You are on page 1of 1

REU KARE ZA MAKARE

1. Dopuni reenice glagolima.

Reu kare za makare.


Rezuckaju, deru, kroje.
Puno rade, malo stoje.

kare_________________________ tkaninu.

Na noge se igle digle,


za konac se maile
pa sve hitro saile.
Izbockale barun, platno
i priile puce zlatno.

Makare_________________________ djecu.

Kome sva ta rasko treba,


plave vrpce boje neba?
emu njene ipke, svila?
Da bi Ana bila vila!
Iva Hut
1. Prepii iz prve kitice to rade kare:

Ana ____________________________kare.

2. Reenice preoblikuj u nijene (pii u pisanku).


3. to najvie voli raditi u odreeno doba dana?
Odgovori glagolima.
ujutro __________________________________________
prijepodne ______________________________________
poslijepodne _____________________________________
uveer - _________________________________________

_________________________________________________
4. Rijei rebuse i otkrij glagole.
Kojoj vrsti rijei pripadaju prepisane rijei?
________________________________________________
2. to su radile igle?

RODA
R=H
_______________

HLAE
HL = SK
_________________

_________________________________________________
Kojoj vrsti rijei pripadaju prepisane rijei?
_________________________________________________

RUE
R=P
_________________

NOS
+I
_________________

3. Zato su kare i igle sve to radile?


5. Svakome glagolu dodaj jo nekoliko rijei i naini reenice.
_________________________________________________