Citate

Poporul român s-a format prin casatori rea barbati lor romani cu fetele dacilor si invers.
Taranii lui Creanga vorbesc o limba fara greseli de ortografi e.
Vazând- o singura pe drum pe Vitoria, taranul a avut impresia ca este nemari tata si s-a comportat
în consecinta.
Caragiale este autorul schitelor si nuvel el or sale, ca sa nu mai vorbi m de teatru.
Anoti mpuri l e care apar mai des în opera acestui mare poet al naturi i sunt pri mavara, vara,
toamna si iarna.
Cea de- a doua faza a creati ei lui !minescu s-a deosebi t de pri ma si a urmat dupa aceasta.
"upa moartea parinti l or sai, Creanga si-a trait viata în conti nuare pâna în ulti mi i ani ai vieti i lui.
Pesona#ele din $%eamul &oimaresti l or$ sunt reprezentati ve pentru secolul 'V(( pentru ca au trai t
epoca aceea.
)omanul $)ascoala$ culmi neaza la sfârsit cu un deznodamânt tragic.
"in cauza condi ti il or grele, !minescu a muri t de foame toata viata.
(n poezia lui Topârceanu gâzele, gândaci i si insectel e, cum e cotofana, stau de vorba $Ce ne
facem fetelor *$.
Poetul cânta satul de care nu te mai poti desparti odata ce l-ai parasi t
Cruciadel e sunt niste razboaie organizate de papali tatea nobili mi i din orientul de apus pentru
cuceriri de teri tori i.
"atori ta faptul ui ca +apusneanu chinuia pe boieri taindu- le nasul, urechile, mâinil e etc., el le-a
deveni t antipati c acestora.
+udovic al 'V(-lea era regele tarii. !l tinea cu ,ranta deoarece era bun prieten cu "anton.
Tarani mea era împotri va ,rantei deoarece ,ranta voia sa ocupe tara lor. (nsurectii din Paris
auzind ca +udovic al 'V(-lea tine cu ,ranta, la - august -./0 au propus sa fie spânzurat. ,ranta
devi ne republ ica1
Cosbuc cânta fetele care vin la râu cu fusta ridicata pâna la brâu
Pasa 2assan este rugat de 3ihai sa lupte ei amândoi, dar el fuge miseleste si se lupta prin
intermedi ul ostilor.
Viata albinel or e pri me# dui ta mereu de insecte ca tântarul, viespea, soarecele si ursii care se
urca în fagi unde sunt albinele strânse în colonii si depun miere.
3ie îmi plac povesti le -scrie un elev de -4 ani- fiindca au în ele un melancol ism care ma face sa
dorm.
(mi plac povesti le -scrie colega lui de banca- fiindca sunt cu zâne care câteodata visez ca sunt
chiar eu.
)omantismul apare într- o epoca de framântari cataclizmi ce în care omul, cel mai nobil ani mal,
este ridicat în slavi.
Caragiale caracterizeaza persona#ele sunt chiar prin contrastul acestora de a parea ceea ce în
realitate nu esti, totodata chiar prin vorbele persona#elor, autocaracteri zarea sau prin limba# ul
defectuos al persona#elor si prin vorbele altora despre acestia.
(n secolul al 'V-lea limba vorbi ta de popor era considerata vulgara si n-o vorbea nimeni.
(ntâmpl ari l e povesti te s-au petrecut vara trecuta, mai e5act într- un satulet oarecare.
(n $Pastel$ vedem o batrâna care alearga agale prin linistea noptii cu taciuni aprinsi în mâna.
Ca orice poezie simbol ista, aceasta poezie a lui 6acovia ca lungi me este scurta.
Asa cum arata (on Creanga, in fami li il e de tarani barbati i erau numai niste termeni a#utatori
asupri ti de femei.
3ircea cel 6atrân sta la un discurs cu 6aiazid. Acesta îl pri meste cu obraznicie si-l face în tot felul
ca pe o albie de porci.
&i asa, dând de bucluc, taranul din $Arendasul român$ pleaca mul tumi t acasa.
Poema $3iori ta$ circula pe baza orala, adica nu a fost scrisa din moti ve tehnice.
(n codru, acolo unde românul si-a aflat totdeauna un spri#in, îsi va gasi si tânara fata fragii si
capsuni le ei.
,ata de taran descrisa de 7eorge Cosbuc este o realitate palpabi la.
Ciobanul $3iori tei $ a spus ca la cap sa-i puie diferi te fluiere.
!minescu arata ca fonfii, flecarii si gusatii se adunau în sfatul tarii sa-si satisfaca nevoi le.
...&inteza este o comparati e. +a teza nu scriem ca la !minescu gasi m... la +abis gasi m nu stiu ce.
&au ca la !minescu gasi m vara si la ala altceva. %u asa se face o sinteza. Principal ul e sa nu fie
greseli de ortografi e.
Pastelul nu este în fond decât sufletul poetul ui îmbalsamat în natura.
Cei care comi t greseli sunt penibi li de pedeapsa.
Primavara e cald si pasarelele se întorc din tarile calatoare.
"atori ta geni ul ui sau, (on Creanga a a#uns sa fie tradus în toate colturil e tarii si chiar peste
hotare.
&pre deosebi re de tragedie, într- o comedi e deznodamânt ul se termi na de obicei vesel.
Caci, în defini ti v, ce reprezi nta un milion * (a, sapte- opt sute de mii, colo1
Atunci când un Aprod Purice îi da calul sau, acesta se face movi la pentru ca mai târziu sa
a#unga boier.
6atrânul "an traieste într- o pestera care- i da un aspect grotesc.
Tipatescu se purta cu nevasta lui Trahanache asa ca si cum ea n-ar avea sot. (i tri mi te scrisori de
amor, vorbesc amândoi ca niste îndragosti ti si asa mai departe. +a începutul piesei, Catavencu
este adresiv pentru a admi ra scrisoarea, iar în finalul piesei când pierde scrisoarea este servil,
lipsit de orice gest umil. Toate personagel e din $8 scrisoare pierduta$ sunt lipsite de incul tura.
"eseori Caragiale demasca moravuri l e mosieril or de a da nas copiilor lor. Politistul Prispanda
vorbeste numai cu perle.
8ra e5acta a plecarii trenuri l or e de obicei mai devreme sau mai târziu, cum e norocul.
Acolo, la izvor, +abis aude detunatura pustii care consti tui e moartea gingasei fiare.
+a nunta lui Calin, popa este un bondar lenes si gras care nu- i mai tace gura cântând cântece
lautaresti.
Trebuie sa facem o temei ni ca analiza, nu numai analitica, dar si sintetica Cristofel Columb a
plecat în America unde s-a însurat cu o bastinoasa.
!stuarul este o pâlnie care se baga pe gura unui râu ca sa se largeasca.
"aca reusesc sa il convi ng pe fiul meu sa nu se casatoreasca, inseamna ca mi- am indepli ni t
sarcina de tata.
9Al 6und:;
&e5ul devi ne de fiecare data mai bun. Atâta ti mp cât il faci cu alta femeie.
9Al 6und:;
&i preotii, la fel ca fotbalisti i, intra in #oc cu un vesmi nt, ceea ce inseamna ca sint mul te
asemanari intre noi.
P.,. Teoctist 9patri arhul )omaniei;
%oi, maghi ari i, sintem apreciati de femeil e din )omania pentru ca sintem cel puti n bilingvi.
7h. ,runda 9senator <"3);
Am intrat in aceasta competi ti e pentru a-mi creste cifra de vinzari de la !lvila, si am constatat ca
acest lucru se poate. %u am dori t de loc sa obti n rezul tate bune la aceste alegeri 1
Viorel Catarama 9candidat independent la Primaria Capitalei;
"oua liste la nivel national inseamna indiscutabi l mai mul t decit o singura lista1
Paul Pacuraru 9senator P%+;
!ste mul t mai bine, zic eu, sa iti faci lectura pe vapor decit sa faci se5 cu fundul. (ntre mine si
domnul %astase este o mare diferenta spre deosebire de mine, domnul %astase foloseste fundul
pentru a intreti ne relatii se5uale.
Traian 6asescu 9pri mar general al Capitalei;