You are on page 1of 1

*Maznuo bih je k'o Cigo tonu bakra.

*Trpao bih u nju k'o siromah u torbu.


*Olizao k'o seljak poklopac od kajmaka.
*Sloio k'o metar drva.
*Rairio bih je k'o devet i petnaest.
*Primila bi ga k'o saucece.
*Pocepao bi je ko nepismen novine.
*Podero bi je kao regrut vojni poziv.
*Napunio bih je k'o papriku.
*Vristala bi ko da brata zeni.
*Otreso bih je kao zidar ladno pivo.
*Uletio bi u nju ko krmak u kukuruze.
*Napunio bi je ko mozart kajdanku.
*Raskovao bih ju k'o paletu.
ISCELIVALA BI GA KO BABA UNUCE ZA PRVI RODJENDAN?
*Poder'o bi je ko racun od struje.
*Uso bi u nju ko izbjeglica u prazan stan.
*Opuc'o bih je k'o mraz paprike.
*Us'o bi u nju ko Inzaghi u offside.