Dit is een kenniskaart van Bij Lobith

Meepraten

Art 23.2/3 WOR

Over alles In de OV Met toelichting Schriftelijk 1x behandeling in OV Schriftelijke reactie ondernemer

Initiatiefrecht
Procedure

Mondeling

Art 27.1 WOR

Vaststelling Wijziging Intrekking CAO Wet Individueel Op tijd Beweegredenen Gevolgen Schriftelijk Aanvraag Aanvraag schriftelijk Minimaal 1x in OV Schriftelijk Met reden Z.s.m. Z.s.m. Schriftelijk (+ datum invoering) Uitvoering Bestuurder kan beroepsprocedure starten Toch nog uitvoering OR kan beroepsprocedure starten OR kan nietig verklaren (schriftelijk) Geen instemming Indien uitvoering Instemming Bestuurder besluit Besluit OR Procedure Procedure Gevolgd Bestuurder deelt besluit mee Niet (geheel) gevolgd OR geeft wel/geen instemming Vermelden Voorgenomen besluit Beweegredenen Gevolgen Maatregelen Minimaal 1x in OV OR brengt advies uit Niet indien Bij regelingen Voor groep/alle werknemers Mee beslissen Meedenken
Art 25.1 & 30 WOR

organisatorisch Bij belangrijke besluiten economisch juridisch financieel

Instemmingsrecht

Formele invloed OR
Adviesrecht

Z.s.m. Toelichting bij niet (geheel) volgen OR advies Uitvoering advies OR Uitvoering besluit Tenzij OR aangeeft hier geen gebruik van te maken Evt. start beroepsprocedure
Art 26 WOR

Schriftelijk

Advies OR

1 maand opschorting uitvoering besluit

Bij benoeming bestuurder

Geen opschortingstermijn Geen beroepsprocedure

www.bijlobith.nl- info@bijlobith.nl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful