Primavara in ograda

Proiect de activitate integrată

Grupa mijlocie „Greierasii „
Profesor:
......................................
Gradinita..............................................................
.................................................................
Proiect de activitate integrată

Grupa mijlocie „Greierasii „
Profesor:
......................................
Gradinita..............................................................
.................................................................
Data:
Profesor institutor:
Nivelul I : Grupa mijlocie „Greierasii.”
Tema anuala de studiu: Cum este,a fost si va fi aici pe pamant?
Tema de proiect:”Au fost si sunt in jurul nostru”
Subtema: „Primavara in ograda – Pasarile de curte”
Tema zilei: „O intamplarein ograda bunicii cu o gainusa motata”
Tipul de activitate: Activitate de transmitere si insusire de noi cunostinte, precum si de
formare de priceperi si deprinderi
Forma de realizare: Activitate integrată
Durata: o i
SCOPU !CTI"IT#$II: !onsolidarea deprinderii de a audia o poveste "i de a desprinde
ideile principale "i mesajul educativ.
#mbogă$irea vocabularul activ "i pasiv pe baa e%perien$ei, activită$ii personale "i&sau a rela$iilor
cu ceilal$i "i simultan să utiliee un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical'
O%I&CTI"& D& '&F&'IN$# vizate
DC: ( )ă asculte cu aten$ie povestea spusă de educatoare'
( )ă re$ină titlul si autorul povestirii'
( )ă redea con$inutul povestirii pe baa imaginilor *n succesiunea cronologică a
desfă"urării evenimentelor'
DOS: + să fie capabil să realiee lucrări practice, inspirate din via$a cotidiană, valorific,nd
deprinderile *nsu"ite.
( să sesiee modificăriile materialelor *n urma prelucrării lor'
I) !! : *OCU'I +I !CTI"IT#$I I%&' !&S& :
Arta: „!uibarul gainusei motate cu oua sau puisori”+ modelaj
Construcţii : ,,Adaposturi pentru pasarile din ograda bunicii”
Joc de masa: Pule :Pasari din ograda bunicii
Biblioteca: !itim imagini cu pasarile din ograda
II) !DP: !CTI"IT!T& D& D&,"OT!'& P&'SON!#
Intâlnirea de dimineaţă cu tema : ”-aca as fi......”
Tranziţii:” „Puisorul cafeniu” – joc de mi"care
III) !D& : !CTI"IT#$I P& DO-&NII &.P&'I&N$I!&:
DC: „Gainusa cea motata” de !alin Gruia / povestea educatoarei
DOS) : „Puisorii gainusei motate”+ activitate practica
I") !! II : ” Ratustele mele”- joc de miscare cu text si cant
Obiective de referinţă :
+ )ă ini$iee jocuri "i activită$i folosindu+"i propria imagina$ie "i creativitate '
+ )ă folosească materialele din centre ba,ndu+se pe priceperile "i deprinderile *nsu"ite
anterior'
+ )ă lucree independent sau *n grupuri mici *n centrele alese'
+ )ă manifeste spirit de ec.ipă colabor,nd la realiarea unei activită$i in comun.
I.Activităţi liber alese ALA I
Obiective operaţionale:
JOC DE MASA:
- să recunoască pasarile de curte ilustrate *n imagini''
- să reconstituie imaginea form,nd din bucă$i – *ntregul'
- să denumească imaginea *ntregită'
CONSTRUCŢII: -
+ sa realiee adaposturi din cuburi de lemn, lego'
+ sa colaboree intre ei pentru realiarea sarcinii'

ARTA: -
- sa modelee utiliand te.nici de lucru invatate'
- sa redea adecvat forma oului, a pasarii sau a cuibarului /cosul0'
- sa foloseasca ambele maini in timpul lucrului'
Resurse:
Procedurale: jocul, e%erci$iul, e%plica$ia, conversa$ia, observa$ia, demonstra$ia, aprecierea'
-ateriale: pule pasari de curte , plastrelina, plansete, , truse de construc$ie , cuburi, lego,
pasari de curte – jucarii /mulaje0'
Organizatorice: pe centre de interes, individual, frontal
1a sosirea copiilor *n sala de grupă, ei vor găsi deja pregătite toate materialele necesare
pentru activită$ile pe care le vor desfă"ura *n cursul dimine$ii aleg,ndu+"i centrul *n care doresc
să+"i *nceapă activitatea.

II. Activităţi pe domenii experienţiale(ADE)
Domeniul limba si comunicare
01ainusa cea motata2 de !alin Gruia – povestea educatoarei
Obiective operationale:
- )ă asculte cu aten$ie povestea spusă de educatoare'
+ )ă re$ină titlul povestirii'
+ )ă redea con$inutul povestirii pe baa imaginilor *n succesiunea cronologică a desfă"urării
evenimentelor'
+ )ă retina cuvintele si e%presiile noi in vederea *mbogă$irii vocabularul:„ motata334 44 pintenat24
5.angiu24 5tantos24 5musteriu24 5tam+nesam”, 2p3senme”
+ )ă desprindă mesajul povestirii cu ajutorul *ntrebărilor'
+ )a participe activ "i cu interes la activitate.
Obiective afectiv motivationale
+ .)ă e%prime aprobarea&deaprobarea faptelor personajelor'
+ )ă e%prime plăcerea "i interesul pentru activitate prin participare activă'
Resurse:
Procedurale: observaţia, demonstraţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul – metoda
Piramida, lucrul in echipa, brainstormingul, aprecierea verbala;
Materiale : Planse cu momentele importante din poveste, jetoane din care vor alcatui piramida
povestii
Domeniul om si societate
5Puisorii gainusei motate2 – activitate practica
Obiective operationale:
- )a manuiasca obiectele si materialele preente pe masa de
lucru'
+ )a e%ecute diferite miscari in vederea incalirii musc.ilor mici ai mainii'
+ )a mototoleasca, bobinee, lipeasca corect, conform indicatiilor primite, in vederea
realiari temei '
Obiective afectiv motivationale
( )ă fie capabil să realiee lucrări practice inspirate din natură "i via$a cotidiană, valorific,nd
deprinderile de lucru *nsu"ite.
+ )ă e%prime plăcerea "i interesul pentru activitate prin participare activă'
Resurse:
Procedurale: observa$ia, demonstra$ia, conversa$ia, e%plica$ia, turul galeriei.
Materiale :bucati de .artie de servetel de dimensiuni diferite, fasii de .artie creponata galbena,
lipici, confetii negre, triung.iuri din carton portocaliu pentru aplicarea ciocului si picioarelor
Forme şi metode de evaluare: evaluare curenta, aprecieri verbale, verificare orala, e%aminare
prin proba practica.
III. Jocuri şi activităţi alese (A.L.A. II)
” Ratustele mele ” – joc de miscarecu text si cant
Scopul activităţii: !onsolidarea deprinderii de a merge usor leganat pe ritmul melodiei
invatate.
!onsolidarea deprinderii de a e%ecuta miscarile sugerate de te%tul canectului.
4ducarea spiritului de disciplină *n joc'
Obiective operationale:
+ sa fie atenti la semnalul educatoarei'
– să se comporte civiliat *n joc, devolt,ndu+"i autocontrolul emo$iilor'
+ să+"i devolte deprinderi motrice *nvă$ate: mers legănat "i alergare'
+ să se orientee corect *n spa$iu'
- sa respecte reegulile jocului "i indica$iile educatoarei.
Resurse:
Materiale: Masti de ratuste
Procedurale: explicatia, conversaţia ,demonstraţia, jocul.
Forme de organizare: frontal;
Bibliografie :
- „5etode interactive de grup”+G.id metodic+4ditura Arves'
- „)uport pentru aplicarea noului curriculum pentru invatamantul prescolar”, nivel 6+7 ani,
4ditura -elta, Pitesti'
+ „Aplicatii ale noului curriculum pentru invatamantul prescolar”, 4ditura -idactica
Publis.ing 8ouse, 9:;:.
( 5Povesti, povestiri, basme si legende” – Antologie pentru prescolari si scolari

Scenariul zilei
'utina: Primirea copiilor
Salutul : 2<una dimineata, dragi .........=”, preenta
Impartasirea cu ceilalti :”-aca+as fi o pasare de curte...”
2!ine imi spune cum arata un cocos> ? o gaina, un puisor0)i cum vorbeste el> @nde traieste>
!ctivitatea de grup: Aoc de miscare ”Puisorul cafeniu + Găinu"a cea mo$ată”
Noutatea zilei: <una dimineata.Astai este miercuri 9: februarie,suntem in anotimpul iarna si
afara esteB'Omul ilei este B.'.Astai vom petrece o i inograda bunicii si vom afla o poveste
despre o gainusa motata si un cocos impintenat,mai apoi vom confectiona si vom realia
puisori pentru gainusa. !opiii primesc apoi ecusoane repreentand diferite pasari din ograda
bunicii.
Tranzitie: 2Puisorul cafeniu”
A ie"it din ou la soare,
!el din urmă pui"or.
)e usucă pe+aripioare
Ci+o porne"te bini"or.
Dip, tip, , Dipa, , tip,
Dipa, tipa, tipa, tip.
'utina: servirea micului dejun
Tranzitie catre centre „:at din palme clap,clap,clap
!in picioare trap,trap,trap,
"e invartim ,ne rasucim
ucurosi noi o sa fim,
#i spre centre apoi pornim$
)e trece la preentarea sectoarelor de lucru. Eiecare sector are o pasare repreentativa, iar copiii
se aseaa la pasarea care corespunde ecusonului pe care l+au primit de la educatoare.
1a jocul de constructii, copiii vor realia din cuburi mari de lemn, ajutati de utilaje
corespunatoare adaposturi pentru pasarile din ograda bunicii. 1a arta vor modela cuibarul
gainusei motate si oua..1a sectorul Aoc de masa vor completa imaginea fiecarui pule cu pasari
de curte. 1a biblioteca vor citi imagini cu pasari de curte.
Doate sectoarele au sarcinile de lucru incepute si li se va spune copiilor ca trebuie sa termine ce
au inceput.
Tranzitie: %&nu-doi, unu-doi ,
'a baie sa mergem noi,
Pe maini sa ne spalam,
(poi pe pernute ne ase)am.”
!D& : 1a domeniul limba si comunicare copiii vor audia o poveste: ,Gainusa cea motata”de
!alin Gruia, la sfarsitul careia vor realia o piramida literara prin intrebari adresate de catre
educatoare.
Tranzitie : F+a placut iua petrecuta la bunica in ograda> Gnca nu s+a terminat. 8aideti sa cantam
si noi si sa jucam:”Fine rata”
!D& : @rmeaa apoi domeniul om si societate unde copiii vor realia puisori de gaina
mototolind doua bucati de .artie de marimi diferite si bobinandu+le cu fasii de .artie creponata
apoi aplicandu+le prin lipire : ciocul, oc.ii si picioarele.
!!6 : Activitate recreativa :+ jocul de miscare cu te%t si cant 2Hatustele mele”
Demersul didactic
&venimentul
didactic
Con7inut 8tiin7ific Strategii didactice &valuare
-etode -i9loace
:)-oment
organizatoric
Pentru asigurarea unei bune desfă"urări a activită$ii se vor lua
următoarele măsuri:
+ aerisirea sălii de grupă'
+ aranjarea pernutelor *n semicerc, a panoului *n fa$a clasei'
+ introducerea copiilor *n sala de grupă.
6) Captarea
aten7iei
.
O voi face *ncă din cadrul *nt,lnirii de diminea$ă, c,nd *n sala de grupă
*"i fac apari$ia o gainusa si un cocosel + marionete .
!onversatia Gainusa si
cocosul
5ulaje sau
marionete
de la teatru
de papusi
;)!nuntarea
temei si a
obiectivelor
2!opii, voi ai v+ati jucat cu niste jetoane cu nistepasari de curte si ati
construit adaposturi pentru ele. Ai vreau sa va spun o intamplare depre
o gainusa motata. Freti sa aflati ce s+a intamplat> 2
8aideti sa aflam ce a patit gainusa motata intr+o i de primavara cand a
plecat din ograda spre padure cu cocoselul.
<)
Prezentarea
noului
continut si
diri9area
invatarii
4ducatoarea va precia titlul pove"tii: %*ainusa cea motata$.
)e vor precia sarcinile copiilor: să asculte cu aten$ie povestea
pentru a o putea povesti părin$ilor.
&=punerea te=tului povestirii
!on$inutul povestirii va fi preentat clar, coerent, corect "i e%presiv, cu
un ton "i o mimică adecvată.
Planul de idei al povestirii:
;. Gainusa cea motata pleaca din ograda spre padure la indemnul
cocoselului'
9. -upa ce s+au saturat de iarba verde , buna si gustoasa /troscot0 vor
sa se intoarca acasa dar gainusa nu mai vrea sa se intoarca pe jos'
povestirea
conversa$ia
Plan"e cu
etapele
povestii
4v orala
Gndividuala
Erontala
6. !ocoselul istet si .arnic construieste o trasurica , gainusa se urca si
ii porunceste cocoselului sa se in.ame la trasurica sa o duca acasa.'
I. Apare broasca testoasa, se in.ama si il invita si pe cocosel in
trasurica oferindu+se sa ii duca ea' '
7. Pe drum ii opreste Acul de cusut, care cere si el sa fie dus in sat'
J. )e intuneca si toti se opresc la un .an, sa inoptee acolo unde
.angiu era c.iar Aupan Fulpoiul'
K. Acul de cusut ii atentioneaa pe cei doi ca Aupan Fulpoi vrea sa+i
manance si ii scapa de acesta.
L. -upa ce au scapat cu viata Gainusa nu mai doreste sa se intoarca
acasa cu trasurica, ba ii vorbeste frumos Acului de cusut.
Pe parcursul povestirii voi folosi o serie de mijloace prin care voi
nuan$a e%punerea *n func$ie de stările afective pe care te%tul literar le
implică "i anume: tonul cald potrivit cu importan$a faptelor, modularea
vocii pentru a imita personajele, marcarea pauelor determinate de
punctua$ie, mimică "i gesturi adecvate situa$iilor preentate.-e
asemenea voi sublinia morala reiesita din finalul povestirii.
Fi=area con7inutului
)e va face cu ajutorul metodei piramida literara
!opii vor construi o piramida cu jetoane avand imagini din poveste,in
special personaje, pornind de la titlul povestii, apoi atasand jetoanele cu
personaje poitive si negative, urmand ajutoarele cocoselului pentru ca
in final sa atasee jetoanele cu personajele bune la suflet dornice de
ajutorare – broasca testoasa si acul de cusut care au incercat sa+i ajute
si au reusit dar si imaginea vulpoiului care a dorit sa+i manance –
personaj negativ.
DHAMNGDG4:
Fa placut incursiunea prin ograda bunicii > Gnca nu s+a terminat.
8aideti sa jucam – joc muical 2Gainusa cea motata” sau „Puisorul
cafeniu”
-emonstratia
conversatia
e%ercitiul
5etoda
piramida
Panoul cu
piramida
alcatuita cu
imagini din
poveste
>)Obtinerea
performantei
si asigurarea
retentiei
Prezentarea continutului
Afara este cald , suntem cam pe la mijlocul primaverii iar la bunica in
ograda gainusele s+au ouat, le+au clocit si au scos puisori.
Acum , copii .aideti sa facem si noi puisori si sa+i punem in ograda.
padure.
5ai intai ne aseam la masute.
O mac.eta
4v. orala
Gndividuala
Erontala
)e va preenta modelul realiat de catre educatoare .
„Ga uitati+va cepuisori frumosi=”
„Freti sa stiti si voi cum sa faceti unul la fel>”
Intuirea materialelor
!opiii vor fi solicita$i să privească *n co"ule$e "i să spună ce observă. 9+
6 copiii vor preenta pe r,nd materialele ce le+au primit *n co"ule$e "i
vom analia materialul primit de fiecare copil.
„-upa cum observati un puisor are cap, trunc.i si picioare. 1a cap are
doi oc.i si un cioc.
„!e facem noi inainte de a lucra>”
Incalzirea musc?ilor mici ai mainii
Mana lebada o fac+,are da mereu din cap+'ebedele-n jur
privesc+,apul apoi si-l rotesc+Mainile nu stau deloc+#i se pregatesc de
joc+!egetele-mi sunt petale+#e desfac ca la o floare+#i apoi le
rasfiram +#i la pian noi cantam
„Ploua, ploua mai tare, vine iarna si ninge' ninge mai tare' bate vantul
viscolind apada, cad copiii pe g.eata,ne bucuram ca este iarna=”
&=plicarea si demonstrarea modului de lucru
!opii vor mototoli cele doua bucati de servetel si apoi le vor acoperi cu
fasiile de .artie creponata – bobibandu+le dupa care le vor asambla
lipindu+le intre ele.. -upa aceasta peratiune le vor aplica partile
componente: oc.ii, ciocul si picioarele prin lipire..
)e va trece la e%ecutarea lucrarii de catre copiii printr+un semnal sonor.
Gn timpul activitatii voi trece pe la fiecare copil si voi da indicatii
suplimentare acolo unde este caul. .Activitatea se inc.eie tot la
semnalul sonor.
Puisorii realiati vor fi nominaliati si e%pusi la e%poitie in ograda
bunicii si se va proceda la analia lor– turul galeriei.
T'!N,ITI&
!!6: Aocul de miscare cu te%t si cant :”'atustele mele2
Durul
galeriei
cu ograda
bunicii
!osulete cu
bucati de
servetele,
fasii de
.artie
creponata
de culoare
galbena,
portocalie,
maron,
confetii
negre
pentru oc.i,
triung.iuri
portocalii
pentru
aplicarea
ciocului si
picioarelor,
lipici,
5asti de
ratuste
4v. orala
individuală
frontală
4v. orala
Gndividuală,
Erontală
4%plicatia,
jocul
@)Inc?eierea
activitatii)
Fom face aprecieri asupra moudului cum au lucrat,individuale si
generale.1e voi da posibilitatea sa fie critici si autocritici si sa isi
e%puna propriile pareri despre lucrari.For primi recompense dulci
atunci cand balonul surpria iepuras se va sparge.
!onversatia
recompense
4valuarea
orala de
inc.eiere
!ne=a : Puisorul cafeniu
Cantece pentru tranzitii
1Ainu8a cea mo7atA
/-upa cantecul Puisorul cafeniu0
;. Găinu"a cea mo$ată
4ste tare *ng,mfată.
Eace+un ou la săptăm,nă
Ci se laudă o lună.
Hef. !ot+codac, cot+codac
Ga uitati lume ce fac =
9. -e at,ta+nfumurare
Eace+o larmă+ngroitoare,
-e crei că s+a luat la sfadă
Dot norodul din ogradă.
"ine rata
;. A ie"it din ou la soare,
!el din urmă pui"or.
)e usucă pe+aripioare
Ci+o porne"te bini"or.
Hef.Dip, tip, tipa,tip,
Dipa, tipa, tipa, tip.
9. )tă găina la+ndoială,
!ă din "apte pui"ori
G.emotoace de beteala
Case+s galbeni ,gălbiori.
Hef:
6. Mumai cel de la sf,r"it
A ie"it mai ponosit=
Ci se+ntreabă speriată:
2+ Mu cumva+i de ciocolată>”
Hefren:. Fine rata, vine rata, vine rata
;. Eruna verde foi de tei
Fine rata din costrei
!u vreo sapte bobocei
)i ratoiul dupa ei.
Hef: Fine rata, vine rata, vine rata
9. Eruna verde si+o lalea
Hata ici, rata colea,
Hata trece -unarea
!u bobocii dupa ea
!ne=a 6 -etoda piramida
Titlul povestirii : 01ainusa cea motata2 de Calin 1ruia


Persona9ele principale din poveste
Persona9ele bune la suflet dornice sa a9ute si persona9ul rau
Planul de *ntrebări:
;.!um se nume"te povestea *n care o *nt,lnim pe gainusa cea motata>
9.-e ce nu mai vroia sa se intoarca gainusa acasa>
6.!e personaje apar *n poveste dorind sa+l ajute pe cocos sa o duca acasa pe gainusa cea motata>
I. !ine a reusit sa scoata la iveala ca .angiul este Aupan Fulpoiul si sa+l pedepseasca pentru
intentia lui de a+i manca pe gainusa si pe cocosel>
!ne=a ;
1ainusa cea motata
de !alin Gruia
/De%t prelucrat pentru aceasta perioada0
!ocoselul pintenat ise intr+o buna i gainusei motate:
+ !red ca in padure a rasarit troscotul si mai gasim si nuci ramase de asta toamna. 8ai si noi
acolo sa ne saturam. !a daca nu mergem acum, animalele padurii o sa pasca tot troscotul iar
veverita are sa stranga toate nucile.
+ 5erg bucuroasa, raspunde gainusa motata, care era dornica de plimbare.
)i+au iesit din ograda frumusel, au trecut prin campie, apoi au urcat dealul si au ajuns la
padure. Niua era tare frumoasa troscotul si nucile tare bune, de+au stat acolo pana+n seara. 1a
plecare, gainusa motata, deodata, tam+nesam, ii spuse cocoselului:
+ 4u nu merg acasa decat in trasura=
+ -e unde sa iau trasura> intreba cocoselul.
+ Dreaba ta= Altfel raman aici sa ma manance vulpile
!ocoselul vaand ca nu are incotro, se apuca de lucru. )i cum era el istet si priceput, facu o
trasurica mica din crengute de alun, cu rotile din coaja de nuca. Gainusa cea motata se urca repede
in trasurica si spune cocoselului:
+ 8ai, in.ama+te mai repede ca ne apuca noaptea pe aici.
+ -espteapta mai esti, soro= -e+as sti ca ma duc singur acasa, dar nici de in.amat nu ma in.am,
raspunse cocoselul tare suparat. )i asa incepusera a se certa. )i cum se certau ei de or, numai iaca
trece pe acolo o broasca testoasa.
+ 4i, dar nu+i frumos ce faceti=
+ -ar tu ce te amesteci, urato – spuse gainusa.
<roasca se facu ca nu aude si ise:

+ 8ai, urca+te si tu, cocoselule, in trasurica si daca va impacati, va duc eu, ca tot am treaba intr+
acolo. )i broasca se in.ama, iar trasurica pleca duduind de+ti era mai mare dragul.
5ersera ei ce mersera si se intalnira cu un drumet. 4ra Acul de !usut. Fenea de la croitor, se vede,
si+l apucase noaptea pe drum.
+ 1uati+ma si pe mine in trasurica – se ruga Acul de !usut. !a daca se intuneca mai tare pot
face un pas si ma pierd prin praf.
+ Mu te luam, nene, spuse gainusa, ca mi+i frica sa nu ma intepi.
+ <a urca+te, drumetule, spuse cocoselul, ca esti slab. De vad eu ca nu prini mult loc in trasura.
Acul de !usut se urca in trasurica si pleca mai departe. )i, intunecandu+se de+a binelea, drumetii
nostri se oprira la un .an, ca nu+i bine sa mergi noaptea pe drum. -ar pentru ca broasca testoasa
era grabita, isi lua ramas bun si porni spre parau unde pesemne avea niscaiva treaba.
+ Gti multumim, broscuta, strigara deodata cocoselul si Acul de cusut.
+ Hamaneti sanatosi, dragii mei, dar fiti cu bagare de seama la .angiu.
)i, in adevar, in fata .anului iesi .angiul. )i pentru ca era imbracat intr+un sort lung si purta
oc.elari pe nas, drumetii nostri nu+l cunoscura pe Aupan Fulpoi.
+ Poftiti, poftiti, oaspeti veseli. !e gainusa frumoasa....=
Gainusa motata prinse a se umfla in pene si pasind tantos intra in .an. !ocoselul merse dupa ea,
apoi Acul de !usut. Gn .an erau musterii de tot soiul.
+ !u ce puteti plati gaduirea> intreba .angiul
+ Apoi bani nu avem, raspunse cocoselul, dar dimineata gainusa iti va da un ou.
+ 4 bine si asa, raspunse .angiul. Oul tot cu bani se cumpara.
+ 4u pot sa+ti cos ceva, spuse Acul.
+ <ine, bine, facu .angiul, vad ca sunteti drumeti cumsecade.
)i gainusa motata, cocosul pintenat si Acul de !usut, dupa ce au stat la masa, s+au dus intr+o odaie
sa se culce.
+ 4u am sa dorm jos, spuse Acul de !usut aseandu+se mai langa usa.
!ocoselul si gainusa adormira pe data. Acul de !usut nu putea dormi si pace. Pesemne il durea
urec.ea de care+l trasese croitorul.
8angiul veni, nu stiu dup ace, in odaia lor. )i cand se apleca, Acul de !usut ii vau
numaidecat coada de vulpoi si mai vau cum .angiul trage cu oc.iul la cei ce dormeau. -ar se
vedea ca .angiul era grabit, caci iesi repede. Atunci Acul de !usut se duse la cocosel, il intepa
putin si+l trei din somn, apoi o trei sip e gainusa.
Gainusa incepu sa tipe:
+ -e asta te+am luat cu noi in trasura, ca sa ma intepi, slabanogule>
+ Daceti din gura, sopti Acul. A fost .angiul pe+aici. 8angiul nu este altcineva decat cumatrul
vulpoi si l+am vaut cum va masura din oc.i.
+ Fai, ce ne facem> spuse gainusa, facandu+se mica de tot.
+ -aca e asa, spargem geamul, spuse cocoselul pintenat.
+ 1asa ca va scap eu de incurcatura – spuse Acul, care auise pe un musteriu ca+i cerea .angiului
carbune pentru lulea. !ocosule, pune repede oul gainusei aici in vatra. Acopera+l in spua si dupa
aceea nici sa nu miscati. Abia ispravira treaba, cand iaca si .angiul intra cu luleaua lui 5os 5artin.
-rumetii nostril se faceau ca dorm.
8angiul spuse in soapta: 2 Ga sa aprind eu luleaua si pe urma va arat eu gaduire”. -ar cum
cauta el in cenusa un carbune sa+l puna in lulea, oul care era gata copt, pocni asa de tare, ca ii
umplu oc.ii de cenusa de nu mai vau nimic .angiul.
5usterii din .an, auind pocnetul, o bug.ira pe usa afara speriati. !ocoselul si gainusa abia
desc.isera oc.ii si cum vulpoiul .angiu umbla de colo pana colo stergandu+se la oc.i, isi scapa
coada din brau.
Acul de !usut il intepa dravan in coada. Fulpoiul, creand ca i s+a aprins coada, prinse a fugi
lovindu+se de tot ce intalnea in cale. Gesi afara si porni spre padure.
Freti sa stiti ce+a fost apoi>
2-e la .anul cu pricina
Hepede fugi cocosul,
-ar mai repede gaina=”
+ Mu fugi, gainusa – striga raand Acul – poate vine broasca sa te traga cu trasurica=
+ 5ultumesc, draga Acule, vorbi de data asta frumos gainusa. 5erg eu si pe jos. )i+o intinse
voiniceste la drum=
Dictionar de cuvinte:
motata + care cauta sa iasa in evidenta, care se crede superior, indranet, cu gura mare'
niscaivaBniscai + care este, se afla intr+o cantitate nedeterminata, intr+un numar oarecare'
pintenat + cu pinten+ formatiune cornoasa situata in partea de dinapoi si de jos a piciorului,
desupra labei'
tam(nesam – pe neasteptate, deodata, pe nepusa masa'
?angiu + persoana care tine un local /.an0 unde se pot adaposti peste noapte drumetii'
tantos + semet, mandru, ingamfat, fudul, arogant'
pesemne + se pare caB, se vede caB,' poate, probabil'
musteriu + comparator, client
-iferite imagini pentru ecusoane