You are on page 1of 2

Faktor-faktor penubuhan Malaysia 1.

Ancaman komunis Menjelang tahun 1961, parti pemerintah PAP telah terancam kedudukannya apabila mengalami kekalahan di kawasan Hong Lim yang merupakan kubu kuat parti tersebut Kekalahan ini berpunca perpecahan yang berlaku dalam kalangan ahli PAP yang sayap kirinya diketuai oleh Ong Eng Guan yang membentuk Barisan Sosialis yang dikatakan dipengaruhi oleh komunis Tunku Abdul Rahman bimbang pengaruh komunis akan disebarkan ke Sememanjung Tanah Melayu. Oleh itu, Tunku telah bergabung dengan Singapura untuk menyekat perkembangan pengaruh komunis di Singapura 2. Kesinambungan kaum Pencantuman Singapura dengan Tanah Melayu akan mengancam kedudukan Melayu dari segi bilangan penduduk Hal ini demikian kerana Singapura lebih kurang 80% terdiri daripada orang bukan Melayu Manakala jumlah penduduk bumiputera Sabah dan Sarawak adalah 3 kali ganda daripada etnik Cina Oleh itu, Sabah dan Sarawak digabungkan dalam Malaysia bagi memastikan keseimbangan antara kaum bumiputera dan kaum bukan bumiputera 3. Kemerdekaan bagi negara-negara Baru Penubuhan Malaysia dapat membantu negara-negara yang masih dijajah untuk mencapai kemerdekaan Prinsip ini selaras dengan Resolusi 1514 Persidangan Agong Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu Singapura, Sabah dan Sarawak dapat mencapai kemerdekaan segera menerusi penubuhan Malaysia British tidak berminat memberi kemerdekaan kepada negara-negara berkenaaan secara persendirian kerana faktor keselamatan 4. Meningkatkan taraf hidup bumiputera Sabah dan Sarawak Keadaan golongan bumiputera Sabah dan Sarawak telah jauh ketinggalan Semasa pentadbiran British, sektor ekonomi dan sektor sosial telah dimonopoli oleh golongan pendatang

Mereka mendapat lebih banyak peluang dari Brtish, maka golongan pendatang telah berjaya dalam pendidikan dan menjawat jawatan tinggi dalam pentadbiran negeri Pencantuman akan mendatangkan faedah ekonomi bagi negeri-negeri yang terlibat dan ekonomi Sabah dan Sarawak dapat dimajukan Hal ini demikian kerana Sabah dan Sarawak diberi jaminan bahawa kerajaan pusat akan membiayai pelbagai projek pembangunan di negeri-negeri 5. Mengeratkan hubungan yang sedia ada Pencantuman wilayah-wilayah Borneo dengan Tanah Melayu hubungan baik 6. Sokongan Britsh boleh menyekat pengaruh komunis di Singapura dan Sarawak dapat melindungi British di kawasan berkenaan 7. Kestabilan politik dapat menjamin kestabilan politik di rantau Asia Tenggara menghalang penyebaran pengaruh komunis di Singapura, Brunei, Sabah dan Sarawak British dapat memastikan kepentingannya terus terkawal terutama

pangkalannya di Singapura