You are on page 1of 12

Managementul riscului n turism la cea mai bun destina ie din Europa:

Lisabona
The risk of management in tourism to the best destination of Europe:
Lisbon
Mateiu Ana-Maria
Faculty of Economics Sciences and International Affairs, Babes Bloyai University
Cluj Napoca, Romnia, anyyta!!"#ya$oo%com
Abstract
Risk management is the identification, assessment, and prioritization of risks. The strategies to manage
risk include transferring the risk to another party, avoiding the risk, reducing the negative effect of the risk, and
accepting some or all of the consequences of a particular risk.
The Portuguese capital of Lisbon stands next to the Tagus stuary and en!oys an especially sunny
position on the coastline of the uropean "tlantic. Lisbon is rightly home to many of the country#s most splendid
buildings and landmarks, particularly around the districts of "lfama, $aixa, %hiado and &ra'a. Tourists should
be sure to visit the ()th*century %astle of +ao ,orge and its countless medieval features, the Portuguese
-ational Library .ithin the %ampo &rande area, and the "rco da Rua "ugusta, a historic and rather elegant
stone arch.ay of grand proportions. The Pra'a de Touros do %ampo Pequeno is another magnificent structure
in central Lisbon and today markets itself as a venue for many different events, even featuring its very o.n
shopping centre.
ven if there are a variety of tourist attractions, the city is not exempt from the negative aspects of
tourism. "fter several tests it .as found that there are four types of risk/ social, satisfaction, functional and
natural.
uropean %onsumers0"ssociation has given the first prize for best uropeans destinations. Lisbon has
.on this title because the consumers of the Portuguese capital have voted as the most beautiful destination for a
trip of a .eek. Prize .ill allo. the Lisbon Tourist fascinating to better promote the city, considered urope#s
"tlantic &ate.ay.
&ey 'ords( tourist ris) mana*ement, ris), ne*ative aspects
Introducere
Turismul este cltoria realizat n scopul recrerii, odihnei sau
pentru afaceri. Organiza ia Mondial a Turismului ( O.M.T. ) define te turi tii ca fiind
persoanele ce cltoresc sau locuiesc n locuri din afara zonei lor de re edin permanent
pentru o durat de minimum douzeci i patru (!) de ore dar nu mai lung de un an
consecuti", n scop de recreere, afaceri sau altele nelegate de e#ercitarea unei acti"it i
remunerate n localitatea "izitat.$ Turismul a de"enit o acti"itate de recreere glo%al
popular. Turismul este ramura economic cea mai puternic pe plan mondial. &n ''! s-au
o% inut n acest sector, conform Organiza iei Mondiale a Turismului , circa () miliarde de
*.+. ,. &n ''-, s-au consemnat peste . milioane de sosiri la ni"el interna ional, cu o
cre tere de /,.0 fa de anul ''1. &ncasrile interna ionale din turism au crescut n ''- la
.!! %ilioane *+, ((! %ilioane euro), ceea ce corespunde la o cre tere n termeni reali de
/,-0. 2u apro#imati" /'' milioane de anga3a i la ni"el mondial, turismul se e"iden iaz i
ca cel mai important anga3ator. 2ltoriile transfrontaliere se ridic la un procent de 4 p5n
la )' din comer ul mondial n domeniul ser"iciilor.
2a rezultat al recesiunii ce a afectat economia mondial dup anul ''', cererea
turistic interna ional a suferit o puternic ncetinire ncep5nd cu iunie ''-, ce s-a
manifestat printr-o scdere a cre terii sosirilor pe plan mondial cu 0 n timpul lunilor de
"ar %oreal. Acest trend negati" s-a intensificat n anul ''., n unele ri e#agerat de mult
datorit "irusului 6/7/, i a dus la un declin mondial de !0 n ''. cu --' milioane de
sosiri la ni"el interna ional, i o cdere estimat a ncasrilor din turism de (0.
2ea mai %una destina ie din '/' (8est 9estination), distinc ie acordat de :uropean
2onsumers 2hoice, a fost desemnat capitala ;ortugaliei, <isa%ona. Asocia ia
2onsumatorilor :uropeni este o asocia ie independent cu sediul la 8ru#elles, care a oferit
pentru prima dat premiul pentru cea mai %un destina ie european. <isa%ona a c5stigat
acest titlu dintr-o list de zece orase europene precum= 8arcelona, <ondra, 2openhaga,
8il%ao, <>on, Amsterdam, 8erlin, ;raga si 6elsin?i, datorit consumatorilor care au "otat
capitala portughez ca fiind cea mai frumoas destina ie pentru o e#cursie sau o mini"acan
de o saptaman. ;remiul c5 tigat "a permite Oficiului de Turism din <isa%ona s promo"eze
mai %ine fascinantul ora , considerat ;oarta :uropean a Atlanticului.
<isa%ona este un ora spectaculos, cu atrac ii turistice pe msura farmecului su, un
loc asociat impresionantului flu"iu Ta3o, care tra"erseaz capitala portughez n drumul su
spre ocean. *nul dintre punctele de atrac ie este Turnul 8elem, aflat n locul din care
na"igatorii portughezi au plecat s e#ploreze oceanul descoperind <umea 7ou, astfel
;ortugalia a de"enit una dintre cele mai mari puteri maritime ale lumii. 2entrul <isa%onei
prezint "izitatorului numeroase monumente istorice, care tre%uie descoperite merg5nd pe
3os, cu cele%rul tram"ai al capitalei sau chiar cu o ma ina de inchiriat. 9ominat de castelul
+ao @orge, <isa%ona este cunoscut datorit celor apte coline pe care au fost ridicate
numeroase edificii spectaculoase cu o arhitectur simpl. Alte puncte de atrac ie sunt cele
dou poduri peste Ta3o= +alazar, inaugurat n anul /.((, i Aasco da Bama, cu o lungime de
/- ?m, deschis traficului n /..-, care este cel mai mare din :uropa i unul dintre cele mai
grandioase din lume.
Cstoria ora ului are legturi mitice cu *lise i nimfa 2alipso, antice cu renumitul
Culius 2ezar, din momentul n care acesta ane#eaz ora ul pro"inciei romane <usitania,
legturi romantice cu maurii cuceritori i, ncepand cu //!1, cu 9om Afonso 6enriDues.
2hiar dac e#ist o di"ersitate de atrac ii turistice, capitala ;ortugaliei de peste -4'
de ani nu este scutit de unele riscuri n turismul ei. Toate riscurile tre%uie luate in "edere
pentru a le putea solu iona ntr-un termen c5t mai scurt.
Riscuri n turismul din Lisabona
;rin destina ie turistic se poate n elege o ar, o regiune din cadrul unei ri, un
ora , un sat sau o sta iune. Cndiferent de tipul destina iei, sarcinile mar?etingului i
managementului sunt acelea i= crearea unei imagini fa"ora%ile a destina iei la ni"elul
segmentelor int de "izitatori, conceperea unor instrumente de sus inere i difuzare a
imaginii i, nu n ultimul rand, promo"area imaginii destina iei n zonele de origine.
;ortugalia deEi este o Far a *niunii :uropene, nu este o Far care s se poat lauda c
a reuEit s asigure cetFenilor si, un ni"el de trai la ni"elul celorlalte ri %ogate. :ste
ade"rat c are o infrastructur impeca%il realizat aproape integral din fonduri structurale,
dar ;C8-ul Frii este n continuare su% medie Ei gradul de insatisfacFie a cetFenilor este destul
de ridicat. (Gig. /)
1ig. ( lemente tehnice ale strategiei Lisabona
+ursa= :lemente tehnice ale strategiei <isa%ona
2apitala lusitan a fost oarecum prsit de localnicii si, din cauza degradrii
cldirilor i a costului ridicat pe metru ptrat comparati" cu salariile locale. +unt destule case
goale n cartiere cele%re ale centrului istoric, precum 2hiado, 8ai#a, Alfama sau Alcantara.
;ri"eli tea stradal este contrastant ntre "echi i nou, ntre srcie i %og ie= ntre sedii de
%nci, magazine de lu# i hoteluri sunt construc ii aflate ntr-un stadiu a"ansat de distrugere.
Astfel, <isa%ona este clasata n fruntea ora elor *niunii :uropene care Ei-au pierdut
semnificati" din numrul de locuitori din /... i p5n astzi, a"5nd cel mai mare procenta3
de locuitori de peste (4 de ani - !0.
9atorit popula iei reduse i a unui procent mare de locuitori de peste (4 de ani
putem o%ser"a c e#ist dificulta i n "or%irea lim%ii interna ionale-engleza. Acesta este un
prim risc care afecteaza turismul din <isa%ona din cauza lipsei comunicrii, unele persoane
sunt reticente n ceea ce pri"e te "izitarea ora ului.
<isa%ona lasa de dorit la cate"a capitole cum ar fi c ea nu se aseaman cu alte ora e
europene, precum Homa, Aiena, <ondra sau ;aris. &n primul r5nd este mult mai mic dec5t
acestea, i mai pu in modernizat, nca de la aeroport i i dai seama c nu este chiar a a cum te
a teptai i n al doilea r5nd popula ia este mult mai redus dec5t n celelalte capitale
amintite.
2entrul capitalei nu este %ine amena3at i deloc potri"it pentru rela#ri n aer li%er.
Aceast parte a <isa%onei, s-i spunem Icentrul-centruluiI este, n mod parado#al o zon
drpnat, cu cldiri nengri3ite, nereno"ate, unde la lsarea serii (n 3ur de ora ' n luna
iunie, c5nd e nc lumin afar), cele c5te"a terase din zon (nu foarte cochete) se str5ng,
totul de"ine pustiu, zona mi un de persona3e du%ioase, "izitatorii sunt a%orda i de cele mai
multe ori de oameni care i ntrea% dac nu "or s cumpere Iiar%I. Aproape c i-e team s
te plim%i pe aici, zici c ai fi n nu tiu ce periferie ru-famat, nu n centrul unei capitale
europene. Acest lucru do"ede te li%ertina3ul localnicilor din ora .
*n alt aspect negati" care afecteaz turismul ora ului este c multe persoane care au
mers n capital au fost dezamgite de condi iile de cazare, hotelurile, pensiunile sau "ilele n
func ie de alegere, nu sunt deloc dotate conform a teptrilor. Mo%ila este destul de "eche, se
"ede c nu s-a mai in"estit n reno"are, ser"iciile hoteliere sunt la fel, nu e#ist oferte
atracti"e, lipsa promo"rii i i face sim it prezen a i n alte domenii nu doar n acesra, ceea
ce duce la un dezechili%ru total al ser"iciilor oferite i la o preocupare minor pentru turism.
+-a a3uns la concluzia c oamenii i i aleg modul de odihn n func ie de pre uri, nu se mai
gndesc sa se %ucure indea3uns de mult de "acanta pe care i-o propun, ei sunt atra i de
pre uri mici chiar dac satisfac ia nu este pe msur.
2riza este ns "izi%il Ei la ei. Multe cldiri par prsite, altele, la fel de multe, sunt
de "5nzare. 2red c un sfert din restaurantele nt5lnite erau Ei ele n aceeaEi situaFie. Giindc
am adus "or%a de restaurante, tre%uie s scriu n sf5rEit c5te"a r5nduri Ei despre m5ncare. Cn
comparatie cu 8arcelona, <isa%ona este un ora mai ieftin unde po i s mn5nci cu /'-/4
euro fructe de mare i s %ei un "in %un sau o sangria. 9ar nu sunt recomandate deserturile
lor. Toate sunt pe %az de gl%enu de ou crud sau gtit pu in pe a%uri (cred c sunt o
na iune cu risc mare de ateroscleroza). 2el mai "estit este pastel de nata, un fel de tart cu
aluat de foieta3 i o crema de "anilie, dar n care nu se simte "anilia ci mai degra%
gl%enusul de ou. +er"iciile din acest domeniu necesit de asemenea o schim%are total i din
partea anga3a iilor care nu- i fac trea%a corespunztor regulile sanitare.
*n alt risc ma3or la care este supus <isa%ona este cutremurul, aceasta fiind
reconstruit de c5te"a ori dupa cutremure dezastruoase. 9e asemenea in capital plou foarte
mult i e#ist risc de inunda ii.
Acestea sunt c5te"a din riscurile n turismul din cea mai %una destina ie turistic,
<isa%ona care necesit di"erse schim%ri pentru promo"area mai eficient chiar i a
atrac iilor turistice, pentru dez"oltarea personal a oameniilor pentru a se descurca in rela iile
cu clien ii straini i chiar i cu cei de origine.. (Gig. )
Hiscul satisfac iei
(cazare, ser"icii
necorespunztoare)
Hiscul satisfac iei
(cazare, ser"icii
necorespunztoare)
Hiscul natural
(cutremure,
inunda ii)
Hiscul natural
(cutremure,
inunda ii)
Hiscul social
(opinia personal
este schim%at)
Hiscul social
(opinia personal
este schim%at)
Hiscul func ional
(condi iile de
cazare)
Hiscul func ional
(condi iile de
cazare)
Hiscuri n
turismul
portughez
Hiscuri n
turismul
portughez
Fig. 2 Clasificarea riscurilor in turismul portughez (original)
Managamentul riscului n turism Lisabonei
Turismul constituie o acti"itate strategic puternic corelat cu sistemul economic Ei
care prezint o integrare at5t la ni"el sectorial, c5t Ei teritorial, cu potenFiale efecte
multiplicati"e asupra "eniturilor, ocuprii forFei de munc Ei consumului. +timularea
dez"oltrii altor sectoare economice de ctre turism se reflect nu numai prin crearea de
produs intern %rut i de locuri de munc i n alte domenii aflate n str5ns legtur cu acesta,
dar i prin facilitarea accesului indi"izilor ctre anumite destina ii, prin e#istenta ofertelor,
tehnologia a"ansata si dez"oltarea mar?etingului si a managementului agentiilor de turism.
Agen ia de turism, principalul intermediar din cadrul industriei turismului , reprezint
o societate comercial cu rol de intermediar ntre agen ia economic, prestatorii direc i de
ser"icii turistice i turi ti. Acti"itatea sa const n organizarea, oferirea i comercializarea
unor pachete de ser"icii sau componente ale acestora.
9up modul de realizare i comercializare a produselor turistice agen ia de turism se mparte
n dou categorii= agen ie de turism tour-peratoare i agen ie de turismdetailista.
Agen ia de turism tour-operatoare are ca o%iect de acti"itate organizarea i "5nzarea pe cont
propriu a pachetelor de ser"icii turistice sau a componentelor acestora, direct sau prin
intermediari, pe c5nd agen ia de turism detailista "inde sau ofer spre "5nzare n contul unei
agen ii de turism tour-peratoare, pachetele de ser"icii sau componente ale acestora.
2oncurenFa dintre marile agenFii de turism Ei cele mai mici, tic?eting-ul electronic,
Cnternetul, noii distri%uitori, integrarea marilor grupuri sunt c5Fi"a factori de risc pentru
agenFii. Aceste riscuri se accentueaz n funcFie de poziFionarea puntelor sla%e ale fiecrei
agenFii. Cnternetul constituie n prezent un important canal de distri%uFie pentru produsele
turistice, condus n timp real prin computer J un ade"rat su%stituent$ pentru agenFiile de
"oia3. 9ac internetul "a fi utilizat pe scar larg n acest sens, poate reduce drastic costurile
de distri%uFie. OfertanFii "or a"ea astfel posi%ilitatea s elimine una dintre cele mai
importante componente ale costului de distri%uFie al "oia3elor= costul forFei de munc pentru
persoanele care "in n contact direct cu clienFii. &n prezent, mai multe companii aeriene ofer
ser"icii de emitere electronic de %ilete
&n ceea ce pri"e te scderea acti"it ii agen iilor de turism aceasta se datoreaz n
principal nmultirii numrului de astfel de agen ii, oferind n acest fel posi%ilitatea
consumatorilor de a Kalerga$ de la o agen ie la alta n cutarea o% inerii unor ser"icii c5t mai
satisfctoare. Alte cauze care pot conduce la o scdere a acti"ita ii pot fi= tehnologizarea
agen iilor de turism, strategiile productorilor, precum i noile tehnologii aprute.
2oncurenFa noilor distri%uitori, n general asociat cu tehnologii noi legate de sistemele
computerizate e"idenFiaz un punct sla% structural al agenFiei de "oia3, care n mod normal nu
are aceast capacitate de organizare sau de miEcare de capital Ei interese.
9intre efectele unei astfel de scderi a acti"ita ii putem aminti= glo%alizarea
afacerilor , e#ces de capacitFi de producFie, pierderea competiti"itFii. Hiscul ca agen ia de
turism s nu mai poat fi un intermediar ntre tour-operatori i consumatori
(dezintermedierea) este dat n primul r5nd de folosirea internetului pe o scar din ce n ce mai
larg. Ma3oritatea productorilor de pachete turistice i i posteaz ofertele on-line, iar
consumatorii prefer s i i aleag singuri destina iile turistice, direct de pe internet, fr a
mai apela la ser"iciile unei agen ii de turism. A5nzarea electronic de %ilete, distri%uitorii
automaFi i "5nzrile directe pot reprezenta cauze reale ale dezintermedierii, care duc la
apari ia de noi distri%uitori i noi canale de "5nzare.
;entru un manager nu este suficient s-Ei cunoasc temeinic propria agenFie Ei
clientela, ci tre%uie s Etie Ei cum actioneaz ntreprinderile competitoare. CnformaFiile pe care
le poate o%Fine managerul despre acti"itatea ntreprinderilor concurente sunt tot at5tea
elemente care contri%uie la orientarea politicii proprii n ela%orarea planurilor strategice.
+tudierea atent a competitorilor este necesar fiecrui manager, nu at5t pentru a-i limita, ci
pentru a se distinge de aceEtia. (Gig. ))
1ig. 2 3anagementul riscului
&n concluzie, printre multiplele sarcini ce re"in managerilor agenFiilor de turism, o
preocupare esenFial este Ei coordonarea cu rigurozitate a modului n care elementele de %az
ale planurilor strategice se ncadreaz n o%iecti"ele adoptate pentru a desfEura o acti"itate
turistic profita%il (Gig. !). Tot n atri%uFiile managementului intr Ei "erificarea periodic a
modului cum se transpun n practic aceste planuri strategice, c5t Ei re"izuirea conceptului de
produs turistic, n concordanF cu cerinFele de di"ersificare a ser"iciilor oferite.
+trategia <isa%ona (Agenda <isa%onaL;rocesul <isa%ona) reprezint un set de
o%iecti"e, domenii prioritare de acFiune, Finte Ei msuri, pentru orientarea politicilor europene
de creEtere economic Ei ocupare a forFei de munc ctre realizarea o%iecti"ului strategic al
*niunii :uropene de a de"eni cea mai competiti" Ei dinamic economie %azat pe
cunoaEtere.
+trategia <isa%ona a fost adoptat de ctre 2onsiliul :uropean e#traordinar de la
<isa%ona, din )-! martie ''' Ei rennoit de ctre 2onsiliul :uropean de la 8ru#elles din
-) martie ''4. Cnstrumentele de gu"ernare a aplicrii strategiei sunt <iniile directoare
integrate pentru creEtere economic Ei ocuparea forFei de munc, ;rogramul comunitar
<isa%ona, rapoartele anuale ale 2omisiei cu pri"ire la aplicarea strategiei, programele
naFionale de reform Ei rapoartele naFionale anuale cu pri"ire la aplicarea programelor
naFionale de reform. +tatele mem%re contri%uie la aplicarea +trategiei <isa%ona prin
programele naFionale de reform, iar 2omisia prin ;rogramul comunitar <isa%ona.
1ig. ) 4ndicatorii structurali semnificativi pentru strategia Lisabona

+ursa= estimare A72+
;unerea n "aloare a patrimoniului turistic naFional, al unei zone, staFiuni, localitFi,
este str5ns condiFionat de conFinutul prestaFiilor turistice, de formele de di"ersificare Ei
ni"elul calitati" al ser"iciilor oferite de organizatorii de turism Ei de prestatorii de ser"icii.
;rintre moti"aFiile care determin un turist al zilelor noastre s accepte o anumit
form de turism, o anumit "ariant de aran3amente turistice, o anumit destinaFie a cltoriei,
se numr Ei factorul de atracti"itate care este denumit generic agrement$, respecti"
plcerea, destinderea, di"ertismentul care nsoFesc odihna acti" a turistului, at5t de mult
solicitat n petrecerea agrea%il a timpului li%er n perioada concediilor sau a "acanFelor.
<a prima "edere, noFiunea de odihn acti" ("acanF acti") pare un mod
contradictoriu, deoarece pentru unii turiEti perioada de "acanF este conceput ca o form de
odihn n care se urmreEte eli%erarea total de preocuprile zilnice, prin plcerea de a nu
face nimic, prin recreere (somn prelungit, lectur etc.) Timpul li%er total de care dispune
populaFia este n continu creEtere. Or, n condiFiile n care durata timpului consumat pentru
odihna pasi" rm5ne aproape constant, se nregistreaz o continu creEtere a cererii
populatiei pentru odihna acti"a, ca o form agrea%il de petrecere a timpului li%er disponi%il.
2reEterea preocuprilor populaFiei pentru formele de odihn acti" este stimulat Ei de
efectele poluate tot mai accentuate ale aglomeraFiilor de tip ur%an pro"ocate de furnicarul
zilnic al circulaFiei oamenilor Ei al "ehiculelor tot mai numeroase din aceste aglomerri
ci"ice. AceEti factori poluanFi acFioneaz continuu asupra creEterii tensiunii fizice Ei psihice a
omului din societatea contemporan, fenomen care se traduce prin o%oseala ner"oas
pro"ocat de ritmurile trepidante ale "ieFii moderne, cu daune sensi%ile asupra sntFii
ner"oase. ;e masur ce consumul turistic se transform tot mai mult ntr-o form specific a
consumului de mas, asemenea preocupri pentru includerea n aran3amentele oferite a unor
formule cu "ariante opFionale de "acanFe acti"e ocup o pondere cresc5nd n prestaFiile de
ser"icii turistice.
Beert 6ofstede a facut un sonda3 de opinie, pe grupuri int formate din anga3a ii
locali ai societa ii multina ionale C8M i a a3uns la concluzia c <isa%ona este un ora
cole"cti"ist, cu distan mare fa de putere, n care este e"itat incertitudinea (Gig. 4).
Aceste trei aspecte nsemnand c oamenii pun accent mai mult pe rela ia dintre ei i prefer
s apar in unui grup, managerii sunt mult superiori anga3a iilor iar incertitudinea este
perceput ca un pericol continuu care tre%uie com%tut. Aceste este i unul din moti"ele
pentru care popula ia de aici este destul de srac comparati" cu popula ia din alte capitale
europene astfel este destul de greu s promo"ezi turismul.
2olecti"ism
2olecti"ism
<isa%ona

<isa%ona

:"itare mare a
incertitudinii
:"itare mare a
incertitudinii
9istan a mare fa de
putere
9istan a mare fa de
putere
1ig. 5 6imensiunile culturale ale Lisabonei 7original8
Managementul riscului este un proces ciclic, cu mai multe faze distincte= identificarea
riscului, analiza riscului i reac ia la risc.
&n faza de identificare a riscului se e"alueaz pericolele poten iale, efectele i
pro%a%ilit ile de apari ie ale acestora pentru a decide care dintre riscuri tre%uie pre"enite.
Cdentificarea riscurilor tre%uie realizat n mod regulat. Aceasta tre%uie s ia n
considerare at5t riscurile interne c5t i pe cele e#terne. Hiscurile interne sunt riscuri pe
care echipa managerial le poate controla sau influen a, n timp ce riscurile e#terne nu se
afl su% controlul acesteia.
Hiscul poate fi identificat folosind diferite metode= ntocmirea unor liste de control care
cuprind surse poten iale de risc, cum ar fi= condi ii de mediu, rezultatele a teptate,
personalul, modificri ale o%iecti"elor, erorile i omisiunile de proiectare i e#ecu ie,
estimrile costurilor i a termenelor de e#ecu ieM analiza documentelor disponi%ile n arhi"a
firmei, pentru identificarea pro%lemelor care au aprut n situa ii similare celor curenteM
utilizarea e#perien ei personalului direct producti" ( efi de sec ii i de echipe) prin
in"itarea acestora la o edin formal de identificare a riscurilor. 9e multe ori
oamenii de pe teren sunt con tien i de riscuri i pro%leme pe care cei din %irouri nu le
sesizeaz. O comunicare eficient teren . %irouri este una dintre cele mai %une surse de
identificare i diminuare a riscurilorM identificarea riscurilor impuse din e#terior (prin
legisla ie, schim%ri n economie, tehnologie, rela ii cu sindicatele) prin desemnarea unei
persoane care s participe la ntrunirile asocia iilor profesionale, la conferin e i care s
parcurg pu%lica iile de specialitate.
Gaza de analiz a riscului ia n considerare riscurile identificate n prima faz i
realizeaz
o cuantificare aprofundat a acestora. ;entru analiza riscului se folose te un instrumentar
matematic di"ers, merg5nd de la analiza pro%a%ilistic la analiza Monte 2arlo. Alegerea
instrumentarului matematic tre%uie s fie adaptat necesit ilor analizei i s in seama
de acurate ea datelor disponi%ile.
Heac ia la risc este faza de ac iune din cadrul ciclului managementului riscului, n care
se ncearc= s se elimine riscurileM s se reduc riscurile i L sau s se repartizeze riscurile.
:liminarea riscurilor are scopul de a ndeprta riscurile. :chipa managerial sau
ntreprinztorul poate= s nu ini ieze o anumit tranzac ie sau afacereM s sta%ileasc un
pre foarte mare, care s acopere riscurileM s condi ioneze oferta, etc.
2ele mai multe dintre op iunile care elimin riscul tind s scoat organiza ia din afaceri.
O organiza ie cu a"ersiune prea mare fa de risc nu "a supra"ie ui mult timp i ar tre%ui
s- i in"esteasc capitalul n alt parte.
9iminuarea riscurilor se poate realiza printr-o serie de instrumente cum sunt=
programarea= dac riscurile sunt legate de termenul de e#ecu ie programarea
tiin ific a acti"it ilor cu a3utorul graficelor re ea poate diminua riscurile n limite
rezona%ileM instruirea= multe riscuri sunt legate de securitatea muncii, aceasta influen eaz
producti"itatea i calitatea lucrrilor, prin programe de instruire i con tientizare n
domeniul securit ii muncii se poate reduce pro%a%ilitatea producerii accidentelor i efectul
acestoraM reproiectarea= riscurile pot fi de multe ori diminuate printr-o reproiectare 3udicioas
a echipelor de munc, flu#urilor de materiale, folosirii echipamentelor i a for ei de munc.
Concluie
<isa%ona are atat aspecte negati"e c5t i aspecte poziti"e n ceea ce pri"e te turismul
a"5nd numeroase atrac ii turistice care pot fi "alorificate, infrastructuta dez"oltat i multiple
mi3loace de transport.
<isa%ona este un ora foarte atracti" pentru turi tii din toat lumea deoarece ofer o
mul ime de o%iecti"e turistice, pla3e minunate la Oceanul Atlantic i o atmosfer plcut i
lini tita cum nu mai poate fi gsit prea u or n alte ora e din lume.
9up mai multe analize facute am constatat c riscurile din cadrul turismului
portughez sunt urmtoarele= social, al satisfac iei, func ional i natural. Acestea tre%uie
com%tute pentru a a"ea siguran a c turismul se "a desfa ura n cele mai fa"ora%ile condi ii
i pentru a cre te profita%ilitatea din acest domeniu.
9ura%ilitatea, pentru turism la fel ca i pentru alte industrii, are trei aspecte
independente= economic, social-cultural i de mediu. 9ez"oltarea dura%il implic
permanen , ceea ce nseamn c turismul dura%il presupune utilizarea optim a resurselor
(inclusi" a di"ersita ii %iologice), minimizarea impactului negati" economic, socio-cultural i
ecologic, ma#imizarea %eneficiilor asupra comunitatilor locale, economiilor nationale i
asupra conser"rii naturii. 2a o consecin fireasc, dura%ilitatea se refer i la structurile
manageriale necesare n "ederea ndeplinirii acestor deziderate. +copul realizrii unui turism
dura%il tre%uie s fie su%ordonat planurilor na ionale i regionale de dez"oltare economic i
social. Ac iunile pot acoperi scopuri economice (cre terea "eniturilor, di"ersificarea si
integrarea acti"itatilor, controlul, potentarea si zonarea dez"oltarii), scopuri sociale
(ameliorarea saraciei si a inegalitatii distri%utiei "eniturilor, protectia patrimoniului socio-
cultural indigen, participarea si implicarea comunitatilor locale) ori scopuri ecologice
(prote3area functiilor ecoturismelor, conser"area si utilizarea dura%ila a %iodi"ersitatii).
!ibliografie
http=LLNNN.scritu%e.comLeconomieLC79C2ATOHC-+TH*2T*HA<C-
+ATATC+)!)'/'/!.php
http=LLconsilier"acante.roLinde#.phpLhomeL4-impresiiL/-!-lisa%ona-cea-mai-ieftina-capitala-
europeana.html
http=LLamfostacolo.roLportugalia-pareri,/!Llisa%ona,-4,/'1/Ldescopera-
lisa%ona,)!/!Limpresii-se3ur-si-fotografii-"acantaOO///-.htm
http=LLamfostacolo.roLportugalia-pareri,/!Llisa%ona,-4,/'1/Ldescopera-
lisa%ona,)!/!Limpresii-se3ur-si-fotografii-"acantaOO/-!/.htm
http=LLNNN.dae.go".roLadminLfilesL:lemente0'tehnice0'al0'+<H.pdf
http=LLNNN.re"ista-alarma.roLpdfLManagementul0'riscului.pdf
http=LLNNN.turisti?.roLportugaliaLlisa%ona
http=LLNNN.atractii-turistice.comLlisa%ona-orasul-plin-de-"iataL
http=LLpin?>shor.mug.roL'//L'!Llisa%onaimpresiiL