You are on page 1of 3

X 1. 2. 3. 4. 5.

Medijatori zapaljenja Etiopatogeneza ateroskleroze Kompenzatorni mehanizmi srca u optereenju Poremeaji funkcije sri nadbubrene lijezde Anemije zbog poremeaja u sintezi hemoglobina

XI 1. Dejstvo jonizujueg zraenja 2. Nastanak i posljedica manjka proteina 3. Poremeaji sranog ritma 4. Poremeaji cirkulacije u CNS-u 5. Poremeaji funkcije titne lijezde XII 1. kinetoze I dejstvo UZ na organizam 2. hipoglikemije 3. patofiz. sekundarne arterijske hipertenzije 4. poremecaji protoka krvi kroz jetru-ascites 5. mijeloproliferativni poremecaji XIII 1. lokalno dejstvo toplote 2. poremecaji metabolizma Ca i P 3. primarna arterijska hipertenzija 4. etiopatogeneza ulkusa 5. anemija zbog smanjenog stvaranja eritocita XIV Ista je kao kartica broj 2- promjena u prvom pitanju 1. dejstvo hemijskih etioloskih faktora XV Ista je kao kartica broj 1-promjena u petom pitanju 5. patofizioloska osnova sna XVI Ista je kao kartica broj 7-promjena u petom pitanju 5. poremecaji broja I funkcije trombocita

V 1. 2. 3. 4. 5.

Zapaljenje Hiperglikemije Opstruktivni poremeaji ventilacije Poremeaj funkcije egzokrinog pankreasa Hronina bubrena insuficijencija

VI 1. Etiologija i patogeneza bolesti, faze bolesti 2. Poremeaji sadraja natrijuma u organizmu 3. Opti poremeaji tubularnih funkcija (tubulointersticijalne bolesti)

4. Anemije zbog poveane razgradnje eritrocita 5. Metabolike bolesti kostiju (osteomalacija i osteoporoza) VII 1. Etiogeneza zapaljenja 2. Poremeaji acido-bazne ravnotee 3. Respiratorna insuficijencija 4. Poremeaji apsorpcije u digestivnom sistemu (uzroci i posljedice) 5. Poremeaji broja i funkcije eritrocita VIII 1. ok 2. Groznica 3. Poremeaji kontraktilnosti miokarda 4. Kora nadbubrega 5. Poremeaji koagulacije IX 1. Karciogeneza 2. Etiopatogeneza edema 3. Tromboza i embolija 4. Akutna bubrena insuficijencija 5. Povraanje

II 1. 2. 3. 4. 5.

Zapaljenje Poremeaji kalijuma Poremeaji koronarne cirkulacije Poremeaji metabolizma paratireoidne lijezde Edem plua

III 1. Lokalno dejstvo hladnoe 2. Hipervolemija i hipovolemija 3. Poremeaji difuzije gasova na nivou alveolarne membrane 4. Poremeaji funkcije glomerula 5. Akutna i hronina limfatika leukemija IV 1. Mehanika sila 2. Metabolike i funkcionalne karakteristike malignih elija 3. Poremeaj funkcije adenohipofize 4. Insuficijencija jetre 5. Motorni nervni poremeaji

I 1. Poremeaj zdravlja i bolesti 2. Poremeaji lipoproteina 3. Patogeneza srane insuficijencije

4. Poremeaji metabolizma bilirubina 5. Patofizioloka osnova bola