You are on page 1of 36

EIKONorPAcoHMENEL IVrXOPL\1 E2

riA

KI0APA

***

EKM.A8HIH XOP.12 ~AII<MO

*~*

* EKilOIEII NTOPEI\1\1 * (0FL:!AAnN I KH

nrOAOrOI:

To f}rf31io avro fX6.r GKOn.O vdflotJl)tfaE) r6v apxdpw Kleapir:n;(l, dian; xwpfr;" {J01jfJr.W JdoKaAov xai povo pe td a.7J.owypajipara taxi ri~ r.po;)1;oyparpltr; :nou tL.8PltXt1, Vrij..tiZopef va fIllf)tr ni mo XP.l?r:n;.w dKKO/tiWyw.p.ivra.

To KriSe aKKOI1'J[(i.Vl(Lp/(vU) dv(u (JxcoU).ap./J,vo pi nOAI) (£7..16 tpono, Kat uvvoJr.vf."rw pi rponoypa{f)Ia (!jar€. 1 XPtjal1 roo va yfv[!w r.:a.pa ,"WAV dJKOA.tj.

un!:: XO.PAIZETAI H KI(3APA

]) Mt tva QUlnaCH.0V AA (rovobOT,l1) x:opof~o1!)~(.s lrlV 511 xopo1i.

2) na1:'wvrct'.; 1:6 50 lacr"W "Til,;,; 511'; xopofl~ 06. &XOl)~& "1"t}vcpwvr) .PE,L6~(fImva jJ.f, rov uixo 1i!"Ol) e" uJ(Ol)O"ls.i'r Xop3f(Ollllc 1:tlv 411, xop8i1,

3) n(H6)V'tn~ 1'6 50 raerro 1"11~ 4l1~ xop,811~ eo: eXOl.)~lS "rtl ~wwl LOA.::EuJ...ilql{~wa Jl • «un] xopOiSoul-lf. Tt1V 3t1J XOP0rl·

4) nCtt&vra,;; 'to 40 laGro 1"fjG Jll c; xop3il~8X01;)~""H'; "ITl, i"f'owl) n~ cnJ!l!q;Jwvu u ' Q.U"ltl x,opo{,·

sOOIlEI'rlV 2111 yopOrl·

5) ncrrwvw,:; to 50 l.a;.mo nl~ 21"]0; xQrofl~ fl6: 1iXOtJI1e. 'ttjv qlwvr] MI, mJfJ!(p.(;I,lVU Jl 'ct~1!'"Fl xop3i~o~)JU.r. 'tllv 11Iparrll xop0r1.

6)' H 6111 xopoll xop5t<f.tcu 06~".u.p{Ov(l pi. 't"6v~xo 1:ij~ h"l~ (Ml) Ked ellKOft.O:rtEpa n:o:"CroV1:a~ 1"6 2,0 1:6.01:0 1:fir; 41l~ "X0poils·.

MnopoGj-lE tl'tknil~vci 1tpO~ijewOoijp£ &va:. t~(i{Jjl'WVO Ow:,n:o.cHiw TIOD EXHIi-':U{ 11.; 6 <.provtc:;r&v XOpSC))V lfl~ nBci.pcr<;, on:crn; TO. XOpOlOIJ(l; yivtto.n &1L!~OO('lr(rw.

EXEt\IArPAMMATA l:YrXO pl;.lnN

Ol l~T]1 6pt~ov!u:;S YfH.q,!~U~;~ [·OJ\! UXEO{roV lInpw1:avouv lie; E~., Xop6f..~ Tij~ 1i:lf.lci.pcx~, o"a Be KdijEU~ yp(l~.!JES :rco.PU::JT((VOlUV ro. TelOlO:.

Ol !(lU(I,Ol odxvoov TO ITlllldo :/rOll n:P&:/rEt va rrll1"~rJouv ni ·cSo.KTUAO mil dpLO'tf:pOU XEplOG, ol O£ u.p I O".l.Ol ltOU ~ri(ncovnu J.lhro: rHoli~ Kti1(/\..OU~ 5dxvouv noto SciK:WAO rrpt':'lnn va nu Hlm:n;.

• ApdllfJoi 8o.K'tUl..Q)\' J'= AEIKTill~

.2 = Mtao~

3. = narUJ,l.RO'Ot; 4 = Mucpo-.;

~I -
I J.~
I"Z I
l~
I .loA NTO AD M! fum MI

-rO
.ii"l.
~
4il.
, I'~ 8

1:0..\ Mi

To OTUl!~'i:O X,rco':' Ehi PpilU ai.. 6plOJi.i..EVG crXHilD. ouYXOpO'lWV. crrU.1a{vu j[m~ TJX()p5~ 1]\)'[1'1 otv 1rf'JF.nEl vd XtU1U1IHf:il, 511tLai5r\ va. J,l.-riIV dKolJoulKoJh'ih.ou. AUt.o ad 'to ru:':tUXEtf: o.qJou dnisGtf tcal'tOLO 5ci.Klulo !OV dplOl.EpofJ crt~t; l~Pto1i:i, E.A.a.:ppci.. q' "':(rt~ TTl zopS·ll· I'(~ "lOpS,,", nOl) otv G:rcapxu "'IlV~:\"a. cnWdo, X ~ IlUOpoo:; rr;:UI(/I.O~, atU1U.l.w:\ n:ru~ 1tPE1l:£l, "rl x.opoli au'tll. 'VarrGll xu:I d:vm;,c[~, ~'5ixw~ va d:nt~f.l 0' utrni lCavho. 8dKtUA.o"

1:,11.] Jit/Lt.i:li !-I&Pl KOO,\,I (JX~o{wv u:rrarJX£l ~:vo:t; cl:ple~lO':;; ibOll 0"1lJ..lU1VEl dna noro taUH) JrpE,IT€1 vii 1t1a(jOO~V. l~V au-yxopOta, n.)::. onl" m:i,Jou 4 0"1'0 rpiro crxt8LO {m[j.Pll;;l to B. d~lO: &1[<1 to 80 'tRam e' upx icrouJ.lf. ill v oun::opB{a:.

~YrXOPAIEl:

'0 ...

z;

,
Q -
'<=1"
-1lll
'~ (ro
-
"IV
ret i_- .. iii
~I
I !{,
- 'C!'
I ']I'
- IMI

NTQ ('DA NTO IDA

-
l ..... --
, I "'i\.
'~ _I '~
IX,
- hA Nm EoA MI~

,Ii ~
u
I l:.
.. '''l'P'
X
"'" IQA NI'O E •• Mlab

• -6---
-~
, :!::" l
'f!"1 NTO

It-.-~~..,......----.-.- Nrn fH~--I----+------J.--I- EoA J+-4 ..... .....J--+~+---1'- M. 1-I----1--II-f' 11+---11---1- NTo

'H--+-I-Ctl4--+-1- loA

~I~--~~-L--~~D

£OA NTD
MI I~~
:r.b MI
IDA lib
Niro [o.A
[01 NYo [oJ. MI~ NTo EOA roo :10)"

NTO loA MI~ INTo InA NTH

I' ,~
,oil
~ ....
I ~'
-Lo .,...
, li~ MI,' N1I'O inA

IJ..,-......-,r--........-.......-----,- NTo f-I---,i--I--~ ~--+-. :l1'b, H-IR+-+--+--+-"Ii- M.~

lr+--+~t--alt+----I--j.-· IDA ~~~d-~-~~O

~:;r---'rT""--r---'r--- MI

r-rD1-r+4-_LI_ ~ ~

;(

-,
~~ 11-.;]1' I
.... .... ,1
4J. ~
-0::; ...

z.

I
I
~ I:
I
""" I
'~-I I
'qlI' - r ,:1 I °1:1111'~ ~

> ~ ;,. o!;!J

-~ ....

z

~oA NI1rO I\g

IM'I~

M'I I.~ .Eoll MI roo ,loA

T ...
r ! r
r r
I \1
~

I 1\0

IMI NTO

Mm Au

1:011 >C rr----jr-+---1~-+--JL M.

I ,-
- 1Ii7
I
I - """
1 Z
T ~
T Aa Ml~

"1"0 1:0.\

L """'"
II r ..... ,I.J -
, CR., . ...,
, 'ocr ,",
I
- "" ,
'1]1[ I ~,...
I ...- .. -&r-
....... :6:" 'I"-
x r-
T_'" - :lIP h

""0 1:oA

~~--~~--~-J-IOA NTo

[o~ 1M • II &.1. rno EoA

-rfl.
.... ,,,"11. J
I
, =' -,~
.". .0 ,I-

-
- - "'"'-
II- .,.1 T
... '-II' I
'......- """,,
"'"
J II ~ 1'.,

MI N-To

"J CI.

~~ l1li

.....

. ~ :l..

-

-0

h'

Z

... '

(~ ....
-f)="
.....
~. I
I 1 I
I M'I, N'J~ Eo~ MI' NTo.

... '
... ,
... ,. ......
I
='
, 010:».
....... Nmi

:E. M"

...---.----..------.-----.----,.- M;

.-~~-4~F-+-4t-·E?

~ xlD~~~"t IIII ~

~ ~ __ -b~~ __ L-k-~

.§- I

;..

-

:::1.

. ., 'Q

Z

I .-O-~
;,..-.,.
'~
... ~,
\,K loJ4 MI':

NTo.

1.014 rtro'; EoJ4j

I u ...
j l_ -
... ..... i
\1- ~
\ .X!. I
'IIIJ.: loAlI M •• '

1:lo~ POa. r~

. I I -

---,-

----.

-=-1 --,--

.-- -,--

,

.-
~-O v' I !
;jIi:Ii.
- ,-
I :.
I _. E. MI

rtro4I 10"';

5

I

,

Eb

-. NT~ .,..... ...... --+-11----4-___1_ XoAj ,-+-~D_if-t-+-___j.= Mmj ~-+-__4_____I_fIII'-II--+____+_ rtroI

'rF--+-----t-AJ-t--lI--r- SoAJ'

I-,I--.L._L-...b....-L... N'JO~

........ ----r---,r--r-~ Nro~ It---+----+--I-II+---I-I-- !. f+-"'+~-+--+-......f- MI. ~...j,.4-'+------I1--+-4--+-' :1:11

-lrl--+---.jf-at+-+---I- 1-0,,*

II--'-~_.L...-..L------L- N~

h----r-,-----.------y- NTOI f+t-.:l---+~I--+----+- Eo"-~ ,'--I-1~---1f----I-----I.-~-.J-- MI t4-~-4~~I--+-~-·Nnf H-~-+~~~+-~- f~~

~~~~~L-~~

'h----"'f"-r----.-------,-...- NTGj J.I------I,.------+--!,..fIi 11~1r- :II

~~ -I~+_-I--..._!_ Mi

i4-l ----I--I-+-_+_ II

1r+-----1--'" .. ~I-_I__~ £o~ I-L----I.-I-..-...L....... .......... 81'0#

.......
DII I~ T
~ .'~ _.
.... -I

I I
I I I 1 ,il)(

.. )( IQo

'0 :>-

=:.

( .-11"-
....... T I
HI I.. I
~ I
~. -
v~
- :I II~III

I I r..
I III
I !'I .. .J ~I
I I
'\ r
II 1--1-
I I I I I "" ~~-+«H~~L~~ NtTo_

hA_ N~ Ao_

I\JlI_ M'.

Iho$I :l-OAf )C

L ~ ..- ..
~ -U--
i
. _.u I
I~
I I~
L-O
-e-
IliA
- I
-
\1 .. , .....
~
..... I Eo~ 5~1' Jio'" M,.

rtmf

,p&j 1:1' M •• NN.

:EyrXOPAIEE

~
~ 6li..
- I


, CDa.

Pe

A" PI:

"'0 Wi,

h--..,-.......,----.--~".. Ihl J4..--l,--.~,.fi .+-----1--16 d)u_ f-+~~~a.~~--~p~ '~~--~~~~~--+-~Aa ~"~-+-~~~~P£ ..... _--'------dl-.......L_..L AD

PE

1--.---,----..--.........----.- PE

rH .. r-~-4-~--~ Ao f-t--1~J_+______1F--I-___il,- $01 l-+---I--I--I!'I' I-+---+---+- P£ Tr-~_+«t~_1--~AQ ~-L--L--L--Lh

CDgJ I!C
NTO ~
Ao ~ ........ ,I "'" NTo
PE '~ GO.
Aa Ji(
.... ~ I\a )(
.,... .....
I 'lV
j ,
SH I
Nl'O $a# Pt All!! Au

Gu At! tr. h
PI: Gla • Alii
1f-4
Ao Pill Giln
'PoE - At! Pi:
Aa PEl' Au
Ao K 10 6,.
~ -
~ 1
6lr.
.~ rO
6'l.,
...... r:!! I
- "'11.
=- 1
I
I d)a Aa
Nro mil
Aa -N.TO
PIt: "0
Au PI;
1\0 )C 7

--;rrI
I
~~ PI:

Au IDa NTO Aa

10

oiOlI<,
l1:li'
I
i
.
g Ii(

'" a.

'e ;.

~

=-

"*
.....
''1::1'. I

I r J
).1 " I,
I:
I
I I
II ft
,... I
;D.
~

IIIU, .: I
'"" 1\0 h I'HJ

7 I
1 I
c; I
I .1
, . ~ [I PI:
eg- [.
h .8.
Pf: )(
Aa ADI
PI: II! PE
.. I,I
PH iDa
Au II<
Aa - Au
Pi: .=rO'611
"'=" I ~.
I 'IV _EL

I . N~ Aa'

.... p~ Au

7

(Do

.....
--0 -
~
Z_
~ )C '>C

.....
'._- .'IIL I
-ro -
...
'''!:5'
I MI N'fo

....

PI:

1:.1

Aa IPe I\a

6

CIIIa~ ~

Ita

Pt Au

I-r--..------r-~..----r- At! +f-----+-+ftI-+--jl----iI- ~ H--t ...... I-I--+-t---t- Nro.

~~r--r~~-F~~PI:

Io-I--I...-....&....~b....- ......... A!II ~

11

I

'PI:

AD

¢Ie;

--,--......-,--.------..--fJ 1-".-----.-. Nil'o I'+-+--+-+---+- MI -+--11---+411-11--+--91- h

-J--II---H.A-I---+-If- Aa

X~~~~~~~~~

~~~I...-~~~~~~