P. 1
Tài Liệu Hướng Dẫn Thực Hành AGOL_Dec16th

Tài Liệu Hướng Dẫn Thực Hành AGOL_Dec16th

|Views: 5|Likes:
Published by Thanh Khan

More info:

Published by: Thanh Khan on May 03, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2014

pdf

text

original

training@esrivn.

com
1
Training Guideline

ARCGIS ONLINE FOR
ORGANIZATIONtraining@esrivn.com
2

Workshop: ARCGIS ONLINE & MORE

Để chuẩn bị cho workshop này, người tham gia cần được đảm bảo có các yếu tố sau:
1. Mạng internet.
2. Trình duyệt Chrome/ Firefox.
3. Tài khoản ArcGIS Online Subscription (đăng ký tại www.arcgis.com)
4. Microsof Office version từ 2010 trở lên.
5. Esri Maps for Office (http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisonline/features/esri-maps-for-office)
(Khi đăng ký ArcGIS Online subscription, hệ thống sẽ gửi lại 2 email, 1 email để kích hoạt tài khoản ArcGIS
Online Subscription, 1 email để download Esri Maps for Office)
6. Máy tính có cài đặt IIS (Internet Information Service)

Phần I. Làm quen với ArcGIS Online
Bài 1: Thành lập bản đồ với ArcGIS Online
Vào arcgis.com > Map
Add spreadsheet Chọn một base map. (Open Street Map)

Định hướng tới folder ArcGIS Online\Spreadsheet and shp file để khám phá dữ liệu hiện có ở file
“tourist attraction.csv”.

Đưa file dữ liệu "tourist attraction.csv" bằng công cụ
Xóa lớp dữ liệu “tourist attraction”
Đưa file dữ liệu “tourist attraction.csv” bằng cách kéo thả.
Save map Title: Bản đồ du lịch Hà Nội 2012
Tags: Hanoi, Hà Nội, du lịch, tourist, 2012, tourism
Summary: Thông tin về các địa điểm du lịch ở Hà Nội
Save in folder: tùy chọn tạo lập theo mục đích sử dụng
Change symbol 1. Use: A single symbol;
Change symbol: Outdoor Recreation, chọn ký tự thứ hai từ bên phải sang, dòng hai.
Chọn Apply
Done
2. Use: Size
To show: Customer/2011

Change symbol --> bộ kí hiệu Animated, ký hiệu hàng cuối. Hoặc bộ kí hiệu Shape, hàng
màu cam, ký hiệu thứ 3 từ trái sang. Start size: 15px, End size: 52px
Apply
Done
Kết thúc, chọn Done Changing Symbols
Bài tập: Đưa thêm file "museum and park.csv" vào bản đồ
Change symbol (single, People places, dòng 8, ký hiệu thứ 4 từ trái sang)
[Save]
Configure pop-up Tùy chỉnh pop-ups của lớp thông tin "tourist attraction"
Pop-up title: {NAMV}
Display: A list of field attributes
training@esrivn.com
3

Chỉ chọn hiển thị thông tin PRICE_TICKET, CUSTOMER2012, INCOMEYear2012

(Tip: Những trường thông tin được chọn trong mục này vừa là để hiển thị khi xem pop-up, vừa là để
cho phép biên tập. Trong ArcGIS Explorer Online thì khác, trường cho phép hiển thị và trường cho
phép biên tập được chọn lọc riêng biệt.)
Pop-up Media:
Add -> Column chart
Title: Lượng du khách
Caption: Từ 2009 - 2011
Chart Fields: CUSTOMER/2009, CUSTOMER/2010, CUSTOMER/2011
OK
Add -> Line Chart
Title: Doanh thu
Caption: Từ 2009 - 2011
Chart fields: INCOME/Year2009, INCOME/Year2010, INCOME/Year2011
OK
Save Pop-up
[Save]
Add layer from
web
Thêm vào lớp thông tin từ web. (định dạng .kml)
Tìm kiếm trên google, từ khóa "kml hanoi hostel"
Copy địa chỉ link chứa dữ liệu kml
Add --> Add layer from Web --
(Thêm vào 2 lần với 2 địa chỉ link kml)
[Save]

Add Map Notes
Đánh dấu/ Ghi chú một/ nhiều đối tượng mới (điểm/ đường/ vùng). BT: Hãy đánh dấu trên
bản đồ "Trải nghiệm của tôi" về các món ăn, khu vực đẹp để chụp hình, v.v..

B1: Thêm vị trí món ăn.

Zoom/ di chuyển bản đồ tới ví trí muốn đánh dấu.

Name:
Template: Map notes
OK

Cửa sổ Add features
Ctrl + Click vào vị trí muốn đánh dấu.
Title: Tên của địa điểm muốn đánh dấu

Description: Giới thiệu về địa điểm muốn đánh dấu
(Tip: copy paste một đoạn "Giới thiệu" trên internet)
Image URL: Hình ảnh minh họa cho địa điểm.

(Tip: "Copy


Image Link URL: Đường link tới địa chỉ web có giới thiệu cụ thể hơn về địa
điểm
training@esrivn.com
4

(Tip: copy paste địa chỉ link website giới thiệu về đối tượng)
Change symbol
Done
*Chú ý: Sau khi hoàn tất, đóng cửa sổ “Add features”
[Save]


Bài tập: Đánh dấu thêm một quán café và một khu vực chụp ảnh đẹp trên cùng layer
"Trải nghiệm của tôi".

Bài 2: Biên tập dữ liệu với ArcGIS Online
Tạo Feature
Service và cho
phép biên tập
Vào My Content > Add Item
The item is: On my computer
File: Click chọn Choose File, định hướng đến file dữ liệu "touristattraction.csv"
Title: Nhập tên cho lớp dữ liệu
Tags: Nhập từ khóa để tìm kiếm lớp dữ liệu (gợi ý: tourist, du lịch, du lich)
Đảm bảo mục Publish this file as a feature service đã được check (chọn).
Đảm bảo mục Latitude/Longitude được chọn.
Kết thúc, chọn Add Item
Sau khi Feature Service đã được tạo ra thành công, chọn Edit.
Dưới mục Properties, đảm bảo các tính năng được kích hoạt như sau.


Sau khi kết thúc tùy chỉnh, chọn Save.
training@esrivn.com
5


*Mở rộng (không bắt buộc) : Tại phần Layers, nhận thấy có 1 đường link layer đó, click vào ký hiệu
nhỏ ở bên cạnh tên layer, để menu xổ ra như hình:


Chọn Enable Attachment để cho phép đính kèm thêm file dữ liệu vào thông tin của đối tượng trong
lúc biên tập.

Biên tập để cập
nhật thông tin
cho dữ liệu dạng
điểm
Mở feature service “touristattraction” để xem chi tiết. Chọn một bản đồ nền tùy ý. (VD:
Openstreetmap.)

Click vào đối tượng bất kỳ trên bản đồ, pop-up hiện ra, chọn Edit.
Nhập thông tin cho các trường Income2012 và Customer2012. Kết thúc, click Close.

Mở rộng (không bắt buộc): Để giới hạn cho phép biên tập một số trường thông tin nhất định, dùng
chức năng Configure Pop-up > Configure Attributes (chú ý cột Display và Edit)

Thêm đối tượng
mới trên một
layer
Trong cửa sổ Add Features, chọn New Feature. Click vào 1 điểm trên bản đồ, nhập thông tin. Kết
thúc, click Close.

Lưu lại thay đổi bằng cách chọn Save as, đặt tên "Bản đồ du lịch Hà Nội 2013 - đã cập nhật".

Câu hỏi: Sau khi thông tin được cập nhật, tôi muốn có báo cáo cuối cùng đã được cập nhật đó ở
dạng bảng, tôi phải làm cách nào?
(Tip: Feature Service)

Bài 3: Đa dạng cách thức chia sẻ & sử dụng webmap với ArcGIS Online
Make web apps Tạo các ứng dụng web với template có sẵn trên ArcGIS Online.
Vào Share > Make a web application
1. Chọn template Chrome-Twitter (thứ hai, dòng 1, trang 1)
Chọn “Preview” để xem trước ứng dụng.
Tại ký hiệu chim xanh Twitter, tìm kiếm theo từ khóa chủ đề mà mình quan tâm
VD: "hotel", "bar", "café", "phở", "bun cha", v.v..

Hoặc chọn “Publish” để xuất bản ứng dụng. Điền các thông tin ứng dụng. Sau khi hoàn tất, vào My
content để mở ứng dụng, chia sẻ ứng dụng, kết nối với các trang mạng xã hội, thay đổi thông tin,
v.v…
2. Chọn template Compare
a. Chọn Publish để xuất bản web map với template "Compare".
Sau khi hoàn tất, vào mục My content, chọn Open để mở ứng dụng web vừa xuất bản.
training@esrivn.com
6


Trải nghiệm so sánh các vùng khác nhau của cùng một bản đồ, các tỉ lệ khác nhau của cùng một bản
đồ hoặc chọn Synchronize để di chuyển và thay đổi tỉ lệ bản đồ đồng thời.
b. So sánh các bản đồ khác nhau
Quay trở lại mục My content, mở ứng dụng web, chọn Configure Apps

Tại cửa sổ tùy biến ứng dụng, mục Add webmap IDs: nhập ID của 2 đến 3 webmap bằng cách copy*Tip: Nếu chưa có nhiều web map, có thể search trên “arcgis.com” để tìm một số web map đã được
chia sẻ sẵn trên Arcgis Online (VD: Search “Hanoi”). Chú ý bỏ chọn “Only search in tên_tổ_chức”.

Embed on
website
Dán một bản đồ động, chứa thông tin, có thể search, v.v.. lên website.
Định hướng tới folder ArcGIS Online\ HTML\ Original website và Final website
Mở “Hanoi travel” ở 2 folder để xem sự khác nhau.

B1: Tiến hành mở file “Hanoi travel” ở Notepad


Tìm đoạn code html thể hiện bản đồ (dòng 56,57,58), bôi đen toàn bộ đoạn giữa <br>.......<br/>.
(Tip: Trong notepad, nếu không thấy hiển thị số dòng, vào View, check Status Bar)

B2: Quay trở lại bản đồ đã hoàn tất ban nãy trên ArcGIS Online.
Chọn "Share" > Chọn “Embed in website”
Sửa kích thước: Chọn Custom, Width: 394, Height: 350
Check các mục Show scale bar, Show zoom control, Show location search
Sao chép toàn bộ đoạn HTML trong ô trống trên cùng.

B3: Quay lại file “Hanoi travel”, Paste đoạn code vừa xong, Save, Close.
Mở lại file “Hanoi travel” bằng cách click đúp chuột. Bạn đã đã hoàn tất!

Storymap
templates
Tham khảo http://storymaps.esri.com/home/
Cách chung: Vào trang http://storymaps.esri.com/templategallery/
Chọn một template mong muốn.
Download template và thực hiện theo hướng dẫn trong file "Readme.pdf"
Chú ý: Trước khi bắt đầu, phải đảm bảo:
- Vào chức năng “Turn Windows features on or off” trong máy tính.

- Đảm bảo “Internet Information Services” đã được chọn, cũng như thư mục con của
nó “World Wide Web Services” cũng đã được chọn.
Bài tập: Thực hành với một template Map Tour Classic Master.
B1: Download một storymap template về máy tính, giải nén.
(Bỏ qua bước này vì đã có folder down sẵn trong folder tài liệu)
training@esrivn.com
7

B2: Chuẩn bị các đường link ảnh (Ảnh lớn: 1000 x 667 pixels và ảnh nhỏ: 120 x 80 pixels )
B3: Vào folder Data, biên tập file “locations.csv” (Tip: Đơn giản biên tập bằng cách thay thế các thông
tin chi tiết với nội dung như sau)
Name: Tên đối tượng/ địa điểm xuất hiện dưới ảnh thumbnail

Description: mô tả, giới thiệu về địa điểm/đối tượng hiển thị trên mép dưới ảnh
lớn.
Icon_color: màu sắc biểu tượng. Có thể chọn R (red) hoặc B (blue).
Long: (longitude) tọa độ X của đối tượng
Lat: (latitude) tọa độ Y của đối tượng
URL: địa chỉ link ảnh lớn (Photo Frame)
Thumb_URL: địa chỉ link ảnh nhỏ (Thumbnail Gallery)
Hàng đầu tiên trong bảng dữ liệu sẽ được dùng làm ảnh giới thiệu cho toàn bộ map tour.

B4: Tạo một web map
Vào arcgis.com > Sign in
New map
Đưa file “locations.csv” đã biên tập vào bản đồ.
Thay đổi basemap nếu muốn.

Zoom hoặc/và di chuyển đến khung webmap mong muốn (đây sẽ là vị trí hiển
thị mặc định ban đầu khi mở ứng dụng web sau này)
Save
Share to Everyone

B5: Chỉnh sửa file “index.html”

Click chuột phải vào file “Index”, chọn “Open with Notepad” và thay đổi phần nội dung như sau:

training@esrivn.com
8WEBMAP_ID = là id của web map vừa tạo ở Bước 4.
(Tip: tìm webmap ID trên đường link của web map).

FIRST_RECORD_AS_INTRO = true (hàng đầu tiên trong bảng dữ liệu trở thành hình ảnh
giới thiệu cho maptour)
LOCATIONS_LAYER_TITLE: tên của layer. Có thể thay đổi theo ý muốn

Sau khi chỉnh sửa hoàn tất, Save và đóng cửa sổ.

B6: Upload ứng dụng

Copy toàn bộ folder “map-tour-classic-master” sau khi đã biên tập các bước trên vào ổ
C:\\ inetpub wwwroot.

Mở trình duyệt web (Chrome/Internet Explorer/Firefox…), gõ:
http://tên_máy_tính_của_bạn/tên_của_folder_chứa_ứng_dụng_map_tour_mà_bạn_đã
_soạn_thảo/
VD: http://maihoa/map-tour-classic-master/
Bài tập thực hành (10 phút)
Kết quả:


training@esrivn.com
9

Phần II. Một Quy Trình Làm Việc Cơ Bản
BÀI 1: THÀNH LẬP BẢN ĐỒ
Mở file mamanoodle.xlsx, khám phá dữ liệu.
1. Kích hoạt Esri Maps & Đăng nhập
Kích hoạt công cụ Esri Maps nếu chưa thực hiện. Vào mục File > Options > Add-Ins. Tại mục
Manage, chọn COM Add-ins, click Go… Đảm bảo mục Esri Maps for Office đã được chọn. Click OK.
Trên thanh công cụ, nhận thấy công cụ Esri Maps đã được kích hoạt, click vào tab Esri Maps, thấy
hiển thị như sau:

 Click vào để đăng nhập vào tài khoản AGOL của bạn. Đăng nhập thành công biểu tượng
khóa sẽ đóng lại như hình bên:

2. Thành lập bản đồ
 Trong bảng dữ liệu excel, bôi đen phần dữ liệu cần thành lập bản đồ.
Tip: Trong bài tập này, vì sẽ sử dụng toàn bộ bảng dữ liệu, bạn có thể click vào một ô bất kì
nằm trong bảng dữ liệu, sau đó nhấn Ctrl+A để chọn toàn bộ.
 Trên thanh công cụ Esri Maps, click chọn . Giao diện hiển thị thay đổi như sau:
training@esrivn.com
10


Nhận thấy trên thanh công cụ, một số công cụ khác đã được kích hoạt (biểu hiện: chuyển từ
đen trắng sang màu sắc)
 Trước khi đưa dữ liệu vào để thành lập bản đồ, cần chọn một bản đồ nền basemap phù hợp.
Trên thanh công cụ, click chọn , thấy cửa sổ Select Basemap hiện lên như sau:

training@esrivn.com
11

 Click vào OpenStreetMap để chọn, rồi nhấn OK.

 Để đưa dữ liệu vào bản đồ, trên thanh công cụ, click chọn , cửa sổ Add Excel Data for
Map 1 hiện ra như sau:


Nhận thấy mục Current Selection đã có thông tin về bảng dữ liệu được bôi đen. Nếu muốn
thay đổi, có thể click vào (Change selection) rồi bôi đen lại phần dữ liệu muốn lập bản đồ.

 Dưới mục Location Type, click chọn Latitude, Longtitude, rồi click Next.

training@esrivn.com
12Cửa sổ tiếp theo hiện ra như sau:

Nhận thấy hệ thống đã tự động nhận dạng trường tọa độ bằng các ký tự X, Y.

 Click Add.
Trong giây lát, dữ liệu đã được thành lập trên bản đồ.
training@esrivn.com
13


 Nhấp chuột phải vào Excel Layer, chọn Go to

Ngay lập tức, toàn bộ các đối tượng nằm trong lớp dữ liệu vừa tạo ra đã được hiển thị trọn vẹn và
vừa vặn trên bản đồ:

training@esrivn.com
14


3. Ký hiệu hóa (Style/Grouping)
Trên bản đồ, các đối tượng hiện đang được hiển thị với ký hiệu mặc định . Để thay đổi ký hiệu
của đối tượng, sử dụng công cụ .
 Trên thanh công cụ, click chọn công cụ Style. Cửa sổ Style Configuration hiện ra như sau:

A. Style
Sử dụng các bộ ký hiệu phong phú đã được thiết kế sẵn trong Esri Maps để làm cho bản đồ của
bạn thêm sinh động.
 Trong mục Type, trỏ chuột xuống để khám phá các bộ ký hiệu.

training@esrivn.com
15 Chọn bộ Business and Facilities, ký hiệu dòng đầu tiên, ngoài cùng bên phải . Nhấp chuột
vào thanh điều chỉnh kích cỡ (size), điều chỉnh về cỡ 16.

 Click OK.
Kết quả:
training@esrivn.com
16


B. Grouping
Để ký hiệu hóa đối tượng theo cách phân loại định tính/ định lượng, sử dụng công cụ Grouping.
B1. Trong bài tập này, bạn được yêu cầu trực quan hóa doanh thu của các điểm bán hàng trong
tháng 8 năm 2013, sử dụng trường thông tin cột “2013.AugRevenue”.
 Trên thanh công cụ, click chọn . Cửa sổ hiện lên như sau:

training@esrivn.com
17

 Click chọn Yes, và thay đổi thông tin như sau:

 Để thay đổi ký hiệu của đối tượng, click vào tab Style.

 Chọn bộ ký hiệu Standard, ký hiệu thứ tư, hàng ngang thứ ba.

training@esrivn.com
18


 Click OK để hoàn tất thay đổi.
Kết quả hiển thị như sau:


B2. Trong bài tập này, bạn được yêu cầu trực quan hóa những địa điểm bán hàng nào là của đối
thủ, của Mama, và có kinh doanh cả hai loại sản phẩm của Mama và đối thủ. Thông tin này đã
được mã hóa tương ứng với 0, 1 và 2 trong cột “Mama.Valid”.
 Trên thanh công cụ, click chọn và thay đổi các thông tin như sau:
training@esrivn.com
19


 Click chọn tab Style. Thay đổi kích cỡ các ký hiệu về cỡ 16.

 Click OK.
Kết quả như sau:
training@esrivn.com
204. Tùy chỉnh Pop-ups
Click vào một đối tượng bất kỳ, khám phá các thông tin từ bảng dữ liệu ban đầu đã được thể hiện
trong pop-up ra sao:


Nhận thấy pop-ups hiện đang hiển thị quá nhiều thông tin không cần thiết.
 Trong phần Map Contents, nhấp chuột phải vào lớp “Excel Layer”, chọn Pop-ups.
training@esrivn.com
21


Cửa sổ Configure Pop-ups hiện ra như sau:

 Ở Header, chọn trường Tên cửa hàng
 Tại ô vuông cạnh Visible, click thêm một lần để bỏ chọn toàn bộ.
 Chỉ chọn các trường: ShopNumber, Photo, Địa chỉ, Đường, Quận, Thành phố, 2012.Revenue,
2013.AugRevenue, DeliveryStatus
Sau những thay đổi trên, cửa sổ Configure Pop-ups hiển thị như sau:

training@esrivn.com
22

 Click OK để hoàn tất thay đổi.
Kết quả pop-up sau khi tùy chỉnh:


5. Chia sẻ webmap/layer lên AGOL
Sau khi hoàn tất việc thành lập bản đồ trong file Excel với Esri Maps, để chia sẻ bản đồ đó lên
ArcGIS Online, sử dụng công cụ Share Map hoặc Share Layer.
- Share Map dùng để chia sẻ toàn bộ bản đồ đã thực hiện như một webmap, đồng thời xuất
bản các layer đã tạo từ excel thành các feature service.
- Share Layer dùng để chia sẻ riêng lẻ từng layer theo ý muốn của người dùng.
 Trên thanh công cụ, click chọn . Cửa sổ Share Map hiện ra như sau:

training@esrivn.com
23

 Nhập các thông tin cần thiết như sau:

Tại mục Share with, click chọn nhóm mà bạn muốn chia sẻ.
 Click Next
 Ở cửa sổ tiếp theo, thêm tên của lớp dữ liệu chưa đặt tên là “shop” :

 Click Share Map
Sau khi chia sẻ thành công, kết quả được báo như sau:
training@esrivn.com
24


 Click vào đường link View the shared map để mở bản đồ trên ArcGIS Online.

 Tại trình duyệt web, đăng nhập vào tài khoản của mình. Sauk hi đăng nhập thành công, đường
link dẫn tới cửa sổ màn hình như sau:

training@esrivn.com
25

Ở mục Map Contents, chú ý đường link của lớp dữ liệu tên Excel Layer.

Lát nữa ta sẽ so sánh sự khác nhau giữa nội dung của webmap và của feature service.
 Click chuột vào hình ảnh thumbnail để mở bản đồ trên ArcGIS Online.
Quan sát bản đồ, quan sát mục Contents.
 Ở góc trái bản đồ, rê chuột vào Home, chọn My Content

Tại My Content, nhận thấy các nội dung đã được đưa lên ArcGIS Online như sau:

Như vậy, khi Share Map từ Excel, dữ liệu đã được tự động chuyển thành file CSV, xuất bản layer
như một feature service, và tạo webmap trên ArcGIS Online.
6. Kích hoạt các tính năng cho phép biên tập

 Tại feature service “Shop”, rê chuột vào ký hiệu trỏ chuột xuống và chọn View item details.
training@esrivn.com
26


Cửa sổ chi tiết về feature hiển thị với nội dung như sau:

training@esrivn.com
27

 Chú ý mục Layers, nhận thấy sự khác biệt so với webmap ban nãy. Click vào ô vuông bên cạnh,
chọn Enable Attachments để cho phép người cập nhật được đính kèm file dữ liệu vào đối
tượng.


Chú ý tới mục Properties, nhận thấy các chức năng Editing, Export Data, Sync, Track Edits hiện
đang mặc định là Disabled.

 Di chuyển lên phía trên màn hình, click chọn
 Khi cửa sổ Edit mở ra, kéo xuống phía cuối màn hình, chú ý vào mục Properties, hiện đang như
sau:
training@esrivn.com
28


 Nhập các thông tin và click chọn như sau:

 Click
Sau khi tùy chỉnh, những thay đổi thành công sẽ hiển thị như sau:
training@esrivn.com
297. Thành lập webmap cho phép người dùng khác biên tập/cập nhật dữ liệu
Bản đồ webmap tạo ra trong bài tập này khác biệt so với bản đồ webmap đã được chia sẻ từ Excel
(bài 5). Nếu như webmap tạo ra từ Excel có nội dung nằm hoàn toàn trên ArcGIS Online và người
dùng khác không thể biên tập (trừ phi họ dùng tài khoản đăng nhập của bạn), thì webmap tạo ra
trong bài tập này hoàn toàn ngược lại.
Để làm được điều đó, bản đồ webmap này sẽ sử dụng feature service đã được tạo ra (ở bước 5)
và kích hoạt (ở bước 6).
 Vẫn trong cửa sổ Item Details, click vào trỏ chuột ở , chọn Add to New Map with
full editing control.

Màn hình hiển thị như sau:
training@esrivn.com
30


 Click để chọn bản đồ nền phù hợp. Chọn OpenStreetMap.
 Click , chọn Save, để lưu lại webmap đã có feature “shop” và bản đồ nền.
Cửa sổ Save Map hiện ra như sau:

 Nhập các thông tin cho webmap:
training@esrivn.com
31


 Click SAVE MAP.
Kết quả như sau:

Để chia sẻ webmap cho người thực hiện nhiệm vụ giao hàng có thể cập nhật thông tin, sử dụng
công cụ Share.
 Trên thanh công cụ ngang, click chọn .
 Ở cửa sổ Share, chọn nhóm cần chia sẻ. Ví dụ:
training@esrivn.com
32


 Sau khi kết thúc, click CLOSE.
Như vậy là bạn đã hoàn tất việc thành lập bản đồ web với các mục đích khác nhau, chia sẻ cho
nhóm cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ khác.


training@esrivn.com
33

BÀI 2: TẠO ỨNG DỤNG WEB
Trong bài học này, bạn sẽ học cách sử dụng một trong các template được thiết kế sẵn của Esri để
tạo ra ứng dụng web phù hợp với những nhiệm vụ chuyên biệt của mình, như để in, để biên tập,
v.v..
1. Tạo ứng dụng web

 Nếu cần, mở lại webmap “Cập nhật tình trạng giao hàng 2013”. Click chọn Share.
 Click chọn tab MAKE A WEB APPILICATION


 Chọn template “Basic Viewer”.


training@esrivn.com
34

 Click vào trỏ chuột bên cạnh Publish, chọn Publish

 Khi cửa sổ mới hiện ra, nhập thông tin như sau:

 Sau khi hoàn tất, click SAVE & PUBLISH.
Cửa sổ hiện ra như sau:
training@esrivn.com
35


 Click vào đường link go to the item now. Cửa sổ hiện ra như sau:

training@esrivn.com
36

 Click chọn
 Khi cửa sổ Share hiện ra, tích chọn các nhóm cần chia sẻ ứng dụng, ví dụ như sau:

 Click OK để kết thúc tùy chỉnh.
Như vậy bạn đã hoàn tất tạo ra ứng dụng Basic Viewer.

2. Sử dụng ứng dụng Basic Viewer để cập nhật thông tin/dữ liệu
Trong trang Item details, click vào ảnh thumbnail của ứng dụng để mở ứng dụng ra.
(Hoặc đối với người dùng khác, hãy sử dụng công cụ Create applications shortcut trong Tools. Sau
đó, mỗi khi cần sử dụng ứng dụng, chỉ cần click vào biểu tượng có sẵn trên máy tính của bạn.)
Ứng dụng có giao diện như sau:

training@esrivn.com
37

 Trên thanh công cụ, click vào công cụ .
2a. Cập nhật thông tin cho đối tượng cũ:
 Để biên tập thông tin của đối tượng, click vào đối tượng và thay đổi một số thông tin (làm sao
để sau này bạn dễ dàng nhận ra khi kiểm tra cập nhật. Đây chỉ là bài tập ví dụ.) Ví dụ như sau:

 Ở mục Attachments, click Choose File để đính kèm một (nhiều) file bất kỳ.

 Sau khi kết thúc, đóng cửa sổ pop-up lại.
Bạn đã hoàn tất cập nhật thông tin cho một đối tượng cũ.
2b. Tạo đối tượng mới:
Hãng Mama vừa mở một cửa hàng mới, hãy thêm đối tượng này lên bản đồ.
 Trong tab Editor ở bên trái màn hình, click chọn New Feature.
training@esrivn.com
38


 Trên bản đồ, đặt trỏ chuột tới vị trí muốn đặt đối tượng mới và nhấp chuột. Đối tượng mới lập
tức được tạo ra như sau:

 Nhập thông tin cho đối tượng mới như sau:
- Tên cửa hàng: Nha Trang
- Mama.valid: 1
 Sau khi kết thúc, đóng cửa sổ pop-up lại.
Nhận thấy đối tượng đã tự động chuyển đổi ký hiệu từ (ký hiệu đối tượng chưa xác định)
thành (ký hiệu cửa hàng của Mama).
Như vậy bạn đã hoàn tất thêm một cửa hàng mới của Mama lên bản đồ.
training@esrivn.com
39

Để kiểm tra những thay đổi đã tạo ra ở bài tập 2a và 2b, vào mục My Content, mở webmap Cập
nhật tình trạng giao hàng 2013.
3. Sử dụng ứng dụng Basic Viewer để in
 Trước khi thực hiện thao tác in, zoom hoặc/và kéo về khu vực/vị trí muốn in.
 Trên thanh công cụ, click vào trỏ chuột bên cạnh công cụ , menu chạy xuống như
hình:

 Landscape (PDF): in theo chiều ngang, định dạng PDF
 Portrait (PDF): in theo chiều dọc, định dạng PDF
 Landscape (Image): in theo chiều ngang, định dạng ảnh
 Portrait (PDF): in theo chiều dọc, định dạng ảnh
 Click chọn Landscape (PDF), sẽ thấy nút chuyển thành . Quá trình tạo
bản in thành công, kết quả sẽ chuyển thành . Lúc này bạn có thể click Printout để xem
bản in pdf đã tạo ra và tiến hành in ra giấy nếu cần.


training@esrivn.com
40

BÀI 3: TẠO OPERATION DASHBOARD
Operation Dashboard là một bảng điều khiển tổng hợp và khai thác dữ liệu của bạn, đồng thời cập
nhật trực tuyến mọi thay đổi mới tại hiện trường hoặc các bộ phận theo thời gian thực, cũng như
những ảnh hưởng của những thay đổi/ cập nhật đó lên toàn bộ bảng điều khiển.
Trong bài tập này, bạn sẽ tạo ra một Operation Dashboard để có cái nhìn tổng quan về công việc
kinh doanh đồng thời theo dõi các hoạt động giao hàng theo thời gian thực.
 Khởi động ứng dụng Operation Dashboard trên máy tính của bạn.
 Click chọn Create a New Operation View
 Dưới cột New, nhấp chuột chọn Multi-display operation view. Rồi click Create.

1. Cấu hình một Map gadget
 Cửa sổ Add Gadget hiện ra, nhấp chuột chọn Map rồi click OK. (Hoặc click đúp chuột vào Map)
 Nhấp chuột chọn webmap Cập nhật tình trạng giao hàng 2013 rồi click Open. (Hoặc click đúp
chuột vào webmap cần chọn)
 Khi cửa sổ Configure Map hiện ra, click chọn và thay đổi các thông tin như sau:
- Ở tab Data Sources:

 Phần Settings dùng để tùy chỉnh cho các lớp dữ liệu. Dynamic là tùy chọn cho lớp dữ liệu
động, có sự thay đổi liên tục. Static dành cho lớp dữ liệu tĩnh.
 Bạn cũng có thể tùy chỉnh hiển thị một phần của dữ liệu bằng cách Filters > Add
training@esrivn.com
41


- Ở tab Capabilities, chọn những chức năng muốn kích hoạt cho ứng dụng khi click vào đối
tượng. Sau đây chỉ là ví dụ:

- Sau khi hoàn tất, click OK.
- Để lưu ứng dụng, vào mục File. Tại Save as, điền thông tin như sau:

 Kết thúc, click Save.


training@esrivn.com
42

2. Tùy chỉnh widget “Bar Chart”
Trong bài tập này, bạn sẽ hiển thị và theo dõi sự thay đổi của doanh thu các cửa hàng trong tháng
9/2013 dưới dạng biểu đồ cột, sử dụng dữ liệu ở cột 2013.SepRev.
 Trên thanh công cụ, click TOOLS > Edit Operation View

Nhận thấy công cụ Widget đã xuất hiện trên thanh công cụ.
 Click vào Widget chọn Add Widget

 Trong cửa sổ Add Widget, chọn Bar Chart rồi click OK.

 Khi cửa sổ Configure Bar Chart xuất hiện, thay đổi các thông tin như sau:
training@esrivn.com
43


 Tiếp tục tùy chỉnh ở những tab còn lại như sau:
- Tab Axes: điều chỉnh lưới chỉ số ở nền
Bạn có thể thay đổi giá trị ở mục Minimum để thay đổi giá trị được lấy cho gốc tọa độ

training@esrivn.com
44

- Trong tab Appearance, chọn Show Labels và Use color ramp

- Trong tab Feature Actions, chọn những chức năng bạn muốn kích hoạt khi tương tác với các
đối tượng ở dạng cột. Ví dụ:

- Sau khi kết thúc, click OK.
Bạn đã hoàn tất tùy chỉnh biểu đồ doanh thu tháng 9/2013.
- Nếu muốn đưa cửa sổ biểu “Doanh thu T9/2013” vào vị trí cố định, nhấn và giữ chuột ở mép
trên của cửa sổ, khi thấy biểu tượng cố định vị trí của cửa sổ xuất hiện như hình dưới, chọn
một vị trí phù hợp mà bạn muốn đặt (bên trên, bên dưới, bên phải, bên trái), vẫn nhấn giữ
chuột, đưa chuột vào đúng vị trí của biểu tượng đó, ví dụ:
training@esrivn.com
453. Tùy chỉnh một widget “Gauge”
Trong bài tập này, bạn sẽ tạo một bảng chỉ số để theo dõi tổng doanh thu tháng 9/2013 diễn biến
ra sao, trong sự so sánh với mức chỉ tiêu đề ra cho năm 2013.
 Vào Widget, chọn Add Widget.
training@esrivn.com
46

 Cửa sổ Add Widget xuất hiện, chọn Gauge.
 Thực hiện nhập thông tin và tùy chỉnh như sau:

 Bạn có thể vào tab Appearance để thay đổi cách hiển thị của bảng chỉ số, ví dụ:

 Sau khi kết thúc, click OK để đóng cửa sổ. Kết quả như sau:

Như vậy, cho tới thời điểm này doanh thu tháng 9 mới đạt được 25% so với mục tiêu cao nhất đề
ra.
training@esrivn.com
47

4. Tùy chỉnh một widget “Indicator”
Trong bài tập này, bạn sẽ tạo ra một bảng chỉ số theo dõi trung bình doanh thu tháng 9 có sự tăng
trưởng so với tháng 8 hay không, bằng cách sử dụng widget Indicator và hai trường thông tin
2013.SepRev và 2013.AugRevenue.
- Vào Widget, chọn Add Widget.
- Cửa sổ Add Widget xuất hiện, chọn Indicator.
- Thực hiện nhập thông tin và tùy chỉnh như sau:


 Kết thúc, click OK. Kết quả như hình bên:
Như vậy tính cho tới thời điểm này, doanh thu chưa tăng trưởng
so với tháng trước.


training@esrivn.com
48

5. Tùy chỉnh một widget “List”
Trong bài tập này, để theo dõi sát sao 20 cửa hàng có lịch sử doanh thu thấp nhất trong năm 2012,
bạn sẽ tạo ra một danh sách liệt kê tên những cửa hàng này cùng với con số doanh thu của họ.
- Vào Widget, chọn Add Widget.
- Cửa sổ Add Widget xuất hiện, chọn List.
- Thực hiện nhập thông tin và tùy chỉnh như sau:


training@esrivn.com
49


 Kết thúc, click OK. Kết quả như sau:

Tip: Để cửa sổ operation dashboard thêm đẹp và nổi bật, cố định vị trí các cửa sổ widget sao cho
phù hợp. Sau đó, trên thanh công cụ, vào View, chọn Theme để tùy chỉnh màu sắc của cửa sổ. Kết
quả ví dụ như sau:
training@esrivn.com
50


6. Kích hoạt và tùy chỉnh các công cụ trong bảng điều khiển
Trong bài tập này, bạn sẽ kích hoạt một số công cụ như Basemap (cho phép chọn basemap),
Bookmark (cho phép đánh dấu vị trí) và tùy chỉnh tạo ra các lớp dữ liệu để chọn hiển thị trên bảng
điều khiển, cũng như tác động đến những bảng chỉ số đã tạo ra.
 Trên bản đồ, tìm tới công cụ Add, remove and configure map tools ở góc trên bên trái:

 Khi click vào công cụ, cửa sổ Configure map tools xuất hiện như sau:
training@esrivn.com
51


 Click chọn các công cụ Basemaps, Bookmarks, Layer Filters.
 Ở chức năng Layer Filters, click vào biểu tượng tùy chỉnh hình bánh răng. Cửa sổ Configure
Layer Filters xuất hiện như sau:

Bạn sẽ tạo ra 2 lớp thông tin để lọc sau này:
- Mama shop
- Đối thủ
 Click Add. Cửa sổ Query Definition xuất hiện như sau:
training@esrivn.com
52


 Thay đổi Name và các tùy chỉnh như sau:

 Click Add:

training@esrivn.com
53

 Click OK
 Ở cửa sổ Configure Layer Filters , click Add.
 Thực hiện tương tự như trên, với công thức Mama.Valid Equal 0. Kết quả:

 Click OK. Cửa sổ Configure Layer Filters xuất hiện như sau:

 Click OK > Close. Trên bản đồ, sẽ thấy có thanh công cụ như sau:

Hãy thử check từng lớp để xem sự thay đổi trên bản đồ cũng như các bảng chỉ số.
training@esrivn.com
54

BÀI TẬP 4: COLLECTOR FOR ARCGIS
Collector for ArcGIS là ứng dụng được cài trên smartphones, hỗ trợ hệ điều hành iOS và Android,
trợ giúp người dùng ArcGIS cập nhật các thông tin ngay tại hiện trường về trung tâm.
Trong bài tập này, bạn sẽ đóng vai một nhân viên giao hàng, cần cập nhật các thông tin mà bạn đã
giao về trung tâm.
Khởi động ứng dụng Collector for ArcGIS trên điện thoại của bạn và thực hiện theo các bước sau:


training@esrivn.com
55training@esrivn.com
56


Khi màn hình hiển thị Update Sent, cập nhật của bạn đã được gửi đi thành công.
Bài tập tương tác:
Trong nhóm 4 người, hai người sử dụng ứng dụng Collector for ArcGIS cập nhật thay đổi doanh
thu trong tháng 9/2013. Hai người còn lại quan sát sự thay đổi ở Operation Dashboard.

BÀI TẬP ỨNG DỤNG
Quản lý các yêu cầu lắp đặt đồng hồ nước & Quản lý việc xử lý các sự cố rò rỉ đường ống.
Mô hình nhóm làm việc gồm 4 người:
- Quản lý: quan sát tổng thể, bất chợt, kiểm tra sự thay đổi
- Cán bộ dữ liệu: thành lập bản đồ và ứng dụng web phục vụ cho công việc của quản lý, cán
bộ tiếp dân và cán bộ xử lý kỹ thuật.
- Cán bộ tiếp dân: cập nhật mới những yêu cầu từ khách hàng (lắp đặt đồng hồ mới/báo rò
rỉ đường ống)
- Cán bộ xử lý kỹ thuật: cập nhật tình trạng xử lý các yêu cầu, chụp hình hiện trạng.
Yêu cầu ký hiệu như sau:
NEW METER
0: có yêu cầu lắp đặt, chưa chỉ định cán bộ thực hiện.
1: đã chỉ định cán bộ thực hiện
2: chờ thiết bị
3: đã hoàn thành
LEAKAGE
0: chưa xử lý
1: đã hoàn thành


training@esrivn.com
57

Yêu cầu bài tập :
1. Một Operation dashboard để cán bộ quản lý theo dõi:
a. Danh sách các vị trí có yêu cầu lắp đặt mới mà chưa được hoàn thành.
b. Bảng thông báo số lượng điểm rò rỉ đang ở trong hay đã vượt quá mức cho phép. Số lượng
điểm rò rỉ cho phép tối đa là 4 điểm.

2. Một ứng dụng web để cán bộ tiếp dân cập nhật những yêu cầu mới.

3. Quy trình làm việc như sau:
Khách hàng tới Công ty Cấp nước gửi yêu cầu lắp đặt mới/thông báo rò rỉ  Cán bộ Tiếp dân cập
nhật yêu cầu lên hệ thống bằng ứng dụng web  Cán bộ Quản lý nhận thấy thay đổi, phân nhiệm vụ
cho cán bộ xử lý hiện trường.  Cán bộ xử lý kỹ thuật đi tới hiện trường xử lý và cập nhật thông tin.
Cuối cùng, cán bộ Quản lý download file dữ liệu csv đã được cập nhật các hoạt động làm việc trong
ngày.
---
CUỘC GỌI TÌNH HUỐNG
Tình huống 1:
Anh Hoàng Văn A, địa chỉ 97 đường Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố Nha Trang yêu cầu lắp đặt đồng hồ nước
mới. Cán bộ kỹ thuật đã được chỉ định song thiết bị cần thiết chưa có.
Chị Đoàn Trang, địa chỉ 48 đường Lam Sơn, Thành phố Nha Trang thông báo rò rỉ đường ống. Đã đến khảo
sát, đường ống vướng dây điện, chưa thể xử lý.
Tình huống 2:
Chị Đào Thị B, địa chỉ 13 đường Hát Giang, Thành phố Nha Trang yêu cầu lắp đặt đồng hồ mới. Đã lắp đặt
xong.
Anh Nguyễn Hùng Sơn, địa chỉ 2 đường Chi Lăng, Thành phố Nha Trang thông báo rò rỉ đường ống. Cán bộ
kỹ thuật đến hiện trường và xử lý thành công.
Tình huống 3:
Anh Nông Văn C, địa chỉ 177 đường Đồng Nai, Thành phố Nha Trang yêu cầu lắp đặt đồng hồ mới. Cán bộ
kỹ thuật đã được chỉ định nhưng vẫn thiết bị cần thiết chưa có.
Anh Hoàng Văn D, địa chỉ 237, đường số 2A, Thành phố Nha Trang, thông báo đường ống nước bị rò rỉ. Cán
bộ kỹ thuật được chỉ định và xử lý thành công.
Tình huống 4:
Chị Hoàng Thu D, địa chỉ 2, đường Phamj Ngũ Lão, Thành phố Nha Trang, yêu cầu lắp đặt đồng hồ mới. Cán
bộ kỹ thuật đã được chỉ định.
Anh Nguyễn Văn Z, địa chỉ 10, đường Trần Phú, Thành phố Nha Trang, thông báo đường ống rò rỉ. Cán bộ kỹ
thuật đã được chỉ định và xử lý thành công.

training@esrivn.com
58

Đáp án:
1. Web Mapping Application (Basic Viewer) để Cán bộ tiếp dân cập nhật yêu cầu mới:

2. Operation Dashboard để Cán bộ quản lý nắm thông tin cập nhật chung:

Gợi ý: Tùy chỉnh Data Source để sử dụng cho các widget. Chú ý công thức sử dụng: nhỏ hơn hoặc
bằng 4 là được phép, và ngược lại.
Sau khi cập nhật các tình huống, mở lại bảng dashboard để xem sự thay đổi.

training@esrivn.com
59

Phần bổ sung: ESRI MAPS FOR OFFICE (POWER POINT)
Thông thường để sử dụng bản đồ minh họa cho phần thuyết trình, ta cần chụp hình và dán vào
slide. Vậy nếu muốn sử dụng một bản đồ động, có khả năng tương tác vào slide trong quá trình
thuyết trình, ta có thể dùng ứng dụng Esri Maps đã được kích hoạt trong Power Point khi cài đặt
Esri Maps for Office.
B1: Vào Esri Maps  Add Map Slides  Tại ô Search, gõ tên của webmap
bạn muốn đưa vào  Create Map Slide
(Tip: Có thể thay đổi kích cỡ, vị trí của bản đồ vừa chèn theo ý muốn.)
Thêm chú giải vào bản đồ trên slide tại phần Content (nếu cần).
Thêm tiêu đề để hoàn thiện slide.

B2: Chọn trình chiếu bài thuyết trình. Khi muốn tương tác với bản đồ, click
vào kí hiệu Play ở góc trái của hình.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->