You are on page 1of 2

GAMBARAN PERBEZAAN ANTARA UNDANG-UNDANG DAN ETIKA

BIL 1. UNDANG-UNDANG ETIKA UNDANG-UNDANG DIKUATKUASAKAN OLEH HATI DIKUATKUASAKAN OLEH KECIL AN HUKUMAN LANGGAR MAHKAMAH AN ETIKA IALAH TIKAMAN HATI DIJATUHKAN HUKUMAN TENTUKAN BATAS YANG PASTI BILA LANGGAR BATAS MERUPAKAN JENAYAH MEMATUHI UNDANGUNDANG BELUM PASTI MEMATUHI ETIKA TENTUKAN BATAS ADAT, IDEALISME, KEYAKINAN DAN NILAI MORAL MEMATUHI NILAI DAN KOD ETIKA PASTI JAUH DARI MELANGGAR UNDANG-UNDANG

2.

3.

4.

PENGUATKUASAAN KEMBANGKAN PERUBAHAN SIKAP PERATUAN YANG TELAH TERHADAP KELAKUAN BAIK DAN DITETAPKAN BURUK DALM MASYARAKAT BANYAK PERKARA YANG AMBIL KIRA PERKARA BATIN TIDAK DIAMBIL KIRA SEPERTI MENJAUHI DENGKI YANG OLEH UNDANG-UNDANG PASTI TERSELAMAT DARI JENAYAH SEPERTI DENGKI MERUPAKAN PERATURAN LEBIH UMUM DAN LEBIH YANG TELAH DITETAPKAN MAKSIMUM DARI UNDANG-UNDANG DALAM MENGAWAL JENAYAH

5.

6.

FAKTOR-FAKTOR PENGARUHI ETIKA
MANUSIA 2. NALURI; LIMA NALURI MANUSIA YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN ETIKA; a. NALURI MAKAN b. NALURI PERKAHWINAN c. NALURI SUKA KEPADA ANAK d.NALURI MEMPERTAHANKAN DIRI DAN MEMBELA DIRI DARI KEBATILAN e. NALURI KETUHANAN 3. ADAT KEBIASAAN 4. KETURUNAN 5. PERSEKITARAN 6. AZAM 7. SUARA HATI 8. PENDIDIKAN
1.