You are on page 1of 9

, ,

,
.

"" ,
.
"",
, , ,
, , , , ,
.


.

, .
,
.
"", , ,
.
: ,
.

""
.
95%
. !
"": !
, , !
.
.

,
,
.

,
,
"".
, . , .

. "" . ,
, .

Zatita uma

Sruena stabla nakon napada kukaca potkornjaka.

Radnici oblau sadnice smreke vatom, kako bi ih zatitili.

Zatita uma je zatita umskog bogatstva, njegovog produktivnog tijeka i njegovih produkata od raznih
smetnji i gubitaka.[1] Zadaa je zatite ume ispitati sve tete u umi, nai sredstva zatite protiv teta, nai
sredstva suzbijanja svih opasnosti, koje prijete umi i nai naine gospodarenja, da se zatiti uma.[2]
U umi ima velik broj imbenika, koji tetno djeluju na umu. Dijele se na biotske i abiotske. Biotski su
tetno djelovanje ovjeka, ivotinja i biljaka. U tetno djelovanje ovjeka ubraja se: loe gospodarenje,
kraa, bespravna sjea, pustoenje, oteenje, zagaenje industrije, prometa, teta zbogvojske i ratova te
dr. Od ivotinja tete ponajvie kukci tetnici, zatim mievi i voluharice te domaa stoka i divlja. teta ovisi
o brojnosti populacije. tetno djeluju i fitopatogene gljive, umski korov, parazitske cvjetnice (imela), liaji,
fitopatogene bakterije i virusi. Abiotski tetni imbenici su: oteenja tla (erozija, klizanje, ispiranje,
ivi pijesak itd.), teta od atmosferskog utjecaja
(sua, mraz, snjegolomi, vjetrolomi, lavina, tua, grom, olujaitd.), umski poari i sl. Svi ovi uzronici ne ine
podjednaku tetu. Ponekad je teta zanemariva. Opasno je kada ozbiljno naruavaju strukturu i stabilnost
ume. Zatita uma obino se provodi, kada je ugroeno umarsko gospodarenje, kada postoji prijetnja
koritenju vrijednih umskih proizvoda.
Manji intenzitet napada npr. tetnih kukaca naziva se kalamitet, a vei katastrofa. teta se moe javljati
redovito, povremeno, na velikim ili na ogranienim malim povrinama. Pojedinici tetnici napadaju samo
odreenu vrstu drvea, a neki vei broj vrsta. Postoje tetnici koji napadaju samo stara i ve bolesna stabla.
Neke su bolesti jako smanjile populacije pojedinih vrsta drvea, jer za njih nije pronaena adekvatna zatita
npr. holandska bolest brijesta ili rak kore pitomog kestena.
Zatita uma bavi se dijagnozom tete, utvrivanjem svih uzronika nastale tete. Trae se slabe toke
uzronika tete, kako bi ga se suzbilo. Utvruju se mjere preventivne zatite i suzbijanja npr. grade se
protupoarne ceste i postavljaju osmatranice za praenje pojave umskih poara. Odreuje se hitnost
pojedinih mjera.
Zatita uma razvila se kao znanost i potreba, kada se u 18. stoljeu pojavio strah od nestajanja uma,
zbog prekomjernog iskoritavanja uma i pojave velikih oteenja od tetnih kukaca, patogenih gljiva i
poara.

, ,
.
, .


, .
, ,
.

.
2007. 2008. ,
.

, ,
,
, ,
. ,
.

- ,
- ,

, ,
, .
.
, ,
, . ,
, .
, , ,
, , , ,

.
""

, 1956.
-
.
( , , 1983.),
, , . "",
297,8 ,
Ia.
"" ,
.
"-",
"-", .
, . 44027 44028 16027
16030 , 1.250 1.522 .
,
15 , .

""

, 2509/51 4.
1951. , "",

.

""
1954. (. 745/54 17.07.1954.
). ,
.
() 57,2 .
, , 237,0
() 0,8 . , 295,0
.
"" .
" " "" ,
"", .
.
4407 4410 1715 1717
, 1.180 1.510 .

.
, , ,
(1.333 ), (1.084 ), (1.631 ), (1.906
), (1.543 ) (1.514 ).
, ,
, 30 .

:
, , , , , , ,
, , , , , ,
, , , , , ,
-,
, , ,
, , .

:
, , , , .


(". ", .
8/10 71/10):

45. ( ,
75/08):
, , , , , ,
, , , , , ,
, , , , , , ,
-,
, , , ,
,
, , , ,
.

(Gentiana lutea L.),


(Orchis morio L.),
(Cetratia islandica Achr.),
(Arnica montana L.),
(Adonis vernalis L.),
() (Arctostaphyllos uva ursi (L.) Spreng),
( ) (Cnicus benedictus L.),
, (Drosera rotundifolia L.),
(Actacus astacus L.).

(Hygrophorus queletii Bres.),


c (Spsarassis crispa Wulfen. FR.),

(Helix pomatia L.) 01. 30.


,

(Daphne blagayana Freyer),


(Iris reichenbachii Heuff. var. bosniaca G. Beck)
(Rhododendron hirsutum L.)
(Sibiraea croatica Degen).