S I M P L E C O N T I N U O S P E R F E C T

PERFECT CONTINUOUS
P
R
E
S
E
N
T
1.Sadasnje vreme - radnja koja se odigrava
stalno, uvek , uobicajeno,-radnja koja se ponavlja.
pr: Tom goes to school every day.
2.Sadasnje vreme koje je stalna istina
pr: Sun always shines. pr: The Earth is round.
Prilozi : always(uvek),often(cesto),never(nikad)
sometimes(ponekad),usually(obicno) wenever
(kadgod),rarely(retko),o!!asionally (povremeno)
every day(week,month)
".Buduce vreme u vrlo retkim slucajevima
radnja koja ce se odigrati u buducnosti ali koja se
najverovatnije cesto odigrava u to vreme.
pr: Plane leaves at 10 o`clock tomorrow.
1.Sadasnje vreme - radnja koja se odigrava
upravo sada, u momentu govora.
pr: Jane is sleeping now. pr: `m reading now.
Prilozi : now (sada), at te moment (ovog
momenta)! as we s#ea$ (dok govorimo)
2.Buduce vreme radnja koja ce se odigrati u
buducnosti(blisko "uture simple-u).#o$e se
prevesti buducim ali i sadasnjim vremenom
pr: am watching tv tonight. -!ledacu tv veceras
ali i : -!ledam tv veceras
Prilozi sve sto upucuje na buducnost- toni%t
(veceras),tomorrow(sutra),ne&t week(month)
in a "ew days(weeks,years,etc.)

1.%adnja koja se odigrala u proslosti ali su
posledice te radnje prisutne i u sadasnjosti.
pr: Tom has "roken the window. # Tom $e slomio
prozor %ali $e prozor $os uvek sloml$en&.

& srpskom je$iku ovo vreme prevodi se #roslim
svrsenim vremenom ' #erf e$tom a redje
sadasnjim vremenom (najcesce sa since i "or ali ne
uvek, sto $avisi od konteksta same recenice).'r:
She has lived here since 1''( # )na zivi ovde od 1''(.
( haven)t seen him since *riday +isam ga video od petka
Priloz i( )ust(upravo),alrea*y(vec),never(nikad)
ever(ikad) ! +efore(pre),yet(jos uvek),sin!e(od)
for(vec),lately , re!ently(skoro),so far(do sada)
tis week(month,year), to*ay(danas)
1.%adnja koja je pocela u proslosti, traje i u
sadasnjosti sa tendencijom da se nastavi i u
buducnosti.
pr: have "een learning *rench +or , years.
-cim +rancuski , godina% ali ucicu ga i
dal$e&
& srpskom je$iku ovo vreme se prevodi
#re,entom .
'rilo$i: sin!e ( od sa ovim prilogom stoji
datum pr : since ,--. )
for ( vec sa ovim prilogom stoji
kolicina vremena pr: "or ten days)

P
-
S
T
1.'roslo svrseno vreme - radnja koja se
dogodila ili koja je trajala u proslosti , u proslosti
se i $avrsila, tako da se njeno trajanje ne prenosi
na sadasnjost.'revodi se najcesce #erfe$tom.
pr. heard it yesterday. # /uo sam to $uce.
pr. 0e went to school when we were children.
sli smo u skolu kad smo "ili deca.
2.'rosla radnja koja se ponavljala u proslosti.
pr. 1e wrote to her every day.
Pisao $o$ $e svakog dana.
Prilozi .yester*ay(juce), last week(month,etc.)
a%o (pre two days ago), in ( u - in ,-/0 )
2apomena. sa ovim prilozima ne moze se
koristiti present per+ect tense.
1.'roslo trajno vreme - radnja koja je trajala
du$i period vremena u proslosti i u proslosti je i
$avrsena ( slicno nasem im#erfe$tu )
Prilozi. a/ all *ay yesterday ,wole evening
pr. was working all day yesterday.
3adio sam ceo dan $uce.
+/ 0en ' radnja koja je trajala i$vesno vreme
u proslosti i prekinuta je nekom drugom
proslom radnjom.'osle when stoji glagol u
past simple-u a u drugom delu recenice past
continuous.
pr. was reading w hen she came in.
/itao sam kad $e ona usla.
!/ 0ile (dok) dve ili vise radnji koje su se u
proslosti odvijale (trajale) istovremeno. 1ba
glagola stoje u past continuous tense-u
pr. was reading while she was watching tv.
/itao sam dok $e ona gledala tv.
1.2avno proslo vreme - radnja koja je $apoceta
i $avrsena u proslosti pre neke druge prosle radnje
(slicno nasem #lus$vam#erfe$tu).
Prilozi. a/ 1efore (pre) posle be"ore glagol stoji
u past simple tense-u a u drugom delu recenice u
past per"ect tense-u.
pr. 4e+ore she came 5we have made a cake.
Pre nego sto $e dosla5 napravili smo kolac
+/ -fter (posle,nakon) (when , as soon as) 'osle
a"ter stoji galagol u past per"ect tense-u a u drugom
delu recenice glagol u past simple-u.
pr. 6+ter had le+t5 they arrived.
2akon sto sam otisao5 oni su stigli.
!/ 1y the time (do) %adnja koja se odigrala do
odredjenog momenta u proslosti.
pr. had spent all my money "y *riday.
Potrosio sam sve pare do petka.
1.2avno proslo trajno vreme - radnja koja je
trajala(du$e vreme) u proslosti i $avrsila se pre
neke druge prosle radnje.%etko se upotrebljava
samostalno, najcesce u sklopu slo$enih recenica
i prilikom slaganja vremena.
pr. had "een working +or two hours when he
came # Ja sam %"e$ah& radio dva sata kada
$e on dosao.
pr. She said that she had "een travelling since
7onday # )na $e rekla da $e putovala od
ponedel$ka.
Prilozi. nema karakteristicnih prilog mada se
najcesce ovo vreme upotrebljava sa:
sin!e i for

F
U
T
U
R
E
1.Buduce vreme - radnja koja ce se odigrati u
buducnosti, kao i $a i$ra$avanje ocekivanja, nade
itd.'revodi se futurom.
pr. will go to the seaside ne8t summer.
Prilozi sve sto upucuje na buducnost- toni%t
(veceras),tomorrow(sutra),ne&t week(month)
in a "ew days(weeks,years,etc.)
-'rilikom slaganja vremena will i shall prela$e u
woul* i soul* ( "uture in the past )
-3ada se koristi will u prvom licu insistira se na
tome da ce se radnja sigurno odigrati.
1.Buduce trajno vreme - radnja koja ce trajati
i$vesno vreme u buducnosti.
pr. 0e shall "e "uilding new house ne8t
summer.
7i cemo graditi novu kucu sledeceg leta.
Prilozi . svi oni koji upucuju na to da ce se radnja
odvijati u buducnosti.
pr. will "e speaking +or two hours tomorrow.
!ovoricu dva sati sutra.
1.'redbuduce vreme i$ra$ava radnju koja ce se
dogoditi pre neke druge radnje u buducnosti.1vo
vreme je slicno nasem futuru II
pr. 6s soon as shall have written the letter5
shall return your pen. /im "udem
zavrsio
pismo5 vraticu ti olovku
2.%adnja koja ce se desiti i $avrsiti do nekog
odredjenog trenutka u buducnosti a ne u nekom
odredjenom vremenu u buducnosti.
pr. They will have le+t the party "y ' o`clock.
)ni ce napustiti za"avu do ' sati.
Prilozi. as soon as (cim) , +y the time (do)
1.'redbuduce trajno vreme radnja koja ce
trajati (du$e vreme) do nekog odredjenog
vremena ili trenutka u buducnosti a ne u nekom
odredjenom vremenu u buducnosti.
Pr. 6t ten o`clock tomorrow 5 you will have
"een working +or 9 hours.
- deset sati sutra 5 "ice da ste radili 9 sata.
% imacete za so"om 9 sata rada &
- 1vo vreme se veoma retko upotrebljava.