Pandory. Po filmie rozmawiali my o naszej przyszo ci. Pandora powied ziaa, e po skoczeniu studiw chciaaby kopa studnie w krajach Trzeciego wiata. Demonstrowaa sposb montowania studni artezyjskiej za pomoc zapalonego papierosa. Na nieszcz cie papiero s wypad jej z rki i wypali dziur w kodrze. Pandora jest tym bardzo zmartwiona, jej rodzice s fanaty cznymi przeciwnikami palenia. Czytam Jima szcz ciarza . Napisa to facet o nazwisku Kingsley A mis. Ojciec mwi, e Kingsley Amis by redaktorem gazety New Statesman . Zadziwiajce, jak dobrze ojcie c si orientuje w sprawach literackich. Nigdy nie czyta ksiek, ale w samochodzie musi such a Radia Cztery , bo gaka si zacia i nie moe przestawi na Terry Wogana. 16 Pitek 17.30. Wa nie dzwonia Tyczka z zapytaniem, czy ojciec ju wrci z pracy. Powiedziaem jej, e codziennie w drodze do domu wstpuje do Berta Baxtera. Podzikowaa jakim wyjtkowo smutnym gosem i oznajmia, e zadzwoni p niej. Pewnie teraz, kiedy dziecko ma si wkrtce u odzi, auje swoich lekkich obyczajw. Mamie wyja niem, e to bya pomyka; nie naley denerwowa ciarnych kobiet. 17 Sobota Widziaem przed chwil ojca spacerujcego pod rk z Tyczk flisack ciek wzdu kanau. Wiem, e ta drka jest troch kamienista, ale Tyczka moe chyba chodzi bez pomocy. To adni , e ojciec suy jej wsparciem w godzinie potrzeby, ale powinien si chyba bardziej liczy z opini. Je li ludzie zobacz starszego mczyzn pod rk z ciarn kobiet, bd skonni uwaa, e on je podu. Schowaem si za starym mostem, dopki nie zniknli mi z oczu, a potem poszedem po Pandor. 18 Niedziela Szsta po w. Trjcy Ojciec przy niadaniu o wiadczy, e podda si sterylizacji. Odsunem talerz z nietknitymi kiebaskami. 19. Poniedziaek Od Berta poszedem do babci. Wa nie robia ciasto na Boe Narodzenie. Pozwolia mi wrzuci do masy dwadzie cia pensw i nie przestawaa jej miesza, dopki nie wyraziem w my li jakieg

pragnienia. Okazaem si w istocie strasznym egoist. Mogem wyrazi yczenie, by na wiecie zapanowa pokj, eby Queenie szybko wyzdrowiaa, eby mama miaa szcz liwe rozwizanie, ale zamiast tego zapragnem, eby pryszcze na moich barkach znikny przed wyjazdem na wakacj e. Przeraa mnie my l o obnaeniu plecw przed wzrokiem gupich turystw na play w Skegness. Osobisty detektyw krlowej, porucznik Trestrail, musia zoy rezygnacj, poniewa gazety wy ryy, e jest homoseksualist. Wydaje mi si to bardzo niesprawiedliwe. Nie jest sprzeczne z prawem, a gotw bym si zaoy, e krlowej nie robi adnej rnicy. Barry Kent MNIE nazywa pedaem, poniewa lubi czyta i nie znosz sportu. Rozumiem wic, co znaczy by prze ladowanym. 20 Wtorek Nw Dostaem zagraniczny list, zaadresowany do mnie, ale to musi by pomyka. Nie znam adny ch cudzoziemcw. Norsk rikskringkasting, BERGEN, Norway Kjaere Adrian Mole, John Tydeman viste meg ditt dikt Norge ogjcg var dypt rort av de folelser dc uttry kte. Jcg haper d u en deg vil besokc vart land. DeI er vakkert og d u vil kun n e oppleve fjordene og se hvor Ibsen og Grieg Jevde. Som en inlellektueJl person burdc dcl inleressere dcg Nar d u besokcr oss og snakker med oss vil d u oppdage al vare vokaler ikkc er sa eiendommelige. Husk a l vi bare har langc nellcr og korte dager om vinteren. I juni er det helI motsatt sa kom om sommeren - vi skal ta i mot deg pa beste mate. Til lykke med din e studier av norsk laerindustri. HjerteJig hilsen Din, Knut Johansen 21. roda Ju za osiem dni zaczn si moje wakacje w Skegness. Zapytaem ojca, czy mogliby my zabra Pandor. Nie mog znie my li o tym, e przez dwa tygodnie bd sam na sam z rodzicami. Ojciec o wiadczy: Bdzie mile widziana pod warunkiem, e wyrzyga sto dwadzie cia funtw . 22. Czwartek Kiedy sprztali my u Berta, zapytaem Pandor, czy chciaaby pojecha do Skegness. Odpowiedziaa: Kochany, poszabym za tob do pieka, ale Skegness jest ponad moje siy . Bert o wiadczy: Pandoro, jeste zarozumia, rozpuszczon dziewczyn. Dobrze by ci zrobi k t z proletariatem. ycie nie skada si wycznie z suchych stokw narciarskich i lekcji gry na altwce . W tym miejscu westchn gboko i powiedzia: Osobi cie oddabym teraz prawe jajo za tydzie w ness . Policzki Pandory okryy si cudownym rowym rumiecem. Powiedziaa: Bardzo mi przykro, Bert. Czowiek atwo zapomina o swojej uprzywilejowanej pozycji . Bert zapali woodbine a, westchn ponownie i oznajmi: Ja ju na pewno nie bd mia adnyc wakacji. W moim wieku jedynym oczekiwanym odpoczynkiem moe by mier . eby jako zmieni nastrj, Pandora zadzwonia do szpitala z zapytaniem jak si ma Queenie. Pielgniarka powiedziaa: Pani Baxter prosia dzisiaj o soik ru . Na wie o tym Bert bar ucieszy: To znaczy, e staruszka czuje si lepiej . Pooyli my Berta do ka, a potem od Pandor do domu. Odbyli my wspania sesj p francuskich, p angielskich pocaunkw, po cz Pandora powiedziaa: Adrianie, zabierz mnie do Skegness . Byo to najbardziej romantycz ne zdanie, jakie kiedykolwiek syszaem. 23 Pitek 11.00.Rano pojawi si na naszym progu brudny biay kot. Mia na szyi karteczk z napisem:

~Nazywam si Roy , ale bez adresu. Zupenie mnie zignorowa, kiedy braem butelk z mlekiem, wic odpaciem mu tym samym. 18.00. Rodzice pokcili si z powodu Roya. Ojciec oskary mam o to, e zachca go (kota) do zostania, dajc mu mleko na spodeczku. Mama oskarya ojca o to, e nienawidzi zwierzt . Pies robi wraenie zaniepokojonego, chyba czuje si niepewnie. Roy przespa cay dzie na dachu komrki, w ogle nie wiadomy niepokoju, ktry wywoa. 24. Sobota Poszedem dzi kupowa letnie ubranie. Towarzyszya mi mama. Chciaem kupi u Marksa i Spencera szary sweter zapinany na suwak (w Skegness wiej imne wiatry). Przymierzye m jeden, ale mama o wiadczya, e wygldam w nim jak Frank Bough, i odmwia zapacenia. Odbyli my ma sprzeczk na temat naszych odmiennych gustw. Rozejrzawszy si po sklepie spostrzegem, e paru innych nastolatkw rwnie nie mogo doj do porozumienia z rodzicami. Chodzili my przez chw l po sklepie w milczeniu, a wreszcie mama zacigna mnie do dziau punkw i prbowaa mnie namw jaskrawozielon koszul z lamparcim wzorem. Odmwiem przymierzenia tej ohydnej rzeczy, wic kupia j dla siebie! Ekspedient o wygldzie sadysty powiedzia: Masz fajn mam . Udaem, e go nie sysz. Nie byo to zreszt trudne, bo przez system stereo Sid Vivious piewa na cay regulator wisk sj My Way . piewa tak go no, e dray powizane acuchami kurtki i nabijane nitami pasy. Nastpnie poszli my do Mothercare*(Przypis: Mothercare sie sklepw z ubraniami, kosmetykami itd. dla maych dzieci i modych matek.), gdzie mama zupenie oszalaa kupujc miniaturowe ubranka i krem przeciwko rozstpom skry. Miaem nadziej, e kupi sobie jak przyzwoit sukienk ciow na ten upiorny okres, kiedy brzuch jej zacznie wyra nie stercze, ale poinformowaa mnie, e zamierza do koca nosi drelichowe spodnie. Stan si po miewiskiem ca szkoy. 25. Niedziela Sidma po w. Trjcy Troch powtarzaem do egzaminw. Po wakacjach bd musia przej te idiotyczne, kretyskie prbne . Postanowiem zdawa angielski, geografi i histori w pierwszym etapie pastwowym obrbk drewna gospodarstwo domowe i biologi. Wszystko to, co prawda jest jedn wielk strat czasu, bo tacy intelektuali ci jak ja nie potrzebuj adnych kwalifikacji, eby dosta prac czy osign sukces: to po prostu przychod automatycznie. A to dlatego, e jest nas tak niewielu. Problem polega jedynie na t ym, eby ludzie wpywowi rozpoznali w kim intelektualist. Dotychczas nikt si jeszcze nie pozna na mnie , cho od niepamitnych czasw uywam na co dzie rnych dugich sw jak wielostrukturowy . 26. Poniedziaek Dzi rano Courtney Elliot przynis z wiadomo . Komisja do Walki z Bezrobociem przysaa ojcu pismo z zawiadomieniem e porzdkowanie brzegw kanau jest bardzo powanie op nione Ojciec grzmia bez przerwy: Czego oni si spodziewaj przy tak niewolniczych zarobkach? Mama (umiarkowanie jak na ni) wtrcia: , Nie pracowae zbyt niewolniczo. Jeste w domu codziennie o wp do pitej . Ojciec wypad z kuchni trzasnwszy drzwiami. Pobiegem za nim i ofiarowaem pomoc w porzdkowaniu brzegw kanau, ale nie przyj mojej oferty: Lepiej zosta w domu i pom mam wakacyjnym pakowaniu . Mama i Courtney Elliot rozwizywali krzywk w Guardianie , a wakacyjne rzeczy cigle czekay na pranie w koszu na bielizn, wic zabraem psa do Berta i ogldaem w telewizji ur oczysto ci aobne za polegych w wojnie falklandzkiej. Katedr witego Pawa wypeniay tumy wdw i aobnikw. Po powrocie do domu wyrzuciem do kosza map kampanii falklandzkiej. 27. Wtorek. Pierwsza kwadra ksiyca

Mama dostaa dzi pompatyczny list od ojca Pandory. Odmawia stu dwudziestu funtw na wyjazd Pandory do Skegness! Ten gupi skpiec powiada, e wyoy ju czterysta funtw na spyw kajakowy rzek Wye dla caej rodziny we wrze niu, a szyty na miar wodoodporny kombinezon dla Pandory kosztow a czterdzie ci funtw, wic nie moe ju bardziej nadszarpn swoich finansw . Czyli mam prze dwa tygodnie bez Pandory, chyba e wpadn na pomys, jak szybko zarobi sto dwadzie cia fu ntw. Pandora nie ma adnych pienidzy, cae kieszonkowe wydaje na struny do altwki. 28 . roda Brzuch mamy zacz si dzi wyra nie uwydatnia, nic jednak nie robi, eby to ukry. W istoci sprawia wraenie, jakby bya z tego dumna. Pokazuje brzuch kademu, kto tylko przyjdzi e. Musz wychodzi z pokoju. 29. Czwartek Przez ostatnie trzy dni ojciec ciko pracowa nad kanaem. Nie wraca do domu przed dzies it wieczorem. Okropnie si denerwuje, e bdzie musia zostawi kana i jecha na urlop. Poszedem odwiedzi Queenie w szpitalu. Ley na oddziale penym starych kobiet o wyblakyc h zapadnitych policzkach. Dobrze, e Queenie bya urowana, bo inaczej bym jej nie pozna. Queenie nie mwi normalnie i bardzo trudno zrozumie, o co jej chodzi. Wyszedem po dw udziestu minutach zupenie wyczerpany u miechaniem si. Przechodzc przez sal staraem si nie patrze a stare kobiety, co jednak nie przeszkodzio im wykrzykiwa do mnie i wymachiwa rkami. J edna poprosia, ebym przynis kawaek adnego dorsza na kolacj dla jej ma. Pielgniarka, wygl na zmczon, wyja nia, e wikszo tych kobiet yje w czasie przeszym. Naprawd nie mam im za ze, ich tera niejszo jest po prostu straszna. 30. Pitek Poszli my wszyscy do domu Pandory, eby omwi spraw opieki nad Bertem w czasie naszego p obytu na wakacjach. Bert przez cay czas spotkania marudzi. Cokolwiek si dla niego robi, nie wzbudza w n im cienia wdziczno ci. Czasami chciabym, eby zamieszka w Domu Promiennego Soca im. radnego Cooper . Moja mama wrczya mamie Pandory nastpujc list: l. Bert pije tylko z kubeczka koronacyjnego Jerzego v. 2. Sodzi herbat trzema czubatymi yeczkami cukru. 3. Nie naley mu pozwoli oglda Telewizyjnej Listy Przebojw , bo to go zbytnio ekscytuje 4. We wtorki przychodzi rejonowa pielgniarka, eby sprawdzi, czy nie robi mu si odleyny . 5. Je tylko kanapki z buraczkami, jajecznic, curry firmy Vesta i rne sosy z butelek Dream Toppings. Nie tra energii na poszerzenie tego menu. Ja prbowaam bez najmniejszego s kutku. 6. Bert wyprnia si dokadnie o 9.05 rano. Staraj si wic przyjecha odpowiednio wcze nie, eby przygotowa nocnik. 7. Szabla musi codziennie wyj na co najmniej czteromilowy spacer. Je li chodzi mniej , robi si niemoliwy. 8. Nie odzywaj si do Berta podczas serialu Na skrzyowaniu . 9. W sytuacji awaryjnej zastpi ci pani Singh, ale musi mie przyzwoitk. 10. Berta mona spokojnie zostawi na noc, pod warunkiem e dostanie swoj codzienn porcj ciemnego piwa (TRZY BUTELKI). 11. Bdzie podejrzewa, e podkradasz jego emerytur. Nie zwracaj na to uwagi. 12. Niech ci nie opuszcza przysowiowe brytyjskie szcz cie! 31. Sobota Pensjonat Rio Grande, Skegness.

Rano Pandora przysza si poegna. W normalnej sytuacji perspektywa spdzenia bez niej dwch tygodni wprawiaby mnie w rozpacz, ale byem zbyt zajty pakowaniem i szukaniem ko stiumu kpielowego, eby si zaama. Pandora pomoga mi w pakowaniu mojej apteczki. Wreszcie o szs ej po poudniu wyjechali my z naszego zauka. Samochd zepsu si w Grantham, wic przyjechali my do Rio Grande o 24.30. Pensjonat by zamknity i pogrony w totalnych ciemno ciach. Stali my na schodach i naciskali my dzwonek przez cae wieki, a wreszcie jaki nieszczeglnie wygldajcy facet otworzy nam drzwi. Zapyta: na Mole w? Sp nili si. Te drzwi s zamykane o jedenastej, a kto przyjdzie p niej, paci pi pensw kary . Na to mama: A kime pan jest? Mczyzna wyja ni: Jestem Bernard Wieprza, wa ciciel pensjonatu Rio Grande . Mama: Dzikujemy w kadym razie za wylewne przyjcie, panie Wieprza . Wpisaa nas do ksigi rejestracyjnej, a ja tymczasem pomogem ojcu zdj walizki z baganika na dachu. Brezent gdzie po drodze wyparowa, wic wszystko byo przemoczone na wylot. Pisz to w mo im pokoju w suterenie z widokiem na mietniki. Z ssiedniej kuchni dobiegaj mnie odgosy ktn i pastwa wieprzw. Jake bym chcia by z powrotem w Midlandach. Sierpie 1. Niedziela sma po w. Trjcy. Koniec kwartau w Szkocji Obudziy mnie krzyki pana Wieprzy. Jeden plasterek bekonu na kady talerz, Beryl! Chc esz mnie zrujnowa? Szybko si ubraem i wbiegem po sze ciu kondygnacjach schodw do pokoju rodzicw na stryszku. Obudziem ich wiadomo ci, e za chwil bdzie niadanie. Ojciec poprosi, ebym po o jadalni i zaj przyzwoity st (on jest do wiadczonym bywalcem pensjonatw nadmorskich). Zajem st przy duym panoramicznym oknie i obserwowaem wsppensjonariuszy schodzcych si na niadanie. Z jakiego powodu wszyscy mwili szeptem. Matki karciy dzieci , eby byy cicho, eby siedziay prosto itd. Ojcowie wpatrywali si w nakrycia. Wej cie moich rodzicw wywoao pewne poruszenie. Moja mama nigdy nie mwi cicho, tote wszyscy, nie wyczajc pana Wieprzy, usyszeli jej narzekania na nylonow bielizn po cielow Jestem pewien, e dlatego dostali my tylko dwie kromki opiekanego chleba. 2. Poniedziaek wito (Szkocja, Rep. Irlandii) Ojciec wrci do swoich proletariackich korzeni. Kupi kapelusz z napisem: Cauj mnie szy bko, ciskaj powoli , i spacerowa po promenadzie popijajc piwo z puszki . Woyem okulary soneczne i trzymaem si do daleko w tyle. 3.Wtorek Jeszcze jedena cie dni, a ja ju straciem wszystkie pienidze w automatach. 4. roda Penia ksiyca Dzisiaj pokazao si soce! Dzisiaj te odby si chrzest ksicia Williama. W Rio Grande uczczono to wydaniem na kolacj po dodatkowym jajku na twardo. 5.Czwartek. Do naszego stolika przysiad si facet o nazwisku Ray Peabody. Jest rozwodnikiem z C orby. Spdza niegdy w Rio Grande miodowy miesic. (Nic dziwnego, e si rozwid). Przyjecha do Skegness, eby wzi udzia w konkursie talentw. Jest piewakiem i onglerem. Zademonstrowa

m troch onglerki z nakryciami, dopki pan Wieprza nie poleci, eby zaprzesta naduywania z awy . 6. Pitek Wysaem Pandorze kart z osiokiem. Kochana Pani. w rod pokazao si soce, ale nie rozja nio czarnej rozpaczy, w jakiej pogra mnie nasze rozstanie. Tu jest kulturalna pustynia. Dziki Bogu, przywiozem z sob ksiki Nevila Shu te a. Twj a po bezkres Adrian X 7 Sobota, Pojechali my samochodem do Gibraltar Point obejrze rezerwat zwierzt. Rezerwat widziae m, zwierzt nie. Pewnie schroniy si gdzie przed wiatrem. Czytaem Okrutne morze , napisane przez Nicholasa Jakiego tam. 8.Niedziela Dziewita po w. Trjcy Ojciec wypyn dzi na pow ryb z Towarzystwem Zwolnionych z Pracy Sprzedawcw Elektrycznyc Grzejnikw Akumulacyjnych. Spdzili my z mam dzie na play, czytajc niedzielne gazety. Kiedy mama jest ze mn sama, jest zupenie mia. Soce grzao mocno, ale mam na plecach osiemna cie pryszczy, wic nie mo m zdj koszulki. 9 Poniedziaek Kupili my dzi jednodniowe bilety i pojechali my do wakacyjnego obozu rekreacyjnego. Wszyscy ci wybladli, apatyczni ludzie spacerujcy bez celu po terenie ogrodzonym d rutem kolczastym sprawili na mnie nieprzyjemne wraenie. Ojciec zacz gwizda Most na rzece Kwai i rzeczywi cie byo zupenie jak w obozie dla jecw wojennych. Nikt nikogo nie torturowa ani nie godzi, ale miao si wraenie, e obs kadej chwili moe zmieni zachowanie. Rodzice udali si prosto do baru, wic wykorzystaem wszystkie idiotyczne bezpatne atrakcje, zawody staruszkw ze zartretyzowanymi kolan ami, konkurencj przecigania liny itd. i ustawiem si przed barem w oczekiwaniu na rodzicw. Z typowym dla nich egoizmem wybrali bar dozwolony od lat osiemnastu . O 13.30 ojciec przynis mi butelk soku i paczk chrupek kartoflanych. O 14.30 zajrzaem do baru i zapytaem, jak dugo zamierzaj tam przebywa. Ojciec warkn: Przesta jcze. Znajd sobie jakie zajcie . Przez chwil ogldaem o le derby, potem mnie znudzio, wic poszedem czeka na nich w samochodzie. O 16.00 zaanonsowano przez go niki: Adrian Mole, lat pitna cie, proszony jest o zgoszeni e si do punktu zagubionych dzieci, gdzie czekaj na niego mamusia i tatu . Taki wstyd! eby jeszcze powikszy moj udrk, ponury facet z obsugi wrczy mi lizaka! Rodzice uznali to wydarzenie za niesychanie zabawne i za miewali si przez ca drog powrotn do pensjonatu. 10. Wtorek W czasie kolacji pan Wieprza przekaza ojcu wiadomo , e kogo z bliskich przyjaci przewieziono do Krlewskiego Szpitala i e ma natychmiast zadzwoni na oddzia dwunasty. Byo to dla nas wszystkich kompletnie niezrozumiae. Ojciec me ma adnych bliskich przyjaci. Wsta od stou w stanie kompletnej paniki. Mama chciaa z nim pj , ale powstrzyma j sowa e, Paulino, to nie ma adnego zwizku z tob . Nie byo go okoo pitnastu minut, a po powrocie o wiadczy: Mam co wanego do powiedzenia wam obojgu. Chod my gdzie , gdzie bdziemy sami . Usiedli my w koszu na promen adzie. Tame dowiedzieli my si z mam, kto jest ojcem jednodniowego synka Tyczki. Mino jakie sze dziesit godzin, zanim mama zapytaa: Jak ma na imi?

Ojciec odpowiedzia: Brett, bardzo mi przykro . Nie przychodzio mi do gowy absolutnie n ic, co mgbym powiedzie, wic milczaem. Cigle nic takiego nie przychodzi mi do gowy, tote i a. 11 roda. 12.30. Ojciec pojecha zobaczy Bretta i Tyczk. Mama go do tego zmusia. Zupenie nie mam pojcia, co powiedzie mamie. Zawsze wiedziaem, e nie umiem prowadzi zda wkowych rozmw, ale teraz wiem, e odnosi si to rwnie do powanych. 20.00. Mama siedzi w pokoju na stryszku z rkami splecionymi na wielkim brzuchu. N ie zapakaa ani razu, jestem po prostu przeraony. 21.00. Zadzwoniem do mamy Pandory i wszystko jej opowiedziaem. Okazaa pene zrozumienie. Obiecaa, e po uoeniu Berta na noc przyjedzi po nas do Skegness. Zapakowaem wszystkie walizki, zmusiem mam do umycia twarzy i poprawienia fryzury, p o czym rozpoczli my oczekiwanie na pani Braithwaite. 12. Czwartek Ostatnia kwadra ksiyca W domu 23.00. Na widok pani Braithwaite mama natychmiast si rozpakaa. Pani Braithwaite powiedziaa: Oni wszyscy s dranie, Paulino , i spojrzaa z wyrzutem na MNIE. To zwyka niesprawiedliwo ! Zamierzam pozosta absolutnie i bezwzgldnie wierny Pandorze. Reszta jest chaosem! Przyjechali my do domu dzi o 4.30 nad ranem. Pani Braithwaite nie lubi przekracza sz ybko ci trzydziestu mil na godzin. Poszedem prosto do ka. Nie miaem odwagi sprawdzi, czy ojciec by w swoim pokoju. 13. Pitek Dzie zapowiada si le. Z azienki znikna ojca maszynka do golenia, musiaem si wic posuy row maszynk, ktr mama goli si pod pachami. Pociem sobie twarz na strzpy (ale na brzegach umywalni z ebraa si zadowalajca ilo zarostu). Musiaem si ogoli, poniewa miaa przyj babcia, eby pozna straszn prawd o tym, jak to jej syn spodzi nie lubne dziecko, podczas gdy jego ona oczekuje legalnego potomka. Babcia cakiem dobrze zniosa t wiadomo . Zapytaa: W jakim szpitalu jest ta kobieta? Ma udzielia jej odpowiedniej informacji, babcia poprawia kapelusz i odjechaa takswk. Pandora powiedziaa mi, e jej mama bliska jest nerwowego zaamania, poniewa Bert Baxte r przez cay tydzie j wykorzystuje. Osobi cie sdz, e wiat oszala. Barry Kent wygra konkurs poetycki w klubie modzieowym. Jego kretysko u miechnita gba bya w wieczornej gazecie. To ju niemal przekracza granice mojej wytrzymao ci. 14. Sobota Babcia opowiedziaa si za tamt stron! Podarowaa cz naszych dziecinnych ubranek Brettowi Slaterowi, synowi Tyczki. Wiem, e babcia nie lubi mamy, ale mama jest pr zynajmniej legaln on ojca. Mam kompletnie, ale to kompletnie dosy dorosych! S na tyle bezczelni, eby poucza dzie ci, po czym sami ami wszystkie ustalone przez siebie zasady. Rano przyszed ojciec Pando ry, eby zapyta, czy mama czego potrzebuje. Mama go ofukna: Wyno si do domu i pom wasnej onie! Jak tak dalej pjdzie, nie bdzie miaa przyjaciela w adnym mczy nie. Dzi rano czynny by Barclaya Bank. Mgbym si zaoy, e ojciec sta pierwszy w kolejce. Z

zapomina pj do banku w pitek. 15. Niedziela Dziesita po w. Trjcy Zjawi si ojciec z zapytaniem, czy moe wrci do domu. Chciaem, eby mama si zgodzia, ale, niestety, powiedziaa nie. Wic ojciec zamieszka u babci. Zdradliwy szczur zabr a stereo. Mama twierdzi, e nic j to nie obchodzi. Kiedy urodzi si jej dziecko, dostanie dobrze patn prac i kupi najlepsze stereo na wiecie. 16 Poniedziaek Pandora wprawia mnie dzisiaj w stan szoku pytajc, czy nie jestem ciekaw, jak wyglda mj braciszek Brett . Strasznie dziwna jest my l, e mam brata. Moe ten biedny dzieciak bdzi e mia wicej szcz cia ni ja, je li chodzi o cer. 17 Wtorek Dzi przyszed czek od ojca na pidziesit funtw. Mama czek podara i odesaa mu strzpy. Naprawd, do jakiego stopnia moe si posun gupota? Nawet mama poaowaa p niej swojego postpku. Tyczka, Maxwell House i Brett wprowadzili si do babci. 18. roda Zabraem psa na spacer i jakby nigdy nic wstpiem do babci, gdzie od niechcenia zajrz aem do eczka Bretta Slatera. Skr dzieciaka pokrywaj jakie uski. Ma te mnstwo zmarszczek. Nie widziaem ani Tyczki, ani ojca. Babcia usiowaa nauczy Maxwella jakich manier przy stole. Nie siedziaem u babci dugo. Mamie nie powiedziaem, e w ogle tam poszedem. W kocu to tylko przypadkowa wizyta. 19. Czwartek Nw Pani Braithwaite jest na rodkach uspokajajcych z powodu Berta Baxtera, wic jej obow izki przeja pani Singh. Nie widziaem Berta od wiekw. Wiem, e bdzie robi prymitywne komentar e na temat msko ci mojego ojca, wic trzymam si od niego z daleka. Zniechciem si do seksu. Wydaje si przynosi jedynie kopoty, zwaszcza kobietom. 20.Pitek Mama jest zbyt przygnbiona, eby cokolwiek ugotowa, wic musz to robi sam. Dotychczas mieli my albo saat z tuczykiem, albo z konserw woow, ale my l, e jutro wyprbuj co na przykad szynk. Ojciec dzwoni bez przerwy, eby si dowiedzie, jak si czuje mama. Dzi zapyta mnie, czy wspominaa o rozwodzie. Powiedziaem, e nie wspominaa, ale sprawia wraenie, jakby o tym my laa. 21 Sobota Znowu jakby nigdy nic odwiedziem babci. Brett ma olbrzymi nos ojca. Babcia wa nie zmieniaa obrzydliw pieluszk. Zdumiao mnie, jak wielki jest jego siusiak. Tyczka karmi Bretta piersi (biedny dzieciak musi by godny, bo kiedy ostatni raz prz ygldaem si Tyczce, nie miaa wcale piersi). Ojca i Tyczki nie byo w domu, w przerwie midzy karmieniami kupowali jakie rzeczy dl a dziecka. 22 Niedziela. Jedenasta po w. Trjcy Poszedem kupi gazety niedzielne, ale nawet mi si nie chciao przejrze ukradkiem News of the World za stelaem z kartami urodzinowymi, jak to zwykle robi. Mam dosy skandali seksualnych we wasnej rodzinie, nie musz czyta innych. Pan Cherry, wa ciciel sklepu, zapyta, czy ma odwoa prenumerat pisma rybackiego i Zrb to sam , ktre bra ojciec. Odpowiedziaem twierdzco. Gazety wayy trzy funty, ale nie byo

nich absolutnie nic, poza informacj, e Organizacja Wyzwolenia Palestyny znowu wymkna si z Bejrutu. 23. Poniedziaek Mama Barry Kenta urodzia kolejne dziecko. Pandora przechodzia koo ko cioa akurat w momencie, kiedy caa rodzina Kentw opuszczaa wityni po ceremonii chrztu. Powiedziaa, e niemowl wyglda tak samo jak kady z Kentw - dziki wzrok i olbrzymie pi ci. Nazwali dziecko Clarke, na cze Supermana. Dobre! dobre! 24. Wtorek Pani Singh zaatwia Bertowi wakacje z jak dobroczynn instytucj opiekujc si starymi Hindusami. Zapytaem, od jak dawna Bert jest wyznawc hindu. Odpowiedziaa: Nic mnie to nie obchodzi, ze nie jest wyznawc hindu, moe by czonkiem sekty moonie czy misjonarzy boeg o wiata, byle by tylko z daleka ode mnie . Szabla jest w schronisku Krlewskiego Towarzystwa Ochrony nad Zwierztami. Ze wzgldu na inne psy mam nadziej, e trzymaj go w odosobnieniu. 25. roda Kiedy zszedem na d, Courtney EIliot popija w kuchni brazylijsk kaw. Oznajmi: Mam wan przesyk dla panicza Mole a . By to list z BBC! Zaniosem list na gr do swojego pok wpatrywaem si w kopert pragnc gorco, by zawieraa nastpujc informacj: Dajemy godzin program poetycki zatytuowany: Adrian Mole - modzie i jej poezja . Chciaem, eby to wa nie byo w li cie, ale oczywi cie brzmia zupenie inaczej: British Broadcasting Corporation 19 lipca Drogi Adrianie Mole u dzikuj za wyjtkowo porzdnie napisany list i wiersz pod tytuem Norwegia ,. To znaczny postp w porwnaniu z poprzedni prac i stanowi dowd Twojego dojrzewania jako poety. Jeel i

szkolny magazyn odrzuci Norwegi , to znaczy, e jego redaktor(-ka) powinien pj do lekar Chyba e w waszej szkole jest wielu bardzo dobrych poetw. Cakowicie si z Tob zgadzam w kwestii nudnych rymowanych wierszy o kwiatkach itp., ale musisz pamita, e zanim wyz wolisz si z regu rymu i rytmu, musisz te reguy zna. Podobnie malarz, ktry chce zosta abstrakcjoni st, musi umie rysowa z natury, zanim zacznie wszystko miesza. Picasso jest tu bardzo dobrym przykadem. Mam nadziej, e pozytywnie przeszede test o norweskim przemy le skrzanym. Mj norweski kolega (jest producentem radiowym w Bergen, w Norwegii), ktremu pokazaem Twj wiersz, by bardzo poruszony faktem, e z tak wnikliwo ci studiujesz problemy jego kraju . Doczam tumaczenie listu, ktry wysa do Ciebie, poniewa pewnie trudno byo Ci ten list zrozumie jzyku norweskim. A propos, my l, e fiordy s lepszym sowem ni

zatoczki . Nie martw si ortog

dobry redaktor zawsze poprawi podobne drobiazgi. Podoba mi si uycie wykrzyknika Ale ! w przedostatnim wersie. Nie mog wykorzysta tego wiersza w aden praktyczny sposb, ale z

achowam go w archiwum jako aide memoire, ebym mg

ledzi Twoje poetyckie postpy (Pamitaj, e poe

nie jest zajciem szczeglnie dochodowym. . . ) Rzadko spotykam Terry Wogana w korytarzach BBC - on pracuje w Radio Dwa , a ja w Trzy i ju w Cztery . Ponadto jego audycja idzie na anten bardzo wcze nie i zwykle nie ma go

budynku, kiedy ja zasiadam przy swoim biurku. Z najlepszym i yczeniami i ponownymi wyrazami wdziczno ci za to, e mogem pozna Twoj najnowsz prac. Pozdrowienia John Tydeman ( Radio Cztery )

Drogi Adrianie, John Tydeman pokaza mi Twj wiersz pt. Norwegia . Bardzo mnie wzruszyy uczucia, ktre w

nim wyraasz. Mam nadziej, e odwiedzisz kiedy nasz kraj. Jest bardzo pikny, zobaczysz fiordy i miejsca, gdzie mieszkali Ibsen i Grieg. Powinno ci to zainteresowa jako intelektua list. Moe kiedy przyjedziesz i porozmawiasz z nami, przestaniesz utrzymywa, e nasze samogoski s wyjtk owo dziwne. Pamitaj, e mamy dugie noce i krtkie dnie tylko w zimie. W czerwcu jest wrcz p rzeciwnie. Przyjed wic w lecie, powitamy ci bardzo serdecznie. Powodzenia w studiach nad norweskim przemysem skrzanym Knut Johansen Co za wspaniay list! Znaczny postp , dojrzewasz jako poeta ! Tumaczenie jest jeszcze

lepsze, to wa ciwie zaproszenie do odwiedzenia Norwegii! No, prawie zaproszenie. Ni e ma tam wzmianki o zapaceniu kosztw podry, ale jest cznie . przyjed

w lecie, a powitamy Ci bardzo serd

Mama i Courtney Elliot przeczytali obydwa listy. Courtney powiedzia: Ma pani wyjtko wego syna, pani Mole . Odpowied mamy bya krtka, ale wzruszajca: Wiem o tym .

26. Czwartek pierwsza kwadra ksiyca

Zagadnem Courtneya Elliota na temat op nionego dorczenia listu z BBC: nosi dat 19 lipca czyli podrowa sto cztery mile ponad miesic. Courtney wyja ni: ei si Zdaje mi si, e w lipcu

pocig pocztowy w Kettering. Moliwe, e twj list znajdowa si w jednym z nieszczsnych wor spoczywajcych u podna nasypu, dopki nie odkry ich rolnik spieszcy do domu . Poczta ma zawsze jakie usprawiedliwienie.

27. Pitek

Stop procentow w banku obniono do 10,5, wic mama umwia si z dyrektorem banku, panem Niggardem. Chce wzi poyczk, poniewa nie ma ju adnych pienidzy. Mam nadziej, e ten plan si powiedzie, bo nie dostaem ani grosza kieszonkowego ju od dwch tygodni. 28. Sobota

Pandora bierze lekcje wiosowania przed wyjazdem na spyw rzek Wye. Dzi

miaa pierwsz

lekcj i poprosia, ebym z ni poszed i w razie konieczno ci zastosowa pocaunek ycia, gd wpada do wody i zacza si topi. Pandora wygldaa niesychanie podniecajco. W czarnym wodniackim kombinezonie i w

hemie. Po raz pierwszy od niepamitnych czasw poczuem, e mj zacz si porusza samorzut

Nie pamitam nic wicej z caej tej lekcji, nie mogem wic bra udziau w entuzjazmie Pandor w samochodzie jej ojca w drodze do domu. 29. Niedziela Dwunasta po w. Trjcy

Cay dzie leaem w ku. Mama pojechaa z jakimi kobietami na piknik do miejscowo ci zwanej Green Common. Kiedy wrcia, byo ju zupenie ciemno. Bardzo si niepokoiem. 3o. Poniedziaek wito letnie ( Zjednoczone Krlestwo prcz Szkocji) Mama bya ju dzi

szcz liwa. Wysprztaa cay dom (cznie z szuflad na sztuce i szaf po

schodami).

piewaa na okrgo t sam piosenk:

Nie mona zabi ducha. Bo jest jak skaa Odwieczny i silny. Nigdy, nigdy si nie poddaje!

Wyglda na to, e ten piknik dobrze jej zrobi. 31 Wtorek Rano mama posza na spotkanie z dyrektorem banku. Poradziem, eby si ubraa w lu n

sukienk, wtedy dyrektor nie zorientuje si, e mama jest w ciy. Okazao si jednak, e ojc ju ebra w banku o pienidze i przy okazji wypapla wszystkie rodzinne sekrety. Pan Niggar d doskonale wiedzia, e jedyne dochody mamy to zapomoga i dodatek rodzinny, wic odmwi udzielenia p oyczki. O wiadczy, e byoby to zbyt ryzykowne. Nie ma rady, bd musia wzi jak prac na

soboty. Rozpaczliwie potrzebuj pienidzy, musz zapaci kar w bibliotece za przetrzymanie ksiek przez dwa miesice. Wrzesie

1. roda

Dostaem kartk od Berta Baxtera z widokiem ratusza w Bradford. Drogi Chopcze, wspaniaa zabawa ze starcami, zwiedzamy . arcie witynie i prawie codziennie jeste my na weselu

nieze, ale musiaem rzuci alkohol ze wzgldu na religi pozostaych starcw. Queenie wychodzi w przyszym tygodniu. Bd wic dobrym chopcem i troch uprztnij w naszym bungalowie. Serd. pozdrowienia Bert

Dzi po poudniu Pandora zdawaa test kajakowy pierwszego stopnia. Jej instruktor, fac et o nazwisku Bill Sampson, stwierdzi, e Pandora ma zestawa olbrzymie talenty kajakarskie . Nie pr

mwi o jej mocnych ramionach, elastycznych nadgarstkach i wspaniaych udach. Pandora zdaa test bez najmniejszego trudu. Bill Sampson ofiarowa si przygotowa j do testu drugiego sto pnia. Pandora zaproponowaa, ebym dzieli z ni to nowe hobby, ale czuj paniczny lk przed wywrotk, wic odmwiem. Zupenie mi wystarcza, e obserwuj j z brzegu i oddaj si intelektualnym rozmy laniom pilnujc rcznikw i termosu. 2. Czwartek

Nie da si ju ukry faktu, e mama jest w ciy. Ma wypity brzuch i chodzi w bardzo

charakterystyczny sposb. Troch jej trudno si schyla, wic p dnia spdzam na podnoszeniu

podogi rnych przedmiotw. Spodnie pcienne s na ni za ciasne, wic mam nadziej, e kup

adn ciow sukienk w kwiaty. Ksina Diana wygldaa uroczo w czasie ciy. Mamie te by dobrze w takim wielkim biaym konierzu. Odwrcioby to uwag od zmarszczek na jej szyi. 3.Pitek. Penia ksiyca

Jutro Pandora z rodzicami wyjeda nad rzek Wye. Zaproponowaem, e bd karmi Marleya, ich olbrzymiego rudego kota. Przyjli moj uprzejm ofert i powierzyli mi kluc ze do domu. To wielka odpowiedzialno , bo ich dom pka od kosztownych urzdze elektrycznych i antykw. 4. Sobota

Dzi pomachaem rk na poegnanie mojej ukochanej. Posyaa mi pocaunki przez tyln szyb volvo, a potem znikna za rogiem. Poczekaem p godziny (na wypadek, gdyby wrcili po jak zapomnian rzecz), po czym

poszedem do ich domu, zrobiem sobie kaw i usadowiem si przed olbrzymim kolorowym telewizorem. Na kolacj przygotowaem sobie kanapk z tuczykiem (musz pamita, eby przed

powrotem odkupi puszk tuczyka) i zjadem j przy biurku pana Braithwaite a. Nie mogem nie zauway listu lecego na biurku: Szanowny Przewodniczcy, Arturze, z najgbszym alem zgaszam rezygnacj z funkcji wiceprzewodniczcego sekcji Elm Ward Partii Pracy. Ostatnio Komitet przesun si tak bardzo na prawo, e moje umiarkowane pogldy traktowane s jako ekstremalne .

Jak Ci wiadomo, sprzeciwiaem si wysaniu przez Komitet telegramu z gratulacjami do P ani Thatcher w okresie kryzysu falklandzkiego i z tego powodu zostaem nazwany stalinow cem i zdrajc . Pani Benson poradzia mi nawet, ebym wrci do Rosji, ho tam jest moje miejsce. Wiem, e Pani Benson jest wiernym czonkiem partii i osob niezastpion przy zbieraniu

pienidzy, ale jej cige opowie ci o rodzinie krlewskiej nie wydaj mi si specjalnie na mi jscu na zebraniach Partii Pracy, zwaszcza przy tak wysokim bezrobociu. I na koniec musz stwierdzi, e Twoje komentarze na temat Tony Henna s dla mnie wyjtkowo oburzajce. Nazywanie czonka wasnej partii gupkowatym wytrzeszczem

jest nie do

przyjcia, Arturze. Tony Benn dobrze suy krajowi w przeszo ci i pewnego dnia moe sta si o przywdc. Wyjedam na tygodniowy urlop. Porozmawiam z Tob po powrocie Twj Ivan Braithwaite Obok listu leaa zaadresowana koperta ze znaczkiem. Pan Braithwaite z pewno ci nie zdy wysa listu, wic wrzuciem go do skrzynki w drodze do domu. 5. Niedziela

Obejrzaem wa nie wspaniae przedstawienie w naszym dzielnicowym o rodku. Miao tytu Woza Albert , ktrzy i dotyczyo Afryki Poudniowej, okruciestwa tamtejszego rzdu wobec czarnych

wykonuj ca prac. Na zakoczenie nawet si rozpakaem. Przysigam, e ju do koca ycia nie zjem adnego jabka z Kapsztadu.

6 Poniedziaek wito Pracy (USA i Kanada)

Spdziem cay dzie na podlewaniu ro lin u Braithwaite w. Mieszkanie w rd takiej obfito ci flory nie moe by zdrowe. To cud, e Pandora i jej rodzice nie umarli jeszcze z braku tlenu. Na ich miejscu trzymabym raczej kanarka w klatce. 7 Wtorek Poszedem z mam do kliniki przedpoogowej. Czekali my dwie godziny w poczekalni penej ciarnych kobiet z czerwonymi twarzami. Mama zapomniaa przynie prbk moczu, wic

pielgniarka wrczya jej byszczc brytfank ze sowami Zociutka, wyci nij dla nas par k Mama dopiero co wrcia z ubikacji, wic wypenienie tego polecenia zajo jej cae wieki, przez co stracili my miejsce w kolejce do wagi. W chwili kiedy mierzono jej ci nieni e, mama bya ju w

stanie superpodniecenia. O wiadczya, e lekarz ostrzeg j przed zbytnim wysikiem i zaleci mniej nerwowy tryb ycia. 8. roda

U wiadomiem sobie ze zgroz, e w poniedziaek zaczyna si szkoa i e spdziem tylko jeden

dzie na powtarzaniu do egzaminw. Zabraem do Braithwaite w podrcznik historii, nakarmiem kota i zasiadem w gabinecie. udziem si, e atmosfera tego pomieszczenia pomoe mi w koncentracj i, ale musz przyzna, e nie wywara na mnie wikszego wpywu. W dalszym cigu nie mog zapamita drugiego imienia ksicia Ferdynanda ani daty bitwy pod Mons.

9. Czwartek

Poszedem do domku Berta Baxtera, eby troch posprzta. W sobot Queenie wychodzi ze szpitala. Mam nadziej, e Hindusi dostarcz Berta z powrotem na czas. Do trzeciej rano powtarzaem do tych prbnych egzaminw.

1O. Pitek Ostatnia kwadra ksiyca

Courtney Elliot oznajmi w progu: Sodki bilecik dla modego panicza Adrianie najmilszy,

. By to list od Pan.

wystartowali my w niedziel wieczorem z Builth Wells i bardzo fajnie popynli my z prdem. Mama i tata wiosuj w otwartej kanadyjce, a ja w pojedynczym kajaku. Noc spdzili my na campingu w Llanstephan. Byo cudownie, nie zapiam wej cia do namiotu, patrzyam w gwiazdy i my laam o Tobie. Zaraz za Llanstephan jest dziki prd, zwany Piekieln Dziur. Miejscowi bardzo si go bo j, a przewodnik kajakowy okre la to miejsce jako ka . Znaczy trzeci stopie trudno ci, konieczna przenos

to, e nie mona przez to miejsce przepyn, trzeba przenie brzegiem kajak i cae wyposae Rodzicom udao si dotrze do brzegu, ale mnie woda poniosa na Piekieln Dziur. Naprawd,

Adrianie, przypominao to Deliverance , niemal oczekiwaam, e na mo cie pojawi si walijski pgwek i zacznie pobrzkiwa w struny harfy. W kadym razie znalazam si w Piekielnej Dziurze, kajak si wywrci do gry dnem, ale jako

mi si udao wydosta. Kajak rozlecia si na dwie cz ci, a ja po odzyskaniu przytomno ci do do brzegu. Do zobaczenia w niedziel bardzo zakochana Pandora

Ps Nerwy mamy znowu pu ciy 11.Sobota Ca noc miaem straszne sny. Ciao Pandory dryfujce pod resztkami mola w Skegness. 12. Niedziela Czternasta po w. Trjcy

Wszyscy, oprcz mojego ojca, wrcili dzisiaj do domu.

Wyprasowaem mj szkolny mundurek, jest na mnie o wiele za ciasny, ale mama nie moe s obie pozwoli na kupienie nowego. 13. Poniedziaek.

Jestem teraz w pitej klasie i mog korzysta z przywileju wchodzenia do szkoy bocznym

wej ciem. Kiedy wreszcie nadejdzie przyszy rok, bd mg uywa frontowego wej cia (tylko s klasa i personel)! Moe mam jakie perwersyjne skonno ci, ale z prawdziw przyjemno ci obserwowaem pierwsz, drug, trzeci i czwart klas toczce si do najpodlejszego wej cia budynku. Poinformowaem szkoln sekretark, pani Claricoates, e znowu nale mi si bezpatne

obiady. Jak zwykle bya pena wspczucia i powiedziaa: Nie przejmuj si, chopcze, wszystk i wyja ni w praniu . By prbny egzamin z angielskiego. Skoczyem pierwszy. Dziecinnie proste . 14. Wtorek

Mamy nowego wychowawc. Nazywa si Lambert. Jest typem nauczyciela, ktry lubi by przyjacielski. O wiadczy na wstpie: zych Uwaajcie mnie za koleg. Chc wiedzie o wszystkich

problemach, zarwno szkolnych, jak i domowych . Sprawia wraenie raczej samarytanina ni nauczyciela. Umwiem si na spotkanie z nim jutr o po lekcjach. Mama skoczya dzisiaj trzydzie ci osiem lat. Kupiem jej kart z napisem Szcz liwych 18 urodzin , ale sprytnie zmieniem jedynk na trjk za pomoc Tipexu i wysuszonej soczewicy. Napis na

froncie brzmia teraz: Szcz liwych 38 urodzin . Niestety, tekst wewntrz kartki zupenie ni odpowiada stylowi ycia mamy: W przyszo ci matka i ona ycia pocztkiem lekko zatrwoona Dzi twoim udziaem miech i dyskoteka

Nie rozwaanie, co ci potem czeka.

Obrazek na kartce przedstawia nastolatk szalejc przy d wikach gramofonu. Po namy le doszedem do wniosku, e kartka nie bya wybrana zbyt szcz liwie. Szkoda, e jak co kupuj, to zawsze pod wpywem impulsu! Na prezent dla mamy miaem depilator pod pachy. Spostrzegem, e skoczy jej si preparat, ktrego normalnie uywa. Ojciec przysa kartk z wizerunkiem smutnego kota. W rodku napisa: George . Ten Twj, jak zawsze,

mierdzcy szczur Lucas przysa kart z Sheffield. Kartka bya w pudeku, na je

pierwszej stronie komiksowa mysz zajadaa ser (pewno edamski). Wewntrz Lucas napisa: Paulino, nigdy nie zapomn nocy w lasku sosnowym. Z nie gasnc mio ci. Twj Bimbo . Mama dostaa dziesi innych kart, wszystkie od kobiet i wszystkie z kwiatami. Nie roz umiem, dlaczego kobiety s tak przywizane do kwiatw. Na mnie kwiaty nie robi adnego wraenia. W ol drzewa. 15. roda

Rano, zanim poszedem do szkoy, zadzwoni ojciec. Chcia rozmawia z mam, ale mama odmwia. Sycha byo pacz Bretta. Wydawao mi si, e babcia kcia si z Tyczk. Kto (przypuszczam, e mg to by jedynie Maxwell) gra na dziecinnym ksylofonie. Ojciec spraw ia wraenie bardzo nieszcz liwego. Powiedzia: Adrianie, wiem, e postpiem przekracza zbrodni . Po lekcjach miaem dug rozmow z panem Lambertem. Zabra mnie do kawiarni i postawi herbat z ciastkiem waniliowym. Na poegnanie powiedzia: Adrianie, sprbuj si oderwa od idiotycznej sytuacji, do jakiej doprowadzili twoi rodz ice. Jeste uzdolnionym chopcem i nie moesz pozwoli, eby ci cignli do swojego poziomu .

le, ale kara zna

Uzdolniony chopiec! W kocu kto poza Pandor pozna si na moich intelektualnych moliwo ciach. Miaem prbny egzamin z biologii. Skoczyem ostatni. 16. Czwartek

Barry Kent umwi si z panem Lambertem, eby porozmawia o swoich problemach rodzinnych! Pan Lambert musiaby mu po wici dwadzie cia cztery godziny. Cha! cha! cha! Prbny egzamin z geografii. Ju taki mj pech - nie byo pyta o przemy le skrzanym w Norwegii. 17. Pitek Nw Prawie wszyscy z naszej klasy umwili si z panem Lambertem na rozmow o problemach rodzinnych. Nawet Pandora, ktrej mama udziela porad w Poradni Maeskiej! Pan Lambert chodzi po szkole z bardzo kiepsk min i obgryza paznokcie. Przesta ju zaprasza do kawiarni. 18. Sobota

List od Tydemana! Niestety, kolejna odmowa. Bogowie jeszcze si do mnie nie u miecha j. British Broadcasting Corporation 17 wrze nia Drogi Adrianie Mole u, dzikuj za Twj ostatni list (bez daty - je li chcesz by pisarzem, a nawet je li nie chces z musisz datowa swoje listy. Jak wiesz, trzymamy je w kartotekach. BBC ma mnstwo kar totek przechowywane s w Ware w Herefordshire w magazynach lub w Caversham koo Reading. N iektre materiay archiwalne s bardzo cenne). Pobyt na wsi wydaje si le wpywa na Twj nastrj. Tak si czsto dzieje z poetami typu

Wordswortha i consortes. W innych przypadkach poprawia samopoczucie - piewajce sko wronki, skaczce baranki, Pczkujce onkile, szumice wodospady. To prowokuj do pisania d i pobudz a wyobra ni. Zapomnij wic o smutku i samobjstwie i napisz co pogodnego.

Obawiam si, e wiersz nie odpowiada jeszcze wymaganiom radiowym, ale wykazuje pewie n poetycki postp, wic prbuj dalej. Oczywi cie, bdziemy respektowa Twoje prawa autorskie (BBC jest zwykle bardzo dobre w tych sprawach). Prawami autorskimi zajmuje si specjalny wyd

zia i nie zawracamy tym gowy dyrektorowi generalnemu. Jednak Twoja chwila jeszcze nic nades za. Nie zabijaj si z powodu kolejnej odmowy. Gdyby poeci popeniali samobjstwo z powodu odrzucenia ich wczesnych utworw, nie byoby w ogle adnej poezji. Bardzo serdeczne pozdrowienia John Tydeman

19. Niedziela Pitnasta po w. Trjcy odwiedzi Berta i Queenie. Byli do mnie

Nabrawszy gboko powietrza w puca poszedem dzi

wrogo nastawieni, poniewa zaniedbywaem ich przez tydzie. Bert zauway: Queenie, on si ju nie przejmuje nami, starymi. Woli si wasa . Jak daleko mona si posun w niesprawiedliwo ci? Nie pamitam nawet, kiedy ostatni raz si wasaem. Queenie nic nie powiedziaa, bo nie bardzo moe mwi z powodu wylewu, ale miaa niewtpliwie nieprzyjazn min. Bert kaza mi przyj nazajutrz, eby posprzta. Ich pomoc domowa przychodzi we wtorki i Bert lubi, eby na jej przyj cie byo czysto. 2. Poniedziaek Courtney Elliot nie przynis mamie dzi rano czeku z zapomog. Poszedem do szkoy bardzo t ym

zmartwiony, peen jednak nadziei, e czek przyjdzie poczt popoudniow. Bardzo si zdziwiem e w prbnych egzaminach uzyskaem jedynie rednie oceny. To bez wtpienia jaka pomyka.

21. Wtorek

Rano mama pokcia si z Courtneyem Elliotem na temat czeku. Courtney o wiadczy: Pani

Mole, nie moe pani strzela do posaca, je li wiadomo jest za lub je li w ogle nie ma w Mama przez cay dzie usiowaa si dodzwoni do Wydziau Opieki Spoecznej, ale telefon by cigle zajty.

22.

roda

Opu ciem lekcje i poszedem z mam do Wydziau Opieki Spoecznej. Nie miaa odwagi pj sama. Jestem zadowolony, e poszedem, bo to z ca pewno ci nie jest miejsce dla ciarnej iety. Mama najpierw stana w kolejce narzekajcych do recepcji. Ja usiadem na jednym z krzes e przy rubowanych do podogi. Urzdniczka z recepcji ukrywaa si za szklanym przepierzeniem, tote kolejni petenci mu sieli go no wykrzykiwa swoje najbardziej prywatne finansowe sekrety. Syszaem moj mam wykrzykujc podobnie jak inni, potem przysza z numerkiem 89 i powiedziaa, e musimy poc zeka, a nasz numer ukae si na elektronicznym ekranie. Czekali my w nieskoczono w towarzystwie, ktre mama nazywa ofiarami spoeczestwa .

(Ojciec okre liby to jako szumowiny .) Po sali snua si grupa wczgw przy piewujc i k midzy sob. Szalay dzieci. Nastoletnie matki z krzykiem rozdzielay klapsy. Chopak o ku lach wdrapywa si po schodach przy pomocy starego skina w poszarpanych butach Doc Marten s. Nikt nie

zwraca najmniejszej uwagi na napisy: Prosz nie pali , na linoleum peno byo niedopakw. Przyzwoici ludzie wpatrywali si w czubki swoich butw. Mniej wicej co dziesi minut na ekranie zapala si kolejny numer i kto znika za drzwiami z napisem: m,

Rozmowy prywatne . Nie zauwa

eby ktrakolwiek z tych osb wracaa potem przez te same drzwi. Byo w tym co upiornego. M ama powiedziaa: Maj tam pewnie komory gazowe .

Nasza rozmowa przebiegaa w warunkach absolutnie sprzecznych z kodeksem handlowym, poniewa nie bya w najmniejszym nawet stopniu prywatna. Urzdnik siedzia za szklanym przepierzeniem, wic mama wykrzyczaa, e nie otrzymaa czeku z zapomog i jest bez grosza . Urzdnik wyja ni: Pani Moulds, czek zosta wysany w pitek .

Jaka PANI MOULDS? krzykna mama. - Ja si nazywam MOLE. Em-o-el e! Przepraszam - powiedzia urzdnik - mam ze akta .

Czekali my pitna cie minut, urzdnik powrci i oznajmi: Ale ja potrzebuj pienidzy teraz - ualaa si yn potrzebuje spodni do szkoy : , . .

Czek bdzie wysany dzi

wieczore

mama. - W domu nie ma nic do jedzenia, a s

Nic na to nie mog poradzi - odpowiedzia facet niechtnie. - Niech pani od kogo poyczy . Mama spojrzaa mu prosto w oczy i zapytaa: To sprzeczne z przepisami. Teraz rozumiem, dlaczego wszystkie meble s tam przy rubowane do podogi. Sam miaem och ot cisn jakim krzesem. 23.Czwartek Rwnonoc jesienna Czy moe mi pan poyczy pi funtw?

Zapomoga nie przysza. Courtney EIliot poyczy mamie pi funtw. 24.Pitek 8.30 rano. Zapomoga nie przysza. Przyszed za to czek od ojca, wic jeste my uratowani! Mama daa mi pitna cie pensw na batonik Mars, pierwszy od wielu dni. 16.30. Mama zaniosa rano czek do banku, ale nie chcieli jej wypaci pienidzy, bo wyklarowanie czeku trwa cztery dni. Dyrektor banku, pan Niggard, uczestniczy w ja kiej likwidacji,

wic mama poczekaa na jego powrt i zacza ebra o poyczk. Pan Niggard pozwoli jej wzi dwadzie cia pi funtw. Z tych wszystkich zmartwie mamie popuchy kostki. Kto drogo za to zapaci!

25. Sobota Pierwsza kwadra ksiyca

Dalej nie ma zapomogi! Poszukaem spuchnitych kostek w Rodzinnej encyklopedii zdrowia , pisma Dobra gos-

podyni domowa . Podtytu brzmi tek domowy , ale nie ma tam hasa

Kompletne kompendium nowoczesnej wiedzy medycznej na uy

~spuchnite kostki . Kierujc si wasn inteligencj zajrzae

Cia . Zainteresowa mnie fakt, e Zaczem czyta

Cia

ssiaduje z hasem

Seks i rozmnaanie .

Jdra i sperma i zdumiaa mnie informacja, e moje wasne jdra produkuj

kilkaset milionw plemnikw dziennie. Dziennie! Gdzie si to podziewa? Wiem, e cz wycieka samorzutnie w nocy , cz czasami przy mojej pomocy, ale co si dzieje z tymi niezliczo nymi milionami,

ktre si tam kbi? A co w przypadku ludzi cnotliwych, jak ksia? W cigu ycia musz uzbi tryliony trylionw. Mzg si skrca, nie mwic ju o jdrach. 26. Niedziela Szesnasta po w. Trjcy

Wczoraj wieczorem przeczytaem w ku cay rozdzia ,Seks i rozmnaanie . Kiedy si obudziem, okazao si, e kilkaset milionw plemnikw wycieko. Ale przynajmniej zapewni to pozostaym troch wicej miejsca na swobodniejsze machanie ogonami. 27. Poniedziaek Zapomogi w dalszym cigu nie ma! Nadzwyczajnie szcz liwym zbiegiem okoliczno ci przerabiali my dzi na biologii czowieka pr zechowywanie nasienia. Mogem zaprezentowa wyczerpujcy i jasny referat o cyklu ycia plemnika . Na panu Southgate, nauczycielu biologii, zrobio to ogromne wraenie. Po lekcji powi edzia: Mole, nie mam pojcia, czy to u ciebie wrodzony talent do biologii, czy obsesyjne z ainteresowanie seksem. Je li to talent, to moe jednak bdziesz zdawa egzamin z biologii, a je li obsesj a, to radzibym ci skorzysta z pomocy szkolnego psychologa .

Zapewniem pana Southgate, e moje zainteresowanie ma podoe czysto naukowe. 28. Wtorek Nie ma zapomogi!

Po szkole poszli my z Pandor na spacer do lasku i okazao si, e na polanie zaczto budowa domki dyrektorskie. Pandora stwierdzia, e po wica si angielskie lasy na sauny, podwjne garae i drzwi na patio.

Jaki

szcz liwiec dyrektor bdzie mia w swoim ogrdku najlepsze drzewo kasztanowe w

Anglii. Ale dostarczy mu to rwnie wielu powodw do w cieko ci, bo kadej jesieni Barry Ken ze swoj band bdzie atakowa ten kasztan kijami. Cha! cha! cha! Poszedem do Pandory i obserwowaem w telewizji, jak na zje dzie Partii Pracy gosowano za jednostronnym rozbrojeniem. Pan Braithwaite wyja ni, e w przypadku wygrania wyborw Pa rtia Pracy pozbdzie si caego uzbrojenia nuklearnego. Na to pani Braithwaite: Oczywi cie, zo stawiajc

nas w ten sposb na pastw sowieckiego zagroenia . Pastwo Braithwaite zaczli si spiera n emat zalet jednostronnego i wielostronnego rozbrojenia. Sprzeczka staa si do ostra i pan Braithwaite oskary pani Braithwaite o to, e wysaa jego list z rezygnacj do komitetu dzielnicowego lm Ward Partii Pracy. Pani Braithwaite krzyczaa: Ivan, mwi CI po raz ostatni, ze nie wysaam te go przekltego listu . Pandora odprowadzia mnie do domu i wyja nia, e ojciec napisa taki list, ale zdecydowa s i

go nie wysya. Poczu si wic bardzo dotknity, kiedy przyjto jego rezygnacj. Pandora pow ziaa: Biedny tata, znalaz si na zupenym politycznym pustkowiu . 29. roda Dzie . w. Michaa (koniec kwartau)

Nie ma zapomogi! Mama dostaa list z banku z wyja nieniem, e czek ojca nie mia pokrycia. Polecia mi w dr odze do

szkoy wstpi do babci, eby ich o tym poinformowa. Tyczka wa nie karmia Bretta, wic nie wiedziaem, w ktr stron odwrci wzrok. Czy ignorowanie dziecka, ktre ssie pier , naley dobrych czy do zych manier? Dla pewno ci wpatrywaem si w szyj Tyczki. Babcia szykowaa Maxwella do przedszkola. Biedny dzieciak owinity by w tyle warstw, e troch przypomina Scotta na biegunie poudniowym. Jednak zdaniem babci: est W powietrzu j

przymrozek, a Maxwell ma sabe piersi . Ojciec wcze nie poszed nad kana, wic zostawiem wiadomo babci. cigna usta w prost

lini i powiedziaa: Kolejny czek bez pokrycia? Twj ojciec powinien zacz skaka z trampol ny . Zapytaem, czy babcia nie ma chwilami dosy Bretta, Maxwella i Tyczki. O wiadczya na to , e rozkwita przy cikiej pracy, co musi by prawd, bo wyglda znacznie lepiej ni wtedy, gdy jedynym jej zajciem byo suchanie przez cay dzie Radia Cztery . Teraz nie sucha nawet ce . Z jakiego powodu Brett nie lubi gosu Robina Daya. Zaczyna wrzeszcze i wymiotuje.

wiata n

30. Czwartek Nie ma zapomogi! Napisaem dzi wiersz.

W OCZEKIWANIU NA ZAPOMOG

Drzwi spiami skrzypi, puste pki Fablonem pokryte Wtruje zamraarka aobnym elektrycznym ykiem. Chopiec idzie do szkoy w porwanych spodniach. Kobieta czeka przy skrzynce na listy. Rachunki gromadz si za zegarem. Godny pies skowyczy przez sen. Towarzystwo Budowlane le listy kwasem solnym pisane. Cay dom czeka, czeka. czeka. Czeka na zapomog. Czytam Zielono witkowe wesela Philipa Larkina.

Pa dziernik

1 Pitek. Mama zadzwonia do Obywatelskiego Biura Porad, eby si dowiedzie, kto jest naszym posem do parlamentu. Potem zadzwonia do posa do domu, ale go nie zastaa. ona powiedzi aa, e pojecha na Wyspy Kanaryjskie w specjalnej misji gromadzenia danych. Robia wraenie b ardzo rozgoryczonej.

2.Sobota Courtney przynis list z Pens. King Edward Cottage Yosserdyke Norfolk

Kochana Paulino, ojcu i mnie bardzo przykro, e masz kopoty, mamy jednak nadziej, e do tej pory wszyst ko si wyja nio. Nigdy specjalnie nie lubili my George a ma porywczy temperament i wydaje nam si, e lepiej Ci bez niego. Co do pienidzy, Paulino, to mieli my tylko kilka dobrych dni p rzy kopaniu kartofli i sami jeste my aktualnie w potrzebie, posyamy jednak przekaz pocztowy dla Adriana, b o wiemy, jak lubi sodycze. Gdyby tylko, Paulino, pokadaa wiksz ufno w Panu, nie miaaby w yciu tylu kopotw.

Bg karze tylko pogan i niewierzcych. W czasie Boego Narodzenia byli my zaszokowani il o ci papierosw i alkoholu w waszym domu. Nie wychowali my Ci w ten sposb, Paulino Ojciec n ie wypi

w yciu nawet kropli, nie by te niewolnikiem nikotyny. Jeste my porzdnymi lud mi, yjemy w boja ni Boej, znamy swoje miejsce i chcieliby my, eby za p no. Wujek Dennis, ciocia Marsja i kuzyn Maurycy wyprowadzili si z przyczepy do kwaterunkowego domu. Maj wszystkie nowoczesne urzdzenia i ciocia Marsja twierdzi, e czuje si jak w Paacu Buckingham. Moe kiedy ju urodzisz to nie chciane dziecko, przyjedziesz i sama zobaczysz. W ka dym razie, Paulino, modlimy si za Ciebie. Twoi, szczerze przywizani Mama i Ojciec

si bardziej do nas upodobnia, zanim bdzie

PS. Ciocia Marsja zapytuje, czy nie znalaza odczas

szarej skarpetki Maurycego, ktra zagina p

ostatniego Boego Narodzenia My l o tej skarpetce nie daje jej spokoju. 3. Niedziela Siedemnasta po w. Trjcy. Penia ksiyca

Mama napisaa dzi nastpujc odpowied : Drodzy Rodzice, przepraszam, e odpowiadam na wasz wspaniale podnoszcy na duchu list po krtkiej zwoce , ale dopiero otrze wiaam z pijackiego zamroczenia. Adrian cieszy si nieprzytomnie z pr zekazu na pidziesit pensw i natychmiast pobieg kupi mi puszk piwa. Jest naprawd bardzo dobrym dzieckiem. Nic nie sprawioby mi wikszej przyjemno ci ni obejrzenie kwaterunkowego domku cioci

Marsji, ale obawiam si, e trudno mi bdzie wyrwa si z zakltego krgu bankietw, ktre sk si na moje ycie. Wiecie, jak to jest z hedonistami yjemy jedynie w pogoni za przyje mno ciami i nie

chodzimy do ko ciow. Obawiam si rwnie, i mimo bardzo dokadnych poszukiwa nie udao si odnale zagubionej szarej skarpetki. Rozumiem niepokj cioci Marsji z tego powodu, to te posyam ostatni banknot jednofuntowy, eby moga kupi nowe skarpetki (dwie) i wreszcie zazna s pokoju. To, co piszecie o George u, jest zgodne z prawd, tylko e wyszam za niego, bo wwczas duo i czsto si mia. A w naszym domu w sercu kartoflisk nie syszao si czsto Serdeczne pozdrowienia Wasza crka Paulina i wnuk Adrian

miechu, prawd

Bagaem mam, eby nie wysyaa tego listu. Powiedziaa, e si zastanowi i postawia go za pojemnikiem na chleb. 4. Poniedziaek Nie ma zapomogi!

5. Wtorek Mama si zaamaa. Zadzwonia do lokalnego radia i o wiadczya, e porzuci swoje dziecko w Wydziale Opieki Spoecznej, jeeli nie dostanie nalenego zasiku. Rano obudzio mnie radio, z ktrego pyn gos mojej wasnej matki omawiajcej na falach eteru nasze problemy finansowe. Rozmawiaa z telefonu na dole w hallu z Mitchellem Malone, niedorozwinitym discjockeyem. Twierdzia, e porzuci mnie w Wydziale Opieki Spoecznej, je li dyrektor owego biura nie skontaktuje si z ni do poudnia. Mitchell Malone okropnie si podnieci i powiedzia: Drodzy suchacze, znajdujemy si w

sytuacji przypominajcej W samo poudnie. Czy Paulina Mole, ciarna samotna matka, zostaw i swego syna w Wydziale Opieki Spoecznej? Czy te pan Gudgeon, dyrektor biura, ktry wy stpowa w naszym programie w ubiegym tygodniu, wrczy Paulinie od dawna jej naleny czek? Suchaj cie naszej stacji, bdziemy podawa wiadomo ci o aktualnym rozwoju wydarze . Zasiedli my z mam w oczekiwaniu na telefon. O 12.30 mama zarzdzia: Adrianie, kad id ci porzuci . Kiedy o 12.35 wychodzili my z domu, zadzwoni telefon. Ojciec baga, eby nie wymienia w radiu jego nazwiska. W Wydziale Opieki Spoecznej obecno sprawozdawcw radiowych i dziennikarzy wywoaa minizamieszki. Wszyscy petenci chcieli opowiedzie o swoich problemach. Maksymalni e

palto,

podekscytowani wczdzy rozpoczli bjk. Personel opu ci stanowiska pracy i trzeba byo we policj. Mitchell Malone prowadzi audycj na ywo spoza studia, nada wic pyt pt. wadaniu szalecw . Byem porzucony przez czterdzie ci pi minut, zanim pan Gudgeon wrczy mamie wypat na Klinika we

nage potrzeby w wysoko ci dwudziestu piciu funtw. O wiadczy, e powinno nam to wystarczy weekend. Poprosi, eby mama stawia si u niego w poniedziaek rano, ale w tym momencie w trci si sierant policji: Nie, panie Gudgeon, to pan pjdzie do pani Mole .

Pan Gudgeon mitosi postrzpione wsy tumaczc: Ale ja mam w poniedziaek rano zebranie . Sierant machn pak i o wiadczy:

Zgadza si, panie Gudgeon, ma pan zebranie z pani Mole

tych sowach odszed i zacz pak rozdziela wczgw. 6 roda

Dzi wieczorem na pierwszej stronie gazety ukazay si zdjcia mamy i moje. (Pryszczy pr awie nie wida.) Tytu: KOPOTY MA TKI. Tekst poniej: Atrakcyjna przysza matka Paulina Vole (58) zdobya si wczoraj na desperacki krok porzucenia swojego jedynego dziecka Adriana (5) w biurze Opieki Spoecznej przy Ca rey Street. Pani Vole twierdzi, e od trzech tygodni czeka na zasiek. O wiadczya: drian Byam w rozpaczy. A

znaczy dla mnie wicej ni samo ycie, ale musiaam podj drastyczny krok i porzuci go, eb wrci uwag na nasz niedol . Pan Gudgeon (42), dyrektor biura przy Carey Street, wyja ni dzi . Pani Vole staa si nieszcz liw ofiar braku personelu. Urzdnik obsugujcy komputer zama duy palec u nogi squash .

7 Czwartek Dzi ukazay si w miejscowej gazecie nastpujce sprostowania: Pani Paulina Vole pragnie sprostowa wypowied przypisan jej we wczorajszym numerze. W tej samej notatce zamiast:

Nie powiedziaa: Adrian znaczy dla nic wicej ni samo ycic pijc squash powinno by. grajc w squash .

Przepraszamy pani Vole i pana Rcginalda Gudgcona i dzikujemy im za wskazanie tych nie zamierzonych niedokadno ci. 8. Pitek Mama zadzwonia do lokalnej gazety z daniem, eby wydrukowali nastpujce sprostowanie: Pani Paulina Mole ma lat 38, nie 58, jak podano w wydaniu ze rody. Ma te zupenie dosy gadania ssiadw. Wczoraj wieczorem pani O Leary wykrzykiwaa: Nie ma co, pani Mole, wietnie si pani trzyma na swj wiek .

9 .Sobota. Ostatnia kwadra ksiyca

Dzi

by telefon z

Ksigi rekordw Guinnessa . Jaki

inteligenciak zapyta mam, czy zgodzi

na wydrukowanie swojego nazwiska w dziale Najstarsze poonice . Poprosi te o przysanie m tryki urodzenia mamy. Mama oznajmia spokojnie, e dziecko jeszcze si nie urodzio, a ona ma trzydzie ci osiem lat. Facet na to:

Wobec tego przepraszam, e pani niepokoiem, pani Vole , i odwiesi suchawk

Przeczytaem lokaln gazet od deski do deski, ale nie byo najmniejszej wzmianki na tem at wieku mojej mamy. 10. Niedziela Osiemnasta po w. Trjcy

Mama spdzia dzie na czytaniu

Observera z nogami powyej gowy.

Zabraem psa na spacer, poszli my do lasu obejrze dyrektorskie domki w budowie. Zwiedzili my domek

Winchester . Pies podnis nog w gwnej sypialni, po czym przykucn n

przeznaczonym na bar i barbecue, wic musiaem go wyprowadzi. 11. Poniedziaek Dzie Kolumba (USA), Dzie Dzikczynienia ( Kanada)

Courtney przynis niezwykle ekscytujc kartk: Drogi Adrianie Mole u! bardzo mnie interesuj Twoje prace. Gdyby wszystko wyja ni. Z powaaniem L.S. Caton chcia je publikowa, prosz o kontakt, wtedy

Kartk wysano z Bolton. Zastanawiaem si, jak L.S. Caton dowiedzia si o moim istnieniu.

Moe wspomnia o mnie pan Tydeman podczas jakiego

bankietu w BBC?

Wysaem panu Catonowi zwiz i pow cigliw odpowied z pro b o bardziej szczegowe wyja nienia. Zjawi si Gudgeon i wrczy mamie reszt nalenych jej pienidzy. Wychodzc zapyta, do kogo nale mskie buty nr 10 pod kanap. Mama wyja nia, e s wasno ci jej syna Adriana. Zapytaa: Chyba w moim stanie mam niewielkie szanse na partnera? umiecem i z po piechu potkn si o psa. Mieli my dzi ch szafranu. Jedli my trzymajc talerze na kolanach (tzn. mama na brzuchu) przed telewizorem, gdz ie pokazywano, jak wycignito z morskiego dna stary tudorowski wrak Mary Rose . Mama powiedziaa: To chyba jednak powinno zosta na dnie . Byem zawiedziony, bo nie ekstra kolacj: kurczak w curry, a do tego jeszcze mama dosypaa do ryu tro Pan Gudgeon obla si r

pokazali adnych szkieletw, ale komentator o wiadczy, e to historyczne wydarzenie, wic s taraem si wzbudzi w sobie podniecenie. 12. Wtorek Dzi dziewczynka z pierwszej klasy, Anna Luiza Wirgfield, poprosia mnie o autograf. Powiedziaa: oy,

Zobaczyam twoje zdjcie w gazecie i wyja niam mamie, e chodzisz do naszej sz

ale mama nie uwierzya, bo w gazecie napisali, e masz zaledwie pi lat. Wic chc mie twj tograf na dowd, e ci znam . Daem dzieciakowi autograf. Musz si przyzwyczai, e kiedy bd mnie o to napastowa.

Przez ca matm wiczyem podpisy. Po powrocie do domu ogldaem falklandzkie oddziay specjalne. Wypatrywaem Clive a Kenta, ale jako 13 . roda Mama dostaa z Opieki Spoecznej talon na szkolne spodnie dla mnie. Opiewa na dziesi funtw. eby jednak kupi spodnie, musz i do jednego z trzech sklepw wyznaczonych przez Opiek Spoeczn. go nie dostrzegem.

Wszystkie wymienione sklepy - Henry Blogetts i Synowie, ubrania szkolne; Swingin g Sixties; Mick n Dave - znane s z tego, e sprzedaj szmaty po wygrowanych cenach. Nie poni si do tego stopnia, eby pj tam z talonem. Schowaem talon do portfela. Kiedy

ju bd sawny i bogaty, bd mu si przypatrywa, a moe nawet poka go przyjacioom na do e zaznaem kiedy gorzkiego smaku biedy. 14. Czwartek Poszedem dzi zobaczy, jak si miewa Brett. Chyba wie, e jestem jego bratem, bo jak si

pochyliem nad eczkiem, obnay dzisa w gupim u miechu i naprawd mocno cisn mj pal Ma ju zdrowsz cer, wic moe przed tym dzieckiem jest jaka przyszo .

Babcia wyglda bardzo ndznie, ale nawet w poowie nie tak ndznie jak Tyczka. Obie kobi ety bardzo si nawzajem denerwuj. Babci nie podoba si, e Tyczka uywa do puddingu Yorkshire zwykej mki, a dla Tyczki niezno ne jest to, e babcia smaruje na noc piersi Maxwella ma ci mentolow Vick i zawija szarym papierem. Twierdzi, e szelest papieru nie pozwala jej spa. Kiedy wrciem do domu, mama bardzo szczegowo wypytywaa o babci i Tyczk. daa, ebym opisa wyraz ich twarzy i intonacj gosu. 15. Pitek Zgosiem si do udziau w szkolnym przedstawieniu. Wystawiamy Brata marnotrawnego Oscara Wilde a. Mam przesuchanie w poniedziaek. Spodziewam si, e zagram Ernesta, cho mama twierdzi, e najlepsza jest rola torby. W swoim mniemaniu jest osob nadzwyczaj dowcipn. 18 Poniedziaek Weekend by zbyt nudny, eby w ogle cokolwiek o nim pisa. Pan Golightly, nasz nauczyciel sztuki dramatycznej, przerwa mi w poowie monolog He nryka V: Adrianie, Brat marnotrawny to elegancka komedia obyczajowa, a nie mska epika wojenna . Chc

si przekona, czy dasz sobie rad z rol komediow . Kaza mi przeczyta kwesti o stacji Vi a, a kiedy skoczyem, o wiadczy: W porzdku, dasz rad . Postanowiem zosta aktorem, kiedy

dorosn. W czasie przerw w prbach bd pisa powie ci. 19 Wtorek Dzisiaj pani Singh posza z mam do przychodni przedporodowej. Ginekolog zdecydowa, e mama musi wicej odpoczywa, w przeciwnym bowiem razie czeka j leenie w ku. Puchnicie kostek spowodowane jest wysokim ci nieniem. Jest o wiele za stara, eby mie dziecko, tote lekarze po wicaj jej wicej uwagi, bo gdyby umara przy porodzie, mieliby kopoty. 20 roda Kiedy na geografii powiedziaem Pandorze: Cze , gos mj dra w sposb zupenie nie kontrolowany. Siedziaem cicho przez reszt lekcji. 21. Czwartek Mama zapytaa, dlaczego jestem taki spokojny. Nie powiedziae skoczy si Blue Peter. Czy co pokoju. 22. Pitek. Nie mog ufa wasnemu gosowi. W jednym momencie jest gboki i dono ny jak u lana Paisleya, a zaraz potem wysoki i skrzekliwy jak u Margaret Thatcher, zanim agenc je reklamowe zajy si ustawieniem jej gosu. 2 3 . Sobota Zadzwoni Bert Baxter z wiadomo ci, e ojca wyrzucili z Agencji do Walki z Bezrobociem. Milczaem. Bert zapyta: No co, nie masz nic do powiedzenia? Wyjkaem nie i odoyem suchawk. Bd musia i do lekarza w sprawie mojego gosu. si stao? niemal sowa, odkd

Zaskrzeczaem w odpowiedzi:

Nic , i wyszedem

Takie objawy nie mog by normalne. 24. Niedziela Dwudziesta po w. Trjcy. Koniec brytyjskiego czasu letniego

Dzisiaj pies oszala i poszarpa na strzpy niedzielne gazety. Nie potrafi wytumaczy swoj ego dziwacznego zachowania. Cay hall pokryway strzpki zadrukowanego papieru: Ken Livingstone broni dzi ... ,

utrzymanie rakiet falklandzkich... 700 milionw funtw... , radnie na... , a jest wybuchowa. . . Pozmiataem te strzpy i wyrzuciem do kosza, przykrywajc 2 5 . Poniedziaek wito ( Rep. /Irlandii) . Ostatnia kwadra ksiyca

onierze izraelscy patrzyli be

ledztwo w sprawie zamkw byskawicznych w spodniach... , straacy przyjm 7 ,5%, ale atmos

wiat zewntrzny pokryw.

Po dniu milczenia w szkole poniosem swj rozchwiany gos do gabinetu doktora Graya. D oktor Gray nawet nie podnis gowy znad swoich obrzydliwych bazgrow. Zapyta jedynie: i?

o co chod

Na przemian basem i dyszkantem wypowiedziaem cay swj niepokj na temat uszkodzonych strun gosowych. Dr Gray na to: Na mio bosk, chopcze, po prostu przechodzisz mutacj. Troch p no, ale

twj rozwj fizyczny jest generalnie op niony. Powiniene zacz uprawia jakie przebywa na wieym powietrzu . Zapytaem, jak dugo bdzie trwaa ta mutacja. A doktor: Kt to moe wiedzie? Nie jestem przecie prorokiem, prawda?

sporty i wi

Nie wierzyem

wasnym uszom. Po skoczeniu szkoy bd przede wszystkim paci skadki na prywatn sub zdrowia. Wycofaem si z udziau w sztuce Wilde a. W teatrze potrzebny jest pewny gos, a nie mog tego powiedzie o swoim. 26. Wtorek Barry Kent popeni edukacyjne samobjstwo Zjawiajc si w szkole w kostiumie Hell Angels. Pan Lambert udawa, e tego nie zauway (Barry Kent jest od niego wyszy o dwadzie cia centymetrw) , ale pan Scruton wypatrzy Kenta w stowce I kaza mu si przebra, bo - jak .powiedzia - jeszcze kto straci oko na tym elastwie.

Kent poszed do szatni czwartej klasy i tam zdj kurtk. Pod spodem mia koszulk z trupi

czaszk te nabijan wiekami, wic Scruton kaza mu zdj rwnie i koszulk. I wtedy ukaza

nabijana wiekami skrzana kamizelka. Nie mam pojcia jak Kent przemieszcza si z takimi ciarami. Pan Scruton wysa go do domu z listem do rodzicw. 27. roda

Kilku uczniw czwartej klasy najatwiej ulegajcych wpywom zjawio si w szkole z wiekami na plecach szkolnych marynarek. 28 Czwartek Pan Scruton dooy nowy przepis do miliona ju istniejcych. W szkole wolno nosi wieki jedynie na podeszwach sportowych butw. 29. Pitek Mama bdzie miaa dziecko za dwa tygodnie! W szpitalu zrobili jej dzi badania. Wpada w panik, poniewa nasz pokj go cinny jest nada l jedynie pokojem go cinnym, w niczym nie przypomina pokoju dziecinnego. Cigle nam potwornie brakuje pienidzy. Zasiek macierzyski wystarcza jedynie na poow uywanego wzka. 30. Sobota Pies znowu dosta szau i poszarpa moj bezcenn kolekcj starych numerw Beano ,

Zbieraem je od sidmego roku ycia, wic z rozpacz patrzyem na ich strzpki. Miaem ochot porzdnie psa skopa w moim pokoju, ale skoczyo si na tym, e jedynie zepchnem go ze schodw. Dawniej zawsze szanowa literatur. Bd musia pj do weterynarza, moe pies ma jakie zaburzenia mzgowe. 31 . Niedziela. Dwudziesta pierwsza po Hallowe en Koniec czasu oszczdzajcego wiato dzienne ( USA i Kanada) w. Trjcy.

O pitej mj tak zwany najlepszy przyjaciel zaprosi mnie na przyjcie z okazji Hallowe en . Powiedzia:

Pryszczaty, zupenie zapomniaem wysa ci zaproszenie, ale przyjd ; przebierz s

za czarownika, bo inaczej nie wejdziesz .

Postanowiem nie przebiera si za czarownika, chciaem zerwa ze stereotypami, poszedem wic jako diabe. Mama pomoga mi zaimprowizowa kostium. Wykorzystali my stare petwy ojca,

jakie czarne baletowe rajtuzy mamy i jej pomaraczow peruk, ktr kupia przed laty na prz jcie z tacami w klubie wdkarskim ojca. W tych baletowych rajtuzach wygldaem troch nieprzyzwoicie, wic woyem na wierzch spodenki kpielowe, ale kiedy ju wszystko to przyodziaem, ani troch nie przypominaem d iaba. Wygldaem raczej na idiot. Mama wpada na pomys, eby na moj diabelsko ucharakteryzowan

twarz nacign nylonow poczoch. Troch to poprawio oglne wraenie, ale mojemu kostiumow cigle czego brakowao.

O sidmej przeywaem kryzys niepewno ci i gotw byem si rozebra, ale mama w tym

momencie zapaa puszk zielonej fosforyzujcej farby z rozpylaczem, ktr podrabiali my troc

zeszoroczn choink. Spryskaa mnie od stp do gw. Pies zacz skomle i uciek pod suszar naczy. Nie miaem wic wtpliwo ci, e osignem zamierzony efekt. Krtka droga do domu Nigela bya prawdziwym koszmarem. Dzieci w spiczastych czapkach

biegy za mn z okrzykami: Poka, co umiesz, albo dawaj fors . Nawoywaem bez przerwy, eb

odczepiy, ale szy za mn a do domu Nigela nadeptujc mi na petwy. Pocztkowo Nigel nie ch ia mnie wpu ci, bo nie miaem kostiumu czarownika. (On wszystko bierze tak dosownie! Jak nie bdzie

si mia na baczno ci, to skoczy przy komputerach). Wyja niem jednak, e jestem diabem, wi ie

wpu ci. Rodzice Nigela ogldali na grze telewizj, dobrali my si wic do ich barku, wypili koktajle Tia Maria i Egg Flip.

Na przyjciu w ogle nie byo dziewczyn, co wydao mi si troch dziwne. Nigel o wiadczy, e dziewczyny przyprawiaj go o mdo ci. Czarodzieje taczyli wraz ze mn przy rowanym wietle przefilt

przez wydron dyni, do muzyki Duran Duran dochodzcej z pyt. Chyba wszystko byo w porzd ale jednak bez dziewczyn brakowao czego je ne sais quoi ( okre lenie francuskie ). O dziesitej

wparowaa matka Nigela z ruchomym bufetem. Cae jedzenie znikno w dziesi minut. Cz zos zjedzona, ale wiele rozrzucono. Bez cywilizacyjnego wpywu dziewczt chopaki wracaj do stanu pier-

wotnej dziko ci. Szkoa zmusza mnie do czytania Wadcy much Williama Goldinga. Dziel egzemplarz ksiki z

trzema pgwkami, ktrym przeczytanie jednej strony zajmuje p godziny, wic jest to do wi nie raczej przygnbiajce. Listopad

1. Poniedziaek Penia ksiyca

Po lekcjach poszedem do fryzjera z moj nieprzytomnie grub matk. Nie chciaa, ebym z ni szed, ale przecie nie mona jej wypu ci samej. Kobiety zawsze rodz w budkach telefoniczn ych, w autobusach, windach itd. To fakt powszechnie znany. Zakad Franco prowadzi jaki Woch. Wrzasn na mam, jak tylko przesza przez prg

bambusowych drzwi. e jak dawniej?

Halo, Paulino, dlaczego to nie przychodzisz do Franka co tydzi

Mama wyja nia, e nie moe sobie teraz pozwoli na regularne bywanie u fryzjera. Na to Franco: Co za gupstwa opowiadasz! Najpierw uczesanie, potem jedzenie. Chcesz , eby twoje bambino otworzyo oczta i spojrzao na brzydk mamma? Suchaem ze zdumieniem, jak dyrygowa mam, ktra jako Owin jej szyj prze cieradem i poleci: zdawaa si tego nie zauwaa.

Prosz siada, nic nie mwi i nie rusza si , p

przechyli j do tyu i zacz jej my gow. Zwymy la j, e ma kilka siwych wosw, ubolew nad rozdwojonymi kocami i brakiem poysku. Nastpnie wysuszy jej wosy rcznikiem i posadz i j przed lustrem. Mama poprosia: Franco, tylko wyrwnaj .

Na to Franco: Nie ma mowy, Paulino. Wszystko obetn i zaczynamy od pocztku . I mama

pozwolia mu robi, co chcia. Cay czas siedziaa spokojnie! Pozwolia mu te spryska swoje ko ostrzyone wosy fioletow farb i jeszcze mu za to zapacia! W dodatku daa mu napiwek!

2. Wtorek W telewizji jest nowy program. Nazywa si Kana Czwarty zo ci, i przeznaczony jest dla mniejs

jak intelektuali ci czy czonkowie klubw rozrywek umysowych. Wreszcie znalazem co dla ducha. Przepowiadam, e Kana Czwarty odmieni brytyjskie spoeczestwo. Wszyscy durnie zaczn go

oglda i zrodzi si w nich potrzeba wyksztacenia i kultury! Tak, przed Wielk Brytani sto i nowa epoka odrodzenia! 3. roda Mama spakowaa podrczn walizeczk i postawia j w hallu. 4. Czwartek Dzi zadzwoni ojciec z pytaniem, jak si czuje mama. Powiedziaem, e tak dobrze, jak mona oczekiwa w podobnych okoliczno ciach, w poowie dziewitego miesica ciy.

Zapyta, czy gowa niemowlcia ju si wysuwa. Odpowiedziaem ozible, e nie s mi znane taj porodu. Zapytaem natomiast, jak si czuje jego niemowl. Odpowiedzia: n gbiej . Po czym odoy suchawk. 5. Pitek Noc ognisk Susznie, Adrianie, wbijaj

Zgodnie z zaleceniem rodkw przekazu zamknem psa w komrce na wgiel. Potem poszedem na o nisko Poradni Maeskiej. Roio si od par maeskich kccych si przy z Pandor za

wietle sztucznych ogni, wic wymknli my si

cian spdzielczej piekarni, gdzie podzielili my si paczk fajerwerkw. Wypis

powietrzu sowo PANDORA, a ona - ADRAIN. Bardzo mnie to przygnbio. Chodzimy z sob pon ad

rok, ju powinna wiedzie, jak si pisze moje imi. Wrcili my do duego ogniska, gdzie znala m naszego psa. Oglda pokaz sztucznych ogni i przeuwa hot doga. Ju nawet przestaem liczy, ile razy jaki w cibski dorosy wystpowa z uwag: powinno si zamkn w bezpiecznym miejscu . Tego psa

Usiowaem wyja ni, e nasz pies jest indywidualist i nie mona go traktowa jak zwykego psa, ale w rd eksplozji sztucznych ogni i zachwyconych okrzykw tumu, towarzyszcych wys trzeleniu kadej aosnej rakiety, byo to dosy trudne. W kocu zabraem gupiego psa do domu, przez co straciem konkurs na faceta . 6. Sobota Napisaem wiersz polityczny. Zamierzam wysa go do redakcji New Statesmana . Pan Najlepiej ubranego

Braithwaite powiedzia mi, e oni co tydzie drukuj jaki wywrotowy wiersz. PANI THATCHER, napisa Adrian Mole Czy pani pacze, pani Thatcher, czy pani czasem pacze? Czy pani budzi si ze snu. Czy pacze pani jak wierzba przy drce? Kojc zy w Marksa-Spencera poduszce? Czy te zy pani jak stopiona stal? Czy pani czasem al? Czy budzi pani my l o trzech milionach ?

I smutek, e nie dla nich wiat dokona? Czy kadc rano niebieski swj mundurek widzi pani w kolejce ludzi rzd jak sznurek Czy pani pacze, pani Thatcher, czy pani czasem pacze? Uwaam, e mj wiersz jest bardzo inteligentny. Naley do tego typu utworw, ktre mog rzuci rzd na kolana.

7. Niedziela. Poszli my z mam odwiedzi Berta i Queenie. Wszyscy napotkani po drodze znajomi albo pytali, kiedy dziecko si urodzi, albo robili komentarze typu: eby ju byo po Pewnie chciaaby pani,

wszystkim . Odpowiedzi mamy nie odznaczay si szczeglnym wdzikiem . Bert otworzy nam drzwi i natychmiast zapyta: Mama na to: sw, Jeszcze nie wypsna tego gnojka?

Zamknij si, obrzydliwy staruchu . Czasami naprawd wzdycham do dawnych cza

kiedy ludzie byli dla siebie uprzejmi. Trudno si domy li, e mama i Bert bardzo si lubi. Wszyscy byli zbyt starzy, zbyt chorzy (nagle bardzo mnie rozbolay obydwa nadgarst ki) albo zbyt ciarni, eby cokolwiek ugotowa. Wic na niedzielny obiad jedli my chleb z serem. A p o

poudniu na zmian uczyli my Queenie mwi. Przy mnie powiedziaa bardzo wyra nie: Prosz so buraczkw . Kiedy dorosn, mog zosta terapeut mowy. Do domu pojechali my takswk, bo

mamie troch spuchy kostki. Takswkarz bardzo narzeka, bo odlego wynosia zaledwie p m 8. Poniedziaek O trzeciej nad ranem obudzi mnie pacz mamy. Nie chciaa powiedzie, o co chodzi, wic ty lko poklepaem j po plecach i poszedem z powrotem do ka. Chciabym, eby pozwolia ojcu wrci. W kocu przyzna przecie, e bardzo auje. 9. Wtorek Nie mogem si skoncentrowa w szkole, bo martwiem si, o mam. Pan Lambert zwrci mi uwag, e bezmy lnie wpatruj si w okno, zamiast pisa o przyszo ci brytyjskiego przemysu stalowego. O wiadczy: Adrianie, zostay ci tylko trzy minuty na skoczenie wypracowania . Napisaem

wic: W moim przekonaniu brytyjski przemys stalowy nie ma adnej przyszo ci, dopki obecny rzd jest przy wadzy . Wiem, e dostanie mi si za to, ale mimo wszystko oddaem prac. 10. roda

Mama sprzta dom od gry do dou jak oszalaa. Zdja wszystkie zasony i firanki. Teraz kad przechodzie moe podglda nasze najintymniejsze chwile. Ogldaem swoje pryszcze w lustrze w duym pokoju, kiedy z ulicy dobieg mnie gos pani O Leary: Masz wielki bbel z tyu na szyi. Nie przeocz go, chopcze .

Pitna cie at zajo mi przekonanie si, jak rol odegray zasony w cywilizowanym yciu angielskim. Dzisiaj umar pan Breniew, rosyjski premier. eml kamliwe telegramy, jak bardzo im przykro z tego powodu. 11 . Czwartek Rocznica zawieszenia broni wiatowi przywdcy wysali na Kr

Kiedy wrciem ze szkoy, maej walizeczki mamy nie byo w przedpokoju. Mamy te nigdzie nie byo, ale na puszce od herbatnikw znalazem kartk: Wody odeszy o 3.35. Jestem na porodwce w Szpitalu Krlewskim. We takswk. Banknot piciofuntowy w soiku po spaghetti. Nie martw si. Ucaowania Mama PS. Pies jest u pani Singh.

Okropnie niechlujny charakter pisma. Jazda takswk bya jednym koszmarem. Ca drog usiowaem uwolni rk ze soika po spaghetti. Takswkarz powtarza:

Ty gupi niedocofie, trzeba byo odwrci soik do gry no

Zaparkowa przed wej ciem do szpitala i troch znudzony obserwowa walk mojej rki ze

soikiem. O wiadczy: Bd musia doliczy ci za postj . Upyno chyba ze sto lat, zanim o

ponownie: Zreszt i tak nie mam reszty z piciu funtw . Byem bliski ez, kiedy wreszcie uw lniem

rk ze soja. Widziaem oczyma duszy, jak mama mnie przyzywa. Daem wic takswkarzowi pitk

wbiegem do szpitala. Znalazem wind i nacisnem guzik z napisem: Izba Porodowa . Wysiade innym wiecie. Robi wraenie O rodka Kontroli Lotw Kosmicznych w Houston. Jaki technik zapyta mnie: Kim jeste ?

Jestem Adrian Mole - odparem. Masz pozwolenie na przebywanie na porodwce? Tak - odpowiedziaem. (Dlaczego to zrobiem, dlaczego?) Nic dziwnego, to bardzo uparta osoba

Pokj trzyna cie. Pacjentka wykazuje pewien upr .

- przytaknem I Poszedem wzdu korytarza. Drzwi zamykay si I otwieray; dostrzegem kobi

przywizane do przeraajcych urzdze. Ponad byszczc posadzk unosiy si stkania i jki Otworzyem drzwi do sali trzyna cie i ujrzaem mam na wysokim ou pogron w lekturze Wspomnie mczyzny polujcego na lisy Siegfrieda Sassoona. Wydawaa si zadowolona, e mnie widzi, a potem zapytaa, po co przyniosem .do .szpitala soik po spaghetti. Byem w poowie wyja nie, kiedy wykrzywia twarz i zacza Po chwili przestaa piewa

Hard day a ni

piewa i znowu wygldaa normalnie. Nawet si miaa, kiedy doszedem w

opowiadaniu do strasznego takswkarza. Wkrtce przysza mia czarna pielgniarka i zapytaa: W porzdku, zotko? Mama na to: Tak. A to jest Adrian .

Pielgniarka zarzdzia: Adrianie, za mask i fartuch, i usid w kcie. Za chwil zaczni akcja . Po jakiej pgodzinie mama zdecydowanie wicej piewaa, a mniej mwia. Co chwila

mnie za rk i dosownie miadya j w u cisku. Przysza znw pielgniarka i ku mojej wielki

kazaa mi wyj . Ale mama nie chciaa pu ci mojej rki. Wic pielgniarka poradzia, ebym s

na co przyda i mierzy czas midzy skurczami. Kiedy wysza, zapytaem mam, co to s skurcz Ble - wyja nia z zaci nitymi zbami. Zapytaem, dlaczego nie zamroono jej krzya, eby Nie znosz, kiedy robi co przy moim krzyu .

nie czua blu. Mama na to:

Ble nastpoway teraz co minut, mama zupenie oszalaa, wbiego cae mnstwo ludzi i kazali

jej prze. Siedziaem w pewnej odlego ci, od strony gowy mamy, i staraem si nie patrze n rugi koniec ka, gdzie krcili si lekarze i pielgniarki z jakimi dyszaa

metalowymi przedmiotami. Mam

ciko, zupenie jak na Boe Narodzenie, kiedy nadmuchuje balony. Po chwili wszyscy krzy czeli: Niech pani prze, pani Mole, niech pani prze! Mama najwidoczniej para tak mocno, a oczy wy szy jej na wierzch. dziecka . Gdzie jest Adrian, chc Adriana!

Mocniej! krzyczeli. Mama znowu jakby oszalaa i doktor powiedzia: ,, Widz gwk

Prbowaem si wtedy wymkn, ale mama zawoaa:

Nie chciaem zostawi jej samej z obcymi, wic powiedziaem, e zostan. Przez nastpne trzy inuty wpatrywaem si w pieprzyk na brodzie mamy i nie podnosiem wzroku, dopki nie usyszaem cz arnej pielgniarki: Idzie gwka . 0 17.19 mama znw miaa ciki moment, po czym lekarze i pielgniarki wydali go ne westchnienie. Spojrzaem w ich stron i zobaczyem co chudego, fioletowego, zwisajcego go w w d. Pokryte byo czym biaym. Pani Mole, jest liczna maa dziewczynka - powiedzia doktor i wydawa si tak zadowolony,

jakby sam by ojcem.

Mama zapytaa:

Czy wszystko w porzdku? - odpowiedzia lekarz.

Wszystkie palce na miejscu

Dziecko zaczo krzycze jako tak dziwnie, jakby niechtnie, kiedy je pooono na troch tyl spaszczonym brzuchu mamy. Mama patrzya na nie tak, jakby to bya cenna biuteria czy c o podobnego. Pogratulowaem mamie, a ona powiedziaa: Przywitaj si z siostr . . .

Lekarz spojrza na mj fartuch i mask i zapyta: To pan nie jest panem Mole, ojcem dziecka? Nie, jestem Adrian Mole, brat dziecka A wic przekroczye .

wszystkie przepisy obowizujce w tym szpitalu. Musz poprosi, eby

wyszed. Moesz by wspaniaym nosicielem zaka nych chorb dziecicych . Wyszedem wic na korytarz, kiedy oni wszyscy czekali na pojawienie si czego pod nazw

oysko. W poczekalni peno byo zafrasowanych mczyzn, palili papierosy i rozmawiali o samochodach. ( Bd kontynuowa po drzemce) O 18. 15 zadzwoniem do Pandory i opowiedziaem jej nowiny. Piszczaa w suchawk. Potem zadzwoniem do babci. Szlochaa w suchawk. Nastpnie zadzwoniem do Berta i Queenie, ktrzy zapowiedzieli, e mam odwiedz. Udao mi

si jednak odwie ich od tego zamiaru. Wtedy skoczyy mi si piciopenswki, wic poszedem

odwiedzi mam i siostr. Potem wrciem do domu. Chodziem po pustych pokojach usiujc sobi wyobrazi, jak bd je dzieli z ma dziewczynk. Umie ciem wszystkie tukce si przedmioty w moim pokoju na grnych pkach. Potem pooyem si do ka. Byo dopiero wp do smej, ale z jakiego zmczony. O smej pitna cie obudzi mnie telefon. Ojciec co a

powodu czuem si wyjtkow

bredzi na temat creczki. Chci

kady szczeg. Powiedziaem, e jest podobna do niego. Na p ysa i ze zym wyrazem twarzy. 12. Pitek Dzi Rosjanie wybrali sobie nowego przywdc. Nazywa si Andropow. W szkole staem si bohaterem. Rozeszo si jako , ze ja odbieraem

pord. Pani w stowce daa mi dodatkow porcj frytek. Po lekcjach poszedem do szpitala odw

edzi moje kobiety. Mieszkam u Pandory. Przy kolacji opowiedziaem im szczegowo cay pord. W poowie opowiadania pan Braithwaite wsta od stou i wyszed. 13. Sobota Po poudniu poszli my z Pandor odwiedzi mam i niemowl. Musieli my si przepycha przez tum go ci przy jej ku. Jak na osob tak upart, to jest bardzo lubiana. Dziecko podawano obie z rk do rk jak dowd rzeczowy w sdzie. Wszyscy wykrzykiwali: Jaka Kobiety wzdychay: paznokietki I wtedy pojawili si Bert i Queenie, wic zrobiono miejsce na wzek Berta. Queenie osu na si Jakie to wzruszajce . Mczy ni powtarzali: liczna! Takie malutkie

na ko przygniatajc mamie nogi i nikt ju nie panowa nad chaosem. Nagle pielgniarki sta i stanowcze i kompetentne. Przeoona powiedziaa: I

Tylko dwoje odwiedzajcych przy jednym

w tym momencie wkroczya babcia z ojcem. Wszyscy oddalili si z wielk skwapliwo ci, pozostawiajc przy ku t wa nie dwjk. 14. Niedziela Niedziela pamici

Mama dzwonia, e wraca do domu jutro rano o 10.30. Prosia, ebym tylko nie zapomnia wczy ogrzewania. Zapytaem, czy mam zamwi takswk. Powiedziaa: Nie trzeba, ojciec uprzejmie zaofiarowa, e nas przywiezie . Nas! Nie jestem ju jedynakiem. Obserwowaem patki makw spadajce na gwki dzieci w Westminster Abbey. Zwilgotniay mi oczy, chyba zaczyna mi si zazibienie. 15. Poniedziaek Nie poszedem dzi do budy. Wcze nie rano zjawia si pani O Leary z pani Singh, eby

posprzta dom. Powiedziaem, e sam to potrafi, ale pani O Leary w ogle nie potraktowaa m

powanie: Mwisz gupstwa, chopcze. My lisz, e byle jaki modzik potrafi posprzta tak do

by nic nie zaalarmowao sokolego wzroku kobiety? O 11.15 uderzy mnie do niezwyky widok: ojciec nis swoj creczk przez ogrdek od frontu. Za nim sza moja wychudzona matka z fioletowymi wosami. Nie starcza mi ju od czu na wszystkie zawio ci mojego ycia. Nazachwycawszy si dzieckiem, panie O Leary i Singh odda liy si,

pozostawiajc moj najblisz rodzin sam na sam. Zrobiem wic herbat, eby zagodzi napi Mama zabraa swoj herbat do ka, a moja zupenie wystyga. Ojciec troch jeszcze posiedzia, a potem poszed do domu, do babci. O 14.30 przysza akuszerka. Wykonaa jakie tajemne czynno ci przy mamie w zaciszu gwnej

sypialni. O 15.15 akuszerka zesza na d i o wiadczya, e mama cierpi na poporodow depresj spowodowan zaburzeniami hormonalnymi. Zapytaa, kto si mam opiekuje. Powiedziaem, e ja. Na to ona tonem penym powtpiewania: Rozumiem . Doskonale potrafi posuy si odkurzaczem A poona: zawoaem.

Twoja mama potrzebuje wikszego wsparcia .

Wziem wic poduszk z mojego ka i zaniosem mamie. Ten przejaw dobroci sprawi, e si rozpakaa. 16.Wtorek Zadzwoniem do szkolnej sekretarki, pani Claricoates, z zapytaniem o urlop macierz yski. Scruton przej suchawk. Warkn: Mole, je li nie zobacz ci jutro w szkole, bd bardzo

niezadowolony . Dziecko budzio si w nocy piciokrotnie. Wiem, poniewa siedziaem przy e sprawdzajc co dziesi minut, czy maa oddycha. Mama przestaa paka i znowu zacza malowa rzsy tuszem. 17. roda

Pani Singh i pani O Leary na zmian opiekuj si moj mam i siostr. Pandora twierdzi, e zanudzam wszystkich niemowlciem. Mwi, e godziny karmienia mojej siostry nie interes uj jej tak bardzo. Jak daleko moe si posun gruboskrno ? 18. Czwartek

Kiedy wrciem ze szkoy, ojciec prasowa rzeczy dziecka. Uprzedzi od razu:

Je li bdziesz

mia to ci zatuk . Mama karmia dziecko trzymajc nog na grzbiecie psa: .Cudowny obrazek rodzinny, troch zmcony w chwili gdy ojciec odstawi desk do prasowania a i poszed do d omu do swojej drugiej rodziny. 19 . Pitek Zapytaem mam, jak zamierza nazwa dziecko. Powiedziaa: . Nie potrafi wybiec my l poza nastpne karmienie, a co dopiero wybra imi . Zasugerowaem, eby kade z nas sporzdzio list imion, co te zrobili my po nastpnym karmieniu. Mama Ja Charity Tracy Christobel Klara Zoe Toyah Jade Diana Frankie Pandora India Sharon Rosie Georgina Caitlin Rut

Na li cie mamy podobay mi si tylko Rosie i Rut. Mamie nie podobao si adne z proponowanych przeze mnie imion. O wiadczya: m, e to Pandora to bardzo pretensjonalne . Ja uwaa

najbardziej Poruszajce imi od pocztku wiata. Ilekro je wymawiam, ilekro je sysz, co ostu rozsadza mi ebra. 2O. Sobota Moja siostra nazywa si Rosie Germaine Mole. Rosie a podoba si wszystkim, ale tylko mam

lubi .,Germaine . W Urzdzie Stanu Cywilnego urzdnik podnis brwi i zapyta: w

Germaine? Jak

eskim eunuchu? Mama: Tak. Pan to czyta? - powiedzia przygadzajc nie wyprasowan

Nie, ale moja ona nie moe si od tego oderwa

Wpisanie Rosie do oficjalnego rejestru Wielkiej Brytanii uczcili my pj ciem na obiad. Rosie siedziaa w nosidach rozpaszczona na piersi mamy. Zachowywaa si bardzo dobrze. Obudzia si

tylko, kiedy mama upu cia jej na gow gorc frytk. Po jedzeniu pojechali my do domu taks Mama czua si zbyt zmczona, eby i na przystanek autobusowy. 21. Niedziela

Ojciec przynis dwadzie cia pi funtw. Ubolewa nad mam, podczas gdy ona rozmraaa pod gorc wod barani opatk. Wszczli gwatown dyskusj o przyszo ci swojego zwizku.

Wziem wic psa do ogrodu na trening posuszestwa, co byo czyst strat czasu. Nasz pies m doprowadzi do ez Barbar Woodhouse. 22 .Poniedziaek Na lekcji angielskiego mieli my opisa jak osob. Napisaem wic o Rosie. ROSIE Rosie ma okoo osiemnastu cali dugo ci, du gow z krconymi czarnymi wosami jak braciszek Tuck. W odrnieniu od reszty rodziny ma oczy brzowe. I zupenie dobr cer. Usta ma bardzo malekie poza momentami, kiedy wrzeszczy. Wtedy przypominaj podziemn grot. Jej szyja jest pomarszczona jak u indora. Ubiera si w ubranka unisex i zawsze ma jednorazow pieluszk. Cay

dzie leniuchuje w przeno nym eczku, z ktrego wyjmuje si j tylko na karmienie i na prze ranie. Ma rozdwojon osobowo : w jednej minucie spokojna, w nastpnej wrzeszczy jak oszalaa. Ma zaledwie jedena cie dni, ale ju rzdzi naszym domem. 23. Wtorek

Dzi wieczorem zadzwoni ten szczur Lucas. Mama mwia co

do niego przez dziesi minut,

jakim takim przyciszonym gosem, jakby nie chciaa, ebym sysza. Usyszaem jednak jej ost ie

sowa, zanim cisna telefon przez ca szeroko hallu. Wypowiedziaa je bowiem na wysokich decybelach: W porzdku - wic zbadaj grup krwi! Moe Lucas podejrzewa, e ma jak 24. roda mierteln chorob. Oby tak byo.

Pan O Leary pojecha do Irlandii, eby gosowa w tamtejszych wyborach, ktre odbywaj si jutro. podziwiam jego patriotyzm, nie mog jednak zrozumie, dlaczego nie mieszka st ale w Irlandii. Zapytam go o to, kiedy wrci. Pani O Leary nie jest nastawiona tak patriotycznie. Zo staa w domu i wydaa przyjcie na cze jakiej Ann Summers *( przypis:*Ann Summers - nazwa sieci sex-

shopw). Mama bya zaproszona, ale nie posza. Powiedziaa, e dziki Ann Summers znalaza si tak paskudnej sytuacji. Przez ca noc obserwowaem drzwi domu O Learych, ale widziaem tylko gromady chichoczcych kobiet w rednim wieku z brzowymi papierowymi torbami. 25. Czwartek.

W wyborach powszechnych w Irlandii nikt nie odnis zwycistwa. Zakoczyy si remisem. Pana O Leary ego zatrzymano na lotnisku East Midlands z podejrzeniem o terroryzm, wy puszczono go jednak z ostrzeeniem, eby nie stara si ponownie przywozi do kraju akcesoriw Maego onierzyka. 26 . Pitek Przed szkoln furtk doznaem dzisiaj straszliwego szoku. Czekaa na mnie Tyczka. Staa koyszc stary wzek rodziny krlewskiej z Brettem i Maxwellem w rodku. Wygldaa jak uchod z kronik filmowych z okresu drugiej wojny wiatowej. Maxwell wrzasn: Cze , bracie!

My lae

zwraca si do Bretta, ale nie, ten dzieciak mnie mia na my li! Wepchnem mu w gb kawaek batonika Mars zanim zdy mnie bardziej skompromitowa, i przed~ stawiem Tyczce Pandor. Powiedziaem do Tyczki: Moja przyjacika Pandora , a do Pandory: Pani Doreen Slater .

Obie kobiety w cigu sekundy zmierzyy si wzrokiem od stp do gw, po czym u miechny si

faszywie.

Jakie rozkoszne dzieci - powiedziaa Pandora wpatrujc si w wzek.

Dwa niezno ne szczeniaki - jkna Tyczka. - Nigdy bym ich nie miaa, gdybym wiedziaa wcze niej... Wiedziaa, o czym? - zapytaa Pandora ze sztuczn niewinno ci. - ostrzega Tyczka.

e zabieraj cae ycie. Nie miej dzieci Na to Pandora: Chc mie sze cioro . ,I by rwnocze nie redaktorem Timesa?

- wtrciem sarkastycznie.

A jake! - odpara Pandora. - I jeszcze samodzielnie malowa mieszkanie . Poczekaj! - powiedziaa Tyczka. - Poczekaj, a zobaczysz! - zabrzmiao to jak kltwa

Cyganki. Zapytaem Tyczk, dlaczego na mnie czekaa, wic wyja nia, e z moim ojcem trudno wytrzyma, a z babci jeszcze trudniej. Ale co ja na to mog poradzi? Nic chciaam tylko zrzuci z siebie ten ciar (po prostu). Po czym popchaa wzek w stron u babci. Naprawd nie znam ani jednego normalnego dorosego! Wszyscy s pomyleni. Je li nie walcz

na Bliskim Wschodzie, nie ubieraj pudli w plastykowe paszcze to ka si zamraa. Albo czy aj Sun w przekonaniu, e to prawdziwa gazeta.

27. Sobota

Dzi wieczorem po raz pierwszy zmieniem pieluszk. Jutro sprbuj to zrobi z otwartymi oczyma. 28.Niedziela Jak mama moe si u miecha, a nawet mia si, zmieniajc te obrzydliwe pieluszki? O mao

nie zemdlaem, cho usiowaem wykona t czynno za pomoc pewnego rodzaju urzdzenia ochronnego (zapinka do bielizny). Moe kobiety maj sabo rozwinity zmys powonienia? Ciekawe, czy robiono jakie badania na ten temat? Je li zdam egzamin z biologii, mog si tym zaj. 29. Poniedziaek

Od urodzenia Rosie mama zupenie przestaa si mn interesowa. Nigdy nie bya szczeglnie troskliwa - zawsze musiaem sam czy ci buty - ale ostatnio czuj si autentycznie zaniedb any

uczuciowo. Jeeli bd mia zaburzenia psychiczne, kiedy dorosn, bdzie to wyczna wina mam Wikszo czasu spdzam w swoim pokoju na czytaniu. Skoczyem wa nie To Sir with

Love . To jest o czarnym nauczycielu, ktrego le traktuj biali chuligani. Odnosi jedna k nad nimi. zwycistwo dziki wasnej wytrwao ci, uprzejmo ci i stanowczo ci, po czym postanawia zosta inynierem,. Oceniam t ksik na pi punktw w skali dziesiciopunktowej. A to nie le, bo bardzo wymagajcy. 30. Wtorek Dzie w. Andrzeja Zrobiem list prezentw gwiazdkowych w kolejno ci preferencji: Lista duych prezentw Komputer (nie ma szans) Kolorowy telewizor (przeno ny) Adapter Hi-Fi (przysze zbiory pytowe) Elektroniczna maszyna do pisania (wiersze) Kouch trzy czwarte (ciepo i status)

Spis drobniejszych prezentw Para spodni z zaszewkami Buty adidas (nr 10) Kurtka adidas (obwd klatki piersiowej 36 cali) Lampka kre larska (nocne poetyzowanie) Gigantyczna puszka czekoladek Quality Street Komplet przyborw do pisania z prawdziwego zota (z wygrawerowanym A. Mole) Para kapci Elektryczna maszynka do golenia Szlafrok z Habitatu (taki, jaki ma ojciec Pandory)

Rzeczy, ktre dostaj i tak, czy chc czy nie Wydanie specjalne Beano Czekoladowe papierosy Paczka mazakw Przyczepiany nos (okulary) i wsy

Daem ten spis mamie, ale nie bya w nastroju do podejmowania jakiejkolwiek rozmowy o witach. W istocie samo wspomnienie o Grudzie witach wprawio j w zy humor.

1 roda Peen emocji telefon od babci. Tyczka zabraa Bretta i Maxwella i przeniosa si do ojca

Maxwella, ktry wa nie wrci z Bliskiego Wschodu z mnstwem wypchanych wielbdzikw i mas forsy wolnej od podatku. Najwyra niej mj ojciec nie ma nic przeciwko pozbawieniu go praw rodzicielskich, a o jcu Maxwella wcale nie przeszkadza, e Tyczka urodzia kolejne dziecko w czasie jego nie obecno ci. To szokujce. Czybym by jedynym stranikiem tej odrobiny moralno ci, ktra si jeszcze ostaa aszym spoeczestwie? 2. Czwartek

Ojciec Maxwella, Trevor Roper, nie ma nic przeciwko Brettowi, poniewa uwaa, e Brett jest wynikiem nieudanego coitus interruptus! Tyczka wychodzi za pana Ropera., jak: tylko skoczy si jego sprawa rozwodowa. Nic dziwnego, e ten kraj jest w takim stanie.. Powanie rozmy lam nad powrotem na ono Ko cioa (jednak nie na z lub Tyczki). Umwiem Si z pastorem, wielebnym Silverem. Wziem jego adres

ksiki telefonicznej. 3. Pitek

Kiedy po raz pierwszy zobaczyem Pastora reperowa rower. Wyglda cakiem normalnie tyle e ubrany by w czarn sukni. Podnis .si i u cisn mi do, przy czym omal nie poama mi ko ci. Potem zabra mnie do swojego gabinetu i zapyta,. w jakiej sprawie chciaem si z nim spotka. Powiedziaem, ze niepokoi

mnie upadek moralno ci .we wspczesnym yciu. Drcymi rkami zapali papierosa I zapyta, c prbowaem znale przewodnika w Bogu. Wyja niem, e utraciem wiar w Boga. Na co pastor:

Boe, tylko nie to! A potem mwi bez przerwy. Wszystko sprowadzao si do tego, e trzeba m e wiar. Powiedziaem, ze nie mam wiary i spytaem, jak mog jej nabra. Odpowiedzia: Musisz mie wiar! Przypominao to pyt obracajc si w miejscu.

Zapytaem: Je li Bg istnieje, to jak moe dopu ci do wojen, godu, katastrof na autostrada Wielebny Silver odpowiedzia: Nie wiem. Sam spdzam bezsenne noce zastanawiajc si nad t ym . Wesza pani Silver z dwoma kubkami neski i paczk lukrowanych ciastek. Powiedziaa: Derek, za dziesi minut zaczyna si ten twj Otwarty Uniwersytet .

Zapytaem wielebnego Silvera, co studiuje. Mikrobiologi. Z mikrobami przynajmniej wi adomo, co jest grane . Poegnaem si, yczc pastorowi powodzenia na nowej drodze ycia. Poradziwszy, ebym nie

traci nadziei, wypu ci mnie na zy i szalony wiat. Byo zimno, ciemno, jacy chuligani cis ali na ulicy frytkami. Wrciem do domu w znacznie gorszym stanie ni kiedykolwiek. 4. Sobota

Przeywam zaamanie nerwowe. Nikt tego jeszcze nie zauway. 5. Niedziela

Poszedem do Berta, on jest moj ostatni desk ratunku. (Pandora mnie zawioda. Przypisuj e

stan moich nerww temu, e jadam miso). Powiedziaem:

Bert, jestem nerwowo zaamany . Na to

Bert o wiadczy, e przechodzi podobne zaamanie w czasie pierwszej wojny. Byo spowodowane

cigym ogldaniem tysicy zabitych i wiecznym strachem o wasne ycie. Zapyta, co jest przy zyn mojego zaamania. Brak moralno ci w spoeczestwie Na to Bert: - wyja niem.

Ty bawanie, potrzeba ci troch cikiej pracy. Moesz zacz od pozmywania

naczy . Kiedy skoczyem, Queenie zrobia mi herbat i ca gr kanapek z past z krabw. ogldaem w telewizji audycj religijn

Pie ni chway . Ko ci by peen ludzi, ktrzy zdaw

szcz liwi, robili wraenie, e pragn wy piewa ca dusz. Jak to si dzieje, e oni maj wiar, a ja nie? Ju taki mj pech. 6. Poniedziaek

Wrzaski Rosie obudziy mnie o 1, o 2.30 i o 4 nad ranem. Wstaem o szstej i wysuchaem audycji dla farmerw w li

Radio Cztery . Jaki wiejski nudziarz

o hodowli gsi w Essex. O 8.20 wszedem do pokoju mamy, eby poprosi o pienidze na obiad , i

zastaem Rosie gboko u pion na ku mamy. Jest to absolutnie niedopuszczalne wedug wszys ksiek o niemowltach. Sprawdziem, czy Rosie moe swobodnie oddycha, wyjem trzy funty z portmonetki mamy i poszedem do szkoy, gdzie staraem si zachowywa normalnie. 7 Wtorek Dzi o trzeciej nad ranem umara Queenie. Dostaa wylewu we nie. Bert powiedzia, e to

dobra mier, i skonny jestem przyzna mu racj. Dziwne wraenie robiy rzeczy Queenie w dom

Berta. Cigle nie mog uwierzy, e Queenie nie yje, a jej ciao znajduje si w kostnicy Sp lczego Zakadu Pogrzebowego. Nie rozpakaem si, kiedy mama przekazaa mi t wiadomo ; prawd mwic miaem ochot si

mia. Rozpakaem si dopiero, kiedy zobaczyem stojcy na toaletce

ru. Nie dopu ciem do tego, eby Bert zobaczy, e pakaem, a on te starannie ukrywa prz swoje zy. Wiem jednak, e paka. W szufladzie nie ma czystych chusteczek. Bert nie wie, jak zaatwi wzi wiadectwo zgonu, formalno ci pogrzebowe itp. Ojciec Pandory

wic na siebie, ca papierkow robot zwizan ze 8. roda

mierci.

Bert poprosi, ebym napisa wiersz do dziau Zgony

w lokalnej gazecie.

22.00. Jestem przeraony. Cierpi na kompletn niemoc twrcz. 23.30. Odblokowao si. Skoczyem wiersz. 9. Czwartek

Dzi wieczorem ukazay si w gazecie nastpujce nekrologi: BAXTER Maud Lilian (Queenie). Zmara spokojnie w domu 7 grudnia 1982. Bya najlepsz dziewczyn. Bert, Szab la i Adrian. Biaa twarz, czerwone policzki, Oczy jak pczki krokusa. Rce zrczne j pewne, cho ylaste od pracy Praktyczne, wygodne ciao w modziecze kolory przybrane. Poskrcane stopy twardo stojce na ziemi. Glos mikki i pewny nagy, skrzeczcy miech . Jej ciao zimne i bez ycia. Ale pami o niej tak ciepla i radosna jak sierpniowy deszcz.

Uroczysto ci pogrzebowe i kremacja w poniedziaek 13 grudnia o 13.30 w krematorium G ilmore. Kwiaty prosz posya do Spdzielczego Zakadu Pogrzebowego. Napisane z mio ci przez Adriana na pro b pana Berta Baxtera.

BAXTER Queenie. egnana z prawdziwym alem przez Paulin i Rosie Mole. BAXTER Maud Lilian Dlaczego nagle tak rozstanie? Dlaczego czasu nie starczyo

Na czule poegnanie?

Pogrony w smutku syn Natan, synowa Maria, wnuki Jodie i Jason. BAXTER Queenie egnaj, Queenie. Rodzina Braithwaite w. BAXTER Queenie U miech i mile dla kadego sowo Baczna na wszystko uwaga Znosia cierpienia bez skargi Dla kadego zbkanego psa znalaza ko .

Niech ci Bg bogosawi, Queenie Przyjaciele z Zimozielonych. BAXTER Queenie. ycie jest zmaganiem w poszukiwaniu wizji. Mamy nadziej, e znalaza swoj. Przyjaciele rodzina Singh. BAXTER Queenie. Trudno wyrazi sowami, jak bardzo mi bdzie brakowao twojego towarzyst wa. Ssiadka Doris. BAXTER Queenie Najgbsze wspczucie. John mleczarz. BAXTER Queenie. Stracili my drog star przyjacik. Julian i Sandy z salonu fryzjerskiego olie Madame . BAXTER Queenie. Bolesna strata. May i George Mole. BAXTER Queenie. Bdzie mi Ciebie brak, Queenie. Betty ze sklepu ze sodyczami z mem Cy rylem i dziemi Carol i Pat. Moje epitafium dla Queenie wywoao poruszenie. Mwiono, e jest w zym gu cie, niektrzy krytykowali brak rymw. Czy przez reszt ycia musz by skazany na egzystencj w rd niewyksztaconych prostakw? Wzdycham do dnia, kiedy kupi pierwsz kawalerk na Hampstead zie. Wywiesz na drzwiach ostrzeenie: Domokrcom i filistynom wstp wzbroniony . 10. Pitek

Braithwaite bardzo zmartwiony pogrzebem Queenie. Najtaniej moe to zorganizowa za t rzysta

pidziesit funtw (zwyka trumna, jeden karawan, jeden samochd dla aobnikw). Ubezpiecze Queenie na wypadek , kiedy za mierci opiewa jedynie na trzydzie ci funtw. Wykupia je w 1931 roku

t sum mona byo mie ozdobn trumn, dwa zaprzgi czarnych koni w piropuszach, styp i ca tum asysty w cylindrach. Zapomoga pogrzebowa przyznawana przez rzd nie na wiele si przydaje. Nie mona za ni kupi nawet mosinego gwo dzia do trumny. Jedynym wyj ciem dla Berta jest wzicie poyczki i pochowanie Queenie na kredyt. 11 Sobota Towarzystwo Kredytowe odrzucio pro b Berta o poyczk. Stwierdzili, e w wieku

lat dziewidziesiciu jest za stary, wyglda wic na to, ze pogrzeb Queenie bdzie musia si odby na koszt Opieki Spoecznej (zielona furgonetka, trumna z dykty, prochy do soika po demie). Bert jest bardzo przygnbiony. Powiedzia: Chciaem godnie wyprawi moj dziewczynk .

Spdziem wobec tego ca noc dzwonic do wszystkich, ktrzy znali Queenie, prbujc ich nak do darowania pienidzy. Wielokrotnie nazwano mnie witym.

12 Niedziela Mama posza z pani O Leary, pani Singh i swoj kobiec grup na piknik na Greenham. Common. Zabraa ze sob Rosie, wic w domu jest bardzo spokojnie. Nastawiem pyt Toyah na cay regulator i kpaem si przy otwartych drzwiach.

22.00. Wa nie obejrzaem w telewizji kobiety. na Greenham Common. Przywizyway

dziecinne buciczki do drutw odgradzajcych baz rakietow. Potem wszystkie wziy si za rc

Komentator telewizyjny powiedzia, e zebrao si tam trzydzie ci tysicy kobiet. Pies obrao y, bo mama wysza na cay dzie: Nie zdaje sobie sprawy, e mama o wiele mil std broni jego prz yszo ci. Wrciy do domu bezpiecznie. Caa grupa mamy przysza do nas. Rozmawiay o kobiecej

solidarno ci, kiedy podawaem im kaw i kanapki z tuczykiem. Czuem si wyczony z rozmowy, poszedem spa. 2 nad ranem. Obudzio mnie wa nie walenie do drzwi. Pan Singh i pan O Leary domagali si,

eby ich wpu ci. Wstaem i wyja niem, e w naszym saloniku zebrao si okoo dwudziestu kob

Pan O Leary:

Powiedz Caitlin, eby si pospieszya; nie mog znale swojej piamy . Pan Sin

Zapytaj Sity, jak si wcza nasz elektryczny czajnik . Powiedziaem im, e dla ich wasnego dobra bdzie lepiej, jak sobie pjd. 13 Poniedziaek Pogrzeb Queenie

Zostawili my Rosie u pani Singh i poszli my do bungalowu Berta. Na caej ulicy okna byy zasonite na znak szacunku dla Queenie. Ssiedzi przygldali si wiecom rozoonym wzdu do drzwi frontowych. Bert w lubnym garniturze siedzia w swoim wzku inwalidzkim. Obo k niego siedzia Szabla. Mama pocaowaa Berta.

Bert powiedzia: Nie mog znie my li, e ona ley w nie ogrzewanej trumnie, nigdy nie lubi zimna . Mama wystpowaa jako gospodyni, poniewa nie pojawi si nikt z rodziny Queenie. (Q ueenie pokcia si z nimi, bo nie uznawali jej maestwa z Bertem.) Nadjechay samochody, pracownicy zakadu pogrzebowego przy mojej pomocy ulokowali Berta w pierwszym samochodzie. Mama, ja, ssiadka Doris i pastwo Braithwaite wsiedl i my rwnie

do tego samochodu. Nastpny samochd wypenili mniej wani aobnicy i pojechali my powoli do

krematorium Gilmore. Kiedy wjedali my na cmentarz, jaki mczyzna zdj kapelusz i pokoni Bardzo mnie wzruszy ten gest. Moi rodzice usiedli w kaplicy obok siebie, na krtk chwil zjednoczeni. My z Pandor siedzieli my po obu stronach Berta, ktry chcia mie przy sobie modych, jak o wiadczy. Uroczysto bya krtka, od piewali my ulubion kold Queenie piosenk Gdybym ja rzdzi wiatem .

W obie ley i jej ulubion

A potem, podczas gdy z organw pyna smutna muzyka, trumna zacza si posuwa w stron fioletowej kotary za otarzem. Kiedy trumna dotara do kotary, Pandora szepna: e to barbarzyskie Ze zgroz obserwowaem, jak trumna znikaa. Bert powiedzia: potem Queenie spona w piecu. Byem w takim szoku, e z trudem szedem wzdu nawy. Po wyj ciu na zewntrz oboje z Do zobaczenia, staruszko i Boe, jaki

Pandor spojrzeli my w gr. Z komina wydobywa si dym, rozwiewany przez wiatr. Queenie zaw sze mwia, e chciaaby fruwa. My l, e jest jaka

logika w yciu i mierci. Urodzia si Rosie, wic Queenie musiaa zrobi

niej miejsce. Stypa odbya si w domu Pandory i byo to bardzo pogodne spotkanie. Bert trzyma si

dobrze i nawet zaryzykowa par dowcipw. Zauwayem jednak, e ilekro wymieniem imi Queen ludzie odwracali gowy i udawali, e nie dosyszeli. Bert znowu jest sam i bdzie wymaga wicej opieki ni kiedykolwiek. Jak ja sobie poradz? W czerwcu mam egzaminy. 14. Wtorek

Radio Cztery

podano, e rzd wydaje miliard funtw na zakup sprztu wojskowego. A

jedno z naszych szkolnych laboratoriw zamyka si po Boym Narodzeniu, bo szkoa nie moe sobie pozwoli na zaangaowanie nowego nauczyciela. Biedny stary pan Will idzie na emerytu r po trzydziestu latach pocenia si nad palnikiem Bunsena. Bardzo nam go bdzie brakowao. By niezwykle wymagajcy, ale przy tym bardzo sprawiedliwy. Nigdy nie robi sarkastycznych uwag i wydawa si

sucha tego, co kady z nas mia do powiedzenia. Za dobre wyniki rozdawa rwnie mae baton Mars. 15. roda

Wyjli my dzi

choink. Troch zardzewiaa, ale przykryem zotkiem najgorsze miejsca. Mama

si upara, eby powiesi ozdoby, ktre zrobiem w dziecistwie. Powiedziaa, e maj dla nie sentymentaln. Choinka wyglda zupenie dobrze z tymi wszystkimi byszczcymi bombkami I o hydnymi aniokami. Wziem Rosie na rce i pokazaem jej ubran choink, nie mog jednak stwierdzi, eby j to

szczeglnie ucieszyo. Po prostu gboko ziewna. Za to pies dosta jednego ze swoich atakw szalestwa i trzeba go byo uspokoi zwinitym w trbk Guardianem .

16. Czwartek

Kupiem u pana Cherry ego paczk tanich kart Poczekam, kto mnie przy le yczenia. 17. Pitek

witecznych, ale nie napisaem ich jeszcze.

Szkolna wewntrzna poczta witeczna dziaa rwnie

le jak poczta oglna. Wysaem kartk

do Pandory przed apelem, ale nie dostaa jej nawet po ostatniej lekcji. Dowiem si, ktrzy pierwszoklasi ci wystpowali w roli elfw i solidnie ich obrugam. 18. Sobota

Courtney zgromadzi sto pidziesit funtw napiwku od mieszkacw swojego pocztowego obwodu. Wyda to na weekend w Wenecji. Stwierdzi, e Boe Narodzenie w Wenecji naley do

do wiadcze, ktre kady powinien przey przynajmniej raz w yciu. Chciabym, eby stao si

udziaem. Courtney oznajmi, e angielskich kanaw w adnym razie nie da si porwna z wene . 19. Niedziela

Dzi Rosie Germaine Mole u miechna si po raz pierwszy. U miech ten skierowany by do psa. Zadzwoni ojciec z pytaniem, co robimy w wita. Mama odpowiedziaa: o tej To, co zwykle

porze roku. Jemy indyka, upijamy si, kupujemy nowe arwki do lampek na choink itp. Ojciec odpar: od My z mam spdzimy spokojne wita w domu we dwoje. Tylko mama i ja. Z dala

najbliszych i najdroszych . Mama powiedziaa: To brzmi wspaniale. No, ale musz pdzi. Wa nie pojawi si tum

przed witecznych balownikw z szampanem . Byo to absolutne kamstwo. To ja wszedem do pokoju z filiank kakao. 20. Poniedziaek

Jutro ostatni dzie lekcji przed feriami. Wic szkoa troch zwariowana. Dziewczyny w ogl e nic

nie robi, siedz w klasie i licz, ile ktra dostaa kart, pisz setki dalszych. Poczta elf zupenie zatkana. Ja jeszcze nie wysaem adnych kart. Cigle czekam, czy sam dostan chocia jedn. Jutro szkolny koncert. Po raz pierwszy nie bior w nim udziau. Mama zadowolona, bo to znaczy, e nie musi przyj . 21. Wtorek Ostatni dzie szkoy Bogu dziki! Dostaem siedem kart witecznych. Trzy bardzo gustowne. Cztery ohydne, wydrukowane na kiepskim papierze, ktrych nawet nie da si postawi. Po ich otrzymaniu szybko napisaem siedem kart i podaem je przechodzcemu elfowi. Pan Golightly, reyser o witeczneg

przedstawienia Brata marnotrawnego , bardzo by zdenerwowany, kiedy yczyem mu powodzeni a na dzisiejszy wieczr. Powiedzia: a (Petera Adrianie, przez twoj rezygnacj w roli Ernesta mam karzek

Browna, ktrego matka palia przez ca ci!).

Ciesz si, e zrezygnowaem z tej roli, poniewa sztuka okazaa si kompletnym fiaskiem. Lad Bracknell zapomniaa powiedzie: Torebka? A Peter Brown sta za krzesem, tak e publiczno

widziaa jedynie czubek jego gowy. Simona Bates bya cakiem nieza jako Gwendolina, szko da tylko, e kostium nie zakrywa jej tatuau. O pozostaych rolach nawet nie warto pisa. Najlepsza w przedstawieniu bya scenografia. Pogratulowaem nauczycielowi obrbki drew na, panu Animbie, jego zaangaowania. Zapyta: My lisz, e kto z

zauway, e to przerobiona scen

przedstawienia Piotrusia Pana sprzed trzech lat? Zapewniem go, e nikt nie krytykowa ob rzeonej palmami wyspy, widocznej przez oszklone drzwi. Po zakoczeniu przedstawienia pan Golightly by nieuchwytny. Kto zza kulis przed kocem, pod pretekstem odwiedzenia matki w szpitalu. Najlepsz cz ci wieczoru bya przerwa, kiedy Pandora graa w bufecie na altwce. 22. roda

mi powiedzia, e wymkn s

Podjem dzi

pitna cie funtw z ksieczki w Towarzystwie Budowlanym.

Wiem, e to bardzo duo, ale przybya mi jeszcze jedna osoba, ktrej musz kupi prezent. 21.30. Zapomniaem, e nie ma ju Queenie. Niepotrzebnie byem taki ekstrawagancki. Co z a skleroza! 23.Czwartek Zrobiem spis prezentw i poszedem do Woolwortha, gdzie jest duy wybr upominkw. Pies Sztuczna ko 1,25 Pandora Szczerozoty acuch 2,00 Mama Czasomierz do jajek ok. 1,59 Rosie Czekoladki Santa 79 p. Bert 20 woodbine w 1,09 Nigel W tym roku nie dostanie Jego najlepszym przyjacielem jest teraz Clive Barn es Ojciec Dua puszka antyzamarzacza do samochodu 1,39 Babcia witeczna paczka do kurzu 1,29 Ciocia Zuzanna Chusteczki do nosa 99 p. Szabla Grzebie 1,29 Woolworth peen by kupujcych, wic musiaem p godziny sta w kolejce do kasy. Zupenie nie rozumiem, dlaczego ludzie odkadaj zakupy na dwa ostatnie dni przed witami. W drodze powrotnej nie mogem wsi do autobusu z powodu gromady idiotw. Poszedem z ciereczek

Pandor na party do klubu modzieowego. Nigel spowodowa skandal taczc z Clive em Barnesem ktry mia umalowane usta i rzsy! Wszyscy szeptali, e Nigel jest pederast, postaraem si wic, eby nie mieli adnych wtpliwo ci, e nie jest to ju mj najlepszy przyjaciel. Barry Kent przeszmuglowa do klubu dwie

puszki piwa Tartan przez drzwi przeciwpoarowe. Jego sze cioosobowa banda nie 1e si urna. Na zakoczenie Rysiek Cytryna nastawi Biae wita w wykonaniu jakiego starca i wszyscy

romantycznie taczyli parami. Powiedziaem Pandorze, jak bardzo j uwielbiam, a ona za pytaa: Aidy, mj drogi, jak dugo potrwa nasze szcz cie? Pandora zawsze potrafi wszystko zepsu. Odprowadziem j do domu. Pocaowaem j dwa

razy. Poszedem do domu. Nakarmiem psa. Zbadaem pu1s Rosie. Poszedem spa. 24. Pitek

Mama jest wi niem Rosie, wic musiaem sam zrobi wszystkie przygotowania o 7.30 staem w ko1ejce po wieego indyka, wieprzowin i miso na kiebasy.

witeczne. Ju

O 9.00 staem w kolejce w sklepie warzywnym: 3 funty fasolki, 24 mandarynki, 2 fun ty mieszanych orzechw, dwie wizki gazek jemioy (sprawdziem, czy maj jagody), saata (nie omnij o zie1onej papryce), dwa pudeka daktyli (kupiem te z wielbdem na opakowaniu), 3 funt y jabek (jak nie bdzie koksw, we te sodkie zielone), 6 funtw kartofli (sprawd O 11.15 byem w pralni: pranie i suszenie narzut na kanap i fotele. O 14.00 byem w sklepie spoywczym z dug list, a wzek Rosie sta przed sklepem jako rodek transportu. Sera Stilton ze dwa i p funta (upewnij si, e jest i niebieski i twa rdy), dwa pudeka biszkoptw, czerwona i ta galaretka... puszka saatki owocowej... I tak w nieskoczono . O 16.10 przepychaem si przez drzwi wej ciowe Woolwortha, usiujc dotrze do lady ze

kady, czy nie kiekuj

witecznymi lampkami. O 16.20 dotarem do lady, eby si przeko!1a, e wszystkie pki s p posucha rozmw i!1nych zdesperowanych k1ientw: Curry ma takie a la latarnie , a s dwie paczki w ksztacie gwiazd ,

U Rumbelo

W Habitacie s lampki nowoczesne, a1e bardzo drogie .

Poszedem do wszystkich wyej wymienionych sk1ep w, jednak o 17.00 poddaem si i stanem na kocu dugiej kolejki do autobusu. Pijani modziecy spryskani ki przybrane

szalon pian z aerozolu (zamiast confetti) i dziewczta z fabr

w girlandy ze zotka paradowa1i po mie cie

piewajc koldy. Jezus przewrciby si w grobie.

O 17.25 wpadem w panik, opu ciem kolejk i pognaem do Marksa i Spencera, eby co kupi. Ogarn mnie stan chwi1owego obdu. Gos w mojej gowie nieustannie powtarza: minut zamykaj sk1epy! Kup! kup! kup! W sklepie peno byo spoconych mczyzn kupujcych damsk bielizn. O 17.29

Za pi

oprzytomniaem i wrciem na przystanek autobusowy. Akurat w por, eby zobaczy odjedajcy autobus. Wrciem do domu o 18.25, kupiwszy pudeko witecznych lampek w sklepie pana

Cherry ego na ssiedniej ulicy. Mama nadaa duemu pokojowi szczeglnie od witny wygld (odkurzya nawet listwy

podogowe). Kiedy zapalili my nowe lampki, uoyli my owoce, zawiesili my Pki gazek jemio pokj przypomina witeczn pocztwk. Wypili my z mam drinka, zanim nadjecha Bert, przywieziony przez miego ochotnika samochodem Opieki nad Starymi Lud mi. Posadzili my go przed telewizorem z butelk ciemnego piwa i kanapk z buraczkami, a sami poszli my do kuchni przygotowywa paszteciki i deser . 1 w nocy. Wa nie wrciem z nocnego naboestwa. Byo bardzo wzruszajce (nawet dla ateisty), cho ywy osio w ko ciele wydawa mi si nieporozumieniem. 2 w nocy. Przypomniaem sobie w tej chwili, e nie kupiem dziadka do orzechw. 25. Sobota Boe Narodzenie Wstaem o 7.30. Wziem prysznic, ogoliem si, umyem zby, wycisnem pryszcze i poszedem na d nastawi czajnik. Nie wiem, co si ostatnio stao z Boym Narodzeniem, ale co st tak

si zmienio. Ju nie j

samo jak wtedy, kiedy byem dzieckiem. Mama nakarmia i umya Rosie, a ja zrobiem to sa mo z Bertem. Potem przeszli my do duego pokoju i odpakowali my nasze prezenty. Byem bardzo rozczarowany, kiedy zobaczyem ksztat mojego prezentu. Na pierwszy rzut oka mogem st wierdzi, e nie zawiera ani jednego mikroprocesora. Zgoda, kouch jest ciepy, ale nie mona z nim nic zrobi, mona go jedynie nosi. W istocie ju po dwch godzinach bardzo mnie to znudzio, wic zdjem kouch. Mama w kadym razie bya zachwycona czasomierzem do gotowania jajek. powiedziaa: do Och, nastpny

mojej kolekcji . Rosie zupenie zignorowaa czekolad Santa, ktr jej kupiem. Zmarnowane 79 pensw! Ja dostaem nastpujce prezenty: kouch trzy czwarte (z katalogu Littlewoods) wydanie specjalne ,.Beano (due rozczarowanie, w tym roku jest bardzo dziecinny)

kapcie (takie, jakie nosi Michael Caine, cho niewiele osb o tym wie)

szwajcarski scyzoryk wojskowy (ojciec ma nadziej, e bd go uywa na wieym powietrzu)pus dyczy (niby od psa) czapk kominiark; zrobion na drutach (od babci Mole; tak! tak!) ksig sportow dla chopcw (od babci Sugden, z c Stanleyem Matthewsem na okadce)

Ucieszyem si, kiedy o jedenastej zjawia si ciocia Zuzanna ze swoj przyjacik Glori. O prowadz nader wielko wiatowe i . miae rozmowy, a Gloria jest bardzo efektowna i pocigajca

Ubiera si w fiku ne sukienki, koronkowe rajstopy, nosi wysokie obcasy. Na d wik jej dz iwnie sodkiego gosu ciepo mi si robi w odku. Nigdy nie zrozumiem, jak moe si przyja ni z Zuzann, ktra jest straniczk w wizieniu, pali cygara Panama i ma owosione palce. Indyk by w porzdku. Byby lepszy, gdyby przed pieczeniem zostay usunite cigna i torba

plastykowa. Podczas krojenia Bert zademonstrowa mski szowinizm. Wpatrujc si w dekolt Glorii powiedzia: Daj mi adny kawaek piersi . Gloria nie wydawaa si w najmniejszym stopniu zaszokowana, ale ja si zaczerwieniem i udawaem, e co a

mi spado pod st. Kiedy mama zapytaa, jaki kawae

mi da, powiedziaem: Poprosz o skrzydo . Naprawd miaem ochot na pier , nog albo udko.

skrzydo wydawao mi si jedyn cz ci indyka pozbawion seksualnych konotacji. Rosie zjada a yek tuczonych kartofli z sosem. Jej zachowanie przy stole jest straszne, gorsze naw et ni Berta. Dostaem kieliszek wina Bycza krew i poczuem si bardzo zmysowo nastawiony. Przez

godzin mwiem bardzo byskotliwie i dowcipnie, ale potem mama kazaa mi odej od stou. Stwierdzia: Wystarczy, eby powcha fartuch pokojwki, a ju si zupenie zatraca .

Krlowa nie wygldaa na zbyt szcz liw w czasie swojej dorocznej mowy. Moe podobnie jak ja dostaa w tym roku ndzne prezenty gwiazdkowe. Bert i ciocia Zuzanna posprzec zali si na temat rodziny krlewskiej. Bert o wiadczy, e Liverpoolu . Gloria na to: zajeni Ale to zbyt drastyczne. Lepsze byoby Milton Keynes. Oni nie s przyzwyc

przenisby ca t ferajn do kwaterunkowych domk

do tak surowych warunkw . Wieczorem poszedem do babci i do ojca. Babcia zmusia mnie do zjedzenia czterech pasztecikw i zapytaa, dlaczego nie woyem nowej czapki. Ojciec nic nie powiedzia, siedz

ia na fotelu kompletnie pijany.

26. Niedziela Pierwsza po Boym Narodzeniu Wymienili my z Pandor prezenty podczas uroczystej ceremonii przy wiecach w moim poko ju.

Zawiesiem jej na szyi acuch ze szczerego zota, a ona woya mi na szyj szalik: 70% wen % kaszmiru i 20% akryliku. Kaszmirowy szalik w pitnastym roku ycia! Bd go zawsze nosi w ten sposb, eby metka znajdowaa si na widocznym miejscu. Pandora zupenie oszalaa na temat acuszka ze szczerego zota. Wpatrywaa si w lustro i powtarzaa: Dzikuj ci, kochany. Jak moge sobie pozwoli na prawdziwe zoto? Musiao ci

kosztowa co najmniej sto funtw! Nie powiedziaem jej, e Woolworth sprzedawa acuszki tanio, po dwa funty za sztuk. 27 Poniedziaek Drugi Dzie wit.

Dzie wolny od pracy (Zjednoczone Krlestwo poza Szkocj) wito ( Kanada, Szkocja, Irlandia) Dzieciak na nowym BMX wa nie poda mi li cik. Drogi mj, bardzo mi przykro, ale musz odwoa nasz wypraw do kina na E. T. . Obudziam si dzi paskudn wysypk na szyi. Twoja Pandora PS. Mam uczulenie na metale nieszlachetne. 28. Wtorek z

Przechadzaem si po High Street w moim kouchu kaszmirowym szaliku. Widziaem Nigela w nowych skrzanych spodniach upozowanego przy czerwonych wiatach. Zaproponowa mi, eby my

poszli do niego porozmawia . Zgodziem si. Po drodze wyja ni mi, e zastanawia si, jak f seksu wybra. Homoseksualizm, bi- czy hetero. Zapytaem, ktra mu najbardziej odpowiad a. Wszystkie trzy, Molaku . odpowiedzia. Nigel nigdy nie potrafi podj adnej decyzji. Pokaza mi, jakie dosta prezenty: przybory do wicze, pikarskie buty Adidas, przybory d o makijau firmy Mary Quant i dres.

29.

roda

Danny Thompson sta si rastafarianinem. Spotkaem go dzi

rano, kiedy przechadzaem si po

High Street. Zapyta, czy gram na jakim instrumencie. Odpowiedziaem, e nie. Gupia sprawa, stary. Potrzebny mi basista od zaraz . Wyraziem zdumienie, e w zespole reggae potrzebny jest basista. Zaklaska dziwacznie w rce, roze mia si i powiedzia: Gitara basowa, ktra podaje rytm .

Wyja niem, e mj jedyny wkad mgby polega na pisaniu sw. Zaproponowa, ebym napisa kilka piosenek i przedoy je braciom. Po czym w sposb do

skomplikowany u cisn mi do i oddali si sprystym krokiem, a jasne warkoczyki podskakiw na karku. 30 Czwartek Ja, mama, Rosie, ciocia Zuzanna i Gloria poszli my dzi do parku Bridgegate. Bert ni e lubi wieego powietrza, wic zosta w domu z psami i resztkami jakie

witecznego jedzenia. Przeszli my

niezliczone mile. Szedem za Glori, eby si dobrze przyjrze jej tykowi i nogom. Dzi orem ciocia Zuzanna i Gloria wracaj do wizienia Holloway. Bardzo mi ich bdzie brakowao. S takie wesoe i pene ycia. Bert wraca do swojego kwaterunkowego bungalowu. Jego nie bdzie mi brakowao. Cay dzie oglda telewizj i nie pozwala nikomu wzi na rce Rosie. 31 Pitek Bert zapyta, czy mgby zosta do Nowego Roku. O wiadczy, e nie moe sobie wyobrazi powitania Nowego Roku w towarzystwie ochotniczego opiekuna spoecznego. Mama si zgo dzia, ale

wiec

zabraa mnie do kuchni i wyszeptaa: doglda rwnocze nie niemowlcia i starca!

Adrianie, Bert nie moe tu zosta na zawsze. Nie mog

O jedenastej zadzwoni ojciec, eby yczy nam wszystkim szcz liwego Nowego Roku. Na twarzy mamy pojawiy si jakie plamy i zaprosia go na drinka . O 23.15 zadzwoni z Sheffield ten szczur Lucas, narzekajc na to, e wita Nowy Rok jed ynie w towarzystwie butelki Johny Walkera. Reakcja mamy: lepszej whisky? W kocu to noc sylwestrowa . To straszne! Nie moge sobie kupi

Mama znowu wyglda bardzo adnie. Jej figura prawie wrcia do normy. W istocie po tych telefonach wygldaa tak zalotnie jak dawniej. Ojciec przekroczy prg naszego domu za minut dwunast a z paczk zimnych ogni bchody Zip (najbardziej zblione do tradycyjnej grudki wgla *)( przypis: O

Nowego Roku tradycyjnie w Anglii zostawia si Szkotom. Przez ca noc sylwestrow w tele wizji wystpuj Szkoci. A zgodnie ze szkockim obyczajem na pierwsz wizyt noworoczn naley przynie grudk wgla na szcz cie ) Kiedy o pnocy Szkoci szaleli w telewizorze, stali my cy wok wzka Berta piewajc uwagi typu:

Auld Lang Syne . Potem rozmawiali my o Queenie i Tyczce i robili

Ciekawe, co te nam przyniesie rok 1983?

Mnie osobi cie nic ju nie zdziwi. Gdyby ojciec o wiadczy, e jest rosyjskim agentem, a m ama postanowia uciec z cyrkowcem, nawet bym nie mrugn okiem. O pierwszej zadzwonia Pandora, eby powiedzie: Szcz liwego Nowego Roku . Party u Braithwaite w wydawao si w penym toku. aowaem, e tam nie poszedem, zamiast okazywa dobro serca i siedzie w domu. Pooyem si spa sztywny z przeraenia. 1983 to rok moich egzaminw.

Stycze1983

1. Sobota. Nowy Rok Moje postanowienia noworoczne: 1. Co wieczr bd powtarza do egzaminw co najmniej przez dwie godziny. 2. Przestan uywa duego puszka mamy do czyszczenia wanny. 3. Kupi specjaln szczoteczk do zamszu do czyszczenia mojego koucha. 4. Nie bd snu erotycznych roje w czasie lekcji. 5. Raz w tygodniu bd oliwi rower . 6. Postaram si znowu polubi Berta Baxtera. 7. Zapac kar (88 pensw) i znowu zapisz si do biblioteki. 8. Pocz rodzicw. 9. Zrezygnuj z prenumeraty Beano

3. Niedziela Dzisiaj zbadaem dokadnie moj powierzchowno . W ostatnim roku urosem tylko dwa cae,

musz si wic pogodzi z faktem, i bd nalea do osb, ktre nigdy nie widz dobrze w kin Moja cera jest koszmarna, uszy mam odstajce, a we wosach tworz mi si samoczynnie trz y przedziaki i ebym robi nie wiem co, nigdy nie bd uczesany modnie. 3. Poniedziaek Midzy rodzicami tocz si negocjacje dotyczce powrotu do stanu maeskiego. Mama powiedziaa: Adrianie, jake to si moe uoy? Jest tyle do zapomnienia 4.Wtorek Dalsze negocjacje za zamknitymi drzwiami. Kiedy ojciec wychodzi, zapytaem go o prze bieg rozmw. Powiedzia: 5. roda Negocjacje zostay przerwane. Bez komentarzy i wsiad do samochodu.

. Zasugerowaem h

Usyszaem brzk cukiernicy rozbijajcej si na pododze w kuchni, a potem podniesione gosy. I trza nicie drzwiami. 6. Czwartek

Wiadomo przekazana po rednikowi (mnie): podjcie nowych negocjacji mile widziane. Przekazaem informacj, odpowied miejsca bya pozytywna, wic pozostawiono mi ustalenie terminu i

spotkania, a take zaatwienie opieki nad Rosie. 7. Pitek

Spotkanie odbyo si o 20.00 w chiskiej restauracji. Negocjacje przecigny si na cay wieczr i zostay odoone, kiedy jedna ze stron musiaa wrci do domu nakarmi dziecko. 8. Sobota

Obydwie strony wyday nastpujce o wiadczenie: Uzgodniono, e Paulina Monika Mole i George Alfred Mole podejm prb ycia we wzajemnej harmonii na okres jednego miesica. Jee li w tym okresie Paulina Monika Mole, okre lana odtd jako PMM., lub George Alfred Mole. okre lany odtd jako GAM.. zami warunki umowy, umowa ta zostanie uznana za niewan i automatyczni e podjte zostan kroki rozwodowe. Umowa l G.A.M. bdzie z pogod ducha i bez nieustajcych napomnie wykonywa przypadajc na niego cz zaj domowych. 2 P. MM. bdzie utrzymywaa swoj cz sypialni w higienicznym porzdku. 3 Obie strony bd udaway si do pubu w niedziel w poudnie. 4 Dzieci z tego zwizku, Adrian i Rosie Mole, cieszy si bd po rwni i na tych samych prawach wzgldami i zainteresowaniem obojga rodzicw. 5. Sprawy finansowe omawiane bd w kady pitek o sidmej wieczorem. 6. Dla P.M.M. zostanie otwarte oddzielne konto bankowe.

7 adna ze stron nie bdzie flirtowa, uwodzi ani cudzooy z osobnikami pci odmiennej bez penej wiedzy lub zgody partnera. 8 P.M.M. zobowizuje si zakrca tubk z past do zbw po kadorazowym uyciu. 9 G.A.M. zobowizuje si pra wasne chustki do nosa.

10. Obie strony maj nieograniczon swobod uprawiania wasnych hobby, zainteresowa politycznych, uczestniczenia w demonstracjach i spotkaniach towarzyskich poza do mem. 11 G.A.M wyrzuci obydwie pary kawaleryjskich spodni z drobnego sztruksu. 12. P.M.M. nie bdzie nieustannie wraca do epizodu z Doreen Slater Podobnie postpowa bdzie G.A.M. w sprawie epizodu z Lucasem. Podpisane dnia 8 stycznia Paulina Mole George Mole A. Mole, pierwszy wiadek Rosie Mole, drugi wiadek (podpis x)

9. Niedziela

Dzi

ojciec spali w ogrodzie swoje kawaleryjskie spodnie. Poszturchujc ponce szmaty,

o wiadczy: e ycie, czy spodnie.

Od tej chwili pozostaj mi tylko proste i wskie . Nie wiem, czy mia na my li s

1O. Poniedziaek Dzi zacza si przeklta, ohydna szkoa. Wszyscy wymachiwali nowymi kalkulatorami. Moja

kurtka kouchowa wywoywaa troch poruszenia, gdziekolwiek si pojawia, a pojawiaa si wsz .

Zbyt jest cenna, eby j zostawia w szatni. Na apelu trzymali my si z Pandor za rce. Wypa rzy to Scruton. Powiedzia: zcze na Zachowajcie te gupie, modzieowe zaloty na godziny pozaszkolne . Jes

przerwie Pandora bya tym przygnbiona, ale pocieszyem j w mskiej toalecie, wyja niajc, Scruton najprawdopodobniej jest impotentem, wic w cieka si na widok modych kochankw promieniejcych obietnic Wschodu. 11. Wtorek

Wieczorem widziaem w telewizji Roya Hattersleya. Przybiera na wadze. Powinien si z acz odchudza na wypadek, gdyby ogoszono wybory powszechne. Widzowie nie lubi tustych pol itykw. Wystarczy sobie przypomnie, co si po wojnie przydarzyo Churchillowi. Wykopano go, b o by za gruby. Wiem to wszystko, bo dzi na historii ogldali my film o drugiej wojnie.

Je li poprawi mi si pami, to mog zosta historykiem. 12. roda

Nigel zaoy w szkole Klub Mio nikw Pedau. Na razie jest jedynym czonkiem, ale ciekawe,

kto si jeszcze przyczy. Zauwayem, jak Brain Box Henderson krci si wok afisza z zak min. 13.Czwartek Pan Scruton zarzdzi likwidacj Klubu Mio nikw Pedau twierdzc, e ani on, ani szkolni administratorzy nie mog tolerowa uywania sali gimnastycznej do niemoralnych celw . Nige l udawa niewinnego. ch Ale panie dyrektorze, Klub jest dla uczniw, ktrzy w czasie przerw chc tro

popedaowa na wiczebnych rowerach, pobryka, powygupia si, pogra w jak gr. Co jest niemoralnego w zabawie? Pan Scruton powiedzia: teraz Nigel, sowo peda zmienio w ostatnich latach znaczenie. Znaczy innego .

przede wszystkim zupenie co

Nigel zapyta: Co znaczy, panie dyrektorze?

Scruton zacz si poci, duba w swojej fajce

ale nie odpowiada, wic Nigel uatwi mu sytuacj: musia zdoby jaki bardziej aktualny sownik . 14. Pitek

~Przepraszam, panie dyrektorze, widz,

Musz pj zobaczy, jak sobie radzi Bert. Boe, jaka szkoda, e si z nim zwizaem, wisi n mojej szyi jak kamie myski. 15. Sobota

Szko opanowaa nowa mania dowcipw. W moim przekonaniu te tzw. dowcipy s dziecinne. Ze zdumieniem obserwuj, jak koledzy uczniowie zanosz si od miechu na korytarzach i z e zami rozbawienia opowiadaj sobie nawzajem owe arty. Mczyzna wszed do baru i poprosi o szklank wody. Barman wymierzy w niego pistolet, Mczyzna powiedzia Dlaczego? Bo mia czkawk. albo: Jaka jest rnica midzy ysin a arwk? adna - obydwie albo: Kto wymy li aparat fotograficzny? Obrazkow, Oskarze Wilde, wr! Kraj ci potrzebuje. wiec w ciemno ci. Dzikuj

16. Niedziela

6 rano. Ojciec woy dzisiaj swoje nowe obcise dinsy. Wyglda w nich idiotycznie. Owca przebrana za jagni. Przypomina to twardy befsztyk podany jako filet z poldwicy.

Musiaem zaj si Rosie, kiedy rodzice poszybowali do pubu. Musiaem si take zaj pieczen wieprzowiny i kartofli, na mnie take spocza odpowiedzialno za gotowanie jarzyn. Nakar miem

Rosie bez problemw, ale cae wieki zajo mi jej odpowietrzanie . Klepaem j po plecach be

najmniejszego skutku, bekna dopiero, kiedy obrciem j do gry nogami. Udawaem, e nie tr a jej zmienia pieluszki i odegraem kompletne zdumienie, kiedy mama zauwaya, e w pokoju mierd zi. 22.00. Stanem przed konieczno ci trudnego zapisu. Jakie s moje prawdziwe uczucia w

zwizku z powrotem ojca do domu? To ju tydzie, wic miaem mnstwo czasu, eby si zastanow

Przeywaem ju wcze niej pogodzenia rodzicw, ktre zawsze koczyy si tragedi. My l wic

powstrzymam si z ocen do czasu, kiedy skoczy si cay ten sentymentalizm i ycie powrci d normy. 24.15. Dlaczego nie poszedem do Berta? Mole, dlaczego jeste 17 Poniedziaek Dzisiaj zaczy si poranne programy w tv. Wstaem o 5.45, eby nie omin mnie ten historyczny moment. Zrobiem niadanie dla siebie i dla psa i zabraem je do duego poko ju. Normalnie patki kukurydziane nie maj wstpu do duego pokoju, bo czasami jaki i wymknie si z talerza takim szczurem?

przyklei si do dywanu. Nie miaem jednak wtpliwo ci, e dzi , ze wzgldu na specjaln okazj ma nie bdzie miaa nic przeciwko temu. Pies troch wszystko pochachmci, bo wszed w swoj misk i wdepta w dywan Pedigree Chum i suchary Winalot. Zeskrobaem jednak najgorsze za pomoc pustej paczki po papi erosach i zasiedli my obaj z psem w oczekiwaniu na pocztek programu o 6.30. Obudziem rodzicw o 6.25

krzyczc z korytarza na dole, e zaczyna si poranna telewizja. Ojciec wrzasn z gry, e ni ma najmniejszej ochoty oglda Franka Bougha o 6.30 rano i e skrci mi kark, je li nie biornika.

cisz o

Rosie si obudzia i zacza paka. Okazao si, e to moja wina. Przez te wszystkie wrzaski awantury straciem pocztek. Ju taki mj pech! Bardzo mi si podobay wiadomo ci, sawni ludzie, horoskopy i Frank Bough. Wyglda na powanego faceta. Chciabym mie takiego ojca. Najlepsza jednak bya Selina Scott ze swo j urod i byskotliw inteligencj. O 7.45 Courtney Elliot dosiad si do mnie przed telewizorem. O wi adczy, e programowi brak ry intelektualnej wagi

i e wobec tego bdzie w dalszym cigu sucha Radia C

przez suchawki. Sp niem si do szkoy, poniewa Frank prawie do dziewitej nie mg otworz szampana! Napisaem skarg do dyrektora generalnego: Szanowny Panie, chciabym przekaza moje gratulacje z powodu nowego programu Telewizja przy niadaniu .

Widziaem pierwsz audycj i uznaem j za wielkie osignicie, zwaywszy wszystkie okoliczno

Jednak zarwno ja, jak i moi koledzy sp nili my si do szkoy z powodu p nego otwarcia bute szampana. wiadczy to albo o wyra nym lekcewaeniu nastoletnich widzw. albo o fatalnej niewiedzy z waszej strony co do godziny rozpoczcia zaj, kiedy to ja i moi koledzy powinni my si st awi w szkole Chciabym zasugerowa, eby przeprowadza Pan bardziej drobiazgowe sondae. Wreszci e chciabym poprosi, eby w przyszo ci wszystkie specjalne punkty programu, jak np. Ernest

Hemingway mwicy o swoich ostatnich ksikach czy ksina Diana suchajca Swojego horoskopu nadawane byy przed 8.30 rano (prcz pitkw, kiedy nie mamy porannego apelu). Dzikuj i czekam na odpowied , Paski najbardziej uniony suga A. Mole (lat 15 i 9 miesicy)

18. Wtorek Lord Franks ogosi swoje sprawozdanie z wojny falklandzkiej; powstrzymam si jednak o d komentarzy, dopki nie przeczytam, jaki uytek robi z tego dzisiejszy artyku wstpny w uardianie . 22.30. Nie mog znale 19. roda Guardiana , nie ma go w koszyku psa. G

Znalazem Guardiana

w koszu na mieci, zawinite nim byy wczorajsze jednorazowe

pieluszki. Zgosiem stanowczy protest w tej sprawie. Mama tumaczya si ndznie, e zabrak ej plastykowych toreb na mieci. 20 . Czwartek Selina Scott prze laduje mnie we zej nie; dzisiejszej nocy jako domokrca sprzedawaa na nas

ulicy ogrki. Kupiem p tuzina pacc banknotem pidziesiciofuntowym, ktry miaem w port Selina u miechna si nie miao: Ile masz lat?

odpowiedziaem: Prawie pitna cie, cna dzi

W tym momencie pies skoczy mi na twarz i obudziem si.

Prbowaem opowiedzie ten sen mamie, ale nie chciaa sucha. Powiedziaa spokojnie: Nudniejsze od wysuchiwania cudzych snw jest tylko wysuchiwanie cudzych kopotw . 21. Pitek

Ostatniej nocy wiosowali my z Selin Scott we dwjk przez Atlantyk. Selina wpada do wody

i pokn j delfin. Wpynem w gb brzucha delfina i doczyem do Seliny. Byo tam cakie przytulnie. Wypili my po kieliszku szampana, potem wypynli my na zewntrz i wsiedli my z p owrotem

do dki, gdzie zastali my Franka Bougha, ktry uczy Pandor, jak interpretowa wyniki mecz iki nonej. Opowiedziaem ojcu mj sen bardzo szczegowo (jak bya ubrana Selina itd.), ale wid ziaem, e wcale tym si nie interesowa. Teraz ju wiem, dlaczego ludzie pac za wizyty u psychiat rw. (Tylko oni suchaj!) 22. Sobota

Dzi rano nie byo Seliny, wic musiaem si zadowoli pj ciem do miasta z Pandor, ktra chciaa kupi rowe wiecce getry. Po odwiedzeniu okoo pidziesiciu sklepw, w ktrych

Pandora z krytyczn pogard komentowaa odcienie rowego i w kocu niczego nie kupia, zaproponowaem, eby my poszli na kaw. Podczas zdejmowania piany z kawy wyja niem Pandorze , co czuj wobec Seliny. Pandora przyja to bardzo spokojnie. Powiedziaa: cott najey si podziw. Niewiele kobiet zniosoby tortury tylu operacji kosmetycznych . Wedug Pandory nos, usta, piersi, uszy i oczy Seliny przemodelowa n chirurga. Biedna Selina musi spdza trzy godziny na fotelu charakteryzatora, eby ukry blizny pooperacyjne. Pa ndora wyja nia nastpnie. Tak, Selinie S

Oczywi cie, w klinice wystpowaa pod swoim prawdziwym nazwiskiem - Edn

Grubbe! Zapytaem Pandor, skd ma tak dokadny wgld w ycie saw. Pandora zgasia papieros oznajmia: Moja rodzina bya bardzo zaprzyja niona z osobami wysoko postawionymi w BBC . Zapytaem, z kim mianowicie byli tak zaprzyja nieni. Z facetem, ktry myje okna? Powie

dziaem to jednak spokojnym tonem, poniewa Pandora wpada w jeden ze swoich zych nastrojw. Po djli my nastpnie nasze poszukiwania, ale w adnym sklepie nie byo getrw w odpowiednio odblask owym rowym kolorze. Pandora pojedzie wic na jeden dzie do Londynu, eby dokona tego zakupu. Westchna: 23. Niedziela Boe, jak ja nie znosz tej przekltej prowincji!

Dzisiaj zadzwoni ten szczur Lucas. Powiedziaem, e mama posza z ojcem do pubu. Zapyta,

do ktrego pubu, wic mu powiedziaem, a on zamiast si wyczy, zarzuci mnie pytaniami o R e;

poprosi nawet, ebym j przynis do telefonu, bo chcia posucha jej gaworzenia. O wiadczy Rosie rozwija si powoli i jest dopiero na etapie wrzaskw. Wtedy Lucas powiedzia co d ziwacznego: Moja krew . Mama wrcia do domu w zym humorze, a ojciec w jeszcze gorszym. Zdaje si, e mama musiaa w krytycznym momencie przerwa gr w strzaki, bo wezwano j do telefonu. 24 Poniedziaek Pracownicy wodocigw zapowiedzieli strajk, wic ojciec kaza si nam wszystkim wykpa dzi

wieczorem. Nie wyczajc psa. Potem zacz szuka pojemnikw i gromadzi zapasy wody. W

trakcie tych czynno ci wesoo pogwizdywa i mia bardzo zadowolon min. Ojciec uwielbia kry zysy. 25 . Wtorek Cudownie! Wspaniale! Rozkosznie! Doskonale! Prysznice w szkole zakazane! Skoczyy s i tortury eksponowania dwa razy w tygodniu moich niedorozwinitych mi ni. Mam tylko nad ziej, e pracownicy wodocigw bd strajkowali, dopki nie skocz mojej edukacji. Tak naprawd to powinni si domaga piciuset funtw tygodniowo. 26. roda Courtney Elliot zaproponowa dawanie mi prywatnych korepetycji przed egzaminami. P odobno

jest doktorem filozofii i porzuci akademick karier po ktni w stowce na temat przydzia owych

katedr. Mia podobno obiecan katedr, ale jej nie dosta. Wydaje mi si to do bahym powod porzucenia dobrej pracy. W kocu to zupenie wszystko jedno, gdzie si siedzi. No, ale ja jestem egzystencjalist i dla mnie nic naprawd nie ma znaczenia. Nie robi mi rnicy, na jakim stoku siedz. Czytam W drodze Jacka Kerouaka.

27 Czwartek

Wieczorem w telewizji Ken Livingstone mwi o swoim zwycistwie, bo Sd Najwyszy obniy cen

biletw autobusowych w Londynie. To skonio mnie, eby poprosi rodzicw o pienidze na auto us

do szkoy. Rano jestem zupenie wykoczony po przej ciu mili. Ojciec odpar, e on chodzi do szkoy cztery mile w kad stron w porywach wiatru, w deszczu, mgle. niegu, gradzie, upalnym socu czy Dziwny klimat panowa

Powiedziaem z sarkazmem (cho nie pozbawionym poczucia humoru):

w Midlandach w latach pidziesitych . Ojciec na to: Wtedy mieli my klimat, to by klimat. y by nawet nie wiedzia, o co chodzi, gdyby zadymka zasonia ci oczy . 28. Pitek

Przypomniaem ojcu, e w poniedziaek wchodz w ycie nowe przepisy o pasach bezpieczestwa.. Nikt nie zmusi George a Mole a do noszenia dziecinnych szeleczek edzia. Mama na to: 29. Sobota Zrobi to bez trudu policjant, wic si lepiej zapnij . - powi

Zadzwoni Bert Baxter z zapytaniem, dlaczego nie przychodz. Wyja niem, e byem zbyt zajty. Zbyt zajty, eby odwiedzi starego, samotnego wdowca Obiecaem, e przyjd jutro po kolacji. Kolacja? Co to takiego? Powiedziaem: Przecie pamitasz; to miso, sos, czy jarzyny i tak dalej . .

Bert o wiadczy, e nie jad przyzwoitego posiku ju od tak dawna, e ucierpia na tym nawet

jego zasb sw. Zaprosiem go na jutro na kolacj i obiecaem, e ojciec go przywiezie. Ale kiedy powied ziaem

o tym rodzicom, w ciekli si i o wiadczyli, e na jutro umwili si na ogldanie domw i zami ali przynie jakie dania z chiskiej restauracji.

Ogldanie domw! Dlaczego nie porozumieli si ze mn? Przecie w tym roku mam egzaminy i

nie mog przeywa adnych gwatownych zmian, wstrzsw czy neuroz. To jest teraz najwaniejs 30. Niedziela

Spdziem niedzielne popoudnie na go nym czytaniu Bertowi

News of the World . Zdumiaa

mnie liczba duchownych porzucajcych swoje owieczki w pogoni za atrakcyjnymi rozwdk ami. Przeczytaem mu take kilka fragmentw z kolorowego dodatku do przerwa mi okrzykiem: My lisz, e interesuj mnie jakie jakiego zakichanego pianisty? Odpowiedziaem: Uwaam, e powiniene ledzi rozwj nowoczesnych wzorcw kulturowych . kultura , siga po swj korkocig. Sunday Timesa , ale Bert

przeklte woskie meble czy Dzie

Bert o wiadczy na to, e ilekro syszy sowo

Ochotnik z Opieki nad Starcami zjawi si o 19.00, eby zabra Berta do pubu. Jest to sz czupy mczyzna o imieniu Wesley, wygldajcy na nerwowego. Kiedy wszed do pokoju, Szabla warkn

obnay swoje straszliwe ky. Bert ostrzeg: Wesley, nie rb adnych gwatownych ruchw. Zb i gro niejsze s ni jego szczekanie . Nie mogem si oprze pokusie popisania si, poszturchiwaem wic Szabl i klepaem go po brzuchu. Wykonaem nawet swj specjalny bankietowy numer i woyem gow w pysk Szabli. Ale ie trzymaem jej tam dugo: oddech Szabli cuchn tanim psim arciem. Po wyj ciu Wesleya i Bert a troch

posprztaem. Pod poduszk Berta znalazem lubne zdjcie jego i Queenie. Zabawne, e starzy, cuchncy, nieatrakcyjni ludzie te mog by sentymentalni. 31. Poniedziaek

Bawili my si z Nigelem doskonale w drodze do szkoy. Machali my do kierowcw, ktrzy zapomnieli zapi pasy. Mao ktry nam podzikowa.

Luty

1. Wtorek

Dzi pojawiy si pierwsze rysy na nowej zgodzie maeskiej: spr na temat pienidzy. Pastwo utrzymuje nas w stanie, w jakim chce nas utrzymywa, czyli w ndzy. A moi rodz ice po prostu nie potrafi by biedni. Mnie to nie robi rnicy, jestem do tego stanu przyzwyczajony. Nigdy nie miaem na tydzie wicej jak trzy funty, ktre mogem naprawd uwaa za wasne. 2. roda

W poowie Coronation Street * (przypis: Coronation Street ) pojawi

- popularny serial angielski.

si na naszym progu Lucas z daniem zobaczenia Rosie. Ojciec o wiadczy, e Rosie jest zajt i nie

mona jej przeszkadza, jednak Lucas zacz wykrzykiwa tym swoim tubalnym gosem, wic ojcie go wpu ci, eby powstrzyma gadanie ssiadw. Mama zblada miertelnie pod warstw Maxa Factora. Lucas powiedzia: Paulino, dam

dostpu do mojego dziecka .

Ojcu troch zadray kolana i usiad na oparciu fotela, eby doj do siebie. Poprosi sabym gosem: Paulino, powiedz, e Rosie jest moja . Mama na to: Oczywi cie, George, e jest twoja . Lucas wycign kalendarz na rok 1982 w

czarnej oprawie i o wiadczy: Rozpoczli my z Paulin nasz afer miosn l6 1utego 1982. Do skonsumowania tego zwizku doszo jednak dopiero w niedziel, 16 marca 1982, kiedy Pau lina przyjechaa na wiec protestacyjny do Sheffield . Mama wykrzykna: Ale miaam wtedy now spiral, nie mogam zaj w ci!

Ojciec powiedzia:

Cudzoonica .

Nie jestem cudzoonic przestaa jej uywa?

- zaszlochaa mama. Ojciec: Jeeli spirala jest taka pewna, dlacze

Ale miaam j wtedy

- powiedziaa zaniepokojona mama.

Lucas prbowa otoczy mam ramieniem, ale potraktowaa go ciosem karate w kark. Wszyscy zapomnieli o mojej obecno ci, dopki nie wybiegem z pokoju z okrzykiem: sy tej wiecznej niepewno ci! . W drodze do swojego pokoju minem eczko Rosie. Bawia si beztrosko paluszkami u ng, nie wiadoma, e na dole rozstrzygay si problemy jej pochodzenia. 3. Czwartek Mam do

Zdaje si, e w marcu 1982 roku oboje rodzice utrzymywali potajemne zwizki, ktre zaowocoway urodzeniem si dwjki dzieci. Tymczasem mj dziennik z tego okresu odnotowuj e jedynie dziecinne, czternastoletnie my li i problemy. Zastanawiam si, czy ona Kuby Rozpruwacza notowaa naiwnie: 22.30 Kuba jeszcze nie wrci. Moe zatrzymali go w biurze. O.1O. Kuba przyszed do domu cay pokrwawiony, potrci go wz rze niczy wywocy wntrzno ci. W obecnym okresie kryzysu wspiera mnie Pandora. jest prawdziwym supem soli. 4. Pitek

Musiaem spdzi dzie w gabinecie pielgniarki, poniewa poczuem si le na pierwszej lekcj (w.f.). Zapytaa, czy co

niedobrego dzieje si w domu. Rozpakaem si i wyznaem, e wszyst

Adrianie, ycie dorosych jest bardzo skomplikowane. Nie sprowadza si do p nego chodzenia spa i wasnych kluczy do drzwi wej ciowych - powiedziaa.

Wyja niem, e moim zdaniem rodzice powinni by moralni, niezawodni i kierowa si zasadami. To bardzo wysokie wymagania - powiedziaa. Musiaa mi obieca, e zachowa moje zy w

tajemnicy. Obiecaa to i pozwolia mi zosta tak dugo, a moje oczy wrciy do normy. 5.Sobota Lucas nie przestaje nas prze ladowa.

Dzi

przyszed list od adwokata. Lucas wezwie nas do sdu, jeeli nie bdzie mia dostpu do

Rosie. Courtney Elliot poradzi, eby my wzili jeszcze lepszego adwokata, ktry napisze l ist z pogrkami: jeeli Lucas nie zaprzestanie swojej kampanii, to powstrzymamy go nakazem sdowym. Nie bardzo wiem, co to znaczy, ale brzmi wystarczajco gro nie. 6 Niedziela Przerwaem wielomiesiczne milczenie i poszedem si pogodzi z babci. Pocztkowo zachowywaa si ozible, ale kiedy zaproponowaa, e zrobi mi krem toffi, wiedziaem, e ju przebaczya. Kupia papug, ktra si nazywa Russell (na cze Russella Harty ego, ktry jest najwikszym ulubiecem babci, zaraz po mnie). Babcia powiedziaa: rzyjemno ci Ten ptaszek dostarczy mi wicej p

ni caa rodzina razem wzita, a co wicej, sucha i nie pyskuje . Nic nie powiedziaem babci o sprawie Lucasa. Kolejny szok mgby j zabi. O wiadczya, e po skandalu Tyczka- Trevor Roper wypady jej wszystkie wosy i ju nie odrosy. To tumaczy, dlaczego nie zdejmuje w domu kapelusza. 7. Poniedziaek

Michael Heseltine stchrzy przed publiczn debat z przedstawicielami Ruchu na rzecz Rozbrojenia Nuklearnego. Chodzio o rakiety dalekiego zasigu, wic pewnie obawia si zdemaskowania. Podobnie dzieje si u nas w domu: ojciec odmawia spotkania z mam Pandory, ktra pracu je w poradni maeskiej. Rosie wyrzynaj si zby. Brudzi sze liniakw dziennie. Wyglda jak w cieky pies. 8. Wtorek

lina permanentnie zwisa jej z ust

Nie ma co pyta, jak wytrzymuj dugi dzie w szkole. Po prostu szkoda zachodu. Poruszam si jak u miechnity robot. Ale moja dusza pacze, pacze, pacze. Gdyby tak nauczyciele wiedzi eli, e

kade ich nieprzychylne sowo przyprawia mnie o zy. Jak dotd, z powodzeniem wymawiam si zapaleniem spojwek, ale chwilami sytuacja staje si niebezpiecznie Jasna. Dzi mija okres prby.

1 nad ranem. Obydwie strony zgodziy si na przeduenie okresu prbnego. 9. roda IRA porwaa konia wy cigowego Shergara. Pandora wydaje si bardziej przejta problemami konia ni moimi. Zapytaem: wy? Odpowiedziaa: cierpie . Pandoro, czy przypadkiem nie cierpisz na zakcenia perspekty

Nie, Shergar jest bardzo rasowy i szalenie delikatny. Musi strasznie

Nie wiem, do kogo si zwrci o pomoc. Moe uciekn do Londynu. 10. Czwartek

Zmieniem zdanie co do Londynu. Wedug Guardiana popadaj w obd. 11. Pitek zatrucie powietrza oowiem powoduje, e mieszkajcy tam cockneye

Nasz adwokat nazywa si Cyryl Hill. Napisa stanowczy list do Lucasa, eby si odczepi od naszej rodziny. List kosztowa nas dwadzie cia funtw. 12.Sobota.

Atmosfera w domu gsta jak syrop, wic poszedem do Berta. Ledwie si mogem przecisn przez tum ochotniczych opiekunw spoecznych, ktrzy pchali si w oczekiwaniu na poleceni a Berta. Jednak aden z nich nie chcia si zaj Szabl, wic wyczy ciem jego bud, wyszczotkowaem zabraem na codzienn przechadzk po terenach rekreacyjnych. By tam Barry Kent ze swoim gangiem. Zawizywali na supy sznury od hu tawek, ale dziki obecno ci Szabli czuem si na tyle bezpiecznie, e skorzystaem ze zjedalni.

W drodze do domu minem wiele owczarkw alzackich wraz z wa cicielami. Moe to zwyky

zbieg okoliczno ci, ale kady wa ciciel by w zasadzie karem. Psy sigay im do pasa. Nie w , co to znaczy. Ale musi co znaczy. 13. Niedziela

Jutro dzie

w. Walentego. Chyba nie pjd do szkoy. Nie mog znie my li o tym, e bd

jedynym uczniem, ktry nie wkroczy do klasy z gar ci wulgarnie kolorowych pocztwek i u m iechem wyraajcym samozadowolenie. Wiem, e dostan kartk od Pandory, ale to si nie liczy. Chodz z ni od przeszo roku. 14 Poniedziaek Dzie w. Walentego

Dostaem cztery kartki: jedn od Pandory, jedn od babci, jedn od mamy i jedn od Rosie. Te mi dopiero! Posaem Pandorze kartk z kupidynem i czekoladki

After Eight . Lucas przysa kartk Rosie.

Moi rodzice w tym roku nie zawracali sobie gowy kartkami, odkadaj pienidze na list a dwokata. 15. Wtorek Ostatki Pandora si do mnie nie odzywa, poniewa napisaem bezmy lnie na jej kartce yczeniami . Powiedziaa: z najlepszymi

Adrianie, to wyra ny objaw rozkadu naszego zwizku .

Obawiam si, e ma racj. Troch mi przechodz uczucia do niej. Jest o wiele za mdra. Mama

zbyt bya zajta Rosie, eby zrobi nale niki, wic ja sprbowaem. Zupenie nie rozumiem, dl o ojciec tak si w ciek; sufit w kuchni i tak wymaga malowania. 16 roda Popielec

Dzi specjalny dzie moich rodzicw.

Osignli ju liczb trzydziestu papierosw dziennie kade. Gdyby dowiedziaa si o tym opiek

spoeczna, byliby skoczeni. I cakiem susznie. 17 Czwartek Dzisiaj napisaem wiersz na

cianie szkolnej toalety. Wydao mi si, e to dobry sposb, eby

wbi troch politycznego u wiadomienia w zakute by moich kolegw. PRZYSZO C za przyszo przed modymi? Jakie pie ni s przed nimi? Wszystkie szczyty ju zdobyte, Rymy wszystkie ju zuyte. Po maturze prac ni skd. Dla nas podzia, dla nich rzd. Sztucznych zaj oferuj nam krlestwo, A my chcemy tylko marze i nadziei ksistwo. A. MOLE

18. Pitek

Dzisiaj wezwano mnie do dyrektora w sprawie klozetowego wiersza. Zapytaem dyrekto ra, skd wiedzia, e ja jestem autorem. Wyja ni: tydzie. 19. Sobota Podpisae

si, gupcze . Zostaem zawieszony

Dzisiaj przyszed po mnie Barry Kent ze swoj band. Zaproponowa: Idziemy do miasta. Jak chcesz, moesz z nami pj . Miaem troch nihilistyczny nastrj, wic poszedem. 2O. Niedziela Wczyem si z Barry Kentem i z chopakami po opustoszaym centrum handlowym. Odczuwam dziwne pokrewiestwo z krgami przestpczymi. Zaczynam rozumie, dlaczego lord Longford (inny znany intelektualista) spdza czas na odwiedzaniu wizie. Barry askawie przyzwoli, ebym nazywa go Baz .

21. Poniedziaek Obchody urodzin Waszyngtona Baz zabra nas dzisiaj do siebie i przedstawi rodzime. Pani Kent zapytaa: Powiedziaem: Czy to nie ty bye zamieszany w te skandale?

Tak, to ja, ale co z tego?

Wtrci si pan Kent: Zachowuj si przyzwoicie. Rozmawiasz z moj on . Natychmiast przeprosiem i przypomniaem sobie o dobrych manierach. W rzeczy samej wstaem i ofiar owaem pani Kent jedyne nie zamane krzeso. Dzieci Kentw kbiy si w duym pokoju, ogldajc program telewizyjny o eksplozji populacji. Na radioodbiorniku stao pospne, pokolorowane zdjcie Clive a Kenta w mundur ze. Zapytaem, co u niego. Pani Kent wyja nia: nerwy . Zjadem przyjemn kolacj z rodzin Kentw: kanapki z frytkami i z sosem pomidorowym. Kiedy ju przyzwyczaiem si do dziwnego zapachu w ich domu, to po raz pierwszy od wie lu tygodni poczuem si naprawd odprony. 22. Wtorek Jest w szpitalu wojskowym. Po Falklandach ma zupenie zrujnowane

Li cik od Pandory: Adrianie, skoro wolisz towarzystwo chuliganw i spoecznego marginesu, to wydaje mi si, e pora n am zerwa. Wybrae inn drog od tej, ktr ja zamierzam wdrowa po tym wiecie.

Dzikuj Ci za wszystkie przyjemne chwile Pandora Braithwaite

23. roda

Dzisiaj podjem troch pienidzy z mojego konta w Towarzystwie Budowlanym i kupiem sobie

pierwsz w yciu par butw Doc Marten. S ciemnobrzowe i maj dziesi rzdw dziurek do sznurowania. Dodaj mi jeden cal wzrostu. 24. Czwartek

Pocztek wieczoru spdziem stojc przed sklepem monopolowym z ca band. Robiem zabawne uwagi na temat przechodzcych dziewczt i caa banda si Mzgowiec . Baz da do zrozumienia, e mam kwalifikacje na przywdc. 25. Pitek .

miaa. Zaczli mnie nazywa

Pani Kent zdecydowaa si na nowe meble, wic poszli my na wysypisko, eby zobaczy, co

si da znale . Wrcili my z dwoma prawie caymi krzesami do kuchni, wiklinowym koszykiem na bielizn i dywanikiem przed kominek. Jutro jedziemy wzkiem Rosie po pralk z wyymaczk. Pani Kent bya bardzo zadowolona z naszych zdobyczy. Powiedziaa: al, co ludzie wyrzucaj ni. To po prostu skand

. Pan Kent przed dwoma miesicami straci prac, kiedy zamknli mleczar

Troch by zawstydzony, kiedy przynie li my nowe meble. Syszaem, jak mwi do ony: Na dob na ze, prawda, Ido? 26. Sobota

Udao mi si poyczy wzek, ale niestety razem z Rosie. W drodze powrotnej z wysypiska trzeba j byo wyj z wzka i nie na rkach. Zachowywaa si jednak nadzwyczajnie i ani razu nie zapakaa. Pani Kent bya szalenie

uszcz liwiona now pralk. Po umyciu pralka wygldaa zupenie dobrze. Pan Kent wyj zepsut nik

i zacz go czy ci na dywanie, a pani Kent nawet nie mrukna. Moja mama dostaaby szau. Ni pozwala ojcu napeni w pokoju zapalniczki. 21 Niedziela Dobre wiadomo ci. Pralka dziaa. Dzisiaj na sznurach pani Kent wisiay tony szarawych

pieluszek. powiedziaem jej o proszku Ariel , wic oznajmia: Kupi jutro, jak dostan zasi rodzinny . 28. Poniedziaek

Rosie ma pierwszy zb. Mj palec wskazujcy cigle jeszcze krwawi.

Marzec

1. Wtorek

Spdziem wieczr przed chisk frytkarni, rzucajc bomby z krewetek razem z ca band.

Od wiekw ju nie przeczytaem adnej ksiki. Zamiast czyta o yciu po prostu je przeywam. 2. roda Dzie w. Dawida Prze laduje nas policja!

Dzi wieczorem, kiedy wczyli my si po centrum handlowym, przejecha bardzo wolno wz polic jny i kierowca bacznie nam si przyglda. Oto przykad pastwa policyjnego! 3 Czwartek Dzielnicowy, szeregowiec Gordon, przyszed do moich rodzicw, eby ich ostrzec, e zadaj si

ze znanym gangiem. Ma przyj jutro, eby wygosi do mnie mow o odpowiedzialno ci obywatela 4. Pitek

Szeregowiec Gordon to taki typ faceta, ktrego nie mona nie lubi. Jest chudy i jowia lny, kadego nazywa chopem . Mwi rne rzeczy, jak: mdrym chopcem , czy:

~Adrianie, nie ulega wtpliwo ci, e jest Kent i jego banda

Pochodzisz z porzdnej rodziny (Cha! cha!), czy:

straceni, nie przysu ci si w aden sposb . Zapyta, dlaczego nagle zszedem z dobrej drogi. Wyja niem, e jestem egzystencjalnym nihilist. Gordon powiedzia: Zwykle chopaki twierdz, e z nudw popadli w tarapaty .

U miechnem si cynicznie i powiedziaem:

Tak, egzystencjalny nihilizm jest po prostu o

stopie wyej . Widziaem, e moje sownictwo zrobio na nim wraenie. P niej przyszli rodzice i zaczli nawija slogany w stylu: domu (ojciec), czy: Barry Kent sprowadzi go na manowce On jest takim dobrym chopcem w (mama).

Po wyj ciu policjanta wyczy ciem buty i poszedem z psem do ka. 5.Sobota Zadzwonia babcia z o wiadczeniem, e w Zimozielonych wszyscy ju wiedz, w jak zym

towarzystwie si obracam . Zmusia mnie, ebym przyszed do niej na herbat. Nie miaem na to najmniejszej ochoty, ale w gosie babci jest co takiego, e nie mona si uchyli od wykona nia polecenia, wic poszedem. Przypiekajc placki na elektrycznym kominku babcia wyznaa, e w 1953 roku ojciec mia kopoty z policj. Zapano go na podprowadzaniu jabek, powiedziaa: mao nie umarli my ze wstydu . Zapytaem, czy ojciec kontynuowa swoj kryminaln karier. Babcia odpowiedziaa: Tak, byo coraz gorzej, zacz si specjalizowa w gruszkach i Biedny dziadek i ja o

liwka

Ciekaw byem, w jaki sposb wyperswadowano ojcu zej cie z drogi przestpstwa. Babcia wyj a nia: Dziadek sprawi mu nieze lanie pasem z solidn klamr . Biedny ojciec! Teraz rozumiem, dla czego peen jest wewntrznej furii . 6 . Niedziela Naleenie do gangu nie jest tak ekscytujce, jak sobie wyobraaem. Spdzamy czas jedynie na krceniu si po centrum handlowym i bardzo przewiewnych terenach rekreacyjnych. Czas ami marz o tym, eby si znale w moim pokoju z ksik w rku i psem u boku. 7. Poniedziaek Wrciem wa nie do domu po bardzo zimnym i nudnym wieczorze, wypenionym wznoszeniem okrzykw na spokojnych ulicach. Barry Kent wywrci dla draki pojemnik ze mieciami, ale tak naprawd nie byo to szczeglnie mieszne i z pewnym wysikiem zmuszaem si do wybuchania

miechem razem z innymi czonkami gangu. Barry Kent powiedzia: straciby prac . Wuj Pedro jest zamiataczem ulic.

Gdyby nie ja, wuj Pedro

Kiedy Barry poszed do domu, pozbieraem potuczone szko. Nie chciabym, eby jaki dzieciak si na nim przewrci. 8 Wtorek Postanowiem nie przystpowa do egzaminw. I tak nie mam szansy zda, wic po co tak sobie szarpa nerwy. Nerwy bd mi potrzebne, kiedy zaczn pisa, eby zarobi na utrzymanie. 9. roda Dzi wieczorem wydarzy si bardzo nieprzyjemny incydent. Barry Kent okropnie przezywa dwjk maych Singhw. Powiedziaem: oni s w porzdku . ,Baz, daj im spokj,

Barry wykrzywi si i oznajmi: Nie cierpi wszystkich, ktrzy nie s Anglikami .Przypomnia o wuju Pedro, wic doda: Prcz Hiszpacw Nie potrafi duej prowadzi tego podwjnego 10. Czwartek Pierws.za strona mojej nowej powie ci:

KOMISARIAT, napisa Adrian Mole, lat 15 i 11 miesicy.

Jake Butcher przysoni oczy powiekami przed okrutnym wichrem, ktry szala nad betonowy mi pytami chodnika opustoszaego centrum handlowego. Niedopaek wraz z przeklestwem wypad mu z ust. Psiakrew - splun. To by jego ostatni papieros. Zgnit ndzny niedopaek podeszw wiernego buta Doc Marten.

Zanurzy obie donie zwinite w pi ci w przytulne jak ono kieszenie kurtki, a woln rk po zapicie sportowej torby Adidas. W tym momencie okna sklepu Tesco o wietli nagy promie wiata. Chryste - powiedzia do

siebie Jake - te okna maj dokadnie kolor sonecznikw na obrazie Van Gogha . I tak, na rozwaaniach o sprawach sztuki i kultury, upywa Jake owi czas. Po chwili odezwa si nagy rzmot burzy. Chryste - powiedzia Jake- ten grzmot przypomina armaty z Symfonii 1812! .

Z gorycz nacign na gow kaptur kurtki, gdy pierwsze krople deszczu jak gigantyczne zy upady na betonow pustyni. Co ja tu robi? - zadawa sobie pytanie Jake. - Dlaczego tu - rozpacza. I w tym momencie niespodziewan

przyszedem? - niepokoi si. - Dokd zmierzam? ie pojawia si tcza.

Chryste - powiedzia Jake - ta tcza wyglda jak. . . Musiaem w tym miejscu przerwa. Nie mam pojcia, skd si wzi Jake ani dokd zmierza. 11. Pitek

Pandora Braithwaite chodzi z Brainem Boxem Hendersonem. Mam nadziej, e bd oboje bardzo szcz liwi. Nigel twierdzi, e spdzaj czas rozmawiajc o wyszej matematyce. Dzi wieczorem troch powrzeszczaem przed wej ciem do Klubu Modzieowego. Rysiek Cytryna udawa, e nas nie syszy, zauwayem jednak, e pulsowaa mu ya na skroni. ego moi rodzice nie dostrzegaj, e staj si chuliganem? 12. Sobota

Wieczorem spotkaem przed chisk frytkarni Danny ego Thompsona, biaego rastafarianina. Zapyta. czy napisaem ju jak piosenk dla grupy. Obiecaem, e pjd prosto do domu i co

napisz. Byem bardzo zadowolony z tej wymwki, ktra pozwolia mi wcze niej rozsta si z ba Miaem kompletnie dosy Barry Kenta wrzucajcego mi w spodnie kulki z krewetek. 13. Niedziela Dzie Matki Szczur Lucas przysa mamie kartk podpisan: Rosie . Babcia wysaa Tyczce kartk podpisan: Brett .

Mama wysaa babci Mole kartk podpisan: George . Ojciec wysa babci Sugden kartk podpisan: Paulina .

Ja w tym roku nie wysaem kartki kobiecie ktra mnie urodzia. Stosunki midzyludzkie w naszej rodzinie zupenie zaniky. To s skutki ycia w cieniu bomby. 13 . Poniedziaek Dzie Wsplnoty Brytyjskiej

Wczoraj o sidmej rano aresztowano Barry Kenta za niszczenie hiacyntw na skwerku pr zed ratuszem. Powouje si na okoliczno ci agodzce, e mia to by prezent dla jego matki. 15. Wtorek Dlaczego warto y Moe kiedy bdzie lepiej

Dlaczego nie warto I tak si umiera ycie to wieczny niepokj Za duo okruciestwa na wiecie W czerwcu egzaminy Rodzice mnie nienawidz Straciem Pandor Nikt nie odchodzi ywy z gangu Barry Kenta.

16 roda Elbieta Sally Broadway nieustannie zrywaa mi z szyi szkolny szalik i uciekaa z nim, zmuszajc mnie, ebym j goni. To pewna oznaka, e ywi wobec mnie romantyczne zainteresowania. Po raz pierwszy od wielu miesicy czuj, jak burz si moje hormony. 17 Czwartek W czasie przerwy obiadowej Elbieta porwaa moj dyrektorsk aktwk i umkna na boisko sportowe. Dogoniem j w krzakach, gdzie odbyli my bardzo mi szamotanin, w wyniku ktrej zdjem jej okulary i wycignem z wosw szpilki. Wyglda zupenie inaczej bez okularw i z wosami rozpuszczonymi na plecy. Powiedziaem: Elbieto, przecie ty jeste zadzwoni dzwonek na nastpn lekcj. 2 nad ranem. Nie mog spa z powodu d wikw irlandzkich kobz dobiegajcych z domu O Learych. 4 nad ranem. Wa nie obudzi mnie odgos tuczonego szka. pikna!

Bg jeden wie, do czego by doszo, gdyby

6 rano. Sprzed domu O Learych odjecha wz policyjny, uwoc we wntrzu Seana O Leary. Sean wyglda bardzo rado nie, 18. Pitek piewa nawet ~Dwadzie cia odcieni zieleni .

Nareszcie! Rodzice zauwayli, e wymykam si spod kontroli, i zabronili mi po szkole wychodzi z domu. Spdziem wieczr na czytaniu 19. Sobota Black Beauty po raz pity.

Napisaem list do Barry Kenta zgaszajc rezygnacj z uczestnictwa w gangu. Drogi Baz, wapniaki kazay mi przez tydzie siedzie w domu. Bd wic musia przesta wczy si z Tob i z chopakami. A co gorsze, Baz, zmuszaj mnie, ebym w czerwcu przystpi do tych prz ekltych

egzaminw, wic lepiej, ebym zrzek si swojego miejsca w bandzie i zostawi je komu , kto t go bardziej potrzebuje. Mam nadziej, e Twoja sprawa w sdzie skoczy si pomy lnie. Nie masz do mnie alu, co? Z braterskim pozdrowieniem Mzgowiec

20. Niedziela Pocztek brytyjskiego czasu letniego 20.00. Cay dzie rzsisty deszcz. 22.30. Jak moe pada rzsi cie ? Jake dziwnym tyranem jest jzyk angielski. 21. Poniedziaek

Od pitku wieczorem rodzice prawie si do mnie nie odzywali. Zbyt s zajci obserwowanie m, jak si rozwijaj talenty manualne Rosie. Ilekro dzieciak schwyci plastykow ceg lub wepchnie sobie suchar w buzi, otrzymuje gorcy aplauz.

22. Wtorek

Zdecydowaem si porzuci dom. Nikt si tym nie przejmie. Rodzice pewno nawet nie zauwa, e mnie nie ma. Poinformowaem

Towarzystwo Budowlane, e za tydzie zamierzam podj pidziesit funtw. Nie ma potrzeby, bez powodu traci oprocentowanie. 23. roda

Przygotowuj si do odej cia. Napisaem ju listy poegnalne. Pandoro, moe mnie nie by przez jaki Adrian czas.

Kochani Rodzice, w chwili gdy to przeczytacie, bd ju daleko. Wiem, e ami prawo uciekajc z domu przed ukoczeniem szesnastego roku ycia, ale szczerze mwic, los uciekiniera lepszy jest od mojej aktualnej ndznej egzystencji. Wasz syn A. Mole

Drogi Bercie, posuchaem Twojej rady i udaem si na poznanie wiata. Nie potrzebujesz mnie teraz, kied y masz tych wszystkich dziwnych ochotnikw toczcych si dokoa. Musisz tylko pamita, Bert, Twoja popularno bierze si z ich przekonania, e jeste tuj si, e jeste nieopanowany i przeklinasz. Przy l Ci kartk z jakiego Adios, Amigo. PS. Ucaowania dla Szabli, nie zapomnij mu przekaza herbatnikw. koca wiata.

niezwykym facetem. Ju wkrtce zor

Kochana Babciu, przykro mi, e musz Ci zmartwi, ale wyjechaem na jaki czas. Przesta, prosz, walczy z

rodzicami. Oni nie wiedz, co czyni . Rosie jest teraz urocza i na pewno chciaaby Ci zob aczy. Mas ucaowa Adrian

Szanowny Panie Scruton, kiedy bdzie Pan czyta te sowa, bd o wiele mil od Paskiej zasmarkanej szkoy. Niech si

wic Pan nie trudzi wysyaniem owcy wagarowiczw. Zamierzam wyksztaci si w wielkiej szkol ycia i nigdy nie wrc. A. Mole PS. Czy wie Pan, e przezywaj Pana Wytrzeszcz ? Z powodu Paskich upiornych, maniakalni e wyupiastych oczu? Wszyscy si z Pana wy miewaj za plecami, a najbardziej pan Jones, nauczyciel w.f.

PPS. Sdz, i powinien zawstydza Pana fakt, e Barry Kent po piciu latach w Paskiej szkol cigle jeszcze nie umie czyta.

Najdrosza Elbieto, przykro mi, e musz si oddali, kiedy nasze uczucie zaczo zawizywa si w pk. Chopak musi jednak robi to, co do niego naley Nie czekaj na mnie, Elbieto. Moe mnie nie by przez jaki Twj peen alu i najczulszych wspomnie Aidy Mole czas

Baz, musiaem zgala. Mzgowiec Nigel, powodzenia w pedalstwie. Ja te rni si od tumu, rozumiem wic, co to znaczy nigdy nie maszerowa w takt. Ludzie przecitni bd musieli si nauczy, jak nas zaakceptowa. Byle do przodu, jak si to winie bd mnie szuka. Czy moesz zmyli pogonie?

mwi w tych stronach. Trzymaj si, bracie! Twj stary kumpel Aidy 24. Czwartek

Pi dni do wyjazdu. Zapuszczam brod. Poyczyem walizk dziadka. Na szcz cie inicjay te same. Mia na imi Arnold. Babcia my li, e walizka potrzebna mi na wycieczk kempingow z Klubem Modzieowym. Prawda j zabije. 25. Pitek .

Zaczem pakowa walizk. Musz zachowa umiar, je li chodzi o czyste skarpetki bielizn. Bd musia obniy standard i zmienia je co drugi dzie. Jeszcze ani 26. Sobota ladu brody.

Ojciec poinstruowa Courtneya Elliota, eby nie dostarcza adnego listu z piecztk Sheffie ld. Jednak Courtney przynis dzi rano do kuchni list z wyja nieniem: czta musi Panie Mole, Krlewska Po

dziaa. Pod tym wzgldem jeste my jak Pony Express *(przypis: Pony Express - amerykaska poczta konna dziaajca bardzo szybko i sprawnie w okresie przed wprowadzeniem kolei .) Ojciec porwa list na drobne kawaeczki i wepchn je nog do kosza. Wydostaem potem strzpy i prbowaem zoy w cao . ... ole, ... waem ... nta ... wa silna je li nie... Ros... ole... jest jego crk. Pragnie, eby w ymienione dziecko. . . Rosie Lucas. Mj klient. . . badanie krwi. . . pod przysig, e. . . stosunek odby... Paulina Mole... wiadomo ci oczekuj.. Z powaaniem

Coveney, Tinker, Shulman, adwokaci

27 Niedziela Wapniaki spdziy trzy godziny zmuszajc Rosie, eby siedziaa o wasnych siach. Ona jednak

osuwaa si na poduszki za miewajc si nieustannie. Gdyby moga mwi, wiem, co by powiedzia Przestacie miesza do mojego rozwoju, zrobi to, kiedy bd gotowa . Powiedziaem, e mi nie jej plecw nie s jeszcze wystarczajco mocne, ale wapniaki nie chciay sucha. Mwili rne gupstwa w rodzaju: Rosie jest niezwykle rozwinita , kiedy miae pi

miesicy, bye decydowanie zap niony . We wtorek poauj tych brutalnych sw. 28. Poniedziaek

Jaki

starszawy Amerykanin dosta dyrekcj Narodowej Rady Wgla. To naprawd bezwstydne!

Anglia ma bez liku bezwzgldnych, pozbawionych pracy dyrektorw, ktrzy byliby zaszczy ceni

moliwo ci pozamykania kopal we wasnym kraju. Pan Scargill zupenie susznie protestuje, w tym wzgldzie cakowicie si z nim zgadzam. Zapakowaem piam i szlafrok. Jutro dzie ucieczki. Zrobiem spis podstawowego wyposaenia, ubrania itd. Wrotki Sownik medyczny Penguina

Przybory do golenia guma 3 swetry Dziecinne aspiryny 2 koszule Zestaw pierwszej pomocy 3 pary spodni piwr

5 par skarpetek Kuchenka kempingowa Kalosze Zapaki Buty Doc Marten 6 puszek fasoli Teniswki yka Pomaraczowe nieprzemakalne spodnie N Widelec 4 pary kalesonw Butelka 4 podkoszulki Serwetki Dziennik Radio tranzystorowe Podrcznik przetrwania Pies Robinson Kruzoe Jak przey bez pienidzy w Londynie i w Paryu

29. Wtorek

6 rano Wszystko, prcz psa, zapakowaem wedug listy. 6.05 Wszystko wypakowaem. 6.10 Zapakowaem ponownie. 6.15 Wypakowaem.

6.30 Przepakowaem, ale na prno. Walizka dalej nie chce si zamkn. Postanowiem wyj wro 6.33 I kalosze.

6.35 I kuchenk kempingow. 6.37 Walizka si zamyka. 6.39 Usiowaem podnie walizk. Nie ma mowy. 6.40 Wypakowaem puszki fasoli. 6.44 Wszystko przepakowaem. 6.45 W ciekam si. 6.48 Wypakowaem butelk i serwetki.

6.55 Wyjem z walizki buty Doc Marten. Postanowiem w nich i . Straciem pitna cie cennych nut na ich zasznurowane. 7.10 Obejrzaem dokadnie pryszcze w azience. 7.13 Sprawdziem, czy na listach poegnalnych s znaczki. 7.14 Podniosem walizk. Nie najgorzej. Ale nie najlepiej. 7.15 Przepakowaem walizk, bior tylko poow ubra. 7.19 Podniosem walizk. Lepiej. 7.20 Przypomniaem sobie o piworze. Prbowaem go zmie ci do walizki. 7.21 Kolejny atak szau. 7.22 Przekopaem walizk przez cay pokj. 7.22 30 sek. Wapniaki wrzeszcz ze swojego pokoju. Chc wiedzie, co oznaczaj te haasy. 7.24 Zrobiem herbat. Wapniaki zapytay, dlaczego mam otwieracz do konserw w kieszeni swetra. Skamaem, e na pierwszej lekcji mamy gospodarstwo domowe. 7.31 Nakarmiem psa, przygotowaem dziecku porann brej. 7.36 Sprawdziem ksieczk oszczdno ciow Towarzystwa Budowlanego. 7.37 Wyszczotkowaem psa. Zapakowaem do walizki jego rzeczy osobiste: misk, szczotk, wiadectwo szczepienia, tabletki przeciw robakom, smycz, kolczatk, 5 puszek Chum, p aczk sucharw Winalot. 7.42 Sprbowaem podnie walizk. Nie da rady. 7.47 Postanowiem nie zabiera psa. Powiedziaem mu o tym. 7.49 Pies pacze. Wapniaki wrzeszcz na niego, eby by cicho. 7.50 Postanowiem jednak zabra psa.

8.00 Zapakowaem pewne minimum do torby Adidas. 8.10 Schowaem walizk dziadka do szafy. 8.15 Poegnaem si z Rosie. 8.20 Wziem psa na smycz. 8.21 Czekam, a wapniaki zajm si czym 8.25 Wyszedem z psem z domu. 8.30 Wrzuciem do skrzynki listy poegnalne. 9.00 Podjem z ksieczki Towarzystwa Budowlanego pidziesit funtw i skierowaem si na pnoc. 30. roda. Innym.

15.00 Stacja benzynowa Watford Gap, autostrada M1 Pierwszy bd, ktry popeniem, to czekanie na okazj od poudniowej strony wjazdu na autostrad. A drugi to zabranie psa. 19.31. Sheffield Podwioza mnie ciarwka transportujca trzod chlewn. Ju taki mj pech! Odbyem dug rozmow z kierowc, co graniczy niemal z cudem, jako e nie syszaem ani jednego jego sowa przez warkot motoru. Nie mog si zbytnio pokazywa. Sheffield to krle stwo tego szczura Lucasa. Dlaczego moja broda jeszcze nie ro nie? 21.30. Leeds Nastawiem dziennik Radia Cztery o dziewitej. Nie byo adnej wzmianki o moim

tajemniczym znikniciu. Pisz to nad brzegiem kanau. Podszed do mnie przed chwil jaki zna i zapyta, czy nie sprzedabym psa. Przez chwil odczuwaem pokus, ale jednak odmwiem. 23.00. Zadzwoniem do domu, ale nikt nie podnis suchawki natychmiast, jak to si dzieje w filmach o zbiegych dzieciach. Kolejny dowd ich obojtno ci.

31. Czwartek .

1 nad ranem. Mczyzna, ktry interesowa si psem, zaczepi mnie przed chwil z pytaniem, czy nie sprzedabym siebie. Odpowiedziaem cji na ca Wali. Mczyzna zapyta: To dlaczego ty pisz pod goym niebem w Leeds? Ojciec mnie wysa. To rodzaj prby zaradno ci. Je li nie

i wyja niem, e ojciec jest komendantem pol

Posuyem si kolejnym kamstwem:

sobie poradz, zapisze mnie do Szkoy Policyjnej w Hendon . Dlaczego powiedziaem mu tak wymy lne kamstwo? Dlaczego? Musiaem wysucha jego licznych uwag pod adresem policji. Obiecaem, e przeka je ojcu, i zapisaem nawet nazwisko i adres faceta w moim dzienniku: Stanley Gibbons Pokj 2 Schronisko Komunalne Laurels Paradise Cuttings Leeds Zaprosi mnie, ebym si przespa u niego na skadanym ku, ale odmwiem tumaczc, e ojciec obserwuje mnie przez specjalny teleskop. Wic sobie poszed. Kwiecie

1. Pitek Wielki Pitek. Prima aprilis

10.00. Leeds (W pralni)

Bogu niech bd dziki za pralnie samoobsugowe, gdyby ich nie wymy lono, umarbym ju pewnie z przemoknicia. Wszystko poza tym jest zamknite. Wysuszenie m jedpiwora kosztowao funta. Bye

nak tak przemoczony i zzibnity, e nie miao to dla . . mnie znaczenia. Czekam, eby pies si obudzi. Czuwa wczoraj w nocy, stojc na stray naszych cia przed zakusami Stanleya Gibbonsa. Jutro skocz szesna cie lat. I cigle ani ladu brody. Wielki Pitek!

2 Sobota Stacja kolejowa Manchester

Przyjechaem tu ciarwk z rybami. Udawaem, e pi, eby unikn konwersacji z kierowc. 10.31. Zastanawiam si, co rodzice kupili mi na urodziny. Mam nadziej, e nie martwi s i zbytnio. Moe powinienem zadzwoni i przekona ich, e jestem zdrowy i szcz liwy. 12.52. Kelnerka w bardzo zym humorze wyrzucia nas z kawiarni na stacji. To wszystk o przez tego gupiego psa. Pcha si za lad i ebra o kawaki bekonu. A przecie rano kupiem specjalnie dla niego buk z bekonem.

15.00. Nikt mi nie zoy ycze urodzinowych. 15.05. Nie jestem zdrw (zazibiem si) i nie jestem szcz liwy. Tak naprawd to jestem gboko nieszcz liwy. 17.30. Kupiem sobie kartk urodzinow. Napisaem: Naszemu najdroszemu pierworodnemu synowi w szesnast rocznic urodzin. Z wielk mio ci od penych podziwu i kochajcych rodzicw PS. Synu, wracaj do domu. Wraz z Tob zabrako tu ycia i pogody.

18.15. Nic nie byo o mnie w dzienniku o szstej. 19.30. Nie wyobraam sobie kolejnej nocy pod goym niebem. 21.00. Na awce w parku. Zapytaem trzech kolejnych policjantw o godzin, ale aden nie wykry we mnie zbiega. Naj wyra niej nie rozesano mojego rysopisu. 21.30. Zadzwoniem przed chwil do komisariatu. Zmieniem gos. Powiedziaem: Adrian Mole, szesnastoletni uciekinier, znajduje si w pobl iu Centrum Transfuzji Krwi. Rysopis: niski jak na swj wiek, szczupy, wosy koloru mysie go, cera niezdrowa. Ma na sobie zielon marynark od szkolnego mundurka, pomaraczowe nieprzema

kalne spodnie, niebiesk koszul. Czapka kominiarka. Brzowe buty Doc Marten. Jest z nim kun del o

nastpujcym wygldzie: nieduy, kudaty pysk, zez w lewym oku. Ma obro w szkock krat i t smycz . Dyurny sierant powiedzia: Synku, prima aprilis by wczoraj .

23.00. Czekaem przy Centrum Transfuzji, ale nie pokaza si aden policjant. Nigdy ich nie ma, kiedy s potrzebni. 23.30. Przeszedem przed komisariatem dwadzie cia cztery razy, ale aden z tych granat owo umundurowanych kretynw nie spojrza na mnie po raz drugi. 23.45. Nie wpuszczono mnie wa nie do hinduskiej restauracji, poniewa jestem bez kraw ata i mam nierasowego psa. 3. Niedziela Wielkanoc Dalej w Manchesterze (kruchta ko cioa w. Ignacego) 1.00. Bezdomni tradycyjnie sypiaj w kruchtach ko cielnych, dlaczego wic pastorzy nie zadbaj, by kruchty byy troszk bardz iej przytulne? Nie zbankrutowaliby, gdyby postarali si o jaki materac.

7.30. Wstaem o szstej. Umyem si w kauy, w ktrej kpi si ptaki. Przeczytaem napisy n nagrobkach. Poszedem nastpnie na poszukiwanie jakiego dwa sklepu. Znalazem jeden, kupiem

czekoladowe jajka Cadbury ego. Jedno zjadem, drugie daem psu. Biedak by tak wygodniay, zjad rwnie srebrne opakowanie. Mam nadziej, e mu nie zaszkodzi, nie sta mnie na weterynarz a. Zostao mi tylko pitna cie funtw. 4. Poniedziaek Kruchta ko cielna w. Ignacego, Manchester

6.00. Od dwch dni mog zgodnie z prawem kupi papierosy, uprawia seks, je dzi na motocyklu i mieszka poza domem. A jednak dziwna rzecz, teraz, kiedy mam do tego p rawo, nie mam

najmniejszej ochoty na adn z tych rzeczy. Musz przerwa. Spomidzy nagrobkw wyania si kobieta o przyjemnej twarzy. 9.00. Le w ku ony pastora. Ona jest prawdziw chrze cijank. Nie przeszkadza jej, e jestem egzystencjalnym nihilist. Mwi, e wyrosn z tego. Pies jest na dole. Ley na piec yku Aga. 10.00. Pani Merryfield, ona pastora, zadzwonia do rodzicw z pro b, eby po mnie przyjechali. Zapytaem, jaka bya ich reakcja. Zmarszczya swoj mi twarz w skupieniu i po chwili powiedziaa: lga poczona ze zo ci . Jeszcze nie widziaem pastora. Odpoczywa po trudach wczorajszego dnia. Mam nadziej, e nie bdzie mia nic przeciwko temu, e w ku jego ony ley nieznajomy. 12.30. Pastor wa nie wyszed. Dziki Bogu! Co za nudziarz! Nic dziwnego, e biedna pani Merryfield sypia osobno. Pewno w obawie, e on zacznie przez sen mwi o religioznawst wie Najblisze prawdy wydaje mi si okre lenie:

porwnawczym. Mam za sob tydzie ycia pod goym niebem. Ostatnia rzecz, na jak mam ochot, to wykad o monofizytach. 14.30. O wp do jedenastej wielebny Merryfield przynis mi obiad i bredzi o lamaizmie - religii tybetaskiej, podczas gdy mj obiad styg, styg, a wreszcie zupenie z akrzep. 18.00. Zauwayem, e rodzice nie pdz na zamanie karku, eby dotrze tu jak najprdzej.

Chciabym, eby si pospieszyli. Dotychczas przeszedem ju mitraizm, orfizm i zielono witko cw. Zdecydowanie popieram ludzi majcych jakie uboczne zainteresowania, ale to jest nap rawd absurdalne. 5. Wtorek Mj pokj. Dom

Nie byo transparentw na ulicy ani tumw cisncych si, eby zobaczy, jak wysiadam z samochodu ojca. Tylko wymizerowana twarz mamy w oknie duego pokoju, a za ni jeszcz e bardziej wyndzniaa twarz babci.

Ojciec nie ma zwyczaju rozmawia, kiedy prowadzi na autostradzie, wic od chwili wyj azdu z domu pastora prawie nie zamienili my sowa. (A wielebny Merryfield postara si o to, eby m y nie rozmawiali na plebanii, bo wykada o kalwinizmie i sekcie shakers. Pani Merryfield usiowaa mu przerwa sowami: Uspokj si, kochanie , ale to go jedynie zachcio do kontynuowania, tym em o kwietyzmie). Za to mama i babcia miay wiele do powiedzenia. W kocu poprosiem o lito , poszedem do ka i przykryem si wraz z gow bia, wyprasowan po ciel. 6. roda Doktor Grey wa nie odszed od mojego wezgowia. Stwierdzi, e cierpi na depresj

spowodowan zmartwieniem. Terapia ma polega na odpoczynku w ku i braku ktni w rodzinie. Rodzice przytoczeni poczuciem winy. Nie mog odpoczywa, bo martwi si listem wysanym do 7 Czwartek Pies jest u weterynarza, ktry opatruje mu pcherze na apach. Wstaem dzi na pi minut i wyjrzaem przez okno mojego pokoju. Nic mnie jednak nie zainteresowao w tym miejski m pejzau, wic wrciem do ka. Jeszcze nie rozpakowaem prezentw urodzinowych. 8. Pitek Zjadem batonik Mars. Czuj, e wracaj mi siy fizyczne, ale psychicznie jestem w dalszym cigu na samym dnie. 9.Sobota. 10.00. Znowu mi si pogorszyo, kiedy przyszed doktor Grey. Leaem bez ruchu na poduszce , Wytrzeszcza Scrutona.

pozwoliem mu zbada puls itd. Wychodzc z pokoju wymamrota: Dama kameliowa, psiakrew . Mo chodzio o lekarstwo, ktre zamierza mi podawa. Poudnie. Poprosiem, eby mama zacigna zasony w obronie przed socem. 10. Niedziela.

Leaem cay dzie twarz do

ciany. Przyniesiono Rosie, eby mnie rozweselia, ale jej

dziecinna paplanina tylko mnie rozdrania, wic j zabrano. 11. Poniedziaek

Przytransportowano Berta Baxtera do mojego wezgowia, ale jego prymitywne okrzyki w rodzaju: my li. Wya z tego legowiska, ty leniwy draniu , nie oderway mnie od nihilistycznych

12 Wtorek Wa nie wyszed Nigel; prbowa mnie rozerwa grajc cicho moje ulubione ta my Daem mu do zrozumienia, e czubym si lepiej i bez niego, i bez Toyah . 13. roda Toyah .

Najlepszym dowodem na to, e rodzice s nieprzytomni ze zmartwienia, jest fakt, e wpu c ili do domu Barry Kenta. Jego nieskoordynowane brednie o poczynaniach gangu nie wywoay u mnie ani zainteres owania, ani oywienia, wic wyprowadzono go z zaciemnionego pokoju. 14 Czwartek Zamwiono wizyt konsultanta psychologa. Doktor Grey przyzna si do poraki. 15 Pitek Wa nie wyszed doktor Donaldson, zapoznawszy si z uwag ze wszystkimi moimi troskami. Kiedy opadem z powrotem na poduszki, powiedzia: Zajmiemy si nimi po kolei . l. Wojna nuklearna to jest problem, wykonaj jaki ycienia pozytywny krok w kierunku przezw

strachu - zapisz si do Ruchu na rzecz Rozbrojenia Nuklearnego. 2. Je li nie zdasz egzaminw kocowych, moesz przystpi do nich w przyszym roku albo wcale nie zdawa - jak krlowa. 3. Oczywi cie, e rodzice ci kochaj. Nie mogli spa przez cay czas twojej nieobecno ci. 4. Nie jeste strasznie brzydki. Jeste przyjemnym, przecitnie przystojnym chopcem. .

5. Nie masz nic wsplnego ze spraw ojcostwa twojej siostry i nic tu nie moesz pomoc.

6. Nigdy nie syszaem, eby szesnastolatek mia wasny program poetycki w Musisz sobie stawia realne cele. 7. Napisz do pana Scrutona stanie wielkiego stresu. 8. Pandora naley do problemw nierozwizywalnych. 16. Sobota

Radiu Cztery .

Wytrzeszcza i poinformuj go, e list do niego napisae w

Rano o smej zjawia si w moim pokoju babcia i kazaa mi wsta z ka. Powiedziaa: Dosy ju tego rozpieszczania. We si w gar i ogol ten idiotyczny zarost .

Zaprotestowaem sabo, e potrzebuj wicej czasu, eby si odnale . Babcia na to: A ja potrzebuj wypra po ciel, wic wychod z ka Ja: Ale mnie trawi niepokj . To nic dziwnego po caym tygodniu spdzonym w ku jak umierajcy abd ! no ci. .

odpowiedziaa z

Babcia jest porzdn dobr kobiet, ale ma minimalne rozeznanie w subtelno ciach intelektu alnych. Spdziem dzie na kanapie popijajc lukozad. 17. Niedziela Kanapa Rodzice zwracaj si do mnie tonem wymuszonej wesoo ci. Czyni aosne wysiki, eby przywrci mnie do normalnego ycia, starajc si zwrci moj

uwag na interesujce programy w telewizji. Ogldaj dziennik - wykrzykuj. Co te zrobiem. Byy w nim wycznie morderstwa, bomby, ukryci szpiedzy, katastrofy kolejowe, drogowe, powietrzne. Jedyna zabawniejsza informacja dotyczya czowieka bez ng, ktry przeszed z John O Groats do Land s End* (przypis: * John O Groats - najbardziej na pnoc wysunite miejsce w Szkocji, Land s End - najbardziej na poudniowy wschd, w Kornwalii) Ten dowd okruciestwa losu przeciwstawiony wspaniao ci ludzkiego ducha sprawi, e szlochaem w dralonowe poduszki. 18. Poniedziaek

Dzi zaczy si ferie.

Trzeba mojego pecha! Jestem zbyt chory, eby cieszy si przerw. 19 Wtorek ONKILE, napisa A. Mole. Kiedy tak sobie na sofie spoczywam, Od kpki onkili wzroku nie odrywam. Chyl si drce w ukonie. Gdy ciarwki Pd je owionie. te czapeczki wsparte na dzielnych zielonych odygach Jak poeta na onie, gdy pisze miosn y madryga.

20

roda troch patkw.

Zjadem dzi

Czuj, jak powoli powracaj mi siy.

21. Czwartek

Dzi po poudniu przysza na dziesi minut Pandora.

Brain Box Henderson sta przed nasz furtk, manipulujc kalkulatorem. Moe stara si wylicz jak bardzo kocha Pandor. Na pewno nie tak bardzo jak ja, Hendersonie. O tym mog ci zapewni! Pandora miaa na sobie czarno-biae szmatki. Powiedziaa mi, e to najnowsza moda. Jutro znowu przyjdzie. 22. Pitek

Poprosiem mam, eby posza do miasta i kupia mi trzy koszulki trykotowe. Czarn, bia i szar. Kiedy mama wrcia, zabraem si do koszulek za pomoc noyczek. Babcia uznaa to za

objaw wzrastajcego szalestwa. U siowaem wytumaczy, e teraz tak si ubieramy w podkultu nastolatkw. Nie moga jednak tego poj.

Kiedy ojciec zobaczy mnie ubranego w szmaty, zblad i najwyra niej mia ju na kocu jzyka jaki komentarz. Ale mama zdya wyszepta: George, nie teraz, bo znowu go wypdzisz .

Pandora przysza koo pitej. Pod koniec audycji Johna Cravena trzymali my si w objciach. Nasze szmatki popltane, nasze usta w ogniu. 23 . sobota Pandora posza do Braina Boxa Hendersona, eby mu przekaza t wiadomo , ale nie byo go w domu, bo kupowa programy do komputera, wic zostawia mu informacj na komputerze. Od bicie Hendersonowi Pandory jest zwycistwem Sztuki nad Technologi. 24. Niedziela

Czytam ksik le w

Kingsley. ycie, listy i dzienniki Kingsleya Martina

C. H. Rolfa. Dziwne, a

ogle nie ma tu wzmianki o tym, e napisa Jima szcz ciarza . 25. Poniedziaek

Poszedem na spacer z Pandor i Rosie.

(To znaczy my z Pandor szli my, a szcz liwa Rosie jechaa w wzeczku). Wstpili my do Berta Bardzo si ucieszy na nasz widok. Opu cili go wszyscy ochotnicy i nie mia w domu ani j ednego

woodbine a. Strasznie cuchn, wic rozebrali my go i wsadzili my do wanny. (Bert nalega, e na

cz tej operacji Pandora zasonia sobie oczy). Umyem mu resztk wosw i porzdnie go ca wyszorowaem, podczas gdy Pandora posza z Rosie i Szabl do sklepu pana Patela po woo dbine y. Po powrocie Pandory wycignli my Berta z wanny (Pandora obiecaa, e nie otworzy oczu).

Wytarem go l woyem mu czyst piam. Wyglda wspaniale z biaymi wosami rozwianymi z ty gowy. Gdybym by gwnym lokatorem naszego domu, zabrabym Berta do siebie. On wymaga caodobowej opieki kochajcych osb. Problem polega na tym, e prcz matki Teresy i paru innych zakonnic mao kto wytrzymaby z Bertem duej ni dwa dni. Zapytaem, czy nie ma szans, eby przeszed na katolicyzm, na co odpowiedzia: Dokadnie

takie szanse jak na to, e pani Thatcher stanie si kobiet! bawili my.

W drodze do domu dobrze si

Udawali my maestwo z ma creczk Rosie. Pandorze wcze niej ni mnie znudzia si ta zaba i tak kilka osb dao si nabra. 26. Wtorek

Dzi

rano psu przydarzy si nieszcz liwy wypadek na pododze w kuchni. Nieszcz liwy dla

mnie, poniewa musiaem to posprzta. Wiedzc z do wiadczenia, jak uyteczny w takich sytuac ach jest Sunday Times , schwyciem gazet i dokonaem wstrzsajcego odkrycia, e ik Hitlera ! Cytuj:,,Sunday Times przytacza dzi Hitlera

odnaleziono d

pen wersj historycznego odkrycia. Dzienni

przeleay niemal czterdzie ci lat w niemieckiej stodole z sianem . Przeczytaem to z zain teresowaniem. I pomy le, e o may wos uybym tego rewelacyjnego artykuu do wytarcia psiej kupy! 27. roda

Czy wiat przeywa kompletny kryzys zaufania? Dzienniki Hitlera poddawane s szczegowym badaniom specjalistw. Dlaczego nie mog przyj zapewnie Sunday Timesa je

, e dzienniki s autentyczne? Nawet taki sceptyk jak ja zd

sobie spraw, e Sunday Times nie ryzykowaby swej reputacji, gdyby istnia najmniejszy ci e podejrzenia, e dzienniki s falsyfikatem. 28 Czwartek Herr Wolf-Rudiger Hess, syn Rudolfa Hessa (pierwszego szaleca po Hitlerze), o wiadc zy, e dzienniki Hitlera s autentyczne. Wic widzisz, Pandoro! A propos, Rudolf Hess ma os iemdziesit dziewi lat. Tyle samo co Bert Baxter . 29. Pitek

Ojciec zabra mnie i Rosie do banku. Miao mu to pomc w uzyskaniu poyczki. Pan Niggard

, dyrektor banku, spojrza z politowaniem na moje szmaty. Potem zapyta: rzebna ta Na co panu pot

poyczka, panie Mole? Na samochd, rozbudow domu czy moe na ubranka dla dzieci? Ojciec odpowiedzia: Nie, mnie nie sta na kupowanie niczego. Chciabym znw poczu w

rku jakie pieniadze . Dowiedziawszy si, e oboje rodzice nie pracuj i s na zasiku, pan Niggard odmwi udzielen ia poyczk co wyja ni nastpujco: Chc tylko panu pomc. Kiedy ml pan za to podzikuje .

Ojciec odpowiedzia: Nie. I przenosz moje zaduone konto gdzie indziej . 30 Sobota Mama uznaa, e cukier jest przyczyn wszelkiego za na wiecie I zakazaa uywania cukru w

domu. Informujc mnie o tej decyzji zdya wypali dwa papierosy. Maj

1. Niedziela

Usyszaem, jak ojciec powiedzia: Paulino, chyba bd musia pomy le o Morzu Pnocnym . Wbiegem do kuchni z okrzykiem: awi! Tato, nie rb tego! Sytuacja ekonomiczna musi si popr

Ojciec mia bardzo zaskoczon min. Moe zdziwi go ten emocjonalny wybuch z mojej strony. Ja sam byem nim zaskoczony.

2. Poniedziaek wito Lord Dacre zagwarantowa autentyczno dziennikw Hitlera. A wic Pandora winna mi jest ptora funta za przegrany zakad. Cha! cha! cha!

3.Wtorek Znowu szkoa

Od mojego ostatniego dnia w szkole nastpio troch zmian. Wyrzucono pana Jonesa,

nauczyciela w .f., a pan Lambert oeni si z pani Fossington-Gore i nazywa si teraz Lam bertFossington-Gore. Ona si nazywa Fossington-Gore-Lambert. Pan Scruton jest na zwolnieniu chorobowym. Cierpi na zaamanie wywoane konieczno ci

uoenia rozkadu zaj, wic funkcje jego przej Podgy Pickles, wicedyrektor. Nowy reim je och swobodniejszy, cho nie na tyle liberalny, ebym mg chodzi do szkoy w moich szmatach. Pierwszy dzie po feriach spdzili my na omawianiu metody powtarzania do tych przekltyc h egzaminw. 18.00. Zaczem powtarza angielski, biologi i geografi. 19.00. Postanowiem skoncentrowa si na jednym przedmiocie naraz. Wybraem angielski. 20.00. Skoczyem powtarzanie, kiedy zadzwoni Bert Baxter z pro b o pomoc. Znw zatka mu si klozet. 4. roda

Dostaem list od L. S. Catona, czowieka, ktry pozna si na moim talencie pisarskim. Ste mpel gosi Nowy Jork .

Drogi Adrianie Mole u, dzikuj za przysanie mi pierwszej strony powie ci Tsknota za Wolverhampton . Jestem

pewien, e kady wydawca godny tego miana skwapliwie skorzysta z okazji wydania tak obiecujcej pracy. Za niewielkim wynagrodzeniem (powiedzmy sto dolarw) z przyjemno ci podjbym si reklamowania paskiego dziea. Prosz wystawi czek na: L. S. Caton Ltd. i wysa pod adresem The Dixon Motel 1,599 Block 19 New York State USA Ojciec odmwi dania mi pienidzy po przeczytaniu pierwszej strony pton , Powiedzia: Czytaem w yciu rne bzdury, ale to... 5.Czwartek Ojciec poszed na rozmow w sprawie pracy w charakterze robotnika portowego na platf ormie naftowej na Morzu Pnocnym. Tsknoty za Wolverham

Mj ojciec robotnikiem portowym! To prawie tak samo, jakby mie ojca kowboja. Mam nadziej, e dostanie t prac. Byby nieobecny w domu dwa tygodnie na miesic. 6. Pitek

Kolejne rozczarowanie. Dzienniki Hitlera s faszerstwem. Zapaciem Pandorze ptora funta. Bardzo jestem zawiedziony. Tak chciaem przeczyta, co wariaci jedz na si zachowuj w yciu prywatnym. 7 Sobota Cay dzie powtarzaem z Pandor do egzaminw w gabinecie jej matki. Nasz dom jest nie do wytrzymania, poniewa ojciec szaleje z rozpaczy, e nie dosta pr acy w firmie naftowej . niadanie i jak

Mwiem mu, e nie powinien kupowa koszul w kratk i dinsw, zanim dostanie zawiadomienie o przyjciu do pracy, ale oczywi cie nie chcia mnie sucha. Teraz winien jest babci 38 fun tw 39 pensw. 8. Niedziela.

Sunday Times

wydrukowa aosne przeprosiny pod adresem swoich czytelnikw i byych

czytelnikw. Zachowam dzisiejsze wydanie i uyj go do sprztania psich kup, je li zajdzie konieczno . Adrian Mole nie lubi, kiedy robi si z niego balona. Zwaszcza wobec przyszej pani Adrianowej Mole, Pandory, z domu Braithwaite. 9. Poniedziaek

Pani Thatcher zwoaa wybory powszechne na 9 czerwca! Jak daleko moe si posun egoizm? Czy ona nie zdaje sobie sprawy, e w maju i w pocztkach czerwca powinien panowa spokj , kiedy wszystkie nastolatki powtarzaj materia do egzaminw? Jak mamy si uczy, kiedy ze wszystkich

go nikw dzie i noc pyn go ne i faszywe obietnice, a aktywi ci partyjni bezustannie puk

drzwi, przypominajc wahajcym si wyborcom, e nadesza pora ~decyzji . Pani Thatcher moe ie ogasza 10. Wtorek e wychodzi w kraj , ale niektrych z nas nie sta na taki luksus.

Ilekro pomy l o egzaminach, ogarniaj mnie stany lkowe. Wiem, e nie zdam. Mj gwny problem polega na tym, e jestem przeintelektualizowany, cigle rozmy lam nad takimi sprawami jak: czy Bg by onaty, albo: jeeli pieko to inni, to czy niebo jest pu ste? Te my li przeciaj mj umys przez co zapominam o konkretnych danych, jak przecitny opad deszczu w przecitnej dungli podzwrotnikowej i takie tam nudziarstwa. 11. roda

Babcia daa mi jakie

piguki na umys, majce mi pomc w powtarzaniu materiau. Dziadek wierzy w nie bez za

Spreparowane s z obrzydliwej cz ci byka. Babcia stwierdzia: strzee .

Poknem rano dwie, ale po poudniu dalej nie mogem sobie przypomnie stolicy Brytyjskiego Hondurasu. Ale mimo wszystko take wierz w te pastylki. 12. Czwartek

Sdziem, e rodzice porzucili zamiar przeprowadzki, ale nie! Przy niadaniu mama wprawia mnie w panik oznajmieniem, e po moich egzaminach sprzedamy dom i przeniesiemy si do jakiego

zapadego zaktka Walii! Powiedziaa: Chc, eby my mieli szans przeycia ataku nuklearnego Napisaem do magistratu z pro b o wczenie mnie na list mieszkaniow. Poprosiem o trzypokojowe mieszkanie z balkonem i czynn wind, wychodzce na poudnie. 13. Pitek

Rodzice musz wynegocjowa now umow maesk. Nie dziwi si: ojciec nienawidzi Walii.

Zaczyna marudzi, nawet kiedy pokazuj Wali w telewizji. Mama wypoyczya z biblioteki zowieszcze ksiki: Hodowla pszcz (wprowadzenie) 14. Sobota i Leczenie poparze popromiennych ,

ycie bez mczyzn - poradnik praktyczny .

10.00. Wa nie zapuka do drzwi facet w granatowym garniturze w biae paski, w niebieski ej koszuli, w niebieskim krawacie, z niebiesk rozetk w klapie. Wycign rk i powiedzia: Pryce-Pinfold, konserwatywny kandydat na posa, ufam, e bd mia gosy pastwa . Byo mi bardzo przyjemnie, e wzi mnie za osiemnastolatka. Odpowiedziaem jednak: wy planujecie eksterminacj klasy pracujcej . Pryce-Pinfold zara jak ko i powiedzia: Nie przesadzajmy, staramy si tylko troszk j Nie,

ukrci . Zostawi swj plakat wyborczy, wic dorysowaem mu na gowie diable rogi, napisaem skroni ,,666 i wystawiem to w oknie duego pokoju.

15 . Niedziela Powtarzanie biologii przerwa mi facet w szarym garniturze, biaej koszuli i czerwon ym krawacie. Zapuka do drzwi i oznajmi, e jest naszym kandydatem z ramienia Partii Pracy. Powied zia: Jestem Dave Blakely, zamierzam przywrci prac w Wielkiej Brytanii . Ojciec zapyta, czy s jakie posady w centralnych biurach Partii Pracy. (Objaw daleko posunitej desperacji). Dave Blakely odpar, e nigdy nie by w centrali, wic nie ma najmniejszego pojcia. Nie zgadzam si z oficjaln polityk Partii Pracy - o wiadczy. Mama zaatakowaa go w sprawie rozbrojenia nuklearnego, skrytykowaa polityk partii w sprawie mieszka, o wiaty i wsppracy zwizkowej. Dave Blakely zapyta: Pani niewtpliwie popiera torysw? Mama odburkna: 16 . Poniedziaek Dzi po poudniu przed szko sta blondyn w akiecie ze znaczkiem wojskowym w klapie i rozdawa ulotki wyborcze. W drodze do domu przeczytaem t ulotk. Facet nazywa si Duncan McIntosh, a jego partia Wy lij ich tam, skd przyszli . Jej polityka sprowadza si do pr Oczywi cie, e nie. Cae ycie gosowaam na Parti Pracy .

zymusowej

deportacji czarnych, brunatnych, tych, mieszacw, ydw, Irlandczykw, Walijczykw Szkot Celtw i wszystkich posiadajcych domieszk krwi normaskiej. W istocie prawo pozostania w kraju maj tylko ci, ktrzy mog udowodni, e s jasnowosymi Saksonami czystej krwi.

Mama stwierdzia, e gdyby ten facet doszed do wadzy, ludno Wielkiej Brytanii skurczyaby si do jednej osoby. 17. Wtorek Barry Kent zagrozi Duncanowi McIntoshowi cikimi obraeniami cielesnymi, jeeli nie bdzie si trzyma z dala od szkoy. Doczy ostatnio do grupy Rock przeciwko rasizmowi 18. roda Kandydatka socjaldemokracji (zielony kostium, pomaraczowa bluzka, krawat w kolorz e (Barry Kent, nie Duncan McIntosh).

neutralnym, nerwowy u miech) wa nie wysza od nas bliska paczu, poniewa mama nie pozwolia jej pocaowa Rosie. 19. Czwartek Rano pokazano mi zamazane zdjcie na p rozwalonej chaupy z pytaniem, czy chciabym w niej zamieszka. Daem odpowied negatywn. Mama oznajmia: To wyglda wprost idealnie. Dwie mile do najbliszego sklepu, pidziesit

pi mil od najbliszej bazy amerykaskiej! Czy nie chciaby Adrianie? Odpowiedziaem: 20. Pitek

z samego rana karmi kurczakw,

Nie cierpi kurczakw. Odrzucaj mnie ich ohydne dzioby i okrutne oczy .

Scruton odszed na emerytur z powodu zego stanu zdrowia (lekko zbzikowa) i do drzwi dyrektorskich przy rubowano tabliczk z nazwiskiem Podgy Pickles. Podgy nigdy mnie nie uczy, ale wedug wszelkich wiadectw jest przyjemnym facetem,

opowiada o swojej rodzinie i informuje klas, kiedy zamierza kupi nowy samochd. Dzi rano by apel. Podgy mia na krawacie tko od jajka. Wiem, bo staem obok niego.

Wezwa mnie na podium i kaza wygosi mow pt.

Dlaczego uwaam za konieczne zniesienie

szkolnych mundurkw? Mwiem ze szczerego przekonania, powoujc si na ubstwo moich rodzicw, co wywoao zy w oczach pani Fossington-Gore-Lambert. 21. Sobota Dzi rano ojciec wyrzuci z frontowego ogrdka trzech politykw. Powiedzia:

Mj syn uczy si

na grze, eby zapewni sobie lepsz przyszo , a wasze nieustanne zabiegi, eby zwrci na uwag, rozpraszaj go . W rzeczywisto ci mierzyem wa nie wtedy mojego, ale te haasy istotnie rozpraszay moj uwag. Cigle gubiem odpowiednie miejsce na linijce. 22. Niedziela O pitej po poudniu Rosie zacza raczkowa. Rodzice zgotowali jej entuzjastyczn owacj. 23. Poniedziaek Moje wypracowanie z angielskiego pt. Rozpacz zostao go no odczytane w klasie.

Pod koniec czytania wszyscy mieli miny raczej aosne. Jest to historia chomika cier picego na nieuleczaln chorob. Zapytaem pana Lamberta-Fossington-Gore, czy jest to na odpowied nim poziomie dla BBC. Roze mia si i powiedzia: Raczej dla Muzeum Historii Naturalnej w Bristolu .

Posuchaem jego rady i wysaem tam wypracowanie. 24. Wtorek Powiesiem na drzwiach wywieszk: Uwaga. Nikt nie ma prawa przebywa po drugiej stronie drzwi . Mam dosy zakcania mojego spokoju. 25. roda Nikt nie przyszed mnie obudzi. Sp niem si do szkoy, a kiedy wrciem do domu, brudna bielizna cigle leaa na pododze w moim pokoju i zasony byy zasunite. 26. Czwartek Z ogrdka na tyach domu skradziono mj wy cigowy rower. Pierwsze podejrzenia pady na mieciarzy. Nigdy nam nie wybaczyli, e zeszego lata w na szych pojemnikach na 27Pitek mieci zalgy si robaki.

Poszedem w

lad za

mieciarzami w gr naszej ulicy I usiowaem podsucha jaki podejrzany

strzp rozmowy, ale rozmawiali wycznie o Lenie Fairdough.

Jeden z nich ostrzeg mnie, ebym si trzyma z daleka od maszyny mielcej w tyle ciarwki.

Czyby bya to aluzja do ewentualnej przemocy, je li o miel si przekaza moje podejrzenia p licji? 28. Sobota Dzisiaj Nigel przyprowadzi mj rower. Zamierza na nim uciec, eby unikn egzaminw, ale zrezygnowa z tego planu, kiedy ojciec kupi mu pomoce audiowizualne do nauki. Jeste my jedyn rodzin na caej ulicy, ktra nie ma magnetowidu, wic proszenie rodzicw O podobne pomoce mija si z celem. Bd musia polega jedynie na wasnym umy le. 2 9. Niedziela Cay dzie leaem w ku powtarzajc do egzaminw. Bert Baxter dzwoni trzykrotnie, ale na moj pro b rodzice za kadym razem odpowiadali, e nie ma mnie w mie cie. Za trzecim razem mama zapytaa: Bert, czy chodzi o co wanego? Bert na to: Niezupenie.

Chciaem mu tylko powiedzie, e to chyba moje dziewidziesite urodziny .

Czuem si jak ndzny szczur, poniewa udawaem, e nie byo mnie w mie cie. Poszedem do Ber

daem mu dziewidziesit serdecznych szturchacw (cho nie mam wtpliwo ci, e nalea mu s jeszcze jeden). Chyba mu to dobrze zrobio. 30 . Poniedziaek Napisaem piosenk dla zespou reggae Danny ego Thompsona. SUCHAJ, CO MWI, sowa Adriana Mole a

Siostry i bracia suchajcie Jah. Suchajcie sw jego z bliska i z daleka. Hajle Sellassje siedzi na tronie. Suchajcie, co mwi; suchajcie. co mwi (powtrzy 10 razy)

JAH! JAH! JAH! Powstacie i id cie za Sellassje krlem. Przyniesie wam nowe jutro. Etiopia to nowa wam nadzieja Suchajcie. co mwi; suchajcie, co mwi (powtrzy 20 razy)

Na geografii daem to Danny emu Thompsonowi. Przeczyta i powiedzia: Nie le jak na biaego! Co za bezczelno , on jest dwa razy bielszy ode mnie! Mama Pandory uznaa, e wydarzenia w naszej rodzinie przekraczaj jej zrozumienie. Poradzia, eby my skorzystali z pomocy te rapeuty od spraw rodzinnych. 31 Wtorek Dostaem list od Johnny ego Tydemana. Nie przypominam sobie adnych cytatw, na ktre si powouje. Czy rzeczywi cie napisaem wiersz Jesienne odrodzenie ?

Musiaem to napisa w kwietniu, kiedy rwnowaga mojego umysu bya lekko zakcona. British Broadcasting Corporation 30 maja Drogi Adrianie Mole u,

nie zamierzam nazywa Ci Aidy

i sdz, e nieco przedwcze nie zacze

zwraca si do

mnie per Johnny . W istocie nigdy nie uywam tej formy imienia, jedynie John . Nie chciab ym wystpowa w roli napuszonego starca, ale kiedy osoba w twoim wieku pisze do kogo cjalny list, ofi

uprzejmo nakazuje zachowanie formalnych zwrotw, cho na tym etapie naszej koresponden cji nie mam nic przeciwko temu, eby wypadku nie iaru zwraca si do mnie per drogi Johnie Tydeman . Ale w adnym

Johnny . Mam wiele przydomkw znanych moim przyjacioom, nie mam jednak zam

zdradzi Ci adnego z nich. Wi si one zreszt na og z moim nazwiskiem, nie z imieniem.

Twj ostatni list by w sumie raczej dziwny. Czyby

przypadkiem dobra si do barku

rodzicw? Czy te oprnie tylko resztki wina z poprzedniego wieczoru? Mam nadziej, e nie prbowae znowu wcha kleju? Bardzo jestem zadowolony, e postanowie nie koczy z sob

jeszcze w tym roku. Byoby to szokujce marnotrawstwo. Poeta moe umrze modo jedynie w przypadku, gdy napisa ju wiele innych udanych wierszy, jak Keats, Shelley, Chatter ton i spka. Wikszo poetw na staro pisze brednie vide Wordsworth i znaczna cz Tennysona. Nie mam wtpliwo ci, e przyprawiby

mam o rozpacz, wic lepiej, eby y. Najwidoczniej pod jakim poszem do biblioteki . Jednak wie

tajemniczym wpywem Twoja gramatyka zesza na psy, np. rsz Jesienne odrodzenie Cho

zawiera niewtpliwie dobre momenty. Podoba mi si gra sw z facetami. Rozmaryna w istocie nazywa si rozmaryn (sic nie sik), wic w ade

jest troch prymitywna. n sposb

nie daje si rymowa z wazelin. Nie martw si o swoje akta. Zostan zmielone, zanim dotrze do nich KGB. Twoje tajemn ice s cakowicie bezpieczne w naszych archiwach. Z najlepszym i yczeniami powodzenia w prbach pisarskich oddany John Tydeman

Czerwiec

1.

roda.

To bdzie ostatni wpis przed egzaminami. Zaraz ma przyj Courtney Elliot, eby udzieli mi ostatnich wskazwek. Musz przerwa, bo wa nie podjechaa jego takswka. 2. Czwartek Wczoraj wieczorem rodzice poszli do terapeuty od spraw rodzinnych. W czasie ich

nieobecno ci oddawali my si z Pandor bardzo intensywnym u ciskom, tak intensywnym, e czuj jakby spad ze mnie ciki kamie.

Jeeli nie zdam, nie ma to znaczenia. Poznaem, co znaczy mio prawdziwej kobiety.