You are on page 1of 3

Određivanje sile sisanja tkiva

Ivana Bobić, 3.b

20. listopada 2009.

Uvod Cilj ove vježbe bio je upoznati silu sisanja tkiva i njezinu ovisnost o turgoru. Osmoza je difuzija tvari kroz polupropusnu ili semipermeabilnu membranu. Ona propušta otapalo ali ne i otopljene tvari. Pošto te otopljene tvari ne mogu proći kroz polupropusnu membranu, one na nju vrše pritisak pritom stvarajući osmotski tlak. Otopine možemo podjeliti prema osmotskom tlaku na : - izotonične – ukupno kretanje molekula vode npr. iz stanice i u nju je jednako nuli pa tako izvanstanična otopina ima jednak osmotski tlak kao stanična tekućina - hipertonične – voda osmozom izlazi iz stanica - hipotonične – stanice uronjene u takvu otopinu povećat će svoj volumen jer voda osmozom ulazi u te stanice Pod pojmom plazmolize podrazumijevamo odvajanje plazmaleme i staničnog protoplasta od stanične stijenke kad se biljna stanica nađe u hipertoničnoj otopini. Eksperimentalno ju možemo dokazati ako žive biljne stanice stavimo u otopinu šećera ili soli koja ima veću koncentarciju nego stanični sok. Stavljanjem stanice iz hipertonične u hipotoničnu otopinu, dolazi do deplazmolize. Voda iz izvanstanične tekućine ulazi u vakuolu i postepeno se povećava njen volumen. Kako vakuola raste, tako ona potiskuje tonoplast, citoplazmu i plazmalemu prema staničnoj stijenci. Pribor i materijal Za ovu vježbu trebala sam rezač krumpira, epruvete ili plastične čaše, šećer, trokut ili ravnalo, menzura i gomolj krumpira. Opis rada Ogulila sam gomolj krumpira i izrezala nekoliko štapića krumpira dugih 4 cm te istih dimenzija (5x5x40 mm). Pripremila sam 100ml 1 M otopine saharoze. Odvagnula sam otprilike 34,23g saharoze i stavila u plastičnu čašu te dodala 100ml vode. Načinila sam niz od deset otopina ovih koncentracija: 0.10, 0.20, 0.24, 0.28, 0.30, 0.32, 0.34, 0.37, 0.40, 0.60 (izraženo u gram-molu po litri). U te otopine stavila sam po jedan uzorak tkiva i nakon sat vremena izvadila sam ih iz otopine i izmjerila njihove dimenzije onim redoslijedom kojim sam ih stavljala u otopinu. Rezultati Tablica 1: Odnos koncentracije otopine i duljine krumpira. Koncentracija otopine (g mol/L) Duljina krumpira (cm) 0,10 4,3 0,20 4,2 0,24 4,2 0,28 4,1 0,30 4,0 0,32 4,0 0,34 4,0 0,37 3,9 0,40 3,9 0,60 3,7

Nakon sat vremena izmjerila sam duljinu štapića krumpira. U otopinama koncentracija 0,30 i 0,32 te 0,34 g mol/L duljina krumpira ostala je ista, a u ostalim otopinama duljina krumpira se smanjila odnosno povećala za otprilike 3 mm. Iz formule Π=c·R·T izračunala sam osmotski tlak: c = koncentracija otopine R = opća plinska konstanta, iznosi 0,082 T = termodinamička temperatura (288 K= 15°C) Tablica 2: Odnos koncentracije otopine i osmotskog tlaka. Koncentracija otopine 0,10 (g mol/L) Osmotski tlak 2,36 (atm) 0,20 4,72 0,24 5,67 0,28 6,61 0,30 7,08 0,32 7,56 0,34 8,03 0,37 8,74 0,40 9,45 0,60 14,17

Rasprava i zaključak U izotoničnoj otopini stanica ne mijenja svoj oblik, ostaje nepromjenjena. U ovom slučaju izotonična otopina je otopina koncentracije 0,34 g/mol. Pri idealnim uvjetima, samo pri toj koncentraciji krumpir bi ostao iste dužine. Smanjujući koncentraciju otopine, otopina postaje sve više hipotonična i duljina krumpira se sve više povećava. No stanice krumpira se sve više povećavaju u hipertoničnim otopinama i tada se duljina krumpira smanjuje jer je koncentracija soli i šećera u tim otopinama sve veća. Također, zaključila sam da se osmotski tlak povećava s koncentracijom otopine. S povećanjem koncentracije otopine, povećava se količina otopljenih tvari, a one ne mogu proći kroz polupropusnu ili semipermeabilnu membranu, pa tako i povećavaju pritisak na samu membranu odnosno povećavaju osmotski tlak. Literatura · Žaklin Lukša, Sanja Mikulić – Život 3, udžbenik biologije za 3. razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, 2009. · Branka Pevalek-Kozlina – Fiziologija bilja, Profil, Zagreb, 2003. · http://www.moje-instrukcije.com/lekcije/biologija/Biologija-Voda.pdf · Marijana Krsnik-Rasol, Mladen Krajčić – Od molekule do organizma, udženik iz biologije za prvi razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, 2003.

20. listopada 2009.