IDEA PERNIAGAAN &

Rancangan Perniagaan:
Format Rancangan Perniagaan

_______________________________________________________________________________________________
_

Muka Hadapan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Isi Kandungan
Bahagian 1
Bahagian 2
Bahagian 3
Bahagian 4
Bahagian 5
Bahagian 6
Bahagian 7
Bahagian 8
Bahagian 9
Bahagian 10
Bahagian 11

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pengenalan
Tujuan Rancangan Perniagaan
Latar Belakang Perniagaan
Latar Belakang Pemilik
Latar Belakang Projek
Rancangan Pemasaran
Rancangan Pengeluaran/ Operasi
Rancangan Organisasi
Rancangan Kewangan
Jadual Pelaksanaan Projek
Rumusan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. PENGENALAN
Twinkle Shine Laundry telah ditubuhkan sejak Januari 2011. Penubuhan ini
merupakan sebuah perniagaan perkongsian yang menjalankan perniagaan
perkhidmatan dobi yang mengutamakan penjimatan masa yang maksimum,
dipercayai dan sangat ekonomi khususnya pada pelajar kampus.
2. TUJUAN
Tujuan kertas kerja ini disediakan adalah untuk membentangkan perancangan
perniagaan yang meliputi aspek Pemasaran, Pengurusan dan Kewangan
perniagaan untuk mendapatkan pinjaman.
3. Kekuatan:
i.
ii.
iii.
iv.

Satu-satunya perkhidmatan dobi di dalam kampus.
Lokasi yang strategik iaitu di Kolej Serumpun kerana terdapat banyak kolej dan
merupakan tempat pertukaran bas.
Harga yang berpatutan kepada pelajar.
Menyediakan perkhidmatan penghantaran pakaian pada hujung minggu.

3. LATAR BELAKANG PERNIAGAAN

2

_______________________________________________________________________________________________
_

Nama Perniagaan

: Twinkle Shine Laundry

Alamat Perniagaan

: Twinkle Shine Laundry,
Kolej Serumpun,
Universiti Putra Malaysia,
43400 Serdang,
Selangor Darul Ehsan.

Alamat Surat Menyurat

: Twinkle Shine Laundry,
Kolej Serumpun,
Universiti Putra Malaysia,
43400 Serdang,
Selangor Darul Ehsan.

Nombor Telefon
Bentuk Syarikat
Kegiatan Utama
Tarikh Memulakan
Perniagaan
Tarikh Pendaftaran
Nombor Pendaftaran :
Modal Permulaan
Nama Bank
Jenis Akaun
Nombor Akaun Syariakt

:012-3456789
: Perkongsian
: Perkhidmatan dobi
:29 Januari 2011
:
:
:
:
:

4. LATAR BELAKANG PEMILIK
Nama Penuh
: Mohd Othman bin Halim
No. Kad Pengenalan : 890123-02-6209
Tarikh Lahir
: 23/01/89
Umur
: 22
Jantina
: lelaki
Alamat Tetap
: N0. 70 Kg Bkt Jambul, Mukim Air Puteh, 06720
Pendang . Kedah
Nombor Telefon
: 013-2650891
Taraf Perkahwinan
: Bujang
Kursus Yg Pernah Dihadiri: Kursus Asas Keusahawanan Siswa
Kemahiran
:
Pengalaman
:
Pekerjaan Sekarang
:
5. LATAR BELAKANG PROJEK CADANGAN/ PROJEK
3

_______________________________________________________________________________________________
_

5.1 Lokasi Tapak Projek
Alamat:

Twinkle Shine Laundry,
Kolej Serumpun,
Universiti Putra Malaysia,
43400 Serdang,
Selangor Darul Ehsan.

Peta lokasi:
Mengapa anda pilih tempat itu?
5.2 Bangunan – pelan lantai
5.3 Kemudahan Asas yang ada disitu:
i.
Kemudahan elektrik dan air
ii. Telefon dan jaringan internet

6.0

BAHAGIAN OPERASI

6.1

Senarai perkhidmatan yang dihasilkan dan kapasiti pengeluaran:
Jenis

Cucian kering
Cucian biasa
Menggosok
Penghantaran
Jumlah

6.2

Kuantiti
Sehari
3
10
8
5
26

Kuantiti
Seminggu
21
70
56
10
157

Kuantiti
Sebulan
90
300
240
40
670

Kuantiti Setahun
810
2700
2160
450
6120

Carta Aliran proses pengeluaran:

4

_______________________________________________________________________________________________
_

Pelanggan

Merekod
perkhidmatan

Penghantaran

Perkhidmatan
mencuci,
mongering,
menggosok
dan melipat

6.3

Senarai, Mesin, Perabot dan Alat Kelengkapan untuk operasi
Jenis
Harga Seunit
Bil
Jumlah
(RM)
(RM)
A .Mesin Basuh
1600
3
4800
B. Mesin Pengering
3000
3
9000
C. Seterika
55
1
55
D Penimbang
60
1
60
E. Tangki Antiseptik
100
2
200
F. Steam Iron
68
1
68
G. Rak Besi Baju
120
1
120
H. Waterpump
230
1
230
I.Besi Penyangkut Baju
80
1
80
J. Iron Table
30
1
30
K. Meja
93
1
93
L. Kabinet Kayu
65
1
65
M. Penyangkut Baju
1
100
100
JUMLAH
14,833
6.4

Senarai, Mesin, Perabot dan Alat Kelengkapan untuk Pejabat
Jenis
Harga Seunit
Bil
Jumlah
(RM)
(RM)
1. Meja Kaunter
90
1
90
5

_______________________________________________________________________________________________
_

2. Resit
3. Pen
4. Mesin Duit
5. Kerusi

10
5
300
50

1
2
1
1

10
10
300
50

Jumlah
460
6.5

Senarai Pekerja Operasi dan Pentadbiran
Jawatan
Upah/Gaji
(RM) sebulan
1. Pengurus Besar
1200
2. Bahagian Pemasaran
1200
3. Bahagian Operasi dan Teknikal
1200
4. Bahagian Kewangan dan Pentadbiran
1200
5. Tenaga Pekerja
900
Jumlah
5700

Bil

Jumlah
(RM) setahun
14400
14400
14400
14400
64800

1
1
1
1
6
10

122400
6.6

Senarai Kakitangan Pengurusan & Upah/Gaji
Jawatan
Bil
Kelulusan
Gaji
(sebulan)
1.
Pengurus 1
Ijazah (BA Fine Art) /
2000
Besar
2.
3
4.

KWSP

Jumlah

168

JUMLAH (RM)

7.0 RANCANGAN PEMASARAN
7.1 Senarai Perkhidmatan
Produk/Perkhidmatan
A: Cucian Kering

Harga Per
Kilogram
RM 1.50

Kekuatan/Kelebihan

6

_______________________________________________________________________________________________
_

B: Basuh dan Lipat
C: Menggosok Baju
D: Ambil dan Hantar

RM 1.00
RM 0.50
RM 0.50

BERSIH, KEMAS
DAN MURAH

7.2 Pelanggan
Sasaran Pasaran – Pelajar dan staf UPM serta orang ramai.
7.3 Saiz Pasaran : Lebih 30000 orang

7.4 Persaingan
Nama & Alamat Pesaing
ONE LAUNDRY

Anggaran
saiz
pasaran
40000
orang

Kekuatan
Terletak di
kawasan
perumahan di
Sri Serdang

Kelemahan
Mahal, jauh dan tiada
perkhidmatan
menggosok dan
penghantaran.

7.5
ANDAIAN RAMALAN PENDAPATAN/JUALAN SEHARI/SEMINGGU
SEBULAN DAN SETAHUN:
HARGA
JUALAN
SEUNIT
(RM)

KUANTITI
SEHARI
(KG)

KUANTITI
SEMINGGU
(KG)

KUANTITI
SEBULAN
(KG)

Jumlah
HASIL
(RM)
SEHARI

Jumlah
HASIL
(RM) seMINGGU

Jumlah
HASIL
(RM) se
BULAN

Jumlah
HASIL
(RM) se
TAHUN

Produk
1.50
A:
cucian
kering
B:
1.00
basuh
dan lipat

10

70

140

15.00

105.00

420.0
0

3780.00

30

210

840

30.00

210.00

840.0
0

7560.00

C:
menggosok
baju
D:
ambil
dan hantar
JUMLAH

0.50

25

175

700

12.50

87.50

350.00

3150.00

0.50

60

420

1680

30.00

210.00

840.00

7560.00

3.50

125

875

3360

87.50

612.50

2450

22,050

7

_______________________________________________________________________________________________
_

7.6 Penyediaan Ramalan Jualan Mengikut Produk:
CUCIAN KERING
BULAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Jumlah

Unit
(KG)

50

100

140

140

140

150

155

160

160

165

170

170

1700

Harga

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

150.0
0

1.5
0
210

1.50

75.0
0

1.5
0
210

1.50

Jualan
(RM)

1.5
0
210

225.0
0

232.5
0

240.0
0

240.0
0

247.0
0

255.0
0

255.0
0

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Jumlah

900

920

940

950

960

970

980

990

990

11,130

BASUH DAN LIPAT
BULAN 1
2
3
Unit
( KG)
Harga
(RM)

800

850

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00

1.00 1.00

1.00

Jualan
(RM)

800

960

980

990

850

880

880

MENGGOSOK BAJU
BULAN 1
2
3
Unit
(KG)
Harga
( RM)

700

720

740

900

920

940

950

970

990

4

5

6

7

8

9

10

11

12

750

780

790

800

820

830

850

860

900

2549.50

11,130

Jumlah

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Jualan
(RM)

PERKHIDMATAN PENGAMBILAN DAN PENGHANTARAN
BULAN 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Unit
(RM)
Harga
( RM)

11

12

700

720

730

750

700

700

700

730

750

750

750

750

0.5
0

0.5
0

0.5
0

0.5
0

0.5
0

0.5
0

0.5
0

0.5
0

0.5
0

0.5
0

0.5
0

0.5
0

Jumlah

Jualan
(RM)

8

_______________________________________________________________________________________________
_

7.7 JUMLAH RAMALAN JUALAN (RM) UNTUK SEMUA
PRODUK/PERKHIDMATAN:
BULAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Jumlah
(RM)

CUCI KERING
BASUH
DAN
LIPAT
MENGGOSOK
PAKAIAN
PENGAMBILAN
DAN
PENGHANTARAN
JUMLAH (RM)

9

_______________________________________________________________________________________________
_

8.0

RANCANGAN KEWANGAN

8.1
Kos Projek
Kos Perlaksanaan Projek
Bil
Perkara

1.

Belanja Permulaan –
deposit, pendaftaran

2.

Aset Tetap (jumlah dari
Jadual 6.4 dan 6.5)

3.

Modal Pusingan
~ Belian bekalan (jumlah
dari Jadual 6.3)

4.

Lain- lain Perbelanjaan
JUMLAH

8.2

RM

Jumlah
sebulan
RM

Jumlah
(setahun)
RM

Sumber Pembiayaan
Jenis

RM

Modal Sendiri:
Tunai
Pinjaman Bank
JUMLAH
8.3

Pinjaman
Tujuan Memohon Pinjaman

8.4

Jadual Pembayaran Balik Pinjaman (contoh)

10

_______________________________________________________________________________________________
_

Jumlah Pinjaman :
RM 60,000
Kadar Faedah
:
8%
Tempoh Pinjaman :
6 TAHUN
Kaedah
:
Bayaran bulanan (CONTOH)
Jumlah Faedah setahun=60000x8%=4800, sebulan RM400, 6 tahun=28,800
Bayaran pinjaman pokok= 60000/6tahun=RM10,000 setahun=RM833.33 sebulan
Jumlah bayaran balik=Pinjaman 60000+ faedah 28800=88800.
8.5

Jadual Susut Nilai Aset Tetap
SUSUT NILAI = Nilai Aset/Jangka Hayat
Jenis Aset
: Contoh - Mesin
Harga Nilai Aset
: 30,000
Jangka Hayat
: 3 Tahun
Nilai Skrap
:0
Kaedah
: Mendatar

Contoh: Susut nilai =30000/3=10000 setahun = 833.33 sebulan

11

_______________________________________________________________________________________________
_

Jadual 8.6
BULAN

PROFORMA UNTUNG RUGI
bagi setahun operasi dari Jan 2011 hingga 31 Disember 2011.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah
(RM)

A. Hasil Jualan untuk
semua
produk/perkhidmatan
(jadual 7.7) (RM)
TOLAK:
Jumlah Kos Bahan
Operasi (jadual 6.3)
Jumlah Kos Gaji Upah
Operasi
dan
pentadbiran
(Jadual
6.6 dan 6.7) (RM)
Bayaran
Faedah
Pinjaman (RM)
B. JUMLAH KOS
(RM)
UNTUNG KASAR
(A tolak B)

8.7

Proforma Untung Rugi

Proforma Untung Rugi Perniagaan untuk tempoh beroperasi dari 1 Jan 20XX
hingga 31 Disember 20XX:
Jualan: Hasil Tunai
(-) KosA. Belanja permulaan
B. Operasi
C. Pemasaran
F. Kewangan (Faedah)
Susut nilai
Lain-lain belanja

______
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Jumlah Kos

_______

Untung Kasar (Hasil Jualan-Jumlah Kos)

_______

Tolak: Cukai (22%)

_______

Untung Bersih

_______

9.0 RANCANGAN ORGANISASI/SUMBER MANUSIA

12

_______________________________________________________________________________________________
_

9.1

Misi Organisasi
Twinkle Shine Laundry memfokuskan kepada penjimatan masa, harga yang
berpatutan dan murah untuk warga UPM.
Matlamat Organisasi: Menyediakan perkhidmatan dobi kepada pelajar, staf
dan orang ramai di UPM

9.2

Struktur Organisasi/Carta Organisasi:
PENGURUS BESAR
MOHD OTHMAN BIN HALIM

BAHAGIAN
KEWANGAN &
PENTADBIRAN
NOR FADHILAH

BAHAGIAN
PEMASARAN
M.SAIFUL AZRI

9.3

BAHAGIAN
OPERASI &
TEKNIKAL
SYAURIN

Fungsi dan Tanggungjawab

Pengurus/Pemilik
Bahagian Pemasaran
Bahagian Operasi dan

Mengurus dan memantau perjalanan pengurusan syarikat.
Memastikan strategi pemasaran terlaksana dengan baik.
Memastikan aset berada dalam keadaan lengkap dan baik.

Teknikal:

Tenaga Pekerja Organisai/ Menjalankan operasi dengan efektif demi kesenangan
Pengurusan
pelanggan.

10. STRATEGI-STRATEGI:
10.1 STRATEGI PEMASARAN – STRATEGI 4P
I.
Product (produk)
: perkhidmatan dobi seperti mencuci,
mengering, menggosok, melipat, mengambil dan menghantar.
II.

Price (harga)

: RM 1.50 per kilo.

13

_______________________________________________________________________________________________
_

III.

Place (tempat)

: Bangunan PJSD Kolej Serumpun UPM.

IV.

Promotion (promosi): Fliers, Uspot, Mermbership Card untuk
pelanggan yang setia.

10.2 STRATEGI ORGANISASI
Setiap pengurus dan pekerja melaksanakan tugas masing-masing dengan efektif
dan efisien.
10.3 STRATEGI OPERASI
Menyediakan perkhidmatan mengikut jadual yang telah ditetapkan pada setiap
hari.

14