5

Fasa / Masa Aktiviti / Isi
pelajaran
Butiran Mengajar Pengelolaan/Organisasi Catatan /
Alatan

Permulaan
(5 minit)

a) Memanaskan
badan
b) Regangan
c) Memperkenalkan
pergerakan
kemahiran
koordinasi mata
dan tangan


a) Memanaskan badan
-Meniru gaya berjalan ibu
mengandung secara bebas di
dalam kawasan kon dengan
iringan muzik.
b) Regangan
- Tangan, badan dan kaki
- Meniru pergerakan alam semula
jadi
 lalang ditiup angin pelbagai
arah (bukan loko motor)
 pergerakan bunga kembang
- murid bergerak secara
berpasangan
- berdiri membelakangi
pasangan
- murid mengangkat tangan ke
atas dan memegang tangan
pasangan masing-masing
- murid bergerak satu langkah
ke hadapan tanpa melepaskan
tangan pasangan.
c) Memperkenalkan tajuk koordinasi
mata dan tangan
= kon
= guru
= murid-muridBBM : kon,
Muzik,
komputer
riba,
pembesar
suara
6


Perkembangan
(15 minit)

Langkah 1
(4 minit)
 Demonstrasi oleh
wakil murid
dengan
bimbingan guru.
 Secara kumpulan
kecil
 Aktiviti
membaling bola
getah


 Berdiri dalam keadaan tegak.
 Kaki dibuka seluas bahu.
 Sebelah tangan memegang
bola dan membaling ke tanah
mengikut jarak daripada dekat
ke jauh.
 Lakukan aktiviti ini secara
berulang-ulang.BBM : bola
getah, kon

Langkah 2
(4 minit)
 Demonstrasi oleh
wakil murid
dengan
bimbingan guru
 Kumpulan kecil
 Aktiviti
menyambut bola
getah dengan
kedua-dua belah
tangan.


 Berdiri dalam keadaan tegah.
 Kaki dibuka seluas bahu.
 Kedua-dua belah tangan
bersedia untuk menyambut bola
selepas membaling tinggi bola
atau apabila bola melantun ke
arah murid.
 Apabila bola disambut kaki perlu
dibengkokkan sedikit untuk
menyerap daya.
 Lakukan aktiviti ini secara
berulang-ulang.

BBM : Bola
getah

Langkah 3
(7 minit)
 Aktiviti dalam
kumpulan besar

 Murid diminta membuat empat
barisan memanjang dan
menghadap pasangan masing-
masing.


BBM : bola
getah, kon
7

 Demonstrasi
oleh wakil murid
dengan
bimbingan guru.
 Aktiviti
melambut dan
menyambut
bola getah
 Berdiri tegak kaki dibuka seluas
bahu.
 Murid di barisan A dikehendaki
mengambil sebiji bola getah.
 Murid di barisan A melambung
bola ke arah murid di barisan B.
 Murid di barisan B dikehendaki
menyambut bola getah dengan
dua tangan.
 Murid di barisan pula
melambung bola getah ke arah
murid di barisan A
 Aktiviti ini diulang beberapa kali.
Kemuncak /
permainan kecil
(5 minit) Murid akan dipecahkan kepada
dua kumpulan iaitu A dan B.
 Ahli kumpulan A diminta
membuat bulatan besar.
 Ahli kumpulan B akan berada di
dalam lingkungan bulat yang
dibuat.
 Ahli kumpulan A akan
membaling bola mengenai ahli
kumpulan B yang berada di
dalam kawasan bulatannya.
 Ahli yang terkena bola dikira
mati dan perlu keluar daripada
BBM : bola
getah
A A B B
A
B
8

gelanggang.


Penutup
(5 minit)

 Gerak kendur


 Penilaian (kuiz
secara lisan)
 Rumusan

 Mengangkat tangan ke atas dan
goncangkan badan
 Goncang bahagian kaki untuk
mengendurkan otot kaki
 Tarik nafas dan lepas sebanyak
tiga kali

 Bersoal jawab tentang aktiviti
lambung dan sambut yang
dilakukan.
 Kepentingan koordinasi mata
dan tangan

 Guru merumuskan keseluruhan
aktiviti melambung dan
menyambut.


Berkumpul dalam 1 kumpulan
besar (kelas) dalam kawasan
kon.

= kon
= guru
= murid5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN JASMANI
PRASEKOLAH

Tarikh : 23 Ogos 2013
Masa : 8.00 pagi-8.30 pagi
Tahun : Prasekolah SK Che Deris
Bilangan murid : 30 Orang
Fokus : perkembangan motor kasar

Standard Kandungan :
Berkebolehan melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam
perkembangan kemahiran motor kasar.

Standard Pembelajaran :
2.3.4 : melambung objek lembut menggunakan satu tangan
2.3.5 : menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan