SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SRI MUDA (2) SHAH ALAM, SELANGOR

PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN IS NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

NAMA MURID

NO. SURAT BERANAK

AL-QURAN (Bacaan) JANTINA
SK 1.1.1 (al Qariah) SK 1.1.1 (al Adiat) SK 1.1.1 (al zalzalah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

……………………………………………………………………………….. GURU BESAR

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SRI MUDA (2) SHAH ALAM, SELANGOR PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

AL-QURAN (Hafazan)
SK 1.1.1 (al Qariah) SK 1.1.1 (al Adiat) SK 1.1.1 (al Adiat)

Kefahaman
SK 1.2.1 SK 1.2.2 SK 1.2.3

Tajwid Hadis
SK 1.3.1 SK 2.1

.

1 Ibadah SK 4.4 SK 3.3 SK 3.2 SK 4.4 .2 SK 3.6 SK 4.SRI MUDA (2) R AN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4 KELAS: Aqidah SK 3.1 SK 3.3 SK 4.5 SK 3.

.

Sirah SK 5.4 SK 5.2 SK 6.1 Adab SK 6.1 SK 5.5 SK 6.7.3 SK 5.3 SK 6.1 TAHAP KESELURUHAN PENDIDIKAN ISLAM .2 SK 5.4 Jawi SK.

.

.

.

DATA PERNYATAAN TAHAP TAHAP 1 2 3 4 5 6 TAHAP 1 2 3 4 5 .

6 TAHAP 1 2 3 4 5 6 TAHAP 1 2 3 .

4 5 6 TAHAP 1 2 3 4 5 6 TAHAP 1 .

2 3 4 5 6 TAHAP 1 2 3 4 5 6 .

TAHAP 1 2 3 4 5 6 TAHAP 1 2 3 4 5 .

6 TAHAP 1 2 3 4 5 6 TAHAP 1 .

2 3 4 5 6 .

kemahiran dan nilai daripada tajuk yang dipelajari sebagai amalan dan melakukannya secara bersungguh-sungguh serta bertanggungjawab melaksanakan sesuatu dalam kehidupan seharian.DATA PERNYATAAN TAHAP PENYATAAN UMUM PERNYATAAN TAHAP Murid menguasai asa pengetahuan.kemahiaran dan nilai daripada tajuk yang dipelajari. cara pemikiran . AL-QURAN (Bacaan) PERNYATAAN TAHAP Murid boleh membaca surah -surah tertentu Murid boleh membaca surah -surah tertentu dengan baik Murid boleh membaca surah -surah tertentu dengan baik serta diamalkan dalam kehidupan seharian. Murid memberi justifikasi atau istiqamah terhadap tindakan yang dilakukan dalam kehidupan seharian berdasarkan pengetahuan. Murid mengalami perubahan tingkah laku.kamahiran dan nilai daripada tajuk yang dipelajari dalam kehidupan seharian Murid menjadikan pengetahuan.kemahiran dan nilai daripada tajuk yang telah dipelajari dan boleh dicontohi atau boleh memimpin orang lain.kemahiran dan nilai secara praktik dalam tajuk yang dipelajari Murid mengaplikasikan pengetahuan.kemahiran dan nilai dalam tajuk yang dipelajari Murid menjelaskan konsep atau menggunakan pengetahuan. Murid berkebolehan membaca surah -surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta membudayakannya di dalam kehidupan seharian Murid berkebolehan membaca surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta berminat membaca al Quran .serta mempamerkan ciri-ciri kepimpinan sebagai seorang yang bertakwa berdasarkan pengetahuan.

AL-QURAN (Kefahaman) PERNYATAAN TAHAP Menyatakan pengenalan al Quran dan surah-surah tertentu Menjelaskan erti ayat dari surah-surah Mengklasifikasi pengajaran ayat dari surah-surah tertentu dalam kehidupan seharian .bertajwid serta berminat menghafaz al Quran Murid berkebolehan menghafaz surah tertentu dengan dengan betul dan bertajwid. AL-QURAN (Hafazan) PERNYATAAN TAHAP Murid boleh menghafaz surah. Murid berkebolehan menghafaz surah tertentu dengan dengan betul. Murid boleh menghafaz surah tertentu dengan baik.Murid berkebolehan membaca surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid. dapat dicontohi bacaannya serta boleh membimbing orang lain. dapat dicontohi bacaannya serta boleh membimbing orang lain.bertajwid serta membudayakan dalam kehidupan seharian. Murid boleh menghafaz surah tertentu dengan baik serta diamalkan dalam kehidupan seharian. Murid berkebolehan menghafaz surah tertentu dengan dengan betul.

Murid boleh membaca potongan ayat al Quran yang mengandungi hukun tajwid tertentu. Hadis PERNYATAAN TAHAP Murid menyatakan pengenalan hadis tertentu .Membudayakan pengajaran dari surah-surah tertentu dalam kehidupan seharian Mengamalkan pengajaran dari surah-surah tertentu dalam kehidupan seharian Mengamalkan dan menghayati pengajaran dari surah-surah tertentu dalam kehidupan seharian. Murid boleh mengaplikasi hukum tajwid tertentu dalam pembacaan al Quran Murid berkebolehan membaca ayat al Quran dengan pelbagai hukum tajwid dan membudayakan Murid berkebolehan membaca dan menghafaz ayat Al Quran dengan betul dan bertajwid Murid berkebolehan membaca dan menghafaz ayat al Quran dengan mengamalkan pembacaan secara bertajwid serta dapat dicontohi bacaannya dan boleh membimbing orang lain. Tajwid PERNYATAAN TAHAP Murid boleh mengenal pasti potongan ayat al Quran yang mengandungi hukum tajwid tertentu.

Ibadah . Murid membudayakan tuntutan Hadis tertentu dalam kehidupan dalam kehidupan seharian. Murid mengamalkan tuntutan Hadis tertentu dan menghayati kepentingannya dalam kehidupan seharian serta dapat dicontohi amalannya dan boleh membimbing orang lain. Murid mengamalkan tuntutan Hadis tertentu dan menghayati kepentingan dalam kehidupan seharian.Murid menjelaskan erti hadis tertentu Murid mengklasifikasi tuntutan Hadis tertentu dalam kehidupan dalam kehidupan seharian. Murid menjadikan pegangan aqidah sebagai asas tindakan dalam kehidupan seharian dan dapat dicontohi serta dapat membimbing orang lain. Aqidah PERNYATAAN TAHAP Murid menyatakan perkara asas dalam aqidah Murid menjelaskan konsep dalam aqidah Murid mengklasifikasi kefahaman tentang asas akidah dalam kehidupan seharian Murid membudayakan kefahaman kesan asas akidah dalam kehidupan seharian Murid menjadikan pegangan aqidah sebagai asas tindakan dalam kehidupan.

Murid mengamalkan adab secara istiqamah .PERNYATAAN TAHAP Murid menyatakan perkara asas dalam ibadah Murid menjelaskan perkara asas dalam ibadah Murid mengklasifikasi asas dengan betul dalam kehidupan seharian Murid mengamalkan ibadah secara sempurna dalam kehidupan seharian Murid mengamalkan ibadah secara sempurna dan istiqamah dalam kehidupan seharian Murid mengamalkan ibadah secara istiqamah dalam kehidupan seharian dan dapat dicontohi serta dapat membimbing orang lain Adab PERNYATAAN TAHAP Murid menyatakan perkara asas dalam adab Murid menjelaskan perkara asas dalam adab Murid mengklasifikasi asas adab dengan betul. Murid menganalisis kesan adab serta membudayakan dalam kehidupan.

Mengamalkan Sunnah Rasullah SAW secara istiqamah dalam kehidupan seharian. Menganalisis kesan daripada Sirah Rasullah SAW dalam kehidupan seharian. Mencintai Rasulullah SAW melalui tindakan dalam kehidupan seharian. Jawi PERNYATAAN TAHAP Murid boleh mengenal dan menyebut huruf dalam tulisan Jawi .Murid mengamalkan adab secara istiqamah dalam kehidupan seharian dan dapat dicontohi serta dapat membimbing orang lain Sirah PERNYATAAN TAHAP Menyatakan Sirah Rasulullah SAW Menjelaskan I'tibar Sirah Rasullah SAW dalam kehidupan seharian Mengaplikasi I'tibar Sirah Rasullah SAW dalam kehidupan seharian.

Murid boleh mengenal. membina dan menulis ayat dalam tulisan Jawi dengan lancar serta boleh dicontohi dan membimbing orang lain.membina dan menulis ayat dalam tulisan Jawi dengan betul serta berminat membaca dan menulis Jawi Murid berkebolehan membaca.menyebut dan menulis huruf dalam tulisan Jawi Murid bolej membaca dan menulisperkataan dalam tulisan Jawi Murid berkebolehan membaca dan menulis ayat dalam tulisan Jawi dengan betul dan membudayakan dalam kehidupan seharian Murid berkebolehan membaca. .

.

.

.

.

.

.

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SRI MUDA (2) SHAH ALAM. SELANGOR PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4 Nama Murid : MUHAMMAD FAHIM BIN HAIKAL No. Surat Beranak : #N/A Jantina : #N/A Kelas : 0 Nama Guru Pendidikan Islam : 0 Tarikh Pelaporan : Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai: KEMAHIRAN Al Quran (Tilawah ) Al Quran ( Hafazan) Al Quran (Kefahaman) TAJWID HADIS AQIDAH IBADAH SIRAH ADAB JAWI TAHAP #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A TAFSIRAN #N/A Keseluruhan Prestasi Pendidikan Islam Tahun 4 : #N/A #N/A .

........... (Guru Besar) .....…... (Guru Matapelajaran Pendidikan Islam) ………………………………...........………………………………..…...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful