Programa titularizare

DIDACTICA GENERALĂ ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII
1. Componentele curriculumului naţional: planuri cadru, arii curriculare, trunchi comun,
discipline, programe şcolare.
2. Obiective cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice,
unităţi de competenţe şi competenţe în Educaţie Fizică şi Sport. Elaborarea obiectivelor
operaţionale.
3. Obiective de instruire şi obiective de performanţă în antrenamentul sportiv.
4. Lecţia de educaţie fizică şi sport – tipologie, structură, particularităţile pe cicluri de
învăţământ. Particularităţile lecţiei de educaţie fizică şi sport, desfăşurată în condiţii
speciale.
5. Lecţia de antrenament sportiv – structură şi tipologie.
6. Sistemul principiilor didactice. Particularităţile respectării principiilor didactice în
educaţie fizică.
7. Principiile antrenamentului sportiv.
8. Statutul şi semnificaţia conceptului de metodă în activitatea didactică. Sistemul
metodelor didactice folosite în educaţie fizică şi sport:
- metodele verbale, intuitive şi practice şi particularităţile utilizării lor la diferite vârste;
- metode didactice bazate pe relaţia efort-odihnă, relaţia parte – întreg.
9. Mijloacele de învăţământ – suport al activităţii didactice. Mijloacele de instruire în
educaţie fizică şi sport – descrierea acţiunii motrice, dozarea, formaţiile de lucru
adecvate, modalităţile optime de exersare.
10. Mijloacele de antrenament, mijloacele competiţionale, mijloacele de refacere.
11. Metodica predării disciplinelor sportive prevăzute de Programa Şcolară de Educaţie
Fizică şi Sport şi de programele disciplinelor sportive, în cazul antrenamentului sportiv.
12. Proiectarea şi planificarea activităţii didactice. Specificul proiectării didactice în
educaţie fizică şi sport. Planificare calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare,
proiectul de lecţie.
13. Conţinutul evaluării la educaţie fizică şi sport: forme şi instrumente de evaluare.
14. Dinamica şi dirijarea efortului în lecţia de educaţie fizică şi antrenament sportiv.