You are on page 1of 2

14.3.

2014

Humanistick psychologie Wikipedie

Humanistick psychologie
Z Wikipedie, oteven encyklopedie Humanistick psychologie (nkdy tak tet sla v psychologii) vznikla v roce 1962, kdy skupina psycholog zaloila Spolenost pro humanistickou psychologii jako alternativu k psychoanalytickmu a behaviorlnmu pstupu [1]. Humanistick smr si mnoho nezakld na teorich a je zamen ponejvce terapeuticky (tedy lebn), poradensky, i vchovn. Ve svm programu lovka nerozkld, ale pistupuje k nmu celostn (holisticky). Zajm se o kadodennost normlnch lid, een jejich problm. Upozoruje na jedinenost kadho z ns. Humanistick psychologie je uen o osobnosti jako celku se zvltnm zjmem o hodnoty a morln dynamismy lidsk aktivity. Nem "jednoho vdce", hlavnmi pedstaviteli jsou Abraham H. Maslow a Carl R. Rogers. Ovem i dal psychologov mli humanistick postoj, z ad psychoanalytik lze jmenovat nap. Carla Gustava Junga, Alfreda Adlera a Erika Eriksona, jejich pohled se liil od pohledu Sigmunda Freuda. Oznaen humanistick psycholog jist pslu i pedstaviteli teorie rys Gordonu Allportovi [1] a zakladateli existenciln analzy Viktoru Franklovi.

Obsah
1 tyi principy 2 Odkazy 2.1 Reference 2.2 Souvisejc lnky 2.3 Extern odkazy

tyi principy
Spolenost definovala sv posln tymi principy: 1. studium provajcho jedince - fenomelogick analza provn konkrtnho lovka se stv podstatou psychologickho pstupu k osobnosti. lovk nen pouze objektem studia, je nutn ho pochopit z jeho subjektivnho hlediska, tud psycholog se mus stt partnerem. 2. zjem o vy lidsk vlastnosti, k nim pat svoboda volby, hodnocen, seberalizace, kreativita aj. Lid nejsou jednodue motivovn primrnmi pudy (agrese, sex) i fyziologickmi potebami (hlad, ze), ale maj pirozenou potebu rozvjet sv schopnosti. 3. zdrazovn individulnho vznamu objektu msto zjmu o samotn objekt, i kdy to obas znamen pouit mn pesn metody. Smysluplnost mus pi vbru problmu pedchzet objektivit. 4. primrn zjem psychologa o hodnocen lidskho byt, zejmna o dstojnost, plnost existence a tst
http://cs.wikipedia.org/wiki/Humanistick%C3%A1_psychologie 1/2

14.3.2014

Humanistick psychologie Wikipedie

lovka. Clem je pochopit, nikoli urovat i kontrolovat chovn lid.

Odkazy
Reference
1. a b ATKINSON, Rita L.. Psychologie. Praha : Portl, 2003. ISBN 80-7178-640-3. Kapitola Humanistick pstup, s. 467-468.

Souvisejc lnky
Psychoanalza Behaviorismus

Extern odkazy
Text na internetu (http://www.ssvp.wz.cz/Texty/Humanisti.html) Citovno z http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Humanistick_psychologie&oldid=10043269 Kategorie: Psychologick smry Psychoterapie Humanistick psychologie Strnka byla naposledy editovna 30. 3. 2013 v 06:49. Text je dostupn pod licenc Creative Commons Uvete autora Zachovejte licenci 3.0 Unported, ppadn za dalch podmnek. Podrobnosti naleznete na strnce Podmnky uit.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Humanistick%C3%A1_psychologie

2/2