You are on page 1of 2

PJM 3106 Anatomi & Fisiologi

Latihan Bab 1

1. Jelaskan: Anatomi Anatomi ialah Kajian atau pengetahuan mengenai struktur manusia dan hubungan di antara bahagian-bahagiannya.

tubuh

Fisiologi Fisiologi ialah kajian yang berkaitan dengan fungsi pada keseluruhannya serta struktur dan organ-organ yang terdapat dalam tubuh badan.

2. Apakah integumentari? Integumentari ialah sistem yang berkaitan dengan kulit yang berfungsi sebagai pembalut tubuh badan. 3. Senaraikan komponen utama integumentari. Kulit Rambut Kuku Kelenjar peluh 4. Berapakah sistem yang terdapat dalam badan kita? 11 sistem. 5. Bahagian manakah yang mempunyai otot yang paling banyak? Muka. 6. Otot manakah yang paling kuat? Lidah. 7. Apakah komponen utama sistem kardiovaskular? Jantung Salur darah 8. Apakah fungsi sistem pernafasan? Menyalurkan gas oksigen ke dalam tubuh badan manusia dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari badan. 9. Jelaskan fungsi asid-bes. Mengawal nilai pH dalam badan. 10. Jelaskan maksud homeostatik. Homeostatik merupakan pengekalan keseimbangan persekitaran dalam tubuh manusia atau mamalia.

PJM 3106 Anatomi & Fisiologi

Latihan Bab 1

11. Apakah yang mengawal mekanisme homeostasis otak? Hipotalamus.