ENZIMELE

Enzimele (din limba greacă - zymosis - ferment) sunt proteine sau proteide fără de care celule vii nu pot
înfăptui reacții complexe într-un timp scurt, la temperatura mediului înconjurător.Ele sunt substanțe
care catalizează reacțiile biochimice din organism, avînd un rol esențial în biosinteza și degradarea
substanțelor din materia vie, întîlnindu-se în toate organismele animale, vegetale și în microorganisme,
mai fiind denumite din această cauză biocatalizatori.Fără enzime , procesele biochimice s-ar desfășura
cu viteze foarte mici.
Reacțiile chimice ce au loc în organismele vii,în condiții de presiune și temperatură relativ joase și pH
bine definit nu se pot realiza, la vitezele apreciabile care le caracterizează, decît admițând intervenția
unor catalizatori deosebit de eficienți.Acești catalizatori eficienți sunt produși chiar de organism, sunt de
natură proteică și poartă numele de ENZIME (de la grecescul "en zime" = drojdie). Ele se pot defini, deci,
drept proteine cu acțiune catalitică; aproape toate moleculele-enzimă, cunoscute până acum, dintre
care multe obținute sub formă cristalină (ureaza 1926) au structură proteică. Numărul enzimelor este de
ordinul miilor căci, în lumea vie, fiecărei molecule organice, existente aici, trebuie să-i corespundă cel
puțin o enzimă, care să participe la sinteză și/sau degradarea ei.

Related Interests