P. 1
82.- 14

82.- 14

|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on May 03, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2015

pdf

text

original

Prijedlog

Na temelju clanka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju medunarodnih ugovora
(Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj __________
godine donijela


O D L U K U

o pokretanju postupka za sklapanje Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1511 (2005) za
Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vucedol",
izmedu Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeca Europe

I.

Na temelju clanka 138. Ustava Republike Hrvatske pokrece se postupak za
sklapanje Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1511 (2005) za Projekt "Istraživanje, obnova i
revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vucedol", izmedu Republike Hrvatske i Razvojne
banke Vijeca Europe (u daljnjem tekstu: Okvirni ugovor o zajmu).

II.

Razvojna banka Vijeca Europe (u daljnjem tekstu: CEB), europska je
medunarodna financijska institucija osnovana 1956. godine s ciljem rješavanja socijalnih
problema izbjeglica, raseljenih osoba i migranta u europskim državama nastalih kao poslj edica
Drugog svjetskog rata. Danas CEB dodjeljuje zajmove vezane uz socijalno orijentirane
investicijske projekte kojima se osobito pruža pomoc prognanicima i izbjeglicama, migrantima,
te žrtvama prirodnih i ekoloških katastrofa.

Primitkom u punopravno clanstvo Vijeca Europe, 6. studenoga 1996. godine,
Republika Hrvatska je stekla pravo clanstva u CEB-u, te je 24. lipnja 1997. godine postala
njezinom dvadesetšestom clanicom. Danas CEB ima 38 zemalja clanica. Od pristupanja clanstvu,
Republika Hrvatska ostvaruje prava u upravljanju CEB-om, sudjeluje u kapitalu i stjece pravo
postati korisnicom dugorocnih povoljnih zajmova. Do danas je Republika Hrvatska s CEB-om
zakljucila deset ugovora o zajmu u ukupnom iznosu od 1.677.522.985,00 kuna i jedan Ugovor o
jamstvu u iznosu od 8 mln EUR-a. Okvirni ugovor o zajmu je jedanaesti zajam Republici
Hrvatskoj prihvacen od strane CEB-a. Republika Hrvatska ima potrebu i interes da se suradnja s
CEB-om još više i šire uspješno razvije na buducim novim projektima ili opcim zajmovima koji
se uklapaju u politiku i nacela rada CEB-a.

III.

Priprema projekta iz tocke I. ove Odluke zapocela je na temelju Zakljucka Vlade
Republike Hrvatske od 13. sijecnja 2005. godine. Projekt je od velikog znacaja za cjelokupan
gospodarski razvoj istocne Hrvatske, odnosno dijela zemlje koji je bio najteže pogoden ratnim
stradanjima. Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne i prirodne baštine pozitivno ce utjecati
na razvoj procesa važnih za oživljavanje i razvoj te regije.
2
Ukupna vrijednost Projekta iznosi 226.288.358,00 kuna, od cega ce 75% ukupnih
troškova biti financirano iz zajma CEB-a, a preostalih 25% iz sredstava državnog proracuna
Republike Hrvatske u razdoblju od 2005. do 2008. godine. Zajam CEB-a je u iznosu od
169.716.268,00 kuna, s rokom otplate od 15 godina, ukljucujuci pocek od 5 godina.

IV.

Prihvaca se Nacrt Okvirnog ugovora o zajmu, kao osnova za vodenje pregovora.

Nacrt Okvirnog ugovora o zajmu, sastavni je dio ove Odluke.

V.

Odreduje se izaslanstvo Republike Hrvatske za vodenje pregovora u sljedecem
sastavu:

- predstavnik Ministarstva kulture, voditelj izaslanstva
- predstavnik Ministarstva financija
- predstavnik Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.

Troškovi za rad izaslanstva osigurani su u državnom proracunu Republike
Hrvatske u okviru redovitih rashoda pojedinih ministarstva.

VI.

Ovlašcuje se ministar financija ili državni tajnik u Ministarstva financija da, u ime
Republike Hrvatske, potpiše Okvirni ugovor o zajmu.

VII.

Izvršavanje Okvirnog ugovora o zajmu zahtijeva osiguranje dodatnih financijskih
sredstava iz državnog proracuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2005. do 2008. godine, u
iznosu od 25% od ukupne vrij ednosti Projekta, kao i sredstva za podmirenje svih fiskalnih
davanja u istom razdoblju, te financijska sredstva potrebna za otplatu glavnica i kamata u vrijeme
otplate ugovorenog zajma. Navedena sredstva osigurat ce se u okviru razdjela Ministarstva
kulture za cijelo vrijeme trajanja Okvirnog ugovora o zajmu. U Državnom proracunu Republike
Hrvatske za 2005. godinu, u razdjelu Ministarstva kulture, kao ucešce Republike Hrvatske u
zajmu, osigurano je 3.000.000 kuna.

VIII.

Okvirni ugovor o zajmu ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postojecih
zakona, ali podliježe potvrdivanju po clanku 18. Zakona o sklapanju i izvršavanju medunarodnih
ugovora.


PREDSJEDNIK

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->