You are on page 1of 4

Koncentracija lijeka

Farmakokinetika
koncentracija lijeka =

koliina lijeka volumen u kojem je lijek razdijeljen

jfg Farmaceutika 2

Cp

Vd

1.4.2011

1.4.2011

Primjer
Volumen raspodjele je jednostavno aproksimirati za mnoge lijekove. Npr. ako je 80 mg gentamicina primijenjeno intravenski i odreena vrna koncentracija u plazmi 8 mg/L, volumen raspodjele je 10 L

1.4.2011

1.4.2011

Lijek u plazmi

1.4.2011

Volumen raspodjele i tjelesne tekuine


Ukupna tjelesna ma asa (100 %)

Klirens
mjera uklanjanja lijeka iz plazme volumen/vrijeme opisuje uklanjanje lijeka iz odreenog volumena plazme u jedinici vremena ne govori o tome koliko je lijeka uklonjeno parametar neovisan o farmakokinetikom modelu
1.4.2011 8

C0

ln Cp ( g/ml)

Plazma (4 %) Unutarstanina tekuina (35 %)

Vrijeme

t0
1.4.2011

Klirens
konc. u t 0 Cp poetna konc. C0 konc. u t 0 Cp

Ukupna tjelesna tekuina (60 %)


7

Vd

Intersticijska tekuina (21%)

Izvanstanina tekuina (25 5 %)

D C0

Klirens
Cls=ukupni klirens ClR =klirens bubregom (renalni) Clm =klirens metabolizmom (jetreni) Clb =klirens putem ui
Cin Organ za eliminaciju lijeka (Jetra, Bubrezi) Cout Q sposobnost organa da ukloni lijek

eliminacija

eliminacija

Cin Cout Cin

poetna konc. C0

volumen iz kojeg je lijek potpuno uklonjen

Clorgan Q E

eliminacija (urin, u)
9 1.4.2011

protok krvi
10

1.4.2011

Primjer
Protok krvi (Q) i razmjer ekstrakcije (E) odreuju klirens lijeka. Propranolol je lijek koji se eliminira iskljuivo hepatikim metabolizmom. E propranolola je vei od 0,9, dakle veina lijeka, koja dospije u jetra, uklanja se jednim prolaskom kroz jetra. Klirens je priblino jednak protoku krvi kroz jetra. Zato se propranolol oralno primjenjuje u 10-20 puta veoj dozi od one za intravensku primjenu.
1.4.2011 11

Vrijeme polueliminacije
ista ideja kao konstanta brzine eliminacije
kako brzo se lijek uklanja iz plazme kako esto se treba primijeniti

1.4.2011

12

Vrijeme polueliminacije Half-Life, t1/2


16

Odnos izmeu ke and t1/2


t1/2 vrijeme potrebno da C postane jednako Co

t1/2 = vrijeme potrebno da se [lijek] smanji na 1/2 mjera brzine eliminacije lijeka iz organizma

t t1 2 C 0,5 C0

ln 0,5C0 lnC0 kt 1 2 ln 0,5 ln 1 kt 1 2 kt 1 2 ln 1 ln 0,5 0 ( 0,693) k 0,693 t1 2 k t1 2


14

Log [lijek]

t1/2 t1/2
0,693

t1/2
Vrijeme
1.4.2011 13 1.4.2011

ke

Vrijeme polueliminacije
je mjera brzine eliminacije lijeka iz organizma pokazuje koliko e se dugo lijek zadrati ad ati u o organizmu gani m
tako da npr. nakon perioda od 3,3t1/2 iz tijela e se eliminirati 90 % lijeka.

Primjeri
Lijek Acetaminofen Diazepam p Digoksin Gentamicin Lidokain Teofilin
15 1.4.2011

t1/2 (h) 2.5 33 40 2.1 1.6 11


16

u kasnijim se raunima koristi za izraunavanje reima doziranja


1.4.2011

Koncentracija lijeka u plazmi

AUC
AUC primijenjena doza klirens lijeka
D AUC Vd k e C0 ke

AUC

C1 C2

t1

t2

Koncentracija lijeka u plazmi

C C2 povrina 1 t 2 t1 2
Vrijeme

povrina i AUC
Koncentracija lijeka u plazmi

zadnja odreena konc.

AUC

Vrijeme

povrina

Cz ke

1.4.2011

17

Vrijeme

PK Parametri Jednoprostorni model


Parametar D Cp Vd Cl ke t1/2 AUC doza konc. lijeka u plazmi prividni volumen raspodjele p p j klirens konstanta brzine eliminacije vrijeme polueliminacije povrina ispod krivulje ovisnosti koncentracije lijeka u plazmi o vremenu Jedinica mg, mg, g, itd. mg/ml, mg/l, itd. ml, ,l ml/min, l/h min-1, h-1 min, h, dani mg/ml hr, mg/l hr

PK Parametri; Jednoprostorni model

IV primjena - bolus
C p C 0 e ke t

log C p

-ket log C0 2,303

C0

D Vd
0,693 ke

Cl Vd ke

t1 2
1.4.2011

AUC

C0 ke
20

1.4.2011

19