Groepsdynamica

Groepsprocessen
Groepsrollen & Gedragsvormen

Groepsrollen
• Taakrollen • Procesrollen • Dysfunctionele rollen

1. Taakrollen

Uitvoeren van de groepstaak

Initiatief nemen, actief zijn

Zoeken van informatie en meningen

geven van Informatie geven van Mening

Uitwerken Coordineren Samenvatten

2. Procesrollen

Verbeteren sociaal-emotioneel klimaat

aanmoedigen

Deuropener zijn

Regels en procedures benoemen

Volgen
• meegaan met groepsbesluiten • Luisteren tijdens groepsdiscussies • Accepteren van andere ideeen

Groepsgevoel benoemen
Meta-communicatie

3. Dysfunctionele rollen

Zelfgericht gedrag, negatief

agressief

blokkeren
• Prive-ervaringen die niet relevant zijn • Hardnekkig doordiscussieren • Afwijzen van ideeen zonder nadenken

rilvaliteit
• • • • Wedijveren Punten scoren Aftroeven Hoogste woord

Sympathie zoeken
• Klagen • Zielig doen • Jezelf kleineren

stokpaardjes

• Alleen eigen ideeën / filosofieën inbrengen en ondersteunen

Clown uithangen

• Na-apen, grappen maken, gekke gezichten trekken • Onderbreekt steeds het groepsgebeuren

Aandacht trekken
• Luid spreken • Geluiden maken • Ongewoon gedrag vertonen

Demonstratief terugtrekken

Gedragsvormen
Worden veroorzaakt door vragen Wie ben ik in de groep? Wat wil ik van de groep? Hoeveel macht heb ik in de groep? Hoe open kan ik zijn? Etc.

Antwoorden zorgen voor bepaald gedrag:
• Fight • Flight • Pairing • Dependency • Counter- dependency

Fight: vechtgedrag
Gespannen situatie 
Agressie / aanvallen Domineren Rivaliteit / bespotten

Flight: vluchtgedrag
• Problemen ontwijken • Terugtrekken • Geintjes maken • afdwalen

Pairing: paarvorming
• Overeenstemming zoeken • Intiem raken met elkaar • Ondersteuning zoeken en bieden

Dependency: afhankelijkheid
• Leunen op gezagsfiguur of regels • Zoeken naar structurering • Wachten op maatregelen van de leider

Counter-dependency: tegenafhankelijkheid
• Aanvallen van de leider • Rebellie • Weerstand tegen gezag • Weerstand tegen de regels • Verzet tegen structuurpogingen

Hebben we tijd over?
Oefening Jijzelf in de groep? Eigen basisgroep: Proces- en taakrollen? Dysfunctionele rollen? Fight, flight, pairing? Beschrijf wat je herkent, beschrijf je basisgroep a.d.h.v. dit college.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful