Here or

now
Anticipation
Imaginatif Reaktif Negatif
Menanda
kertas
peperiksaan
Menyediaka
n soalan
peperiksaan
Menguruska
n kejohanan
balapan
Menguruska
n hari
terbuka
sekolah
Murid
cedera
semasa
turun
tangga
Murid
cedera
terkena
pisau
semasa
memotong
Pernah
dimarahi ibu
bapa pelajar
Silap
menanda
kertas
peperiksaan
erlalu
banyak
program
yang perlu
dijalankan
Perlu
menyediaka
n kertas
kerja
dengan
segera