You are on page 1of 13

ENERGIJA

I

OKOLINA
Racionalno koritenje energije i materijala
Energije nema u izobilju, sve je skuplja i do nje je sve tee doi. Iz tog
razloga obaveza je sviju nas koji ivimo na ovoj planeti da je racionalno
koristimo.


Ako ve niste, ponite od danas
da se navikavate da tedite energiju.
Zahtjevajte te to i od lanova svoje
porodice, kako bi uinak bio jo
vei.
Ugalj
Plastina ambalaa
Neki od naina utede energije su:

- Prekonrolii zaptivenost vrata i prozora.
- Danas se u svijetu baci oko 30 milijardi flaa i tegli svake godine, a uteda
enegrije pri recikliranju jedne flae je dovoljna da sijalica od 60 W svijetli 7
sati.
- Kod tednje tople vode tedimo istovremeno vodu i energiju.
- Koristiti struju po jeftinoj tarifi.
- Zbog ekonominosti potrebno je istiti kamenac sa bojlera.
- Podesite temperaturu na bojleru pogodnu za tuiranje.
- Ukljui mainu za pranje rublja tek kada je puna.
- Koristi nie temperature u ve maini.
- Pri koritenju elektrinog poreta prilagoditi dno posude veliini grijne ploe.
- Led u friideru treba redovno otapati.
- Hranu iz zamrzivaa izvadi na vrijeme i neka se otopi na sobnoj temperaturi.
Pravilan izbor goriva za domainstvo
Odabir goriva za domainstvo treba izvriti tako da njegova upotreba osigura
veliku iskoritenost i malo zagaenje okoline. Danas se najece kao energent
za domainstvo koriste: drvo, ugalj, elektrina energija, zemni plin, energija
sunca. Svaki od ovih energenata ima odreene prednosti ali i nedostatke.
Vano je da energiju u domainstvu koristimo racionalno, jer na taj nain
sprjeavamo unitavanje prirodnih bogatstava. Osim toga, pravilan izbor
energenata moe donijeti znaajne novane utede.
Reciklaa otpada
Pravilan odnos prema prirodi i ovjekovoj
okolini
Obino se kao glavni uzroci ekolokih promjena i velike zagaenosti nae
planete navode sljedei razlozi: rast svjetskog stanovnitva, racionalna
eksploatacija, prirodni resursi, koritenje fosilnih goriva, unitavanje uma
itd.
U procesu proizvodnje energije iz fosilnih goriva dolazi do tetnog isputanja
gasova u atmosferu zagauje se i voda i zemlja. U neobnovljive izvore
energije spadaju: ugalj, nafta, plin, nuklerana goriva itd.
Otpad koji ostaje nakon koritenja ovih goriva je vrlo tetan, ovjek mora
voditi rauna o svojoj okolini i sprijeiti njeno unitavanje. Jedan od veoma
dobrih naina za to je koritenje obnovljivih i ekoloko prihvatljivih izvora
energije. Koritenjem obnovljivih izvora energije smanjuje se zagaenje.
Obnovljivi izvori su isti izvori i ne zagauju okolonu.
uvajte okolinu!!!