ORAR MASTER INTERDISCIPLINAR PED-ArtE, sem I, anul univ.

2013-2014
Disciplina,
Ziua,
Ora,
Sala

Sapt.
I
16.10

Sapt. II
7-13.10

Sapt. III
1420.10

Sapt. IV
2127.10

FPA(A
P)

JT

FPA(A
P)

PP

FPA
(ER)

PP

AI

FPA(A
P)

JT

JT

Sapt. V
28.103.11

Sapt.
VI
4-10.11

Sapt.
VII
1117.11

Sapt.VII
I
1824.11

Sapt. IX
2530.11

Sapt.
X
2-8.12

Sapt.
XI
915.12

JT

FPA(A
P)

JT

FPA(A
P)

JT

FPA(A
P)

JT

DO

JT

FPA
(ER)

PP

AI

DO

PP

PP

FPA(A
P)

FPA (AP)

FPA(A
P)

PP

AI

DO

AL

DO

JT

JT

JT

DO

JT

Sapt.
XII
1621.12

Sapt.
XIII
6-12.01

Sapt.XI
V
1317.01

FPA(A
P)

JT

FPA(AP
)

FPA(E
R)

AI

FPA(E
R)

PP

PP

FPA(A
P)

FPA(A
P)

FPA(E
R)

DO

JT

JT

AI

FPA(A
P)

JT

 MIERCURI

16-20
Sala 504
Leu
VINERI
14-20
Sala 6
Panduri
SÂMBĂTĂ
9-13
13,30-17,30
Sala 6
Panduri
Orele

de miercuri sunt create special pentru cei care nu pot participa la cele de sâmbătă. În cadrul orelor de miercuri se vor relua temele de sâmbătă pentru
disciplinele FPA si JT.

Nr. crt.
1.

DISCIPLINA

Abreviere

Profesori

FPA

conf. univ. dr. Elena Rafailă (ER) - curs
lect. univ. dr. Anca Petrescu (AP) - seminar
prof. univ. dr. Elena Stănculescu

2.

FUNDAMENTE ALE PEDAGOGIILOR ALTERNATIVE: MONTESSORI,
FREINET
PSIHOLOGIA POZITIVĂ APLICATĂ ÎN ȘCOALĂ

3.

JOC ȘI IMPROVIZATIE TEATRALĂ

JT

4.

AI
DO

5.

ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE: PERSPECTIVĂ ISTORICĂ
DISCIPLINE OPȚIONALE
(1 disciplină din 2)
DESIGNUL LECȚIEI. ALTERNATIVE LA LECȚIA TRADIȚIONALĂ

DL

conf. univ. dr. Victorița Trif

6.

STRATEGII CENTRATE PE COPIL ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE

SC

conf. univ. dr. Laura Ciolan

PP

lect. univ. dr. Mihaela Bețiu (MB)
lect. dr. Adriana Titieni (AT)
conf. univ. dr. Diana Csorba

Conf. univ. dr. Elena Rafailă, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Dept. de Formare a Profesorilor, Univ. din București
Lect. univ. dr. Anca Petrescu, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Dept. de Formare a Profesorilor, Univ. din București
Prof. univ. dr. Elena Stănculescu, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Dept. de Formare a Profesorilor, Univ. din București
Lect. univ. dr. Mihaela Bețiu, Facultatea de Teatru, UNATC „I.L. Caragiale” – București

univ. univ. din București Conf. UNATC „I. de Formare a Profesorilor. Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Facultatea de Psihologie și Științele Educației. dr.L. Dept. din București . de Formare a Profesorilor. dr. dr. Victorița Trif. Univ. Dept. Dept. Adriana Titieni. Laura Ciolan. Univ. dr. de Formare a Profesorilor. univ. din București Conf. Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Caragiale” – București Conf. Diana Csorba. Facultatea de Teatru. Univ.Lect.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful