You are on page 1of 1

HARI ANUGERAH CEMERLANG

SEKOLAH MENENGAH SAINS POKOK SENA


ATUR CARA MAJLIS

8.30 pagi : Para jemputan mengambil tempat
8.40 pagi : Ketibaan dif-dif jemputan
9.00 pagi : Ketibaan Pegawai Pelajaran Daerah Kota Setar
: Ketibaan Pegawai Daerah Pokok Sena
9.05 pagi : Ketibaan Yang Berusaha Pengarah Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman
9.15 pagi : Ketibaan Yang Berbahagia Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah
Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan, Kementerian Pelajaran
Malaysia
: Ketibaan Yang Amat Berhormat Dato Seri Menteri Besar Kedah Darul
Aman dan Yang Amat Berbahagia Tok Puan
9.30 pagi : Keberangkatan tiba Yang Teramat Mulia Tunku Panglima Besar Kedah
Dato Seri Diraja Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinaz binti Tuanku Abdul
Halim Muadzam Shah, D.K.H., D.K.Y.R., S.H.M.S., S.S.D.K., P.S.M.,
P.A.T., J.P., Hon. Ph. D (UUM)., Hon. Ph. D (KUIN) (Ahli Jemaah
Pemangku Sultan Kedah).
9.45 pagi : Majlis dimulakan
: Nyanyian lagu Negaraku
: Bacaan Doa
: Ucapan dan Laporan Pengetua
: Ucapan Yang Berbahagia Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah
Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan, Kementerian Pelajaran
Malaysia
: Ucapan perasmian oleh Yang Teramat Mulia Tunku Panglima Besar
Kedah Dato Seri Diraja Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinaz binti
Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah, D.K.H., D.K.Y.R., S.H.M.S.,
S.S.D.K., P.S.M., P.A.T., J.P., Hon. Ph. D (UUM)., Hon. Ph. D (KUIN) (Ahli
Jemaah Pemangku Sultan Kedah).
: Majlis Penyampaian Hadiah
: Jamuan dan Persembahan pelajar
: Keberangkatan Pulang Yang Teramat Mulia Tunku Panglima Besar
Kedah Dato Seri Diraja Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinaz binti
Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah, D.K.H., D.K.Y.R., S.H.M.S.,
S.S.D.K., P.S.M., P.A.T., J.P., Hon. Ph. D (UUM)., Hon. Ph. D (KUIN) (Ahli
Jemaah Pemangku Sultan Kedah).
12.00 tgh : Majlis bersurai