CONTOH PENULISAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

KSSR


MATA PELAJARAN:
KELAS:
MASA:
TEMA / TAJUK:
FOKUS UTAMA: masukkan kod Standard Pembelajaran sahaja (rujuk DS)
FOKUS SAMPINGAN: masukkan kod Standard Pembelajaran sahaja (rujuk DS)
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Pada akhir pengajaran, murid dapat:
*satu objektif daripada fokus utama dan satu objektif daripada fokus sampingan
AKTIVITI P & P: i. aktiviti Literasi (sekiranya ada)
ii. aktiviti pentaksiran, pemulihan dan pengayaan
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan Teknologi Maklumat &
Komunikasi merupakan EMK yang diberi penekanan dalam KSSR.
EMK sedia ada seperti Bahasa, Sains dan Teknologi, Pendidikan Alam
Sekitar, Nilai Murni dan Patriotisme masih boleh diterapkan dalam
pengajaran dan pembelajaran.
BAHAN BANTU BELAJAR:
PENILAIAN P & P:
REFLEKSI / CATATAN: i. Nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif pengajaran dan
pembelajaran
ii. Tindakan susulan (pemulihan, pengukuhan dan pengayaan)

Rujukan:
1. Dokumen Standard KSSR
2. Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia KSSR

Disediakan oleh:
Panitia Bahasa Malaysia
SK Kota Aur