REGULAMENT DE FUNCTIONARE PROPRIU AL CSSM- ului SC.___________ SRL SECTIUNEA 1 Organizarea c !i"e"ului #e $ecuri"a"e $i $ana"a"e %n !unca 1.

Comitetul de securitate si sanatate în munca se constituie în cadrul societatii avand un numar de ------------------lucratori. . Se înfiinteaza comitetul de securitate si sanatate în munca , conform deciziei Nr -------------------din--------------- 2007,componenta acestuia fiind dupa cum urmeaza: - Presedinte - ---------------------------------------- Administrator -Secretar - ---------------------------------------Pers.desemnata ssm. - em!ru -------------------------------------edic med muncii

- em!ru - --------------------------------------"eprez.lucrat.cu atri! specifice.ssm - em!ru - --------------------------------------"eprez.lucrat.cu atri!. specifice ssm - em!ru - --------------------------------------"eprez.lucrat.cu atri! specifice .ssm Nota: #a nevoie datele prezentate mai sus vor fi reactualizate ori de cate ori situatia o impune &. Comitetul de securitate si sanatate în munca este constituit din reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, pe de o parte, si an$a%ator sau reprezentantul sau le$al si&sau reprezentantii sai în numar e$al cu cel al reprezentantilor lucratorilor si medicul de medicina muncii, pe de alta parte.,componenta si functiile acesteia fiind conform prezentului re$ulament. '. #ucratorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire si protectie este secretarul comitetului de securitate si sanatate în munca, fiind nominalizat conform deciziei prezentate mai sus. (. "eprezentantii lucratorilor în comitetul de securitate si sanatate în munca vor fi alesi pe o perioada de 2 ani. ). 'n cazul în care unul sau mai multi reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor se retra$ din comitetul de securitate si sanatate în munca, acestia vor fi înlocuiti imediat prin alti reprezentanti alesi., criteriile de selectionare fiind potrivit $radului de pre$atire si al competentei ,aspect stipulat in "() sau in "(*. *..)n conformitate cu le$islatia in vi$oare pe linie de SS ,reprezentantii lucratorilor în comitetele de securitate si sanatate în munca vor fi desemnati de catre lucratori dintre reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii ,dupa cum urmeaza: a+ de la ,0 la -00 de lucratori - 2 reprezentanti. !+ de la -0- la ,00 de lucratori - / reprezentanti. c+ de la ,0- la -.000 de lucratori - 0 reprezentanti. d+ de la -.00- la 2.000 de lucratori - , reprezentanti. e+ de la 2.00- la /.000 de lucratori - 1 reprezentanti. f+ de la /.00- la 0.000 de lucratori - 7 reprezentanti. $+ peste 0.000 de lucratori - 2 reprezentanti. +. An$a%atorul are o!li$atia sa acorde fiecarui reprezentant al lucratorilor în comitetele de securitate si sanatate în munca timpul necesar e3ercitarii atri!utiilor specifice. 4impul alocat acestei activitati va fi considerat timp de munca si va fi de cel putin: a+ 2 ore pe luna în unitatile av5nd un efectiv de p5na la 66 de lucratori. !+ , ore pe luna în unitatile av5nd un efectiv între -00 si 266 de lucratori. c+ -0 ore pe luna în unitatile av5nd un efectiv între /00 si 066 de lucratori. d+ -, ore pe luna în unitatile av5nd un efectiv între ,00 si -.066 de lucratori. e+ 20 de ore pe luna în unitatile av5nd un efectiv de -.,00 de lucratori si peste.

cu consultarea reprezentantilor lucratorilor. SECTIUNEA a ' / a A"ri0u"iile c !i"e"ului #e $ecuri"a"e $i $ana"a"e %n !unca A. cu consultarea reprezentantilor lucratorilor. SECTIUNEA a &-a Func"i narea c !i"e"ului #e $ecuri"a"e $i $ana"a"e %n !unca 1&. em!rii comitetului de securitate si sanatate în munca sunt nominalizati prin decizie scrisa a presedintelui acestuia.precum si de salvare a !unurilor societatii. &.care va fi transmisa mem!rilor comitetului de securitate si sanatate în munca. precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se vor realiza în anul urmator. asupra pl5n$erilor lucratorilor privind conditiile de munca si modul în care serviciul e3tern de prevenire si protectie îsi îndeplineste atri!utiile.Comitetul de securitate si sanatate în munca isi desfasoara activitatea în !aza re$ulamentului de functionare propriu. de prevenire si stin$ere a incendiilor si evacuare a lucratorilor . si este transmisa mem!rilor comitetului de securitate si sanatate în munca.Comitetul de securitate si sanatate în munca este le$al întrunit daca sunt prezenti cel putin %umatate plus unu din numarul mem!rilor sai. "aportul prezentat va fi avizat de mem!rii comitetului de securitate si sanatate în munca. #a întrunirile comitetului de securitate si sanatate în munca vor fi convocati sa participe si reprezentantii serviciului e3tern. 1.inre$istrat cu nr.--------1'. inspectoratului teritorial de munca si serviciului e3tern de protectie si prevenire.si se va transmite )4 -ul &'. O0liga"iile 1re$e#in"elui 2anga3a" rului 4re5eri" are la c !i"e"ul #e $ecuri"a"e $i $ana"a"e %n !unca 1+. &1. masurile de prim a%utor.. ordine de zi . al medicului de medicina muncii. cu cel putin . daca sunt prezenti cel putin %umatate plus unu din numarul mem!rilor sai. cel putin o data pe an. data fiind sta!ilita de comun acord cu mem!rii CSS -ului si in concordanta cu ordinea de zi propusa. Sa comunice comitetului de securitate si sanatate în munca punctul sau de vedere sau..An$a%atorul are o!li$atia sa asi$ure întrunirea comitetului de securitate si sanatate în munca cel putin o data pe trimestru si ori de c5te ori este necesar. actiunile care au fost întreprinse si eficienta acestora în anul înc8eiat. iar componenta comitetului va fi adusa la cunostinta tuturor lucratorilor.. conform contractului de prestari serviciu in domeniu SS si PS).Comitetul de securitate si sanatate în munca convine cu votul a cel putin doua treimi din numarul mem!rilor prezenti . masurile de prevenire si protectie at5t la nivel de unitate.. cu cel putin . 1. Sa asi$ure întrunirea comitetului de securitate si sanatate în munca cel putin o data pe trimestru si ori de c5te ori este necesar.Sta!ileste impreuna cu secretarul ordinea de zi a fiecarei întruniri. 1*. &&... Sa conduca activitatile prezentate in ordinea de zi. Sa informeze comitetul de securitate si sanatate în munca cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate si sanatate. comitetului de securitate si sanatate în munca un raport scris care va cuprinde situatia securitatii si sanatatii în munca. 1(. -. zile înaintea datei sta!ilite pentru întrunirea comitetului. 1-. inspectoratului teritorial de munca cat si reprezentantilor serviciului e3tern de protectie si prevenire.Sa furnizeze comitetului de securitate si sanatate în munca toate informatiile ssm necesare. iar pentru luarea deciziilor comitetul de securitate si sanatate în munca sa convina cu votul a cel putin doua treimi din numarul mem!rilor prezenti.(rdinea de zi a fiecarei întruniri este sta!ilita de catre presedinte si secretar.. An$a%atorul sau reprezentantul sau le$al este presedintele comitetului de securitate si sanatate în munca. daca este cazul. c5t si la nivel de loc de munca si tipuri de posturi de lucru.)n calitate de an$a%ator sa prezinte. &(. sa ve$8eze la respectarea procedurilor sta!ilite.. 11 #a întrunirile comitetului de securitate si sanatate în munca pot fi invitati sa participe inspectori de munca. zile înaintea datei sta!ilite pentru întrunirea comitetului. serviciului e3tern de prevenire si protectie. 1). Sa verifice daca CSS 7ul este le$al intrunit . . pentru ca mem!rii acestuia sa îsi poata da avizul în cunostinta de cauza.

prin politica mana$eriala a societatii. (&.Prezinta informari punctuale privind masurile de protectie sociala pentru salariatele $ravide si mame. (. conform atri!utiilor sale. cu raporturi de munca sau raporturi de serviciu cu an$a%atorul societatii.. otivatia va fi consemnata în procesul-ver!al. Coordoneaza. O0liga"iile $ecre"arului c !i"e"ului #e $ecuri"a"e $i $ana"a"e %n !unca re5eri" are la CSSM &-. Sa supuna analizei comitetului de securitate si sanatate în munca si sa apro!e documentatia referitoare la caracteristicile ec8ipamentelor de munca. +referitoare la CSS (1. )ndeplineste si alte atri!utii corespunzatoare functiei. indeplinirea indatoririlor de catre acesta. ale ec8ipamentelor de protectie colectiva si individuala. persoane cu diza!ilitati.Analizeaza si face propuneri privind politica de securitate si sanatate în munca si planul de prevenire si protectie. fizico-c8imici sau sau !iolo$ici.. #a terminarea sedintelor CSS . indruma si controleaza activitatea secretarului. zile înaintea datei sta!ilite pentru întrunirea comitetului. O0liga"iile !e#icului #e !e#icina !uncii re5eri" are la CSSM Suprave$8erea sanatatii '+.. urmareste si realizeaza activitatile stipulate in atri!utiile sta!ilite pentru mem!rii CSS 7 ului. '(. conform re$ulamentului intern sau re$ulamentului de or$anizare si functionare.care va fi transmisa mem!rilor comitetului de securitate si sanatate în munca. lauze sau care alapteaza.. inclusiv alocarea mi%loacelor necesare realizarii prevederilor lui si eficienta acestora din punct de vedere al îm!unatatirii conditiilor de munca.Coopereaza cu an$a%atorul societatii pentru asi$urarea fondurilor si conditiilor efectuarii tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru suprave$8erea sanatatii lucratorilor. acestia nefiind implicati în nici un fel în costurile aferente suprave$8erii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale. caracteristici locului de munca. tineri. 'n cazul în care presedintele 9an$a%atorul+ nu ia în considerare propunerile comitetului de securitate si sanatate în munca. Analizeaza. &+. tre!uie sa motiveze decizia sa în fata comitetului. cu cel putin . inspectoratului teritorial de munca cat si reprezentantilor serviciului e3tern de protectie si prevenire. '1 Convoaca în scris mem!rii comitetului cu cel putin .. '. '. /. înc5t fiecare lucrator sa poata !eneficia de suprave$8erea sanatatii la intervale re$ulate. cu privire la suprave$8erea sanatatii lucratorilor fata de riscurile pentru securitate si sanatate.&). . comitetului de securitate si sanatate în munca privind situatia securitatii si sanatatii în munca.Sa asi$ure suprave$8erea corespunzatoare a sanatatii lucratorilor în functie de riscurile privind securitatea si sanatatea în munca potrivit re$lementarilor le$ale. ordinea de zi a fiecarei întruniri. o copie a procesuluiver!al înc8eiat. actiunile care au fost întreprinse si eficienta acestora în anul înc8eiat. pentru ca mem!rii acestuia sa îsi poata desfasura activitatea in conditii optime. ordine de zi . <otar5re nr.înc8eie un proces-ver!al care va fi semnat de catre toti mem!rii comitetului.. în vederea selectionarii ec8ipamentelor optime. 6.. indic5nd locul. &*. #a fiecare întrunire . /1..Sa sta!ileasca impreuna cu presedintele . :rmareste realizarea planului de prevenire si protectie. C. pentru prevenirea îm!olnavirii lucratorilor cu !oli profesionale cauzate de a$enti nocivi c8imici. >. cu consultarea reprezentantilor lucratorilor. zile înainte de data întrunirii. inspectoratului teritorial de munca. Prezentarea de rapoarte potrivit cerintelor. /. '& :rmareste ca "AP("4:# AN:A# prezentat de presedinte. '-.. avizat de mem!rii comitetului de securitate si sanatate în munca este pre$atit si a fost transmis în termen de -0 zile.Sa furnizeze comitetului de securitate si sanatate în munca toate informatiile necesare. din --&00&2007=. ''.aprovizionarii si distri!uirii acestora functie de o!iectivele sta!ilite. fizici. va informa toti conducatorii locurilor de munca si lucratorii societatii afisand la loc vizi!il copii ale procesului-ver!al înc8eiat. )nformeaza pe presedinte ca "AP("4:# AN:A#. (!li$atiile mem!rilor 9reprezentantilor lucratorilor cu atri!utii specifice ssm. precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se vor realiza în anul urmator. daca sunt prezenti cel putin %umatate plus unu din numarul mem!rilor sai. . precum si a suprasolicitarii diferitelor or$ane sau sisteme ale or$anismului în procesul de munca. &.sa fie avizat de mem!rii comitetului de securitate si sanatate în munca. data si ora sta!ilite Sa verifice daca CSS 7ul este le$al intrunit ..

lit. in principal vizand urmatoarele: a+ "eprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii în munca. Prezentul. cel putin conform cerintelor prevazute la art. sunt alesi de catre si dintre lucratorii din întreprindere si&sau unitate. 07-. re$ulamentul intern sau re$ulamentul de or$anizare si functionare !+ Numarul de reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii în munca..0. Analizeaza cauzele producerii accidentelor de munca. (+. Studiu în învatam5ntul liceal filiera teoretica în profil real sau filiera te8nolo$ica în profil te8nic.&2001 ast a+ nivelde !aza. 1 al prezentului re$ulament . Analizeaza introducerea de noi te8nolo$ii. vor respecta cerintele le$ale potrivit <@. corespunzatoare cel putin nivelului de !aza. conform celor sta!ilite prin contractul colectiv de munca. curs în domeniul securitatii si sanatatii în munca. :rmareste modul în care se aplica si se respecta re$lementarile le$ale privind securitatea si sanatatea în munca. c+ #ucratorii societatii comunica în scris an$a%atorului numarul si numele reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii în munca. (). d+ din le$a /-6&2001. cu privire la situatia securitatii si sanatatii în munca. conform prevederilor art. !+ nivel mediu. tin5nd seama de prezenta $rupurilor sensi!ile la riscuri specifice. prezentat comitetului de securitate si sanatate în munca de catre conducatorul unitatii cel putin o data pe an. mem!rii ai CSS -ului . va fi sta!ilit prin contractul colectiv de munca.('. lu5nd în considerare consecintele asupra securitatii si sanatatii. ale$erea ec8ipamentelor.-. d+ "eprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii în munca tre!uie sa îndeplineasca cerintele minime de pre$atire în domeniul securitatii si sanatatii în munca. re$ulamentul intern sau re$ulamentul de or$anizare si functionare.2 7 . ((. va fi completat sau reactualizat ori de cate ori este nevoie in conformitate cu le$islatia in vi$oare. precum si pentru îm!unatatirea conditiilor de munca si propune introducerea acestora în planul de prevenire si protectie. c+ nivel superior. Analizeazapropunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca si a îm!olnavirilor profesionale.1. 2.-02. îm!olnavirilor profesionale si evenimentelor produse si poate propune masuri te8nice în completarea masurilor dispuse în urma cercetarii. 2. Studio superioare te8nice. Nivelul mediu se atesta prin diploma de studii si certificatul de a!solvire a cursului Cerintele minime de pre$atire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului superior sunt: -. ?fectueaza verificari proprii privind aplicarea instructiunilor proprii si a celor de lucru si face un raport scris privind constatarile facute. precum si mentinerea sau. 0*. "eprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii în munca . Nivelul superior se atesta prin diploma de studii si certificatele de a!solvire a cursului . (. cumpararea. Analizeaza cererile formulate de lucratori privind conditiile de munca si modul în care îsi îndeplinesc atri!utiile persoanele desemnate si&sau serviciul e3tern. în functie de numarul total al lucratorilor din întreprindere si&sau unitate. .&2001. DISPO7ITII FINALE )'. Nivelul de !aza se atesta prin diploma de studii si certificatul de a!solvire a cursului -Cerintele minime de pre$atire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului mediu sunt: -. înlocuirea acestuia. 2. precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se va realiza în anul urmator. ). studii în învatam5ntul postliceal în profil te8nic..din <@. . daca este cazul. "e$ulament= de functionare a CSS . masurile dispuse de inspectorul de munca si inspectorii sanitari (-. lucratorilor. la actiunile care au fost întreprinse si la eficienta acestora în anul înc8eiat. art. .Analizeaza ale$erea. >ez!ate raportul scris. care se ale$. cu o durata de cel putin 00 de ore. . curspostuniversitar de evaluare a riscurilor cu o durata de cel putin -20 de ore.2. .-.curs în domeniul securitatii si sanatatii în munca cu o durata de cel putin 20 de ore. definiti conform art. . a ec8ipamentelor de protectie colectiva si individuala. si face propuneri în situatia constatarii anumitor deficiente.. -Cerin"ele !ini!e #e 1rega"ire %n # !eniul $ecuri"a"ii $i $ana"a"ii %n !unca c re$1unza" are ni8elului #e 0aza $un"9 -.Propune masuri de amena%are a locurilor de munca.-02. Analizeaza modul de îndeplinire a atri!utiilor ce revin serviciului e3tern de prevenire si protectie. întretinerea si utilizarea ec8ipamentelor de munca.

.)N4(C )4 Secretar SS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful