ZA MALE TRENUTKE

Ž ž đ

š
WEB ADRESA KNJIGE RECEPATA

Kazalo
4

6
ć
8
ć
10

12

14

16
č
18

20
š
22
ž
24
ž
26
ć č
28

30

32

34

36
č
38

40
š
42
š
44
ć
46
č
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

PAVLOVA
ž ć š

SASTOJCIPRIPREMA
ZA MERINGUE:
¸¸
šć
šć
žč
žč
¸
ZA NADJEV:
¸
Š ¸
ž ć
– ¸ž
ć
č
š šć šć
š šć


č ž šć č

ć
č ć
ž

4
ž
ć š š č
š ž čć –
č š ć š
Š
ć
POSLUŽIVANJE
ž
SAVJET
ć ž
š ć
ć č š

5
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

TORTICE S KREMOM I VOĆEM
ć đ č ć
š đ š
SASTOJCIPRIPREMA

¸¸
¸

ZA KREMU:
¸
č č

č ć
š č

š č š

ć č
ž š

šć č
ć

6
č
ž š
ž
ć č č š
č š –

ć ž –

POSLUŽIVANJE
ž ž
SAVJET

ž
ć
š
ć
7
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

BEZE SLASTICA S VOĆEM
ć š
ž
SASTOJCIPRIPREMA
¸¸
šć
šć
¸
č ¸

č ć
č š č
šć š šć

Ž šć
šć ć
č
č ć
š
č
ž
ć
8
č š ć

ž
ć č š
č š –

š
č ć
čć ć
ž
čć
č
POSLUŽIVANJE
ž
SAVJET
š č
ć ž ž
9
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

DVOBOJNI DESERT S PUDINGOM
ž
ž ž
SASTOJCIPRIPREMA
ZA BISKVIT:
¸¸
šć
žč

š š
¸ ¸
ZA PUDING:
¸
č
šć
¸
¸ž č ć
Ž šć š č
š
šć š
š č č

č ž
ž


ž
č
10
š š
č šć
ž š
šć

ć š šć

ž ž
č ž
č
ž ć
ž

č
ć č

č
ž

POSLUŽIVANJE
ž ž č
ć
SAVJET

š
11
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

CUPCAKES
č čć š
ž đ
SASTOJCIPRIPREMA

¸
POTREBNO DODATI ZA
KOLAČ:
¸¸
ž ¸
ž ¸
ZA KREMU:
¸
š
š č
š ć –

ž
č ž

ć
č čć č


12
š š š
č š –
ž š š
ć čć ž

POSLUŽIVANJE


SAVJET
š ž ž ć

13
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

KOCKE S MARELICAMA
ć ć
š
SASTOJCIPRIPREMA
ZA BISKVIT:
¸¸
šć
šć
šć
¸
¸
šč
š
š
ZA KREMU:
¸
č ¸
š šć šć
šć
š š š
š
šć š

ć č

ž
ć š č š

š đ
14

¸
šć

đ
ž š ć
ž ć š
šć ž


šć
ć
č
POSLUŽIVANJE
đ č ž
ž
SAVJET
č ž

15
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

FINI KOLAČ S KOKOSOM

ć č ć
SASTOJCIPRIPREMA
ZA BISKVIT:
¸¸
šć
šć
šč š š

š
š
ZA KREMU:
¸
¸
č ¸

š č š
č šć šć
šć
š š š
š š


š ž
č
ć

16
š
ž ć š
č š

đ
š
POSLUŽIVANJE
č ž ž
SAVJET
č ž ž
17
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

KREMISIMO KOCKE
č ć
č
SASTOJCIPRIPREMA
¸
č č

č ¸

č
ZA POSLUŽIVANJE:
Š ¸
¸
ž
ć š č š

č č
č
ž
č

ž
ž č
18
č
POSLUŽIVANJE
đ č ž
š
SAVJET
č
š
19
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

PLOŠKE S BADEMIMA
č
ž č ć
SASTOJCIPRIPREMA
ZA BISKVIT:
¸¸
šć
šć

¸
šč š š

šč š

š
ZA KREMU:
¸
č Šć šć
š
š ć č š
š š
š š š đ
č š

ž
č č
ć
ž ž
20
č č

¸
ž ž

ž ć
š č š
š

ž

ž š č

POSLUŽIVANJE
đ č ž š
ž
SAVJET
č ž
ž ć
21
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

NJEŽNA PITA
ž š ć š

SASTOJCIPRIPREMA
ZA PRHKO TIJESTO:
šč
š
š
žč
šć
¸¸
šć
ž ¸

ž

ZA BISKVITNO TIJESTO:
š š š
šć šć š
š
š č šč
ž
č ć

ž šć šć
22
¸¸
šć
šć
ž
šč š š

žč š

¸
č ¸

š č š

ž
č ć

ž
ć š č š

š đ

ž š

č ć
š
POSLUŽIVANJE
đ č šć ž
ž
SAVJET
č
č ć š
23
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

TROSTRUKI UŽITAK
ć ž š

SASTOJCIPRIPREMA
ZA BISKVIT:
šč šžč š

¸¸
šć
šć

ZA KREMU:
¸
š š
š šć šć
š č š šć

š
š š
šć š
č
ć

č
đ
24
č č

č ¸

č

POSLUŽIVANJE
č č
ž
SAVJET
č ž ć
č
25
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

VOĆNI KOLAČ
đ ć ć č ć

SASTOJCIPRIPREMA
ZA BISKVIT:
¸¸
šć
šć
ž
šč š

ć š

ZA KREMU:
¸
č ¸

šć šć š

š š š š
šć š č
ć


ž ć š
š đ

đ
26

ZA DEKORACIJU:
č ć
¸
¸
šć

ć
ć

ć
POSLUŽIVANJE
č ž ž ž
Š
SAVJET
č ć ž
ć ć
27
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

STREET STYLE MUFFINS
š ž
š ž č š š š
SASTOJCIPRIPREMA
Č
¸¸
¸

ž

ZA UKRAŠAVANJE:
Š
¸
š
š č
š –

ž š
š
š
ž č ž

č
ć
28
č

Š š č š
š ž š
š
POSLUŽIVANJE
ž đ š ž
ž
SAVJET
ž ž

29
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

TOP MODELS MUFFINS
ć ć
š č
SASTOJCIPRIPREMA

¸¸
¸

ZA KREMU:


š
š č š


ž š
č š

ć

30

šč š

đ ž
ž

č
POSLUŽIVANJE
ž
SAVJET
ž

31
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

MUFFINS VICTIM
Č ž
ć
SASTOJCIPRIPREMA
Č
¸¸
¸

¸
šć
¸
¸
š
š č š

š
č
ć
č
š
ž


32
š šć

š

ć
šć š –
ž đ


č
POSLUŽIVANJE
č ž
ž
SAVJET

ž š šć
33
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

LEDENA PUDING TORTA

ć ž

SASTOJCIPRIPREMA

ZA KREMU:
ć č

ć

¸
ž šć

šć
ć šć

ž šć
š šć šć
š
ž
Č

ž

š č š
ž
34
ć Š ¸
POSLUŽIVANJE
ž č
SAVJET

35
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

BADEM ČOKO TORTA
č đ

SASTOJCIPRIPREMA
ZA BISKVIT:
¸¸

šć
¸
¸
šč š š

¸
ž
žč š

ZA KREMU:

č šć
šć šć
ž š
š š
š š
š
š
šć
ć
ž
36
¸
č č

ZA GLAZURU:

č ¸
ć š č š

š đ

ž
ž
ž
ž
č
š

č
š
č
š

POSLUŽIVANJE
ž
SAVJET
č ž
š
37
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

VINTAGE PARTY
ć žđ žć
ž ž
SASTOJCIPRIPREMA
¸š ć
žđ

šć
ZA TIJESTO:

šć

¸¸
¸

ž ¸
ć š
šć

ž šć š


š
š š šć
ć

38
šč
š
šć
žč

žč
šć
ž
č
š

č
ž š
š šć šć
š ć
ž š
ž ž
č ž

– ć

č č ž


SAVJET
č č ž
šć
39
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

PRHKE KREMASTE KOŠARICE
č

SASTOJCIPRIPREMA
ZA PRHKO TIJESTO:

šč š š

šć
šć
ž¸
ZA KREMU:
žč
¸
č ¸

ž
š š ć č š

šć šć ž š
žč

š ž

č ć

40
š
ć
ž ć
š č

š
č š

POSLUŽIVANJE
ž đ
SAVJET
ž ž
41
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

VANILIN KUP S VIŠNJAMA
ž
ž
SASTOJCIPRIPREMA
¸

ž šć
¸ š¸

ž
ž
ž
šć

¸
¸ž š¸ š¸
¸
ć
š š
šć
š
š čš

š

42
POSLUŽIVANJE
č
š
SAVJET
š čš
č
43
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

VOĆNI DESERT S OKUSOM
VANILIJE BOURBON
ć ć ć
š
SASTOJCIPRIPREMA

¸

šć
¸
ZA UKRAŠAVANJE:
Š

ć ž ć

š šć š ž

š ć š

š
ć
Š č š čš
44
POSLUŽIVANJE
ć ć ž
SAVJET
ć ž
ć
45
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

TOPLI NAPITAK OD ČOKOLADE

č
SASTOJCI

PRIPREMA
č
¸
ž č
šć
Š
đ šć
š š šć
šć č
š
šć

š ć š
šć š
ć čš
46
POSLUŽIVANJE
š
č
SAVJET
ž š
š
47
48

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful