1.

Uoči pravilno napisanu riječ:
PROLJEĆE PROLIJEĆE
2. Usporedi riječi u lijevom i desnom stupcu
ije je
lije!" lije!ovi lje!arna" lje!ovit
#rije$" #rijesi #rje%ni!&#re%ni!
vije! vje!ovi
vrijedan vrjedniji&vredniji
snije# snje#ovi
lijep ljep%i" ljepota
'ijel 'jelji" 'jelina
'ijesan 'jesno(a
slijep sljepo(a
dijete djeca" djete%ce
pijesa! pje%čan" pjes!ovit
po'ijediti po'jeda
lijepiti ljepljiv
3. Napiši umanjenice ovih riječi:
korijen, crijep, vijenac, snijeg, cijev.
4. Napiši sljedeće rečenice, a umjesto crtica stavi –ije ili –je:
Vr me je l po. U r ku je procv talo cv će. !uje se p sma. Na klupi
s di s di čov k. "osa mu je # la kao sn g.