You are on page 1of 1

EQUIP LEGO

Centre concertat per la Generalitat

Educaci PRIMRIA Creixem amb tu, 2012-201

Estimats padrins, Com ja us hauran informat els vostres nts, estem desenvolupant el projecte: LA INTEGRACI DE LA GENT GRAN A TRAVS DE LES NOVES TECNOLOGIES Us convidem a prendre part del projecte engrescant-vos a participar a les dues sessions de formaci que portarem a terme: Dimecres 1 de fe!rer de 1": # a 1$: # sessi de formaci per apro%imar-vos al mn dels ordinadors& Es portar' a terme a l(escola )anta *nna de +leida& Dijous 1, de fe!rer de 1": # a 1$: # sessi de formaci per a introduir-vos al mn de les %ar%es socials, s-.pe, correu electr/nic i accs a internet com a eines per a millorar les relacions socials& Es portar' a terme a la 0i!lioteca 12!lica de +leida&

Esperem la vostra assist3ncia& 4r'cies per col5la!orar& Equip +E46 73 )anta *nna&